Siirry suoraan sisältöön

Matematiikka ja kemia bioanalyytikon työssä (2 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CO80-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Bioanalyytikkokoulutus

Opettaja

 • Krista Salo-Tuominen

Ryhmät

 • PBIOS23B
  Bioanalyytikko (AMK), S23B
 • PBIOS23A
  Bioanalyytikko (AMK), S23A
 • 31.08.2023 08:00 - 12:00, AMK-matematiikka Itsistä
 • 05.09.2023 08:00 - 12:00, AMK-matematiikka Itsistä
 • 06.09.2023 08:00 - 12:00, AMK-matematiikka Itsistä
 • 07.09.2023 08:00 - 12:00, AMK-matematiikka Itsistä
 • 13.09.2023 12:00 - 16:00, AMK-matematiikka Itsistä
 • 14.09.2023 12:00 - 14:00, Info, matematiikka ja kemia bioanalyytikon työssä

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa matematiikan ja kemian perustaitoja kliinisessä laboratoriotyössä.

Sisältö

Matematiikan ja kemian perustaidot tavallisimmissa kliinisen laboratoriotyön tilanteissa.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy Itsin oppimisalustalta, jonne opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat pääsevät.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Molemmat osiot (matematiikka- ja kemia bioanalyytikon työssä) tulee olla suoritettu, jotta opintojaksosta saa arvosanan.
Opintojakso toteutuu itsenäisenä opiskeluna ja arvosana määräytyy tentin sekä tehtyjen harjoitustehtävien keskiarvosta seuraavasti;

100% itsenäisiä tehtäviä laskettu = 5 90% tentistä oikein = 5
90% itsenäisiä tehtäviä laskettu = 4 80% tentistä oikein = 4
80% itsenäisiä tehtäviä laskettu = 3 70% tentistä oikein = 3
70% itsenäisiä tehtäviä laskettu = 2 60% tentistä oikein = 2
60% itsenäisiä tehtäviä laskettu = 1 50% tentistä oikein = 1

Uusintatenttejä on opintojaksolla kaksi, jotka tehdään uusintakoepäivänä
Tentin arvosanaa on mahdollista korottaa kerran, erikseen sovittuna ajankohtana

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mahdollisista hyväksiluvuista tulee keskustella opintojakson opettajan kanssa infotunnin jälkeen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 2 op, jolloin tämä vastaa 54 tuntia opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso jakautuu kahteen eri alueseen, joissa keskitytään bioanalyytikon tarvitsemiin matematiikan ja kemian taitoihin

Matematiikka bioanalyytikon työssä keskittyy pääasiassa matematiikkaan bioanalyytikon työssä sekä yleisiin taitoihin hoitoalalla. Opintojakso pohjautuu toteutukseen Johdatus AMK-matematiikkaan.

Kemia bioanalytiikan työssä keskittyy pääasiassa kemiaan. Tämä osio sisältää seuraavat toteutukset:
- Liuoksen valmistaminen laimentamalla
- Ainemäärä
- Konsentraatio pitoisuuden yksikkönä
- Happo, emäs ja pH
- Kemialliset sidokset

Arviointiasteikko

H-5