Siirry suoraan sisältöön

Basics of Clinical Laboratory Work 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CO67-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 25

Koulutus

 • Bioanalyytikkokoulutus

Opettaja

 • TERHY7 Virtuaalihenkilö7 BIO
 • Krista Salo-Tuominen
 • Mari Hiekko
 • Anniina Friman

Ajoitusryhmät

 • ryhmä 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • ryhmä 2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • PBIOS23A
  Bioanalyytikko (AMK), S23A

Pienryhmät

 • ryhmä 1
 • ryhmä 2
 • 05.09.2023 12:00 - 15:00, Specimen collection and POC Basics of Clinical Laboratory Work 1 TH00CO67-3001
 • 06.09.2023 12:00 - 15:00, Specimen collection and POC Basics of Clinical Laboratory Work 1 TH00CO67-3001
 • 12.09.2023 12:00 - 14:00, Specimen collection and POC Basics of Clinical Laboratory Work 1 TH00CO67-3001
 • 13.09.2023 08:00 - 10:00, Specimen collection and POC Basics of Clinical Laboratory Work 1 TH00CO67-3001
 • 28.09.2023 08:00 - 10:00, Specimen collection and POC Basics of Clinical Laboratory Work 1 TH00CO67-3001
 • 28.09.2023 10:00 - 12:00, Specimen collection and POC Basics of Clinical Laboratory Work 1 TH00CO67-3001
 • 17.10.2023 08:00 - 10:00, Specimen collection and POC Basics of Clinical Laboratory Work 1 TH00CO67-3001
 • 17.10.2023 14:00 - 16:00, Specimen collection and POC Basics of Clinical Laboratory Work 1 TH00CO67-3001
 • 23.10.2023 12:00 - 14:00, Basics of Clinical Laboratory Work 1 TH00CO67-3001
 • 24.10.2023 08:00 - 10:00, Clinical physiology -Basics of Clinical Laboratory Work 1 TH00CO67-3001
 • 24.10.2023 10:00 - 12:00, Clinical physiology -Basics of Clinical Laboratory Work 1 TH00CO67-3001
 • 24.10.2023 12:00 - 14:00, Specimen collection and POC Basics of Clinical Laboratory Work 1 TH00CO67-3001
 • 31.10.2023 08:00 - 10:00, Clinical physiology -Basics of Clinical Laboratory Work 1 TH00CO67-3001
 • 31.10.2023 10:00 - 12:00, Clinical physiology -Basics of Clinical Laboratory Work 1 TH00CO67-3001
 • 01.11.2023 08:00 - 10:00, Specimen collection and POC Basics of Clinical Laboratory Work 1 TH00CO67-3001
 • 01.11.2023 10:00 - 12:00, Specimen collection and POC Basics of Clinical Laboratory Work 1 TH00CO67-3001
 • 02.11.2023 14:00 - 16:00, Specimen collection and POC Basics of Clinical Laboratory Work 1 TH00CO67-3001
 • 03.11.2023 10:00 - 12:00, Specimen collection and POC Basics of Clinical Laboratory Work 1 TH00CO67-3001
 • 09.11.2023 08:00 - 10:00, Clinical physiology -Basics of Clinical Laboratory Work 1 TH00CO67-3001
 • 09.11.2023 10:00 - 12:00, Clinical physiology -Basics of Clinical Laboratory Work 1 TH00CO67-3001
 • 07.12.2023 12:00 - 14:00, Specimen collection and POC Basics of Clinical Laboratory Work 1 TH00CO67-3001
 • 07.12.2023 14:00 - 16:00, Specimen collection and POC Basics of Clinical Laboratory Work 1 TH00CO67-3001
 • 12.12.2023 08:30 - 10:00, Näyttökoe, vakuumi. Specimen collection and POC Basics of Clinical Laboratory Work 1 TH00CO67-3001
 • 12.12.2023 10:00 - 11:30, Näyttökoe, vakuumi. Specimen collection and POC Basics of Clinical Laboratory Work 1 TH00CO67-3001
 • 14.12.2023 08:00 - 10:00, Specimen collection and POC Basics of Clinical Laboratory Work 1 TH00CO67-3001
 • 14.12.2023 14:00 - 16:00, Specimen collection and POC Basics of Clinical Laboratory Work 1 TH00CO67-3001

Tavoitteet

Objectives
Specimen collection and POC testing (4,0 cr) : The student can collect clinical specimens and knows the appropriate equipment for specimen collection. The student knows the right procedure for specimen handling and storing. Students are familiar with high quality and safe methods of collecting and handling of different clinical specimens. Students know methods of point of care testing and know how to examine a urine sample. The student is aware of the significance of pre-analytic factors to the reliability of the specimen.
Clinical physiology (1,0 cr): Student is able to independently carry out technically high quality ECG registrations.

Sisältö

Students work in laboratory, rehearsing collection of clinical specimens, POC testing and ECG registrations following quality standards and safety laboratory practices.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson verkko-alustalla

Opetusmenetelmät

Lähioppiminen
Tekemällä oppiminen
Ongelman ratkaisu, verkkotehtävät

Kansainvälisyys

Ohjattu harjoittelu oppimislaboratorioissa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

SPECIMEN COLLECTION AND POC, 3,0 cr
Ohjattu laboraatio 22 h
Itsenäinen laboraatio 15 h
Itsenäinen opiskelu 44 h

WORKING IN CLINICAL LABORATORY, 1,0 cr
on osa verkkototeutusta ja laboraatiot integroituvat specimen collection & poc toteutukseen
Ohjattu laboraatio 4h

CLINICAL FYSIOLOGY, 1,0 cr

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

SPECIMEN COLLECTION AND POC
HYVÄKSYTTY. Opiskelija osaa toimia vastuullisesti ja turvallisesti laatunäkökohdat huomioiden laboatoriotutkimusprosessin preanalyyttisessa vaiheessa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laadukkaasti, aseptisesti ja turvallisesti laskimoveri- ja ihopistonäytteenoton asiakkaalta. Opiskelija osaa soveltaa teoriatietoaan erilaisissa näytteenottotilanteissa. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää työskentelyään ja ottaa vastaan palautetta näytteenotto-osaamisestaan. Opiskelija tietää terveydenhuollon asiakaspalvelun erityisyyden ja osaa toimia asiakaspalvelutehtävässä.

SPECIMEN COLLECTION AND POC
HYLÄTTY
Vähintään yksi seuraavista kriteereistä täyttyy
- Opiskelijalla on suorittamattomia laboraatioita tai muita tehtäviä
- Opiskelija ei kykene suunnittelemaan ja/tai toteuttamaan näytteenottotilannetta potilasturvallisuudesta ja/tai työyhteisön/yhteisön turvallisuudesta huolehtien
- Opiskelijalla on vakavia puutteita aseptisessa tai potilas- ym. turvallisuuteen liittyvässä toiminnassaan
- Opiskelijalla on vakavia puutteita toiminnassaan/kädentaidoissaan, jotka vaikuttavat potilasturvallisuuteen
- Opiskelijalla on vakavia puutteita oman toimintansa arvioinnissa
- Opiskelijalla on vakavia puutteita hyvän asiakaspalvelun toteuttamisessa
Englanniksi

Sisällön jaksotus

Specimen collection and POC testing (4,0 cr) :
- näytteenottotilat ja välineet
- vieritestit; verensokeri ja hemoglobiini
- laskimoverinäytteenotto, vakuumi-, avo- ja siipineulamenetelmillä
- virtsan kemiallinen seulonta
- näytteenkäsittely ja säilytys
- kapillaarinäytteenotto
- gynekologinen näytteenotto


Clinical physiology (1,0 cr): Student is able to independently carry out technically high quality ECG registrations.

Students work in laboratory, rehearsing collection of clinical specimens, POC testing and ECG registrations following quality standards and safety laboratory practices.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kaikissa laboraatioissa läsnäolovelvollisuus.
Opiskelijat toimivat toistensa potilaina laboraatioissa.
BCLW1:n Specimen collection and POC -osuus (3 op) oltava hyväksytysti suoritettuna ennenkuin BCLW2 -opintojakson suoritus voidaan hyväksyä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

SPECIMEN COLLECTION AND POC.
Opiskelijan näytteenotto-osaaminen; laatu, aseptiikka, turvallisuus, asiakaspalvelu. Formatiivinen arviointi; opettajan arviointi ja opiskelijan itsearviointi. Opiskelija laatii suunnitelman omien tavoitteidensa mukaisesta harjoittelusta laboraatioissa.

WORKING IN CLINICAL LABORATORY
Yhdistyy tiiviisti Työskentely kliinisessä laboratoriossa -verkkototeutukseen. Edellytetään verkkototeutuksen hyväksyttyä suoritusta sekä läsnäoloa laboraatioissa.