Siirry suoraan sisältöön

Ensiapu (1 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CO79-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Röntgenhoitajakoulutus

Opettaja

  • Sanna Ojala

Ryhmät

  • PRÖNTS23A
    Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

- opiskelija osaa edistää turvallista toimintakulttuuria erilaissa toimintaympäristöissä

Sisältö

- ensiaputarpeen tunnistaminen ja potilaan voinnissa tapahtuneisiin muutoksiin vastaaminen
- infektioiden ehkäiseminen
- turvallisuusriskien tunnistaminen ja raportoiminen

Oppimateriaalit

ks. ITS

Opetusmenetelmät

Lähi- ja Verkko-oppiminen
· Tiimi-oppiminen
· Tehtäväperustainen oppiminen
· tietotestit
· Harjoittelu luokassa
· Itsenäinen oppiminen

Kansainvälisyys

- Työelämälähtöisyys
· Tiimioppiminen
· Yhteisopettajuus
· Simulaatiot
· Käänteinen oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

vastaava kurssi toisen ryhmän mukana

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen ja ryhmäoppiminen
Verkkoluennot ja tehtävät
harjoittelu luokassa

Sisällön jaksotus

ensiapu

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

hyväksytty/ hylätty