Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 1 (1 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CO74-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Bioanalyytikkokoulutus

Opettaja

  • Krista Salo-Tuominen
  • Anniina Friman

Ryhmät

  • PBIOS23B
    Bioanalyytikko (AMK), S23B
  • PBIOS23A
    Bioanalyytikko (AMK), S23A

Tavoitteet

Opiskelija
- tutustuu omaan opiskeluryhmäänsä ja ammattikorkeakouluun työyhteisönä.
- osaa kertoa Turun ammattikorkeakoulusta ja bioanalyytikkokoulutuksen oppimisympäristöistä.
- kehittää itseohjautuvuuden ja itsenäisen opiskelun taitojaan.
- tunnistaa opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä.
- kehittää verkostoitumisosaamistaan.
- kehittää ammatillista osaamista ja ammatti-identiteettiään.
- osaa antaa ja vastaanottaa palautetta

Sisältö

- yhteistyötaidot ja ryhmässä toimiminen
- opiskelijakunta TUO
- opiskelussa tarvittavat tietojärjestelmät ja itsenäinen tiedonhaku
- ajankäytön suunnittelu, itsenäinen opiskelu
- koulutusalan erityispiirteet, OPS ja HOPS
- opiskelijaohjauksen malli ja tukipalvelut
- ammattialakohtaiset tilaisuudet, tapahtumat ja projektit
- palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op= 27h opiskelijan työtä.

Oppimistehtävien kautta tutustutaan ja otetaan haluun bioanalyytikkokoulutuksen verkko- ja työympäristöjä. Oppimista tehdään ryhmässä sekä itsenäisesti.

Lähitunneilla/verkkotapaamisissa läsnäolovelvollisuus.
Poissaoloista korvaava tehtävä.

Sisällön jaksotus

Toteutuksen avulla opiskelija tutustuu omaan opiskeluryhmäänsä, ammattikorkeakouluun työyhteisönä sekä tulevaan ammattiin. Toteutus linkittyy vahvasti tuutorointiin.

Osaamistavoite:
- osaa kertoa Turun ammattikorkeakoulusta ja bioanalyytikkokoulutuksen oppimisympäristöistä.
- kehittää itseohjautuvuuden ja itsenäisen opiskelun taitojaan.
- tunnistaa opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä.
- kehittää verkostoitumisosaamistaan.
- kehittää ammatillista osaamista ja ammatti-identiteettiään.
- osaa antaa ja vastaanottaa palautetta

Sisältö:
-yhteistyötaidot ja ryhmässä toimiminen
- opiskelijakunta TUO
- opiskelussa tarvittavat tietojärjestelmät ja itsenäinen tiedonhaku
- ajankäytön suunnittelu, itsenäinen opiskelu
- koulutusalan erityispiirteet, OPS ja HOPS
- opiskelijaohjauksen malli ja tukipalvelut
- ammattialakohtaiset tilaisuudet, tapahtumat ja projektit
- palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Tuutorointi-alusta (Itslearning) ja sähköposti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi hyväksytty/hylätty