Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in Business Administration

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Degree Programme in Business Administration

Degree Programme in Business Administration
Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 17.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Business Administration
Opettaja
 • Anniina Vainio
Ryhmät
 • PBUADS23
  Degree Programme in Business Administration PBUADS23

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students will gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in studies, working life and society. In addition, they will learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students should have acquired skills to communicate at level B2 according to European Framework of Reference for Languages, which states that at B2-level students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to one’s field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex arguments, and read longer articles and reports.

Sisältö

- Writing academic and professional texts
- Presenting and discussing field-specific topics in academic and professional contexts
- Reading field-specific texts and utilizing the information in academic and professional contexts
- Learning and using key terminology of their field
- Becoming professional, autonomous language users in working life

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 28.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Business Administration
Opettaja
 • Taneli Ahtiainen
 • Sanna Merisalo
Ryhmät
 • PBUADS23
  Degree Programme in Business Administration PBUADS23

Tavoitteet

The student is able to make good use of windows office tool in his/her work. S/he is also able to use all the essential systems for studying and collaborative team work.

Sisältö

- The essential of Turku UAS study environment
- managing and chairing team meetings
- basics of editing images and videos for digital portfolios, creating and publishing different portfolios and learning diaries
- creating and managing various business documents and reports
- essential information security practices

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Business Administration
Opettaja
 • Ritva Hyttinen
Ryhmät
 • PBUADS23
  Degree Programme in Business Administration PBUADS23

Tavoitteet

The student
- is aware of cultural identities and appreciates different cultural values and norms
- has a better understanding of how each culture perceives e.g. time and space, verbal and nonverbal communication, or approaches to teamwork
- has cultural competence to interact with people from different cultures
- knows theoretical frameworks on culture and can apply them to authentic situations
- is aware of varying practices in different business cultures
- is able to apply knowledge and skills in working and communicating with ease and confidence in intercultural situations

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Business Administration
Opettaja
 • Vilhelmiina Valonen
Ryhmät
 • PBUADS23
  Degree Programme in Business Administration PBUADS23

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on eurooppalaisen viitekehyksen mukaan toimiva alkeiskielitaito eli taitotaso A1.
Opiskelija osaa viestiä tutuissa ja arkipäiväisissä tilanteissa käyttämällä keskeisintä sanastoa ja ilmauksia

Sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kertoa itsestään, elämästään, harrastuksistaan ja opiskelustaan suullisesti ja kirjallisesti
- käydä jokapäiväiseen elämään ja asiointi- ja palvelutilanteisiin liittyviä rutiininomaisia keskusteluja
- muodostaa kysymyksiä, kehotuksia, pyyntöjä ja kieltoja lyhyinä lauseina tai lausumina
- lukea lyhyitä tekstejä ja löytää tarvitsemansa tiedon esimerkiksi ohjeesta tai aikataulusta.

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali ja linkit löytytvät Itslearning-alustalta.
Kirja: Gehring, Sonja & Heinzmann, Sanni. 2023. Suomen mestari 1 Uudistettu — Suomen kielen oppikirja aikuisille. Otava.

Opetusmenetelmät

Jotta saavutetaan merkittävä hyöty opitusta materiaalista, kieltä tulisi käyttää myös elävässä ympäristössä, ei vain oppitunneilla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin suorittaminen edellyttää tehtävien palauttamista määräajassa ja suullisen kokeen hyväksyttyä suorittamista

Kansainvälisyys

Työskentely oppitunneilla, verkossa, Itslearning-alustalla, ryhmissä ja itsenäisesti.

Innopeda opetusmenetelmät (tekemällä oppiminen)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 135 h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Kurssin tavoitteena on oppia suomen kielen perustaidot keskittyen käytännön kielitaitoon opiskelijan jokapäiväisessä elämässä ja opiskelussa.

Kurssiin kuuluu 26 oppituntia, alkaen syyskuussa 2023, itsenäistä opiskelua, tehtäviä Itslearning-oppimisalustalla ja suullinen koe. Tehtävien ohjeistukset löytyvät Itslearning-alustalta,

Kurssin tavoitteena on saavuttaa suomen kielen perustaidot tasolla A1.2.

Pystyt käyttämään tärkeimpiä ilmaisuja jokapäiväisissä tilanteissa. Kurssin käytyäsi osaat:
- kertoa itsestäsi, harrastuksista ja opinnoista suullisesti ja kirjallisesti
- muodostaa lyhyitä lauseita ja keskusteluja jokapäiväisissä tilanteissa
- kysyä yksinkertaisia kysymyksiä ja vastata niihin

Lähiopetus Kupittaan kampuksella - katso lukujärjestys. Ei opetusta viikolla 42.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit esitellään Itslearning-oppimisalustalla. Vain määräajassa palautetut tehtävät voidaan arvioida korkeimmalla arvosanalla.

Arvosanan saadakseen kaikki tehtävät on tehtävä. Myös aktiivisuus tunneilla vaikuttaa arviointiin.

Lopullisessa suullisessa kokeessa on kyettävä vastaamaan vähintään 50 % kysymyksistä / tehtävistä - kielitaidon taso määrittää viime kädessä kurssin arvosanan (1 - 5)