Siirry suoraan sisältöön

Green Care kuntoutuksessa (Avoin AMK) (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CR32-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 04.03.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

16 - 20

Koulutus

  • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Irina Katajisto-Korhonen
  • Mary-Ann Kaukinen

Ajoitusryhmät

  • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)

Ryhmät

  • VAVA2324
    Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat

Pienryhmät

  • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille ja tuntee vaikuttavuutta selittäviä taustateorioita
- osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita
- tunnistaa ja osaa kuvata Green Care toimintatapaa
- tuntee Green Care –toimintakenttää ja tunnistaa kuntoutuksen sijoittumisen siinä
- osaa nimetä, analysoida ja soveltaa Green Care -palveluja/ menetelmiä omassa kuntoutustoiminnassaan
- tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit

Sisältö

Luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset
Green Care –toiminta kuntoutuksessa: toimintatapa, toimintakenttä, palvelut/menetelmät, laatukriteerit

Oppimateriaalit

Luennot ja opintomateriaalit on kuvattu ItsLearningissä ja se sisältää Green Care –kirjallisuutta ja verkkomateriaaleja

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää oppimistehtävien tekemistä yksilöllisesti tai ryhmissä ITSLearningin verkko-oppimisalustalla

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu verkkoympäristössä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Jokainen teema sisältää materiaaliin perehtymistä ja oppimistehtäviä (sekä verkkokeskusteluja että itsenäisiä tehtäviä)
4.3.-17.3. Teema 1 luonnon hyvinvointivaikutukset ja luontosuhteen tunnistaminen,
18.3.-31.3. Teema 2 Green Care toimintatapa
1.4.-14.4. Teema 3 Green Care toimintakenttä kuntoutuksessa
15.4.-28.4. Teema 4 Green Care palvelut/menetelmät kuntoutustoiminnassa
29.4.-12.5.Teema 5 Green Care -toimintaa määrittelevät tekijät ja laatukriteerit

Opintojakson aikana opiskelijat työstävät ideaa omaan kuntoutuspalveluun Green Care laatukäsikirjan ja tuotekuvauksen avulla, palautus 26.5. mennessä

Sisällön jaksotus

4.3.-17.3. Teema 1 luonnon hyvinvointivaikutukset ja luontosuhteen tunnistaminen,
18.3.-31.3. Teema 2 Green Care toimintatapa
1.4.-14.4. Teema 3 Green Care toimintakenttä kuntoutuksessa
15.4.-28.4. Teema 4 Green Care palvelut/menetelmät kuntoutustoiminnassa
29.4.-12.5.Teema 5 Green Care -toimintaa määrittelevät tekijät ja laatukriteerit

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson viestintä tapahtuu ITSLearning -alustalla.
Opintojaksolle ei ole asetettu kiintiötä avoimen opiskelijoille

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teemakohtaiset oppimistehtävät ja henkilökohtainen idea kuntoutuspalveluun liittyen hyväksytty-hylätty