Siirry suoraan sisältöön

Fysioterapeuttikoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Fysioterapeutti (AMK)

Laajuus:
210 op

Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, S23

Ajoitussuunnitelmat:

Fysioterapeutti (AMK), S22

Ajoitussuunnitelmat:

Fysioterapeutti (AMK), S21

Ajoitussuunnitelmat:

Fysioterapeutti (AMK), S20

Ajoitussuunnitelmat:

Fysioterapeutti (AMK), S19
Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

10 - 24

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Petteri Aatsinki
Ryhmät
 • PRÖNTS22
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
- kuvata väestön terveyden ja hyvinvoinnin indikaattoreita ja tiedon merkitystä palveluiden tarpeen tunnistamisessa ja järjestämisessä
- kuvata sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden sekä palveluja ohjaavan lainsäädännön
- kuvata sosiaaliturvan kokonaisuuden
- hakea tietoa eri elämäntilanteissa olevien asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista
- tunnistaa moniammatillisuuden merkityksen palvelutarpeiden näkökulmasta
-toimia tietoturvallisemmin ja ymmärtää vastuun tietoturvan edistämisessä
- sisältyy kv-vaihtoon

Sisältö

1. Väestön terveys ja hyvinvointi
- ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
- terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy
- rekisteri- ja tilastotiedot

2. Sosiaali- ja terveyspalvelut
- sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja sen kehittäminen, rahoitus, vastuut, valvonta ja asiakkaan/potilaan oikeudet
- sosiaali- ja terveyspalvelut
- toimeentuloturva
- tiedon hakeminen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä etuuksista

3. Tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa

Oppimateriaalit

Suositeltava oppimateriaali on linkkeinä tai lähteinä Itslearningissa.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu Itslearning-alustalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella, opintojaksossa ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

Itsenäinen verkko-opiskelu Itslearning-alustalla. Oppiminen perustuu itsenäiseen tiedonhankintaan ja sen soveltamiseen oppimistehtävissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät 2op = 54h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Opiskelija tekee itsenäiset tehtävät Itslearningin ohjeistuksen mukaisessa järjestyksessä. Oppimistehtävien ohjeistukset aukeavat jakson alkaessa keväällä 2024.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkiin kysymyksiin tulee vastata. Jakson hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikkiin tehtäviin on vastattu ja kommentoitu omia vastauksia suhteessa mallivastauksiin.
Opiskelija palauttaa tehtävät kokonaisuudessaan ja täyttää suoritusten koosteen vuoden 2024 aikana

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 01.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ryhmät
 • PFYSIS23
  Fysioterapeutti (AMK), S23
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
- kuvata väestön terveyden ja hyvinvoinnin indikaattoreita ja tiedon merkitystä palveluiden tarpeen tunnistamisessa ja järjestämisessä
- kuvata sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden sekä palveluja ohjaavan lainsäädännön
- kuvata sosiaaliturvan kokonaisuuden
- hakea tietoa eri elämäntilanteissa olevien asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista
- tunnistaa moniammatillisuuden merkityksen palvelutarpeiden näkökulmasta
-toimia tietoturvallisemmin ja ymmärtää vastuun tietoturvan edistämisessä
- sisältyy kv-vaihtoon

Sisältö

1. Väestön terveys ja hyvinvointi
- ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
- terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy
- rekisteri- ja tilastotiedot

2. Sosiaali- ja terveyspalvelut
- sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja sen kehittäminen, rahoitus, vastuut, valvonta ja asiakkaan/potilaan oikeudet
- sosiaali- ja terveyspalvelut
- toimeentuloturva
- tiedon hakeminen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä etuuksista

3. Tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa

Oppimateriaalit

Itslearningissa ilmoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät, joiden avulla osoitetaan aiheen tuntemus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotehtävät ovat avoinna 01.01-31.05.2024 välisen ajan. Verkkotehtävien ohjeistus ja palautus toteutuu Itsllearning -verkkoalustalla.

Tehtäviä tarkastetaan: 31.01., 29.02., 31.03., 30.04. ja 31.05.

Verkkokurssin kaikki tehtävät tulee olla palautettuina 31.05.2024 klo 23.59 mennessä. (huom. palautuslaatikot sulkeutuvat tämän jälkeen).

Kansainvälisyys

Verkkopedagogiikka/Innovaatiopedagogiikka

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op = 2 x 27 = 54t opiskelijan työtä.
Oppimistehtävät on kuvattu tarkemmin Itslearning alustalla.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Kaikkiin Itslearningissä oleviin oppimistehtäviin tulee vastata. Jakson hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikkiin tehtäviin on vastattu ja kommentoitu omia vastauksia suhteessa mallivastauksiin.

Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki opintojakson tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja palautettu ajallaan.

Hylätty: Verkkotehtävät ovat tekemättä tai ne ovat erittäin puutteellisin tiedoin palautettu.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu verkkokurssina 01.01.2024-31.05.2024 välisenä aikana.

Opintojakson sisältöteemat:
1. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
2. Hyvinvointipalveluiden järjestäminen
3. Sosiaali- ja terveyspalvelut
4. Toimeentuloturva
5. Tietoturva

(Osiot: Kuntoutus sekä Asiakkaan ohjaus ja neuvonta case-työskentely, eivät ole mukana tässä toteutuksessa)

Sisällöt sekä oppimistehtävät on kuvattu tarkemmin Itslearning-alustalla. Jokaisen sisältöteeman alla on yksi tai useampi palautettava oppimistehtävä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson kaikki viestintä tapahtuu Itslearning -alustalla. Olethan yhteydessä opintojakson opettajaan mikäli et pääse Itslearning -alustalle. Itslearning aukee vasta, kun ilmoittautumiset on hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien verkkototeutuksen osioiden suoritusta hyväksytysti ja annettuun määräaikaan mennessä.

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 22.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ryhmät
 • MFYSIK24
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K24

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
- kuvata väestön terveyden ja hyvinvoinnin indikaattoreita ja tiedon merkitystä palveluiden tarpeen tunnistamisessa ja järjestämisessä
- kuvata sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden sekä palveluja ohjaavan lainsäädännön
- kuvata sosiaaliturvan kokonaisuuden
- hakea tietoa eri elämäntilanteissa olevien asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista
- tunnistaa moniammatillisuuden merkityksen palvelutarpeiden näkökulmasta
-toimia tietoturvallisemmin ja ymmärtää vastuun tietoturvan edistämisessä
- sisältyy kv-vaihtoon

Sisältö

1. Väestön terveys ja hyvinvointi
- ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
- terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy
- rekisteri- ja tilastotiedot

2. Sosiaali- ja terveyspalvelut
- sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja sen kehittäminen, rahoitus, vastuut, valvonta ja asiakkaan/potilaan oikeudet
- sosiaali- ja terveyspalvelut
- toimeentuloturva
- tiedon hakeminen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä etuuksista

3. Tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa

Oppimateriaalit

Itslearningissa ilmoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät, joiden avulla osoitetaan aiheen tuntemus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotehtävät ovat avoinna 01.01-31.05.2024 välisen ajan. Verkkotehtävien ohjeistus ja palautus toteutuu Itsllearning -verkkoalustalla.

Tehtäviä tarkastetaan: 31.01., 29.02., 31.03., 30.04. ja 31.05.

Verkkokurssin kaikki tehtävät tulee olla palautettuina 31.05.2024 klo 23.59 mennessä. (huom. palautuslaatikot sulkeutuvat tämän jälkeen).

Kansainvälisyys

Verkkopedagogiikka/Innovaatiopedagogiikka

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op = 2 x 27 = 54t opiskelijan työtä.
Oppimistehtävät on kuvattu tarkemmin Itslearning alustalla.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Kaikkiin Itslearningissä oleviin oppimistehtäviin tulee vastata. Jakson hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikkiin tehtäviin on vastattu ja kommentoitu omia vastauksia suhteessa mallivastauksiin.

Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki opintojakson tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja palautettu ajallaan.

Hylätty: Verkkotehtävät ovat tekemättä tai ne ovat erittäin puutteellisin tiedoin palautettu.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu verkkokurssina 01.01.2024-31.05.2024 välisenä aikana.

Opintojakson sisältöteemat:
1. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
2. Hyvinvointipalveluiden järjestäminen
3. Sosiaali- ja terveyspalvelut
4. Toimeentuloturva
5. Tietoturva

(Osiot: Kuntoutus sekä Asiakkaan ohjaus ja neuvonta case-työskentely, eivät ole mukana tässä toteutuksessa)

Sisällöt sekä oppimistehtävät on kuvattu tarkemmin Itslearning-alustalla. Jokaisen sisältöteeman alla on yksi tai useampi palautettava oppimistehtävä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson kaikki viestintä tapahtuu Itslearning-alustalla. Olethan yhteydessä opintojakson opettajaan, mikäli et pääse Itslearning-alustalle. Itslearning aukee vasta, kun ilmoittautumiset on hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien verkkototeutuksen osioiden suoritusta hyväksytysti ja annettuun määräaikaan mennessä.

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 45

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Seija Kirkko-Jaakkola
Ryhmät
 • PBIOS22A
  Bioanalyytikko (AMK), S22A
 • PBIOS22B
  Bioanalyytikko (AMK), S22B

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
- kuvata väestön terveyden ja hyvinvoinnin indikaattoreita ja tiedon merkitystä palveluiden tarpeen tunnistamisessa ja järjestämisessä
- kuvata sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden sekä palveluja ohjaavan lainsäädännön
- kuvata sosiaaliturvan kokonaisuuden
- hakea tietoa eri elämäntilanteissa olevien asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista
- tunnistaa moniammatillisuuden merkityksen palvelutarpeiden näkökulmasta
-toimia tietoturvallisemmin ja ymmärtää vastuun tietoturvan edistämisessä
- sisältyy kv-vaihtoon

Sisältö

1. Väestön terveys ja hyvinvointi
- ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
- terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy
- rekisteri- ja tilastotiedot

2. Sosiaali- ja terveyspalvelut
- sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja sen kehittäminen, rahoitus, vastuut, valvonta ja asiakkaan/potilaan oikeudet
- sosiaali- ja terveyspalvelut
- toimeentuloturva
- tiedon hakeminen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä etuuksista

3. Tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Afrisa Kapella
 • Satu Takala
Ryhmät
 • PFYSIS22B
  PFYSIS22B
 • PFYSIS22
  Fysioterapeutti (AMK), S22
 • PFYSIS22A
  PFYSIS22A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintarajoitteiden ja lääketieteellisten toimenpiteiden vaikutuksen eri ikäisten asiakkaiden toimintakykyyn ja tilannekohtaisiin tekijöihin,
• nimetä hengitykseen ja verenkiertoon vaikuttavia tekijöitä sekä selittää niiden yhteyden asiakkaan toimintakykyyn,
• selittää näyttöön perustuvat hengitys- ja verenkierto-ongelmaisen asiakkaan toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden tutkimismenetelmät sekä käyttää niitä,
• selittää näyttöön perustuvat keskeiset fysioterapian keinot ylläpitää ja/tai edistää hengitys- ja verenkierto-ongelmaisen asiakkaan toimintakykyä sekä käyttää niitä,
• hyödyntää sisätauteihin liittyvä lääketieteellistä tietoaan fysioterapiaprosessissa
• ottaa huomioon fysioterapian eettiset periaatteet.

Sisältö

Hengitys: hengityksen merkitys, hengitysongelmaisen asiakkaan fysioterapeuttinen tutkiminen, fysioterapian keinot tukea ja edistää hengitysongelmaisen asiakkaan toimintakykyä; primaari-, sekundaari- ja tertiääripreventio, teknologian hyödyntäminen asiakkaan tutkimisessa ja fysioterapian toteutuksessa.

Verenkierto: suomalaisen väestön arterioskleroosin riskitekijöiden tunnistaminen, arterioskleroosin primaari-, sekundaari- ja tertiääripreventio, sydän- ja verenkierto-ongelmaisen asiakkaan fysioterapeuttinen tutkiminen, fysioterapian keinot ylläpitää ja/tai edistää sydän- ja verenkierto-ongelmaisen asiakkaan toimintakykyä ja osallistumista, diabetespotilaan fysioterapian erityispiirteitä, teknologian hyödyntäminen asiakkaan tutkimisessa ja fysioterapian toteutuksessa, asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen ratkaisukeskeisesti.

Vitaalitoimintoja tukevan fysioterapian harjoittelu toteutuu eri harjoittelujaksoilla.

Oppimateriaalit

Its Learning -alustalla.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutteiset luennot.
Pienryhmätyöskentely.
Tentti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4op = 108h opiskelijan työtä josta;
47h lähi- /etäopetusta luennoilla
30h pienryhmätyöskentelyä omalla tai kalenteriin merkityllä ajalla.
16h itsenäistä tiedonhakua
5h tiedon käsittelyä ja raportointia
2h itse- ja vertaisarviointia
6h tenttiin valmistautumista
2h tentin tekoa

Sisällön jaksotus

Sisältö ja materiaalit ItsLearning -alustalla.
Luennot á 2h.

- Orientaatio kurssille (2h)
HENGITYS-OSIO:
- Luento 1: hengityksen merkitys ja siihen vaikuttavia tekijöitä, sekä yhteys asiakkaan toimintakykyyn (2h)
- Luento 2: hengitysongelmaisen asiakkaan fysioterapeuttinen tutkiminen (2h)
- Harjoitustunnit 1/4 (4h)
- Luento 3: hengitysongelmaisen asiakkaan fysioterapeuttinen tutkiminen ja löydösten tulkinta (2h)
- Itsenäisen työn pienryhmätunnit (2h)
- Luento 4: Hengitysongelmaisen asiakkaan fysioterapia (2h)
- Harjoitustunnit 2/4 (4h)
- Luento 5: Teknologian hyödyntäminen asiakkaan tutkimisessa ja fysioterapian toteutuksessa (2h) Sis. ryhmäjaot ja tehtävänannon ateroskleroosityöhön.
- Esitykset pienryhmissä: Case Hengitys (4h)

SYDÄN/VERENKIERTO-OSIO:
- Luento 6: Sydänpotilaan tutkiminen ja löydösten tulkinta (2h)
- A & B erikseen työstävät tässä ryhmän yhteisen posterin aiheesta: Arteroskleroosin riskitekijät ja fyysinen aktiivisuus (2h)
- Luento 7: Sydänpotilaan fysioterapeuttinen tutkiminen (2h)
- Harjoitustunnit 3/4 (4h)
- Luento 8: Sydänpotilaan fysioterapeuttinen tutkiminen osa 2
- Itsenäisen työn pienryhmätunnit Case Verenkierto (2h)
- Luento 9: Sydänpotilaan fysioterapia osa 1 (2h)
- Harjoitustunnit 4/4 (4h) sis. posterikävelyn ja opponoinnin
- Luento 10: Sydänpotilaan fysioterapia osa 2 ja perifeerisen verenkierron haasteet (2h)
- Esitykset Pienryhmissä: Case verenkierto (4h)

Tentti vkolla 10, tehdään luokkahuoneessa omilla koneilla ItsLearning -alustalla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 0-5.
Läpipääsyraja 50%
1>50%
2>60%
3>70%
4>80%
5>90%

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää ihmisen hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenteen ja toiminnan.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Afrisa Kapella
 • Satu Takala
 • FT1 Virtuaalihenkilö7
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintarajoitteiden ja lääketieteellisten toimenpiteiden vaikutuksen eri ikäisten asiakkaiden toimintakykyyn ja tilannekohtaisiin tekijöihin,
• nimetä hengitykseen ja verenkiertoon vaikuttavia tekijöitä sekä selittää niiden yhteyden asiakkaan toimintakykyyn,
• selittää näyttöön perustuvat hengitys- ja verenkierto-ongelmaisen asiakkaan toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden tutkimismenetelmät sekä käyttää niitä,
• selittää näyttöön perustuvat keskeiset fysioterapian keinot ylläpitää ja/tai edistää hengitys- ja verenkierto-ongelmaisen asiakkaan toimintakykyä sekä käyttää niitä,
• hyödyntää sisätauteihin liittyvä lääketieteellistä tietoaan fysioterapiaprosessissa
• ottaa huomioon fysioterapian eettiset periaatteet.

Sisältö

Hengitys: hengityksen merkitys, hengitysongelmaisen asiakkaan fysioterapeuttinen tutkiminen, fysioterapian keinot tukea ja edistää hengitysongelmaisen asiakkaan toimintakykyä; primaari-, sekundaari- ja tertiääripreventio, teknologian hyödyntäminen asiakkaan tutkimisessa ja fysioterapian toteutuksessa.

Verenkierto: suomalaisen väestön arterioskleroosin riskitekijöiden tunnistaminen, arterioskleroosin primaari-, sekundaari- ja tertiääripreventio, sydän- ja verenkierto-ongelmaisen asiakkaan fysioterapeuttinen tutkiminen, fysioterapian keinot ylläpitää ja/tai edistää sydän- ja verenkierto-ongelmaisen asiakkaan toimintakykyä ja osallistumista, diabetespotilaan fysioterapian erityispiirteitä, teknologian hyödyntäminen asiakkaan tutkimisessa ja fysioterapian toteutuksessa, asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen ratkaisukeskeisesti.

Vitaalitoimintoja tukevan fysioterapian harjoittelu toteutuu eri harjoittelujaksoilla.

Oppimateriaalit

Its Learning -alustalla.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutteiset luennot.
Pienryhmätyöskentely.
Tentti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4op = 108h opiskelijan työtä josta;
47h lähi- /etäopetusta luennoilla
30h pienryhmätyöskentelyä omalla tai kalenteriin merkityllä ajalla.
16h itsenäistä tiedonhakua
5h tiedon käsittelyä ja raportointia
2h itse- ja vertaisarviointia
6h tenttiin valmistautumista
2h tentin tekoa

Sisällön jaksotus

Sisältö ja materiaalit ItsLearning -alustalla.
Luennot á 2h.
Teoriatunnit yhdessä PFYSIS22 -ryhmän kanssa alkaen viikolta 2.


- Orientaatio kurssille (2h)
HENGITYS-OSIO:
- Luento 1: hengityksen merkitys ja siihen vaikuttavia tekijöitä, sekä yhteys asiakkaan toimintakykyyn (2h)
- Luento 2: hengitysongelmaisen asiakkaan fysioterapeuttinen tutkiminen (2h)
- Harjoitustunnit 1/4 (4h)
- Luento 3: hengitysongelmaisen asiakkaan fysioterapeuttinen tutkiminen ja löydösten tulkinta (2h)
- Itsenäisen työn pienryhmätunnit (2h)
- Luento 4: Hengitysongelmaisen asiakkaan fysioterapia (2h)
- Harjoitustunnit 2/4 (4h)
- Luento 5: Teknologian hyödyntäminen asiakkaan tutkimisessa ja fysioterapian toteutuksessa (2h) Sis. ryhmäjaot ja tehtävänannon ateroskleroosityöhön.
- Esitykset pienryhmissä: Case Hengitys (4h)

SYDÄN/VERENKIERTO-OSIO:
- Luento 6: Sydänpotilaan tutkiminen ja löydösten tulkinta (2h)
- ryhmän yhteisen posterin työstö aiheesta: Arteroskleroosin riskitekijät ja fyysinen aktiivisuus (2h)
- Luento 7: Sydänpotilaan fysioterapeuttinen tutkiminen (2h)
- Harjoitustunnit 3/4 (4h)
- Luento 8: Sydänpotilaan fysioterapeuttinen tutkiminen osa 2
- Itsenäisen työn pienryhmätunnit Case Verenkierto (2h)
- Luento 9: Sydänpotilaan fysioterapia osa 1 (2h)
- Harjoitustunnit 4/4 (4h) sis. posterikävelyn ja opponoinnin
- Luento 10: Sydänpotilaan fysioterapia osa 2 ja perifeerisen verenkierron haasteet (2h)
- Esitykset Pienryhmissä: Case verenkierto (4h)

Tentti viikolla 13, tehdään luokkahuoneessa omilla koneilla ItsLearning -alustalla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 0-5.
Läpipääsyraja 50%
1>50%
2>60%
3>70%
4>80%
5>90%

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää ihmisen hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenteen ja toiminnan.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Annukka Myllymäki
 • Satu Takala
Ryhmät
 • PFYSIS22B
  PFYSIS22B
 • PFYSIS22
  Fysioterapeutti (AMK), S22
 • PFYSIS22A
  PFYSIS22A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää lantion alueen ja alaraajan toimintoihin liittyvien rajoitteiden, oireiden sekä lääketieteellisten toimenpiteiden vaikutuksen eri-ikäisten asiakkaiden toimintakykyyn,
• tutkia ja arvioida luotettavasti ja toistettavasti näyttöön perustuvin fysioterapian menetelmin mm. asiakkaan tuntemuksia, nivelliikkuvuutta, spesifiä lihasvoimaa, pehmytkudoksen elastisuutta, neuraalikudoksen liukuvuutta ja proprioseptiikkaa, käyttäen fysioterapian eri tutkimismenetelmiä,
• tehdä tutkimisen tuloksista oikeansuuntaisia johtopäätöksiä selittääkseen asiakkaan toimintakykyä ja rakenteen, suorituksen ja osallistumisen tason ongelmia,
• selittää ja toteuttaa terapeuttisen harjoittelun, manuaalisen terapian ja ohjauksen periaatteita, joilla voidaan ennaltaehkäistä, ylläpitää ja /tai edistää asiakkaan suoritusta ja osallistumista.

Sisältö

Tuki- ja liikuntaelimistön eri rakenteiden keskeiset oireet, erityisesti lantion alueen sekä lonkka- ja polvinivelen spesifi tutkiminen ja harjoittamisen perusteet, fysioterapiaprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi näyttöön perustuen sekä ottaen huomioon erilaiset lääketieteelliset toimenpiteet.
Lantion alueen ja alaraajan nivelten liikkuvuuden arviointi ja mittaaminen erilaisia mittavälineitä käyttäen, aktiivinen ja passiivinen nivelliikkuvuuden edistäminen, nivelten aktiivisen liikkuvuuden ja stabiloinnin periaatteet, mobilisoinnin suunnittelu ja toteutus.

Lihastestaus ja lihasten aktivoinnin periaatteet, pehmytkudosten elastisuuden arviointi, fysiologiset liikkeet, neuraalikudoksen liukumisen testaaminen ja sen edistäminen.

Toiminnallinen harjoittelu, erilaisten harjoitusympäristöjen ja -välineiden hyödyntäminen, teknologian hyödyntäminen asiakkaan tutkimisessa ja fysioterapian toteutuksessa; primaari-, sekundaari- ja tertiääripreventio.

Oppimateriaalit

uentomateriaali.
Muu opettajan antama materiaali.
Clarkson, H. 2013. Musculoskeletal Assessment – Joint Motion and Muscle Testing. 3. painos tai uudempi. Lippincott Williams & Wilkins. Saatavana myös sähköisenä netissä.
Kaltenborn FM. ym. 2014. Manual mobilization of the joints. The Extremities. 8th ed.
Adler S.S. ym 2008. PNF in Practice.
Kisner, Colby, 2012. Therapeutic exercise, 6th ed.
Kauranen K. 2017. Fysioterapeutin käsikirja. Helsinki: SanomaPro.
Käypä hoito -suositukset (www-lähde)
Duodecim Oppiportti / Fysiatria (vain amk:n verkossa)
Hoito-ohjeet.fi

Opetusmenetelmät

Lähiopetus: Luentoalustuksia ja käytännön harjoittelua. Alkutestit.
Lähiopetustunneilla tulee olla läsnä. Vaatetus: ammatillinen asu. Hygieniaohjeistuksia noudatetaan.
Verkko-opetus: Opiskeltavaan sisältöön orientoivia Itslearning-tehtäviä.
Vertaisoppiminen: Ryhmätehtäviä lähiopetustunneilla ja itsenäisenä opiskeluna.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suomeksi
5 op = 133 h opiskelijan työtä, sisältäen kontaktiopetuksen, casetyöskentelyn,
tenttiin valmistautumisen ja muun itsenäisen opiskelun

Sisällön jaksotus

Asiakkaan lantion alueen ja alaraajan toimintakyvyn tutkiminen ja harjoittamisen perusteet:
-Lantion alueen ja alaraajan nivelten mobilisoinnin suunnittelu ja toteutus.
-Lihasvoiman mittaaminen ja lihasten aktivoinnin periaatteet, pehmytkudosten elastisuuden arviointi.
-Tuki- ja liikuntaelimistön eri rakenteiden keskeiset oireet, erityisesti lantion alueen sekä lonkka- ja polvinivelen spesifi tutkiminen ja harjoittamisen perusteet, fysioterapiaprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi näyttöön perustuen.
-Pre- ja postoperatiivinen fysioterapia / kävelyn apuvälineen valinta ja käyttö
-Haastattelu. Kliininen päättely, fysioterapiadiagnoosi, fysioterapian tavoitteiden asettaminen.

vko 36 / 3 h Myllymäki. Johdatus alaraajan tutkimiseen. Lonkan tutkiminen fysioterapiassa.
Haastattelu fysioterapeuttisessa tutkimisessa. Ryhmät yhdessä.
vko 37/ 3 h, ke 14.9. Myllymäki. Lonkan nivelliikkuvuuden mittaaminen. Erityistestit.
vko 37 / Takala. 2 x 45min Manuaalisen lihastestauksen perusteet ja 3 x 45min käytännön harjoittelu A&B erikseen.
vko 38/ 3 h, to 21.9. Myllymäki. Lonkkanivelen manuaalinen mobilisointi. Terapeuttinen harjoittelu lonkan alue.
vko 38 / Takala 2 x 45min A&B erikseen man.lihastestauksen harjoittelua/caset.
vko 39/ 3 h Myllymäki. Polven tutkiminen fysioterapiassa. Ryhmät yhdessä.
vko 39 / Takala. PNF teoria A& B yhdessä 3 x 45min.
vko 40/ 4 h, ke 4.10 klo 10–14, to 5.10.klo 8–12: Myllymäki. Polven nivelliikkuvuuden mittaaminen. Polven manuaalinen mobilisointi.
Vko 41/ 2 h Myllymäki. Nilkan alueen tutkiminen fysioterapiassa. Ryhmät yhdessä.
vko 41/ 3 h Myllymäki. Nilkkanivelen liikkuvuuden mittaaminen. Nilkan manuaalinen mobilisointi.
vko 41 / Takala. PNF harjoittelua A& B erikseen 2 x 45min JA 2 x 45min man.lihastestauksen ja PNF ajatuksen yhdistämistä caseharjoittein.
vko 43/ 4 h, Myllymäki. Terapeuttinen harjoittelu nilkan ja polven alue.
vko 43/ 2 h Myllymäki. Ortopedisen potilaan alkuvaiheen fysioterapia (simulaatioon valmistautuminen).
vko 44/ 4 h Myllymäki/ Naamanka. Simulaatioharjoitus Medisiina D:ssä.
vko 45/ 3 h, Myllymäki. Fysioterapiaprosessin rakentuminen CASE-esimerkkien avulla. Kertausta.
vko 46 KOE

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan syksyllä 2023 teoria- ja käytännön tentin arvosanan perusteella niin, että käytännön osuus painottuu. Arviointiin vaikuttaa tentin lisäksi opintojakson aikana annettujen tehtävien palautus määräaikaan mennessä hyväksytysti sekä aktiivinen osallistuminen kontaktitunneille.

Molemmista käytännön tentin osa-alueista (mittaaminen/testaus ja mobilisointi/terapeuttinen harjoittelu) tulee saada hyväksytty suorite, jotta käytännön osuus on hyväksytty.


Kriteerit opiskelijalle - Nivelliikkuvuuden mittaaminen + mobilisointi, lihastestaus + harjoittaminen
Käytännön koe:

- Aseptiikka
- Tarvikkeet valmiiksi
- Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen
- Asiakkaan riisutus
- Asiakkaan alkuasento: turvallinen, mukava, tarkoituksenmukainen mittaamisen/testaamisen/mobilisoinnin kannalta
- Fiksaatio /stabilaatio (remmit, kiilat, sämpylät…), stabilointi manuaalisesti. Myös muut tarkoituksenmukaiset tuennat luotettavan mittauksen aikaansaamiseksi…esim. pikkutyynyt, pöydän tuki jne)
- Ft-opiskelijan oma ergonomia, säädöt

- Liikkeen ohjaaminen asiakkaalle verbaalisesti, visuaalisesti, manuaalisesti
- Liikkeen havainnointi – katso liike (mittaaminen/testaaminen, mobilisointi, harjoittaminen)
- Liikelaajuuden mittaaminen (aktiivinen liike mitataan aina, passiivinen nivelkohtaisesti –tehtävänannon mukaisesti!)
- Liikelaajuuden mittaaminen – mittarin valinta, mittarin asettelu, mittarin lukeminen, tuloksen raportointi suullisesti suhteessa viitearvoihin (Musculosceletal assessment)
- Tarkistusmittaus/-testaus
- Mobilisoinnin suoritus (traktio / liu’utus - tehtävänannon mukaisesti) – tarkoituksenmukaisuus, kohdentuminen, otteet. Tarvittava välineistö.
- Harjoitteen ohjaaminen (tarkoituksenmukaisuus, kohdentuminen)
- Suullinen perustelu, tulosten ja annostelun suullinen raportointi ja itsearviointi.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa kuvata tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermoston rakenteen ja toiminnan. Hän osaa selittää fysioterapeuttisen tutkimisen periaatteet (haastattelu, havainnointi, mittaaminen, palpaatio) ja käyttää fysioterapeuttisen ohjaamisen keinoja tukemaan ihmisen motorista oppimista. Lisäksi opiskelija osaa tutkia asiakkaan terveyskuntoa ja tietää sensoriikan arvioinnin ja terapeuttisen harjoittelun periaatteet.

Ilmoittautumisaika

30.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Granberg
 • Kati Naamanka
 • Satu Takala
Ryhmät
 • MFYSIK22
  Fysioterapeutti (AMK) monimuoto, K22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää niska-hartiaseudun ja yläraajan toimintoihin liittyvien rajoitteiden, oireiden sekä lääketieteellisten toimenpiteiden vaikutuksen eri-ikäisten asiakkaiden toimintakykyyn,
• tutkia ja arvioida luotettavasti ja toistettavasti näyttöön perustuvin fysioterapian menetelmin mm. asiakkaan tuntemuksia, nivelliikkuvuutta, spesifiä lihasvoimaa, pehmytkudoksen elastisuutta, neuraalikudoksen liukuvuutta ja proprioseptiikkaa käyttäen fysioterapian eri tutkimismenetelmiä,
• tehdä tutkimisen tuloksista oikeansuuntaisia johtopäätöksiä selittääkseen asiakkaan toimintakykyä sekä rakenteen, suorituksen ja osallistumisen tason ongelmia,
• selittää ja toteuttaa terapeuttisen harjoittelun, manuaalisen terapian ja ohjauksen periaatteita, joilla voidaan ylläpitää ja /tai edistää asiakkaan suoritusta ja osallistumista.

Sisältö

Tuki- ja liikuntaelimistön eri rakenteiden keskeiset oireet, erityisesti niska- ja hartiaseudun, hartiarenkaan ja olkapään spesifi tutkiminen ja harjoittamisen perusteet, fysioterapiaprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi näyttöön perustuen sekä ottaen huomioon erilaiset lääketieteelliset toimenpiteet.

Kaularangan ja yläraajojen nivelten liikkuvuuden arviointi ja mittaaminen erilaisia mittavälineitä käyttäen, aktiivinen ja passiivinen nivelliikkuvuuden edistäminen, nivelten mobilisoinnin ja stabiloinnin periaatteet, mobilisoinnin suunnittelu ja toteutus.

Lihastestaus ja lihasten aktivoinnin periaatteet, fysiologiset liikkeet, pehmytkudosten elastisuuden arviointi, manuaalisen pehmytkudoskäsittelyn vaikutukset, käyttöaiheet ja rajoitteet sekä toteutustavat, neuraalikudoksen liukumisen testaaminen ja sen edistäminen.

Erilaisten harjoitusympäristöjen ja -välineiden hyödyntäminen, toiminnallinen harjoittelu, teknologian hyödyntäminen asiakkaan tutkimisessa ja fysioterapian toteutuksessa; primaari, sekundaari ja tertiääripreventio.

Oppimateriaalit

Clarkson, H. 2013. Musculoskeletal Assessment – Joint Motion and Muscle Testing. 3. painos. Lippincott Williams & Wilkins.
Kisner, Colby, 2012. Therapeutic exercise, 6th ed. tai uudempi 2018 painos (7th edition).
Luomajoki 2018 (tai uudempi painos). Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt. Testit ja harjoitteet selän, niskan, olkapään sekä alaraajan toiminnallisiin ongelmiin. VK-kustannus.

ItsLearningiin tulevat artikkelit ja linkit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson koe on viikolla 41, 10.10.

1.uusintakoe sovitaan yhteisesti, mahd.viikolla 43

Kansainvälisyys

Pääosin käytännön simulaatiotunteja.

Tunneille tullaan valmistautuneina ennakko-ohjeiden mukaisesti. Anatomian ja aikaisempien TULE -kokonaisuuden asioiden kertaaminen jo ennen tunteja on tärkeää.

Sisällön jaksotus

Täydentyy vielä.

Opintojakso toteutuu seitsemän viikon aikana ma-ti:
aloitus viikolla 35 ja opintojakson koe on viikolla 41.

Alla on kuvattuna otsikkotasolla sisältö ja ajoitus, tarkempi sisältö on kuvattuna ITS:ssä.

VKO 35:
- 28.8 13-15 Orientaatio opintojaksolle ja teoria-alustus: Niskahartiaseudun problematiikasta ja luokittelusta sekä fysioterapeuttinen tutkiminen kokonaisuutena. Toteutuksesta ja aiheesta keskusteleva opetus. (2h) AG

- 29.8. 10-16 Yläraajan neuraalikudoksen tutkiminen ja mobilisointi fysioterapiassa, teoria ja käytäntö ST

VKO 36:
- 4.9 klo 12-16: Käytännön simulaatiotunnit: niskan fysioterapeuttinen tutkiminen ja terapia (4h) AG

- 5.9 klo 8-12: Käytännön simulaatiotunnit: niskan fysioterapeuttinen tutkiminen ja terapia, sis. tukiminen jatkuu sekä casetyöskentelyä ja terapiakeinojen harjoittelua (4h) AG

- 5.9. 12-16 Voiman tutkiminen: Manuaalinen lihastestaus, huom! sis. ennakkotehtävän /ST

VKO 37:
- 11.9 12-15 Keskusteleva teorialuento hartiarenkaan ja olkapään/yläraajan alueen ilmiöistä, problematiikasta, fysioterapeuttisesta tutkimisesta ja terapiasta (2h) /AG
- 12.9 ja 19.9 Käytännön simulaatiotunnit: hartiarenkaan ja olkapään tutkiminen, kliininen päättely ja fysioterapia.(4h) /AG
- 12.9. Nivelmobilisaatio tutkimisen ja terapian keinona -teoria & käytäntö, sis.ennakkotehtävän /ST

VKO 38:
- 18.9 keskusteleva teoriaopetus fysioterapian sisältöön ja suunnitteluun, terapeuttiseen harjoitteluun liittyen + casetyöskentelyyn alustus
- 19.9 8-12: Käytännön simulaatiotunnit: hartiarenkaan ja olkapään, ja yläraajan tutkiminen, kliininen päättely ja fysioterapia /AG
- 19.9. 12-16: Asentohuimaus -teoria ja käytäntö, sis. ennakkotehtävän /ST
- Itsenäinen casetyöskentely ja valmistautuminen ennakkotehtävin tunneille

VKO 39:

-26.9. 8-14 PNF-teoria ja käytäntö, sis. ennakkotehtävän /ST

VKO 40:
- Toiminnallinen toiminnallinen case-purku -tunti (4h) /AG
- TULE -harjoittelu 1op asiakastyötä (tämä yhdistyy Hyvinvointi arjessa ja työssä opintojakson asiakastyön kanssa, kohderyhmänä suuhygienistiopiskelijat)

VKO 41: 10.10. (2,5h) Tentti AG/ST Osaamisen näyttö/koe: toteutetaan pienryhmässä, CASE-pohjainen, joka huomioi fysioterapiaprosessin eri vaiheiden osaamista. Arvioinnissa mukana vertaisarviointi ja itsearviointi.

Täydentyy lähiaikoina

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kaikilla käytännön taitoihin liittyvien opintojaksojen tunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% opintojakson käytännön tunneista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson numeerinen arviointi pohjautuu opintojakson ryhmätentin arvosanaan ja asianmukaisesti täytettyyn tentin itse- ja vertaisarviointiin.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa kuvata tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermoston rakenteen ja toiminnan. Hän osaa selittää fysioterapeuttisen tutkimisen periaatteet (haastattelu, havainnointi, mittaaminen, palpaatio) ja käyttää fysioterapeuttisen ohjaamisen keinoja tukemaan ihmisen motorista oppimista. Lisäksi opiskelija osaa tutkia asiakkaan terveyskuntoa ja tietää sensoriikan arvioinnin ja terapeuttisen harjoittelun periaatteet.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
 • Pirjo Pennanen
Ryhmät
 • PFYSIS22B
  PFYSIS22B
 • PFYSIS22
  Fysioterapeutti (AMK), S22
 • PFYSIS22A
  PFYSIS22A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää rinta- ja lannerangan alueen toimintoihin liittyvien rajoitteiden, oireiden sekä lääketieteellisten toimenpiteiden vaikutuksen eri-ikäisten asiakkaiden toimintakykyyn,
• tutkia ja arvioida luotettavasti ja toistettavasti näyttöön perustuvin fysioterapian menetelmin mm. asiakkaan tuntemuksia, nivelliikkuvuutta, spesifiä lihasvoimaa, pehmytkudoksen elastisuutta, neuraalikudoksen liukuvuutta ja proprioseptiikkaa, käyttäen fysioterapian eri tutkimismenetelmiä,
• tehdä tutkimisen tuloksista oikeansuuntaisia johtopäätöksiä selittääkseen asiakkaan toimintakykyä ja rakenteen, suorituksen ja osallistumisen tason ongelmia,
• selittää ja toteuttaa terapeuttisen harjoittelun, manuaalisen terapian ja ohjauksen periaatteita, joilla voidaan ennaltaehkäistä, ylläpitää ja /tai edistää asiakkaan suoritusta ja osallistumista.

Sisältö

Tuki- ja liikuntaelimistön eri rakenteiden keskeiset oireet, erityisesti rinta- ja lannerangan alueen spesifi tutkiminen ja harjoittamisen perusteet, fysioterapiaprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi näyttöön perustuen sekä ottaen huomioon erilaiset lääketieteelliset toimenpiteet.

Rinta- ja lannerangan nivelliikkuvuuden arviointi ja mittaaminen erilaisia mittavälineitä käyttäen, aktiivinen nivelliikkuvuuden edistäminen, rangan aktiivisen stabilaation perusteet.

Lihastestaus ja lihasten aktivoinnin periaatteet, fysiologiset liikkeet, pehmytkudosten elastisuuden arviointi, neuraalikudoksen liukumisen testaaminen ja sen edistäminen.

Toiminnallinen harjoittelu, erilaisten harjoitusympäristöjen ja -välineiden hyödyntäminen, teknologian hyödyntäminen asiakkaan tutkimisessa ja fysioterapian toteutuksessa; primaari-, sekundaari- ja tertiääripreventio.

Oppimateriaalit

Luentomateriaali.
Muu Itslearningissa ilmoitettu materiaali.
Toiminnallisen anatomian materiaalit (kertaa!)
Käypä hoito -suositukset
Hoito-ohjeet.fi (Fysioterapia, Ortopedia)
Duodecim Oppiportti / Fysiatria (vain amk:n verkossa)

Kirjallisuutta:

Nivelliikkuvuuksien ja liikkuvuuden mittaaminen:

Clarkson, H. 2013 (tai uudempi). Musculoskeletal Assessment – Joint Motion and Muscle Testing. 3. painos. Lippincott Williams & Wilkins. (Saatavilla verkossa.)
VVSHP (2016). Toimintakyvyn mittari. To-Mi-kansio. saatavilla verkossa: https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Toimintakyvyn%20mittarit.pdf

• Rintarangan (selkärangan) rotaatio (To-Mi s. 119–120)
• Rintakehän liikkuvuuden mittaaminen mittanauhalla (s. 468)
• Kaularangan liikkeiden mittaaminen kompassigoniometrilla (Myrin) (s. 416–424, To-Mi: s. 115–117)
• Kaularangan liikkeiden mittaaminen mittanauhalla (s. 416–424)
• Seinä-takaraivomitta (OWD, occiput to wall distance) (kts. luentomateriaalit)

• Selkärangan aktiivisen fleksion mittaaminen mittanauhalla = STIBOR (s. 457, To-Mi: s.117–118)
• Lannerangan akt. fleksion mittaaminen mittanauhalla = SHOBER (s. 460)
• Lannerangan akt. fleksion mittaaminen mittanauhalla = Modifioitu Schober (Käypä Hoito ja To-Mi: s.119)
• Selkärangan akt. lateraalifleksion mittaaminen mittanauhalla (s. 463, To-Mi: s.118)
• Selkärangan akt. ekstension mittaaminen mittanauhalla (s. 457)
• Lannerangan akt. ekstension mittaaminen mittanauhalla (s. 461)
• Selkärangan pass. ekstension mittaaminen mittanauhalla (s. 459)
• Lannerangan liikkeiden mittaaminen kahdella MIE-mittarilla (kallistuskulmamittari) (s. 462)

Liike- ja liikekontrollihäiriöt:

Luomajoki, H., Pfeiffer, F., Steiner, C., & Saarikko, L. (2022). Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt (2. uudistettu painos.). VK-Kustannus Oy.
o Kpl 1 Liike- ja liikekontrollin häiriöiden teoriaa ja taustaa
o Kpl 2 Lannerangan liike- sekä liikekontrollin häiriöt
o Kappaleesta 2 etenkin osio: Lannerangan liikekontrollin testipatteristo s. 86–94
Kauranen, K., Müller, E., Saastamoinen, N., & Sinivuori, E. (2021). Fysioterapeutin käsikirja (4., uudistettu painos.). Sanoma Pro Oy.
o Kappale 2.3 Selkäkivun tutkiminen ja fysioterapia (liikekontrollin testit: s.116 alkaen)


Terapeuttinen harjoittelu:

Kisner, J, Borstad J. & Colby, L-A. (2023) Therapeutic exercise, Foundations and Techniques. 8th ed. FA Davis Company. (Koko teos soveltuu sellaisenaan materiaaliksi, alla muutamia tärkeimpiä kappaleita)
o Chapter 4: Stretching for Improved Mobility (kertausta)
o Chapter 6: Resistance Exercise for Impaired Muscle Performance (kertausta)
o Chapter 14: The Spine: Structure, Function, and Posture
o Chapter 15: The Spine: Management Guidelines
o Chapter 16: The Spine: Exercise and Manipulation Interventions

Tarnanen, S., & Holopainen, R. (2022). Harjoittelu ja tule-terveys (1. painos.). VK-Kustannus. (Koko teos soveltuu sellaisenaan materiaaliksi, alla muutamia tärkeimpiä kappaleita)
o Kpl 1 Harjoittelun taustaa ja keskeisiä käsitteitä – Johdattelu kirjan aiheisiin
o Kpl 2 Näyttöön perustuva TULE-kuntoutus
o Kpl 4 Suoritus- ja toimintakykyä parantavan harjoittelun perusteet (kertausta)
o Kpl 6 Harjoittelun suunnittelusta toteutukseen

Kauranen, K., Müller, E., Saastamoinen, N., & Sinivuori, E. (2021). Fysioterapeutin käsikirja (4., uudistettu painos.). Sanoma Pro Oy.
o Kappale 2.3 Selkäkivun tutkiminen ja fysioterapia (Tässä osiossa on myös liikkuvuuden ja neuraalikudoksen testejä!)
o Kappale 3.12 Fysioterapia selkäydinvaurion yhteydessä
o Kappale 6.2: Kasvuikäisen selkäsairaudet
o Kappale 10 Terapeuttinen harjoittelu

Sensoriikka:

Lundy-Ekman, L. (2018). Neuroscience; fundamentals for rehabilitation. 5th edition. Elsevier. (Lempparin kirjasto)
- Kappale 7 Somatosensation: Clinical application; Function of Sensation ja Tests of Somatosensation (sensoriikan tutkiminen)
- Kappale 6 Somatosensory system

Neuraalikudos:

Kisner, J, Borstad J. & Colby, L-A. (2023) Therapeutic exercise, Foundations and Techniques. 8th ed. FA Davis Company.
-Chapter 13: Peripheral Nerve disorders and managment. (Neurodynaamiset testit s. 412-417)

Opettajan diamateriaali, joka perustuu:
Shacklock 2005. Clinical neurodynamics. A new system of musculoskeletal treatment. (Lempparin kirjasto)
Butler DS. 1991/2000. Mobilisation of the nervous system. Edinburgh: Churchill Livingstone (Lempparin kirjasto)
Adler S.S. ym 2008. PNF in Practice. (Lempparin kirjasto)
Kauranen, K., Müller, E., Saastamoinen, N., & Sinivuori, E. (2021). Fysioterapeutin käsikirja (4., uudistettu painos.). Sanoma Pro Oy.
o Kappale 2.3 Selkäkivun tutkiminen ja fysioterapia (neuraalikudoksen testit: alkaen s.109)

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, lähi- ja verkko-opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinainen tentti: 11.12.2023 08.00–12.00, paikka: ICT_B1032_Beta
1. Uusintatentti: 19.12.2023 08.00–12.00, paikka: ICT_B1026_Gamma (Korotukset ja hylätyt arvosanat)
2. Uusintatentti järjestetään tarvittaessa tammikuussa 2024 (Vain hylätyt arvosanat)

Opiskelijalla on oikeus uusia toteutuksen hylätty tenttisuoritus kaksi kertaa. Poissaolo tentistä = hylätty.

Kansainvälisyys

Lähiopetus: Keskusteleva luento, pari- ja pienryhmätyöskentely
Lähiopetustunneilla tulee olla läsnä.
Verkko-opetus: ITS-materiaali ja opiskeltavaan sisältöön orientoivia tehtäviä.
Vertaisoppiminen: Ryhmätehtäviä lähiopetustunneilla ja itsenäisenä opiskeluna.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op = 106 h opiskelijan työtä, sisältäen kontaktiopetuksen, casetyöskentelyn,
tenttiin valmistautumisen ja muun itsenäisen opiskelun.

Tehtävät:
Ennakkotehtävät ennen opintojakson alkua (hyv - hyl / täydennettävä)
Teema Lantionpohja ja erkauma (luento 2h / verkossa - ITS)
Oppiportin verkkokurssien suorittaminen:
-Alaselkäpotilaan anamneesi
-Alaselkäpotilaan kliininen tutkiminen

Kurssin aikana: case-työskentely (hyv - hyl / täydennettävä), voi vaikuttaa +/- opintojakson arvosanaan

Sisällön jaksotus

Opintojakson sisältö:
-Rinta- ja lannerangan alueen liikkuvuuden arviointi ja mittaaminen erilaisia mittavälineitä käyttäen.
-Lihastestaus ja lihasten aktivoinnin periaatteet, pehmytkudosten elastisuuden arviointi
-Tuki- ja liikuntaelimistön eri rakenteiden keskeiset oireet, erityisesti rinta- ja lannerangan alueen spesifi tutkiminen ja harjoittamisen perusteet, fysioterapiaprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi näyttöön perustuen.
-Haastattelu. Kliininen päättely, fysioterapiadiagnoosi, fysioterapian tavoitteiden asettaminen.

Ennakkotehtävät tehtynä ennen opintojakson aloitusta.

vko 41 (2h + 2h ryhmät yhdessä): Orientoituminen opintojaksoon: Selän alueen ongelmat, tutkiminen & fysioterapia. Valmistautuminen käytännön tunteihin.

vko 41 2h itsenäinen opiskelu

vko 43 (4h, A&B erikseen) Käytännön tutkimisen aloitus: haastattelusta käytäntöön, havainnointi, toiminnallinen tutkiminen, kliininen päättely, rintarangan tutkiminen

vko 43 2h itsenäinen opiskelu

vko 44 (4h A&B erikseen) Käytännön tunti: Rinta- ja lannerangan spesifi tutkiminen: rangan liikkeiden mittaaminen.

vko 44 (4h A&B erikseen) Käytännön tunti: Rinta- ja lannerangan spesifi tutkiminen: Liikekontrolli.

vko 44 (3h, A&B erikseen) Käytännön tunti: Simulaatio Medisiina D:n simucenterissä

vko 44 4h itsenäinen opiskelu

Ennakkovalmistautuminen: tutustu ITSissä materiaaleihin sensoriikan osalta:
vko 44 (2h, A&B erikseen) Sensoriikka; teoriaa, tutkimiseen valmistautuminen (Pirjo)
vko 45 (4h, A&B erikseen) Sensoriikka: tutkiminen ja merkitys kliinisessä päättelyssä ja terapiassa, käytännön tunti (Pirjo)

vko 45 4h itsenäinen opiskelu

Ennakkovalmistautuminen: tutustu ITSin neuraalikudoksen materiaaleihin:
vko 46 (2h ryhmät yhdessä) Neuraalikudoksen tutkiminen ja mobilisointi fysioterapiassa. Neuraalikudoksen testaamiseen fysioterapeuttisen tutkimisen keinona. Selkäydin- ja hermovauriot. Valmistautuminen käytännön tunteihin.

vko 46 (4h, A&B erikseen) Neuraalikudoksen tutkiminen, käytännön harjoittelu

vko 47 (4h, A&B erikseen): Terapeuttinen harjoittelu teoria & käytäntö

vko 48 (4h, A&B erikseen) Teoria: Ennaltaehkäisyn näkökulma, Konservatiivinen vs. operatiivinen näkökulma, Lapset / ikääntyneet: rasitusmurtumat, kaatumiset.
Käytännön tunti: Rinta- ja lannerangan ja SI-nivelen spesifi tutkiminen, testien kertausta.

Ennakkovalmistautuminen annettujen case-esimerkkeihin tutustuminen (löytyvät tehtävänantoineen itsistä):
vko 49 (4h, A&B erikseen) Ryhmätöiden seminaari (läsnäolo pakollista)

vko 49 (2h, A&B erikseen) Käytännön tunti: Yhteenvetoa ja kliininen päättely

Vko 50 Opintojakson palaute- ja yhteenvetotunti 1h

Viestintäkanava ja lisätietoja

Tunneilla ammatillinen pukeutuminen.

Huomioi edeltävyysehdot.

Lähiopetustunneilla (käytännön tunneilla) tulee olla läsnä:
Kaikilla käytännön taitoihin liittyvien opintojaksojen tunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% opintojakson käytännön tunneista.

Käytännön tuntien poissaoloista tehdään aina osaamisen näyttö, ohjeet Itslearningissa.

Opettaja ei lähtökohtaisesti järjestä etäyhteyttä lähitunneille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-Tentin arvioinnissa käytetään tasavälistä skaalaa, alin hyväksytyn raja on 50% maksimipisteistä.
-Case-tehtävä voi vaikuttaa +/- opintojakson arvosanaan (arviointi kuvattu tehtävänannossa)
-Kaikki opintojakson tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettuna
-Poissaolot ja/tai tehtävien myöhässä palauttaminen voivat vaikuttaa opintojakson arvosanaan laskevasti.

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa kuvata tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermoston rakenteen ja toiminnan. Hän osaa selittää fysioterapeuttisen tutkimisen periaatteet (haastattelu, havainnointi, mittaaminen, palpaatio) ja käyttää fysioterapeuttisen ohjaamisen keinoja tukemaan ihmisen motorista oppimista. Lisäksi opiskelija osaa tutkia asiakkaan terveyskuntoa ja tietää sensoriikan arvioinnin ja terapeuttisen harjoittelun periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 25.03.2024

Ajoitus

25.03.2024 - 09.06.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
 • Pirjo Pennanen
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää rinta- ja lannerangan alueen toimintoihin liittyvien rajoitteiden, oireiden sekä lääketieteellisten toimenpiteiden vaikutuksen eri-ikäisten asiakkaiden toimintakykyyn,
• tutkia ja arvioida luotettavasti ja toistettavasti näyttöön perustuvin fysioterapian menetelmin asiakkaan toimintakykyä ICF:n tasoilla (osallistuminen, suoritus, rakenne) mm. asiakkaan tuntemuksia, toiminnallista haittaa, toiminnallista liikkuvuutta ja voimaa, sensoriikkaa, neuraalikudoksen liukuvuutta, käyttäen fysioterapian eri tutkimismenetelmiä,
• tehdä tutkimisen tuloksista oikeansuuntaisia johtopäätöksiä selittääkseen asiakkaan toimintakykyä ja rakenteen, suorituksen ja osallistumisen tason ongelmia,
• selittää ja toteuttaa terapeuttisen harjoittelun, manuaalisen terapian ja ohjauksen periaatteita, joilla voidaan ennaltaehkäistä, ylläpitää ja /tai edistää asiakkaan suoritusta ja osallistumista.

Sisältö

Tuki- ja liikuntaelimistön eri rakenteiden keskeiset oireet, erityisesti rinta- ja lannerangan alueen spesifi ja toiminnallinen tutkiminen ja harjoittamisen perusteet, fysioterapiaprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi näyttöön perustuen sekä ottaen huomioon erilaiset lääketieteelliset toimenpiteet.

Harjoittelun periaatteiden soveltaminen kuntoutuksessa ja ennaltaehkäisevän näkökulman huomioiminen, toiminnallinen harjoittelu, erilaisten harjoitusympäristöjen ja -välineiden hyödyntäminen, teknologian hyödyntäminen asiakkaan tutkimisessa ja fysioterapian toteutuksessa.

Oppimateriaalit

Luentomateriaali.
Muu Itslearningissa ilmoitettu materiaali.
Toiminnallisen anatomian materiaalit (kertaa!)
Käypä hoito -suositukset
Hoito-ohjeet.fi (Fysioterapia, Ortopedia)
Duodecim Oppiportti / Fysiatria (vain amk:n verkossa)

Kirjallisuutta:

Nivelliikkuvuuksien ja liikkuvuuden mittaaminen (kertaa koko rangan osalta):

Clarkson, H. 2013 (tai uudempi). Musculoskeletal Assessment – Joint Motion and Muscle Testing. 3. painos. Lippincott Williams & Wilkins. (Saatavilla verkossa.)
VVSHP (2016). Toimintakyvyn mittari. To-Mi-kansio. saatavilla verkossa: https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Toimintakyvyn%20mittarit.pdf


Liike- ja liikekontrollihäiriöt:

Luomajoki, H., Pfeiffer, F., Steiner, C., & Saarikko, L. (2022). Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt (2. uudistettu painos.). VK-Kustannus Oy.
o Kpl 1 Liike- ja liikekontrollin häiriöiden teoriaa ja taustaa
o Kpl 2 Lannerangan liike- sekä liikekontrollin häiriöt
o Kappaleesta 2 etenkin osio: Lannerangan liikekontrollin testipatteristo s. 86–94
Kauranen, K., Müller, E., Saastamoinen, N., & Sinivuori, E. (2021). Fysioterapeutin käsikirja (4., uudistettu painos.). Sanoma Pro Oy.
o Kappale 2.3 Selkäkivun tutkiminen ja fysioterapia (liikekontrollin testit: s.116 alkaen)


Terapeuttinen harjoittelu:

Kisner, J, Borstad J. & Colby, L-A. (2023) Therapeutic exercise, Foundations and Techniques. 8th ed. FA Davis Company. (Koko teos soveltuu sellaisenaan materiaaliksi, alla muutamia tärkeimpiä kappaleita)
o Chapter 4: Stretching for Improved Mobility (kertausta)
o Chapter 6: Resistance Exercise for Impaired Muscle Performance (kertausta)
o Chapter 14: The Spine: Structure, Function, and Posture
o Chapter 15: The Spine: Management Guidelines
o Chapter 16: The Spine: Exercise and Manipulation Interventions

Tarnanen, S., & Holopainen, R. (2022). Harjoittelu ja tule-terveys (1. painos.). VK-Kustannus. (Koko teos soveltuu sellaisenaan materiaaliksi, alla muutamia tärkeimpiä kappaleita)
o Kpl 1 Harjoittelun taustaa ja keskeisiä käsitteitä – Johdattelu kirjan aiheisiin
o Kpl 2 Näyttöön perustuva TULE-kuntoutus
o Kpl 4 Suoritus- ja toimintakykyä parantavan harjoittelun perusteet (kertausta)
o Kpl 6 Harjoittelun suunnittelusta toteutukseen

Kauranen, K., Müller, E., Saastamoinen, N., & Sinivuori, E. (2021). Fysioterapeutin käsikirja (4., uudistettu painos.). Sanoma Pro Oy.
o Kappale 2.3 Selkäkivun tutkiminen ja fysioterapia (Tässä osiossa on myös liikkuvuuden ja neuraalikudoksen testejä!)
o Kappale 3.12 Fysioterapia selkäydinvaurion yhteydessä
o Kappale 6.2: Kasvuikäisen selkäsairaudet
o Kappale 10 Terapeuttinen harjoittelu

Sensoriikka:

Lundy-Ekman, L. (2018). Neuroscience; fundamentals for rehabilitation. 5th edition. Elsevier. (Lempparin kirjasto)
- Kappale 7 Somatosensation: Clinical application; Function of Sensation ja Tests of Somatosensation (sensoriikan tutkiminen)
- Kappale 6 Somatosensory system

Neuraalikudos:

Kisner, J, Borstad J. & Colby, L-A. (2023) Therapeutic exercise, Foundations and Techniques. 8th ed. FA Davis Company.
-Chapter 13: Peripheral Nerve disorders and managment. (Neurodynaamiset testit s. 412-417)

Opettajan diamateriaali, joka perustuu:
Shacklock 2005. Clinical neurodynamics. A new system of musculoskeletal treatment. (Lempparin kirjasto)
Butler DS. 1991/2000. Mobilisation of the nervous system. Edinburgh: Churchill Livingstone (Lempparin kirjasto)
Adler S.S. ym 2008. PNF in Practice. (Lempparin kirjasto)
Kauranen, K., Müller, E., Saastamoinen, N., & Sinivuori, E. (2021). Fysioterapeutin käsikirja (4., uudistettu painos.). Sanoma Pro Oy.
o Kappale 2.3 Selkäkivun tutkiminen ja fysioterapia (neuraalikudoksen testit: alkaen s.109)

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, lähi- ja verkko-opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinainen tentti: xx.xx.xxxx
1. Uusintatentti: xx.xx.xxxx
2. Uusintatentti järjestetään tarvittaessa (Vain hylätyt arvosanat)

Opiskelijalla on oikeus uusia toteutuksen hylätty tenttisuoritus kaksi kertaa.

Poissaolo tentistä = hylätty.

Kansainvälisyys

Lähiopetus: Keskusteleva luento, pari- ja pienryhmätyöskentely
Lähiopetustunneilla tulee olla läsnä.
Simulaatio-opetus: oikeiden asiakastilanteiden simuloiminen.
Verkko-opetus: ITS-materiaali ja opiskeltavaan sisältöön orientoivia tehtäviä.
Vertaisoppiminen: Ryhmätehtäviä lähiopetustunneilla ja itsenäisenä opiskeluna.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = 81 h opiskelijan työtä, sisältäen kontaktiopetuksen, casetyöskentelyn,
tenttiin valmistautumisen ja muun itsenäisen opiskelun.

Tehtävät:
Ennakkotehtävät ennen opintojakson alkua (hyv - hyl / täydennettävä)
Teema Lantionpohja ja erkauma (luento 2h / verkossa - ITS)
Oppiportin verkkokurssien suorittaminen:
-Alaselkäpotilaan anamneesi
-Alaselkäpotilaan kliininen tutkiminen

Kurssin aikana: case-työskentely (hyv - hyl / täydennettävä), voi vaikuttaa +/- opintojakson arvosanaan

Sisällön jaksotus

vko 13 (2h + 2h): Orientoituminen opintojaksoon: Selän alueen ongelmat, tutkiminen & fysioterapia. Valmistautuminen käytännön tunteihin.

Ennakkovalmistautuminen: tutustu ITSissä materiaaleihin tutkimisen aloittamisen sekä liikekontrollin osalta:

vko 15 (2h) Käytännön tutkimisen aloitus: haastattelusta käytäntöön, havainnointi, toiminnallinen tutkiminen, kliininen päättely, rintarangan tutkiminen

vko 15 (4h) Käytännön tunti: Rinta- ja lannerangan spesifi tutkiminen: Liikekontrolli (teoria & käytäntö)

vko 16 (3h) Käytännön tunti: Simulaatio Medisiina D:n simucenterissä

Ennakkovalmistautuminen: tutustu ITSissä materiaaleihin sensoriikan osalta:

vko 16 (2h) Sensoriikka; teoriaa, tutkimiseen valmistautuminen

vko 17 (4h) Sensoriikka: tutkiminen ja merkitys kliinisessä päättelyssä ja terapiassa, käytännön tunti. Lisäksi puhutaan kliinisestä päättelystä ja neuraalikudoksen kuntouttamisesta.

Ennakkovalmistautuminen: tutustu ITSin neuraalikudoksen materiaaleihin:

vko 18 (2h teoria) Neuraalikudoksen tutkiminen ja mobilisointi fysioterapiassa. Neuraalikudoksen testaamiseen fysioterapeuttisen tutkimisen keinona. Selkäydin- ja hermovauriot. Valmistautuminen käytännön tunteihin.

vko 18 (4h) Neuraalikudoksen tutkiminen, käytännön harjoittelu. Lisäksi puhutaan kliinisestä päättelystä ja neuraalikudoksen kuntouttamisesta.

vko 19 (4h): Terapeuttinen harjoittelu teoria & käytäntö

vko 20 (2h+2h) Teoria: Ennaltaehkäisyn näkökulma, Konservatiivinen vs. operatiivinen näkökulma, Lapset / ikääntyneet: rasitusmurtumat, kaatumiset. Käytännön tunti: Rinta- ja lannerangan ja SI-nivelen spesifi tutkiminen ja kertaus.

Ennakkovalmistautuminen annettujen case-esimerkkeihin tutustuminen (löytyvät tehtävänantoineen itsistä):

vko 21 (4h) Ryhmätöiden seminaari (läsnäolo pakollista)

vko 21 (2h) Käytännön tunti: Yhteenvetoa ja kliininen päättely

Vko 22 Varsinainen tentti

Vko 23 (1h) Opintojakson palaute- ja yhteenvetotunti

Viestintäkanava ja lisätietoja

Tunneilla ammatillinen pukeutuminen.

Huomioi edeltävyysehdot.

Lähiopetustunneilla (käytännön tunneilla) tulee olla läsnä:
Kaikilla käytännön taitoihin liittyvien opintojaksojen tunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% opintojakson käytännön tunneista.

Käytännön tuntien poissaoloista tehdään aina osaamisen näyttö, ohjeet Itslearningissa.

Opettaja ei lähtökohtaisesti järjestä etäyhteyttä lähitunneille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-Tentin arvioinnissa käytetään tasavälistä skaalaa, alin hyväksytyn raja on 50% maksimipisteistä.
-Case-tehtävä voi vaikuttaa +/- opintojakson arvosanaan (arviointi kuvattu tehtävänannossa)
-Kaikki opintojakson tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettuna
-Poissaolot ja/tai tehtävien myöhässä palauttaminen voivat vaikuttaa opintojakson arvosanaan laskevasti.

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa kuvata tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermoston rakenteen ja toiminnan. Hän osaa selittää fysioterapeuttisen tutkimisen periaatteet (haastattelu, havainnointi, mittaaminen, palpaatio) ja käyttää fysioterapeuttisen ohjaamisen keinoja tukemaan ihmisen motorista oppimista. Lisäksi opiskelija osaa tutkia asiakkaan terveyskuntoa ja tietää sensoriikan arvioinnin ja terapeuttisen harjoittelun periaatteet.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Esa Bärlund
 • Kati Naamanka
 • Satu Takala
Ryhmät
 • MFYSIK22
  Fysioterapeutti (AMK) monimuoto, K22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• soveltaa sekä tuki- ja liikuntaelimistön että hengitys- ja verenkierron toimintarajoitteisiin liittyvää tutkimustietoa asiakastilanteissa,
• toimia fysioterapian eettisten periaatteiden mukaisesti,
• laatia asiakaslähtöisen näyttöön perustuvan toimintakyvyn tutkimissuunnitelman ja toteuttaa sen tilannekohtaisesti, luotettavasti ja turvallisesti,
• tehdä johtopäätöksiä sekä tuki- ja liikuntaelimistön että hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenteita ja suorituksia kuvaavista tutkimistuloksistaan tutkimustietoon nojautuen,
• selittää, miten asiakkaan rakenteiden ja suoritusten muutokset vaikuttavat hänen toimintakykyynsä ja sen osa-alueisiin hänen ympäristössään asiakkaan resurssit huomioiden,
• laatia asiakaslähtöisen fysioterapeuttisen diagnoosin ja asettaa tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa (SMART),
• suunnitella ja toteuttaa asiakkaan toimintakykyä ja sen osa-alueita ylläpitävät ja/tai edistävät fysioterapiatilanteet asiakkaan resurssit huomioiden,
• vertailla fysioterapian eri toteutusvaihtoehtojen tuloksellisuutta,
• raportoida asiakkaan tilasta ammattimaisesti, suullisesti ja kirjallisesti soveltaen rakenteisen kirjaamisen perusteita,
• toimia yhteistyössä omaisten ja muun terveydenhuollon henkilöstön kanssa.

Sisältö

Fysioterapiaprosessi, kun asiakkaan toimintakyvyn muutokset johtuvat tuki- ja liikuntaelimistön rakenteiden ja toimintojen sekä suoritusten ja osallistumisen osa-alueiden muutoksista, kirurgisista ja/tai ortopedisistä toimenpiteistä sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksista.
Oppimisen tavoitteiden laatiminen, oppimisen kehittymisen reflektointi, kirjaaminen.

Oppimateriaalit

Oppiminen etenee fysioterapeuttikoulutuksessa kumulatiivisesti, joten harjoittelu edellyttää sitä, että opiskelija on omaksunut ennen harjoittelujakson alkua edeltävien opintojen sisältöjen mukaisen osaamisen.
Oppimateriaalina em. osaamisen liittyvä materiaali sekä harjoittelupaikan määrittämä oheismateriaali.

Opetusmenetelmät

- Opiskelija reflektoi omaa osaamistaan ennen harjoittelua ja asettaa kirjalliset tavoitteet omalle oppimiselleen.
- Opiskelija toimii aktiivisesti harjoittelun asiakastilanteissa ja muiden tehtävien toteutuksessa soveltaen teoriaa käytäntöön kokemuksellisen oppimisen kautta.
- Opiskelija arvioi oppimisensa ja osaamisensa kehittymistä sekä hakee aktiivisesti ohjausta ja palautetta toiminnastaan harjoittelun edetessä.
- Opiskelija tuottaa kirjallisen asiakasraportin, jossa käytetään fysioterapianimikkeistön lisäksi ICF-koodeja toimintakyvyn ja sen edellytysten kuvauksen jäsentämisessä.

Kansainvälisyys

ENNEN HARJOITTELUN ALKUA Opiskelija perehtyy ITSin Harjoittelu Clinical practise -kansiossa olevaan harjoittelun oppaaseen perusteellisesti selvittäen omat vastuunsa harjoittelussa. Epäselvät asiat opiskelija ottaa esille ohjaavan opettajan kanssa. Opiskelijan tulee ottaa huomioon oppaan määrittämien tehtävien lisäksi harjoittelupaikkakohtaiset tehtävät hyvissä ajoissa.

Oppimistavoitteet: itsearviointi ja tavoitteet –lomake palautetaan opettajan kommentoitavaksi. Opiskelija muokkaa kommentoitua lomaketta tarpeen mukaan siten, että hän voi lähettää tavoitteensa ohjaavalle fysioterapeutille . Opiskelija ja ohjaava fysioterapeutti tarkastelevat opiskelijan asettamia tavoitteita harjoittelupaikassa ensimmäisen harjoitteluviikon kuluessa sekä tarvittaessa opiskelija muokkaa asettamiaan tavoitteita. Kirjalliset tavoitteet viedään myös SUN HARKKA -alustalle.

HARJOITTELUSSA fysioterapeuttiopiskelija työskentelee fysioterapeutin ohjauksessa fysioterapeutin tehtävissä. Opiskelija vastaa hänelle annettujen työtehtävien hoitamisesta fysioterapeuttiohjaajalleen ja opettajaohjaajalle.

Alkutavoitekeskustelu toteutetaan Teamsin välityksellä (1-2 viikko), ja siihen osallistuvat opiskelija, ohjaava fysioterapeutti ja opettaja. Opiskelija sopii tavoitekeskustelun ajankohdan ohjaajansa kanssa opettajien antamien aikataulujen puitteissa.

Opiskelija laatii kirjallisen itsearvioinnin tavoitekeskusteluihin ja palauttaa sen SUN HARKKAAN viimeistään kaksi päivää ennen tavoitekeskusteluja.

Harjoittelun puoliväliin mennessä kirjallinen raportti on jo aloitettu. Tässä vaiheessa raportissa on kirjattu raportin alkuosa: esitiedot, raporttikohteen tilan kuvaus, alustava fysioterapeuttinen diagnoosi ja tavoitteet. Ohjaava fysioterapeutti tarkistaa raportin sisällön oikeellisuuden ja opettaja jäsennyksen, tavoitteet, toteutuksen jne. Opiskelijan kannattaa palauttaa raporttiluonnos mahdollisimman varhain oppimisalustalle (SUN HARKKA), jotta ohjaava opettaja voi tarvittaessa ohjata raportin etenemistä. Valmis raportti tulee palauttaa oppimisalustalle viimeistään harjoittelun päätyttyä.

Loppuarviointiin osallistuvat opiskelija, ohjaava fysioterapeutti ja opettaja.
Opiskelija järjestää loppuarviointikeskustelun harjoittelun oppaassa kuvatulla tavalla. Opiskelija valmistautuu keskusteluun siten, että hän vie keskustelua eteenpäin esitellen oman oppimisensa edistymistä ja jatkokehittymistarpeita tavoitekohtaisesti kirjallisen itsearviointiinsa nojautuen.
Loppuarviointikeskustelu toteutuu pääsääntöisesti Teamsin tms. välityksellä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Itsearviointi ja tavoitteet: kirjallinen itsearviointi ja tavoitteet ennen harjoittelua ja täydentäminen loppuarviointiin (itsenäinen opiskelu)

- Harjoittelun aikana opiskelija tekee kirjallisen fysioterapiaprosessia kuvaavan raportin. Tästä on raporttipohja ohjeineen ja muuta tukimateriaalia oppimisalustalla ITSissä Harjoittelu -kansiossa. Raportissa käytetään ICF pääkooditusta fysioterapianimikkeistön koodien lisäksi jäsentämään kirjoittamista. Muu itsenäinen opiskelu esim. ohjaavan fysioterapeutin määrittämään oheismateriaaliin perehtyminen.
-Opiskelija kirjoittaa oppimispäiväkirjaa viikoittain.

- Dokumenttien arkistointi: Opiskelija arkistoi harjoitteluun liittyvät dokumentit SUN HARKKA -sovellukseen.

Muistutus: Mahdolliset poissaolot korvataan 1:1 ja niiden suorittamisesta sovitaan ohjaavan fysioterapeutin ja ohjaavan opettajan kanssa. Huomioikaa mahdollisiin pajapäiviin osallistumisenne.

Sisällön jaksotus

Harjoitteluajankohta on viikot 43-48

Harjoittelu jakautuu kahteen osaan:

TULE 1 op toteutuu asiakastyönä Turun AMK:n oppimisympäristöissä.

TULE 9 op toteutuu erilaisissa kliinisissä harjoitteluympäristöissä.
Harjoittelun tähän osioon kuuluu myös osallistuminen MONIA -päivään, joka on moniammatillinen teemapäivä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit ITSissä.

Harjoittelujakson arvosana koostuu kolmen osa-alueen arvioinneista: työskentely harjoittelupaikassa, fysioterapiaprosessia kuvaava raportti sekä harjoitteluoppaassa mainittujen vastuutehtävien hoitaminen.

Työskentelyä harjoittelupaikassa arvioi ohjaava fysioterapeutti / fysioterapeutit fysioterapeuttikoulutuksen asettamien kriteerien mukaan ohjaavan opettajan tuella ( asteikkona hylätty - 5). Arvioinnissa painottuvat fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely, terapiaosaaminen sekä ohjaus- ja opetusosaaminen. Fysioterapiaprosessia kuvaavan raportin ammatillisuutta arvioi opettaja harjoittelun kriteerien mukaisesti. Harjoitteluoppaassa mainittujen vastuutehtävien hoitamisen arvioivat sekä ohjaava fysioterapeutti että ohjaava opettaja em. kriteerejä hyödyntäen. Vastuutehtäviin kuuluu mm. opintojakson arviointien ym. dokumenttien skannaus ja lataus SUN HARKKA -sovellukseen.
Opettaja merkitsee opintojakson arvosanan opintosuoritusrekisteriin, kun opiskelija on tehnyt hyväksytysti kaikki opintojaksoon liittyvät suoritteet ja tehtävät.

Hylätty (0)

Hylätyn harjoittelun kriteerit löytyvät myös Itsyssä ja Sunharkka-pohjissa. Tutustu niihin ennen harjoittelun alkua.

Kriteerit on laadittu yhteistyössä Suomen Fysioterapiakouluttajat ry:n, Harkka- harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä hankkeen ja Suomen ammattikorkeakoulujen fysioterapiaharjoittelun vastuuhenkilöiden verkoston kanssa.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää teoreettisesti ja tutkia simulaatiotilanteessa asiakkaan toimintakyvyn muutoksia ja kipua. Opiskelija osaa toteuttaa em. tilanteisiin liittyvää fysioterapiaa kun muutokset johtuvat tuki- ja liikuntaelimistön sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan rajoitteista ja /tai kivusta.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Milka Reponen
 • Anu Granberg
 • Kati Naamanka
 • Annukka Myllymäki
Ryhmät
 • PFYSIS22B
  PFYSIS22B
 • PFYSIS22
  Fysioterapeutti (AMK), S22
 • PFYSIS22A
  PFYSIS22A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• soveltaa sekä tuki- ja liikuntaelimistön että hengitys- ja verenkierron toimintarajoitteisiin liittyvää tutkimustietoa asiakastilanteissa,
• toimia fysioterapian eettisten periaatteiden mukaisesti,
• laatia asiakaslähtöisen näyttöön perustuvan toimintakyvyn tutkimissuunnitelman ja toteuttaa sen tilannekohtaisesti, luotettavasti ja turvallisesti,
• tehdä johtopäätöksiä sekä tuki- ja liikuntaelimistön että hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenteita ja suorituksia kuvaavista tutkimistuloksistaan tutkimustietoon nojautuen,
• selittää, miten asiakkaan rakenteiden ja suoritusten muutokset vaikuttavat hänen toimintakykyynsä ja sen osa-alueisiin hänen ympäristössään asiakkaan resurssit huomioiden,
• laatia asiakaslähtöisen fysioterapeuttisen diagnoosin ja asettaa tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa (SMART),
• suunnitella ja toteuttaa asiakkaan toimintakykyä ja sen osa-alueita ylläpitävät ja/tai edistävät fysioterapiatilanteet asiakkaan resurssit huomioiden,
• vertailla fysioterapian eri toteutusvaihtoehtojen tuloksellisuutta,
• raportoida asiakkaan tilasta ammattimaisesti, suullisesti ja kirjallisesti soveltaen rakenteisen kirjaamisen perusteita,
• toimia yhteistyössä omaisten ja muun terveydenhuollon henkilöstön kanssa.

Sisältö

Fysioterapiaprosessi, kun asiakkaan toimintakyvyn muutokset johtuvat tuki- ja liikuntaelimistön rakenteiden ja toimintojen sekä suoritusten ja osallistumisen osa-alueiden muutoksista, kirurgisista ja/tai ortopedisistä toimenpiteistä sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksista.
Oppimisen tavoitteiden laatiminen, oppimisen kehittymisen reflektointi, kirjaaminen.

Oppimateriaalit

Oppiminen etenee fysioterapeuttikoulutuksessa kumulatiivisesti, joten harjoittelu edellyttää sitä, että opiskelija on omaksunut ennen harjoittelujakson alkua edeltävien opintojen sisältöjen mukaisen osaamisen.
Oppimateriaalina em. osaamisen liittyvä materiaali sekä harjoittelupaikan määrittämä oheismateriaali.

Opetusmenetelmät

Opiskelija reflektoi omaa osaamistaan ennen harjoittelua ja asettaa kirjalliset tavoitteet omalle oppimiselleen.
Opiskelija toimii aktiivisesti harjoittelun asiakastilanteissa ja muiden tehtävien toteutuksessa soveltaen teoriaa käytäntöön kokemuksellisen oppimisen kautta.
Opiskelija arvioi oppimisensa ja osaamisensa kehittymistä suullisesti ja kirjallisesti sekä hakee aktiivisesti ohjausta ja palautetta toiminnastaan harjoittelun edetessä.
Opiskelija tuottaa kirjallisen asiakasraportin, jossa käytetään fysioterapianimikkeistön lisäksi ICF-koodeja toimintakyvyn ja sen edellytysten kuvauksen jäsentämisessä.

Kansainvälisyys

ENNEN HARJOITTELUN ALKUA Opiskelija perehtyy ITSin Harjoittelu Clinical practise -kansiossa olevaan harjoittelun informaatioon perusteellisesti selvittäen omat vastuunsa harjoittelussa. Epäselvät asiat opiskelija ottaa esille ohjaavan opettajan kanssa. Opiskelijan tulee ottaa huomioon oppaan määrittämien tehtävien lisäksi harjoittelupaikkakohtaiset tehtävät hyvissä ajoissa.

Oppimistavoitteet: itsearviointi ja tavoitteet –lomake palautetaan opettajan kommentoitavaksi. Opiskelija muokkaa kommentoitua lomaketta tarpeen mukaan siten, että hän voi lähettää tavoitteensa ohjaavalle fysioterapeutille. Opiskelija ja ohjaava fysioterapeutti tarkastelevat opiskelijan asettamia tavoitteita harjoittelupaikassa ensimmäisen harjoitteluviikon kuluessa sekä tarvittaessa opiskelija muokkaa asettamiaan tavoitteita. Kirjalliset tavoitteet viedään myös SUN HARKKA -alustalle.

HARJOITTELUSSA fysioterapeuttiopiskelija työskentelee fysioterapeutin ohjauksessa fysioterapeutin tehtävissä. Opiskelija vastaa hänelle annettujen työtehtävien hoitamisesta fysioterapeuttiohjaajalleen ja opettajaohjaajalle.

Alkutavoitekeskustelu toteutetaan Teamsin välityksellä (1-2 viikolla), ja siihen osallistuvat opiskelija, ohjaava fysioterapeutti ja opettaja. Opiskelija sopii tavoitekeskustelun ajankohdan ohjaajansa kanssa opettajien antamien aikataulujen puitteissa.

Opiskelija laatii kirjallisen itsearvioinnin tavoitekeskusteluihin ja palauttaa sen SUN HARKKAAN viimeistään kaksi päivää ennen tavoitekeskusteluja.

Harjoittelun puoliväliin mennessä kirjallinen raportti on jo aloitettu. Tässä vaiheessa raportissa on kirjattu raportin alkuosa: esitiedot, raporttikohteen tilan kuvaus, alustava fysioterapeuttinen diagnoosi ja tavoitteet. Ohjaava fysioterapeutti tarkistaa raportin sisällön oikeellisuuden ja opettaja jäsennyksen, tavoitteet, toteutuksen jne. Opiskelijan kannattaa palauttaa raporttiluonnos mahdollisimman varhain oppimisalustalle (SUN HARKKA), jotta ohjaava opettaja voi tarvittaessa ohjata raportin etenemistä. Valmis raportti tulee palauttaa oppimisalustalle viimeistään harjoittelun päätyttyä.

Loppuarviointiin osallistuvat opiskelija, ohjaava fysioterapeutti ja opettaja.
Opiskelija järjestää loppuarviointikeskustelun etäyhteydellä. Opiskelija valmistautuu keskusteluun siten, että hän vie keskustelua eteenpäin esitellen oman oppimisensa edistymistä ja jatkokehittymistarpeita tavoitekohtaisesti kirjalliseen itsearviointiinsa nojautuen.
Loppuarviointikeskustelu toteutuu pääsääntöisesti Teamsin tms. välityksellä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Itsearviointi ja tavoitteet: kirjallinen itsearviointi ja tavoitteet ennen harjoittelua ja täydentäminen loppuarviointiin (itsenäinen opiskelu)

- Harjoittelun aikana opiskelija tekee kirjallisen fysioterapiaprosessia kuvaavan raportin. Tästä on raporttipohja ohjeineen ja muuta tukimateriaalia oppimisalustalla ITSissä Harjoittelu -kansiossa. Raportissa käytetään ICF pääkooditusta fysioterapianimikkeistön koodien lisäksi jäsentämään kirjoittamista. Muu itsenäinen opiskelu esim. ohjaavan fysioterapeutin määrittämään oheismateriaaliin perehtyminen.
-Opiskelija kirjoittaa oppimispäiväkirjaa viikoittain.

- Dokumenttien arkistointi: Opiskelija arkistoi harjoitteluun liittyvät dokumentit SUN HARKKA -sovellukseen.

Muistutus: Mahdolliset poissaolot korvataan 1:1 ja niiden suorittamisesta sovitaan ohjaavan fysioterapeutin ja ohjaavan opettajan kanssa. Huomioikaa mahdollisiin pajapäiviin osallistumisenne.

Sisällön jaksotus

Harjoitteluajankohta PFYSIS22A viikot 11-16 ja PFYSIS22B viikot 17-22.

Harjoittelu jakautuu kahteen osaan:

TULE 1op toteutuu asiakastyönä Turun AMK:n oppimisympäristöissä.

TULE 9op toteutuu erilaisissa kliinisissä harjoitteluympäristöissä.
Harjoittelun tähän osioon kuuluu myös osallistuminen MONIA -päivään, joka on moniammatillinen teemapäivä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit ITSissä.

Harjoittelujakson arvosana koostuu kolmen osa-alueen arvioinneista: työskentely harjoittelupaikassa, fysioterapiaprosessia kuvaava raportti sekä harjoitteluoppaassa mainittujen vastuutehtävien hoitaminen.

Työskentelyä harjoittelupaikassa arvioi ohjaava fysioterapeutti / fysioterapeutit fysioterapeuttikoulutuksen asettamien kriteerien mukaan ohjaavan opettajan tuella ( asteikkona hylätty - 5). Arvioinnissa painottuvat fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely, terapiaosaaminen sekä ohjaus- ja opetusosaaminen. Fysioterapiaprosessia kuvaavan raportin ammatillisuutta arvioi opettaja harjoittelun kriteerien mukaisesti. Opiskelijan vastuutehtävien hoitamisen arvioivat sekä ohjaava fysioterapeutti että ohjaava opettaja em. kriteerejä hyödyntäen. Vastuutehtäviin kuuluu mm. opintojakson arviointien ym. dokumenttien skannaus ja lataus SUN HARKKA -sovellukseen.
Opettaja merkitsee opintojakson arvosanan opintosuoritusrekisteriin, kun opiskelija on tehnyt hyväksytysti kaikki opintojaksoon liittyvät suoritteet ja tehtävät.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää teoreettisesti ja tutkia simulaatiotilanteessa asiakkaan toimintakyvyn muutoksia ja kipua. Opiskelija osaa toteuttaa em. tilanteisiin liittyvää fysioterapiaa kun muutokset johtuvat tuki- ja liikuntaelimistön sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan rajoitteista ja /tai kivusta.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 03.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Jaana Koskela
Ryhmät
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• toimia onnettomuustilanteissa, sairauskohtausten sattuessa sekä pienemmissä koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa,
• tunnistaa infektioiden riskitekijöitä ja osaa toimia noudattaen aseptiikan perusperiaatteita.

Sisältö

Ensiapu ja aseptiikka: Toiminta onnettomuustilanteessa, ensiapu ja elvytys, sokkiin johtavat tilanteet, infektioiden tartuntatiet ja riskitekijät, aseptiikan perusperiaatteet.

Opetusmenetelmät

-Verkkoluennot
-Tehtävät
-Työpajaopetus

Sisällön jaksotus

Ensiapu:
Ensiapukurssi toteutetaan verkko-opetuksena ja työpajaopetuksena.

A. Itsenäinen opiskelu.
Oppimispolkutehtävä IT'S Leraning oppimisalustalla

Verkkoluennot ITS:ssä.
1. Toiminta hätätilanteessa
2. Tajuttoman ensiapu
3. Elottomuus ja elvytys
4. Vierasesine hengitysteissä
5. Sokki ja ulkoisen verenvuodon tyrehdyttäminen.
6. Sairauskohtaukset 1. Rintakipu, Hengitysvaikeus, Anafylaksia
7. Sairauskohtaukset 2. AVH, Kouristus, Pyörtyminen, Verensokerin häiriöt
8. Palovammat
9. Haavat
10. Myrkytykset

Työpajaopetus

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

03.04.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pirjo Pennanen
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23

Tavoitteet

Opiskelija osaa fysioterapeuttisen tutkimis-, arviointi- ja terapiaosaamisen perustana
- selittää ihmisen keskus- ja ääreishermoston rakenteet ja fysiologian periaatteet,
- selittää hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenteet sekä fysiologian periaatteet,
- selittää lihaksiston fysiologian periaatteet,
- selittää voimantuottoon vaikuttavat rakenteelliset ja hermostolliset tekijät
- selittää biomekaaniset tekijät ihmisen liikkumisen perustana

Sisältö

Anatomia: keskus- ja ääreishermoston rakenteet, hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenne

Fysiologia: hermosolun rakenne ja toiminnot, motoriikan säätely ja aistitoiminnot motoriikan säätelyssä (neurofysiologia), lihas- ja kuormitusfysiologia; sykkeen säätely, verenkierron pääpiirteet ja säätely; hengitysfysiologia, hengityskaasujen diffuusio ja hengityksen säätely

Biomekaniikka: tukipinta, painovoima, painopiste, vaikutuspiste, resultanttivoima ja voiman varsi, kuorma ja kuorman varsi, lihastyön muodot, liikeanalyysin perusteet

Oppimateriaalit

Kuvattu toteutussuunnitelmassa ITSissä

Opetusmenetelmät

Monimuotoiset, sisältäen itsenäistä opiskelua ja oppimistehtävien tekemistä, flipped learning -pedagogiikan mukaisesti tunneille valmistautumista ja vuorovaikuttelisille luennoille osallistumista

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinainen tentti 27.11.
Ensimmäinen uusinta 18.12
Toinen uusinta viikolla 4 / 2024

Kansainvälisyys

flipped learning

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät:
- aina ennakkoon valmistautuminen tapaamisiin
- ITSin oppimistehtävät liittyen hermoston anatomiaan
- ITS -oppimistehtävät Sydän ja verisuonianatomiaan ja fysiologiaan sekä hengitykseen liittyen
- tentti
kokonaismitoitus on 5 x 27 tuntia, yhteensä 135 tuntia

Sisällön jaksotus

Tarkentuu syyslukukauden alussa

Päivitys 5.9.

Tarkempi toteutussuunnitelma löytyy opintojakson ITS -alustalta

Viestintäkanava ja lisätietoja

HUOM! Toisen asteen yhteistyö koskee sopimusten mukaisesti
- TYA -oppilaitos Oy: / Turun Hierojakoulun kiintiöpaikka -opiskelijoita (5 opiskelijaa)

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Marion Karppi
 • Anu Granberg
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella ja toteuttaa työelämälähtöisen projektin fysioterapian ammattisisällön näkökulmasta,
• toimia oma-aloitteisesti ja vastuullisesti projektien tavoitteiden mukaisesti,
• arvioida ja raportoida sekä omaa toimintaansa että projektin tuloksia sovittujen roolien mukaan,
• tunnistaa ja arvioida omaa yrittäjyysosaamistaan ja toimintaansa erilaisissa palveluprojekteissa,
• ottaa huomioon fysioterapian eettiset periaatteet toiminnassaan.

Sisältö

Projektin hallinnan perusteet, yrittäjyysosaamisen perusteet, työelämälähtöisen projektin näyttöön perustuva suunnittelu ja toteutus sekä raportointi toimeksiantajalle, teknologia hyödyntäminen asiakasprosesseissa.

Opetusmenetelmät

Tehtävät löytyvät Itsistä. 1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä.
Opintojakson alussa on yksilö- ja ryhmätehtäviä, painotus ryhmätehtävissä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävät löytyvät Itsistä. 1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä.
Opintojakson alussa on yksilö- ja ryhmätehtäviä, painotus ryhmätehtävissä.

Sisällön jaksotus

Opiskelijan työn osalta toteutuksesta 1op toteutuu syksyllä ja projektiryhmästä riippuen loput 3 op keväällä tai sitten 0-1op verran syksyn aikana riippuen oman työelämälähtöisen toimeksiannon luonteesta ja aikataulutuksesta.

Projektinhallinnan perusteet 1 op toteutuu itsenäisenä opiskeluna Itslearningissä. Tämän osion voi suorittaa syksyn aikana siten, että projektin suunnitteluvaiheen ensimmäinen osio tulee olla palautettu Itsiin 15.12 mennessä. Oppimistehtävät, ohjeistus ja niihin liittyvät videoluennot löytyvät Itsistä.

Kaikki tehtävät tulee palauttaa itsiin opintojakson voimassaoloaikana ja ne tulee olla hyväksytty arvosanan saamiseksi.

Käytännön projektien toteutusta varten ryhmä jaetaan jo syksyllä projektiryhmiin, jotka toteuttavat eri toimeksiantajien projekteja. Nämä projektit toteutetaan keväällä 2024, mutta suunnittelu- ja organisoitumisvaihe toteutuu mahdollisuuksien mukaan jo syksyllä. Ryhmä toteuttaa vastuullisesti annetut työelämälähtöiset projektit hyvää projektinhallintamenettelyä hyödyntäen. Valmiit projektit raportoidaan posterinäyttelynä toukokuussa 2024.

Toimeksiannot: (täydentyvät syksyn aikana)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu opintojakson osaamistavoitteiden toteutumiseen. Osaamistavoitteina on, että opiskelija osaa
• suunnitella ja toteuttaa työelämälähtöisen projektin fysioterapian ammattisisällön näkökulmasta,
• toimia oma-aloitteisesti ja vastuullisesti projektien tavoitteiden mukaisesti,
• arvioida ja raportoida sekä omaa toimintaansa että projektin tuloksia sovittujen roolien mukaan,
• tunnistaa ja arvioida omaa yrittäjyysosaamistaan ja toimintaansa erilaisissa palveluprojekteissa,
• ottaa huomioon fysioterapian eettiset periaatteet toiminnassaan

Arviointi perustuu opettajan arvioon opiskelijan toiminnasta sekä projektiryhmän vertaisarviointiin.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa havainnoida liikettä, liikkumista ja toimintaa sekä tutkia liikkumisen edellytyksiä kuten lihasvoimaa, venyvyyttä ja tasapainoa, ohjata asiakasta edistämään toimintakykyään.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 20.12.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Marion Karppi
 • Anu Granberg
Ryhmät
 • PFYSIS23
  Fysioterapeutti (AMK), S23
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella ja toteuttaa työelämälähtöisen projektin fysioterapian ammattisisällön näkökulmasta,
• toimia oma-aloitteisesti ja vastuullisesti projektien tavoitteiden mukaisesti,
• arvioida ja raportoida sekä omaa toimintaansa että projektin tuloksia sovittujen roolien mukaan,
• tunnistaa ja arvioida omaa yrittäjyysosaamistaan ja toimintaansa erilaisissa palveluprojekteissa,
• ottaa huomioon fysioterapian eettiset periaatteet toiminnassaan.

Sisältö

Projektin hallinnan perusteet, yrittäjyysosaamisen perusteet, työelämälähtöisen projektin näyttöön perustuva suunnittelu ja toteutus sekä raportointi toimeksiantajalle, teknologia hyödyntäminen asiakasprosesseissa.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa havainnoida liikettä, liikkumista ja toimintaa sekä tutkia liikkumisen edellytyksiä kuten lihasvoimaa, venyvyyttä ja tasapainoa, ohjata asiakasta edistämään toimintakykyään.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Esa Bärlund
 • Kati Naamanka
 • Niina Katajapuu

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa ja perustella fysioterapian kehittämiskohteen ja/tai tarpeen,
• soveltaa tiedonhaku- ja arviointitaitojaan kuvatessaan fysioterapian kehittämiskohteensa näyttöön perustuen,
• muodostaa yhdessä toimiseksiantajan kanssa yhteisen ymmärryksen kehittämiskohteesta ja sen rajaamisesta,
• kuvata opinnäytetyönä toteutuvan kehittämistyön tarkoituksen ja tavoitteet,
• valita kehittämistoiminnalleen tarkoituksenmukaiset kehittämis- ja arviointimenetelmät halutun tuotteen/muutoksen aikaansaamiseksi / toteuttamiseksi,
• tunnistaa eettiset ja uskottavuuskysymykset osana kehittämistoimintaa,
• laatia kirjallisen suunnitelman kehittämistoiminnan toteuttamiseksi ja tulosten julkistamiseksi,
• laatia viestintäsuunnitelman osana kehittämistoiminnan suunnitelmaa,
• laatia arviointikriteerit suunnittelemalleen kehittämistoiminnalle,
• hakea kehittämistoimintansa toteutukseen liittyvät luvat,
• hyödyntää ohjausta ja palautetta kehittämistyössään.

Sisältö

Aiheen valinta ja rajaus, yhteistyö toimeksiantajan kanssa, luotettavan näytön hakeminen ja tunnistaminen, suunnitelman laatiminen ja esittäminen (aiheen teoreettinen jäsentäminen, kehittämistehtävän määrittäminen, aineiston keruun ja analyysin suunnittelu, tiedottaminen), lupamenettelyt.

Oppimateriaalit

Pajapäivien materiaali ja materiaalit Itsissä.

Opetusmenetelmät

Opiskelija on varmistanut, että hänellä on amk-tasoinen tutkimus -ja kehittämismenetelmien osaaminen ennen opinnäytetyön aloittamista keväällä 2024. Parhaiten tästä voi varmistua suorittamalla oppimissuunnitelmana pakollisena opintojaksona sisältyvän 5op laajuiset Kehittämis- tutkimus ja innovaatiomenetelmien opinnot Itslearning järjestelmässä syksyn 2023 ja kevään 2024 aikana.
Opinnäytetyön suunnitelma edellyttää opiskelijan aktiivista otetta työn eri vaiheissa
Ohjausta on saatavilla pajapäivissä sekä ohjaavalta opettajalta kun aktiivisesti hakee ohjausta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 135 t opiskelijan työtä
Osallistuminen pajapäivien (3kpl) aikana tapahtuviin ohjauksiin
Opinnäytetyön suunnitelmien esitysten seuraaminen (10 kpl)
sisältäen
Opinnäytetyön suunnitelman suullinen ja kirjallinen opponointi (1kpl)
Oman opinnäytetyösuunnitelman suullinen ja kirjallinen esitys (1kpl)
Opinnäytetyön kirjallisen suunnitelman kirjoittaminen vaadittavine liitteineen ja hyväksyttäminen ohjaavalla opettajalla
Opinnäytetyön suunnitelmalomakkeen ja kolmen osapuolen allekirjoittaman opinnäytetyösopimuksen tallentaminen Somaatti -järjestelmään

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön ideointi alkaa 25.9.2023 opinnäytetyön aiheiden esittelyllä ja aiheiden valinnalla
9.10. klo 16-17 opinnäytetyön idean check
Pajapäivät, joissa opinnäytetyön suunnitelmaan liittyviä vaiheita ja eri vaiheisiin liittyviä dokumentteja ja sopimuksien käyttöä ohjataan, ovat seuraavasti:
30.10.2023
27.11.2023
Pajapäiviin suositellaan osallistumaan vähintään sen alussa, klo 9-10 toteutuvaan ryhmäohjaukseen.
(PFYSIS21 ryhmän opinnäytetyön suunnitelmien esitysseminaari 4.12.2023)
Kevät 2024
Pajapäivät todennäköisesti joka kuukauden viimeisenä maanantaina. Varmistuu syys-lokakuun 2023 vaihteessa
MFYSIK22 ryhmän suunnitelmien esitysseminaari 8.4.2024 klo 12.30 alkaen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itslearning oppimisalusta Opinnäytetyöprosessi -kurssi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimerkinnän suunnitelmavaiheessa saa kun
Suunnitelma on esitetty seminaarissa
Ohjaaja on hyväksynyt suunnitelman
Opinnäytetyösopimus liitteineen on tallennettu Somaattiin

Esitietovaatimukset

Suunnitelman aloittaminen edellyttää, että opiskelija osaa kuvata oman alansa näyttöön perustuvan keskeisen tietoperustan, jota on käyttänyt oman alansa kliinisissä tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Esa Bärlund
 • Kati Naamanka
 • Niina Katajapuu
Ryhmät
 • PFYSIS22B
  PFYSIS22B
 • PFYSIS22
  Fysioterapeutti (AMK), S22
 • PFYSIS22A
  PFYSIS22A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa ja perustella fysioterapian kehittämiskohteen ja/tai tarpeen,
• soveltaa tiedonhaku- ja arviointitaitojaan kuvatessaan fysioterapian kehittämiskohteensa näyttöön perustuen,
• muodostaa yhdessä toimiseksiantajan kanssa yhteisen ymmärryksen kehittämiskohteesta ja sen rajaamisesta,
• kuvata opinnäytetyönä toteutuvan kehittämistyön tarkoituksen ja tavoitteet,
• valita kehittämistoiminnalleen tarkoituksenmukaiset kehittämis- ja arviointimenetelmät halutun tuotteen/muutoksen aikaansaamiseksi / toteuttamiseksi,
• tunnistaa eettiset ja uskottavuuskysymykset osana kehittämistoimintaa,
• laatia kirjallisen suunnitelman kehittämistoiminnan toteuttamiseksi ja tulosten julkistamiseksi,
• laatia viestintäsuunnitelman osana kehittämistoiminnan suunnitelmaa,
• laatia arviointikriteerit suunnittelemalleen kehittämistoiminnalle,
• hakea kehittämistoimintansa toteutukseen liittyvät luvat,
• hyödyntää ohjausta ja palautetta kehittämistyössään.

Sisältö

Aiheen valinta ja rajaus, yhteistyö toimeksiantajan kanssa, luotettavan näytön hakeminen ja tunnistaminen, suunnitelman laatiminen ja esittäminen (aiheen teoreettinen jäsentäminen, kehittämistehtävän määrittäminen, aineiston keruun ja analyysin suunnittelu, tiedottaminen), lupamenettelyt.

Opetusmenetelmät

Opiskelija on varmistanut, että hänellä on amk-tasoinen tutkimus- ja kehittämismenetelmien osaaminen ennen opinnäytetyön aloittamista syksyllä 2024. Parhaiten tästä voi varmistua suorittamalla oppimissuunnitelmaan pakollisena opintojaksona sisältyvän 5op laajuiset Kehittämis- tutkimus ja innovaatiomenetelmien opinnot Itslearning järjestelmässä kevään 2024 tai kesän 2024 aikana.
Opinnäytetyön suunnitelma edellyttää opiskelijan aktiivista otetta työn eri vaiheissa.
Ohjausta on saatavilla pajapäivissä sekä ohjaavalta opettajalta kun aktiivisesti hakee ohjausta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 135h opiskelijan työtä
-Osallistuminen pajapäivien (3kpl) aikana tapahtuviin ohjauksiin
-Opinnäytetyön suunnitelmien esitysten seuraaminen (10 kpl)
sisältäen
--Opinnäytetyön suunnitelman suullinen ja kirjallinen opponointi (1kpl)
--Oman opinnäytetyösuunnitelman suullinen ja kirjallinen esitys (1kpl)
-Opinnäytetyön kirjallisen suunnitelman kirjoittaminen vaadittavine liitteineen ja hyväksyttäminen ohjaavalla opettajalla
-Opinnäytetyön suunnitelmalomakkeen ja kolmen osapuolen allekirjoittaman opinnäytetyösopimuksen tallentaminen Ankkurijärjestelmään

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön ideointi alkaa 27.5. 2024 opinnäytetyön aiheiden esittelyllä.

Varsinainen suunnitelmavaihe alkaa elo-syyskuussa
Pajapäivät, joissa opinnäytetyön suunnitelmaan liittyviä vaiheita ja eri vaiheisiin liittyviä dokumentteja ja sopimuksien käyttöä ohjataan, ovat pääsääntöisesti joka kuukauden viimeinen maanantai

Valmis opinnäytetyön suunnitelma esitellään ja opponoidaan syyslukukaudella joko pajapäivissä tai viimeistään opinnäytetöiden suunnitelmaseminaarissa joulukuussa 2024 (lähitoteutus)

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Suunnitelman aloittaminen edellyttää, että opiskelija osaa kuvata oman alansa näyttöön perustuvan keskeisen tietoperustan, jota on käyttänyt oman alansa kliinisissä tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Esa Bärlund
 • Kati Naamanka
 • Niina Katajapuu
Ryhmät
 • PFYSIS21B
  PFYSIS21B
 • PFYSIS21A
  PFYSIS21A
 • PFYSIS21
  Fysioterapeutti (AMK), S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• laatia fysioterapian ammatillista, syventävää osaamista osoittavan tuotoksen/raportin opinnäytetyönä toteuttamastaan kehittämistoiminnasta ja sen tuotoksesta/tuloksista hyödyntäen toimeksiantajan, ohjaavan opettajan ja opponenttien palautetta,
• esittää asiantuntevasti kehittämistoiminnan tuloksia, erityisesti toimeksiantajan edustajille,
• arvioida kehittämistoiminnan hyödynnettävyyttä, saatuja muutoksia yhteistyössä toimeksiantajan kanssa,
• arvioida kehittämistoimintansa uskottavuutta sekä luotettavuutta ja eettisiä ratkaisuja,
• arvioida kehittämistoimintansa vahvuuksia ja heikkouksia sekä toteutukseen liittyviä onnistumisia ja rajoituksia,
• havainnollistaa kehittämistoimintaa ja sen tuotosta/tuloksia niin verbaaleilla kuin visuaalisilla esityksillä,
• toimia opinnäytetyöryhmässään rakentavasti sekä omaa että muiden oppimista edistävästi.

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa hallitsevansa opinnäytetyönsä sisällön sekä osaavansa kirjoittaa asiantuntevasti ja kielellisesti oikein opinnäytetyöstään.

Sisältö

Raportin laatiminen, tutkimustulosten ja johtopäätösten esittäminen, viestintäsuunnitelman toteuttaminen, kypsyysnäytteen kirjoittaminen.

Sisällön jaksotus

- Kevään 2024 pajapäivät toteutuvat jokaisen kuukauden viimeisenä maanantaina
- Valmiiden töiden esitysseminaareihin varataan varmuuden vuoksi 2 päivää keväällä 2024 21.-22.5.2024
- Valmiin työn voi esittää myös pajapäivissä

Opinnäytetyön lähestyessä sen valmistumista, opiskelija neuvottelee ohjaavan opettajansa kanssa kypsyysnäytteestä.

Kypsyysnäytteestä: https://tuas365.sharepoint.com/sites/Opiskelu/SitePages/AMK-opinn%C3%A4ytety%C3%B6.aspx#kypsyysn%C3%A4yte

Kypsyysnäyte tehdään pääsääntöisesti valmiin opinnäytetyön hyväksytyn raportoinnin jälkeen, Kypsyysnäytteen muoto sovitaan yhdessä ohjaavan opettajan kanssa.

Kun työ on valmis, opinnäytetyön tekijät pyytävät toimeksiantajalta kirjallisen lausunnon työstä ja toimittaa sen arvioivalle opettajalle

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin raportointivaiheesta (5op) saa kun
Työ on esitetty seminaarissa
Opinnäytetyön tekijät pyytävät toimeksiantajalta kirjallisen lausunnon työstä ja toimittavat sen arvioivalle opettajalle
Työ on arvioitu ja julkaistu
Kypsyysnäyteartikkeli on kirjoitettu Talk by Student lehteen tai muuhun ohjaajan kanssa sovittavaan foorumiin

Opinnäytetyö arvioidaan ohjaavan opettajan ja toisen arvioitsijan toimesta. Arvioinnin perusteet nähtävillä Messissä osoitteessa: https://tuas365.sharepoint.com/:b:/r/sites/Messi-Opiskelija/Shared%20Documents/Opinn%C3%A4ytety%C3%B6/ONT_AMK-arviointikriteerit_syksy2022.pdf?csf=1&web=1&e=nQrVu8
Arviointiasteikko on 1-5.

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyön raportointi edellyttää raportoitavaa kehittämistyön tuotosta tai tutkimuksellista tulosta.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Esa Bärlund
 • Kati Naamanka
 • Niina Katajapuu
Ryhmät
 • PFYSIS21B
  PFYSIS21B
 • PFYSIS21A
  PFYSIS21A
 • PFYSIS21
  Fysioterapeutti (AMK), S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti suunnitelman mukaan sekä tutkimus- ja kehittämistyön eettisiä periaatteita noudattaen,
• ylläpitää yhteistyösuhdetta ja toimia yhteistyössä toimeksiantajan kanssa
• arvioida sekä tarvittaessa muuttaa ja tarkentaa laadittua suunnitelmaansa tai toteutusta ottaen huomioon toimeksiantajan, ohjaavan opettajan ja opponenttien palautteen,
• kerätä ja analysoida luotettavasti kehittämissuunnitelmansa mukaisen aineiston,
• dokumentoida sekä suullisesti että kirjallisesti suunnitelman mukaista kehittämistoimintaansa,
• toimia opinnäytetyöryhmässään rakentavasti sekä omaa että muiden oppimista edistävästi.

Sisältö

Teoreettisen viitekehyksen täydentäminen, vastuullinen työskentely ja tarkoituksenmukainen ohjauksen hyödyntäminen, suunnitelman toteuttaminen yhteistyössä toimeksiantajan kanssa.

Oppimateriaalit

Kts Messi Etusivu > Opiskelu > Opinnäytetyö
Pajapäivien esitysmateriaali
Its learning

Opetusmenetelmät

Aktiivinen osallistuminen pajapäiviin ja niissä oleviin alustuksiin.
Itsenäinen ja pienryhmätyöskentely.
Ohjaustapahtumat

Pajapäivät, keväällä 2024 todennäköisesti joka kuun viimeinen maanantai

Valmiiden töiden esitysseminaareihin varataan varmuuden vuoksi kaksi päivää keväällä 2024:
21.-22.5.2024

Kansainvälisyys

Pienryhmätyöskentely; pajapäivät; itsenäinen työskentely,seminaarit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely, ohjaukset, valmiiden opinnäytetöiden raporttien esitysten seuraamiset(x8), - 111h
Pajapäiviin osallistuminen 4x6h - 24h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija eteen suunnitelmansa ja aikataulunsa mukaisesti; opiskelija tiedottaa aktiivisesti opinnäytetyön etenemisen ohjaavaa opettajaa ja toimeksiantajaa, sovitulla tavalla.

Sisällön jaksotus

Varsinainen opinnäytetyön toteutus - ja raportointivaihe tapahtuu kevään 2024 kuluessa.

Opiskelija toteuttaa opinnäytetyötään suunnitelman hyväksymisen jälkeen, suunnitelman mukaisesti ohjaavan opettajan ohjauksessa. Opiskelija on myös aktiivisesti yhteydessä opinnäytetyön toimeksiantajaan etukäteen sovitulla tavalla.

Opiskelija kirjoittaa opinnäytetyön raporttiaan.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti pajapäiviin ja yksilö- ja pienryhmäohjauksiin. Opiskelija lähettää ennen ohjaustapahtumaa etukäteen kysymyksensä ja/tai erityiset ohjaustarpeensa ohjaavalle opettajalleen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija saa suoritusmerkinnän (5op) toteutusvaiheesta ohjaajan kanssa sovitusti

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyön toteuttaminen edellyttää hyväksyttyä opinnäytetyön suunnitelmaa.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 55

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tiedostaa fysioterapiatoimintaa ohjaavat arvot, normit ja eettiset periaatteet sekä ammatin lähtökohdat: prosessimaisuus, asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuva työnote,
• tunnistaa erilaisia fysioterapian jäsennysmalleja,
• kuvata fysioterapeutin tehtäväalueita sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutuspalvelujärjestelmissä,

Sisältö

Fysioterapian teoreettisia lähtökohtia: eettiset periaatteet, fysioterapia tieteenä, fysioterapiaa jäsentävät mallit, tutkittuun tietoon perustuva fysioterapian näyttöön perustuva toiminta, fysioterapeutin rooli, oma persoona työvälineenä ja asiakaslähtöisyys.

Oppimateriaalit

- Fysioterapeutin ydinosaaminen. 2016. Suomen fysioterapeutit. ISBN 978-952-93-8727-4.
- Muu Itslearningissä osoitettu materiaali.
- Opiskelijoiden tiedonhaun tuottamat lähteet

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, lähi- ja verkko-opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Lähiopetus: Keskusteleva luento, pari- ja pienryhmätyöskentely
Lähiopetustunneilla tulee olla läsnä.
Verkko-opetus: ITS-materiaali ja opiskeltavaan sisältöön orientoivia tehtäviä.
Vertaisoppiminen: Ryhmätehtäviä lähiopetustunneilla ja itsenäisenä opiskeluna.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = 81 h opiskelijan työtä

Arvosanan eli suoritusmerkinnän saa kun kaikki suoritukset ovat hyväksytysti suoritetut.
Suoritukset:
- Itsiin palautetut itsenäiset ja ryhmätehtävät: hyväksytty / hylätty.
- Fysioterapian ydinosaamisen osalue – ryhmätehtävä: hyl-5
- Ryhmätehtävään liittyvä itse- ja vertaisarviointi voi vaikuttaa kurssin arvosanaan +/-
- Työhön tutustuminen ja sen raportointi hyl-5
- Tiedonhaku (itsenäinen verkossa suoritettava osio): hyväksytty / hylätty.

- Tehtävien myöhässä lähettäminen saattaa vaikuttaa laskevasti opintojakson arvosanaan
- Opintojakson tunneille osallistuminen sekä niillä työskentely

Hylätty = täydennettävä.

Sisällön jaksotus

Tarkempi sisältöjen kuvaus ja oppimistehtävät löytyvät Itslearningista

VKO 35:
A & B: Orientaatio opintojaksolle 2 h (Fysioterapian ydinosaamisen osa-alueisiin tutustuminen sekä opintojakson tehtävien esittely)

VKO 36:
A & B: Fysioterapian keskeiset käsitteet ja kirjaaminen (Fysioterapian mallit, kirjaaminen/dokumentointi) 2h
A & B: Teknologia- ja esteettömyys- ja saavutettavuusosaaminen 2h
Itsenäinen opiskelu 4h

VKO 37:
A & B: Kliininen päättely: Keskustelevalla luennolla käydään läpi fysioterapiaprosessia, kliinistä päättelyä ja päätöksentekoa fysioterapiassa. 2h
Itsenäinen opiskelu 4h

VKO 38:
A & B (pienryhmissä): Kunnonkoti tutustumiset 45min / ryhmä
A & B (pienryhmissä): Liikuntalaboratorio Medisiina D tutustumiset 45min / ryhmä
A & B (erikseen): Fysioterapeutin eettiset ohjeet 2h
Itsenäinen opiskelu 2h

VKO 39:
Varattu tyhjää lukujärjestyksestä työhön tutustumiselle (2x 8 h)

VKO 40:
A & B (erikseen): Learning Cafe-työskentely (fysioterapian ydinosaamisen osa-alueet) 4h
Itsenäinen opiskelu 2h

VKO 41:
A & B (erikseen): Seminaari: ryhmätöiden esitykset 4 h

VKO 43:
A & B (erikseen): Työhön tutustumisen purkutunti ja opintojakson yhteenveto 3h

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen amk:n kiintiöpaikkoja on 5.

Introduction to Physiotherapy -opintojakso suositellaan suorittamaan tämän kurssin kanssa yhtäaikaa

Kaikilla opintojakson lähitunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson osiosta vastaavan opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% opintojakson käytännön tunneista.

Kaikista poissaoloista tehdään aina osaamisen näyttö/korvaava tehtävä, ohjeet Itslearningissa

Opettaja ei lähtökohtaisesti järjestä etäyhteyttä lähitunneille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosanan painottuminen:
- Fysioterapian ydinosaamisen osa-alue – ryhmätehtävä 50%
- Työhön tutustumisen raportointi 50%
- Opettajan arviointi: annettujen tehtävien hoitaminen aikataulussa sekä muu opiskelijan toiminta opintojakson aikana +/-
- Ryhmätyön itse- ja vertaisarviointi +/-

Arvosanan eli suoritusmerkinnän saa kun kaikki suoritukset (opintojakson tehtävät ja mahdolliset korvaavat tehtävät) on hyväksytysti suoritettu.

Arvoinnissa sovelletaan SOLO-taksonomiaa.

arvosana 5, kun osaaminen on 75%:sesti tason 5 mukaista
arvosana 4, kun osaaminen on tason 3 ja osin tason 5 mukaista
arvosana 3, kun osaaminen on 75%:sesti tason 3 mukaista
arvosana 2, kun osaaminen on tason 1 ja osin tason 3 mukaista
arvosana 1, kun osaaminen on tason 1 mukaista.

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Hylätty (0)

0 = Tehtävää ei ole suoritettu ohjeiden mukaisesti. Opiskelija ei toimi ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Taso 1

Opiskelija on käsitellyt vain yhtä tai vain hyvin harvoja asian kannalta relevantteja seikkoja. Tehtävä saattaa sisältää paljonkin asian kannalta epäoleellista tietoa. Ymmärtäminen on nimellistä, pinnalista ja lähdemateriaalia sellaisenaan toistavaa. Fysioterapian ydinosaamisen käsittely on heikkoa, sekavaa ja epävarmaa.

Fysioterapiantoimintaa ohjaavia eettisiä periaatteita, ammatin lähtökohtia, asiakaslähtöisyyttä ja näyttöön perustuvaa toimintaa tai jäsentäviä malleja ei ole tunnistettu ja ymmärretty. Fysioterapeutin tehtäväalueita sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutuspalvelujärjestelmissä ei ole tunnistettu ja ymmärretty. Lähteiden käyttö pintapuolista ja vähäistä. Asioiden väliset suhteet jäävät epäselviksi.

Osaa vastata sovituista tehtävistä mutta palauttaa ne usein myöhässä ja/ tai odottaa/kysyy lisäohjeita. Osaa arvioida omaa osaamistaan vähäisessä määrin ja/ tai epärealistisesti. Osaa toimia ryhmän jäsenenä, mutta toiminta ei ole aina itseohjautuvaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Taso 3

Fysioterapian ydinosaamisen käsittely on selkeää ja asiayhteyteen sopivaa. Fysioterapiantoimintaa ohjaavat eettiset periaatteet, ammatin lähtökohdat, asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuvaa toiminta sekä sitä jäsentävät mallit on ymmärretty ja kirjoitettu lähteitä hyväksi käyttäen. Fysioterapeutin tehtäväalueet sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutuspalvelujärjestelmissä on ymmärretty ja kirjoitettu lähteitä hyväksi käyttäen. Opiskelija käsittelee asiaa monista eri näkökulmista tai tuo esiin useita relevantteja aspekteja, mutta käsittelee niitä erillään toisistaan, ei synteesiä.

Osaa toimia tavoitteellisesti ryhmässä ja noudattaa pääasiassa sovittuja aikatauluja. Osaa arvioida omaa osaamistaan kriittisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5

Kuten edellä.

Edellisten lisäksi opiskelija laajentaa käsittelyä annetun informaation ulkopuolelle esimerkiksi tekemällä yleistyksiä, tarkkailemalla asiaa yleisellä tasolla tai tuomalla esiin erilaisia ratkaisu vaihtoehtoja soveltaen tai laajentaen annettua informaatiota tai lähdemateriaalissa esitettyjä näkökulmia. Palautettujen tehtävien kokonaisuus on erittäin hyvä, ja kirjoitetut asiat perustellaan monipuolisesti lähteitä hyödyntäen.

Opiskelija kantaa vastuuta opitun jakamisesta ja ryhmässä toimimisesta. Raportoi rutiininomaisesti tekemäänsä sovitussa aikataulussa. Osaa arvioida omaa osaamistaan realistisesti

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 18.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 08.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 24

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • MFYSIK24
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K24
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tiedostaa fysioterapiatoimintaa ohjaavat arvot, normit ja eettiset periaatteet sekä ammatin lähtökohdat: prosessimaisuus, asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuva työnote,
• tunnistaa erilaisia fysioterapian jäsennysmalleja,
• kuvata fysioterapeutin tehtäväalueita sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutuspalvelujärjestelmissä,

Sisältö

Fysioterapian teoreettisia lähtökohtia: eettiset periaatteet, fysioterapia tieteenä, fysioterapiaa jäsentävät mallit, tutkittuun tietoon perustuva fysioterapian näyttöön perustuva toiminta, fysioterapeutin rooli, oma persoona työvälineenä ja asiakaslähtöisyys.

Oppimateriaalit

- Fysioterapeutin ydinosaaminen. 2016. Suomen fysioterapeutit. ISBN 978-952-93-8727-4.

- Kauranen, K., Müller, E., Saastamoinen, N., & Sinivuori, E. (2021). Fysioterapeutin käsikirja (4., uudistettu painos.). Sanoma Pro Oy.
Kpl 1 Johdanto fysioterapiaan

- Kisner C.,Colby L. A. & Borstad J. 2023. Therapeutic Exercise - Foundations and techniques. 8. Painos.
Chapter 1 (Therapeutic exercise, foundational concepts)

- Muu Itslearningissä osoitettu materiaali.
- Opiskelijoiden tiedonhaun tuottamat lähteet

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu ja monimuoto-opiskelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Lähiopetus: Keskusteleva luento, pari- ja pienryhmätyöskentely
Lähiopetustunneilla tulee olla läsnä.
Verkko-opetus: ITS-materiaali ja opiskeltavaan sisältöön orientoivia tehtäviä.
Vertaisoppiminen: Ryhmätehtäviä lähiopetustunneilla ja itsenäisenä opiskeluna.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = 81 h opiskelijan työtä

Arvosanan eli suoritusmerkinnän saa kun kaikki suoritukset ovat hyväksytysti suoritetut.
Suoritukset:
- Itsiin palautetut itsenäiset ja ryhmätehtävät: hyväksytty / hylätty.
- Fysioterapian ydinosaamisen osalue – ryhmätehtävä: hyl-5
- Ryhmätehtävään liittyvä itse- ja vertaisarviointi voi vaikuttaa kurssin arvosanaan +/-
- Työhön tutustuminen ja sen raportointi hyl-5
- Tiedonhaku (itsenäinen verkossa suoritettava osio): hyväksytty / hylätty.

- Tehtävien myöhässä lähettäminen saattaa vaikuttaa laskevasti opintojakson arvosanaan
- Opintojakson tunneille osallistuminen sekä niillä työskentely

Hylätty = täydennettävä.

Sisällön jaksotus

Tarkempi sisältöjen kuvaus ja oppimistehtävät löytyvät Itslearningista

VKO 3:
Orientaatio opintojaksolle 2 h (Fysioterapian ydinosaamisen osa-alueisiin tutustuminen sekä opintojakson tehtävien esittely)
Fysioterapian keskeiset käsitteet ja kirjaaminen (Fysioterapian mallit, kirjaaminen/dokumentointi) 2h

VKO 4:
Teknologia- ja esteettömyys- ja saavutettavuusosaaminen 2h


VKO 5:
Kliininen päättely: Keskustelevalla luennolla käydään läpi fysioterapiaprosessia, kliinistä päättelyä ja päätöksentekoa fysioterapiassa. 2h


VKO 6:
Kunnonkoti tutustumiset 45min / Liikuntalaboratorio Medisiina D tutustumiset 45min
Fysioterapeutin eettiset ohjeet 2h


VKO 7:
Learning Cafe-työskentely (fysioterapian ydinosaamisen osa-alueet) 4h
Fysioterapeutit esittelemässä omaa työtään 2h

VKO 9:
Seminaari: ryhmätöiden esitykset 4 h

VKO 10:
Työhön tutustumisen purkutunti ja opintojakson yhteenveto 3h

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen amk:n kiintiöpaikkoja on 5.
Avoimen AMK:n opiskelijat: Osa tunneista saatetaan tehdä tutkinto-opiskelijoille A ja B-ryhmille erikseen (sama aihe vedetään kaksi kertaa, mutta vain pienemmälle porukalle kerrallaan). Osallistu siis vain yhden ryhmän opetukseen (mieluiten sen, missä teet ryhmätyön).

Toisen asteen yhteistyön myötä sopimuspohjaisesti kiintiö 5 Turun hierojakoulun opiskelijalle ja 5 Suomen urheiluopiston (Turun toteutus) opiskelijalle.


Introduction to Physiotherapy -opintojakso suositellaan suorittamaan tämän kurssin kanssa yhtäaikaa

Kaikilla opintojakson lähitunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson osiosta vastaavan opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% opintojakson käytännön tunneista.

Kaikista poissaoloista tehdään aina osaamisen näyttö/korvaava tehtävä, ohjeet Itslearningissa

Opettaja ei lähtökohtaisesti järjestä etäyhteyttä lähitunneille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosanan painottuminen:
- Fysioterapian ydinosaamisen osa-alue – ryhmätehtävä 50%
- Työhön tutustumisen raportointi 50%
- Opettajan arviointi: annettujen tehtävien hoitaminen aikataulussa sekä muu opiskelijan toiminta opintojakson aikana +/-
- Ryhmätyön itse- ja vertaisarviointi +/-

Arvosanan eli suoritusmerkinnän saa kun kaikki suoritukset (opintojakson tehtävät ja mahdolliset korvaavat tehtävät) on hyväksytysti suoritettu.

Arvoinnissa sovelletaan SOLO-taksonomiaa.

arvosana 5, kun osaaminen on 75%:sesti tason 5 mukaista
arvosana 4, kun osaaminen on tason 3 ja osin tason 5 mukaista
arvosana 3, kun osaaminen on 75%:sesti tason 3 mukaista
arvosana 2, kun osaaminen on tason 1 ja osin tason 3 mukaista
arvosana 1, kun osaaminen on tason 1 mukaista.

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Hylätty (0)

0 = Tehtävää ei ole suoritettu ohjeiden mukaisesti. Opiskelija ei toimi ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Taso 1

Opiskelija on käsitellyt vain yhtä tai vain hyvin harvoja asian kannalta relevantteja seikkoja. Tehtävä saattaa sisältää paljonkin asian kannalta epäoleellista tietoa. Ymmärtäminen on nimellistä, pinnalista ja lähdemateriaalia sellaisenaan toistavaa. Fysioterapian ydinosaamisen käsittely on heikkoa, sekavaa ja epävarmaa.

Fysioterapiantoimintaa ohjaavia eettisiä periaatteita, ammatin lähtökohtia, asiakaslähtöisyyttä ja näyttöön perustuvaa toimintaa tai jäsentäviä malleja ei ole tunnistettu ja ymmärretty. Fysioterapeutin tehtäväalueita sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutuspalvelujärjestelmissä ei ole tunnistettu ja ymmärretty. Lähteiden käyttö pintapuolista ja vähäistä. Asioiden väliset suhteet jäävät epäselviksi.

Osaa vastata sovituista tehtävistä mutta palauttaa ne usein myöhässä ja/ tai odottaa/kysyy lisäohjeita. Osaa arvioida omaa osaamistaan vähäisessä määrin ja/ tai epärealistisesti. Osaa toimia ryhmän jäsenenä, mutta toiminta ei ole aina itseohjautuvaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Taso 3

Fysioterapian ydinosaamisen käsittely on selkeää ja asiayhteyteen sopivaa. Fysioterapiantoimintaa ohjaavat eettiset periaatteet, ammatin lähtökohdat, asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuvaa toiminta sekä sitä jäsentävät mallit on ymmärretty ja kirjoitettu lähteitä hyväksi käyttäen. Fysioterapeutin tehtäväalueet sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutuspalvelujärjestelmissä on ymmärretty ja kirjoitettu lähteitä hyväksi käyttäen. Opiskelija käsittelee asiaa monista eri näkökulmista tai tuo esiin useita relevantteja aspekteja, mutta käsittelee niitä erillään toisistaan, ei synteesiä.

Osaa toimia tavoitteellisesti ryhmässä ja noudattaa pääasiassa sovittuja aikatauluja. Osaa arvioida omaa osaamistaan kriittisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5

Kuten edellä.

Edellisten lisäksi opiskelija laajentaa käsittelyä annetun informaation ulkopuolelle esimerkiksi tekemällä yleistyksiä, tarkkailemalla asiaa yleisellä tasolla tai tuomalla esiin erilaisia ratkaisu vaihtoehtoja soveltaen tai laajentaen annettua informaatiota tai lähdemateriaalissa esitettyjä näkökulmia. Palautettujen tehtävien kokonaisuus on erittäin hyvä, ja kirjoitetut asiat perustellaan monipuolisesti lähteitä hyödyntäen.

Opiskelija kantaa vastuuta opitun jakamisesta ja ryhmässä toimimisesta. Raportoi rutiininomaisesti tekemäänsä sovitussa aikataulussa. Osaa arvioida omaa osaamistaan realistisesti

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 01.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ryhmät
 • PFYSIS22A
  PFYSIS22A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• kuvata fysioterapian tieteenalana,
• selittää fysioterapiatieteen teoreettisia lähtökohtia,
• selittää fysioterapiatieteen ja tutkimuksen merkityksen ammatin kehittymiselle,
• hakea näyttöön perustuvaa tietoa ja arvioida sen soveltuvuutta fysioterapian käyttöön,
• määritellä laadunhallinnan käsitteitä ja laatuun liittyviä tekijöitä sekä käyttää niitä fysioterapian ja kuntoutustoiminnan laadun arvioinnissa ja kehittämisessä,
• selittää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmän ohjausjärjestelmiä sekä niiden merkitystä omaan toimintaan,
• kuvata fysioterapian palvelujärjestelmää sekä tunnistaa työyhteisöjen hallinnollisia tekijöitä,
• kuvata yrittäjyyteen liittyviä asioita.

Sisältö

Fysioterapia tieteenä, näyttöön perustuva työote, laadunhallinta ja laatutyöskentelyn perusteet, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmän ohjaus, johtamisen perusteet ja toimintayksikön johtaminen, lähijohtaminen ja alaistaidot, tilastointi ja toimintayksikön johtaminen, yrittäjyys ja sen tunnusmerkit, yrityksen perustamiseen ja yrittäjänä toimimiseen liittyviä asioita.

Oppimateriaalit

Itslearningissa osoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät, joiden avulla osoitetaan aiheen tuntemus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotehtävät ovat avoinna 01.01.2024-31.05.2024 välisen ajan. Verkkotehtävien ohjeistus ja palautus toteutuu Itsllearning -verkkoalustalla.

Verkkokurssin kaikki tehtävät tulee olla palautettuina 31.05.2024 klo 23.59 mennessä. (huom. palautuslaatikot sulkeutuvat tämän jälkeen).

Kansainvälisyys

Verkkopedagogiikka/Innovaatiopedagogiikka

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Fysioterapiatiede, -laatu ja johtajuus 4op = 4 x 27 = 108 h opiskelijan työtä.
Oppimistehtävät on kuvattu tarkemmin Itslearning alustalla.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Kaikkiin Itslearningissä oleviin oppimistehtäviin tulee vastata. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikkiin tehtäviin on vastattu ja kommentoitu omia vastauksia suhteessa mallivastauksiin.

Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki opintojakson tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja palautettu ajallaan.

Hylätty: Verkkotehtävät ovat tekemättä tai ne ovat erittäin puutteellisin tiedoin palautettu.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu verkkokurssina 01.01.2024-31.05.2024 välisenä aikana.

Opintojakson sisältöteemat:
1. Fysioterapia ja näyttöön perustuva terveydenhuolto
2. Fysioterapiatiede ja laatu
3. Fysioterapiayrittäjyys
4. TKI-osuus

Jokaisessa osa-alueessa on oma tehtäväosio. Osaan tehtävistä liittyy itsearviointi/itsereflektointiosuus joka myös tehdään.

Voit suorittaa verkkokurssin oman aikataulusi mukaan. Huomioi kuitenkin, että osa tehtävistä sisältää pari/ryhmätyötä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson kaikki viestintä tapahtuu Itslearning -alustalla. Olethan yhteydessä opintojakson opettajaan mikäli et pääse Itslearning -alustalle. Itslearning aukee vasta, kun ilmoittautumiset on hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien verkkototeutuksen osioiden suoritusta hyväksytysti ja annettuun määräaikaan mennessä.

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa käyttää fysioterapian keskeisiä käsitteitä toimiessaan fysioterapiaprosessin mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 01.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ryhmät
 • MFYSIK22
  Fysioterapeutti (AMK) monimuoto, K22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• kuvata fysioterapian tieteenalana,
• selittää fysioterapiatieteen teoreettisia lähtökohtia,
• selittää fysioterapiatieteen ja tutkimuksen merkityksen ammatin kehittymiselle,
• hakea näyttöön perustuvaa tietoa ja arvioida sen soveltuvuutta fysioterapian käyttöön,
• määritellä laadunhallinnan käsitteitä ja laatuun liittyviä tekijöitä sekä käyttää niitä fysioterapian ja kuntoutustoiminnan laadun arvioinnissa ja kehittämisessä,
• selittää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmän ohjausjärjestelmiä sekä niiden merkitystä omaan toimintaan,
• kuvata fysioterapian palvelujärjestelmää sekä tunnistaa työyhteisöjen hallinnollisia tekijöitä,
• kuvata yrittäjyyteen liittyviä asioita.

Sisältö

Fysioterapia tieteenä, näyttöön perustuva työote, laadunhallinta ja laatutyöskentelyn perusteet, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmän ohjaus, johtamisen perusteet ja toimintayksikön johtaminen, lähijohtaminen ja alaistaidot, tilastointi ja toimintayksikön johtaminen, yrittäjyys ja sen tunnusmerkit, yrityksen perustamiseen ja yrittäjänä toimimiseen liittyviä asioita.

Oppimateriaalit

Itslearningissa osoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät, joiden avulla osoitetaan aiheen tuntemus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotehtävät ovat avoinna 01.01.2024-31.05.2024 välisen ajan. Verkkotehtävien ohjeistus ja palautus toteutuu Itsllearning -verkkoalustalla.

Verkkokurssin kaikki tehtävät tulee olla palautettuina 31.05.2024 klo 23.59 mennessä. (huom. palautuslaatikot sulkeutuvat tämän jälkeen).

Kansainvälisyys

Verkkopedagogiikka/Innovaatiopedagogiikka

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Fysioterapiatiede, -laatu ja johtajuus 4op = 4 x 27 = 108 h opiskelijan työtä.
Oppimistehtävät on kuvattu tarkemmin Itslearning alustalla.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Kaikkiin Itslearningissä oleviin oppimistehtäviin tulee vastata. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikkiin tehtäviin on vastattu ja kommentoitu omia vastauksia suhteessa mallivastauksiin.

Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki opintojakson tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja palautettu ajallaan.

Hylätty: Verkkotehtävät ovat tekemättä tai ne ovat erittäin puutteellisin tiedoin palautettu.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu verkkokurssina 01.01.2024-31.05.2024 välisenä aikana.

Opintojakson sisältöteemat:
1. Fysioterapia ja näyttöön perustuva terveydenhuolto
2. Fysioterapiatiede ja laatu
3. Fysioterapiayrittäjyys
4. TKI-osuus

Jokaisessa osa-alueessa on oma tehtäväosio. Osaan tehtävistä liittyy itsearviointi/itsereflektointiosuus joka myös tehdään.

Voit suorittaa verkkokurssin oman aikataulusi mukaan. Huomioi kuitenkin, että osa tehtävistä sisältää pari/ryhmätyötä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson kaikki viestintä tapahtuu Itslearning -alustalla. Olethan yhteydessä opintojakson opettajaan mikäli et pääse Itslearning -alustalle. Itslearning aukee vasta, kun ilmoittautumiset on hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien verkkototeutuksen osioiden suoritusta hyväksytysti ja annettuun määräaikaan mennessä.

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa käyttää fysioterapian keskeisiä käsitteitä toimiessaan fysioterapiaprosessin mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Kuikkaniemi
 • Pirjo Pennanen
Ryhmät
 • PFYSIS21B
  PFYSIS21B

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa vanhenemiseen liittyvät muutokset elimistössä,
• selittää geriatrisen prevention merkityksen vanhuuden eri ikävaiheissa,
• selittää toimintakyvyn muutokset ja niihin vaikuttavat tekijät vanhuudessa,
• kuvata geriatrisen kokonaishoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet.

Sisältö

Fysioterapian kannalta keskeiset vanhenemiseen liittyvät muutokset, geriatrinen preventio, geriatrinen kuntoutus

Oppimateriaalit

Käypä hoitosuositus / Keuhkoahtaumatauti, siitä määritelmiä ja vaaratekijät
Käypä hoitosuositus / Muistisairaudet, siitä keskeninen sanoma ja määritelmiä (taulukko)
Geriatria / toimittajat: Reijo Tilvis et al Painos 3
Duodecim, 2016, Porvoo
kappaleet:
vanhenemismuutokset kpl 2 / 2.02
Tuki- ja liikuntaelinten vanhenemismuutokset, s. 22- 24 Sidekudos, Lihaskudos, Sarkopenia kpl 2 / 2.04 Sydämen ja verisuonten vanheneminen s. 31-34, sydän, verisuonet kpl 2/ 2.10 Ikääntymisen vaikutus umpieritykseen s. 47- 51 Umpieritysrauhaset
sydän- ja verisuonisairaudet kpl 7 s. 88- 108
muistisairaudet kpl 8, s. 110- 126
aivoverenkiertohäiriöt kpl 10, s. 136- 138
vanhusten mielialahäiriöt kpl 12,s. 150- 156
keuhkosairaudet kpl14, s. 206- 216
vanhuksen diabetes kpl 16, s. 230- 239
vanhuksen äkilliset niveloireet kpl 21, s. 288- 299
Kaatuileva vanhus kpl 27, s. 334- 338
vanhusten unihäiriöt kpl 29,s. 346- 352
ikääntyneen ihmisen ravitsemus kpl 30, s. 354- 360

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, verkkotentti, joka toteutuu Ville -oppimisjärjestelmässä

Opintojaksolla ei ole käytössä ITSlearning -oppimisalustaa. Kaikki tarvittavat tiedot löytyvät tästä toteutussuunnittelmasta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on mahdollista tehdä kolmessa eri aikavälissä joiden kautta toteutuu myös mahdolliset uusinnat (2 uusintaa).

ensimmäinen aikaväli on 4.9.-8.10.2023
Toinen aikaväli on 9.10.-12.11.2023
Kolmas aikaväli on 13.11.-10.12.2023

Kansainvälisyys

Itsenäinen opiskelu, verkkotentti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista toteutustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1.00 op, 27 h opiskelijan työtuntia, tenttiaika 20 minuuttia. Tenttiaika alkaa heti kun avaat tentin ViLLE -järjestelmässä

Sisällön jaksotus

Tentti on kotitenttinä tehtävä e- tentti johon käytetään ViLLE -oppimisjärjestelmää.

Jos et ole aikaisemmin käyttänyt ViLLE -järjestelmää, rekisteröidy sinne tämän linkin kautta: https://ville.utu.fi?c=PCQLhDc734MR
Kirjoita etu- ja sukunimesi niille varattuihin paikkoihin ja käytä opiskeluorganisaatiosi sähköpostiosoitetta

Jos olet jo rekisteröitynyt ViLLE -järjestelmään, voit lisätä geriatrian tentin tekemistä varten itsellesi uuden kurssin
Tarvitset rekisteröintikoodin ja kurssiavaimen:
Rekisteröintikoodi
1177 02665
Kurssiavain
gerfyssyk1256

Viestintäkanava ja lisätietoja

Arvosanat kirjataan Peppiin joka kuukauden lopussa. Ole yhteydessä sähköpostitse vastuuopettajaan mikäli arvosana ei tule näkyviin kuukauden viimeisestä päivästä kahden viikon sisällä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti on monivalintatentti. Kone arpoo jokaiselle oman tehtäväkokonaisuuden, jossa on 20 tehtävää. Maksimi pisteet ovat 20/20. Väärästä vastauksesta ei mene miinuspisteitä. Arvosana 1-5 pyritään merkitsemään aina kuukauden viimeisenä päivänä Peppiin.

Pisteytys
Arvosana 5 pisteet 19-20
Arvosana 4 pisteet 17-18
Arvosana 3 pisteet 15-16
Arvosana 2 pisteet 13-14
Arvosana 1 pisteet 10-12

Hylätty (0)

0-9 pistettä

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

30.08.2023 - 07.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Kuikkaniemi
 • Pirjo Pennanen
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa vanhenemiseen liittyvät muutokset elimistössä,
• selittää geriatrisen prevention merkityksen vanhuuden eri ikävaiheissa,
• selittää toimintakyvyn muutokset ja niihin vaikuttavat tekijät vanhuudessa,
• kuvata geriatrisen kokonaishoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet.

Sisältö

Fysioterapian kannalta keskeiset vanhenemiseen liittyvät muutokset, geriatrinen preventio, geriatrinen kuntoutus

Oppimateriaalit

Käypä hoitosuositus / Keuhkoahtaumatauti, siitä määritelmiä ja vaaratekijät
Käypä hoitosuositus / Muistisairaudet, siitä keskeninen sanoma ja määritelmiä (taulukko)
Geriatria / toimittajat: Reijo Tilvis et al Painos 3
Duodecim, 2016, Porvoo
kappaleet:
vanhenemismuutokset kpl 2 / 2.02 Tuki- ja liikuntaelinten vanhenemismuutokset, s. 22- 24 Sidekudos, Lihaskudos, Sarkopenia kpl 2 / 2.04 Sydämen ja verisuonten vanheneminen s. 31-34, sydän, verisuonet kpl 2/ 2.10 Ikääntymisen vaikutus umpieritykseen s. 47- 51 Umpieritysrauhaset
sydän- ja verisuonisairaudet kpl 7 s. 88- 108
muistisairaudet kpl 8, s. 110- 126
aivoverenkiertohäiriöt kpl 10, s. 136- 138
vanhusten mielialahäiriöt kpl 12,s. 150- 156
keuhkosairaudet kpl14, s. 206- 216
vanhuksen diabetes kpl 16, s. 230- 239
vanhuksen äkilliset niveloireet kpl 21, s. 288- 299
Kaatuileva vanhus kpl 27, s. 334- 338
vanhusten unihäiriöt kpl 29,s. 346- 352
ikääntyneen ihmisen ravitsemus kpl 30, s. 354- 360

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, verkkotentti, joka toteutuu Ville -oppimisjärjestelmässä

Opintojaksolla ei ole käytössä ITSlearning -oppimisalustaa. Kaikki tarvittavat tiedot löytyvät tästä toteutussuunnittelmasta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Arvosanat kirjataan Peppiin joka kuukauden lopussa. Ole yhteydessä sähköpostitse vastuuopettajaan mikäli arvosana ei tule näkyviin kuukauden viimeisestä päivästä kahden viikon sisällä.

Kansainvälisyys

Itsenäinen opiskelu, verkkotentti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista toteutustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1.00 op, 27 h opiskelijan työtuntia, tenttiaika 20 minuuttia. Tenttiaika alkaa heti kun avaat tentin ViLLE -järjestelmässä

Sisällön jaksotus

Tentti on kotitenttinä tehtävä e- tentti johon käytetään ViLLE -oppimisjärjestelmää.

Jos et ole aikaisemmin käyttänyt ViLLE -järjestelmää, rekisteröidy sinne tämän linkin kautta: https://ville.utu.fi?c=bC5E6JCTyriV
Kirjoita etu- ja sukunimesi niille varattuihin paikkoihin ja käytä opiskeluorganisaatiosi sähköpostiosoitetta

Jos olet jo rekisteröitynyt ViLLE -järjestelmään, voit lisätä geriatrian tentin tekemistä varten itsellesi uuden kurssin
Tarvitset rekisteröintikoodin ja kurssiavaimen:
Rekisteröintikoodi
1735 51625
Kurssiavain
gerfysmfy776

Viestintäkanava ja lisätietoja

HUOM!
Toisen asteen yhteistyö koskee vain sopimusperustaisia opintoja Turun Hierojakoulun opiskelijoiden kanssa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti on mahdollista tehdä kolmessa eri aikavälissä joiden kautta toteutuu myös mahdolliset uusinnat (2 uusintaa).

ensimmäinen aikaväli on 30.9.-29.10
Toinen aikaväli on 30.10-26.11.
Kolmas aikaväli on 27.11.-17.12.

Hylätty (0)

Tentti on monivalintatentti. Kone arpoo jokaiselle oman tehtäväkokonaisuuden, jossa on 20 tehtävää. Maksimi pisteet ovat 20/20. Väärästä vastauksesta ei mene miinuspisteitä. Arvosana 1-5 pyritään merkitsemään aina kuukauden viimeisenä päivänä Peppiin.

Pisteytys
Arvosana 5 pisteet 19-20
Arvosana 4 pisteet 17-18
Arvosana 3 pisteet 15-16
Arvosana 2 pisteet 13-14
Arvosana 1 pisteet 10-12

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

0-9 pistettä

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ryhmät
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• valita ja käyttää terapiatilanteessa tilanteeseen sopivia, asiakaslähtöisiä vuorovaikutuskeinoja tutkiessaan ja ohjatessaan asiakasta ja työskennellessään eri ammattiryhmien, omaisten ja asiakkaiden kanssa,
• yhdistää ihmisen oppimiseen vaikuttavat tekijät ja fysioterapeuttisen ohjaamisen periaatteet suunnitellessaan ja toteuttaessaan fysioterapeuttista ohjaamista,
• tunnistaa eettisiä tilanteita ja siihen yhteydessä olevia eettisiä periaatteita erilaisissa muuttuvissa fysioterapiatilanteissa

Sisältö

Asiakkaan kohtaaminen, asiakaslähtöiset vuorovaikutuskeinot, asiakkaan sisäisen motivoitumisen tukeminen niin tutkiessa kuin terapiaa toteuttaessa, haastattelu tutkimismenetelmänä, fysioterapian eettiset periaatteet ja niiden soveltaminen käytännön tilanteissa.

Oppimateriaalit

Vänskä K., Laitinen-Väänänen S., Kettunen T., Mäkelä J. 2011. Onnistuuko Ohjaus? Sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen. Edita Prima. Helsinki.

Tynjälä P. 2002. Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. S.72-97.

Sekä Itslearningissa ilmoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, lähi- ja verkko-opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Lähiopetus: Keskusteleva luento, pari- ja pienryhmätyöskentely
Lähiopetustunneilla tulee olla läsnä.
Verkko-opetus: ITS-materiaali ja opiskeltavaan sisältöön orientoivia tehtäviä.
Vertaisoppiminen: Ryhmätehtäviä lähiopetustunneilla ja itsenäisenä opiskeluna.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op = 54h opiskelijan työtä

Oppimistehtävät ovat kuvattu tarkemmin Itslearningissa

Arvosanan eli suoritusmerkinnän saa kun kaikki suoritukset ovat hyväksytysti suoritetut.
Suoritukset:
- Ennakkotehtävät tunneille (kts. Itslaerning): hyväksytty / hylätty.
- Motivoiva keskustelu -oppiportin kurssi: hyväksytty / hylätty.
- Hyviä kohtaamisia terveydenhuollossa -oppiportin kurssi: hyväksytty / hylätty.
- Haastavat vuorovaikutustilanteet -oppiportin kurssi: hyväksytty / hylätty.
- WHODAS-haastattelu loamkkeen täyttäminen sekä haastattelun toteuttaminen: hyväksytty / hylätty

- Itsiin palautetut itsenäiset ja ryhmätehtävät: hyväksytty / hylätty.
- Tehtävien myöhässä lähettäminen saattaa vaikuttaa laskevasti opintojakson arvosanaan
- Opintojakson tunneille osallistuminen sekä niillä työskentely

Hylätty = täydennettävä

Sisällön jaksotus

Sisällöt on tarkemmin kuvattu Itslearningissa

Vko 45
2h A&B: Opintojakson orientaatio

Vko 46
4h A&B erikseen: Haastattelu tutkimisen välineenä fysioterapiassa

Vko 47
4h A&B erikseen: Extended reality - harjoitteet VR-laseilla

Vko 48
4h A&B erikseen: Kohtaaminen fysioterapiassa: keskustelu motivoivasta haastattelusta & pienryhmätyöskentely tunnilla

Vko 49
4h A&B erikseen: Vuorovaikutus osio jatkuu

Vko 50
4h A&B erikseen: Haastattelutehtävän purku & opintojakson yhteenveto

Viestintäkanava ja lisätietoja

Läsnäolo:

Kaikilla opintojaksojen lähiunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson osiosta vastaavan opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% opintojakson käytännön tunneista.

Kaikista poissaoloista tehdään aina osaamisen näyttö/korvaava tehtävä, ohjeet Itslearningissa

Opettaja ei lähtökohtaisesti järjestä lähitunneille etäyhteyttä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty / Hylätty

-Kaikki opintojakson tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettuna annettuihin määräaikoihin mennessä.

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 08.04.2024

Ajoitus

08.04.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ryhmät
 • MFYSIK24
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K24

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• valita ja käyttää terapiatilanteessa tilanteeseen sopivia, asiakaslähtöisiä vuorovaikutuskeinoja tutkiessaan ja ohjatessaan asiakasta ja työskennellessään eri ammattiryhmien, omaisten ja asiakkaiden kanssa,
• yhdistää ihmisen oppimiseen vaikuttavat tekijät ja fysioterapeuttisen ohjaamisen periaatteet suunnitellessaan ja toteuttaessaan fysioterapeuttista ohjaamista,
• tunnistaa eettisiä tilanteita ja siihen yhteydessä olevia eettisiä periaatteita erilaisissa muuttuvissa fysioterapiatilanteissa

Sisältö

Asiakkaan kohtaaminen, asiakaslähtöiset vuorovaikutuskeinot, asiakkaan sisäisen motivoitumisen tukeminen niin tutkiessa kuin terapiaa toteuttaessa, haastattelu tutkimismenetelmänä, fysioterapian eettiset periaatteet ja niiden soveltaminen käytännön tilanteissa.

Oppimateriaalit

Hietanen, P., Kaleva-Kerola, J., Pyörälä, E. & Aho, A. L. 2020. Lääkärin ja potilaan vuorovaikutus. [Helsinki]: Kustannus Oy Duodecim. (Saatavilla Finnasta Turku AMK:n tunnuksila)
- Hyvän vuorovaikutuksen perusteet ja edellytykset

Mönkkönen, K. (2018). Vuorovaikutus asiakastyössä: Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla. Gaudeamus.(Saatavilla E-kirjanna Finnasta)
- Kpl 5 Dialogisuus asiakastyössä

Vänskä K., Laitinen-Väänänen S., Kettunen T., Mäkelä J. 2011. Onnistuuko Ohjaus? Sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen. Edita Prima. Helsinki. (Saatavilla E-kirjana Finnasta Turku AMK:n tunnuksilla)
-Kpl 3 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjauksessa

Tynjälä P. 2002. Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. S.72-97.

Sekä Itslearningissa ilmoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, lähi- ja verkko-opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Lähiopetus: Keskusteleva luento, pari- ja pienryhmätyöskentely
Lähiopetustunneilla tulee olla läsnä.
Verkko-opetus: ITS-materiaali ja opiskeltavaan sisältöön orientoivia tehtäviä.
Vertaisoppiminen: Ryhmätehtäviä lähiopetustunneilla ja itsenäisenä opiskeluna.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op = 54h opiskelijan työtä

Oppimistehtävä on kuvattu tarkemmin Itslearningissa

Arvosanan eli suoritusmerkinnän saa kun kaikki suoritukset ovat hyväksytysti suoritetut.
Suoritukset:
- Motivoiva keskustelu -oppiportin kurssi: hyväksytty / hylätty.
- Hyviä kohtaamisia terveydenhuollossa -oppiportin kurssi: hyväksytty / hylätty.
- Haastavat vuorovaikutustilanteet -oppiportin kurssi: hyväksytty / hylätty.
- Haastattelulomakkeen tekeminen sekä haastattelun toteuttaminen: hyväksytty / hylätty

- Itsiin palautetut itsenäiset ja ryhmätehtävät: hyväksytty / hylätty.
- Tehtävien myöhässä lähettäminen saattaa vaikuttaa laskevasti opintojakson arvosanaan
- Opintojakson tunneille osallistuminen sekä niillä työskentely

Hylätty = täydennettävä

Sisällön jaksotus

Sisällöt on tarkemmin kuvattu Itslearningissa

Vko 17
2h: Opintojakson orientaatio & Lämmittelyä dialogisuuteen

Vko 18
4h: Haastattelu tutkimisen välineenä fysioterapiassa

Vko 17
4h: Kohtaaminen fysioterapiassa: keskustelu motivoivasta haastattelusta & pienryhmätyöskentely tunnilla

Vko 21
4h: Vuorovaikutus osio jatkuu

Vko 22
4h: Extended reality - harjoitteet VR-laseilla / Simulaatio

Vko 23
4h: Haastattelutehtävän purku & opintojakson yhteenveto

Viestintäkanava ja lisätietoja

Läsnäolo:

Kaikilla opintojaksojen lähiunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson osiosta vastaavan opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% opintojakson käytännön tunneista.

Kaikista poissaoloista tehdään aina osaamisen näyttö/korvaava tehtävä, ohjeet Itslearningissa

Opettaja ei lähtökohtaisesti järjestä lähitunneille etäyhteyttä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty / Hylätty

-Kaikki opintojakson tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettuna annettuihin määräaikoihin mennessä.

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Marion Karppi
 • Milka Reponen
 • Anu Granberg
Ryhmät
 • MFYSIK22
  Fysioterapeutti (AMK) monimuoto, K22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja selittää työssä ja toiminnassa ilmeneviä erilaisia kuormitus- ja voimavaratekijöitä
- arvioida asiakkaan kokonaiskuormitusta työssä ja vapaa-aikana hyödyntäen kokonaiskuormitusta arvioivia menetelmiä,
- arvioida asiakkaan työ-/toimintaympäristöä ja työn/toiminnan fyysistä kuormittavuutta,
- suunnitella, toteuttaa ja ohjata työn/toiminnan kuormittavuutta ennaltaehkäiseviä ja hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä fysioterapian keinoin,

Sisältö

Hyvinvoinnin osatekijät, työn/toiminnan kuormitustekijät, työ- ja toimintaympäristön arviointi ergonomian näkökulmista, fyysisten kuormitustekijöiden arviointi, hyvinvoinnin ja palautumisen suhde, hyvinvoinnin edistäminen ennaltaehkäisevän fysioterapian menetelmillä, teknologian hyödyntäminen työn/toiminnan kuormittavuuden arvioinnissa ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali tulossa ITSiin

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Täydentyy elokuussa

Sisällön jaksotus

Johdanto työhyvinvointiin - osio (Marion Karppi)

VKO 36 (2+2 h): Johdanto työhyvinvointiin /ML
VKO 38 (2h): Työn kuormitustekijöiden esitykset / MK

Asiakasprojekti -osio
tiedot täydentyvät elokuussa

Palautuminen työssä ja arjessa -osio (Anu Granberg)
Osiossa käsitellään arjen kokonaiskuormitusta ja siitä palautumista työssä ja vapaa-ajalla. Tutustutaan työn muotoilun teemaan eli eri näkökulmiin ja tapoihin muotoilla omaa työtä (tai opiskelua) sekä tutustutaan konkreettiseen mittariin Hyvinvointianalyysiin keinona mitata kuormittumisen ja palautumisen tasapainoa. Tavoitteena on saada ymmärrys siitä, miten näitä asioita voi hyödyntää fysioterapeuttina asiakastyössä sekä reflektoida omaa hyvinvointia ja löytää keinoja tai kokeiluja oman hyvinvoinnin edistämiseksi.

VKO37: orientaatio ja keskusteleva opetus (2h)
ryhmätyöskentelyyn, aiheisiin ja materiaaleihin orientoituminen
VKO 39: hyvinvointianalyysin tulkinta ja palaute, työpajatyöskentely ryhmissä (2h),
VKO 41: reflektiotunnit (3h)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Asiakasprojekti -projekti: Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian opintojen tulee olla pääosin suoritettu / menossa

Kaikilla käytännön taitoihin liittyvien opintojaksojen tunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% opintojakson käytännön tunneista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Täydentyy elokuussa 2023

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteiden kuormittumisen toiminnassa ottaen huomioon fysioterapian holistisen ihmiskäsityksen.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Marion Karppi
 • Milka Reponen
 • Anu Granberg
 • Iida Laine
Ryhmät
 • PFYSIS22B
  PFYSIS22B
 • PFYSIS22
  Fysioterapeutti (AMK), S22
 • PFYSIS22A
  PFYSIS22A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja selittää työssä ja toiminnassa ilmeneviä erilaisia kuormitus- ja voimavaratekijöitä
- arvioida asiakkaan kokonaiskuormitusta työssä ja vapaa-aikana hyödyntäen kokonaiskuormitusta arvioivia menetelmiä,
- arvioida asiakkaan työ-/toimintaympäristöä ja työn/toiminnan fyysistä kuormittavuutta,
- suunnitella, toteuttaa ja ohjata työn/toiminnan kuormittavuutta ennaltaehkäiseviä ja hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä fysioterapian keinoin,

Sisältö

Hyvinvoinnin osatekijät, työn/toiminnan kuormitustekijät, työ- ja toimintaympäristön arviointi ergonomian näkökulmista, fyysisten kuormitustekijöiden arviointi, hyvinvoinnin ja palautumisen suhde, hyvinvoinnin edistäminen ennaltaehkäisevän fysioterapian menetelmillä, teknologian hyödyntäminen työn/toiminnan kuormittavuuden arvioinnissa ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Oppimateriaalit

Hammaslääkäriopiskelijan ergonomia -projekti: Tarvittava materiaali, ohjeistus ja palautuskansiot löytyvät ITSistä.

Opetusmenetelmät

Asiakastyöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Hammaslääkärin ergonomia -projekti:
Tärkeää: ITS-materiaaliin suun terveydenhuollon ergonomiasta tulee perehtyä ennen projektin alkua. Raporttipohjaan kirjoitetaan teoriaosuus lähteineen sekä ensikäynnin suunnitelma ennen ensimmäistä asiakastapaamista. Tämä tuotos palautetaan ITSin palautuskansioon ohjaajan nähtäville viimeistään viikkoa ennen tapaamisen ajankohtaa. HUOM. Mikäli suunnitelmaa ei ole tehty, asiakasta ei voi ottaa vastaan.

Opiskelijat voivat tehdä yhteistyötä ensikäynnin suunnittelussa, sillä emme saa esitietoja asiakkaasta etukäteen, sekä videoanalyysissä (liikennevalomenetelmän avulla). Yhteenveto ja palaute asiakkaalle tehdään yksilötyönä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Hammaslääkärin ergonomia -projekti:
Projekti koostuu seuraavista tehtävistä (vastuutehtävät opiskelijoille jaetaan projektin alussa orientaatiotunnilla):
-INFO (Teamsin välityksellä) hammaslääkäriopiskelijoille projektin sisällöstä (mikä on tavoite, miten valmistautua ft-tapaamiseen, minne tulla ja miten ajanvaraus tapahtuu) --> pidetäänkö tätä?
-Ft-opiskelijan huolellinen tutustuminen ITSin materiaaliin suun terveydenhuollon ergonomiasta ja työn kuormitustekijöistä
-Ajanvarauksen suunnittelu sähköiselle alustalle
-Videot (HL-laitoksen opetushoitaja kuvaa jokaisesta hl-opiskelijasta työskentelyvideon, joka välitetään vastaanottavalle fysioterapeuttiopiskelijalle analysoitavaksi). Videoanalyysissa käytetään Liikennevalomenetelmää (ITS - Mittarit)
-1 käynti, ft-tutkiminen ("ergonomialasit päässä" eli ergonomian/työkurmituksen näkökulma). Mittarina Rasittuneisuusmittari (ITS -Mittarit) ja soveltuvin osin muita
-2 käynti, jolloin katsotaan asiakkaan kanssa yhdessä hänestä kuvattu video, asiakas saa palautteen videosta ja tutkimisen tuloksista sekä ohjeet jatkoon (esim physiotools)

Koko projektin ajan kirjoitetaan raporttipohjaan raporttia projektista annetun ohjeistuksen (ITS) mukaisesti. Palautuslaatikoihin palautetaan sovitusta 1. tutkimiskerran suunnitelma, 2. palautekerran suunnitelma sekä kirjeen muotoon kirjoitettu palaute, joka lähetetään hl-opiskelijalle, sekä raportti.

Sisällön jaksotus

Johdanto työhyvinvointiin - osio

VKO 2 ja 3 (2+2 h): Johdanto työhyvinvointiin /Marion Karppi.
VKO 5: (2h) Työn kuormitustekijöiden esitykset / MK


Hammaslääkäriopiskelijan ergonomia -asiakasprojekti:
Projekti sisältää kaksi lähitapaamista hammaslääkäriopiskelijan kanssa ICT-talolla. Ensimmäinen tapaaminen on fysioterapeuttinen tutkiminen ergonomian näkökulmasta, ja toisella tapaamiskerralla ft-opiskelija antaa asiakkaalle palautteen tutkimisen tuloksista sekä ohjeita jatkoon.

Ajoitus:
Projekti-info viikolla ke 10.01. klo 13.15-15.15
Erillinen info asiakkaille?

PFYSIS21B: Ks ajankohdat ITS
TUTKIMUSKÄYNNIT
to 21.3. klo 8.30-11.30
pe 22.3. klo 8.30-16.00

OHJAUS + NEUVONTAKÄYNNIT
ti 16.4. klo 13.00-16.00
pe 19.4. klo 8.30-16.00

PFYSIS21A: Ks ajankohdat ITS
TUTKIMUSKÄYNNIT
ti 23.4. klo 13.00-16.00
to 25.4. klo 8.30-16.00

OHJAUS + NEUVONTAKÄYNNIT
ma 13.5. klo 8.30-11.30
ke 15.5. klo 8.30-11.30

Viestintäkanava ja lisätietoja

Hammaslääkäriopiskelijan ergonomia -projekti: Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian opintojen tulee olla pääosin suoritettu / menossa


Kaikilla käytännön taitoihin liittyvien opintojaksojen tunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% opintojakson käytännön tunneista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

KEVÄT 2023 Hammaslääkärin ergonomia -projekti: Arvioidaan Hyväksytty - Hylätty. Projektin suorittaminen hyväksytysti edellyttää aktiivista osallistumista projektin toteuttamiseen, annettujen vastuutehtävien hoitamisen ajallaan, asiakastyön toteuttamisen sovitusti sekä kirjallisten tuotosten palauttamisen ITSiin sovitusti.

Arviointikriteeristö asiakasraporttiin:

5 erinomainen: oppimisen ja aihealueen rakentava reflektointi, käytetty vähintään 7 eri lähdeviitettä, joista osa kansainvälisiä julkaisuja. Aihealueiden monipuolinen käsittely eri teemojen osalta (työhyvinvoinnin määrittely, työn kuormitus- ja voimavaratekijät, työn kuormitus- ja voimavaratekijät valitussa ammatissa, palautuminen), raportti ottaa kantaa kyseisen työn kuormitustekijöihin kattavasti ja sisältää käytännönläheisiä ehdotuksia palautumiseen.

4 kiitettävä: raportti on sisällöllisesti laadukkaampi kuin tasoa 3, mutta aihealueen kriittistä tulkintaa on vähäisesti tai raportti on muilta osin heikompi kuin tason 5 kuvauksessa.

3 hyvä: vähintään 5 eri lähdeviitettä, reflektiota oppimisen suhteen on tehty, aihealuetta on käsitelty annetun ohjeistuksen mukaan, kuormitusta on käsitelty yleisellä tasolla ja osin valitun ammatin perusteella.

2 tyydyttävä: raportti on sisällöllisesti laadukkaampi kuin tasoa 1, mutta aihealuetta on käsitelty osin pintapuolisesti ja se on muilta osin heikompi kuin tason 3 kuvauksessa.

1 välttävä: oppimisen reflektointi on pinnallista, mutta siinä tulee esiin tiedon lisääntyminen annetuilla aihealueilla, ohjeen mukaiset teorian osa-alueet on käsitelty pintapuolisesti. Lähteitä on käytetty, mutta niukasti.

Hylätty: Raportti ei sisällöltään noudata annettua ohjeistusta, lähdeviitteitä ei ole käytetty tai ne ovat aiheen kannalta irrelevantteja tai eivät perustu luotettavaan tietolähteeseen. Oppimista ei ole reflektoitu. Osa tehtävänannon aihealueista jää raportissa kokonaan käsittelemättä.

Arvioinnin saaminen edellyttää lisäksi annettujen tuntitehtävien ja muiden tehtävien palautusta Itsiin määräajassa.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteiden kuormittumisen toiminnassa ottaen huomioon fysioterapian holistisen ihmiskäsityksen.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 22.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Taina Vahtera
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23

Tavoitteet

Opiskelija osaa teoreettisen tiedon ja oman kokemuksen perusteella:
• tunnistaa omaa ruumiillisuuttaan ja psykosomaattista kokonaisuuttaan,
• tunnistaa kehon kommunikoivaa luonnetta ja ilmaisua,
• selittää psykofyysisen fysioterapian lähestymistavan peruskäsitteitä,
• valita ihmiselle sopivat psykosomaattisia voimavaroja arvioivat menetelmät,
• laatia vuorovaikutussuhteessa asiakkaan kanssa tarkoituksenmukaiset fysioterapian tavoitteet psykofyysisestä näkökulmasta,
• tukea psykofyysistä kokonaisuutta suunnittelemalla ja toteuttamalla rentoutumisen tukemisen menetelmiä.

Sisältö

Keskeisiin käsitteisiin tutustuminen, ruumiinkuva, mielen ja ruumiin/liikkeen suhde, liike ja liikkuminen osana kokonaisilmaisua, pelon psykofyysiset vaikutukset ja liikkumispelko-kyselyn toteuttaminen, stressi käsitteenä ja stressin psykofyysiset vaikutukset, psykofyysinen palautuminen, fysioterapeutin ammatillisten rajojen tiedostaminen.

Rentoutumisen / lepäämisen tukemisen menetelmiä.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalia kuvataan laajemmin ja tarkemmin ITS alustalla. Materiaalit päivittyvät.
1 ) Psykofyysisen fysioterapian pohjoismaisten ydinmenetelmien lähteet (Roxendal G., Bunkan B.):.
Roxendal Gertrud, Winberg A.2002: Levande manniska. Sisältää sovellettuja kaytännön ohjeita ihmisen kokonaisuuden tutkimiseen ja terapiaan.
Roxendal Gertrud. Nordwall V. 1997. Tre BAS-skalor: Body awareness skale (BAS). BAS-hälsa. Intervjuskala för Kroppsjaghet (ISK) Sisältää tutkimisen ydinteemoja ja haastattelutukea. Myös tutkimisen teemoista saa tukea ihmisen kokonaisuuden konkreettiseen fysioterapian toteuttamiseen.
Bunkan Berit:
KELA 2016: Psykofyysinen fysioterapia kuntoutusmuotona.
2) Muut lähteet:
Materiaalia traumainformoidusta työotteesta.
Herrala H., Kahrola T., Sandström Marita 2009: Psykofyysinen ihminen
Palomäki K., Siira J. 2022. Kehon viisaat viestit
Muu opiskelijoiden löytämä materiaali. Materiaalien haku ja niiden tason arviointi ohjataan.

Muut teemat:
Kehotietoisuuskyselyt
Liikkumispelko: TtM Petteri Kohon väitöstutkimus: Fear of movement.
Voimavarojen kartoittamisen menetelmiä kuvaavat materiaalit.

Opetusmenetelmät

Teoriaperustainen kokemuksellinen, kehollinen oppiminen / ryhmässä oppiminen ja kokemusten reflektiivinen kirjoittaminen ( / jakaminen).

Kansainvälisyys

Vuorovaikutteiset luennot, pienryhmäkeskustelut, tiedon jakaminen, kokemukselliset harjoitukset, itsereflektio, itseohjautuva tiedonhaku.
Opintojakson työskentelytavoissa odotetaan opiskelijan itseohjautuvuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työn mitoitus:
2op = 2 x 27 (=54) tuntia (oppitunti a´45min)
14 tuntia kontaktitapaamisia luokassa. Kirjallisten tehtävien ohjaus ja sopiminen, opintojaksopalaute- ja oman oppimisen arvioinitikeskustelu
10 tuntia käytännön simulaatioharjoituksia reflektioineen opettajan ohjauksessa
6 tuntia käytännön työskentelyä simulaatioharjoituksin opiskelijoiden toteuttamana
12 tuntia tehtävien työstämistä kontaktitapaamisten välissä

10 tuntia arvioitavien tehtävien tekemistä
1 tunti itsearviointia ja vertaispalaute pienryhmästä

Arvioitavat oppimistehtävät täydentyvät ItsLearning -alustalle.

Sisällön jaksotus

Sisältö: Opintojakson sisältö tarkentuu opiskelijoiden kanssa keskustellen aloitusorientaatiossa. Katso pääteemoja alta.
Toteutustapoina on yhteisiä luentoja joihin sisältyy henkilökohtaisia kehollisia harjoitteita, harjoitustunteja joihin sisältyy kokemusten reflektointia, sekä itsenäisiä tehtäviä, ryhmätöitä ja tuntityöskentelyä.
Tarkempi sisältö ja mm. läsnöoloon ja poissaoloon liittyvät läpäisyn kannalta kriittiset asiat - löytyvät ItsLearning -alustalta.
Psykofyysisen opintojakson ydinsisällöistä johtuen opintojakso toteutuu lähiopetuksena, jossa opiskelija on kehollisesti läsnä toisten ihmisten kanssa, ei etäyhteyden kautta. Lähiopetus toteutuu syksyllä 2023 lukujärjestykseen merkityllä tavalla.

Sisällön pääteemoja, joiden kautta perehdytään tämän fysioterapia-aihealueen käsitteistöön ja oman kehotietoisuuden sekä itsesäätelyn ymmärtämiseen (päivitetty 2023):
Psykofyysistä käsitteistöä:
Psykofyysinen fysioterapia - mitä se on?
Psyko-fyysis-sosiaalinen ihminen.
Kehotietoisuus - Mielen ja ruumiin/liikkeen yhteys
Trauma ja stressi käsitteinä ja niiden psykofyysisiä vaikutuksia
Vireystila ja sen säätyminen (itsesäätelyn mahdollisuuksia)
Tunteet ja niiden psykofyysisiä vaikutuksia

Psykofyysinen palautuminen
Fysioterapeutin ammatillisten rajojen tiedostaminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lisätietoja mahdollisiin poissaoloihin liittyen:
Opiskelija ilmoittaa kaikaista pakottavista syistä johtuvista poissaoloista opettajalle ja pienryhmälleen etukäteen ja viimeistään poissaolopäivänä kirjallisesti.
Alla oleva asia käsitellään opiskelijoiden kanssa ja heidän mahdolliset kehittävät ehdotuksensa otetaan käyttöön.
Ehdotus: Ennen seuraavaa lähituntia opiskelija selvittää mitä asioita poissaollessa on opittu ja/tai koettu. Hän tuottaa opettajalle kirjallisesti s-postilla suunnitelmaehdotuksen siitä, miten osoittaa osaamisensa ja tuottaa panoksensa sisällöllisissä asioissaja kokemuksissa, jotka poissaolon aikana on käsitelty. Suunnitelmassa kuvataan miten opiskeljia tuottaa/hankkii itselleen ja mahdollisesti ohjaa toiselle opiskelijalle kehollisen kokemuksen oppisisällöistä joiden käsittelyä ei ole ollut paikalla kokemassa. Kun suunnitelma on hyväksytty, opiskelija raportoi toteutuksen kirjallisesti ja videolla. Rapaortti palautuu ennne seuraavaa lähituntia.
Opintojakson hyväksytty suorittaminen: poissaoloja tunneiltä voi olla maksimissaan

HUOM! Toisen asteen yhteistyö koskee sopimusten mukaisesti
- TYA -oppilaitos Oy: / Turun Hierojakoulun kiintiöpaikka -opiskelijoita (5 opiskelijaa)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisen tavoite:
Fysioterapeutin ammatillinen kyvykkyys kehittyy siten että hän ymmärtää asiakkaan psyko-fyysis-sosiaalista kokonaisuutta ja siihen liittyviä käsitteitä.
Arvioinnion kohteena ovat opiskelijan itsereflektion tuottaminen, yhteistyöskentely sekä tehtävät. Tehtävät tarkentuvat ITS-oppimisalustalla.
Tehtävien arvioinnissa sovelletaan Solo-taksonomiaa. Oppimista asrvioidaan tehtävien ja kontaktityöskentelyn (kokemuksellista oppimista yksin ja yhteisöllisesti) osalta.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita arvioitaviksi ilmoitettuja tehtäviä tai riittävää osallistumista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 = Esirakenteinen (prestructural). Tehtävää ei ole suoritettu asianmukaisesti tai se on suoritettu niukasti juuri ja juuri ohjeiden mukaan, jolloin käsittely on suppeaa. Vastaus voi olla esimerkiksi sisäisesti ristiriitainen, eikä opiskelija ole lainkaan ymmärtänyt asiaa, vaan toistaa kopioiden ja vain harvojen lähteiden tekstiä.

2 = Yksirakenteinen ( unistructrural). Opiskelija on käsitellyt vastauksessaan vain yhtä tai vain hyvin harvoja asian kannalta relevantteja asioita. Tehtävä saattaa sisältää paljonkin asian kannalta epäoleellista tietoa. Ymmärtäminen on nimellistä, pinnallista, lähdemateriaalia sellaisenaan toistavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 = Monirakenteinen (multistructural). Opiskelija käsittelee asiaa monista eri näkökulmista tai tuo esiin useita relevantteja aspekteja, mutta käsittelee niitä erillään toisistaan, ei synteesiä. Ymmärtäminen on irrallisen muistitiedon varassa, sirpaleisuutta. Tehtävästä ei käy ilmi miten esitetyt asiat liittyvät tai vaikuttavat toisiinsa.

4 = Relationaalinen (relational). Asiaa käsitellään monista eri näkökulmista jotka kytketään toisiinsa koherentiksi kokonaisuudeksi. Opiskelija on ymmärtänyt asioiden väliset suhteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 = Laaja abstrakti (extended abstract). Edellisten lisäksi opiskelija laajentaa käsittelyä annetun informaation ulkopuolelle esimerkiksi tekemällä yleistyksiä, pohtimalla asiaa omakohtaisesti tai tuomalla esiin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja soveltaen tai laajentaen annettua informaatiota tai lähdemateriaalissa esitettyjä näkökulmia. Tällöin voidaan puhua jonkintasoisesta oppimisen siirtovaikutuksesta (transfer), jossa opittua tietoa sovelletaan uuteen yhteyteen.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa kuvata erilaisten ihmiskäsitysten merkitystä osana fysioterapian kliinistä päättelyä

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 24.03.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Satu Takala
 • Taina Vahtera
Ryhmät
 • PFYSIS23
  Fysioterapeutti (AMK), S23
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa teoreettisen tiedon ja oman kokemuksen perusteella:
• tunnistaa omaa ruumiillisuuttaan ja psykosomaattista kokonaisuuttaan,
• tunnistaa kehon kommunikoivaa luonnetta ja ilmaisua,
• selittää psykofyysisen fysioterapian lähestymistavan peruskäsitteitä,
• valita ihmiselle sopivat psykosomaattisia voimavaroja arvioivat menetelmät,
• laatia vuorovaikutussuhteessa asiakkaan kanssa tarkoituksenmukaiset fysioterapian tavoitteet psykofyysisestä näkökulmasta,
• tukea psykofyysistä kokonaisuutta suunnittelemalla ja toteuttamalla rentoutumisen tukemisen menetelmiä.

Sisältö

Keskeisiin käsitteisiin tutustuminen, ruumiinkuva, mielen ja ruumiin/liikkeen suhde, liike ja liikkuminen osana kokonaisilmaisua, pelon psykofyysiset vaikutukset ja liikkumispelko-kyselyn toteuttaminen, stressi käsitteenä ja stressin psykofyysiset vaikutukset, psykofyysinen palautuminen, fysioterapeutin ammatillisten rajojen tiedostaminen.

Rentoutumisen / lepäämisen tukemisen menetelmiä.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalia kuvataan laajemmin ja tarkemmin ITS alustalla. Materiaalit päivittyvät.
1 ) Psykofyysisen fysioterapian pohjoismaisten ydinmenetelmien lähteet (Roxendal G., Bunkan B.):.
Roxendal Gertrud, Winberg A.2002: Levande manniska. Sisältää sovellettuja kaytännön ohjeita ihmisen kokonaisuuden tutkimiseen ja terapiaan.
Roxendal Gertrud. Nordwall V. 1997. Tre BAS-skalor: Body awareness skale (BAS). BAS-hälsa. Intervjuskala för Kroppsjaghet (ISK) Sisältää tutkimisen ydinteemoja ja haastattelutukea. Myös tutkimisen teemoista saa tukea ihmisen kokonaisuuden konkreettiseen fysioterapian toteuttamiseen.
Bunkan Berit:
KELA 2016: Psykofyysinen fysioterapia kuntoutusmuotona.
2) Muut lähteet:
Materiaalia traumainformoidusta työotteesta.
Herrala H., Kahrola T., Sandström Marita 2009: Psykofyysinen ihminen
Palomäki K., Siira J. 2022. Kehon viisaat viestit
Muu opiskelijoiden löytämä materiaali. Materiaalien haku ja niiden tason arviointi ohjataan.

Muut teemat:
Kehotietoisuuskyselyt
Liikkumispelko: mm. TtM Petteri Kohon väitöstutkimus: Fear of movement.
Voimavarojen kartoittamisen menetelmiä kuvaavat materiaalit.

Opetusmenetelmät

Teoriaperustainen kokemuksellinen, kehollinen oppiminen / ryhmässä oppiminen ja kokemusten reflektiivinen kirjoittaminen ( / jakaminen).

Kansainvälisyys

Vuorovaikutteiset luennot, pienryhmäkeskustelut, tiedon jakaminen, kokemukselliset harjoitukset, itsereflektio, itseohjautuva tiedonhaku.
Opintojakson työskentelytavoissa odotetaan opiskelijan itseohjautuvuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työn mitoitus:
2op = 2 x 27 (=54) tuntia (oppitunti a´45min)
14 tuntia kontaktitapaamisia luokassa. Kirjallisten tehtävien ohjaus ja sopiminen, opintojaksopalaute- ja oman oppimisen arvioinitikeskustelu
10 tuntia käytännön simulaatioharjoituksia reflektioineen opettajan ohjauksessa
6 tuntia käytännön työskentelyä simulaatioharjoituksin opiskelijoiden toteuttamana
12 tuntia tehtävien työstämistä kontaktitapaamisten välissä

10 tuntia arvioitavien tehtävien tekemistä
1 tunti itsearviointia ja vertaispalaute pienryhmästä

Arvioitavat oppimistehtävät täydentyvät ItsLearning -alustalle.

Sisällön jaksotus

Sisältö: Opintojakson sisältö tarkentuu opiskelijoiden kanssa keskustellen aloitusorientaatiossa. Katso pääteemoja alta.
Toteutustapoina on yhteisiä luentoja joihin sisältyy henkilökohtaisia kehollisia harjoitteita, harjoitustunteja joihin sisältyy kokemusten reflektointia, sekä itsenäisiä tehtäviä, ryhmätöitä ja tuntityöskentelyä.
Tarkempi sisältö ja mm. läsnäoloon ja poissaoloon liittyvät läpäisyn kannalta kriittiset asiat - löytyvät ItsLearning -alustalta.

Psykofyysisen opintojakson ydinsisällöistä johtuen opintojakso toteutuu lähiopetuksena, jossa opiskelija on kehollisesti läsnä toisten ihmisten kanssa, ei etäyhteyden kautta. Lähiopetus toteutuu lukujärjestykseen merkityllä tavalla.

Sisällön pääteemoja, joiden kautta perehdytään tämän fysioterapia-aihealueen käsitteistöön ja oman kehotietoisuuden sekä itsesäätelyn ymmärtämiseen (päivitetty 2023):
Psykofyysistä käsitteistöä:
Psykofyysinen fysioterapia - mitä se on?
Psyko-fyysis-sosiaalinen ihminen.
Kehotietoisuus - Mielen ja ruumiin/liikkeen yhteys
Trauma ja stressi käsitteinä ja niiden psykofyysisiä vaikutuksia
Vireystila ja sen säätyminen (itsesäätelyn mahdollisuuksia)
Tunteet ja niiden psykofyysisiä vaikutuksia

Psykofyysinen palautuminen
Fysioterapeutin ammatillisten rajojen tiedostaminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lisätietoja mahdollisiin poissaoloihin liittyen:
Opiskelija ilmoittaa kaikista pakottavista syistä johtuvista poissaoloista opettajalle ja pienryhmälleen etukäteen ja viimeistään poissaolopäivänä kirjallisesti.
Alla oleva asia käsitellään opiskelijoiden kanssa ja heidän mahdolliset kehittävät ehdotuksensa otetaan käyttöön.
Ehdotus: Ennen seuraavaa lähituntia opiskelija selvittää mitä asioita poissa ollessa on opittu ja/tai koettu. Hän tuottaa opettajalle kirjallisesti s-postilla suunnitelmaehdotuksen siitä, miten osoittaa osaamisensa ja tuottaa panoksensa sisällöllisissä asioissa ja kokemuksissa, jotka poissaolon aikana on käsitelty. Suunnitelmassa kuvataan miten opiskelija tuottaa/hankkii itselleen ja mahdollisesti ohjaa toiselle opiskelijalle kehollisen kokemuksen oppisisällöistä joiden käsittelyä ei ole ollut paikalla kokemassa. Kun suunnitelma on hyväksytty, opiskelija raportoi toteutuksen kirjallisesti ja videolla. Raportti palautuu enne seuraavaa lähituntia.
Opintojakson hyväksytty suorittaminen: hyväksytysti korvattuja poissaoloja tunneilta voi olla maksimissaan 20%.

HUOM! Toisen asteen yhteistyö koskee sopimusten mukaisesti
- TYA -oppilaitos Oy: / Turun Hierojakoulun kiintiöpaikka -opiskelijoita (5 opiskelijaa)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisen tavoite:
Fysioterapeutin ammatillinen kyvykkyys kehittyy siten että hän ymmärtää asiakkaan psyko-fyysis-sosiaalista kokonaisuutta ja siihen liittyviä käsitteitä.
Arvioinnin kohteena ovat opiskelijan itsereflektion tuottaminen, yhteistyöskentely sekä tehtävät. Tehtävät tarkentuvat ITS-oppimisalustalla.
Tehtävien arvioinnissa sovelletaan Solo-taksonomiaa. Oppimista arvioidaan tehtävien ja kontaktityöskentelyn (kokemuksellista oppimista yksin ja yhteisöllisesti) osalta.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita arvioitaviksi ilmoitettuja tehtäviä tai riittävää osallistumista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 = Esirakenteinen (prestructural). Tehtävää ei ole suoritettu asianmukaisesti tai se on suoritettu niukasti juuri ja juuri ohjeiden mukaan, jolloin käsittely on suppeaa. Vastaus voi olla esimerkiksi sisäisesti ristiriitainen, eikä opiskelija ole lainkaan ymmärtänyt asiaa, vaan toistaa kopioiden ja vain harvojen lähteiden tekstiä.

2 = Yksirakenteinen ( unistructrural). Opiskelija on käsitellyt vastauksessaan vain yhtä tai vain hyvin harvoja asian kannalta relevantteja asioita. Tehtävä saattaa sisältää paljonkin asian kannalta epäoleellista tietoa. Ymmärtäminen on nimellistä, pinnallista, lähdemateriaalia sellaisenaan toistavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 = Monirakenteinen (multistructural). Opiskelija käsittelee asiaa monista eri näkökulmista tai tuo esiin useita relevantteja aspekteja, mutta käsittelee niitä erillään toisistaan, ei synteesiä. Ymmärtäminen on irrallisen muistitiedon varassa, sirpaleisuutta. Tehtävästä ei käy ilmi miten esitetyt asiat liittyvät tai vaikuttavat toisiinsa.

4 = Relationaalinen (relational). Asiaa käsitellään monista eri näkökulmista jotka kytketään toisiinsa koherentiksi kokonaisuudeksi. Opiskelija on ymmärtänyt asioiden väliset suhteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 = Laaja abstrakti (extended abstract). Edellisten lisäksi opiskelija laajentaa käsittelyä annetun informaation ulkopuolelle esimerkiksi tekemällä yleistyksiä, pohtimalla asiaa omakohtaisesti tai tuomalla esiin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja soveltaen tai laajentaen annettua informaatiota tai lähdemateriaalissa esitettyjä näkökulmia. Tällöin voidaan puhua jonkintasoisesta oppimisen siirtovaikutuksesta (transfer), jossa opittua tietoa sovelletaan uuteen yhteyteen.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa kuvata erilaisten ihmiskäsitysten merkitystä osana fysioterapian kliinistä päättelyä

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 01.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ryhmät
 • PFYSIS21B
  PFYSIS21B
 • PFYSIS21A
  PFYSIS21A
 • PFYSIS21
  Fysioterapeutti (AMK), S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa ikääntymiseen liittyviä psyykkisiä ja fyysisiä muutoksia, joilla on merkitystä asiakkaan toimintakykyyn hänen toimintaympäristössään,
• käyttää geriatrisen asiakkaan toimintakykyä arvioivia näyttöön perustuvia mittareita,
• tunnistaa apuvälinetarpeen ja esteettömyyden merkityksen arjessa selviytymisessä,
• valita ja käyttää geriatrisen asiakkaan toimintakykyä ylläpitäviä ja edistäviä näyttöön perustuvia fysioterapian menetelmiä
• ottaa huomioon fysioterapian eettiset periaatteet.

Sisältö

Toimintakyky vanhuudessa, vanhuksen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen fysioterapian keinoin, vanhuksen toimintakyvyn arvioiminen, vanhenemiseen liittyvät kognitiivisten toimintojen muutokset ja niiden merkitys fysioterapian toteutuksessa, geriatrinen kuntoutus, erilaiset teknologiset ratkaisut ikääntyvän toimintakyvyn tukena.

Oppimateriaalit

Itslearningissa ilmoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät, joiden avulla osoitetaan aiheen tuntemus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotehtävät ovat avoinna 01.01-31.05.2024 välisen ajan. Verkkotehtävien ohjeistus ja palautus toteutuu Itsllearning -verkkoalustalla.

Verkkokurssin kaikki tehtävät tulee olla palautettuina 31.05.2024 klo 23.59 mennessä. (huom. palautuslaatikot sulkeutuvat tämän jälkeen).

Kansainvälisyys

Verkkopedagogiikka/Innovaatiopedagogiikka

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op = 2 x 27 = 54t opiskelijan työtä. Oppimistehtävät on kuvattu tarkemmin Itslearning alustalla.

1. Toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi. Tehtävä on videon palautus + RAI-osuus.
2. Muistipuisto, muisti ja apuvälineet. Muistitoimintojen ylläpitäminen ja kognitiota tukevien apuväineiden kartoitus. Tehtävässä kaksi kysymystä, vastaukset esseemuodossa.
3. Ravitsemuksen, ikääntyneiden masennuksen ja kaatumispelon yhteys kaatumistapaturmiin ja yleisten kaatumisenvaaran riskitekijöiden tunnistaminen. Vastaus essee -muodossa.
4. Ikääntyneen näyttöön perustuva tasapaino- ja voimaharjoittelu; essee-tehtävä annetun lähdemateriaalin pohjalta.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu verkkokurssina 01.01.2024-31.05.24 välisenä aikana.

Opintojakson sisältöteemat:

Ikääntyneen toimintakyvyn arviointi.
Toimintakyvyn muutokset ja niiden havaitseminen ja mittaaminen.
RAI-järjestelmä –” Resident Assessment Instrument”
Ikääntyneen lihasvoima- ja tasapainoharjoittelun vaikuttavuus ja turvallisuus
Ikääntyvän ihmisen kaatumisvaaran arviointi ja riskitekijöiden tuntemuksen lisääntyminen.
Lihasvoimaharjoittelun perusteet
Liikehallintakyky ja sen harjoittaminen
Kaatumisvaaran arviointi
BBS, TUG, SPPB
OTAGO -ohjelma
Teknologia ja muistin apuvälineet ikääntyneen toimintakyvyn tukena.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson kaikki viestintä tapahtuu Itslearning -alustalla. Olethan yhteydessä opintojakson opettajaan mikäli et pääse Itslearning -alustalle. Itslearning aukee vasta, kun ilmoittautumiset on hyväksytty.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdentuu palautettuihin verkkotehtäviin ja arvoinnissa sovelletaan SOLO-taksonomiaa. Osatehtävät arvioidaan skaalalla hyväksytty/hylätty ja kokonaisarvosana muodostuu kaikkien tehtävien keskiarvosta alla olevan kriteeristön mukaisesti.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien verkkototeutuksen osioiden suoritusta hyväksytysti ja annettuun määräaikaan mennessä.

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Hylätty (0)

Ikääntyneen toimintakyvyn arviointi, muistitoimintojen huomioinen, kaatumisvaaraa lisäävien tekijöiden ymmärrys ja näyttöön perustuvien menetelmien voima- ja tasapainoharjoittelun perusteet eivät tule osoitetuksi verkkotehtävillä lainkaan.

Verkkotehtävät ovat tekemättä tai ne ovat erittäin puutteellisin tiedoin palautettu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Ikääntyneen toimintakyvyn arviointi on heikkoa, sekavaa ja epävarmaa. Muistitoimintoja tukevien apuvälineiden esittely luettelomainen, vailla selkeää kirjallista kuvausta apuvälineiden käyttötarkoituksesta. Kaatumisvaaran tunnistamiseen liittyviä keskeisiä tekijöitä ei ole tunnistettu ja ymmärretty. Lähteiden käyttö pintapuolista ja vähäistä. Asioiden väliset suhteet jäävät epäselviksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Ikääntyneen toimintakyvyn mittaaminen on selkeää ja toimintakyvyn arviointi on esitelty videolla selkeästi. Muistitoimintojen apuvälineiden käytön esittely selkeää ja asiayhteyteen sopivaa. Kaatumisvaaran tunnistaminen ymmärretty ja kirjoitettu lähteitä hyväksi käyttäen. Tehtävien sisällöissä on mukana vielä toisistaan irrallisia osuuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kuten edellä. Tämän lisäksi ikääntyneen toimintakyvyn mittaaminen on selkeää ja arviointi on toteutettu yhdessä asiakkaan kanssa videolla. Muistitoimintojen apuvälineiden käyttö on kirjoitettu selkeästi auki, ja ne ovat asiayhteyteen sopivia. Kaatumisvaaran tunnistaminen ymmärretty ja kirjoitettu lähteitä hyväksi käyttäen. Verkkotehtävien kokonaisuus on erittäin hyvä, ja kirjoitetut asiat perustellaan monipuolisesti lähteitä hyödyntäen.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 01.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa ikääntymiseen liittyviä psyykkisiä ja fyysisiä muutoksia, joilla on merkitystä asiakkaan toimintakykyyn hänen toimintaympäristössään,
• käyttää geriatrisen asiakkaan toimintakykyä arvioivia näyttöön perustuvia mittareita,
• tunnistaa apuvälinetarpeen ja esteettömyyden merkityksen arjessa selviytymisessä,
• valita ja käyttää geriatrisen asiakkaan toimintakykyä ylläpitäviä ja edistäviä näyttöön perustuvia fysioterapian menetelmiä
• ottaa huomioon fysioterapian eettiset periaatteet.

Sisältö

Toimintakyky vanhuudessa, vanhuksen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen fysioterapian keinoin, vanhuksen toimintakyvyn arvioiminen, vanhenemiseen liittyvät kognitiivisten toimintojen muutokset ja niiden merkitys fysioterapian toteutuksessa, geriatrinen kuntoutus, erilaiset teknologiset ratkaisut ikääntyvän toimintakyvyn tukena.

Oppimateriaalit

Itslearningissa ilmoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät, joiden avulla osoitetaan aiheen tuntemus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotehtävät ovat avoinna 01.01-31.05.2024 välisen ajan. Verkkotehtävien ohjeistus ja palautus toteutuu Itsllearning -verkkoalustalla.

Verkkokurssin kaikki tehtävät tulee olla palautettuina 31.05.2024 klo 23.59 mennessä. (huom. palautuslaatikot sulkeutuvat tämän jälkeen).

Kansainvälisyys

Verkkopedagogiikka/Innovaatiopedagogiikka

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op = 2 x 27 = 54t opiskelijan työtä. Oppimistehtävät on kuvattu tarkemmin Itslearning alustalla.

1. Toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi. Tehtävä on videon palautus + RAI-osuus.
2. Muistipuisto, muisti ja apuvälineet. Muistitoimintojen ylläpitäminen ja kognitiota tukevien apuväineiden kartoitus. Tehtävässä kaksi kysymystä, vastaukset esseemuodossa.
3. Ravitsemuksen, ikääntyneiden masennuksen ja kaatumispelon yhteys kaatumistapaturmiin ja yleisten kaatumisenvaaran riskitekijöiden tunnistaminen. Vastaus essee -muodossa.
4. Ikääntyneen näyttöön perustuva tasapaino- ja voimaharjoittelu; essee-tehtävä annetun lähdemateriaalin pohjalta.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu verkkokurssina 01.01.2024-31.05.2024 välisenä aikana.

Opintojakson sisältöteemat:

Ikääntyneen toimintakyvyn arviointi.
Toimintakyvyn muutokset ja niiden havaitseminen ja mittaaminen.
RAI-järjestelmä –” Resident Assessment Instrument”
Ikääntyneen lihasvoima- ja tasapainoharjoittelun vaikuttavuus ja turvallisuus
Ikääntyvän ihmisen kaatumisvaaran arviointi ja riskitekijöiden tuntemuksen lisääntyminen.
Lihasvoimaharjoittelun perusteet
Liikehallintakyky ja sen harjoittaminen
Kaatumisvaaran arviointi
BBS, TUG, SPPB
OTAGO -ohjelma
Teknologia ja muistin apuvälineet ikääntyneen toimintakyvyn tukena.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson kaikki viestintä tapahtuu Itslearning -alustalla. Olethan yhteydessä opintojakson opettajaan mikäli et pääse Itslearning -alustalle. Itslearning aukee vasta, kun ilmoittautumiset on hyväksytty.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdentuu palautettuihin verkkotehtäviin ja arvoinnissa sovelletaan SOLO-taksonomiaa. Osatehtävät arvioidaan skaalalla hyväksytty/hylätty ja kokonaisarvosana muodostuu kaikkien tehtävien keskiarvosta alla olevan kriteeristön mukaisesti.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien verkkototeutuksen osioiden suoritusta hyväksytysti ja annettuun määräaikaan mennessä.

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Hylätty (0)

Ikääntyneen toimintakyvyn arviointi, muistitoimintojen huomioinen, kaatumisvaaraa lisäävien tekijöiden ymmärrys ja näyttöön perustuvien menetelmien voima- ja tasapainoharjoittelun perusteet eivät tule osoitetuksi verkkotehtävillä lainkaan.

Verkkotehtävät ovat tekemättä tai ne ovat erittäin puutteellisin tiedoin palautettu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Ikääntyneen toimintakyvyn arviointi on heikkoa, sekavaa ja epävarmaa. Muistitoimintoja tukevien apuvälineiden esittely luettelomainen, vailla selkeää kirjallista kuvausta apuvälineiden käyttötarkoituksesta. Kaatumisvaaran tunnistamiseen liittyviä keskeisiä tekijöitä ei ole tunnistettu ja ymmärretty. Lähteiden käyttö pintapuolista ja vähäistä. Asioiden väliset suhteet jäävät epäselviksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Ikääntyneen toimintakyvyn mittaaminen on selkeää ja toimintakyvyn arviointi on esitelty videolla selkeästi. Muistitoimintojen apuvälineiden käytön esittely selkeää ja asiayhteyteen sopivaa. Kaatumisvaaran tunnistaminen ymmärretty ja kirjoitettu lähteitä hyväksi käyttäen. Tehtävien sisällöissä on mukana vielä toisistaan irrallisia osuuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kuten edellä. Tämän lisäksi ikääntyneen toimintakyvyn mittaaminen on selkeää ja arviointi on toteutettu yhdessä asiakkaan kanssa videolla. Muistitoimintojen apuvälineiden käyttö on kirjoitettu selkeästi auki, ja ne ovat asiayhteyteen sopivia. Kaatumisvaaran tunnistaminen ymmärretty ja kirjoitettu lähteitä hyväksi käyttäen. Verkkotehtävien kokonaisuus on erittäin hyvä, ja kirjoitetut asiat perustellaan monipuolisesti lähteitä hyödyntäen.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

25 - 80

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)
Ryhmät
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Student is able to
- recognize the national and international physiotherapy lines of development,
- recognize the starting points of profession: physiotherapy as a process, client-oriented and evidence-based work,
- explain the key concepts of physiotherapy,
- identify the role of physiotherapist in social, health, sports and rehabilitation systems

Sisältö

The national and international development lines of physiotherapy, physiotherapy as a field of science and evidence-based work, role of physiotherapist.

Oppimateriaalit

Itslearningissä ilmoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotehtävät ovat avoinna ajalla 01.08.2023- 10.12.2023

Kansainvälisyys

Verkkopedagogiikka / innovaatiopedagogiikka

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät on kuvattu ItsLearningissä. 1op vastaa 27 h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Sisältö ja ajoitukset tarkentuvat Itslearning -alustalle.
Opintojakso toteutuu ajalla 01.08.2023- 10.12.2023.
Opintojakson kaikki viestintä tapahtuu Itslearning -alustalla. Olethan yhteydessä opintojakson opettajaan, mikäli et pääse Itslearning -alustalle.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen AMK:n paikkojen kiintiö on 30

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien verkkototeutuksen osioiden suoritusta.
Kurssi sisältää lopputentin verkossa.

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

No prerequisites

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 22.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)
Ryhmät
 • MFYSIK24
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K24
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Student is able to
- recognize the national and international physiotherapy lines of development,
- recognize the starting points of profession: physiotherapy as a process, client-oriented and evidence-based work,
- explain the key concepts of physiotherapy,
- identify the role of physiotherapist in social, health, sports and rehabilitation systems

Sisältö

The national and international development lines of physiotherapy, physiotherapy as a field of science and evidence-based work, role of physiotherapist.

Oppimateriaalit

Itslearningissä ilmoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotehtävät ovat avoinna ajalla 01.01.2024- 31.05.2024

Kansainvälisyys

Verkkopedagogiikka / innovaatiopedagogiikka

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät on kuvattu ItsLearningissä. 1op vastaa 27 h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Sisältö ja ajoitukset tarkentuvat Itslearning -alustalle.
Opintojakso toteutuu ajalla 01.01.2024- 31.05.2024.
Opintojakson kaikki viestintä tapahtuu Itslearning -alustalla. Olethan yhteydessä opintojakson opettajaan, mikäli et pääse Itslearning -alustalle.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson kaikki viestintä tapahtuu Itslearning -alustalla. Olethan yhteydessä opintojakson opettajaan mikäli et pääse Itslearning -alustalle. Itslearning aukee vasta, kun ilmoittautumiset on hyväksytty.

Avoimen AMK:n paikkojen kiintiö on 30

Toisen asteen yhteistyösopimuksen mukaisesti kiintiö 5 Turun hierojakoulun opiskelijalle ja 5 Suomen urheiluopiston (Turun toteutus) opiskelijalle.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien verkkototeutuksen osioiden suoritusta.
Kurssi sisältää lopputentin verkossa.

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

No prerequisites

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Granberg
 • Mirka Katajisto
 • FT1 Virtuaalihenkilö7
 • Pirjo Pennanen
Ajoitusryhmät
 • A1 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)
 • A2 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)
 • B1 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)
 • B2 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PFYSIS22B
  PFYSIS22B
 • PFYSIS22
  Fysioterapeutti (AMK), S22
 • PFYSIS22A
  PFYSIS22A
Pienryhmät
 • A1
 • A2
 • B1
 • B2

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää kipuilmiön fysiologian tietoa hyödyntäen kivun biopsykososiaalisesta näkökulmasta,
• arvioida kivun määrää ja laatua yksilöllisenä kokemuksena,
• tunnistaa kipuasiakkaan vuorovaikutuksen ja terapiasuhteen erityispiirteitä sekä tukea asiakasta löytämään voimavaransa ja parantamaan elämänlaatuaan,
• selittää näyttöön perustuen fysioterapian kipuun vaikuttamisen eri keinojen terapeuttiset vaikutukset sekä käyttömahdollisuudet ja –rajoitukset osana kipuasiakkaan moniammatillista kokonaishoitoa ja kuntoutusta,
• suunnitella ja toteuttaa turvallisesti näyttöön perustuvaa fysikaalista terapiaa sekä arvioida sen vaikuttavuutta osana asiakkaan fysioterapiakokonaisuutta
• ottaa huomioon fysioterapian eettiset periaatteet.

Sisältö

Kipu ilmiönä, kipuasiakkaan terapiasuhteen merkitys, kivun arviointi, haastattelun perusteet, fysioterapian keinoja vaikuttaa asiakkaan kipukokemukseen mm. erilaisten fysikaalisen terapian toteutustapojen käyttöaiheet ja – rajoitteet sekä turvalliset toteutustavat, teknologian hyödyntäminen kipuasiakkaan tutkimisessa ja fysioterapian toteutuksessa.

Oppimateriaalit

Kirjat (1 & 2 yksilötenttimateriaalina)
1) Kalso E ym. (toim.) 2018. Kipu. Terveysportti. Oppiportti. (Kipu, neljäs uudistettu painos, 2018 tai e-aineistosta verkkokirjana).
Osio II: 6 Kivun fysiologia ja mekanismit, 8 Akuutti ja krooninen kipu,
Osio III: 9 Kroonisen kivun epidemiologia ja kustannukset, 10 Kiputilojen luokittelu
Osio IV: 11 Kipupotilaan tutkiminen
Osio V: 14 Kipupotilaan hoitosuhde ja hoitosuhteen haasteita
Osio VI: 24 Vamman ja leikkauksen jälkeinen kipu
Osio VII: 26 Neuropaattiset kivut
Osio X: 38 CRPS
Huom: Osion VIII (Tules kivut) asioita käsitellään TULE -opintojaksoilla, tämä kirja toimii toki yhtenä tukimateriaalina tässä kokonaisuudessa)
Yllä olevat osiot ovat opintojakson tenttimateriaalia. Muu kirja toimii tukimateriaalina aihekokonaisuuteen.

2) Luomajoki ym. (toim.) 2020. Ammattilaisen kipukirja. VK-kustannus.
Luku 1: Biopsykososiaalinen viitekehys
Luku 2: Kipua potevan kohtaaminen, alkuhaastattelu ja tutkiminen
Luku 3: Kivunhoitomahdollisuuksia (sovitut osiot)

3) Robertson V, Ward A, Low J ja Reed A. 2006. Electrotherapy Explained. Principles and Practice. Fourth Edition. (saatavilla e-kirjana Finnasta) Luvut 3,6,9 ja 10

4) Buttler D, Moseley L. 2013. Explain Pain. 2013. Second Edition. (mainio tukimateriaali, löytyy kirjastosta)

Artikkeleita löytyy itsistä.

Verkkomateriaalien linkit (ITS): Mm. www.electrotherapy.org (soveltuvin osin), https://www.retrainpain.org/, https://www.terveyskyla.fi/kivunhallintatalo

TENTTIMATERIAALI KOOTUSTI:
- Kipu -kirjan luvut (koottu yllä)
- Ammattilaisen kipukirja:
luku 1 Biopsykososiaalinen viitekehys (s.23-135)
luku 2 Kipua potevan kohtaaminen, alkuhaastattelu ja tutkiminen (s.163-197)
luku 3 Kivunhoitomahdollisuuksia (s.291- 321)
- luentomateriaalina olevat Kipu OSA 1, OSA 2 ja OSA 3 -diasarjat

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Noudatetaan opintosäännön 21 § Opintojaksolle ja opintokokonaisuuteen ilmoittautuminen, arviointi
ja uusinnat selostetta uusinnoista ja korotuksista.


Yksilökoe ITSissä (viikot sovitaan orientaatiotunnilla)
vko xx (esim)41), vko xx (1.uusinta esim. vko 44) ja vko xx (2.uusinta esim. vko 46) (sovitaan orientaatiossa)

Osaamisen näytön palautus:
Deadline viikolla 49: 7.12 päivän loppuun mennessä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 x 27h= 108h sisältäen kontaktiopetuksen, itsenäisen opiskelun, tenttiin valmistautumisen ja yksilötentin, osaamisen näytön valmistelun ja toteutuksen ryhmässä.

Sisällön jaksotus

VKO 35: Opintojakson orientaatio ja keskusteleva opetus (kipuilmiön teorian aloitus) (3h) (A+B ryhmä) /AG

VKO 36-37: itsenäistä opiskelua sovitut materiaalit + viikon 38 tunteja varten ennakkotehtävän tekeminen (Retrainpain.org verkkokurssin sisällöstä, tehtävä ITS:ssä)

VKO 38: Keskusteleva opetus virtuaalisesti: kipuilmiö, kipuasiakkaan tutkiminen/kohtaaminen/haastattelu (4h) (A + B ryhmä) /AG

VKO 39: Case -pohjainen lähiopetus "learning cafe" -tyyppisesti kliiniseen päättelyyn/kipumekanismeihin liittyen, kipuun vaikuttaminen (4h) (A ja B ryhmällä omat toteutukset) /AG

VKO 40: Keskusteleva opetus, teoria-alustus ennen ensimmäisiä fysikaalisen terapian simulaatiotunteja & osaamisen näytön ohjeistus/orientaatio (A+B ryhmä) /AG

VKO 43: fysikaalisen terapian simulaatiotunteja: kylmä/pintalämmöt käytännön harjoittelua (3h) (B ryhmä 1/4) /AG

VKO 43: fysikaalisen terapian simulaatiotunteja: kylmä/pintalämmöt käytännön harjoittelua+ syvälämmön demo (3h) (A ryhmä 1/4) /AG

VKO 44: Keskusteleva opetus, teoria-alustus ennen ensimmäisiä UÄ, TENS, NMES simulaatiotunteja (2x 2h) (A+B ryhmä) / X

VKO 45: Fysikaalisen terapian simulaatiotunteja: UÄ, TENS, NMES. Toteutus 1/4 pienryhmissä (2h / 1/4 pienryhmä)/ X

VKO 46: Fysikaalisen terapian simulaatiotunteja: UÄ, TENS, NMES. Toteutus 1/4 pienryhmissä (2h / 1/4 pienryhmä)/ X

VKO 46-48 Osaamisennäytön terapiatilanteen työstöä pienryhmissä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosanan eli suoritusmerkinnän saa kun kaikki suoritukset (tentti, opintojakson tehtävät ja mahdolliset korvaavat tehtävät) on hyväksytysti suoritettu.

Arviointi: yksilötentti xx% (1-5) / osaamisen näyttö xx% (arviointi 1-5)
Ryhmissä tehtävä vertaisarviointi voi vaikuttaa arvosanaan.

Hylätty (0)

0: Toteutuksessa on kriittisiä puutteita. Esimerkiksi potilasturvallisuus vaarantuu (kontraindikaatiot), perustelut ovat virheellisiä (taustateoria ja parametrit ristiriidassa) ja kokonaisuus osoittaa, että kipuilmiötä ei ole ymmärretty. Toimiva vuorovaikutus ei riitä, jos edellä mainitut asiat ovat kriittisesti virheellisiä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: Toteutetussa fysioterapiaprosessissa on puutteita tai ristiriitaisuuksia tehtävänantoon nähden. Esimerkiksi fysikaalisen terapian osalta on puutteita laitteen käytössä ja/tai itse terapian toteutuksessa esimerkiksi perustelujen ja/tai potilasturvallisuuden näkökulmista.

2: Toteutettu fysioterapiaprosessi sisältää yksipuolisia tai osin puutteellisia perusteluja (taustateoria ja parametrit) ollen kuitenkin potilasturvallisuuden näkökulmasta toimiva. Vuorovaikutuksen näkökulma kaipaisi lisää näkyvyyttä toiminnassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Toteutettu fysioterapiaprosessi on teknisesti ja perustellusti oikein, mutta perustelut ovat niukkoja. Vuorovaikutuksen osuus on rajoittunutta esimerkiksi fysikaalisen terapian teknisen toteutuksen selittämiseen ja/tai kipuasiakkaan kohtaamisen näkökulmasta. Potilasturvallisuuden näkökulmasta tarpeelliset asiat on huomioitu.

4: Toteutettu fysioterapiaprosessi vastaa tehtävänantoa ja osoittaa kipuilmiön ymmärtämistä. Fysikaalinen terapia on toteutettu perustellusti (taustateoria ja parametrit) ja potilasturvallisuus huomioiden. Vuorovaikutuksen näkökulmasta kipupotilaan kohtaaminen on toimivaa. Kokonaisuudessaan fysioterapiaprosessi on toteutettu hyvin, jättäen mahdollisesti joihinkin yllä mainittuihin näkökulmiin täydennyksen tarvetta, eikä kokonaisuus osoita soveltamisen taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Toteutettu fysioterapiaprosessi vastaa tehtävänantoa ja osoittaa ilmiön ymmärrystä ja soveltamisenkin taitoa kaikista tehtävänannon näkökulmista. Fysikaalinen terapia on toteutettu perustellusti (parametrit, taustateoria eli kipumekanismi ja miten siihen pyritään vaikuttamaan) ja potilasturvallisuus huomioiden ja kokonaisuus sisältää asioiden suhteet ymmärtävää toimintaa. Vuorovaikutuksen toimivuus terapiatilanteessa on erinomaista kipupotilaan kohtaamisen näkökulmasta.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia kehon rakenteita, selittää kipuilmiön fysiologisen perustan ja kuvata fysioterapian holistisen ihmiskäsityksen.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Esa Bärlund
 • Anu Granberg
Ajoitusryhmät
 • Mfysik23A (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
 • Mfysik23B (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23
Pienryhmät
 • Mfysik23A
 • Mfysik23B

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää kipuilmiön fysiologian tietoa hyödyntäen kivun biopsykososiaalisesta näkökulmasta,
• arvioida kivun määrää ja laatua yksilöllisenä kokemuksena,
• tunnistaa kipuasiakkaan vuorovaikutuksen ja terapiasuhteen erityispiirteitä sekä tukea asiakasta löytämään voimavaransa ja parantamaan elämänlaatuaan,
• selittää näyttöön perustuen fysioterapian kipuun vaikuttamisen eri keinojen terapeuttiset vaikutukset sekä käyttömahdollisuudet ja –rajoitukset osana kipuasiakkaan moniammatillista kokonaishoitoa ja kuntoutusta,
• suunnitella ja toteuttaa turvallisesti näyttöön perustuvaa fysikaalista terapiaa sekä arvioida sen vaikuttavuutta osana asiakkaan fysioterapiakokonaisuutta
• ottaa huomioon fysioterapian eettiset periaatteet.

Sisältö

Kipu ilmiönä, kipuasiakkaan terapiasuhteen merkitys, kivun arviointi, haastattelun perusteet, fysioterapian keinoja vaikuttaa asiakkaan kipukokemukseen mm. erilaisten fysikaalisen terapian toteutustapojen käyttöaiheet ja – rajoitteet sekä turvalliset toteutustavat, teknologian hyödyntäminen kipuasiakkaan tutkimisessa ja fysioterapian toteutuksessa.

Oppimateriaalit

Kirjat (1 & 2 yksilötenttimateriaalina)
1) Kalso E ym. (toim.) 2018. Kipu. Terveysportti. Oppiportti. (Kipu, neljäs uudistettu painos, 2018 tai e-aineistosta verkkokirjana).
Osio II: 6 Kivun fysiologia ja mekanismit, 8 Akuutti ja krooninen kipu,
Osio III: 9 Kroonisen kivun epidemiologia ja kustannukset, 10 Kiputilojen luokittelu
Osio IV: 11 Kipupotilaan tutkiminen
Osio V: 14 Kipupotilaan hoitosuhde ja hoitosuhteen haasteita
Osio VI: 24 Vamman ja leikkauksen jälkeinen kipu
Osio VII: 26 Neuropaattiset kivut
Osio X: 38 CRPS
Huom: Osion VIII (Tules kivut) asioita käsitellään TULE -opintojaksoilla, tämä kirja toimii toki yhtenä tukimateriaalina tässä kokonaisuudessa)
Yllä olevat osiot ovat opintojakson tenttimateriaalia. Muu kirja toimii tukimateriaalina aihekokonaisuuteen.

2) Luomajoki ym. (toim.) 2020. Ammattilaisen kipukirja. VK-kustannus.
Luku 1: Biopsykososiaalinen viitekehys
Luku 2: Kipua potevan kohtaaminen, alkuhaastattelu ja tutkiminen
Luku 3: Kivunhoitomahdollisuuksia (sovitut osiot)

3) Robertson V, Ward A, Low J ja Reed A. 2006. Electrotherapy Explained. Principles and Practice. Fourth Edition. (saatavilla e-kirjana Finnasta) Luvut 3,6,9 ja 10

4) Buttler D, Moseley L. 2013. Explain Pain. 2013. Second Edition. (mainio tukimateriaali, löytyy kirjastosta)

Artikkeleita löytyy itsistä.

Verkkomateriaalien linkit (ITS): Mm. www.electrotherapy.org (TÄRKEÄ, soveltuvin osin), https://www.retrainpain.org/, https://www.terveyskyla.fi/kivunhallintatalo

TENTTIMATERIAALI KOOTUSTI:
- Kipu -kirjan luvut (koottu yllä)
- Ammattilaisen kipukirja:
luku 1 Biopsykososiaalinen viitekehys (s.23-135)
luku 2 Kipua potevan kohtaaminen, alkuhaastattelu ja tutkiminen (s.163-197)
luku 3 Kivunhoitomahdollisuuksia (s.291- 321)
- luentomateriaalina olevat Kipu OSA 1, OSA 2 ja OSA 3 -diasarjat

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Noudatetaan opintosäännön 21 § Opintojaksolle ja opintokokonaisuuteen ilmoittautuminen, arviointi
ja uusinnat selostetta uusinnoista ja korotuksista.


Yksilökoe ITSLearningissa (viikot sovitaan orientaatiotunnilla)
vko 10, vko 13 (1.uusinta) ja vko 16 (2.uusinta)

Osaamisen näytön palautus:
Deadline viikolla 19 tai 20 xx.5 päivän loppuun mennessä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 x 27h= 108h sisältäen kontaktiopetuksen, itsenäisen opiskelun, tenttiin valmistautumisen ja yksilötentin, osaamisen näytön valmistelun ja toteutuksen ryhmässä.

Sisällön jaksotusVKO x: Opintojakson orientaatio ja keskusteleva opetus (kipuilmiön teorian aloitus) (2h) AG

VKO x: itsenäistä opiskelua sovitut materiaalit + viikon 6 tunteja varten ennakkotehtävän tekeminen (Retrainpain.org verkkokurssin sisällöstä, tehtävä ITS:ssä)

VKO x: Keskusteleva opetus virtuaalisesti: kipuilmiö, kipuasiakkaan tutkiminen/kohtaaminen/haastattelu (4h) AG

VKO x: Case -pohjainen lähiopetus kliiniseen päättelyyn/kipumekanismeihin liittyen, kipuun vaikuttaminen (4h) AG

VKO x: Keskusteleva opetus, teoria-alustus ennen ensimmäisiä fysikaalisen terapian simulaatiotunteja & osaamisen näytön ohjeistusta/orientaatiota (2h) /AG

VKO x: fysikaalisen terapian simulaatiotunteja: kylmä/pintalämmöt käytännön harjoittelua+ syvälämmön demo (3h) (1/2 ryhmissä) /AG

Esa:
VKO 12: A+B -Keskusteleva opetus, teoria-alustus ennen ensimmäisiä UÄ, TENS, NMES simulaatiotunteja (4h) EB
VKO 13: A+B- Keskusteleva opetus, teoria-alustus ennen ensimmäisiä UÄ, TENS, NMES simulaatiotunteja (4h) EB
VKO 13: A-ryhmä - Fysikaalisen terapian simulaatiotunteja: UÄ, TENS, NMES. Toteutus pienryhmässä (4h)/ EB
VKO 13: B-ryhmä - Fysikaalisen terapian simulaatiotunteja: UÄ, TENS, NMES. Toteutus 1/2 pienryhmissä (4h)/ EB
VKO 14: A-ryhmä - Fysikaalisen terapian simulaatiotunteja: UÄ, TENS, NMES. Toteutus pienryhmässä (3h)/ EB
VKO 14: B-ryhmä - Fysikaalisen terapian simulaatiotunteja: UÄ, TENS, NMES. Toteutus pienryhmässä (3h)/ EB

VKO xx- Osaamisennäytön terapiatilanteen työstöä pienryhmissä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosanan eli suoritusmerkinnän saa kun kaikki suoritukset (tentti, opintojakson tehtävät ja mahdolliset korvaavat tehtävät) on hyväksytysti suoritettu.

Arviointi: yksilötentti 50% (1-5) / osaamisen näyttö 50% (arviointi 1-5)
Ryhmissä tehtävä vertaisarviointi voi vaikuttaa arvosanaan.

Hylätty (0)

0: Toteutuksessa on kriittisiä puutteita. Esimerkiksi potilasturvallisuus vaarantuu (kontraindikaatiot), perustelut ovat virheellisiä (taustateoria ja parametrit ristiriidassa) ja kokonaisuus osoittaa, että kipuilmiötä ei ole ymmärretty. Toimiva vuorovaikutus ei riitä, jos edellä mainitut asiat ovat kriittisesti virheellisiä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: Toteutetussa fysioterapiaprosessissa on puutteita tai ristiriitaisuuksia tehtävänantoon nähden. Esimerkiksi fysikaalisen terapian osalta on puutteita laitteen käytössä ja/tai itse terapian toteutuksessa esimerkiksi perustelujen ja/tai potilasturvallisuuden näkökulmista.

2: Toteutettu fysioterapiaprosessi sisältää yksipuolisia tai osin puutteellisia perusteluja (taustateoria ja parametrit) ollen kuitenkin potilasturvallisuuden näkökulmasta toimiva. Vuorovaikutuksen näkökulma kaipaisi lisää näkyvyyttä toiminnassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Toteutettu fysioterapiaprosessi on teknisesti ja perustellusti oikein, mutta perustelut ovat niukkoja. Vuorovaikutuksen osuus on rajoittunutta esimerkiksi fysikaalisen terapian teknisen toteutuksen selittämiseen ja/tai kipuasiakkaan kohtaamisen näkökulmasta. Potilasturvallisuuden näkökulmasta tarpeelliset asiat on huomioitu.

4: Toteutettu fysioterapiaprosessi vastaa tehtävänantoa ja osoittaa kipuilmiön ymmärtämistä. Fysikaalinen terapia on toteutettu perustellusti (taustateoria ja parametrit) ja potilasturvallisuus huomioiden. Vuorovaikutuksen näkökulmasta kipupotilaan kohtaaminen on toimivaa. Kokonaisuudessaan fysioterapiaprosessi on toteutettu hyvin, jättäen mahdollisesti joihinkin yllä mainittuihin näkökulmiin täydennyksen tarvetta, eikä kokonaisuus osoita soveltamisen taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Toteutettu fysioterapiaprosessi vastaa tehtävänantoa ja osoittaa ilmiön ymmärrystä ja soveltamisenkin taitoa kaikista tehtävänannon näkökulmista. Fysikaalinen terapia on toteutettu perustellusti (parametrit, taustateoria eli kipumekanismi ja miten siihen pyritään vaikuttamaan) ja potilasturvallisuus huomioiden ja kokonaisuus sisältää asioiden suhteet ymmärtävää toimintaa. Vuorovaikutuksen toimivuus terapiatilanteessa on erinomaista kipupotilaan kohtaamisen näkökulmasta.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia kehon rakenteita, selittää kipuilmiön fysiologisen perustan ja kuvata fysioterapian holistisen ihmiskäsityksen.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Granberg
 • Afrisa Kapella
Ryhmät
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A

Tavoitteet

• Opiskelija tutustuu omaan opiskeluryhmäänsä ja ammattikorkeakouluun työyhteisönä.
• Opiskelija osaa kertoa Turun ammattikorkeakoulusta oppimisympäristönä.
• Opiskelija osaa kertoa, mitä ja miten omalla alalla opiskellaan.
• Opiskelijaa osaa kertoa opiskelukykyyn vaikuttavista asioista ja niihin liittyvistä käytänteistä.

Opiskelutaidot
• Opiskelija tunnistaa omat haasteensa ja mahdollisuutensa opiskelussa ja opintojen etenemisessä.
• Opiskelija osaa toimia opiskelu- ja työryhmissä ryhmän tavoitteen toteutumista edistäen.
• Opiskelija tunnistaa yhteisöllisyyden ja yhteisten pelisääntöjen merkityksen opiskelussa ja työelämässä.
• Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa ja oppimista edistävää palautetta.
• Opiskelija sitoutuu tavoitteelliseen opiskeluun.

Opiskelua tukevat palvelut
• Opiskelija tietää ammattikorkeakouluopiskelun ohjaus- ja neuvontapalvelut.
Peppi ja HOPS (henkilökohtainen oppimissuunnitelma)
• Opiskelija tuntee oman koulutuksensa oppimissuunnitelman sisällön ja rakenteet.
• Opiskelija ymmärtää, mikä on HOPS ja miksi se tehdään.
• Opiskelija osaa käyttää Peppiä.
• Opiskelija tietää opiskelumahdollisuudet muiden korkeakoulujen tarjonnassa.
• Opiskelija tietää mahdollisuudet opintojen ja osaamisen hyväksi lukemiseen.

Sisältö

• yhteistyötaidot ja ryhmässä toimiminen
• opiskelijakunta TUO
• erilaisiin oppimisympäristöihin ja työkaluihin tutustuminen: tilat, Peppi, Messi, ITSlearning, sähköposti, työjärjestys, kirjasto
• korkeakouluopiskelun erityispiirteet verrattuna toisen asteen opiskeluun: mm. ajankäytön suunnittelun tärkeys, suuri itsenäisen työskentelyn määrä
• koulutusalan erityispiirteet, oman koulutuksen rakenne, HOPS eli henkilökohtainen oppimissuunnitelma
• ohjaus- ja neuvontapalvelut, opintososiaaliset asiat, terveydenhuolto, vakuutukset

Korkeakouluopiskelun taidot
o Messin ”Opiskelu sujumaan” ja muu opiskelutaitomateriaali
o Ajanhallinta
o Ryhmädynamiikka ja ryhmätyötaidot
o Turvallisuus Turun AMK:ssa
o Opiskelu- ja työyhteisössä toimiminen
o Opiskelijan palaute- ja vaikuttamisväylät

Opiskelua tukevat palvelut
o Ohjaus- ja neuvontapalvelut: opettajatuutori, opinto-ohjaaja, vertaistuutori, VIP-opiskelija, opintoneuvoja, kv-koordinaattori, koulutusvastaava, koulutus-ja tutkimuspäällikkö
o Hyvinvoinnin tukiväylät: opintopsykologi, opiskeluterveydenhuollon palvelut (terveydenhoitaja, lääkäri- ja psykologipalvelut), esteettömyys, lukitestaus

Peppi ja HOPS
o Oppimissuunnitelma: perusopinnot, ammattiopinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö sekä vapaasti valittavat opinnot; miten ja millä perusteella niitä valitaan
o Peppi, HOPS:n laatiminen ja päivittäminen
o Peppi, opintojaksoille ilmoittautuminen
o kehityskeskustelu
o tieto oman alansa työtehtävistä ja perustaitovaatimuksista
o kansainvälistymisen mahdollisuudet kotimaassa ja ulkomailla
o Peppi, opintojen ja osaamisen hyväksi lukemisen ohjeistus ja sähköinen asiointi
o Muiden korkeakoulujen opintotarjonta ja opiskelumahdollisuudet

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 20.01.2024

Ajoitus

11.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Henna Vuoriranta
 • Afrisa Kapella
Ryhmät
 • MFYSIK24
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K24

Tavoitteet

• Opiskelija tutustuu omaan opiskeluryhmäänsä ja ammattikorkeakouluun työyhteisönä.
• Opiskelija osaa kertoa Turun ammattikorkeakoulusta oppimisympäristönä.
• Opiskelija osaa kertoa, mitä ja miten omalla alalla opiskellaan.
• Opiskelijaa osaa kertoa opiskelukykyyn vaikuttavista asioista ja niihin liittyvistä käytänteistä.

Opiskelutaidot
• Opiskelija tunnistaa omat haasteensa ja mahdollisuutensa opiskelussa ja opintojen etenemisessä.
• Opiskelija osaa toimia opiskelu- ja työryhmissä ryhmän tavoitteen toteutumista edistäen.
• Opiskelija tunnistaa yhteisöllisyyden ja yhteisten pelisääntöjen merkityksen opiskelussa ja työelämässä.
• Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa ja oppimista edistävää palautetta.
• Opiskelija sitoutuu tavoitteelliseen opiskeluun.

Opiskelua tukevat palvelut
• Opiskelija tietää ammattikorkeakouluopiskelun ohjaus- ja neuvontapalvelut.
Peppi ja HOPS (henkilökohtainen oppimissuunnitelma)
• Opiskelija tuntee oman koulutuksensa oppimissuunnitelman sisällön ja rakenteet.
• Opiskelija ymmärtää, mikä on HOPS ja miksi se tehdään.
• Opiskelija osaa käyttää Peppiä.
• Opiskelija tietää opiskelumahdollisuudet muiden korkeakoulujen tarjonnassa.
• Opiskelija tietää mahdollisuudet opintojen ja osaamisen hyväksi lukemiseen.

Sisältö

• yhteistyötaidot ja ryhmässä toimiminen
• opiskelijakunta TUO
• erilaisiin oppimisympäristöihin ja työkaluihin tutustuminen: tilat, Peppi, Messi, ITSlearning, sähköposti, työjärjestys, kirjasto
• korkeakouluopiskelun erityispiirteet verrattuna toisen asteen opiskeluun: mm. ajankäytön suunnittelun tärkeys, suuri itsenäisen työskentelyn määrä
• koulutusalan erityispiirteet, oman koulutuksen rakenne, HOPS eli henkilökohtainen oppimissuunnitelma
• ohjaus- ja neuvontapalvelut, opintososiaaliset asiat, terveydenhuolto, vakuutukset

Korkeakouluopiskelun taidot
o Messin ”Opiskelu sujumaan” ja muu opiskelutaitomateriaali
o Ajanhallinta
o Ryhmädynamiikka ja ryhmätyötaidot
o Turvallisuus Turun AMK:ssa
o Opiskelu- ja työyhteisössä toimiminen
o Opiskelijan palaute- ja vaikuttamisväylät

Opiskelua tukevat palvelut
o Ohjaus- ja neuvontapalvelut: opettajatuutori, opinto-ohjaaja, vertaistuutori, VIP-opiskelija, opintoneuvoja, kv-koordinaattori, koulutusvastaava, koulutus-ja tutkimuspäällikkö
o Hyvinvoinnin tukiväylät: opintopsykologi, opiskeluterveydenhuollon palvelut (terveydenhoitaja, lääkäri- ja psykologipalvelut), esteettömyys, lukitestaus

Peppi ja HOPS
o Oppimissuunnitelma: perusopinnot, ammattiopinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö sekä vapaasti valittavat opinnot; miten ja millä perusteella niitä valitaan
o Peppi, HOPS:n laatiminen ja päivittäminen
o Peppi, opintojaksoille ilmoittautuminen
o kehityskeskustelu
o tieto oman alansa työtehtävistä ja perustaitovaatimuksista
o kansainvälistymisen mahdollisuudet kotimaassa ja ulkomailla
o Peppi, opintojen ja osaamisen hyväksi lukemisen ohjeistus ja sähköinen asiointi
o Muiden korkeakoulujen opintotarjonta ja opiskelumahdollisuudet

Sisällön jaksotus

Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot- eli Kote-opintojen sisältö:
• Opiskelija tutustuu omaan opiskeluryhmäänsä ja Turun ammattikorkeakouluun työyhteisönä sekä oppimisympäristönä. Lisäksi opiskelija perehtyy mm. opintojen rakenteeseen, sisältöön, oppimisjärjestelmiin ja tulee tietoiseksi erilaisista tukipalveluista.

Orientoivat opinnot: 11. ja 12.1.2024
Kote-tunnit: vk:t 3, 5, 10, 15, 21

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

25.05.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Annukka Myllymäki
 • Satu Takala
Ryhmät
 • PFYSIS22B
  PFYSIS22B
 • PFYSIS22
  Fysioterapeutti (AMK), S22
 • PFYSIS22A
  PFYSIS22A

Tavoitteet

Opiskelutaidot
• Opiskelija osaa suunnitella opintonsa ja tunnistaa opiskelutaitojensa ja ajanhallinnan kehittämistarpeita.
• Opiskelija tuntee ja ymmärtää innovaatiokompetenssit.
• Innovaatiokompetenssien avulla opiskelija osaa arvioida omaa toimintaansa korkeakouluopinnoissa ja asiantuntijana kehittymisessä.
HOPS
• Opiskelija osaa oppimissuunnitelman pohjalta päivittää henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa.

Sisältö

Opiskelutaidot
o oman opintopolun mahdollisuuksien tunnistaminen
o aikataulussa pysyminen
o palautteen antaminen ja vastaanottaminen
o puheeksi ottaminen ja tuen hakeminen eri ohjaustahoilta
o opiskelijana kehittyminen
HOPS
o harjoittelu (harjoittelupaikan merkitys urasuunnittelussa, harjoittelupaikan hakeminen, toteutumisen arviointi)
o työelämätaidot
o ammatti-identiteetin vahvistuminen
o urasuunnittelun merkitys
o kehityskeskustelu
o kansainvälisyys osana opintoja

Opetusmenetelmät

Ryhmäohjaus kote -tunneilla
Yksilöohjaus livenä tai tarvittaessa Teamsin kautta

Kansainvälisyys

Oman osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Omien opintojen suunnittelu; harjoitteluun valmistautuminen, harjoittelupaikkavarausjärjestelmän hallinta ja vastuu omasta roolista tässä järjestelmässä, vastuu harjoittelutietojen kirjaamisesta.

Sisällön jaksotus

Koko ryhmä: orientaatiot opintojen suunnitteluun, harjoittelun tavoitteet, harjoittelupaikan varaaminen ja/tai hankkiminen.
Yksilöohjaus: omien opintojen seuranta ja suunnittelu.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen ryhmäohjaustilanteisiin, henkilökohtainen HOPS keskustelu lukukausittain.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 52

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Granberg
 • Kati Naamanka
Ryhmät
 • PFYSIS21B
  PFYSIS21B
 • PFYSIS21A
  PFYSIS21A
 • PFYSIS21
  Fysioterapeutti (AMK), S21

Tavoitteet

• Opiskelija kehittää näkemystään ammatillisesta osaamisestaan ja urasuunnitelmistaan.
• Opiskelija osaa arvioida innovaatiokompetenssiensa kehittymistä.
• Opiskelija ymmärtää monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyden merkityksen omalla ammattialallaan
• Opiskelija tekee suunnitelman opintojensa loppuunsaattamiseksi.
• Opiskelija valmistautuu työnhakutilanteisiin sekä laatii työllistymis- ja urasuunnitelman.
• Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan.

Sisältö

Ammatillisen osaamisen syventäminen
o opinnäytetyö
o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o harjoittelu, työelämätaidot
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen (vaihto-opiskelu, harjoittelu ulkomailla, kotikansainvälistyminen)

Työelämätaitojen kehittyminen
o yrittäjämäinen toiminta ja yrittäjyys
o työhakemus ja CV, työllistymis- ja urasuunnitelma

Opintojen saattaminen loppuun
o valmistumisprosessi
o jatko-opiskelumahdollisuudet

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 01.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
 • Mary-Ann Kaukinen
Ryhmät
 • PFYSIS23
  Fysioterapeutti (AMK), S23
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A

Tavoitteet

- kuvata kuntoutusta ja sen taustalla olevaa paradigmaa
- tunnistaa kuntoutusjärjestelmää ohjaavien lakien ja asetusten keskeisiä sisältöjä
- selittää eri kuntoutuksen käytäntöjä
- tunnistaa kuntoutuksen kehittymisen mahdollisuuksia
- tunnistaa moniammatillisuuden merkityksen kuntoutuksessa
- kuvata ja soveltaa henkilön toimintakykyä ICF:n biopsykososiaalisen näkökulman mukaan

Sisältö

Kuntoutuksen määrittely ja paradigma asiantuntijuudesta asiakaslähtöisyyteen
Kuntoutuksen osa-alueet ja toimintajärjestelmät
Toimintakyvyn jäsentäminen ICF:n biopsykososiaalisen näkökulman mukaan
Moniammatillisuus kuntoutuksessa
Kuntoutuksen kehittymisen mahdollisuudet

Oppimateriaalit

Itslearningissa ilmoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät, joiden avulla osoitetaan aiheen tuntemus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotehtävät ovat avoinna 01.01-31.05.2024 välisen ajan. Verkkotehtävien ohjeistus ja palautus toteutuu Itslearning -verkkoalustalla.

Oppimistehtäviä voi suorittaa omassa aikataulussa 24/7 periaatteella Itslearningissa.

Tehtäviä tarkastetaan: 31.01., 29.02., 31.03., 30.04. ja 31.05.

Verkkokurssin kaikki tehtävät tulee olla palautettuina 31.05.2024 klo 23.59 mennessä. (huom. palautuslaatikot sulkeutuvat tämän jälkeen).

Kansainvälisyys

Verkkopedagogiikka/Innovaatiopedagogiikka

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3op = 3 x 27 = 81t opiskelijan työtä.
Oppimistehtävät on kuvattu tarkemmin Itslearning alustalla.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki opintojakson tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja palautettu ajallaan.

Hylätty: Verkkotehtävät ovat tekemättä tai ne ovat erittäin puutteellisin tiedoin palautettu.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu verkkokurssina 01.01.2024-31.05.2024 välisenä aikana.

Opintojakson sisältöteemat:
1. Kuntoutuspalveluiden järjestäminen
2. Moniammatillinen kuntoutus
3. ICF International Classification of Functioning, Disablitity and Health

Sisällöt sekä oppimistehtävät on kuvattu tarkemmin Itslearning-alustalla. Jokaisen sisältöteeman alla on yksi tai useampi palautettava oppimistehtävä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson kaikki viestintä tapahtuu Itslearning -alustalla. Olethan yhteydessä opintojakson opettajaan mikäli et pääse Itslearning -alustalle. Itslearning aukee vasta, kun ilmoittautumiset on hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien verkkototeutuksen osioiden suoritusta hyväksytysti ja annettuun määräaikaan mennessä.

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 22.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ryhmät
 • MFYSIK24
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K24

Tavoitteet

- kuvata kuntoutusta ja sen taustalla olevaa paradigmaa
- tunnistaa kuntoutusjärjestelmää ohjaavien lakien ja asetusten keskeisiä sisältöjä
- selittää eri kuntoutuksen käytäntöjä
- tunnistaa kuntoutuksen kehittymisen mahdollisuuksia
- tunnistaa moniammatillisuuden merkityksen kuntoutuksessa
- kuvata ja soveltaa henkilön toimintakykyä ICF:n biopsykososiaalisen näkökulman mukaan

Sisältö

Kuntoutuksen määrittely ja paradigma asiantuntijuudesta asiakaslähtöisyyteen
Kuntoutuksen osa-alueet ja toimintajärjestelmät
Toimintakyvyn jäsentäminen ICF:n biopsykososiaalisen näkökulman mukaan
Moniammatillisuus kuntoutuksessa
Kuntoutuksen kehittymisen mahdollisuudet

Oppimateriaalit

Itslearningissa ilmoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät, joiden avulla osoitetaan aiheen tuntemus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotehtävät ovat avoinna 01.01-31.05.2024 välisen ajan. Verkkotehtävien ohjeistus ja palautus toteutuu Itsllearning -verkkoalustalla.

Oppimistehtäviä voi suorittaa omassa aikataulussa 24/7 periaatteella Itslearningissa.

Tehtäviä tarkastetaan: 31.01., 29.02., 31.03., 30.04. ja 31.05.

Verkkokurssin kaikki tehtävät tulee olla palautettuina 31.05.2024 klo 23.59 mennessä. (huom. palautuslaatikot sulkeutuvat tämän jälkeen).

Kansainvälisyys

Verkkopedagogiikka/Innovaatiopedagogiikka

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3op = 3 x 27 = 81t opiskelijan työtä.
Oppimistehtävät on kuvattu tarkemmin Itslearning alustalla.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki opintojakson tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja palautettu ajallaan.

Hylätty: Verkkotehtävät ovat tekemättä tai ne ovat erittäin puutteellisin tiedoin palautettu.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu verkkokurssina 01.01.2024-31.05.2024 välisenä aikana.

Opintojakson sisältöteemat:
1. Kuntoutuspalveluiden järjestäminen
2. Moniammatillinen kuntoutus
3. ICF International Classification of Functioning, Disablitity and Health

Sisällöt sekä oppimistehtävät on kuvattu tarkemmin Itslearning-alustalla. Jokaisen sisältöteeman alla on yksi tai useampi palautettava oppimistehtävä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson kaikki viestintä tapahtuu Itslearning -alustalla. Olethan yhteydessä opintojakson opettajaan mikäli et pääse Itslearning -alustalle. Itslearning aukee vasta, kun ilmoittautumiset on hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien verkkototeutuksen osioiden suoritusta hyväksytysti ja annettuun määräaikaan mennessä.

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Mary-Ann Kaukinen
Ryhmät
 • PTOIMS23
  Toimintaterapeutti (AMK), S23

Tavoitteet

- kuvata kuntoutusta ja sen taustalla olevaa paradigmaa
- tunnistaa kuntoutusjärjestelmää ohjaavien lakien ja asetusten keskeisiä sisältöjä
- selittää eri kuntoutuksen käytäntöjä
- tunnistaa kuntoutuksen kehittymisen mahdollisuuksia
- tunnistaa moniammatillisuuden merkityksen kuntoutuksessa
- kuvata ja soveltaa henkilön toimintakykyä ICF:n biopsykososiaalisen näkökulman mukaan

Sisältö

Kuntoutuksen määrittely ja paradigma asiantuntijuudesta asiakaslähtöisyyteen
Kuntoutuksen osa-alueet ja toimintajärjestelmät
Toimintakyvyn jäsentäminen ICF:n biopsykososiaalisen näkökulman mukaan
Moniammatillisuus kuntoutuksessa
Kuntoutuksen kehittymisen mahdollisuudet

Oppimateriaalit

Kts. Itslearningista.

Opetusmenetelmät

Osoitetun materiaalin ja siihen liittyvien tehtävien tekeminen itsenäisesti Itslearning-alustalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on verkkotentti ja löytyy ITSLearnistä. Sen voi uusia 5 kertaa.

Kansainvälisyys

Verkkopedagogiikka, Itsenäinen verkko-opiskelu Itslearning-oppimisympäristössä.
Oppiminen perustuu itsenäiseen tiedonhankintaan ja sen soveltamiseen oppimistehtävissä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti omassa aikataulussa ITSLearning-alustalla.
Oppimistehtävät on kuvattu Itslearningissä. 1op vastaa 27t opiskelijan työtä, mikä tarkoittaa 3op:n osalta 81t.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opettaja tarkistaa kerran kuukaudessa tehdyt tehtävät. Arviointi tehdään vasta, kun opiskelija on tehnyt kaikki opintojaksoon liittyvät tehtävät.
Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien verkkototeutuksen osioiden suoritusta hyväksytysti ja annettuun määräaikaan mennessä. Jos jokin osatehtävä on hylätty, sitä voi täydentää yhden viikon kuluessa arvioinnin valmistumisesta.

Sisällön jaksotus

Verkkototeutusosiot ovat:

Aihe 1) Kuntoutus tänään ja tulevaisuudessa
Aihe 2) Moniammatillinen kuntoutus
Aihe 3) ICF International Classification of Functioning, Disablitity and Health


Opintojakso toteutuu ajalla 22.1.- 19.5.2023. Tarkempi etenemisen aikataulu on kuvattu verkko-oppimisympäristö Itslearningissä.


Opintojakson kaikki viestintä tapahtuu Itslearning -alustalla. Olethan yhteydessä opintojakson opettajaan mikäli et pääse Itslearning -alustalle. Itslearning aukee vasta, kun ilmoittautumiset on hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena ovat:
verkkokeskustelut, 2 lähdeviitteellistä aloitusta tai kommenttia/ verkkokeskustelu
verkkotentti
oppimistehtävä

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 22.04.2024

Ajoitus

01.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Annukka Myllymäki
 • FT1 Virtuaalihenkilö7
Ryhmät
 • PFYSIS23
  Fysioterapeutti (AMK), S23
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa

- hahmottaa ja ymmärtää mittaamisen ja arvioinnin merkityksen fysioterapiassa osana kliinistä päättelyä, fysioterapian seurantaa ja fysioterapian vaikuttavuuden arviointia
- tutkia ja arvioida fysioterapian menetelmin asiakkaan liikkuvuutta käyttäen fysioterapian eri tutkimismenetelmiä,
- kirjata mittaukset luotettavasti

Sisältö

Fysioterapeuttiseen arvioinnin ja mittaamisen luotettavaan ja toistettavaan käyttöön liittyvät tekijät. Nivelten ja rangan liikkuvuuden arviointi ja mittaaminen osana fyysisen toimintakyvyn mittaamista erilaisia mittavälineitä käyttäen. Liikkuvuuteen vaikuttavat tekijät. Mittaustulosten kirjaaminen.

Oppimateriaalit

Luentomateriaali.
Muu opettajan antama materiaali.
Clarkson, H. 2013. Musculoskeletal Assessment – Joint Motion and Muscle Testing. 3. painos tai uudempi. Lippincott Williams & Wilkins. Saatavana myös sähköisenä netissä.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus: Luentoalustuksia ja käytännön harjoittelua.
Lähiopetustunneilla tulee olla läsnä.
Vaatetus: ammatillinen asu.
Hygieniaohjeistuksia noudatetaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Uusintakokeiden ajankohta sovitaan erikseen.

Sisällön jaksotus

vko 16, 2 h Luento. Orientaatio opintojaksoon, nivelliikkuvuuden mittaamisen ja arvioinnin perusteet.
vko 17, 3 h Käytännön harjoittelua, raajojen nivelten liikkuvuuden mittaaminen.
vko 18, 3 h Käytännön harjoittelua, raajojen nivelten liikkuvuuden mittaaminen.
vko 19, 3 h Käytännön harjoittelua, raajojen nivelten liikkuvuuden mittaaminen. Selkärangan liikkuvuuden mittaamisen periaatteet.
vko 20, 3 h Käytännön harjoittelua, selkärangan liikkuvuuden mittaaminen.
vko 21, 8 h Käytännön koe

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan käytännön kokeen perusteella.

Kriteerit opiskelijalle - Käytännön koe:

- Aseptiikka
- Tarvikkeet valmiiksi
- Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen
- Asiakkaan riisutus
- Asiakkaan alkuasento: turvallinen, mukava, tarkoituksenmukainen mittaamisen kannalta
- Fiksaatio /stabilaatio. Tarkoituksenmukaiset tuennat luotettavan mittauksen aikaansaamiseksi…esim. pikkutyynyt, pöydän tuki jne)
- Ft-opiskelijan oma ergonomia, säädöt

- Liikkeen ohjaaminen asiakkaalle verbaalisesti, visuaalisesti, manuaalisesti
- Liikkeen havainnointi – katso liike
- Liikelaajuuden mittaaminen (aktiivinen liike mitataan aina, passiivinen nivelkohtaisesti –tehtävänannon mukaisesti!)
- Liikelaajuuden mittaaminen – mittarin valinta, mittarin asettelu, mittarin lukeminen, tuloksen raportointi suullisesti suhteessa viitearvoihin (Musculosceletal assessment)
- Tarkistusmittaus/-testaus
- Suullinen perustelu, tulosten suullinen raportointi ja itsearviointi.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 08.04.2024

Ajoitus

01.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Annukka Myllymäki
Ryhmät
 • MFYSIK24
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K24

Tavoitteet

Opiskelija osaa

- hahmottaa ja ymmärtää mittaamisen ja arvioinnin merkityksen fysioterapiassa osana kliinistä päättelyä, fysioterapian seurantaa ja fysioterapian vaikuttavuuden arviointia
- tutkia ja arvioida fysioterapian menetelmin asiakkaan liikkuvuutta käyttäen fysioterapian eri tutkimismenetelmiä,
- kirjata mittaukset luotettavasti

Sisältö

Fysioterapeuttiseen arvioinnin ja mittaamisen luotettavaan ja toistettavaan käyttöön liittyvät tekijät. Nivelten ja rangan liikkuvuuden arviointi ja mittaaminen osana fyysisen toimintakyvyn mittaamista erilaisia mittavälineitä käyttäen. Liikkuvuuteen vaikuttavat tekijät. Mittaustulosten kirjaaminen.

Oppimateriaalit

Luentomateriaali.
Muu opettajan antama materiaali.
Clarkson, H. 2013. Musculoskeletal Assessment – Joint Motion and Muscle Testing. 3. painos tai uudempi. Lippincott Williams & Wilkins. Saatavana myös sähköisenä netissä.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus: Luentoalustuksia ja käytännön harjoittelua.
Lähiopetustunneilla tulee olla läsnä.
Vaatetus: ammatillinen asu.
Hygieniaohjeistuksia noudatetaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Uusintakokeiden ajankohta sovitaan erikseen.

Sisällön jaksotus

vko 14, 2 h Luento. Orientaatio opintojaksoon, nivelliikkuvuuden mittaamisen ja arvioinnin perusteet.
vko 15, 3 h Käytännön harjoittelua, raajojen nivelten liikkuvuuden mittaaminen.
vko 16, 3 h Käytännön harjoittelua, raajojen nivelten liikkuvuuden mittaaminen.
vko 17, 3 h Käytännön harjoittelua, raajojen nivelten liikkuvuuden mittaaminen. Selkärangan liikkuvuuden mittaamisen periaatteet.
vko 18, 3 h Käytännön harjoittelua, selkärangan liikkuvuuden mittaaminen.
vko 20, 8 h Käytännön koe

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan käytännön kokeen perusteella.

Kriteerit opiskelijalle - Käytännön koe:

- Aseptiikka
- Tarvikkeet valmiiksi
- Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen
- Asiakkaan riisutus
- Asiakkaan alkuasento: turvallinen, mukava, tarkoituksenmukainen mittaamisen kannalta
- Fiksaatio /stabilaatio. Tarkoituksenmukaiset tuennat luotettavan mittauksen aikaansaamiseksi…esim. pikkutyynyt, pöydän tuki jne)
- Ft-opiskelijan oma ergonomia, säädöt

- Liikkeen ohjaaminen asiakkaalle verbaalisesti, visuaalisesti, manuaalisesti
- Liikkeen havainnointi – katso liike
- Liikelaajuuden mittaaminen (aktiivinen liike mitataan aina, passiivinen nivelkohtaisesti –tehtävänannon mukaisesti!)
- Liikelaajuuden mittaaminen – mittarin valinta, mittarin asettelu, mittarin lukeminen, tuloksen raportointi suullisesti suhteessa viitearvoihin (Musculosceletal assessment)
- Tarkistusmittaus/-testaus
- Suullinen perustelu, tulosten suullinen raportointi ja itsearviointi.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
 • Annukka Myllymäki
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• hyödyntää anatomista, fysiologista ja biomekaanista tietämystään ihmisen asentojen, liikkeiden, liikkumisen ja toimintakyvyn sekä sen osa-alueiden tutkimisessa ja analysoinnissa,
• tutkia ja analysoida liikkumista ja toimintakykyä ICF-osa-alueiden tasoilla luotettavilla ja toistettavilla menetelmillä,
• tehdä johtopäätöksiä tutkimisen ja analysoinnin perusteella,
• tunnistaa eri-ikäisten ihmisten liikkumisen pääpiirteitä, motorisia perustaitoja,
• selittää, miten eri tekijät vaikuttavat liikkeen ja liikkumisen kehittymiseen ja muotoutumiseen eri ikäkausina,
• kuvata ammattimaisesti, suullisesti ja kirjallisesti ihmisen asentoja, liikkeitä, liikkumista ja toimintakykyä
• ottaa huomioon fysioterapian eettiset periaatteet toiminnassaan.

Sisältö

Ihmisen asennon, liikkumisen mm. kävelyn ja toimintakyvyn osa-alueiden tutkiminen havainnoimalla, mittaamalla ja teknologiaa hyödyntämällä, tulosten analysointi, iän yhteys ihmisen toimintakykyyn ja sen osa-alueisiin sekä sen edellytyksiin, kehittymisen ja kasvun herkkyyskaudet, elämäntapahtumien ja ympäristötekijöiden yhteys ihmisen toimintakykyyn ja sen osa-alueisiin.

Havainnoinnin perusteet: liikkeen ajoitus, liikkeen suhde painovoimaan ja toimintaan, tukipinta, painovoima, painopiste, somatosensoriikka ja tasapaino ilmiöinä sekä niiden tutkiminen ja analysointi näyttöön perustuvin menetelmin.

Oppimateriaalit

Shumway-Cook, A. & Woollacott, M. 2022. Motor Control. Translating research into clinical practice. 6.painos. Philadelphia: Wolters Kluwer.
Kauranen, K. 2019. Fysioterapeutin käsikirja. Helsinki: Sanoma Pro Oy
Kisner, C.; Colby, L. & Borstad, J. 2023.Therapeutic Exercise. Foundations and techniques.8. painos. Philadelphia: F.A. Davis Company.
Lundy-Ekman, L. 2018. Neuroscience. 5th edition. Missouri: Saunders Elsevier.
Giboin, L-S.; Gruber, M. & Kramer, A. 2015. Task-specifity of balance training. Human Movement Science. Vol, 44. 22-31.
Toiminnallisen anatomian materiaalit

Hyvää oheisluettavaa (vaikkakin jo päiväykseltään vanhempaa materiaalia)
Kauranen, K. 2011. Motoriikan säätely. Motorinen oppiminen. 1 tai 2. painos. Tampere: Tammerprint Oy.
Sandström, M. & Ahonen, J. 2011. Liikkuva ihminen. Aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. 1. painos. Lahti: VK-Kustannus Oy.
Huber, F. & Wells, C. 2006. Therapeutic Exercise. Treatment Planning for Progression. Missouri: Saunders Elsevier.

Muu tunneilla käsitelty ja Itslearningissa ilmoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, lähi- ja verkko-opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinainen tentti: 21.11.2023 08.00 - 10.00, paikka: OMEGA ICT_B1041_Omega
1. uusintatentti: 12.12.2023 14.00 - 16.00, paikka: Kaarle muunto byod EDU_3001 (Korotukset ja hylätyt arvosanat)
2. uusintatentti: Järjestetään tarvittaessa tammikuussa 2024 (Vain hylätyt arvosanat)

Opiskelijalla on oikeus uusia toteutuksen hylätty tenttisuoritus kaksi kertaa. Lisäksi opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksyttyä arvosanaa kerran uusintatentin ajankohtana tai opettajan ilmoittamana muuna ajankohtana.

Poissaolo tentistä = hylätty.

Kansainvälisyys

Lähiopetus: Luentoalustuksia ja käytännön harjoittelua.
Lähiopetustunneilla tulee olla läsnä. Vaatetus: ammatillinen asu.
Verkko-opetus: ITS-materiaali ja opiskeltavaan sisältöön orientoivia tehtäviä.
Vertaisoppiminen: Ryhmätehtäviä lähiopetustunneilla ja itsenäisenä opiskeluna.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus = 4 x 27 h opiskelijan työtä = 108h

Sisällön jaksotus

Sisältö täydentyy Itsiin.

HAVAINNOINTI, ASENNON ANALYYSI, LIHASTYÖMUODOT LIIKKEESSÄ JA ASENNON HALLINTA / Laine

VKO 35
2h Orientaatio opintojaksolle

2h+ 2h Havainnoinnin perusteet: liikkeen ajoitus, liikkeen suhde painovoimaan ja toimintaan, tukipinta, painovoima, painopiste, vaikutuspiste, resultanttivoima ja voiman varsi, kuorma ja kuorman varsi, lihastyön muodot, Asennon, liikkeen ja liikkumisen havainnoinnin perusteet ja toimintakyvyn osa-alueiden tutkiminen havainnoimalla, mittaamalla.

VKO 36
2h Simulaatiotunnit. Asennon, liikkeen ja liikkumisen havainnointi käytännössä.

2h Simulaatiotunnit. Perusliikkumisen havainnointia: liikelaajuudet liikesuuntineen ja niiden havainnointi+lihastyönmuodot suhteessa liikkeeseen / painovoimaan (istumasta seisomaan ja takaisin)

VKO 37
4h Pienryhmätyöskentelyn aloittaminen. Liikeanalyysivideon teko ja analyysin aloittaminen. Perusliikkumisen havainnoinnin osalta: liikelaajuudet liikesuuntineen ja niiden havainnointi+lihastyönmuodot suhteessa liikkeeseen / painovoimaan (kääntymiset yläraajajohtoisesti ja alaraajapainotteisesti, konttaaminen, portaissa liikkuminen, istumaan nousu kylkimakuun kautta, istuen siirtyminen vuoteen reunalle)

VKO 38
4h Asennon havainnointi jatkuu: toiminnallisiin testeihin tutustuminen ja niissä liikkeen havainnointi
2h Itsenäinen opiskelu

IKÄ, TASAPAINO JA KOORDINAATIO -OSIO / Laine:

VKO 39
2h Ihmisen asennon hallinta ja liikkeiden koordinointi ilmiöinä eri ikäkausina (teoria): Iän yhteys ihmisen toimintakykyyn ja sen osa-alueisiin sekä sen edellytyksiin. Tasapainon ja liikehallinnan havainnointi eri ikäkausina. Somatosensoriikka ilmiönä

Itsenäinen opiskelu 2h

VKO 40
2h Ihmisen asennon hallinta ja liikkeiden koordinointi ilmiöinä eri ikäkausina (teoria): Tasapainon ja liikehallinnan havainnointi jatkuu.

VKO 43
4h Case-harjoittelu

VKO 44
Ryhmätyöesitykset 4h: Ryhmätyöesitykset ja keskustelua perusliikkumisen havainnoinnin osalta

VKO 48
Yhteenveto- ja palautetunti 2h


KÄVELYN ANALYYSI -OSIO / Myllymäki:

VKO 44
2h Kävelyn analysoinnin perusteet

2h Lihastoiminta kävelyssä. Ikä ja kävely

VKO 45
4h Kävelyn analysointi

VKO 46
Itsenäinen opiskelu 2h

VKO 47
2h Kävelyanalyysien purkua

Viestintäkanava ja lisätietoja

Käytännön tunneilla ammatillinen pukeutuminen.

Huomioi edeltävyysehdot.

Lähiopetustunneilla (käytännön tunneilla) tulee olla läsnä:
Kaikilla käytännön taitoihin liittyvien opintojaksojen tunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% opintojakson käytännön tunneista.

Käytännön tuntien poissaoloista tehdään aina osaamisen näyttö/korvaava tehtävä, ohjeet Itslearningissa.

Opettaja ei lähtökohtaisesti järjestä etäyhteyttä lähitunneille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvostelu: hyl-5,

Arvioitavat oppimistehtävät:
1. Tentti (arviointi 1-5), Painotus 50 %
Tentin arvioinnissa käytetään tasavälistä skaalaa, alin hyväksytyn raja on 50% maksimipisteistä.

2. Tuntitehtävät hyväksytty - hylätty / täydennettävä

3. Ryhmätyö -liikeanalyysi (arviointi 1-5), Painotus 25 %, arviointi kuvattu tehtävänanossa tarkemmin

4. Ryhmätyö: Tasapaino ja koordinaatio -Raportti (arviointi 1-5), Painotus 25 %, arviointi kuvattu tehtävänanossa tarkemmin

5. Kävelyn analyysi -osio (hyväksytty - hylätty)

Ryhmätehtävien itse- ja vertaisarviointi voi vaikuttaa opintojakson arviointiin +/-

Poissaolot ja/tai tehtävien myöhässä palauttaminen voivat vaikuttaa opintojakson arvosanaan laskevasti.

Arvosanan eli suoritusmerkinnän saa kun kaikki suoritukset (tentti, opintojakson tehtävät ja mahdolliset korvaavat tehtävät) on hyväksytysti suoritettu.

Arvosanan laskeminen tehdään painotetun keskiarvon mukaisesti

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteen ja toiminnan (lihasten funktiot, liikesuunnat ja –tasot). Opiskelija huomioi fysiologian ja biomekaniikan perusteet siten, että hän pystyy selittämään ihmisen liikkumista ja toiminnan havaintojaan.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 22.03.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
 • Annukka Myllymäki
Ryhmät
 • PFYSIS23
  Fysioterapeutti (AMK), S23
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• hyödyntää anatomista, fysiologista ja biomekaanista tietämystään ihmisen asentojen, liikkeiden, liikkumisen ja toimintakyvyn sekä sen osa-alueiden tutkimisessa ja analysoinnissa,
• tutkia ja analysoida liikkumista ja toimintakykyä ICF-osa-alueiden tasoilla luotettavilla ja toistettavilla menetelmillä,
• tehdä johtopäätöksiä tutkimisen ja analysoinnin perusteella,
• tunnistaa eri-ikäisten ihmisten liikkumisen pääpiirteitä, motorisia perustaitoja,
• selittää, miten eri tekijät vaikuttavat liikkeen ja liikkumisen kehittymiseen ja muotoutumiseen eri ikäkausina,
• kuvata ammattimaisesti, suullisesti ja kirjallisesti ihmisen asentoja, liikkeitä, liikkumista ja toimintakykyä
• ottaa huomioon fysioterapian eettiset periaatteet toiminnassaan.

Sisältö

Ihmisen asennon, liikkumisen mm. kävelyn ja toimintakyvyn osa-alueiden tutkiminen havainnoimalla, mittaamalla ja teknologiaa hyödyntämällä, tulosten analysointi, iän yhteys ihmisen toimintakykyyn ja sen osa-alueisiin sekä sen edellytyksiin, kehittymisen ja kasvun herkkyyskaudet, elämäntapahtumien ja ympäristötekijöiden yhteys ihmisen toimintakykyyn ja sen osa-alueisiin.

Havainnoinnin perusteet: liikkeen ajoitus, liikkeen suhde painovoimaan ja toimintaan, tukipinta, painovoima, painopiste, somatosensoriikka ja tasapaino ilmiöinä sekä niiden tutkiminen ja analysointi näyttöön perustuvin menetelmin.

Oppimateriaalit

Shumway-Cook, A. & Woollacott, M. 2022. Motor Control. Translating research into clinical practice. 6.painos. Philadelphia: Wolters Kluwer.
Kauranen, K. 2019. Fysioterapeutin käsikirja. Helsinki: Sanoma Pro Oy
Kisner, C.; Colby, L. & Borstad, J. 2023.Therapeutic Exercise. Foundations and techniques.8. painos. Philadelphia: F.A. Davis Company.
Lundy-Ekman, L. 2018. Neuroscience. 5th edition. Missouri: Saunders Elsevier.
Giboin, L-S.; Gruber, M. & Kramer, A. 2015. Task-specifity of balance training. Human Movement Science. Vol, 44. 22-31.
Toiminnallisen anatomian materiaalit

Hyvää oheisluettavaa (vaikkakin jo päiväykseltään vanhempaa materiaalia)
Kauranen, K. 2011. Motoriikan säätely. Motorinen oppiminen. 1 tai 2. painos. Tampere: Tammerprint Oy.
Sandström, M. & Ahonen, J. 2011. Liikkuva ihminen. Aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. 1. painos. Lahti: VK-Kustannus Oy.
Huber, F. & Wells, C. 2006. Therapeutic Exercise. Treatment Planning for Progression. Missouri: Saunders Elsevier.

Muu tunneilla käsitelty ja Itslearningissa ilmoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, lähi- ja verkko-opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinainen tentti: xx.xx.xxxx
1. uusintatentti: xx.xx.xxxx
2. uusintatentti: Järjestetään tarvittaessa (Vain hylätyt arvosanat)

Opiskelijalla on oikeus uusia toteutuksen hylätty tenttisuoritus kaksi kertaa. Lisäksi opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksyttyä arvosanaa kerran uusintatentin ajankohtana tai opettajan ilmoittamana muuna ajankohtana.

Poissaolo tentistä = hylätty.

Kansainvälisyys

Lähiopetus: Luentoalustuksia ja käytännön harjoittelua.
Lähiopetustunneilla tulee olla läsnä. Vaatetus: ammatillinen asu.
Verkko-opetus: ITS-materiaali ja opiskeltavaan sisältöön orientoivia tehtäviä.
Vertaisoppiminen: Ryhmätehtäviä lähiopetustunneilla ja itsenäisenä opiskeluna.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus = 4 x 27 h opiskelijan työtä = 108h

Sisällön jaksotus

Sisältö täydentyy Itsiin.

HAVAINNOINTI, ASENNON ANALYYSI, LIHASTYÖMUODOT LIIKKEESSÄ JA ASENNON HALLINTA / Laine

VKO 2
A&B yhdessä: 2h Orientaatio opintojaksolle (aloitetaan myös teoriaa jo tällä tunnilla)
A&B yhdessä: 2h + 2h Havainnoinnin perusteet: liikkeen ajoitus, liikkeen suhde painovoimaan ja toimintaan, tukipinta, painovoima, painopiste, vaikutuspiste, resultanttivoima ja voiman varsi, kuorma ja kuorman varsi, lihastyön muodot, Asennon, liikkeen ja liikkumisen havainnoinnin perusteet ja toimintakyvyn osa-alueiden tutkiminen havainnoimalla, mittaamalla.

VKO 3
A&B erikseen: 2h Simulaatiotunnit. Asennon, liikkeen ja liikkumisen havainnointi käytännössä.

VKO 4
A&B erikseen: 4h Simulaatiotunnit. Perusliikkumisen havainnointia: liikelaajuudet liikesuuntineen ja niiden havainnointi + lihastyönmuodot suhteessa liikkeeseen / painovoimaan (istumasta seisomaan ja takaisin)

VKO 5
A&B erikseen: 2h + 2h Pienryhmätyöskentelyn aloittaminen. Liikeanalyysivideon teko ja analyysin aloittaminen. Perusliikkumisen havainnoinnin osalta: liikelaajuudet liikesuuntineen ja niiden havainnointi + lihastyönmuodot suhteessa liikkeeseen / painovoimaan (kääntymiset yläraajajohtoisesti ja alaraajapainotteisesti, konttaaminen, portaissa liikkuminen, istumaan nousu kylkimakuun kautta, istuen siirtyminen vuoteen reunalle)

VKO 6
A&B erikseen: 2h Asennon havainnointi jatkuu: toiminnallisiin testeihin tutustuminen ja niissä liikkeen havainnointi


IKÄ, TASAPAINO JA KOORDINAATIO -OSIO / Laine:

VKO 6
A&B yhdessä: 2h Ihmisen asennon hallinta ja liikkeiden koordinointi ilmiöinä eri ikäkausina (teoria): Iän yhteys ihmisen toimintakykyyn ja sen osa-alueisiin sekä sen edellytyksiin. Tasapainon ja liikehallinnan havainnointi eri ikäkausina. Somatosensoriikka ilmiönä

A&B erikseen: 2h Ihmisen asennon hallinta ja liikkeiden koordinointi ilmiöinä eri ikäkausina (teoria, osittain käytäntö): Tasapainon ja liikehallinnan havainnointi jatkuu.

VKO 9
A&B erikseen: 4h Case-harjoittelu

VKO 10
A&B erikseen: Ryhmätyöesitykset 4h: Ryhmätyöesitykset ja keskustelua perusliikkumisen havainnoinnin osalta

VKO 11
Varsinainen tentti

VKO 12
A&B yhdessä: Yhteenveto- ja palautetunti 2h

VKO 15
1. Uusintatentti 2h

KÄVELYN ANALYYSI -OSIO / Myllymäki: (Tarkentuu vielä 1.12.23)

VKO X
2h Kävelyn analysoinnin perusteet
2h Lihastoiminta kävelyssä. Ikä ja kävely

VKO X
4h Kävelyn analysointi

VKO X
Itsenäinen opiskelu 2h

VKO X
2h Kävelyanalyysien purkua

Viestintäkanava ja lisätietoja

Käytännön tunneilla ammatillinen pukeutuminen.

Huomioi edeltävyysehdot.

Lähiopetustunneilla (käytännön tunneilla) tulee olla läsnä:
Kaikilla käytännön taitoihin liittyvien opintojaksojen tunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% opintojakson käytännön tunneista.

Käytännön tuntien poissaoloista tehdään aina osaamisen näyttö/korvaava tehtävä, ohjeet Itslearningissa.

Opettaja ei lähtökohtaisesti järjestä etäyhteyttä lähitunneille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvostelu: hyl-5,

Arvioitavat oppimistehtävät:
1. Tentti (arviointi 1-5), Painotus 50 %
Tentin arvioinnissa käytetään tasavälistä skaalaa, alin hyväksytyn raja on 50% maksimipisteistä.

2. Tuntitehtävät hyväksytty - hylätty / täydennettävä

3. Ryhmätyö -liikeanalyysi (arviointi 1-5), Painotus 25 %, arviointi kuvattu tehtävänanossa tarkemmin

4. Ryhmätyö: Tasapaino ja koordinaatio -Raportti (arviointi 1-5), Painotus 25 %, arviointi kuvattu tehtävänanossa tarkemmin

5. Kävelyn analyysi -osio (hyväksytty - hylätty)

Ryhmätehtävien itse- ja vertaisarviointi voi vaikuttaa opintojakson arviointiin +/-

Poissaolot ja/tai tehtävien myöhässä palauttaminen voivat vaikuttaa opintojakson arvosanaan laskevasti.

Arvosanan eli suoritusmerkinnän saa kun kaikki suoritukset (tentti, opintojakson tehtävät ja mahdolliset korvaavat tehtävät) on hyväksytysti suoritettu.

Arvosanan laskeminen tehdään painotetun keskiarvon mukaisesti

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteen ja toiminnan (lihasten funktiot, liikesuunnat ja –tasot). Opiskelija huomioi fysiologian ja biomekaniikan perusteet siten, että hän pystyy selittämään ihmisen liikkumista ja toiminnan havaintojaan.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 55

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Kati Naamanka
 • Satu Takala
Ryhmät
 • PFYSIS22B
  PFYSIS22B
 • PFYSIS22
  Fysioterapeutti (AMK), S22
 • PFYSIS22A
  PFYSIS22A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• harjoittaa tavoitteisesti näyttöön perustuvin menetelmin eri ikäisten asiakkaiden liikkumista ja toimintakykyä sekä niiden osa-alueita hyödyntäen ja soveltaen fysioterapian eri ohjausmenetelmiä,
• toteuttaa valitsemansa terapeuttisen harjoittelun turvallisesti huomioiden asiakkaan toimintaympäristön,
• arvioida terapeuttisen harjoittelun toteutumista sekä tarvittaessa muuttaa ohjaus- ja terapiasuunnitelmaansa tilannekohtaisesti
• ottaa huomioon fysioterapian eettiset periaatteet.

Sisältö

Liikkeen säätely fasilitaation pohjana, perusliikkumisen fasilitaatio, tasapainon harjoittaminen, visuaalisen, verbaalisen, kognitiivisen ja manuaalisen ohjaamisen menetelmät käytännössä, palaute sekä sen merkitys ja käyttö, eri ikäisten asiakkaiden valmiuksien huomiointi ohjauksessa ja harjoittamisessa, teknologian hyödyntäminen ohjaamisessa ja harjoittamisessa.

Oppimateriaalit

Ensimmäisen vuoden oppimateriaalin sovellus käytäntöön
Tällä opintojaksolla ohjattu materiaali (Kts. Itslearning)
Opiskelijoiden löytämä perusteltu ja pätevä materiaali; Simulaatiotuntien edetessä syntyvät, sisältöjä koskevat opiskelijan omat muistiinpanot.

• Edeltävien opintojen sisällöt ja meteriaalit, joita sovelletaan:
Ihmisen oppimisen tukeminen -opintojakson materiaali ohjaamisen perusteista.
Biomekaniikan opintojaksojen ydinsisällöt
Liikkeen ja liikkumisen taustakäsitteet
Tasapaino käsitteenä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suomeksi
Koe on merkitty lukujärjestykseen (vko 47).
Uusintakokeet sovitaan opettajien kanssa kaikille uusijoille samaan päivään

Kansainvälisyys

Asiakastapaustehtävät
Opiskelijoiden suorittamat demonstraatiot ja ohjattu simulaatioharjoittelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op x 27h = 135h
Itsenäinen opiskelu
Vko 36 lähitunteihin mennessä ennakkotehtävä:
Tarkista että osaat aiempien opintojaksojen (esim. liikkumis- ja toimintakyvyn havainnointi ja analysointi) ydinsisällöt liikkeeseen ja liikkumiseen liittyen. Esim. liikkeen ja toimimisen havainnoinnin "polun", liikkeen ja liikkumisen taustakäsitteet, tärkeänä esim. tasapaino ilmiönä (Oppimateriaalit ja Itsin materiaalit, aiemmat oppimistehtävät). Ymmärrä mistä kehon rakenteellisista ja toiminnallisista tekijöistä (ICF) tasapainoinen liike ja toiminta rakentuu.

ITSENÄINEN OPPIMISTYÖSKENTELY opintojakson kuluessa viikolta 36 eteenpäin:
Itsissä tästä varsinainen tehtäväohje / Katin tunnit
Kukin pienryhmä syventyy yhteen asiakastapausesimerkkiin eli perusliikkumisen pulmaan. Teemat "pulmiin" antaa opettaja, "asiakkaan" jokainen ryhmä hankkii itse. Asiakastyöstä valmistellaan esitys ITSissä olevan ohjeen mukaisesti.
Kukin pienryhmä:
- videoi yhden ”asiakkaan” liikettä, liikkumista ja toimintaa, aiheena kunkin ryhmän oma teema.
- analysoi havainnoinnin avulla asiakkaalle haasteellisen toimimisen / suorituksen / liikkeen merkittävimmät kriittiset ja itsenäistä selviytymistä uhkaavat kohdat. Havainnoitavia asioita:
--> kehon liikkeiden tuottamisessa oleellisten rakenne- ja kehon toiminta-tason (ICF) edellytykset, joita suoritukseen tarvitaan.
--> oleellisten lihastyömuotojen tapahtuminen.
--> biomekaniikan mahdollistuminen: estääkö jokin edellytyksen puute/vajavuus/rajoite optimaalista biomekaniikkaa? Kompensaatiot? Asiakkaan voimavarat?
- laatii kirjallisesti asiakkaan fysioterapian tavoitteet ICF- toimintakykyluokituksen ja SMART-jäsennyksen mukaisesti.
- laatii ja kirjaa kaksi perusteltua fysioterapeuttista harjoitetta. Perustelee terapeuttisen harjoitteen valinnan sekä terapiaympäristön viitekehykseen: yksilö, tehtävä, ympäristö (Shumway-cook & Woollacott).
- ratkaisee ja kirjoittaa, miten ohjaus tulisi toteuttaa kaikkien ohjaustapojen osalta (manuaalinen/kinesteettinen, visuaalinen, verbaalinen, kognitiivinen). Ryhmä kiinnittää erityisesti huomiota manuaalisen ohjaamisen valintaan ja hallintaan. Teoreettista tukea tehtävän suorittamiseen antavat kaikki edeltävät ammattiopinnot. Lisäksi Itsissä oleva tämän opintojakson oppimateriaali, diat.
Tehtävä palautetaan Itslearningiin kunkin pienryhmän omaan palautuslaatikkoon.

Kaikki opiskelijat valmistautuvat seuraavalle lähitunnille perehtymällä kunkin ryhmän tekemään suunnitelmaan etukäteen, valmistautuminen yhteiseen reflektioon.

Sisällön jaksotus

Vko 36: Orientaatio opintojakson työskentelyyn, tutustutaan:
sisällöt, oppimismenetelmät, tehtävät, käytännön / teoreettinen koe. Opiskelijat jaetaan pienryhmiin joissa case-työskentely tapahtuu.
Teoreettinen alustus aiheeseen.

Ennakkotehtävä (kts. ITSLearning -alustalla).

Vko 37 / KN Casetehtävien työstäminen ohjatusti.
Jatkossa: tehtävän esitysaika noin 30 min. Keskustelu esityksen edetessä, teoreettinen koko ryhmän pohdinta 30min. Käytännössä fasilitaatioratkaisuiden ohjausharjoittelu pareittain 30 min.

vko 38 / KN: 2x45min Ryhmä 1 VUOTEELTA SELINMAKUULTA ISTUMAAN NOUSU
Siirtyminen vuoteella makuuasennossa, selinmakuulta kyljelle kääntyminen vuoteella, Istumaannousu vuoteella. Tehtävän sisältöjen käsittelyä, sovellukset.

Vko 39 x /ST 2 x 45min Lasten ohjaamisen ja havainnoinnin erityispiirteitä -luento auditoriossa.

vko 39 / KN: 2x45` Ryhmä 2 ISTUMASTA SEISOMAAN NOUSU JA ISTUUTUMINEN
Tehtävän sisältöjen käsittelyä, sovellukset.

Vko 40 x /ST
3.10. 2 x 45min Lasten ohjaamisen ja havainnoinnin erityispiirteitä -luento etänä (ellei sitten löydetä syksyllä tiloja, jolloin tunti kampuksella, eli varautukaa tähän).
4.10. 3 x 45min Käytännön osio 1/3 A-ryhmä
5.10. 3 x 45min Käytännön osio 1/3 B-ryhmä

vko 40 / KN: 2x45` Ryhmä 3 LATTIALTA SELINMAKUULTA KONTTAUSASENTOON NOUSU. Tehtävän sisältöjen käsittelyä, sovellukset.

vko 41 / KN: 2 x 45` Ryhmä 4 LATTIALTA SIVUISTUNNASTA NOUSU TOISPOLVISEISONNAN KAUTTA YLÖS SEISOMAAN. Tehtävän sisältöjen käsittelyä, sovellukset.

Vko 43 x /ST Lasten ohjaamisen ja havainnoinnin erityispiirteitä -harjoittelu
24.10. 2 x 45min Käytännön osio 2/3 A-ryhmä
27.10. 2 x 45min Käytännön osio 2/3 B-ryhmä

vko 43 / KN: 2 x 45` Ryhmä 5 PORRASKÄVELY
Tehtävän sisältöjen käsittely, sovellukset.

vko 44 /KN + AM 4x45` Simulaatiot SimuCenterissä. Yhteistoteutus opintojakson TULE Alaraaja kanssa.

vko 44 / KN: 2 x 45` Ryhmä 6 LATTIATASOON LASKEUTUMINEN JA YLÖSNOUSU
Tehtävän sisältöjen käsittely, sovellukset.

Vko 44 /ST 2 x 45min Lasten ohjaamisen ja havainnoinnin erityispiirteitä -harjoittelu
2.11. Käytännön osio 3/3 A-ryhmä
2.11. Käytännön osio 3/3 B-ryhmä

vko 45 / KN: 4 x 45` Tuntisisältöjen harjoittelua ohjatusti koululla.

vko 46: Itsenäinen opiskelu: Kertausta. Ei lähitunteja lukujärjestyksessä. Toiminnan ja perusliikkumisen yhteys, ohjausharjoittelua. Valmistautuminen kokeeseen.

Vko 47 Teoria- ja käytännön koe: Teoria: teoreettinen perustelu käytännön kokeen asiakastapaukselle. Käytännön koe: asiakastapauksen ratkaisu ja simulaatio.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelija pukeutuu tunnille käytännön oppituntien pukeutumisohjeen mukaisesti.

Poissaolot: Lähtökohtaisesti lähiopetustunneilla tulee olla läsnä. Opiskelija esittää kirjallisesti ja videolla demonstroiden poissaolotuntien oppisisällön. Eli: tapausesimerkkien yhteydessä esitetyt teoreettiset ydinasiat ja niiden käytännön demonstraatiot.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo 100%.
Opiskelijan työskentelyä lähitunnilla arvioidaan aktiivisuuden osalta: työskentelyyn osallistuminen fyysisesti ja kognitiivisesti läsnä ollen, kommunikointi ”asiakkaan” kanssa, tiedon ja reflektion tuottaminen, tehtävien tekemiseen osallistuminen pari- tai ryhmätyöskentelyssä.
Kokeen arviointikriteerit esitetty alla.
Kokeen arvosana 0-5

Hylätty (0)

ASIAKASKONTAKTI, KOHTAAMINEN, LÄSNÄOLO.
VISUAALINEN, VERBAALIS/KOGNITIIVINEN JA MANUAALINEN OHJAAMINEN:
0 ei juuri mitään fysioterapeuttista ohjaksellista mukana.
Erityisesti manuaalinen liikkeen ohjaaminen:
0 ei fasilitoiva, ehkä vaikeuttaa suoriutumista, tekee puolesta / ei ohjaa, ohjaus epäselvää
LIIKKEEN BIOMEKANIIKAN JA ANATOMIS-FYSIOLOGISTEN PERUSTEIDEN YMMÄRTÄMINEN,
0 Ei ohjannut asiakkaan kannalta mielekkäitä asioita liikkeessa / toiminnassa (biomekaniikan ja anatomis-fysiologisten asioiden ymmärräys puuttui)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

ASIAKASKONTAKTI, KOHTAAMINEN, LÄSNÄOLO.
VISUAALINEN, VERBAALIS/KOGNITIIVINEN JA MANUAALINEN OHJAAMINEN:
1 heikko kuten edellä, puolet asioista esillä. Asiakkaan aktivointi hyvin vähäistä
2 puolet odotetuista ohjauselementeistä esillä, mutta liian voimakas / heikko / epäselvä ohjaus.
Erityisesti manuaalinen liikkeen ohjaaminen:
1 heikko kuten edellä, puolet elementeistä esillä hajanaisesti
2 ohjaa, mutta liian kepeä/voimakas/epäselvä ohjaus, peruselementit vajaat, aavistus asiakaslähtöisyyttä
LIIKKEEN BIOMEKANIIKAN JA ANATOMIS-FYSIOLOGISTEN PERUSTEIDEN YMMÄRTÄMINEN, opiskelija ”tietää mitä on ohjaamassa ja miksi”:
1 Oleelliset liikkeen kohdat/asiat ohjauksessa, mutta vain puolet oikein, hapuilua, epämääräisyyttä, asiakkaan selvästi vaikea suorittaa.
2 Oleelliset liikkeen kohdat/asiat ohjauksessa mutta puolet oikein. Asiakkaan suoritus onnistuu kömpelösti. Ohjaaja ei huomaa tai kykene korjaamaan puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

ASIAKASKONTAKTI, KOHTAAMINEN, LÄSNÄOLO.
VISUAALINEN, VERBAALIS/KOGNITIIVINEN JA MANUAALINEN OHJAAMINEN:
3 0hjaava siten että asiakas onnistuu, mekaanista, asiakkaan aktivointi melko vähäistä
4 sujuva, ohjaava, selkeä, ydinasiat esillä, jotain asiakaslähtöistä variaatiota
Erityisesti manuaalinen liikkeen ohjaaminen:
3 0hjaava siten että asiakkaan suoritus onnistuu, hakee ja löytää ohjauksen, kaikki ohjamisen elementit esillä, asiakaslähtöisyyden huom. vajaata
4 ohjaava, erityisen selkeä, asiakkaan helppo suorittaa
LIIKKEEN BIOMEKANIIKAN JA ANATOMIS-FYSIOLOGISTEN PERUSTEIDEN YMMÄRTÄMINEN
3 Oleelliset liikkeen biomekaan./anatomiset kohdat/asiat ovat ohjauksessa, ohjausvalinnat ovat biomekaanisesti ja anatomis-fysiologisesti perusteltavissa asiakaslähtöisesti.
4 Ohjausvalinnat ovat biomekaanisesti ja anatomis-fysiologisesti perusteltavissa ja asiakaslähtöisesti luontevasti liikkeen kuluessa säädeltyjä, opiskelija etsii mukauttamista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ASIAKASKONTAKTI, KOHTAAMINEN, LÄSNÄOLO.
VISUAALINEN, VERBAALIS/KOGNITIIVINEN JA MANUAALINEN OHJAAMINEN:
5 Taidokas ohjaava,selkeä, ydinasiat esillä, asiakaslähtöistä variaatiota jossa luovuutta tilannekohtaisesti, välineiden järkevä hyödyntäminen koetehtävän rajoissa
Erityisesti manuaalinen liikkeen ohjaaminen:
5 ohjaava, taidokas, vaihteleva tilanne ja tehtävän osa-aluekohtaisesti. Asiakaslähtöistä.
LIIKKEEN BIOMEKANIIKAN JA ANATOMIS-FYSIOLOGISTEN PERUSTEIDEN YMMÄRTÄMINEN:
5 Ohjausvalinnat ovat biomekaanisesti ja anatomis-fysiologisesti perusteltavissa asiakaslähtöisesti. Sujuvaa vaihtelevuutta, opiskelija hallitsee tai kokeilee eri variaatioita tarvittaessa.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää ihmisen rakenteen ja toiminnan (tuki- ja liikuntaelimistön ja hermoston sekä vitaalitoiminnot).
Opiskelija osaa havaita ihmisen liikkumis- ja toimintakyvystä liikkeen peruselementit sekä liikkeen edellytysten tapahtumisen. Opiskelija osaa kliinisen päättelyn avulla ajatella niissä näkyviä puutteita ja vahvuuksia.
Opiskelija osaa ohjata motorista oppimista fysioterapeuttisin ohjausmenetelmin.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Kati Naamanka
 • Satu Takala
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• harjoittaa tavoitteisesti asiakkaiden liikkumista ja toimintakykyä sekä niiden osa-alueita hyödyntäen ja soveltaen fysioterapian eri ohjausmenetelmiä,
• toteuttaa valitsemansa terapeuttisen harjoittelun turvallisesti huomioiden asiakkaan toimintaympäristön,
• arvioida terapeuttisen harjoittelun toteutumista sekä tarvittaessa muuttaa ohjaus- ja terapiasuunnitelmaansa tilannekohtaisesti
• ottaa huomioon fysioterapian eettiset periaatteet.

Sisältö

Liikkeen säätely fasilitaation pohjana, perusliikkumisen fasilitaatio, visuaalisen, verbaalisen, kognitiivisen ja manuaalisen ohjaamisen menetelmät käytännössä, palaute sekä sen merkitys ja käyttö, eri ikäisten asiakkaiden valmiuksien huomiointi ohjauksessa ja harjoittamisessa.

Oppimateriaalit

Ensimmäisen vuoden oppimateriaalin sovellus käytäntöön
Tällä opintojaksolla ohjattu materiaali (Kts. Itslearning)
Opiskelijoiden löytämä perusteltu ja pätevä materiaali; Simulaatiotuntien edetessä syntyvät, sisältöjä koskevat opiskelijan omat muistiinpanot.

• Edeltävien opintojen sisällöt ja meteriaalit, joita sovelletaan:
Ihmisen oppimisen tukeminen -opintojakson materiaali ohjaamisen perusteista.
Biomekaniikan opintojaksojen ydinsisällöt
Liikkeen ja liikkumisen taustakäsitteet
Tasapaino käsitteenä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Koe on merkitty lukujärjestykseen (vko x).
Uusintakokeet sovitaan opettajien kanssa kaikille uusijoille samaan päivään

Kansainvälisyys

Asiakastapaustehtävät
Opiskelijoiden suorittamat demonstraatiot ja ohjattu simulaatioharjoittelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4op x 27h = 108h
Itsenäinen opiskelu
Vko x lähitunteihin mennessä ennakkotehtävä:
Tarkista että osaat aiempien opintojaksojen (esim. liikkumis- ja toimintakyvyn havainnointi ja analysointi) ydinsisällöt liikkeeseen ja liikkumiseen liittyen. Esim. liikkeen ja toimimisen havainnoinnin "polun", liikkeen ja liikkumisen taustakäsitteet, tärkeänä esim. tasapaino ilmiönä (Oppimateriaalit ja Itsin materiaalit, aiemmat oppimistehtävät). Ymmärrä mistä kehon rakenteellisista ja toiminnallisista tekijöistä (ICF) tasapainoinen liike ja toiminta rakentuu.

ITSENÄINEN OPPIMISTYÖSKENTELY opintojakson kuluessa viikolta x eteenpäin:
Itsissä tästä varsinainen tehtäväohje / Katin tunnit
Kukin pienryhmä syventyy yhteen asiakastapausesimerkkiin eli perusliikkumisen pulmaan. Teemat "pulmiin" antaa opettaja, "asiakkaan" jokainen ryhmä hankkii itse. Asiakastyöstä valmistellaan esitys ITSissä olevan ohjeen mukaisesti.
Kukin pienryhmä:
- videoi yhden ”asiakkaan” liikettä, liikkumista ja toimintaa, aiheena kunkin ryhmän oma teema.
- analysoi havainnoinnin avulla asiakkaalle haasteellisen toimimisen / suorituksen / liikkeen merkittävimmät kriittiset ja itsenäistä selviytymistä uhkaavat kohdat. Havainnoitavia asioita:
--> kehon liikkeiden tuottamisessa oleellisten rakenne- ja kehon toiminta-tason (ICF) edellytykset, joita suoritukseen tarvitaan.
--> oleellisten lihastyömuotojen tapahtuminen.
--> biomekaniikan mahdollistuminen: estääkö jokin edellytyksen puute/vajavuus/rajoite optimaalista biomekaniikkaa? Kompensaatiot? Asiakkaan voimavarat?
- laatii kirjallisesti asiakkaan fysioterapian tavoitteet ICF- toimintakykyluokituksen ja SMART-jäsennyksen mukaisesti.
- laatii ja kirjaa kaksi perusteltua fysioterapeuttista harjoitetta. Perustelee terapeuttisen harjoitteen valinnan sekä terapiaympäristön viitekehykseen: yksilö, tehtävä, ympäristö (Shumway-cook & Woollacott).
- ratkaisee ja kirjoittaa, miten ohjaus tulisi toteuttaa kaikkien ohjaustapojen osalta (manuaalinen/kinesteettinen, visuaalinen, verbaalinen, kognitiivinen). Ryhmä kiinnittää erityisesti huomiota manuaalisen ohjaamisen valintaan ja hallintaan. Teoreettista tukea tehtävän suorittamiseen antavat kaikki edeltävät ammattiopinnot. Lisäksi Itsissä oleva tämän opintojakson oppimateriaali, diat.
Tehtävä palautetaan Itslearningiin kunkin pienryhmän omaan palautuslaatikkoon.

Kaikki opiskelijat valmistautuvat seuraavalle lähitunnille perehtymällä kunkin ryhmän tekemään suunnitelmaan etukäteen, valmistautuminen yhteiseen reflektioon.

Sisällön jaksotus

Vko x: Orientaatio opintojakson työskentelyyn, tutustutaan:
sisällöt, oppimismenetelmät, tehtävät, käytännön / teoreettinen koe. Opiskelijat jaetaan pienryhmiin joissa case-työskentely tapahtuu.
Teoreettinen alustus aiheeseen.

Ennakkotehtävä (kts. ITSLearning -alustalla).

Vko x / KN Casetehtävien työstäminen ohjatusti.
Jatkossa: tehtävän esitysaika noin 30 min. Keskustelu esityksen edetessä, teoreettinen koko ryhmän pohdinta 30min. Käytännössä fasilitaatioratkaisuiden ohjausharjoittelu pareittain 30 min.

vko x / KN: 2x45min Ryhmä 1 VUOTEELTA SELINMAKUULTA ISTUMAAN NOUSU
Siirtyminen vuoteella makuuasennossa, selinmakuulta kyljelle kääntyminen vuoteella, Istumaannousu vuoteella. Tehtävän sisältöjen käsittelyä, sovellukset.

Vko x x /ST 2 x 45min Lasten ohjaamisen ja havainnoinnin erityispiirteitä -luento auditoriossa.

vko x / KN: 2x45` Ryhmä 2 ISTUMASTA SEISOMAAN NOUSU JA ISTUUTUMINEN
Tehtävän sisältöjen käsittelyä, sovellukset.

Vko x x /ST
xx. 2 x 45min Lasten ohjaamisen ja havainnoinnin erityispiirteitä -luento etänä (ellei sitten löydetä syksyllä tiloja, jolloin tunti kampuksella, eli varautukaa tähän).
xx. 3 x 45min Käytännön osio 1/3 A-ryhmä
xx. 3 x 45min Käytännön osio 1/3 B-ryhmä

vko x / KN: 2x45` Ryhmä 3 LATTIALTA SELINMAKUULTA KONTTAUSASENTOON NOUSU. Tehtävän sisältöjen käsittelyä, sovellukset.

vko x / KN: 2 x 45` Ryhmä 4 LATTIALTA SIVUISTUNNASTA NOUSU TOISPOLVISEISONNAN KAUTTA YLÖS SEISOMAAN. Tehtävän sisältöjen käsittelyä, sovellukset.

Vko x x /ST Lasten ohjaamisen ja havainnoinnin erityispiirteitä -harjoittelu
xx. 2 x 45min Käytännön osio 2/3 A-ryhmä
xx. 2 x 45min Käytännön osio 2/3 B-ryhmä

vko x / KN: 2 x 45` Ryhmä 5 PORRASKÄVELY
Tehtävän sisältöjen käsittely, sovellukset.

vko x /KN + AM 4x45` Simulaatiot SimuCenterissä. Yhteistoteutus opintojakson TULE Alaraaja kanssa.

vko x / KN: 2 x 45` Ryhmä 6 LATTIATASOON LASKEUTUMINEN JA YLÖSNOUSU
Tehtävän sisältöjen käsittely, sovellukset.

Vko x /ST 2 x 45min Lasten ohjaamisen ja havainnoinnin erityispiirteitä -harjoittelu
xx. Käytännön osio 3/3 A-ryhmä
xx. Käytännön osio 3/3 B-ryhmä

vko x / KN: 4 x 45` Tuntisisältöjen harjoittelua ohjatusti koululla.

vko x: Itsenäinen opiskelu: Kertausta. Ei lähitunteja lukujärjestyksessä. Toiminnan ja perusliikkumisen yhteys, ohjausharjoittelua. Valmistautuminen kokeeseen.

Vko x Teoria- ja käytännön koe: Teoria: teoreettinen perustelu käytännön kokeen asiakastapaukselle. Käytännön koe: asiakastapauksen ratkaisu ja simulaatio.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelija pukeutuu tunnille käytännön oppituntien pukeutumisohjeen mukaisesti.

Poissaolot: Lähtökohtaisesti lähiopetustunneilla tulee olla läsnä. Poissaolosta ilmoitetaan opettajalle sähköpostitse. Opiskelija esittää videolla demonstroiden poissaolotuntien oppisisällön. Eli: tapausesimerkkien yhteydessä esitetyt teoreettiset ydinasiat ja niiden käytännön demonstraatiot.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo 100%.
Opiskelijan työskentelyä lähitunnilla arvioidaan aktiivisuuden osalta: työskentelyyn osallistuminen fyysisesti ja kognitiivisesti läsnä ollen, kommunikointi ”asiakkaan” kanssa, tiedon ja reflektion tuottaminen, tehtävien tekemiseen osallistuminen pari- tai ryhmätyöskentelyssä.
Kokeen arviointikriteerit esitetty alla.
Kokeen arvosana 0-5

Hylätty (0)

ASIAKASKONTAKTI, KOHTAAMINEN, LÄSNÄOLO.
VISUAALINEN, VERBAALIS/KOGNITIIVINEN JA MANUAALINEN OHJAAMINEN:
0 ei juuri mitään fysioterapeuttista ohjaksellista mukana.
Erityisesti manuaalinen liikkeen ohjaaminen:
0 ei fasilitoiva, ehkä vaikeuttaa suoriutumista, tekee puolesta / ei ohjaa, ohjaus epäselvää
LIIKKEEN BIOMEKANIIKAN JA ANATOMIS-FYSIOLOGISTEN PERUSTEIDEN YMMÄRTÄMINEN,
0 Ei ohjannut asiakkaan kannalta mielekkäitä asioita liikkeessa / toiminnassa (biomekaniikan ja anatomis-fysiologisten asioiden ymmärräys puuttui)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

ASIAKASKONTAKTI, KOHTAAMINEN, LÄSNÄOLO.
VISUAALINEN, VERBAALIS/KOGNITIIVINEN JA MANUAALINEN OHJAAMINEN:
1 heikko kuten edellä, puolet asioista esillä. Asiakkaan aktivointi hyvin vähäistä
2 puolet odotetuista ohjauselementeistä esillä, mutta liian voimakas / heikko / epäselvä ohjaus.
Erityisesti manuaalinen liikkeen ohjaaminen:
1 heikko kuten edellä, puolet elementeistä esillä hajanaisesti
2 ohjaa, mutta liian kepeä/voimakas/epäselvä ohjaus, peruselementit vajaat, aavistus asiakaslähtöisyyttä
LIIKKEEN BIOMEKANIIKAN JA ANATOMIS-FYSIOLOGISTEN PERUSTEIDEN YMMÄRTÄMINEN, opiskelija ”tietää mitä on ohjaamassa ja miksi”:
1 Oleelliset liikkeen kohdat/asiat ohjauksessa, mutta vain puolet oikein, hapuilua, epämääräisyyttä, asiakkaan selvästi vaikea suorittaa.
2 Oleelliset liikkeen kohdat/asiat ohjauksessa mutta puolet oikein. Asiakkaan suoritus onnistuu kömpelösti. Ohjaaja ei huomaa tai kykene korjaamaan puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

ASIAKASKONTAKTI, KOHTAAMINEN, LÄSNÄOLO.
VISUAALINEN, VERBAALIS/KOGNITIIVINEN JA MANUAALINEN OHJAAMINEN:
3 0hjaava siten että asiakas onnistuu, mekaanista, asiakkaan aktivointi melko vähäistä
4 sujuva, ohjaava, selkeä, ydinasiat esillä, jotain asiakaslähtöistä variaatiota
Erityisesti manuaalinen liikkeen ohjaaminen:
3 0hjaava siten että asiakkaan suoritus onnistuu, hakee ja löytää ohjauksen, kaikki ohjamisen elementit esillä, asiakaslähtöisyyden huom. vajaata
4 ohjaava, erityisen selkeä, asiakkaan helppo suorittaa
LIIKKEEN BIOMEKANIIKAN JA ANATOMIS-FYSIOLOGISTEN PERUSTEIDEN YMMÄRTÄMINEN
3 Oleelliset liikkeen biomekaan./anatomiset kohdat/asiat ovat ohjauksessa, ohjausvalinnat ovat biomekaanisesti ja anatomis-fysiologisesti perusteltavissa asiakaslähtöisesti.
4 Ohjausvalinnat ovat biomekaanisesti ja anatomis-fysiologisesti perusteltavissa ja asiakaslähtöisesti luontevasti liikkeen kuluessa säädeltyjä, opiskelija etsii mukauttamista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ASIAKASKONTAKTI, KOHTAAMINEN, LÄSNÄOLO.
VISUAALINEN, VERBAALIS/KOGNITIIVINEN JA MANUAALINEN OHJAAMINEN:
5 Taidokas ohjaava,selkeä, ydinasiat esillä, asiakaslähtöistä variaatiota jossa luovuutta tilannekohtaisesti, välineiden järkevä hyödyntäminen koetehtävän rajoissa
Erityisesti manuaalinen liikkeen ohjaaminen:
5 ohjaava, taidokas, vaihteleva tilanne ja tehtävän osa-aluekohtaisesti. Asiakaslähtöistä.
LIIKKEEN BIOMEKANIIKAN JA ANATOMIS-FYSIOLOGISTEN PERUSTEIDEN YMMÄRTÄMINEN:
5 Ohjausvalinnat ovat biomekaanisesti ja anatomis-fysiologisesti perusteltavissa asiakaslähtöisesti. Sujuvaa vaihtelevuutta, opiskelija hallitsee tai kokeilee eri variaatioita tarvittaessa.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää ihmisen rakenteen ja toiminnan (tuki- ja liikuntaelimistön ja hermoston sekä vitaalitoiminnot).
Opiskelija osaa havaita ihmisen liikkumis- ja toimintakyvystä liikkeen peruselementit sekä liikkeen edellytysten tapahtumisen. Opiskelija osaa kliinisen päättelyn avulla ajatella niissä näkyviä puutteita ja vahvuuksia.
Opiskelija osaa ohjata motorista oppimista fysioterapeuttisin ohjausmenetelmin.

Ilmoittautumisaika

28.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Jaana Forsbacka
Ryhmät
 • MFYSIK22
  Fysioterapeutti (AMK) monimuoto, K22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• nimetä lääkehoitoa ohjaavia lakeja ja asetuksia,
• kuvata lääkehoitoon liittyvät peruskäsitteet, lääkkeen antotavat ja lääkemuodot,
• kuvata pääpiirteittäin yleisimpiä lääkkeen vaikutusmekanismeja sekä lääkehoidon vasteeseen vaikuttavia tekijöitä, haitta- ja yhteisvaikutuksia,
• kuvata fysioterapia-asiakkaiden keskeisimpien oireiden ja sairauksien hoidossa käytettäviä lääkeaineita, niiden käyt-töaiheita sekä haitta-ja yhteisvaikutuksia.

Sisältö

Lääkehoitoa ohjaavat lait ja asetukset, lääkkeen antotavat, kivun lääkehoito, mielialaa tukeva lääkehoito, neurologisen potilaan sekä sydän- ja hengityspotilaan lääkehoito.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pirjo Pennanen
Ryhmät
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa fysioterapeuttisen tutkimis-, arviointi- ja terapiaosaamisen perustana
- tunnistaa palpoiden luiset ja pehmytkudosrakenteet tuki- ja liikuntaelimistön osalta.
- hyödyntää lihasten työskentelyä manuaalisessa tutkimisessa
- käyttää klassisen hieronnan otteita pehmytkudoskäsittelyssä

Sisältö

Palpaatio fysioterapeuttisen tutkimisen keinona, luisten rakenteiden ja lihasten palpointi. Klassisen hieronnan otteet ja tutkiva ote pehmytkudoskäsittelyssä

Oppimateriaalit

Vaihtoehtoisesti
Muscolino 2019. Anatomia ja palpaatio
tai kirjapari
Reichert Bernard (2008). Käytännön anatomia 1 - ylä- ja alaraajan tutkiminen palpaation keinoin.
Reichert Bernard (2008). Käytännön anatomia2 - pään ja selkärangan tutkiminen palpaation keinoin.

Mahdollinen materiaali myös Andrew Biel (2002) Reittiopas ihmiskehoon

Arponen, Airaksinen 2014. Hoitava hieronta

Clarksson 2013 (tai uudempi). Musculoskeletal Assessment soveltuvin osin

ITS -alustalta löytyvä muu materiaali

ITSissä on kirjattuna vaaditut sivumäärät.

Opetusmenetelmät

Manuaalinen tutkiminen ja pehmytkudoskäsittely toteutuu parityöskentelynä. Opiskelija toimii vuoroin fysioterapeutin ja asiakkaan rooleissa. Vastuuopettaja demonstroi otteita jollekulle opiskelijoista. Tarkemmista toimintatavoista neuvotellaan opintojakson osallistujien kanssa,

Kansainvälisyys

Flipped learning - opintojakson teoriasisältöihin tutustutaan ennakkoon jotta opintojakson lähitunnit voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin kädentaitojen oppimiseen.

Tekemällä oppiminen on tämän opintojakson ydin. Kädentaitoja ei voi oppia muuten kuin tekemällä. Opintojaksolla lähitunneille osallistuminen on hyvin tärkeää ja siihen perustuu opintojakson arviointi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Hierojan tutkinnon avulla voidaan opiskelijan statuksen (polku- vai tutkinto-opiskelija) mukaan neuvotella AHOT -ratkaisuja liittyen palpaatioon ja pehmytkudoskäsittelyyn. Opintojoksolla painottuu selvästi manuaalinen tutkiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson teemojen teoriasisällöistä toteutuu pistareita.

Jokaiselle tapaamiselle on ennakkomateriaalia, johon perehtyminen on olennaisen tärkeää.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Läsnäolo ja pistarit suoritettu edellä kuvatun mukaisesti

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla perehdytään tuki- ja liikuntaelimistön manuaaliseen tutkimiseen (palpaatio) ja käsittelyn perusteisiin (klassisen hieronnan otteet ja niiden soveltaminen) sekä manuaalisen lihastestauksen perusteisiin

Opintojaksolla palpoidaan käsin tunnusteltavissa olevat oleelliset luiset maamerkit sekä lihakset raajojen ja vartalon alueelta. Lisäksi opiskellaan klassisen hieronnan perusteet ja niiden soveltamismahdollisuuksia kehon eri alueilla. Manuaalisen käsittelyn osalta painotus on tutkivassa käsittelyssä.

Opintojakson lähitunnit toteutuvat viikoilla 30.10-12.12.2023. Tarkempi etenemissuunnitelma löytyy opintojakson ITS -alustalta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Manuaalinen tutkiminen ja pehmytkudoskäsittelyn 3op osuuden suorittaminen tapahtuu läsnäololla ja pistareilla teemojen teoriasisältöihin liittyen. Pistarin läpipääsyraja on 50%

Fysioterapeuttikoulutuksessa kaikilla käytännön taitoihin liittyvien opintojaksojen tunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% opintojakson käytännön tunneista.
Poissaolot korvataan osaamisvideolla jonka palautus tapahtuu ITSiin.

Hylätty (0)

Läsnäolot tai pistarit eivät saavuta edellä kuvattuja vaatimuksia

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön anatomian

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ryhmät
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata motorisen kehityksen pääperiaatteet ja -piirteet,
- selittää, miten eri tekijät vaikuttavat liikkeen ja liikkumisen kehittymiseen ja muotoutumiseen eri ikäkausina
- kuvata erilaisia oppimisen muotoja ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä eri ikäkausina,
- selittää konstruktivistisen oppimisteorian, motorisen oppimisen ja kontrollin peruskäsitteet,
- selittää näyttöön perustuvat fysioterapeuttisen ohjaamisen menetelmät ja käyttää niitä mm. motorisen oppimisen ohjaamisessa,
- hyödyntää erilaisia ohjausympäristöjä suunnitellessaan ja toteuttaessaan fysioterapeuttista ohjaamista

Sisältö

Motorisen kehityksen yleiset periaatteet ja pääpiirteet eri ikäkausina, reflektiivisten liikkeiden vaihe, varhaisten liiketaitojen vaihe, erikoistuneiden liiketaitojen vaihe, aikuisuus ja vanhuus.

Ihmiskäsitys, oppiminen käsitteenä, eri oppimisteorioita, erilaisia ja eri-ikäisiä oppijoita, motorinen kontrolli, motorisen taidon oppiminen ja harjoittelun ohjaaminen (visuaalinen, verbaalinen, kognitiivinen ja manuaalinen ohjaus), erilaiset ohjausympäristöt (digitaalisuus) ja teknologian hyödyntäminen ohjauksessa.

Oppimateriaalit

Shumway-Cook, A., & Woollacott, M. H. (2022). Motor control: Translating research into clinical practice (6rd ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
Vanhempi versio ladattavissa verkossa.

Chapter 1: Motor Control: Issues and Theories
Chapter 2: Motor Learning and Recovery of Function (sivulle 34 asti)
Chapter 8: Development of Postural control
Chapter 9: Aging and Postural control
Chapter 13: Development of Mobility
Chapter 14: Aging and Mobility

Kauranen, K., & Tiainen, T. (2011). Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen. Liikuntatieteellinen seura. --> Soveltuvin osin, koska materiaali on jo vanhaa

Motorinen suorituskyky s. 8-16
Motoriikan säätelyä käsittelevät ja selittävät teoriat s. 28-39
Liike ja liikkuminen s. 198-207
Motorinen oppiminen s. 291- 321, s. 336-426.

Itslearningissa ilmoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, lähi- ja verkko-opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinainen tentti 07.11.2023 08.00 - 10.00, paikka: ICT_C1035_Delta
1. Uusintatentti: 27.11.2023 12.30 - 14.00, paikka: ICT_C1035_Delta (Korotukset ja hylätyt arvosanat)
2. Uusintatentti, 15.12.2023 09.00 - 11.00, paikka: Frans muunto byod EDU_2027 (Vain hylätyt arvosanat)

Opiskelijalla on oikeus uusia toteutuksen hylätty tenttisuoritus kaksi kertaa. Lisäksi opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksyttyä arvosanaa kerran uusintatentin ajankohtana tai opettajan ilmoittamana muuna ajankohtana.

Poissaolo tentistä = hylätty.

Kansainvälisyys

Lähiopetus: Keskusteleva luento, pari- ja pienryhmätyöskentely
Lähiopetustunneilla tulee olla läsnä.
Verkko-opetus: ITS-materiaali ja opiskeltavaan sisältöön orientoivia tehtäviä.
Vertaisoppiminen: Ryhmätehtäviä lähiopetustunneilla ja itsenäisenä opiskeluna.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op = 108h opiskelijan työtä (sis. 24h kontaktiopetusta ja tentin tekemisen sekä 82h itsenäistä opiskelua, tenttiin lukemista ja opintojakson tehtävien tekemistä).

Arvosanan eli suoritusmerkinnän saa kun kaikki suoritukset ovat hyväksytysti suoritetut.
Suoritukset:
- Itsiin palautetut tuntitehtävät: hyväksytty / hylätty.
- Tentti: hyl-5
- Motorisen taidon opettaminen (videon analysointi) – ryhmätehtävä: hyl-5
- Ryhmätehtävään liittyvä itse- ja vertaisarviointi voi vaikuttaa +/- opintojakson arviointiin

- Tehtävien myöhässä lähettäminen saattaa vaikuttaa laskevasti opintojakson arvosanaan

Hylätty = täydennettävä.

Sisällön jaksotus

Sisällöt kuvattu tarkemmin Itslearningissa

Vko 35
A&B: Orientaatio opintojaksolle & Oppiminen tiedon rakentamisena 2h
A&B: Motorisen oppimisen tukeminen & motorinen kontrolli 2h

Vko 36
A&B: Motorisen kehityksen näkökulmaa: vauvaikä, lapset ja nuoret 2h
A&B: Motorisen kehityksen näkökulmaa: työikäiset ja ikääntyneet 2h

Vko 37
A&B: Ihmisen oppiminen tukeminen, yksilö-ympäristö-tehtävä & ryhmätyöskentely 2h
A&B: Motorinen oppiminen fysioterapiassa, mallintaminen ja feedback 2h
Itsenäinen opiskelu 4h

Vko 38
A&B (erikseen): Ohjaaminen fysioterapiassa (käytäntö) 2h
Itsenäinen opiskelu 2h

Vko 39
A&B: Motorisen oppimisen tukeminen, Harjoittelun suunnittelun seitsemän valintaa 2h
Itsenäinen opiskelu 4h

Vko 40
A&B: Motorisen oppimisen teorioiden yhteenveto & kertaus 2h
Itsenäinen opiskelu 2h

Vko 43
A&B (erikseen): Motorisen taidon videoiden purkutunti 2h

Vko 45
A&B: Opintojakson yhteenveto- ja palautetunti 2h

Viestintäkanava ja lisätietoja

Läsnäolo:

Kaikilla käytännön taitoihin liittyvien opintojaksojen tunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson osiosta vastaavan opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% opintojakson käytännön tunneista.

Opettaja ei lähtökohtaisesti järjestä lähitunneille etäyhteyttä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-Tentin arvioinnissa käytetään tasavälistä skaalaa, alin hyväksytyn raja on 50% maksimipisteistä.
-Kaikki opintojakson tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettuna annettuihin määräaikoihin mennessä

Arvosanan painottuminen:
-Tentti 50%
-Ryhmätyö 50%
-Opettajan arviointi: annettujen tehtävien hoitaminen aikataulussa sekä muu opiskelijan toiminta opintojakson aikana +/-
-Ryhmätyön itse- ja vertaisarviointi voi vaikutta +/- opintojakson arviointiin

Tarkemmat arviointikriteerit on ilmoitettu tehtäväkohtaisesti

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 22.03.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • MFYSIK24
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K24
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata motorisen kehityksen pääperiaatteet ja -piirteet,
- selittää, miten eri tekijät vaikuttavat liikkeen ja liikkumisen kehittymiseen ja muotoutumiseen eri ikäkausina
- kuvata erilaisia oppimisen muotoja ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä eri ikäkausina,
- selittää konstruktivistisen oppimisteorian, motorisen oppimisen ja kontrollin peruskäsitteet,
- selittää näyttöön perustuvat fysioterapeuttisen ohjaamisen menetelmät ja käyttää niitä mm. motorisen oppimisen ohjaamisessa,
- hyödyntää erilaisia ohjausympäristöjä suunnitellessaan ja toteuttaessaan fysioterapeuttista ohjaamista

Sisältö

Motorisen kehityksen yleiset periaatteet ja pääpiirteet eri ikäkausina, reflektiivisten liikkeiden vaihe, varhaisten liiketaitojen vaihe, erikoistuneiden liiketaitojen vaihe, aikuisuus ja vanhuus.

Ihmiskäsitys, oppiminen käsitteenä, eri oppimisteorioita, erilaisia ja eri-ikäisiä oppijoita, motorinen kontrolli, motorisen taidon oppiminen ja harjoittelun ohjaaminen (visuaalinen, verbaalinen, kognitiivinen ja manuaalinen ohjaus), erilaiset ohjausympäristöt (digitaalisuus) ja teknologian hyödyntäminen ohjauksessa.

Oppimateriaalit

Shumway-Cook, A., & Woollacott, M. H. (2022). Motor control: Translating research into clinical practice (6rd ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
Vanhempi versio ladattavissa verkossa.

Chapter 1: Motor Control: Issues and Theories
Chapter 2: Motor Learning and Recovery of Function (sivulle 34 asti)
Chapter 9: Aging and Postural control
Chapter 13: Development of Mobility
Chapter 14: Aging and Mobility

Magill, R. A., & Anderson, D. I. (2017). Motor learning and control: Concepts and applications (Eleventh edition.). McGraw-Hill Education. (Saatavilla E-kirjana Finnan kautta)
Chapter 1: The Classification of Motor Skills
Chapter 5: Motor Control theories
Chapter 12: The Stages of Learning
Chapter 14: Demonstration and Verbal Instructions
Chapter 15: Augmented Feedback
Chapter 16: Practice Variability and Specificity
Chapter 17: The Amount and Distribution of Practice
Chapter 18: Whole and Part Practice
Chapter 19: Mental Practice

Kauranen, K. (2022) Kuormitusfysiologia. Liikuntatieteellinen seura. 2. uud. painos.
Optimaalinen kuormitus elinkaaren eri vaiheissa s. 426–475

Kauranen, K., & Tiainen, T. (2011). Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen. Liikuntatieteellinen seura. --> Soveltuvin osin, koska materiaali on jo vanhaa!
Motorinen suorituskyky s. 8-16
Motoriikan säätelyä käsittelevät ja selittävät teoriat s. 28-39
Liike ja liikkuminen s. 198-207
Motorinen oppiminen s. 291- 321, s. 336-426.

Itslearningissa ilmoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, lähi- ja verkko-opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinainen tentti xx.xx.xxxx
1. Uusintatentti: xx.xx.xxxx
2. Uusintatentti, xx.xx.xxxx

Opiskelijalla on oikeus uusia toteutuksen hylätty tenttisuoritus kaksi kertaa. Lisäksi opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksyttyä arvosanaa kerran uusintatentin ajankohtana tai opettajan ilmoittamana muuna ajankohtana.

Poissaolo tentistä = hylätty.

Kansainvälisyys

Lähiopetus: Keskusteleva luento, pari- ja pienryhmätyöskentely
Lähiopetustunneilla tulee olla läsnä.
Verkko-opetus: ITS-materiaali ja opiskeltavaan sisältöön orientoivia tehtäviä.
Vertaisoppiminen: Ryhmätehtäviä lähiopetustunneilla ja itsenäisenä opiskeluna.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op = 108h opiskelijan työtä

Arvosanan eli suoritusmerkinnän saa kun kaikki suoritukset ovat hyväksytysti suoritetut.
Suoritukset:
- Itsiin palautetut tuntitehtävät: hyväksytty / hylätty.
- Tentti: hyl-5
- Motorisen taidon opettaminen (videon analysointi) – ryhmätehtävä: hyl-5
- Ryhmätehtävään liittyvä itse- ja vertaisarviointi voi vaikuttaa +/- opintojakson arviointiin

- Tehtävien myöhässä lähettäminen saattaa vaikuttaa laskevasti opintojakson arvosanaan

Hylätty = täydennettävä.

Sisällön jaksotus

Sisällöt kuvattu tarkemmin Itslearningissa

Vko 3
Orientaatio opintojaksolle & Oppiminen tiedon rakentamisena 2h
Motorisen oppimisen tukeminen & motorinen kontrolli 2h
Ihmisen oppiminen tukeminen, yksilö-ympäristö-tehtävä & ryhmätyöskentely 2h

Vko 4
Motorinen oppiminen fysioterapiassa, mallintaminen ja feedback 2h

Vko 5
Motorisen oppimisen tukeminen, Harjoittelun suunnittelun seitsemän valintaa 2h
Ohjaaminen fysioterapiassa (käytäntö) 2h

Vko 6
Motorisen kehityksen näkökulmaa: vauvaikä, lapset ja nuoret 2h

Vko 7
Motorisen kehityksen näkökulmaa: työikäiset ja ikääntyneet 2h
Videotehtävän opettajajohtoinen työstötunti / palautteenanto 2h

Vko 9
Motorisen oppimisen teorioiden yhteenveto & kertaus 2h

Vko 10
Motorisen taidon videoiden purkutunti 2h

Vko 11
Varsinainen tentti

Vko 13
Opintojakson yhteenveto- ja palautetunti 2h

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen amk:n kiintiöpaikkoja on 5.
Avoimen AMK:n opiskelijat: Osa tunneista saatetaan tehdä tutkinto-opiskelijoille A ja B-ryhmille erikseen (sama aihe vedetään kaksi kertaa, mutta vain pienemmälle porukalle kerrallaan). Osallistu siis vain yhden ryhmän opetukseen (mieluiten sen, missä teet ryhmätyön).

Läsnäolo:

Kaikilla käytännön taitoihin liittyvien opintojaksojen tunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson osiosta vastaavan opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% opintojakson käytännön tunneista.

Opettaja ei lähtökohtaisesti järjestä lähitunneille etäyhteyttä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-Tentin arvioinnissa käytetään tasavälistä skaalaa, alin hyväksytyn raja on 50% maksimipisteistä.
-Kaikki opintojakson tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettuna annettuihin määräaikoihin mennessä

Arvosanan painottuminen:
-Tentti 50%
-Ryhmätyö 50%
-Opettajan arviointi: annettujen tehtävien hoitaminen aikataulussa sekä muu opiskelijan toiminta opintojakson aikana +/-
-Ryhmätyön itse- ja vertaisarviointi voi vaikutta +/- opintojakson arviointiin

Tarkemmat arviointikriteerit on ilmoitettu tehtäväkohtaisesti

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

26.09.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.10.2023 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Esa Bärlund
Ryhmät
 • PFYSIS21B
  PFYSIS21B

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa fysioterapian kannalta keskeiset neurologiset sairaudet ja vammat sekä kuvata em. sairauksien ja vammojen syntymekanismit ja oireet sekä lääketieteelliset tutkimisen, hoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet.

Sisältö

Fysioterapian kannalta keskeiset neurologiset sairaudet ja oireyhtymät sekä niiden lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet sekä kuntoutussuositukset.

Oppimateriaalit

Opintojakso suoritetaan e-tenttimällä Ville-oppimisympäristössä. Tenttimateriaali kuvataan tässä osiossa(alla).
Tenttialueeseen kuuluvat Käypä hoito -sarjan seuraavat osat:
1) Aivoinfarkti ja TIA
2) Aivovammat
3) Epilepsia(aikuiset)
4) MS-tauti
5) Parkinsonin tauti
6) Selkäydinvammat(arkisto): Toistaiseksi tässä kokeessa selkäydinvamman kohdalla käytetään tuota vanhentunutta suositusta. Se löytyy pdf:nä arkistosta, koulun kirjaston Terveysportin kautta -> Käypä Hoito -> Selkäydinvamma.

Opetusmenetelmät

Etätentti Ville-oppimisympäristössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Vuoden 2023 tentti on tentittävissä 1.12.2022 - 9.12.2023. Tentin materiaalin lukemista ja tentin suorittamista suositellaan ennen Neurologisen asiakkaan fysioterapian perusteet eri ikäkausina - opintojakson suorittamista ja mielellää samalla lukukaudella.

Tentin voi tehdä 24/7. Hylätyn suorituksen uusinnasta on erikseen sovittava tentaattorin kanssa (Esa).

Opiskelija ilmoittaa tekemästään tentistä tentaattorille spostitse, vastauspostina tulee kuittaus arvosanasta ja sen peppiin viemisestä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ainoastaan etätentti.

Lukihäiriö tms todistuksella myönnetään lisäaikaa tentin tekemiseen. Ole yhteydessä asiasta Esaan jos tarvis.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op (27h)= Itsenäinen opiskelu 25h, etätentin suorittaminen 1h 30min. Villessä voi tehdä myös omaksi huviksesi harjoitustehtävän jota ei arvioida.

Sisällön jaksotus

Fysioterapian ja toimintaterapian kannalta keskeiset neurologiset sairaudet ja oireyhtymät sekä niiden lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lukihäiriötodistuksella tms voidaan myöntää lisäaikaa tentin tekemiseen, ole etukäteen yhteydessä.
- MUISTA tallentaa tenttisi ennen tentistä poistumistasi!
- Kun olet tehnyt tentin, laita siitä sähköpostiviesti tentaattorille esa.barlund@turkuamk.fi. Tentit tarkistetaan aina viimeistään kuun vaihteessa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tenttiin kirjautumisohjeet ja -tunnukset:
Hyvä opiskelija,

Tämä viesti sisältää rekisteröintilinkin ja kurssiavaimen, joilla voit rekisteröityä ViLLE-kurssille. Huomioithan, että rekisteröintilinkki on kertakäyttöinen, ja jatkossa kirjautuminen tapahtuu osoitteessa https://ville.utu.fi.

Rekisteröintilinkki kurssille '7011115 Neurologia/Fysioterapeutti- ja toimintaterapiakoulutus':
https://ville.utu.fi?c=n5GhfbbVFkd2

Kurssiavain: TssmW
Salasana:Wee_dog23 (salasana vaihtunut 1.1.2023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentin maksimipistemäärä on 186p. Arvosana muodostuu tenttituloksen perusteella.

Arviointiasteikko on tasavälinen:
5>90% maksimipistemäärästä
4>80% maksimipistemäärästä
3>70% maksimipistemäärästä
2>60% maksimipistemäärästä
1>50% maksimipistemäärästä
hyl<50% maksimipistemäärästä

Läpipääsemiseen vaaditaan vähintään. 50% kokonaispistemäärästä.

Hylätty (0)

Kts. edellä

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Esa Bärlund
Ryhmät
 • PFYSIS22A
  PFYSIS22A

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa fysioterapian kannalta keskeiset neurologiset sairaudet ja vammat sekä kuvata em. sairauksien ja vammojen syntymekanismit ja oireet sekä lääketieteelliset tutkimisen, hoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet.

Sisältö

Fysioterapian kannalta keskeiset neurologiset sairaudet ja oireyhtymät sekä niiden lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet sekä kuntoutussuositukset.

Oppimateriaalit

Opintojakso suoritetaan e-tenttimällä Ville-oppimisympäristössä. Tenttimateriaali kuvataan tässä osiossa(alla).
Tenttialueeseen kuuluvat Käypä hoito -sarjan seuraavat osat:
1) Aivoinfarkti ja TIA
2) Aivovammat
3) Epilepsia(aikuiset)
4) MS-tauti
5) Parkinsonin tauti
6) Selkäydinvammat(arkisto): Toistaiseksi tässä kokeessa selkäydinvamman kohdalla käytetään tuota vanhentunutta suositusta. Se löytyy pdf:nä arkistosta, koulun kirjaston Terveysportin kautta -> Käypä Hoito -> Selkäydinvamma.

Opetusmenetelmät

Etätentti Ville-oppimisympäristössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Vuoden 2023 tentti on tentittävissä 1.12.2022 - 9.12.2023. Tentin materiaalin lukemista ja tentin suorittamista suositellaan ennen Neurologisen asiakkaan fysioterapian perusteet eri ikäkausina - opintojakson suorittamista ja mielellää samalla lukukaudella.

Tentin voi tehdä 24/7. Hylätyn suorituksen uusinnasta on erikseen sovittava tentaattorin kanssa (Esa).

Opiskelija ilmoittaa tekemästään tentistä tentaattorille spostitse, vastauspostina tulee kuittaus arvosanasta ja sen peppiin viemisestä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ainoastaan etätentti.

Lukihäiriö tms todistuksella myönnetään lisäaikaa tentin tekemiseen. Ole yhteydessä asiasta Esaan jos tarvis.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op (27h)= Itsenäinen opiskelu 25h, etätentin suorittaminen 1h 30min. Villessä voi tehdä myös omaksi huviksesi harjoitustehtävän jota ei arvioida.

Sisällön jaksotus

Fysioterapian ja toimintaterapian kannalta keskeiset neurologiset sairaudet ja oireyhtymät sekä niiden lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lukihäiriötodistuksella tms voidaan myöntää lisäaikaa tentin tekemiseen, ole etukäteen yhteydessä.
- MUISTA tallentaa tenttisi ennen tentistä poistumistasi!
- Kun olet tehnyt tentin, laita siitä sähköpostiviesti tentaattorille esa.barlund@turkuamk.fi. Tentit tarkistetaan aina viimeistään kuun vaihteessa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tenttiin kirjautumisohjeet ja -tunnukset:
Hyvä opiskelija,

Tämä viesti sisältää rekisteröintilinkin ja kurssiavaimen, joilla voit rekisteröityä ViLLE-kurssille. Huomioithan, että rekisteröintilinkki on kertakäyttöinen, ja jatkossa kirjautuminen tapahtuu osoitteessa https://ville.utu.fi.

Rekisteröintilinkki kurssille '7011115 Neurologia/Fysioterapeutti- ja toimintaterapiakoulutus':
https://ville.utu.fi?c=n5GhfbbVFkd2

Kurssiavain: TssmW
Salasana:Wee_dog23 (salasana vaihtunut 1.1.2023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentin maksimipistemäärä on 186p. Arvosana muodostuu tenttituloksen perusteella.

Arviointiasteikko on tasavälinen:
5>90% maksimipistemäärästä
4>80% maksimipistemäärästä
3>70% maksimipistemäärästä
2>60% maksimipistemäärästä
1>50% maksimipistemäärästä
hyl<50% maksimipistemäärästä

Läpipääsemiseen vaaditaan vähintään. 50% kokonaispistemäärästä.

Hylätty (0)

Kts. edellä

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

20.06.2023 - 05.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Esa Bärlund
 • Satu Takala
Ryhmät
 • PFYSIS21A
  PFYSIS21A

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa hermojärjestelmän vajavuuksia ja niiden vaikutuksia toimintakykyyn aikuisilla asiakkailla
- selittää hermojärjestelmän vajavuuksien yhteyksiä suoritus – ja osallistumisrajoitteisiin,
- tunnistaa neuropsykologisia muutoksia ja niiden vaikutuksia asiakkaan suorituksiin ja osallistumiseen,
- selittää ympäristö - ja yksilötekijöiden edistäviä ja rajoittavia tekijöitä neurologisen asiakkaan toimintakyvyssä,
- ottaa huomioon fysioterapian eettiset periaatteet.
- soveltaa ja valita asiakkaan suoritus- ja osallistumisrajoitteisiin tarkoituksenmukaisia, näyttöön perustuvia fysioterapian arviointi- ja tutkimusmenetelmiä
- suunnitella ja laatia neurologisen asiakkaan fysioterapeuttisen diagnoosin ja sen perusteella asiakaskeskeiset fysioterapian tavoitteet (GAS, SMART),
- selittää näyttöön perustuvia keskeisiä fysioterapian keinoja neurologisen asiakkaan toimintakyvyn tukemisessa,
- valita ja soveltaa näyttöön perustuvaa tutkimustietoa asiakaskeskeisen fysioterapian suunnittelussa, toteuttamisessa sekä vaikuttavuuden arvioinnissa

Sisältö

Liikkeen ja liikkumisen säätely hermostojärjestelmän tasolla (ylemmän ja alemman motoneuronin vajavuudet); yleisimpien tonus- ja liikehäiriöiden (esim. spastisiteetti, rigiditeetti, ataksia) vaikutusten tunnistaminen; yleisimpien fysioterapiaan vaikuttavien havaintokognitiivisten häiriöiden (esim. visuospatiaaliset häiriöt, neglect, apraksiat) tunnistaminen; hermojärjestelmän vajavuuksista johtuvien suoritusten ja osallistumisen rajoitteiden tunnistaminen aikuisilla; toimintakyvyn suoritusten ja osallistumisen tukeminen fysioterapian keinoin aikuisilla; teknologian hyödyntäminen asiakkaan tutkimisessa ja fysioterapian toteutuksessa.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit ja niiden lähdemateriaalit

Soveltuvin osin:

Salpa, P. & Autti-Rämö, I. (2010). Lapsen ensimmäinen vuosi: Kehitys ei etene odotetusti, mitä tehdä? Helsinki: Tammi.

Shumway-Cook, A. & Woollacott, M. H. (2017). Motor control: Translating research into clinical practice (Fifth edition.). Philadelphia: Wolters Kluwer.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus; pienryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely; ItsLearning -alustalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Noudatetaan opintosäännön 21 § Opintojaksolle ja opintokokonaisuuteen ilmoittautuminen, arviointi
ja uusinnat selostetta uusinnoista ja korotuksista.

Sähköinen tentti viikolla 43.

Kansainvälisyys

Teoriaopetus: käydään läpi lähdemateriaalia soveltuvin osin.

Opintopiirityöskentely – sis. valmistautumista ja ryhmätyöskentelyä, johon on osittain myös varattu lukujärjestyksiin aikaa.

Pienryhmissä lähdemateriaaliin perehtymistä ja valmistautumista teoriaopetukseen.
Työskentely tapahtuu ItsLearningissa. Kaikkien ryhmien luoma oppimisen materiaali on avointa kaikille, yhteisvastuullisuus. Tämä työskentely valmistaa teitä myös tenttiin.

Asiakastyöskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoriaopetus, perustuen lähdekirjallisuuteen 2,5 op
Lasten fysioterapiaosuus 1,0 op
Opintopiirityöskentely, pienryhmissä (lukkarissa) 1,5 op
Physiotherapy and people with Parkinson’s disease/Optima 1,5 op
Tehtävät 1,5 op
Vertaisarviointi pienryhmätyöskentelystä
Sähköinen tentti /arvioitava suoritus

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan Its Learning oppimisympäristössä, jonne sisältö vielä tarkentuu.
Opintojakso toteutuu viikkojen 36-42 aikana.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kaikilla käytännön taitoihin liittyvien opintojaksojen tunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% käytännön tunteja sisältävien opintojaksojen tunneista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosanan muodostaa sähköinen tentti (1-5)

Kaikkien pienryhmätehtävien kohdalla hyväksytty-täydennettävä-hylätty. Pienryhmissä tehtävä ryhmätoiminnan vertaisarviointi on pakollinen suoritus opintojaksolla (hyväksytty/täydennettävä)

Arviointikriteereissä hyödynnetään SOLO-taksonomiaa soveltuvin osin (the Structure of the Observed Learning Outcome):

Viisitasoista SOLO-taksonomiaa voidaan käyttää tuotosten arviointiin.
Tasot:
1) Esirakenteinen (prestructural). Tehtävää ei ole suoritettu asianmukaisesti. Vastaus voi ollaesimerkiksi sisäisesti ristiriitainen, eikä opiskelija ole lainkaan ymmärtänyt asiaa.
2) Yksirakenteinen ( unistructrural). Opiskelija on käsitellyt vastauksessaan vain yhtä tai vain hyvinharvoja asian kannalta relevantteja seikkkoja. Ymmärtäminen on nimellistä.
3) Monirakenteinen (multistructural). Opiskelija tarkastelee asiaa monista eri näkökulmista tai tuoesiin useita relevantteja aspekteja asiasta, mutta hän käsittelee niitä irrallisen muistitiedon tasolla.
4) Relationaalinen (relational). Asiaa käsitellään monista näkökulmista, jotka kytketään toisiinsakoherentiksi kokonaisuudeksi. Opiskelija on ymmärtänyt asioiden väliset suhteet.
5) Laaja abstrakti (extended abstract). Kuten edellinen, mutta lisäksi opiskelija laajentaa asian
käsittelyä annetun informaation ulkopuolelle esimerkiksi tekemällä yleistyksiä, tarkastelemalla asiaa käsitteellisellä tasolla, tuomalla esiin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja tai pohtimalla asiaa omakohtaisesti. Tällöin voidaan puhua jonkintasoisesta oppimisen siirtovaikutuksesta (transfer), jossa opittua tietoa sovelletaan uuteen yhteyteen .

Lähteet: http://www.johnbiggs.com.au/academic/solo-taxonomy/

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa
• selittää ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermoston rakenteen,
• havainnoida ja analysoida liikettä ja toimintakykyä,
• ohjata ja fasilitoida ihmisen liikettä ja liikkumista,
• tietää keskeiset neurologiset ilmiöt ja käsitteet

Ilmoittautumisaika

31.05.2023 - 08.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Esa Bärlund
 • Satu Takala
Ryhmät
 • PFYSIS21A
  PFYSIS21A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• soveltaa aikaisemmin omaksumaansa osaamista sekä fysioterapian tutkimuksellista tietoaan tilanteissa, joissa asiakkaalla on keskus- ja ääreishermoston vajavuus,
• toimia fysioterapian eettisten periaatteiden mukaisesti,
• laatia asiakaslähtöisen toimintakyvyn osa-alueita selittävän fysioterapeuttisen tutkimissuunnitelman ja toteuttaa sen tilannekohtaisesti, luotettavasti ja turvallisesti,
• tehdä johtopäätöksiä asiakkaan toimintakykyä kuvaavista tutkimistuloksistaan sekä selittää, miten asiakkaan toimintakyvyn osa-alueiden muutokset vaikuttavat hänen osallistumismahdollisuuksiinsa,
• laatia asiakaslähtöisen fysioterapeuttisen diagnoosin ja asettaa tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa,
• suunnitella ja toteuttaa asiakkaan toimintakykyä ja sen osa-alueita ylläpitävät ja/tai edistävät fysioterapiatilanteet ottaen huomioon asiakkaan resurssit,
• ohjata ja tukea asiakkaan itsenäistä harjoittelua ja toimintakykyä hänelle soveltuvin terapiamuodoin sekä toimia yhteistyössä omaisten sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa,
• vertailla fysioterapian eri toteutusvaihtoehtojen tuloksellisuutta sekä raportoida asiakkaan tilasta suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Fysioterapiaprosessi, kun asiakkaan toimintakyvyn ja sen osa-alueiden muutokset ovat seurausta keskus- ja ääreishermoston vajavuudesta, oppimisympäristönä fysioterapia- ja kuntoutuspalveluita tuottavat palveluyksiköt.

Oppimisen tavoitteiden laatiminen, oppimisen kehittymisen reflektointi, kirjaaminen.

Opetusmenetelmät

- Opiskelija reflektoi omaa osaamistaan ennen harjoittelua ja asettaa tavoitteet omalle oppimiselleen.
- Opiskelija toimii aktiivisesti harjoittelun asiakastilanteissa ja muiden tehtävien toteutuksessa soveltaen teoriaa käytäntöön kokemuksellisen oppimisen kautta.
- Opiskelija arvioi oppimisensa ja osaamisensa kehittymistä sekä hakee aktiivisesti ohjausta ja palautetta toiminnastaan harjoittelun edetessä.
- Opiskelija tuottaa kirjallisen asiakasraportin, jossa käytetään fysioterapianimikkeistön lisäksi ICF-koodeja toimintakyvyn ja sen edellytysten kuvauksen jäsentämisessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op toteutuu AMK:n oppimisympäristöissä
9 op = 6 vko = 243 h / 210 H + (33 h itsenäistä opiskelua)

SunHarkkaan palautetaan:
-Harjoittelun tavoitteet (alku- ja lopputavoitteet)
-Asiakasraportti

Lisäksi Sun Harkkaan palautetaan kaikki harjoittelun dokumentit:
-Työajanseuranta kuitattuna
-Ohjaavan fysioterapeutin arviointilomake
-Lopuksi opettaja kuittaa kommenttikenttään itsenäisen opiskelun osuuden tehdyksi

Päävastuu SunHarkan käytöstä on opiskelijalla.
Tarkemmat ohjeet: http://paivitykset.rediteq.fi/ohjeet/harjoittelun_ohjaus_opiskelija/

Sisällön jaksotus

Harjoittelu ajoittuu viikoille 44-49.

ENNEN HARJOITTELUN ALKUA:
-Sovi tehtävien sekä tavoitteiden palauttamiseen liittyvistä toimintatavoista erikseen ohjaavan opettajan kanssa.

- Opiskelija perehtyy Itsin "Fysioterapian harjoittelu/ Physiotherapy Clinical practice" -kansiossa olevaan harjoittelun oppaaseen perusteellisesti selvittäen omat vastuunsa harjoittelussa. Epäselvät asiat opiskelija ottaa esille ohjaavan opettajan kanssa. Opiskelijan tulee ottaa huomioon oppaan määrittämien tehtävien lisäksi harjoittelupaikkakohtaiset tehtävät hyvissä ajoissa.

- Oppimistavoitteet: itsearviointi ja tavoitteet –lomake palautetaan ohjaavalle opettajalle kommentoitavaksi. Opiskelija muokkaa kommentoitua lomaketta tarpeen mukaan siten, että hän voi lähettää tavoitteensa ohjaavalle fysioterapeutille . Opiskelija ja ohjaava fysioterapeutti tarkastelevat opiskelijan asettamia tavoitteita harjoittelupaikassa ensimmäisen harjoitteluviikon kuluessa sekä tarvittaessa opiskelija muokkaa asettamiaan tavoitteita.

HARJOITTELUN AIKANA:
- Fysioterapeuttiopiskelija työskentelee fysioterapeutin ohjauksessa fysioterapeutin tehtävissä. Opiskelija vastaa hänelle annettujen työtehtävien hoitamisesta fysioterapeuttiohjaajalleen ja opettajaohjaajalle.

- Toteutetaan TEAMSIN välityksellä alkutavoitekeskustelu (1.-2. viikko), johon osallistuvat opiskelija, ohjaava fysioterapeutti ja ohjaava opettaja. Opiskelija sopii tavoitekeskustelun ajankohdan ohjaajansa kanssa ohjaavan opettajan antamien aikataulujen puitteissa.

- Opiskelija laatii kirjallisen itsearvioinnin tavoitekeskusteluihin ja palauttaa sen ohjaavan opettajan kanssa sovitulla tavalla.

- Harjoittelun puoliväliin mennessä kirjallinen asiakasraportti on jo aloitettu. Tässä vaiheessa asiakasraportissa on kirjattu raportin alkuosa: esitiedot, raporttikohteen tilan kuvaus, alustava fysioterapeuttinen diagnoosi ja tavoitteet. Ohjaava fysioterapeutti tarkistaa raportin sisällön oikeellisuuden ja opettaja jäsennyksen, tavoitteet, toteutuksen jne. Opiskelijan kannattaa palauttaa raporttiluonnos mahdollisimman varhain ohjaavalle opettajalle, jotta ohjaava opettaja voi tarvittaessa ohjata raportin etenemistä. Valmis raportti tulee palauttaa SunHarkkaan viimeistään harjoittelun toiseksi viimeisellä viikolla, mutta viimeistään harjoittelun päätyttyä.

HARJOITTELUN LOPUKSI
- Loppuarviointiin osallistuvat opiskelija, ohjaava fysioterapeutti ja opettaja.
Opiskelija järjestää loppuarviointikeskustelun harjoittelun oppaassa kuvatulla tavalla. Opiskelija valmistautuu keskusteluun siten että hän vie keskustelua eteenpäin esitellen oman oppimisensa edistymistä ja jatkokehittymistarpeita tavoitekohtaisesti kirjallisen itsearviointiinsa nojautuen.
Loppuarviointikeskustelu toteutuu pääsääntöisesti TEAMSIN tms. välityksellä

-Opiskelija palauttaa kaikki tehtävät sekä harjoitteluun liittyvät dokumentit

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelujakson arvosana koostuu kolmen osa-alueen arvioinneista: työskentely harjoittelupaikassa 50% arvosanasta, fysioterapiaprosessia kuvaava raportti 25% sekä harjoitteluoppaassa mainittujen vastuutehtävien hoitaminen 25%.

1. Työskentelyä harjoittelupaikassa arvioi ohjaava fysioterapeutti / fysioterapeutit fysioterapeuttikoulutuksen asettamien kriteerien mukaan ohjaavan opettajan tuella ( asteikkona hylätty -5). Arvioinnissa painottuvat fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely, terapiaosaaminen sekä ohjaus- ja opetusosaaminen.

2. Fysioterapiaprosessia kuvaavan raportin ammatillisuutta arvioi opettaja harjoittelun kriteerien mukaisesti (hylätty – 5).

3. Harjoitteluoppaassa mainittujen vastuutehtävien hoitamisen arvioivat sekä ohjaava fysioterapeutti että ohjaava opettaja em. kriteerejä hyödyntäen. Vastuutehtäviin kuuluu mm. opintojakson arviointien ym. dokumenttien skannaus ja lataus Itsiin niille varattuun opiskelijakohtaiseen palautuslaatikkoon.

-Opettaja merkitsee opintojakson arvosanan opintosuoritusrekisteriin, kun opiskelija on tehnyt hyväksytysti kaikki opintojaksoon liittyvät suoritteet ja tehtävät

Hylätty (0)

Tarkemmat harjoittelun arviointikriteerit sekä myös hylätyn harjoittelun arviointikriteerit löytyvät Itsin "Fysioterapian harjoittelu/ Physiotherapy Clinical practice" -kansiosta

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää teoreettisesti ja tutkia simulaatiotilanteessa asiakkaan toimintakyvyn muutoksia. Opiskelija osaa toteuttaa em. tilanteisiin liittyvää fysioterapiaa kun muutokset johtuvat erityisesti hermoston toiminnan rajoitteista.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Kati Naamanka
 • Satu Takala
Ryhmät
 • PFYSIS21B
  PFYSIS21B

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• soveltaa aikaisemmin omaksumaansa osaamista sekä fysioterapian tutkimuksellista tietoaan tilanteissa, joissa asiakkaalla on keskus- ja ääreishermoston vajavuus,
• toimia fysioterapian eettisten periaatteiden mukaisesti,
• laatia asiakaslähtöisen toimintakyvyn osa-alueita selittävän fysioterapeuttisen tutkimissuunnitelman ja toteuttaa sen tilannekohtaisesti, luotettavasti ja turvallisesti,
• tehdä johtopäätöksiä asiakkaan toimintakykyä kuvaavista tutkimistuloksistaan sekä selittää, miten asiakkaan toimintakyvyn osa-alueiden muutokset vaikuttavat hänen osallistumismahdollisuuksiinsa,
• laatia asiakaslähtöisen fysioterapeuttisen diagnoosin ja asettaa tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa,
• suunnitella ja toteuttaa asiakkaan toimintakykyä ja sen osa-alueita ylläpitävät ja/tai edistävät fysioterapiatilanteet ottaen huomioon asiakkaan resurssit,
• ohjata ja tukea asiakkaan itsenäistä harjoittelua ja toimintakykyä hänelle soveltuvin terapiamuodoin sekä toimia yhteistyössä omaisten sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa,
• vertailla fysioterapian eri toteutusvaihtoehtojen tuloksellisuutta sekä raportoida asiakkaan tilasta suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Fysioterapiaprosessi, kun asiakkaan toimintakyvyn ja sen osa-alueiden muutokset ovat seurausta keskus- ja ääreishermoston vajavuudesta, oppimisympäristönä fysioterapia- ja kuntoutuspalveluita tuottavat palveluyksiköt.

Oppimisen tavoitteiden laatiminen, oppimisen kehittymisen reflektointi, kirjaaminen.

Oppimateriaalit

Oppiminen etenee fysioterapeuttikoulutuksessa kumulatiivisesti, joten harjoittelu edellyttää sitä, että opiskelija on omaksunut ennen harjoittelujakson alkua edeltävien opintojen sisältöjen mukaisen osaamisen.
Oppimateriaalina em. osaamisen liittyvä materiaali sekä harjoittelupaikan määrittämä oheismateriaali.

Opetusmenetelmät

Opiskelija reflektoi omaa osaamistaan ennen harjoittelua ja asettaa kirjalliset tavoitteet omalle oppimiselleen.
Opiskelija toimii aktiivisesti harjoittelun asiakastilanteissa ja muiden tehtävien toteutuksessa soveltaen teoriaa käytäntöön kokemuksellisen oppimisen kautta.
Opiskelija arvioi oppimisensa ja osaamisensa kehittymistä suullisesti ja kirjallisesti sekä hakee aktiivisesti ohjausta ja palautetta toiminnastaan harjoittelun edetessä.
Opiskelija tuottaa kirjallisen asiakasraportin, jossa käytetään fysioterapianimikkeistön lisäksi ICF-koodeja toimintakyvyn ja sen edellytysten kuvauksen jäsentämisessä.

Kansainvälisyys

ENNEN HARJOITTELUN ALKUA Opiskelija perehtyy ITSin Harjoittelu Clinical practise -kansiossa olevaan harjoittelun oppaaseen perusteellisesti selvittäen omat vastuunsa harjoittelussa. Epäselvät asiat opiskelija ottaa esille ohjaavan opettajan kanssa. Opiskelijan tulee ottaa huomioon oppaan määrittämien tehtävien lisäksi harjoittelupaikkakohtaiset tehtävät hyvissä ajoin.

Oppimistavoitteet: itsearviointi ja tavoitteet –lomake palautetaan opettajan kommentoitavaksi. Opiskelija muokkaa kommentoitua lomaketta tarpeen mukaan siten, että hän voi lähettää tavoitteensa ohjaavalle fysioterapeutille. Opiskelija ja ohjaava fysioterapeutti tarkastelevat opiskelijan asettamia tavoitteita harjoittelupaikassa ensimmäisen harjoitteluviikon kuluessa sekä tarvittaessa opiskelija muokkaa asettamiaan tavoitteita. Kirjalliset tavoitteet viedään myös SUN HARKKA -alustalle.

HARJOITTELUSSA fysioterapeuttiopiskelija työskentelee fysioterapeutin ohjauksessa fysioterapeutin tehtävissä. Opiskelija vastaa hänelle annettujen työtehtävien hoitamisesta fysioterapeuttiohjaajalleen ja opettajaohjaajalle.

Alkutavoitekeskustelu toteutetaan Teamsin välityksellä (1-2 viikolla), ja siihen osallistuvat opiskelija, ohjaava fysioterapeutti ja opettaja. Opiskelija sopii tavoitekeskustelun ajankohdan ohjaajansa kanssa opettajien antamien aikataulujen puitteissa.

Opiskelija laatii kirjallisen itsearvioinnin tavoitekeskusteluihin ja palauttaa sen SUN HARKKAAN viimeistään kaksi päivää ennen tavoitekeskusteluja.

Harjoittelun puoliväliin mennessä kirjallinen raportti on jo aloitettu. Tässä vaiheessa raportissa on kirjattu raportin alkuosa: esitiedot, raporttikohteen tilan kuvaus, alustava fysioterapeuttinen diagnoosi ja tavoitteet. Ohjaava fysioterapeutti tarkistaa raportin sisällön oikeellisuuden ja opettaja jäsennyksen, tavoitteet, toteutuksen jne. Opiskelijan kannattaa palauttaa raporttiluonnos mahdollisimman varhain oppimisalustalle (SUN HARKKA), jotta ohjaava opettaja voi tarvittaessa ohjata raportin etenemistä. Valmis raportti tulee palauttaa oppimisalustalle viimeistään harjoittelun päätyttyä.

Loppuarviointiin osallistuvat opiskelija, ohjaava fysioterapeutti ja opettaja.
Opiskelija järjestää loppuarviointikeskustelun harjoittelun oppaassa kuvatulla tavalla. Opiskelija valmistautuu keskusteluun siten, että hän vie keskustelua eteenpäin esitellen oman oppimisensa edistymistä ja jatkokehittymistarpeita tavoitekohtaisesti kirjalliseen itsearviointiinsa nojautuen.
Loppuarviointikeskustelu toteutuu pääsääntöisesti Teamsin tms. välityksellä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Itsearviointi ja tavoitteet: kirjallinen itsearviointi ja tavoitteet ennen harjoittelua ja täydentäminen loppuarviointiin (itsenäinen opiskelu)

- Harjoittelun aikana opiskelija tekee kirjallisen fysioterapiaprosessia kuvaavan raportin. Tästä on raporttipohja ohjeineen ja muuta tukimateriaalia oppimisalustalla ITSissä Harjoittelu -kansiossa. Raportissa käytetään ICF pääkooditusta fysioterapianimikkeistön koodien lisäksi jäsentämään kirjoittamista. Muu itsenäinen opiskelu esim. ohjaavan fysioterapeutin määrittämään oheismateriaaliin perehtyminen.

- Dokumenttien arkistointi: Opiskelija arkistoi harjoitteluun liittyvät dokumentit SUN HARKKA -sovellukseen.

Muistutus: Mahdolliset poissaolot korvataan 1:1 ja niiden suorittamisesta sovitaan ohjaavan fysioterapeutin ja ohjaavan opettajan kanssa. Huomioikaa mahdollisiin pajapäiviin osallistumisenne.

Sisällön jaksotus

Harjoitteluajankohta keväällä 2024 on viikot 9-14

Harjoittelu jakautuu kahteen osaan:

Neuro 1op toteutuu Turun AMK:n oppimisympäristöissä. TARKISTETAAN

Neuro 9op toteutuu erilaisissa kliinisissä harjoitteluympäristöissä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit ITSissä.

Harjoittelujakson arvosana koostuu kolmen osa-alueen arvioinneista: työskentely harjoittelupaikassa, fysioterapiaprosessia kuvaava raportti sekä harjoitteluoppaassa mainittujen vastuutehtävien hoitaminen.

Työskentelyä harjoittelupaikassa arvioi ohjaava fysioterapeutti / fysioterapeutit fysioterapeuttikoulutuksen asettamien kriteerien mukaan ohjaavan opettajan tuella ( asteikkona hylätty – 5). Arvioinnissa painottuvat fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely, terapiaosaaminen sekä ohjaus- ja opetusosaaminen. Fysioterapiaprosessia kuvaavan raportin ammatillisuutta arvioi opettaja harjoittelun kriteerien mukaisesti. Harjoitteluoppaassa mainittujen vastuutehtävien hoitamisen arvioivat sekä ohjaava fysioterapeutti että ohjaava opettaja em. kriteerejä hyödyntäen. Vastuutehtäviin kuuluu mm. opintojakson arviointien ym. dokumenttien skannaus ja lataus SUN HARKKA -sovellukseen.
Opettaja merkitsee opintojakson arvosanan opintosuoritusrekisteriin, kun opiskelija on tehnyt hyväksytysti kaikki opintojaksoon liittyvät suoritteet ja tehtävät.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää teoreettisesti ja tutkia simulaatiotilanteessa asiakkaan toimintakyvyn muutoksia. Opiskelija osaa toteuttaa em. tilanteisiin liittyvää fysioterapiaa kun muutokset johtuvat erityisesti hermoston toiminnan rajoitteista.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pirjo Pennanen

Tavoitteet

HUOM! Opintojakso on tarkoitettu AINOASTAAN Suomen Urheiluopiston ja fysioterapeuttikoulutuksen välisen toisen asteen yhteistyösopimuksen kautta tuleville toisen asteen opiskelijoille

Tavoitteena on, että opiskelija
- tutustuu ammattikorkeakouluun oppimis- ja työskentelyympäristönä
- perehdyy toisen väylän opintojen opintotarjontaan kokonaisuutena
- tutustuu AMK:n digitaalisiia työvälineisiin ja osaa käyttää niitä opinnoissaan
- tutustuu fysioterapeuttikoulutukseen Turun ammattikorkeakoulunssa sekä fysioterapiaan alana

Opiskelutaitojen osalta tavoitteena on, että opiskelija
- tunnistaa omat haasteensa ja mahdollisuutensa korkeakouluopinnoissa ja opintojen etenemisessä
- osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa ja oppimista edistävää palautetta
- sitoutuu tavoitteelliseen opiskeluun

Sisältö

- erilaisiin oppimisympäristöihin ja työkaluihin tutustuminen: tilat, Peppi, Messi, ITSlearning, sähköposti, työjärjestys, kirjasto
- korkeakouluopiskelun erityispiirteet verrattuna toisen asteen opiskeluun: mm. ajankäytön suunnittelun tärkeys, suuri itsenäisen työskentelyn määrä
- koulutusalan erityispiirteet, oman koulutuksen rakenne, HOPS eli henkilökohtainen oppimissuunnitelma, opintojaksoille ilmoittautuminen
- ITSlearning -alustan Digistartti toisen asteen opiskelijoille

Opetusmenetelmät

itsenäinen opiskelu, tapaamisiin osallistuminen, reflektioiden tekeminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

HUOM! OPintojakso koskee toisen asteen yhteistyötä Turun AMK:n fysioterapeuttikoulutuksen ja Suomen Urheiluopiston välillä. Kiintiöpaikkoja 5 opiskeijalle

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa tavallisimmat kirurgisesti tai ortopedisesti hoidettavat vammat ja sairaudet, selittää niihin liittyvät operatiiviset toimenpiteet sekä kokonaishoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet. Lisäksi opiskelija osaa selittää em. toimenpiteiden aiheuttamat toimintakyvyn rajoitteet, sekä ottaa ne huomioon suunnitellessaan ja toteuttaessaan fysioterapiaa.

Sisältö

Fysioterapeutin työn kannalta keskeiset ortopediset vammat ja sairaudet sekä niihin liittyvät operatiiviset toimenpiteet ja kokonaishoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet.

Oppimateriaalit

Kts.myös kohta: Lisätietoja (alla)
(Suluissa luettavat sivut)

Kurssikirjat löytyvät E-kirjana Turku AMK:n Finnan kautta:
Huom kirjaudu sisään ensin Turku AMK:n haka-tunnuksilla finnaan ja hae kirja haun kautta. Sen jälkeen kirjaudu linkistä: Kandidaattikustannus > Turun ammattikorkeakoulu

Helenius, I. J., Laitinen, M., Sirola, J., Ahonen, M., & Lätti, S. (2022). Ortopedia (2. [uudistettu] painos.). Kandidaattikustannus.

LUKU 15: Selkärangansairaudet: 15.4 Degeneratiiviset spesifit selkäsairaudet - 15.19 Araknoidiitti
LUKU 19 (kokonaan): Olkapää
LUKU 16: Lantion ja lonkan sairaudet: 16.1. Lonkan tekonivelleikkaukset - 16.14 Seuranta
LUKU 17.5 Polvilumpion sijoiltaanmeno

Kröger, H., Aro, H., Böstman, O., Lassus, J. & Salo,j. (toim.) 2019. traumatologia. Helsinki: Kandidaattikustannus Oy.

LUKU 3 (kokonaan): Tuki- ja liikuntaslimistön rakenne ja kestävyys
LUKU 21.8: Luunmurtuman paraneminen, 21.9 Luunmurtumien yleiset ja paikalliset komplikaatiot, 21.10 Luunmurtuman konservatiivinen hoito
LUKU 22 (kokonaan): Ligamenttirepeämät ja nivelten sijoiltaanmenot
LUKU 23 (kokonaan): Lihaksen ja jänteen vammat
LUKU 36 (kokonaan): Hartiaseudun ja olkavarren vammat
LUKU 37 (kokonaan): Kyynärseudun ja kyynärvarren vammat
LUKU 38 (kokonaan): Ranteen ja käden vammat
LUKU 39 (kokonaan): Lantionmurtumat
LUKU 40 (kokonaan): Lonkan ja reiden vammat
LUKU 41 (kokonaan): Polvivammat
LUKU 42 (kokonaan): Säären vammat
LUKU 43 (kokonaan): Nilkkavammat
LUKU 44 (kokonaan): Jalkaterän vammat
LUKU 48.3: Amputaatiot

Hyvä tuki-/lisämateriaali: Pasanen, K., Hapasalo, H., Halen, P. & Parkkari J. (2021) Urheiluvammojen ehkäisy, hoito ja kuntoutus. 1. painos. VK-kustannus Oy.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen osoitetun materiaalin ja siitä tehtyjen oppimismuistiinpanojen opiskelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinainen tentti on auki 10.12.2023 saakka.

Tentin tarkastukset: 30.09., 31.10., 31.11., ja 10.12. (tämä on viimeinen tarkistuskerta myös uusintatenteille!)

Tulokset tulevat Itslearningin arviointikirjaan ja Peppiin kootusti tentin tarkastuspäivien yhteydessä.

Opiskelijalla on oikeus uusia toteutuksen hylätty tenttisuoritus kaksi kertaa. Lisäksi opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksyttyä arvosanaa kerran uusintatentin ajankohtana tai opettajan ilmoittamana muuna ajankohtana.

Tentti suoritetaan kokonaisuutena ja siihen on varattu vastaamisaikaa 30 min. Huom. varsinaisessa tentissä ei ole salasanaa, vaan tentti alkaa heti kun avaat sen. Saat tietää tuloksesi heti tentin jälkeen.

Mikäli tarvitset lisäaikaa, toimita opettajalle todistus sähköpostitse. Lisäaika on 10 min. Saat paluupostina lisäajallisen tentin salasanan.

Mikäli opiskelijan tulos on hylätty tai hän haluaa korottaa arvosanaa, laita erikseen opettajalle sähköposti. Saat paluuviestinä sähköpostitse uusintatentin salasanan.

Huomioi, että myös uusintatentti (1 & 2 sekä korotukset) tulee olla suoritettuna 10.12.2023 mennessä. Uusintatenttiä voi myös suorittaa 24/7 etätenttinä. 

Sinun ei tarvitse tehdä uusintatenttiä (oli syy hylätty tai korotus) heti seuraavaan tarkastuspäivään mennessä. Opiskelija huolehtii itse siitä, että tenttitulos on hyväksytysti suoritettu 10.12.2023 mennessä.

Kansainvälisyys

Etätentti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Etätentti Itslearningissa, mahdolliset uusinnat samoin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op (27h): sisältää tentin ja materiaalin opiskelua.

Sisällön jaksotus

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Itslearning -oppimisalustalla.

Mikäli tarvitset lisäaikaa, toimita opettajalle virallinen todistus siitä sähköpostitse. Lisäaika on 10 min. Saat paluupostina lisäajallisen tentin salasanan.

Tentti voidaan tehdään 24/7 etätenttinä Itslearningissa

Viestintäkanava ja lisätietoja

Valitut oppikirjat on tarkoitettu ensisijaisesti lääketieteen opiskelijoille, joten joissakin kohdissa tarkastellaan asioita esim. fysiologisesti tai toimenpideteknisesti hyvin yksityiskohtaisesti.

Suurin käsite-ero on mobilisaatiolla, millä kirjan kirjoittajat tarkoittavat potilaan aktivointia (liikkumaan ja harjoittelemaan) EI NIVELTENMOBILISOINTIA mikä on monessa akuuttivaiheen tilanteessa fysioterapian toteutuskeinoista kielletty. Mobilisaatio tarkoittaa nivelpintojen passiivista liikuttelua tiettyjen periaatteiden mukaisesti. Tämä sisältö on teillä opiskeltavana muissa opintojaksoissa.

Tenttiin valmistautuessanne opiskelkaa fysioterapian kannalta keskeisiä asioita: minkälaisia
murtumia / vammoja/sairauksia, minkälaisia toimenpiteitä tehdään pääpiirteissään, mitä rajoituksia liikkumisen suhteen toimenpiteiden jälkeen, minkälaisia ohjeita kuntoutuksen suhteen, minkälaisia ovat kudosten paranemisprosessit ja minkälaisia ongelmia saattaa ilmetä paranemisen suhteen.


HUOM! Toisen asteen yhteistyö koskee sopimusten mukaisesti
- TYA -oppilaitos Oy: / Turun Hierojakoulun kiintiöpaikka -opiskelijoita (5 opiskelijaa)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa käytetään tasavälistä skaalaa, alin hyväksytyn raja on 50% maksimipisteistä.
Uusinnat tehdään erikseen sovitusti tentaattorin kanssa.

Hylätty (0)

Läpipääsemiseen vaaditaan vähintään. 50% kokonaispistemäärästä (eli 25p.)

hyl<50% maksimipistemäärästä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1>=50% maksimipistemäärästä
2>60% maksimipistemäärästä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3>70% maksimipistemäärästä
4>80% maksimipistemäärästä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5>90% maksimipistemäärästä

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 01.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ryhmät
 • PFYSIS23
  Fysioterapeutti (AMK), S23
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa tavallisimmat kirurgisesti tai ortopedisesti hoidettavat vammat ja sairaudet, selittää niihin liittyvät operatiiviset toimenpiteet sekä kokonaishoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet. Lisäksi opiskelija osaa selittää em. toimenpiteiden aiheuttamat toimintakyvyn rajoitteet, sekä ottaa ne huomioon suunnitellessaan ja toteuttaessaan fysioterapiaa.

Sisältö

Fysioterapeutin työn kannalta keskeiset ortopediset vammat ja sairaudet sekä niihin liittyvät operatiiviset toimenpiteet ja kokonaishoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet.

Oppimateriaalit

Kts.myös kohta: Lisätietoja (alla)
(Suluissa luettavat sivut)

Kurssikirjat löytyvät E-kirjana Turku AMK:n Finnan kautta:
Huom kirjaudu sisään ensin Turku AMK:n haka-tunnuksilla finnaan ja hae kirja haun kautta. Sen jälkeen kirjaudu linkistä: Kandidaattikustannus > Turun ammattikorkeakoulu

Helenius, I. J., Laitinen, M., Sirola, J., Ahonen, M., & Lätti, S. (2022). Ortopedia (2. [uudistettu] painos.). Kandidaattikustannus.

LUKU 15: Selkärangansairaudet: 15.4 Degeneratiiviset spesifit selkäsairaudet - 15.19 Araknoidiitti
LUKU 19 (kokonaan): Olkapää
LUKU 16: Lantion ja lonkan sairaudet: 16.1. Lonkan tekonivelleikkaukset - 16.14 Seuranta
LUKU 17.5 Polvilumpion sijoiltaanmeno

Kröger, H., Aro, H., Böstman, O., Lassus, J. & Salo,j. (toim.) 2019. traumatologia. Helsinki: Kandidaattikustannus Oy.

LUKU 3 (kokonaan): Tuki- ja liikuntaslimistön rakenne ja kestävyys
LUKU 21.8: Luunmurtuman paraneminen, 21.9 Luunmurtumien yleiset ja paikalliset komplikaatiot, 21.10 Luunmurtuman konservatiivinen hoito
LUKU 22 (kokonaan): Ligamenttirepeämät ja nivelten sijoiltaanmenot
LUKU 23 (kokonaan): Lihaksen ja jänteen vammat
LUKU 36 (kokonaan): Hartiaseudun ja olkavarren vammat
LUKU 37 (kokonaan): Kyynärseudun ja kyynärvarren vammat
LUKU 38 (kokonaan): Ranteen ja käden vammat
LUKU 39 (kokonaan): Lantionmurtumat
LUKU 40 (kokonaan): Lonkan ja reiden vammat
LUKU 41 (kokonaan): Polvivammat
LUKU 42 (kokonaan): Säären vammat
LUKU 43 (kokonaan): Nilkkavammat
LUKU 44 (kokonaan): Jalkaterän vammat
LUKU 48.3: Amputaatiot

Hyvä tuki-/lisämateriaali: Pasanen, K., Hapasalo, H., Halen, P. & Parkkari J. (2021) Urheiluvammojen ehkäisy, hoito ja kuntoutus. 1. painos. VK-kustannus Oy.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen osoitetun materiaalin ja siitä tehtyjen oppimismuistiinpanojen opiskelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinainen tentti on auki 31.05.2024 saakka.

Tentin tarkastukset: 31.01., 29.02., 31.03., 30.04. ja 31.05. (tämä on viimeinen tarkistuskerta myös uusintatenteille!)

Tulokset tulevat Itslearningin arviointikirjaan ja Peppiin kootusti tentin tarkastuspäivien yhteydessä.

Opiskelijalla on oikeus uusia toteutuksen hylätty tenttisuoritus kaksi kertaa. Lisäksi opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksyttyä arvosanaa kerran uusintatentin ajankohtana tai opettajan ilmoittamana muuna ajankohtana.

Tentti suoritetaan kokonaisuutena ja siihen on varattu vastaamisaikaa 30 min. Huom. varsinaisessa tentissä ei ole salasanaa, vaan tentti alkaa heti kun avaat sen. Saat tietää tuloksesi heti tentin jälkeen.

Mikäli tarvitset lisäaikaa, toimita opettajalle todistus sähköpostitse. Lisäaika on 10 min. Saat paluupostina lisäajallisen tentin salasanan.

Mikäli opiskelijan tulos on hylätty tai hän haluaa korottaa arvosanaa, laita erikseen opettajalle sähköposti. Saat paluuviestinä sähköpostitse uusintatentin salasanan.

Huomioi, että myös uusintatentti (1 & 2 sekä korotukset) tulee olla suoritettuna 31.05.2024 mennessä. Uusintatenttiä voi myös suorittaa 24/7 etätenttinä. 

Sinun ei tarvitse tehdä uusintatenttiä (oli syy hylätty tai korotus) heti seuraavaan tarkastuspäivään mennessä. Opiskelija huolehtii itse siitä, että tenttitulos on hyväksytysti suoritettu 31.05.2024 mennessä.

Kansainvälisyys

Etätentti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Etätentti Itslearningissa, mahdolliset uusinnat samoin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op (27h): sisältää tentin ja materiaalin opiskelua.

Sisällön jaksotus

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Itslearning -oppimisalustalla.

Mikäli tarvitset lisäaikaa, toimita opettajalle virallinen todistus siitä sähköpostitse. Lisäaika on 10 min. Saat paluupostina lisäajallisen tentin salasanan.

Tentti voidaan tehdään 24/7 etätenttinä Itslearningissa

Viestintäkanava ja lisätietoja

Toisen asteen yhteistyösopimuksen mukaisesti opintojaksolla on 5 opiskelijan kiintiö Suomen urheiluopiston (TAI:n toteutus) opiskelijoille

___________________________________________________________________________________

Opintojakson kaikki viestintä tapahtuu Itslearning -alustalla. Olethan yhteydessä opintojakson opettajaan mikäli et pääse Itslearning -alustalle. Itslearning aukee vasta, kun ilmoittautumiset on hyväksytty.

__________________________________________________________________________

Valitut oppikirjat on tarkoitettu ensisijaisesti lääketieteen opiskelijoille, joten joissakin kohdissa tarkastellaan asioita esim. fysiologisesti tai toimenpideteknisesti hyvin yksityiskohtaisesti.

Suurin käsite-ero on mobilisaatiolla, millä kirjan kirjoittajat tarkoittavat potilaan aktivointia (liikkumaan ja harjoittelemaan) EI NIVELTENMOBILISOINTIA mikä on monessa akuuttivaiheen tilanteessa fysioterapian toteutuskeinoista kielletty. Mobilisaatio tarkoittaa nivelpintojen passiivista liikuttelua tiettyjen periaatteiden mukaisesti. Tämä sisältö on teillä opiskeltavana muissa opintojaksoissa.

Tenttiin valmistautuessanne opiskelkaa fysioterapian kannalta keskeisiä asioita: minkälaisia
murtumia / vammoja/sairauksia, minkälaisia toimenpiteitä tehdään pääpiirteissään, mitä rajoituksia liikkumisen suhteen toimenpiteiden jälkeen, minkälaisia ohjeita kuntoutuksen suhteen, minkälaisia ovat kudosten paranemisprosessit ja minkälaisia ongelmia saattaa ilmetä paranemisen suhteen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa käytetään tasavälistä skaalaa, alin hyväksytyn raja on 50% maksimipisteistä.
Uusinnat tehdään erikseen sovitusti tentaattorin kanssa.

Hylätty (0)

Läpipääsemiseen vaaditaan vähintään. 50% kokonaispistemäärästä (eli 25p.)

hyl<50% maksimipistemäärästä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1>=50% maksimipistemäärästä
2>60% maksimipistemäärästä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3>70% maksimipistemäärästä
4>80% maksimipistemäärästä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5>90% maksimipistemäärästä

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

31.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Satu Takala
Ryhmät
 • PFYSIS21A
  PFYSIS21A

Tavoitteet

Key competence requirements:
The student is able to:

- Define the basic principles of ergonomics in health care
- Understand and observe basic movements and recognize the importance of motor learning in patient handling
- Choose and utilize the safe and rehabilitative transfer technique/s and proper assistive device/s depending on the patient's functional status.
- Identify, evaluate and diminish risk factors in patient handling, both patient and professional perspectives
- Communicate and co-operate in multiprofessional environment to achieve safe and rehabilitating patient handling situations

Sisältö

Basics of ergonomics. Risk assessment. Basic movement and functional capacity of a patient. Body awareness and motor learning. Biomechanics in patient handling. Patient handling principles and management policies. Ethics and communication during patient handling.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Esa Bärlund
 • Satu Takala
 • FT1 Virtuaalihenkilö7
Ryhmät
 • PFYSIS22B
  PFYSIS22B
 • PFYSIS22
  Fysioterapeutti (AMK), S22
 • PFYSIS22A
  PFYSIS22A

Tavoitteet

Key competence requirements:
The student is able to:

- Define the basic principles of ergonomics in health care
- Understand and observe basic movements and recognize the importance of motor learning in patient handling
- Choose and utilize the safe and rehabilitative transfer technique/s and proper assistive device/s depending on the patient's functional status.
- Identify, evaluate and diminish risk factors in patient handling, both patient and professional perspectives
- Communicate and co-operate in multiprofessional environment to achieve safe and rehabilitating patient handling situations

Sisältö

Basics of ergonomics. Risk assessment. Basic movement and functional capacity of a patient. Body awareness and motor learning. Biomechanics in patient handling. Patient handling principles and management policies. Ethics and communication during patient handling.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Esa Bärlund
 • Satu Takala
 • FT1 Virtuaalihenkilö7
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23

Tavoitteet

Key competence requirements:

After completing the course, the student is able to
-Choose and utilize the safe and rehabilitative transfer technique/s and proper assistive device/s?according to the patient's functional status?
-Identify, evaluate and diminish risk factors in patient handling, both patient and professional perspectives?
-Communicate and co-operate in multiprofessional environment to achieve safe and rehabilitating patient handling situations, integrating ethical reasoning in patient handling situations

Sisältö

Content:
The practical part of the SAPHA course (2 ECTS) coconsists of four practical lessons in part 5, and simulations in part 6. Practical part 1,5 (practical training) + 0,5 (simulations) ECTS

These contents, together with the theoretical part of this course, offer a holistic approach to the basis of patient handling, including the fundamental elements of evidence-based patient handling education.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Prerequisites:
Theoretical understanding of patient handling in safe and rehabilitating way.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 26.11.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Satu Takala

Tavoitteet

Key competence requirements:

After completing the course, the student is able to
-Define the basic principles of ergonomics in health care
-Understand and observe natural movements and recognize the importance of motor learning in patient handling

Sisältö

Content:
The theory part of SAPHA course (2 ECTS) consists of four separate parts (1-4). The parts are named 1) Basics of Ergonomics, 2) Function of a Patient 3) Principles of Patient Handling and 4) Management Policies.

These contents offer a holistic approach to the basis of patient handling, including the fundamental elements of evidence-based patient handling education.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Toimi oman kotikorkeakoulusi ohjeiden mukaan siinä, miten suoritus siirretään kotikorkeakoulusi opintotietojärjestelmään.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

No prerequisites

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Esa Bärlund
 • Satu Takala
 • FT1 Virtuaalihenkilö7
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23

Tavoitteet

Key competence requirements:

After completing the course, the student is able to
-Define the basic principles of ergonomics in health care
-Understand and observe natural movements and recognize the importance of motor learning in patient handling

Sisältö

Content:
The theory part of SAPHA course (2 ECTS) consists of four separate parts (1-4). The parts are named 1) Basics of Ergonomics, 2) Function of a Patient 3) Principles of Patient Handling and 4) Management Policies.

These contents offer a holistic approach to the basis of patient handling, including the fundamental elements of evidence-based patient handling education.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

No prerequisites

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 28

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Irina Katajisto-Korhonen
Ryhmät
 • PFYSIS21B
  PFYSIS21B

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa fysioterapian kannalta keskeisten psykiatristen sairauksien oireet ja niiden vaikutuksen toimintakykyyn,
• kuvata sairauksien lääketieteelliset tutkimiskäytänteet siten, että pystyy toteuttamaan fysioterapiaa osana kokonaishoitoa ja kuntoutusta,
• kuvata psykiatrisen asiakkaan hoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet.

Sisältö

Fysioterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet kuten masennus, syömishäiriöt, päihderiippuvuus sekä niiden tutkimus- ja hoitokäytänteet, psykiatrinen hoito – ja palvelujärjestelmä.

Oppimateriaalit

Fysioterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet ja mielenterveyshäiriöt sekä niiden kuntoutus- ja hoitokäytänteet.

Tenttimateriaali on kirjassa Lönnqvist, J., Marttunen, M., Henriksson, M., Partonen, T., Aalberg, V & Seppälä, O. (toim.) 2017 (tai uusin painos). Psykiatria. Kustannus Oy Duodecim. * Huom. kirja saatavilla myös e-kirjana.

Tenttiin luetaan seuraavat luvut:
- Skitsofrenia ja muut psykoosit
- Depressiiviset häiriöt
- Ahdistuneisuushäiriöt
- Pakko-oireiset häiriöt
- Persoonallisuushäiriöt
- Itsetuhokäyttäytyminen

Vaikuttavia lääkeaineita ja lääkehoidon yksityiskohtia ei tarvitse osata.

Opetusmenetelmät

Kirjatentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelija valitsee itse tentin sekä uusinnan ajankohdat.

Kansainvälisyys

Kyseessä on kirjatentti, jonka avulla opiskelija hankkii perustiedot mielenterveyden häiriöistä ja sairauksista.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arviointi asteikolla 1-5:

Alle 5 pistettä on hylätty suoritus
5 pistettä = 1
6 pistettä = 2
7-8 pistettä = 3
9 pistettä = 4
10 pistettä = 5

Sisällön jaksotus

Sisältö: Fysioterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet ja mielenterveyshäiriöt sekä niiden kuntoutus- ja hoitokäytänteet.

Tentti tehdään kotitenttinä Itslearningissa ja tentin tekoon on aikaa 15 minuuttia.

Kun opiskelija on suorittanut tentin, tulee siitä laittaa s-posti vastuuopettajalle.


Ajoitus:
Opiskelija itse valitsee tentin sekä uusinnan ajankohdat. Tentti on tarkoitettu tehtäväksi ennen Psykofyysisen fysioterapian -opintojaksoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kyseessä on kirjatentti, joka arvioidaan asteikolla 1-5.

Alle 5 pistettä on hylätty suoritus
5 pistettä = 1
6 pistettä = 2
7-8 pistettä = 3
9 pistettä = 4
10 pistettä = 5

Hylätty (0)

0-4 pistettä tentistä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

5-6 pistettä tentistä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

7-9 pistettä tentistä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

10 pistettä tentistä

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Irina Katajisto-Korhonen
Ryhmät
 • PFYSIS22B
  PFYSIS22B

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa fysioterapian kannalta keskeisten psykiatristen sairauksien oireet ja niiden vaikutuksen toimintakykyyn,
• kuvata sairauksien lääketieteelliset tutkimiskäytänteet siten, että pystyy toteuttamaan fysioterapiaa osana kokonaishoitoa ja kuntoutusta,
• kuvata psykiatrisen asiakkaan hoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet.

Sisältö

Fysioterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet kuten masennus, syömishäiriöt, päihderiippuvuus sekä niiden tutkimus- ja hoitokäytänteet, psykiatrinen hoito – ja palvelujärjestelmä.

Oppimateriaalit

Fysioterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet ja mielenterveyshäiriöt sekä niiden kuntoutus- ja hoitokäytänteet.

Tenttimateriaali on kirjassa Lönnqvist, J., Marttunen, M., Henriksson, M., Partonen, T., Aalberg, V & Seppälä, O. (toim.) 2017 (tai uusin painos). Psykiatria. Kustannus Oy Duodecim. * Huom. kirja saatavilla myös e-kirjana.

Tenttiin luetaan seuraavat luvut:
- Skitsofrenia ja muut psykoosit
- Depressiiviset häiriöt
- Ahdistuneisuushäiriöt
- Pakko-oireiset häiriöt
- Persoonallisuushäiriöt
- Itsetuhokäyttäytyminen

Vaikuttavia lääkeaineita ja lääkehoidon yksityiskohtia ei tarvitse osata.

Tutustu lisäksi traumaperäisen stressihäiriöön Käypä hoito -suosituksen avulla (lääkehoitoa lukuun ottamatta): https://www.kaypahoito.fi/hoi50080

Opetusmenetelmät

Kirjatentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelija valitsee itse tentin sekä uusinnan ajankohdat.

Kansainvälisyys

Kyseessä on kirjatentti, jonka avulla opiskelija hankkii perustiedot mielenterveyden häiriöistä ja sairauksista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arviointi asteikolla 1-5:

Alle 5 pistettä on hylätty suoritus
5 pistettä = 1
6 pistettä = 2
7-8 pistettä = 3
9 pistettä = 4
10 pistettä = 5

Sisällön jaksotus

Sisältö: Fysioterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet ja mielenterveyshäiriöt sekä niiden kuntoutus- ja hoitokäytänteet.

Tentti tehdään kotitenttinä Itslearningissa ja tentin tekoon on aikaa 15 minuuttia.

Kun opiskelija on suorittanut tentin, tulee siitä laittaa s-posti vastuuopettajalle.


Ajoitus:
Opiskelija itse valitsee tentin sekä uusinnan ajankohdat. Tentti on tarkoitettu tehtäväksi ennen Psykofyysisen fysioterapian -opintojaksoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kyseessä on kirjatentti, joka arvioidaan asteikolla 1-5.

Alle 5 pistettä on hylätty suoritus
5 pistettä = 1
6 pistettä = 2
7-8,4 pistettä = 3
8,5-9,5 pistettä = 4
9,6-10 pistettä = 5

Hylätty (0)

0-4 pistettä tentistä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

5-6 pistettä tentistä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

7-9,5 pistettä tentistä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

9,6-10 pistettä tentistä

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Irina Katajisto-Korhonen
Ryhmät
 • MFYSIK22
  Fysioterapeutti (AMK) monimuoto, K22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa fysioterapian kannalta keskeisten psykiatristen sairauksien oireet ja niiden vaikutuksen toimintakykyyn,
• kuvata sairauksien lääketieteelliset tutkimiskäytänteet siten, että pystyy toteuttamaan fysioterapiaa osana kokonaishoitoa ja kuntoutusta,
• kuvata psykiatrisen asiakkaan hoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet.

Sisältö

Fysioterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet kuten masennus, syömishäiriöt, päihderiippuvuus sekä niiden tutkimus- ja hoitokäytänteet, psykiatrinen hoito – ja palvelujärjestelmä.

Oppimateriaalit

Fysioterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet ja mielenterveyshäiriöt sekä niiden kuntoutus- ja hoitokäytänteet.

Tenttimateriaali on kirjassa Lönnqvist, J., Marttunen, M., Henriksson, M., Partonen, T., Aalberg, V & Seppälä, O. (toim.) 2017 (tai uusin painos). Psykiatria. Kustannus Oy Duodecim. * Huom. kirja saatavilla myös e-kirjana.

Tenttiin luetaan seuraavat luvut:
- Skitsofrenia ja muut psykoosit
- Depressiiviset häiriöt
- Ahdistuneisuushäiriöt
- Pakko-oireiset häiriöt
- Persoonallisuushäiriöt
- Itsetuhokäyttäytyminen

Vaikuttavia lääkeaineita ja lääkehoidon yksityiskohtia ei tarvitse osata.

Tutustu lisäksi traumaperäisen stressihäiriöön Käypä hoito -suosituksen avulla (lääkehoitoa lukuun ottamatta): https://www.kaypahoito.fi/hoi50080

Opetusmenetelmät

Kirjatentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelija valitsee itse tentin sekä uusinnan ajankohdat.

Kansainvälisyys

Kyseessä on kirjatentti, jonka avulla opiskelija hankkii perustiedot mielenterveyden häiriöistä ja sairauksista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arviointi asteikolla 1-5:

Alle 5 pistettä on hylätty suoritus
5 pistettä = 1
6 pistettä = 2
7-8 pistettä = 3
9 pistettä = 4
10 pistettä = 5

Sisällön jaksotus

Sisältö: Fysioterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet ja mielenterveyshäiriöt sekä niiden kuntoutus- ja hoitokäytänteet.

Tentti tehdään kotitenttinä Itslearningissa ja tentin tekoon on aikaa 15 minuuttia.

Kun opiskelija on suorittanut tentin, tulee siitä laittaa s-posti vastuuopettajalle.


Ajoitus:
Opiskelija itse valitsee tentin sekä uusinnan ajankohdat. Tentti on tarkoitettu tehtäväksi ennen Psykofyysisen fysioterapian -opintojaksoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kyseessä on kirjatentti, joka arvioidaan asteikolla 1-5.

Alle 5 pistettä on hylätty suoritus
5 pistettä = 1
6 pistettä = 2
7-8,4 pistettä = 3
8,5-9,5 pistettä = 4
9,6-10 pistettä = 5

Hylätty (0)

0-4 pistettä tentistä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

5-6 pistettä tentistä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

7-9,5 pistettä tentistä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

9,6-10 pistettä tentistä

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 27

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Irina Katajisto-Korhonen
Ryhmät
 • PFYSIS21A
  PFYSIS21A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa fysioterapian kannalta keskeisten psykiatristen sairauksien oireet ja niiden vaikutuksen toimintakykyyn,
• kuvata sairauksien lääketieteelliset tutkimiskäytänteet siten, että pystyy toteuttamaan fysioterapiaa osana kokonaishoitoa ja kuntoutusta,
• kuvata psykiatrisen asiakkaan hoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet.

Sisältö

Fysioterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet kuten masennus, syömishäiriöt, päihderiippuvuus sekä niiden tutkimus- ja hoitokäytänteet, psykiatrinen hoito – ja palvelujärjestelmä.

Oppimateriaalit

Fysioterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet ja mielenterveyshäiriöt sekä niiden kuntoutus- ja hoitokäytänteet.

Tenttimateriaali on kirjassa Lönnqvist, J., Marttunen, M., Henriksson, M., Partonen, T., Aalberg, V & Seppälä, O. (toim.) 2017 (tai uusin painos). Psykiatria. Kustannus Oy Duodecim. * Huom. kirja saatavilla myös e-kirjana.

Tenttiin luetaan seuraavat luvut:
- Skitsofrenia ja muut psykoosit
- Depressiiviset häiriöt
- Ahdistuneisuushäiriöt
- Pakko-oireiset häiriöt
- Persoonallisuushäiriöt
- Itsetuhokäyttäytyminen

Vaikuttavia lääkeaineita ja lääkehoidon yksityiskohtia ei tarvitse osata.

Tutustu lisäksi traumaperäisen stressihäiriöön Käypä hoito -suosituksen avulla (lääkehoitoa lukuun ottamatta): https://www.kaypahoito.fi/hoi50080

Opetusmenetelmät

Kirjatentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelija valitsee itse tentin sekä uusinnan ajankohdat.

Kansainvälisyys

Kyseessä on kirjatentti, jonka avulla opiskelija hankkii perustiedot mielenterveyden häiriöistä ja sairauksista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arviointi asteikolla 1-5:

Alle 5 pistettä on hylätty suoritus
5 pistettä = 1
6 pistettä = 2
7-8 pistettä = 3
9 pistettä = 4
10 pistettä = 5

Sisällön jaksotus

Sisältö: Fysioterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet ja mielenterveyshäiriöt sekä niiden kuntoutus- ja hoitokäytänteet.

Tentti tehdään kotitenttinä Itslearningissa ja tentin tekoon on aikaa 15 minuuttia.

Kun opiskelija on suorittanut tentin, tulee siitä laittaa s-posti vastuuopettajalle.


Ajoitus:
Opiskelija itse valitsee tentin sekä uusinnan ajankohdat. Tentti on tarkoitettu tehtäväksi ennen Psykofyysisen fysioterapian -opintojaksoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kyseessä on kirjatentti, joka arvioidaan asteikolla 1-5.

Alle 5 pistettä on hylätty suoritus
5 pistettä = 1
6 pistettä = 2
7-8,4 pistettä = 3
8,5-9,5 pistettä = 4
9,6-10 pistettä = 5

Hylätty (0)

0-4 pistettä tentistä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

5-6 pistettä tentistä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

7-9,5 pistettä tentistä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

9,6-10 pistettä tentistä

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Taina Vahtera
Ajoitusryhmät
 • Ba (Koko: 13. Avoin AMK: 0.)
 • Bb (Koko: 13. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PFYSIS21B
  PFYSIS21B
Pienryhmät
 • Ba
 • Bb

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa eri-ikäisten asiakkaiden kehityskriisejä, traumaattisia kriisejä sekä niiden yhteyksiä asiakkaan toimintakykyyn,
• kuvata voimavarojen arvioimiseen käytettäviä mittareita,
• arvioida eri-ikäisten ja erilaisten asiakkaiden psykofyysistä kokonaisuutta siihen tarkoitetuilla, näyttöön perustuvilla menetelmillä,
• toimia terapian toteutuksessa asiakkaan kohtaamisessa ja ohjaamisessa psykofyysistä lähestymistapaa käyttäen,
• tukea asiakasta ja hänen läheisiään säilyttämään ja edistämään toimintakykyä psykofyysisen lähestymistavan keinoin.

Sisältö

Psykofyysinen lähestymistapa fysioterapiassa, kehityskriisi, traumaattinen kriisi ja sen vaiheet, motivaatiotasot, muutosvaihemalli, voimavara-analyysi, masennus, ahdistuneisuus, krooninen kipu, syömishäiriöt, paniikkihäiriö, riippuvuus ilmiönä.

Oppimateriaalit

Opiskelijoiden omat tiedonhaut pääosassa.
Lisäksi voi hyödyntää mm. seuraavia materiaaleja soveltuvin osin.
HUOM materiaaliluettelo on täydennysvaiheessa.

Bunkan B.Tutkimuksia löydettävissä.
Psykofyysinen fysioterapia, julkaisut 1-4 Roxendal G. (1985) Body awareness therapy and the body awareness scale. Treatment and evaluation in psychiatric physiotherapy
Siirala J., Palomäki K. 2016. Kehon viisaat viestit. 2. painos. Viro 2017.
Fysioterapeutin käsikirja (Kauranen,K. 2019)
Luomajoki, H. 2020 (Toim.) Ammattilaisen kipukirja.
Talvitie U. ym. (2006 tai uudempi) Fysioterapia

Linkkejä:
http://www.psyfy.net/
http://ic-ppmh.org/
http://www.ibk.nu/

Opetusmenetelmät

Teoriatietoon perehtyminen, tapausesimerkkien ratkaiseminen, keskustelut sekä harjoitukset/simulaatiot ryhmän ja opettajan kanssa, kirjallinen raporttitehtävä ryhmätyönä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus
3 x 27 t = 81 tuntia sisältäen
Ennakkotehtävä
Teoriatiedon hakeminen
Teoriatietoon perehtyminen
Kirjallinen tehtävä ryhmän kanssa
Kontaktioppimiseen valmistautuminen
Kontaktioppiminen
Itsereflektio
Vertaispalautteen antaminen

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu psykofyysisen fysioterapian ydinsisältöjen vuoksi lähitoteuksena. Opiskelijat työskentelevät yhdessä kehollisesti ja teoreettisesti.
Tässä osiossa on kuvattuna myös ilmoittautumisohje.
SISÄLTÖ:
Pikakertaus Psykofyysinen ihminen-opintojakson luomaan pohjaan: psyko-fyysis-sosiaalinen ihminen.
Tämä jakso syventää asiakkaiden kohtaamista konkreettisesti.
Teemoja:
Asiakkaan voimavarojen arvioiminen. . Tähän liittyy motivaation (motivaatiotasot) selvittäminen muutokseen (muutosvaihemalli) pyrittäessä.
Fysioterapian mahdollisuuksia, terapiasovelluksia asiakkaan toimintakyvyn tukemisessa kun asiakkaalla on esimerkiksi:
- traumaattinen kriisi, kehityskriisit
- masennus,
- ahdistuneisuutta,
- (krooninen) kipu,
- syömishäiriöt,
- paniikkihäiriö,
- riippuvuus ilmiönä.
Fysioterapiassa asiakkaan kanssa kehollisesti työskennellessä em. asiat sattavat ovat läsnä ja niitä voidaan fysioterapian keinoin helpottaa. Asiakkaan voimavarojen arvioimiseen liittyy motivaation (motivaatiotasot) selvittäminen muutokseen (muutosvaihemalli) pyrittäessä.
Lisäksi sisällössä paneudutaan edelleen fysioterapeutin ammatillisten rajojen tunnistamiseen sekä asiakkaan ohjaamiseen muiden asianatuntijoiden luo.

Pfysis21B jakaantuu kahteen eri ilmoittautumisryhmään Ba ja Bb.
Ba ja Bb jakaantuvat tunnilla opettajan ohjauksessa vielä oppimispienryhmiin:
Ba: pr1 ja pr 2
Bb: pr 3 ja pr 4

Aloitus:
KOKO ryhmä Pfysis21B osallistuu opintojakson aloitukseen yhdessä (seuraa lukujärjestystä):
- orientaatio kurssille (ryhmäjaot, kurssirakenne, tehtävät, läsnolo).
- orientaatio opintojakson sisältöihin ja materiaaleihin ennen tapausesimerkkien käsittelyjen alkua
Tapausesimerkkien käsittelyt, eli pienryhmätunnit toteutuvat seuraavasti:

Pienryhmä Ba, jaettu kahteen: Pr B1 ja pr B2
- pienryhmätunnit sisältävät käytännön toimintaa ja harjoittelua, alkaen viikolla 36, kerran viikossa, yhteensä x kertaa lähitoteutuksena. Kts. pienryhmän Ba tai Bb lukujärjestys sen mukaan kummassa ryhmässä olet ilmoittautuneena.
- ryhmäryöskentelyä lähitapaamisten välissä

Pienryhmä Bb, jaettu kahteen: Pr B3 ja prB4
- pienryhmätunnit sisältävät käytännön toimintaa ja harjoittelua, alkaen viikolla 42, kerran viikossa, yhteensä x kertaa lähitoteutuksena. Kts. pienryhmän Ba tai Bb lukujärjestys sen mukaan kummassa ryhmässä olet ilmoittautuneena.
- ryhmäryöskentelyä lähitapaamisten välissä

Koko Pfysis21B
- loppuseminaari 4 x 45min

Toteutussuunnitelma ja tehtävät tarkentuvat ItsLearning-alustalla

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Asiakkaan psyko-fyysis-sosiaalista kokonaisuutta tukevan fysioterapeutin ammatillisen kyvykkyyden kehittyminen:
1) Tapausesimerkkien perusteella koostetun, lähteistetyn raportin kirjoittaminen ryhmätyönä:1-5.Sovellettu Solo –taksonomia. Lähteet: http://www.johnbiggs.com.au/academic/solo-taxonomy/
2) Opiskelijan oppimistyöskentely tunneilla: oman ja muiden oppimisen aktiivinen tukeminen.
3) Itse- ja vertaisarvioinnin tuottaminen kirjallisesti, pyydetyllä tavalla, hyv/täydennettävä,
Se ja tuntiaktiivisuus voivat vaikuttaa arvosanaan +- 0,6p.
4) Kirjallisen opintojaksopalautteen tuottaminen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 = Esirakenteinen (prestructural). Tehtävää ei ole suoritettu asianmukaisesti tai se on suoritettu niukasti juuri ja juuri ohjeiden mukaan, jolloin käsittely on suppeaa. Vastaus voi olla esimerkiksi sisäisesti ristiriitainen, eikä opiskelija ole lainkaan ymmärtänyt asiaa, vaan toistaa kopioiden ja vain harvojen lähteiden tekstiä.

2 = Yksirakenteinen ( unistructrural). Opiskelija on käsitellyt vastauksessaan vain yhtä tai vain hyvin harvoja asian kannalta relevantteja asioita. Tehtävä saattaa sisältää paljonkin asian kannalta epäoleellista tietoa. Ymmärtäminen on nimellistä, pinnallista, lähdemateriaalia sellaisenaan toistavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 = Monirakenteinen (multistructural). Opiskelija käsittelee asiaa monista eri näkökulmista tai tuo esiin useita relevantteja aspekteja, mutta käsittelee niitä erillään toisistaan, ei synteesiä. Ymmärtäminen on irrallisen muistitiedon varassa, sirpaleisuutta. Tehtävästä ei käy ilmi miten esitetyt asiat liittyvät tai vaikuttavat toisiinsa.
4 = Relationaalinen (relational). Asiaa käsitellään monista eri näkökulmista jotka kytketään toisiinsa koherentiksi kokonaisuudeksi. Opiskelija on ymmärtänyt asioiden väliset suhteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 = Laaja abstrakti (extended abstract). Edellisten lisäksi opiskelija laajentaa käsittelyä annetun informaation ulkopuolelle esimerkiksi tekemällä yleistyksiä, pohtimalla asiaa omakohtaisesti tai tuomalla esiin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja soveltaen tai laajentaen annettua informaatiota tai lähdemateriaalissa esitettyjä näkökulmia. Tällöin voidaan puhua jonkintasoisesta oppimisen siirtovaikutuksesta (transfer), jossa opittua tietoa sovelletaan uuteen yhteyteen.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää ihmisen pyskofyysisenä kokonaisuutena osana fysioterapiatyötä.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 18.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Satu Takala
 • Taina Vahtera
Ajoitusryhmät
 • Aa (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
 • Ab (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PFYSIS21A
  PFYSIS21A
Pienryhmät
 • Aa
 • Ab

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa eri-ikäisten asiakkaiden kehityskriisejä, traumaattisia kriisejä sekä niiden yhteyksiä asiakkaan toimintakykyyn,
• kuvata voimavarojen arvioimiseen käytettäviä mittareita,
• arvioida eri-ikäisten ja erilaisten asiakkaiden psykofyysistä kokonaisuutta siihen tarkoitetuilla, näyttöön perustuvilla menetelmillä,
• toimia terapian toteutuksessa asiakkaan kohtaamisessa ja ohjaamisessa psykofyysistä lähestymistapaa käyttäen,
• tukea asiakasta ja hänen läheisiään säilyttämään ja edistämään toimintakykyä psykofyysisen lähestymistavan keinoin.

Sisältö

Psykofyysinen lähestymistapa fysioterapiassa, kehityskriisi, traumaattinen kriisi ja sen vaiheet, motivaatiotasot, muutosvaihemalli, voimavara-analyysi, masennus, ahdistuneisuus, krooninen kipu, syömishäiriöt, paniikkihäiriö, riippuvuus ilmiönä.

Oppimateriaalit

Opiskelijoiden omat tiedonhaut pääosassa.
Lisäksi voi hyödyntää mm. seuraavia materiaaleja soveltuvin osin.
HUOM materiaaliluettelo on täydennysvaiheessa.

Bunkan B.Tutkimuksia löydettävissä.
Psykofyysinen fysioterapia, julkaisut 1-4 Roxendal G. (1985) Body awareness therapy and the body awareness scale. Treatment and evaluation in psychiatric physiotherapy
Siirala J., Palomäki K. 2016. Kehon viisaat viestit. 2. painos. Viro 2017.
Fysioterapeutin käsikirja (Kauranen,K. 2019)
Luomajoki, H. 2020 (Toim.) Ammattilaisen kipukirja.
Talvitie U. ym. (2006 tai uudempi) Fysioterapia

Linkkejä:
http://www.psyfy.net/
http://ic-ppmh.org/
http://www.ibk.nu/

Opetusmenetelmät

Teoriatietoon perehtyminen, tapausesimerkkien ratkaiseminen, keskustelut sekä harjoitukset/simulaatiot ryhmän ja opettajan kanssa, kirjallinen raporttitehtävä ryhmätyönä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus
3 x 27 t = 81 tuntia sisältäen
Ennakkotehtävä
Teoriatiedon hakeminen
Teoriatietoon perehtyminen
Kirjallinen tehtävä ryhmän kanssa
Kontaktioppimiseen valmistautuminen
Kontaktioppiminen
Itsereflektio
Vertaispalautteen antaminen

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu psykofyysisen fysioterapian ydinsisältöjen vuoksi lähitoteutuksena. Opiskelijat työskentelevät yhdessä kehollisesti ja teoreettisesti.
Tässä osiossa on kuvattuna myös ilmoittautumisohje.

SISÄLTÖ:
Pikakertaus Psykofyysinen ihminen-opintojakson luomaan pohjaan: psyko-fyysis-sosiaalinen ihminen.

Tämä jakso syventää asiakkaiden kohtaamista konkreettisesti.
Teemoja:
Asiakkaan voimavarojen arvioiminen. . Tähän liittyy motivaation (motivaatiotasot) selvittäminen muutokseen (muutosvaihemalli) pyrittäessä.
Fysioterapian mahdollisuuksia, terapiasovelluksia asiakkaan toimintakyvyn tukemisessa kun asiakkaalla on esimerkiksi:
- traumaattinen kriisi, kehityskriisit
- masennus,
- ahdistuneisuutta,
- (krooninen) kipu,
- syömishäiriöt,
- paniikkihäiriö,
- riippuvuus ilmiönä.
Fysioterapiassa asiakkaan kanssa kehollisesti työskennellessä em. asiat saattavat ovat läsnä ja niitä voidaan fysioterapian keinoin helpottaa. Asiakkaan voimavarojen arvioimiseen liittyy motivaation (motivaatiotasot) selvittäminen muutokseen (muutosvaihemalli) pyrittäessä.
Lisäksi sisällössä paneudutaan edelleen fysioterapeutin ammatillisten rajojen tunnistamiseen sekä asiakkaan ohjaamiseen muiden asiantuntijoiden luo.

Pfysis21A jakaantuu kahteen eri ilmoittautumisryhmään Aa ja Ab.
Aa ja Ab jakaantuvat tunnilla opettajan ohjauksessa vielä oppimispienryhmiin:
Aa: prA1 ja pr A2
Ab: pr A3 ja pr A4

Aloitus:
KOKO ryhmä Pfysis21A osallistuu opintojakson aloitukseen yhdessä (seuraa lukujärjestystä):
- orientaatio kurssille (ryhmäjaot, kurssirakenne, tehtävät, läsnäolo).
- orientaatio opintojakson sisältöihin ja materiaaleihin ennen tapausesimerkkien käsittelyjen alkua
Tapausesimerkkien käsittelyt, eli pienryhmätunnit toteutuvat seuraavasti:

Pienryhmä Aa, jaettu kahteen: Pr A1 ja pr A2
- pienryhmätunnit sisältävät käytännön toimintaa ja harjoittelua, kerran viikossa, yhteensä 5 kertaa lähitoteutuksena. Kts. pienryhmän Aa tai Ab lukujärjestys sen mukaan kummassa ryhmässä olet ilmoittautuneena.
- ryhmätyöskentelyä lähitapaamisten välissä

Pienryhmä Ab, jaettu kahteen: Pr A3 ja prA4
- pienryhmätunnit sisältävät käytännön toimintaa ja harjoittelua, kerran viikossa, yhteensä 5 kertaa lähitoteutuksena. Kts. pienryhmän Aa tai Ab lukujärjestys sen mukaan kummassa ryhmässä olet ilmoittautuneena.
- ryhmätyöskentelyä lähitapaamisten välissä

Koko Pfysis21A
- loppuseminaari 4 x 45min

Toteutussuunnitelma ja tehtävät tarkentuvat ItsLearning-alustalla

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Asiakkaan psyko-fyysis-sosiaalista kokonaisuutta tukevan fysioterapeutin ammatillisen kyvykkyyden kehittyminen:
1) Tapausesimerkkien perusteella koostetun, lähteistetyn raportin kirjoittaminen ryhmätyönä:1-5.Sovellettu Solo –taksonomia. Lähteet: http://www.johnbiggs.com.au/academic/solo-taxonomy/
2) Opiskelijan oppimistyöskentely tunneilla: oman ja muiden oppimisen aktiivinen tukeminen.
3) Itse- ja vertaisarvioinnin tuottaminen kirjallisesti, pyydetyllä tavalla, hyv/täydennettävä,
Se ja tuntiaktiivisuus voivat vaikuttaa arvosanaan +- 0,6p.
4) Kirjallisen opintojaksopalautteen tuottaminen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 = Esirakenteinen (prestructural). Tehtävää ei ole suoritettu asianmukaisesti tai se on suoritettu niukasti juuri ja juuri ohjeiden mukaan, jolloin käsittely on suppeaa. Vastaus voi olla esimerkiksi sisäisesti ristiriitainen, eikä opiskelija ole lainkaan ymmärtänyt asiaa, vaan toistaa kopioiden ja vain harvojen lähteiden tekstiä.

2 = Yksirakenteinen ( unistructrural). Opiskelija on käsitellyt vastauksessaan vain yhtä tai vain hyvin harvoja asian kannalta relevantteja asioita. Tehtävä saattaa sisältää paljonkin asian kannalta epäoleellista tietoa. Ymmärtäminen on nimellistä, pinnallista, lähdemateriaalia sellaisenaan toistavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 = Monirakenteinen (multistructural). Opiskelija käsittelee asiaa monista eri näkökulmista tai tuo esiin useita relevantteja aspekteja, mutta käsittelee niitä erillään toisistaan, ei synteesiä. Ymmärtäminen on irrallisen muistitiedon varassa, sirpaleisuutta. Tehtävästä ei käy ilmi miten esitetyt asiat liittyvät tai vaikuttavat toisiinsa.
4 = Relationaalinen (relational). Asiaa käsitellään monista eri näkökulmista jotka kytketään toisiinsa koherentiksi kokonaisuudeksi. Opiskelija on ymmärtänyt asioiden väliset suhteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 = Laaja abstrakti (extended abstract). Edellisten lisäksi opiskelija laajentaa käsittelyä annetun informaation ulkopuolelle esimerkiksi tekemällä yleistyksiä, pohtimalla asiaa omakohtaisesti tai tuomalla esiin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja soveltaen tai laajentaen annettua informaatiota tai lähdemateriaalissa esitettyjä näkökulmia. Tällöin voidaan puhua jonkintasoisesta oppimisen siirtovaikutuksesta (transfer), jossa opittua tietoa sovelletaan uuteen yhteyteen.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää ihmisen pyskofyysisenä kokonaisuutena osana fysioterapiatyötä.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 18.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Satu Takala
 • Taina Vahtera
Ajoitusryhmät
 • Aa (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
 • Ab (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MFYSIK22
  Fysioterapeutti (AMK) monimuoto, K22
Pienryhmät
 • Aa
 • Ab

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa eri-ikäisten asiakkaiden kehityskriisejä, traumaattisia kriisejä sekä niiden yhteyksiä asiakkaan toimintakykyyn,
• kuvata voimavarojen arvioimiseen käytettäviä mittareita,
• arvioida eri-ikäisten ja erilaisten asiakkaiden psykofyysistä kokonaisuutta siihen tarkoitetuilla, näyttöön perustuvilla menetelmillä,
• toimia terapian toteutuksessa asiakkaan kohtaamisessa ja ohjaamisessa psykofyysistä lähestymistapaa käyttäen,
• tukea asiakasta ja hänen läheisiään säilyttämään ja edistämään toimintakykyä psykofyysisen lähestymistavan keinoin.

Sisältö

Psykofyysinen lähestymistapa fysioterapiassa, kehityskriisi, traumaattinen kriisi ja sen vaiheet, motivaatiotasot, muutosvaihemalli, voimavara-analyysi, masennus, ahdistuneisuus, krooninen kipu, syömishäiriöt, paniikkihäiriö, riippuvuus ilmiönä.

Oppimateriaalit

Opiskelijoiden omat tiedonhaut pääosassa.
Lisäksi voi hyödyntää mm. seuraavia materiaaleja soveltuvin osin.
HUOM materiaaliluettelo on täydennysvaiheessa.

Bunkan B.Tutkimuksia löydettävissä.
Psykofyysinen fysioterapia, julkaisut 1-4 Roxendal G. (1985) Body awareness therapy and the body awareness scale. Treatment and evaluation in psychiatric physiotherapy
Siirala J., Palomäki K. 2016. Kehon viisaat viestit. 2. painos. Viro 2017.
Fysioterapeutin käsikirja (Kauranen,K. 2019)
Luomajoki, H. 2020 (Toim.) Ammattilaisen kipukirja.
Talvitie U. ym. (2006 tai uudempi) Fysioterapia

Linkkejä:
http://www.psyfy.net/
http://ic-ppmh.org/
http://www.ibk.nu/

Opetusmenetelmät

Teoriatietoon perehtyminen, tapausesimerkkien ratkaiseminen, keskustelut sekä harjoitukset/simulaatiot ryhmän ja opettajan kanssa, kirjallinen raporttitehtävä ryhmätyönä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus
3 x 27 t = 81 tuntia sisältäen
Ennakkotehtävä
Teoriatiedon hakeminen
Teoriatietoon perehtyminen
Kirjallinen tehtävä ryhmän kanssa
Kontaktioppimiseen valmistautuminen
Kontaktioppiminen
Itsereflektio
Vertaispalautteen antaminen

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu psykofyysisen fysioterapian ydinsisältöjen vuoksi lähitoteutuksena. Opiskelijat työskentelevät yhdessä kehollisesti ja teoreettisesti.
Tässä osiossa on kuvattuna myös ilmoittautumisohje.

SISÄLTÖ:
Pikakertaus Psykofyysinen ihminen-opintojakson luomaan pohjaan: psyko-fyysis-sosiaalinen ihminen.

Tämä jakso syventää asiakkaiden kohtaamista konkreettisesti.
Teemoja:
Asiakkaan voimavarojen arvioiminen. . Tähän liittyy motivaation (motivaatiotasot) selvittäminen muutokseen (muutosvaihemalli) pyrittäessä.
Fysioterapian mahdollisuuksia, terapiasovelluksia asiakkaan toimintakyvyn tukemisessa kun asiakkaalla on esimerkiksi:
- traumaattinen kriisi, kehityskriisit
- masennus,
- ahdistuneisuutta,
- (krooninen) kipu,
- syömishäiriöt,
- paniikkihäiriö,
- riippuvuus ilmiönä.
Fysioterapiassa asiakkaan kanssa kehollisesti työskennellessä em. asiat saattavat ovat läsnä ja niitä voidaan fysioterapian keinoin helpottaa. Asiakkaan voimavarojen arvioimiseen liittyy motivaation (motivaatiotasot) selvittäminen muutokseen (muutosvaihemalli) pyrittäessä.
Lisäksi sisällössä paneudutaan edelleen fysioterapeutin ammatillisten rajojen tunnistamiseen sekä asiakkaan ohjaamiseen muiden asiantuntijoiden luo.


Ryhmä jakaantuu kahteen eri ilmoittautumisryhmään Aa ja Ab.
Aa ja Ab jakaantuvat tunnilla opettajan ohjauksessa vielä oppimispienryhmiin:
Aa: prA1 ja pr A2
Ab: pr A3 ja pr A4

Aloitus:
KOKO ryhmä osallistuu opintojakson aloitukseen yhdessä (seuraa lukujärjestystä):
- orientaatio kurssille (ryhmäjaot, kurssirakenne, tehtävät, läsnäolo).
- orientaatio opintojakson sisältöihin ja materiaaleihin ennen tapausesimerkkien käsittelyjen alkua
Tapausesimerkkien käsittelyt, eli pienryhmätunnit toteutuvat seuraavasti:

Pienryhmä Aa, jaettu kahteen: Pr A1 ja pr A2
- pienryhmätunnit sisältävät käytännön toimintaa ja harjoittelua, kerran viikossa, yhteensä 5 kertaa lähitoteutuksena. Kts. pienryhmän Aa tai Ab lukujärjestys sen mukaan kummassa ryhmässä olet ilmoittautuneena.
- ryhmätyöskentelyä lähitapaamisten välissä

Pienryhmä Ab, jaettu kahteen: Pr A3 ja prA4
- pienryhmätunnit sisältävät käytännön toimintaa ja harjoittelua, kerran viikossa, yhteensä 5 kertaa lähitoteutuksena. Kts. pienryhmän Aa tai Ab lukujärjestys sen mukaan kummassa ryhmässä olet ilmoittautuneena.
- ryhmätyöskentelyä lähitapaamisten välissä

Koko ryhmä:
- loppuseminaari 4 x 45min

Toteutussuunnitelma ja tehtävät tarkentuvat ItsLearning-alustalla

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Asiakkaan psyko-fyysis-sosiaalista kokonaisuutta tukevan fysioterapeutin ammatillisen kyvykkyyden kehittyminen:
1) Tapausesimerkkien perusteella koostetun, lähteistetyn raportin kirjoittaminen ryhmätyönä:1-5.Sovellettu Solo –taksonomia. Lähteet: http://www.johnbiggs.com.au/academic/solo-taxonomy/
2) Opiskelijan oppimistyöskentely tunneilla: oman ja muiden oppimisen aktiivinen tukeminen.
3) Itse- ja vertaisarvioinnin tuottaminen kirjallisesti, pyydetyllä tavalla, hyv/täydennettävä,
Se ja tuntiaktiivisuus voivat vaikuttaa arvosanaan +- 0,6p.
4) Kirjallisen opintojaksopalautteen tuottaminen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 = Esirakenteinen (prestructural). Tehtävää ei ole suoritettu asianmukaisesti tai se on suoritettu niukasti juuri ja juuri ohjeiden mukaan, jolloin käsittely on suppeaa. Vastaus voi olla esimerkiksi sisäisesti ristiriitainen, eikä opiskelija ole lainkaan ymmärtänyt asiaa, vaan toistaa kopioiden ja vain harvojen lähteiden tekstiä.

2 = Yksirakenteinen ( unistructrural). Opiskelija on käsitellyt vastauksessaan vain yhtä tai vain hyvin harvoja asian kannalta relevantteja asioita. Tehtävä saattaa sisältää paljonkin asian kannalta epäoleellista tietoa. Ymmärtäminen on nimellistä, pinnallista, lähdemateriaalia sellaisenaan toistavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 = Monirakenteinen (multistructural). Opiskelija käsittelee asiaa monista eri näkökulmista tai tuo esiin useita relevantteja aspekteja, mutta käsittelee niitä erillään toisistaan, ei synteesiä. Ymmärtäminen on irrallisen muistitiedon varassa, sirpaleisuutta. Tehtävästä ei käy ilmi miten esitetyt asiat liittyvät tai vaikuttavat toisiinsa.
4 = Relationaalinen (relational). Asiaa käsitellään monista eri näkökulmista jotka kytketään toisiinsa koherentiksi kokonaisuudeksi. Opiskelija on ymmärtänyt asioiden väliset suhteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 = Laaja abstrakti (extended abstract). Edellisten lisäksi opiskelija laajentaa käsittelyä annetun informaation ulkopuolelle esimerkiksi tekemällä yleistyksiä, pohtimalla asiaa omakohtaisesti tai tuomalla esiin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja soveltaen tai laajentaen annettua informaatiota tai lähdemateriaalissa esitettyjä näkökulmia. Tällöin voidaan puhua jonkintasoisesta oppimisen siirtovaikutuksesta (transfer), jossa opittua tietoa sovelletaan uuteen yhteyteen.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää ihmisen pyskofyysisenä kokonaisuutena osana fysioterapiatyötä.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Kirsi Karlsson
Ryhmät
 • PFYSIS21B
  PFYSIS21B

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää saavutettavuuden ja esteettömyyden käsitteet,
• selittää saavutettavuuden ja esteettömyyden taustalla vaikuttavat arvot ja lainsäädännön,
• arvioida, suunnitella ja muuttaa ympäristötekijöitä asiakkaan toimintakykyä ja osallisuutta tukevaksi,
• hyödyntää digitaalisuutta ja teknologiaa esteettömyyden ja palveluiden saavutettavuuden mahdollistamisessa,
• toimia yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä sekä monialaisen työryhmän jäsenten kanssa kodin- ja ympäristötekijöiden muutoksissa,
• arvioida apuvälinetarvetta osana asiakaslähtöistä toimintakyvyn arviointia,
• valita asiakkaan toimintakykyä ja sen osa-alueita edistävät apuvälineet yhdessä asiakkaan, läheisten ja muiden asiakkaan elämään osallistuvien sekä sosiaali-, terveys- ja rakennustoimen henkilöiden kanssa,
• ohjata apuvälineen käyttö asiakkaalle ja läheisille asiakkaan voimavarat ja toimintaympäristö huomioiden,
• toimia apuvälineprosessin edellyttämällä tavalla itsenäisesti ja yhteistyössä apuvälinepalveluja tarjoavien tahojen kanssa.

Sisältö

Arjessa ja elinympäristössä selviytyminen: rakennetun ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus, esteettömyyden arviointimenetelmiä (esim. ESKEH), suositukset ympäristön esteettömyyden edistämiseksi, teknologian hyödyntäminen esteettömyyden arvioinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa.

Toimintakykyä tukeva apuvälinepalvelu ja -teknologia: apuvälineet (mm. liikkumisen apuvälineet, tuet, päivittäistoimintojen apuvälineet), apuvälinepalveluprosessi, apuvälinepalveluja tuottavat tahot, apuvälineluokitus.

Harjoittelua erilaisissa projekteissa ja oppimisympäristöissä. Projektisisällöt muodostuvat asiakas- ja yhteistyökumppaneiden toimeksiantojen mukaan vaihtelevasti. Sisällöllisesti ne liittyvät mm. työergonomiaan, potilassiirtoergonomiaan, esteettömyyden arviointiin, arkea tukeviin apuvälineisiin ja teknologia apuvälineisiin. 

Oppimateriaalit

Esteettömyys:
https://invalidiliitto.fi -> esteettömyys
https://drive.google.com/file/d/1R176cFRNWFA-hM_DVaNAiTcnkxtBad0F/view
https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/esteettomyyskeskus-eske/eskeh-kartoitusmenetelma
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/asuminen/asunnon-muutostyot

Apuvälineet:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164725
https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/apuvalineet
file:///C:/Users/kkarlsso/Downloads/1910-apuvalinepalvelunimikkeisto-2018.pdf
http://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sivut/alueellinen-apuvalinekeskus.aspx
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/kuntoutus-ja-terapiat/apuvalineyksikko

Ergonomia:
Tamminen-Peter L. ja Wicström G. 2014. Potilassiirrot - Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Työterveyslaitos. Hki: Otava.
Tamminen-Peter L, Moilanen A ja Fagerström V. 2015. Fyysisten riskien hallintamalli hoitoalalla. Työterveyslaitos. Tampere: Tammerprint Oy.

Lisäksi luentomateriaalit lähitunneilta ja itse haettuna näyttöön perustuvia artikkeleita

Opetusmenetelmät

Tiimioppiminen on yksi innovaatiopedagogiikan ilmenemismuodoista. Opettajan rooli yhä enemmän ohjauksellinen, opastamista oppimistilanteiden ääreen – keskiössä on se, mitä opiskelija tekee ja millaisia oppimistekoja syntyy. Oppimisen omistajuus on opiskelijalla itsellään.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisuus on 5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä.
Opiskelijan työ koostuu teoriaopinnoista, itslearningissä olevista tehtävistä ja Kunnonkotiympäristössä asiakasvastaanotoista ja projekteista.

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu kahdesta osa-alueesta: Rakennetun ympäristön esteettömyys ja apuvälineet toiminnan tukena. Molempiin osa-alueisiin liittyy osallistava luento, toimimista Kunnonkoti ympäristössä sekä itsin yksilö- ja ryhmätehtäviä. Lisäksi opintojaksolla tehdään yrityskäynti Respectaan. Apuvälinemessuille osallistuminen suositeltavaa, mutta on vapaaehtoinen.

Osa 1: Esteettömyys, 2,5op,
Tehtävät itslearningissä, lisäksi projekteja/ asiakasvastaanottoa Kunnonkodilla erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Teorian soveltaminen käytäntöön tapahtuu asiakasvastaanotoissa sekä harjoitteluun liittyvissä projekteissa ja tehtävissä. Rakennetun ympäristön esteettömyyden kartoittaminen ESKEH menetelmällä ja raportointi tapahtuu pareittain/ pienryhmissä

Osa 2: Apuvälineet 2,5 op.
Tehtävät itslearningissä, lisäksi projekteja/ asiakasvastaanottoa Kunnonkodilla erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Teorian soveltaminen käytäntöön tapahtuu projekteissa ja asiakasvastaanotoissa.

AJOITUS
1.9.2023 Orientaatio opintojaksolle 2h
4.9.2023 Apuvälineet asiakkaan aktiivisuuden tukena 4h
5.9.2023 Rakennetun ympäristön esteettömyys 4h
6.9.2023 Esteettömyyskartoitus ESKEH menetelmällä 4h
7.9.2023 Yrityskäynti Respecta, Joukahaisenkatu Turku. 2h
17.10 Syvälahden koulun esteettömyyskävely 3h
26.10.2023 Kuntoutusteknologiapäivä 3h
13.11.2023 Seminaari 8h

Esteettömyyskartoituksia 1kpl/ opiskelijapari.
Arviointi ja mittausajankohdat:
17.10.2023 Esteettömyyskartoitus Syvälahden koululla RYHMÄ 1
18.10.2023 Esteettömyyskartoitus Syvälahden koululla RYHMÄ 2
23..10.2023 Esteettömyyskartoitus Raisio 1
24.10 2023 Esteettömyyskartoitus Raisio 2 ja 3
Esteettömyyskartoitustehtävään sisältyy, valmistautuminen+havainnointi ja mittaukset+raportointi +seminaariesityksen valmistelu. Yhteensä n. 20h. Lisäksi seminaari.
KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU
Opintojakso sisältää myös perehtymistä Kunnonkodissa esteettömyysratkaisuihin ja apuvälineisiin sekä asiakasohjausta/ projekteja Kunnonkodissa. Ajankohdat määrittyvät kun syksyn asiakasvaraukset varmistuvat. Jokainen opiskelija tuottaa Kunnonkodille 1-2 opintopisteen arvosta työpanosta.

Kunnonkodissa olevat työt.
Muodostetaan neljä-kuusi pienryhmää (ryhmien määrä ja käytännön jakson pituus vahvistetaan kun opiskelijoiden osallistujamäärä vahvistuu. Jokainen ryhmä hoitaa noin kolme viikkoa Kunnonkodin vastaanottoja. 1-2op. Ensimmäinen ryhmä aloittaa 18.9.

Tapahtumat/ teemapäivät Kunnonkodilla
28.9.2023 ja 29.9.2023 Supersenioripäivät Aiheena apuvälineet ja asunnon muutostyöt.
4.10 Liikkuva resurssikeskus Nousiainen
6.10 Liikkuva resurssikeskus Rusko
12.10.2023 Hyvinvointiteknologia teemapäivä Kunnonkodilla
26.10.2023 Kuntoutusteknologia teemapäivä Kunnonkodilla (KAIKKI OSALLISTUVAT aamupäivään)
2.11.2023 Aistimuistipäivä Kunnonkodilla
27.11 Liikkuva resurssikeskus Turku pohjoinen
29.11 Liikkuva resurssikeskus Lieto

HUOM. MUUTOKSET MAHDOLLISIA.

9.11.2023 Apuvälinemessut Tampereella, vapaaehtoinen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi on Hyväksytty/ Hylätty.
Hyväksytty suoritus vaatii läsnäoloa lähitapaamisissa, jokaisen its tehtävän hyväksytyn suorituksen ja osaamisen näytön Kunnonkodin asiakasvastaanotossa/ projekteissa.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää asiakkaan toimintakyvyn muutokset kun muutokset johtuvat tuki- ja liikuntaelimistön, hengitys- ja verenkiertoelimistön ja/tai keskus- ja ääreishermoston toiminnan muutoksista/ rajoitteista.

Ilmoittautumisaika

02.11.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Kirsi Karlsson
Ryhmät
 • PFYSIS21A
  PFYSIS21A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää saavutettavuuden ja esteettömyyden käsitteet,
• selittää saavutettavuuden ja esteettömyyden taustalla vaikuttavat arvot ja lainsäädännön,
• arvioida, suunnitella ja muuttaa ympäristötekijöitä asiakkaan toimintakykyä ja osallisuutta tukevaksi,
• hyödyntää digitaalisuutta ja teknologiaa esteettömyyden ja palveluiden saavutettavuuden mahdollistamisessa,
• toimia yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä sekä monialaisen työryhmän jäsenten kanssa kodin- ja ympäristötekijöiden muutoksissa,
• arvioida apuvälinetarvetta osana asiakaslähtöistä toimintakyvyn arviointia,
• valita asiakkaan toimintakykyä ja sen osa-alueita edistävät apuvälineet yhdessä asiakkaan, läheisten ja muiden asiakkaan elämään osallistuvien sekä sosiaali-, terveys- ja rakennustoimen henkilöiden kanssa,
• ohjata apuvälineen käyttö asiakkaalle ja läheisille asiakkaan voimavarat ja toimintaympäristö huomioiden,
• toimia apuvälineprosessin edellyttämällä tavalla itsenäisesti ja yhteistyössä apuvälinepalveluja tarjoavien tahojen kanssa.

Sisältö

Arjessa ja elinympäristössä selviytyminen: rakennetun ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus, esteettömyyden arviointimenetelmiä (esim. ESKEH), suositukset ympäristön esteettömyyden edistämiseksi, teknologian hyödyntäminen esteettömyyden arvioinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa.

Toimintakykyä tukeva apuvälinepalvelu ja -teknologia: apuvälineet (mm. liikkumisen apuvälineet, tuet, päivittäistoimintojen apuvälineet), apuvälinepalveluprosessi, apuvälinepalveluja tuottavat tahot, apuvälineluokitus.

Harjoittelua erilaisissa projekteissa ja oppimisympäristöissä. Projektisisällöt muodostuvat asiakas- ja yhteistyökumppaneiden toimeksiantojen mukaan vaihtelevasti. Sisällöllisesti ne liittyvät mm. työergonomiaan, potilassiirtoergonomiaan, esteettömyyden arviointiin, arkea tukeviin apuvälineisiin ja teknologia apuvälineisiin. 

Oppimateriaalit

Esteettömyys:
https://invalidiliitto.fi -> esteettömyys
https://drive.google.com/file/d/1R176cFRNWFA-hM_DVaNAiTcnkxtBad0F/view
https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/esteettomyyskeskus-eske/eskeh-kartoitusmenetelma
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/asuminen/asunnon-muutostyot

Apuvälineet:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164725
https://www.varha.fi/fi/palvelut/apuvalinepalvelut
https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/apuvalineet
file:///C:/Users/kkarlsso/Downloads/1910-apuvalinepalvelunimikkeisto-2018.pdfLisäksi luentomateriaalit lähitunneilta ja itse haettuna näyttöön perustuvia artikkeleita

Opetusmenetelmät

Tiimioppiminen on yksi innovaatiopedagogiikan ilmenemismuodoista. Opettajan rooli yhä enemmän ohjauksellinen, opastamista oppimistilanteiden ääreen – keskiössä on se, mitä opiskelija tekee ja millaisia oppimistekoja syntyy. Oppimisen omistajuus on opiskelijalla itsellään.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisuus on 5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä.
Opiskelijan työ koostuu teoriaopinnoista, itslearningissä olevista tehtävistä ja Kunnonkotiympäristössä asiakasvastaanotoista ja projekteista.

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu kahdesta osa-alueesta: Rakennetun ympäristön esteettömyys ja apuvälineet toiminnan tukena. Molempiin osa-alueisiin liittyy osallistava luento, toimimista Kunnonkoti ympäristössä sekä itsin yksilö- ja ryhmätehtäviä. Lisäksi opintojaksolla tehdään yrityskäynti Respectaan. Apuvälinemessuille osallistuminen suositeltavaa, mutta on vapaaehtoinen.

Osa 1: Esteettömyys, 2,5op,
Tehtävät itslearningissä, lisäksi projekteja/ asiakasvastaanottoa Kunnonkodilla erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Teorian soveltaminen käytäntöön tapahtuu asiakasvastaanotoissa sekä harjoitteluun liittyvissä projekteissa ja tehtävissä. Rakennetun ympäristön esteettömyyden kartoittaminen ESKEH menetelmällä ja raportointi tapahtuu pareittain/ pienryhmissä

Osa 2: Apuvälineet 2,5 op.
Tehtävät itslearningissä, lisäksi projekteja/ asiakasvastaanottoa Kunnonkodilla erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Teorian soveltaminen käytäntöön tapahtuu projekteissa ja asiakasvastaanotoissa.

AJOITUS
2024 Orientaatio opintojaksolle
2024 Apuvälineet asiakkaan aktiivisuuden tukena 4h
2024 Esteettömyyskartoitus ESKEH menetelmällä
2024 Yrityskäynti Respecta, Joukahaisenkatu Turku.
2024 Seminaari 8h

KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU Kunnonkotiympäristössä
Muodostetaan x pienryhmää (ryhmäjako vahvistetaan kun opiskelijoiden ilmoittatumiset tiedossa) Jokainen ryhmä hoitaa noin kolme viikkoa Kunnonkodin vastaanottoja. Ensimmäinen ryhmä aloittaa
vko 3-5 Ryhmä 1
vko 6, 7 ja 9 Ryhmä 2
vko 10-12 Ryhmä 3
vko 13-15 Ryhmä 4
vko 16-18 Ryhmä 5
vko 19-21 Ryhmä 6?

HUOM. MUUTOKSET MAHDOLLISIA.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää asiakkaan toimintakyvyn muutokset kun muutokset johtuvat tuki- ja liikuntaelimistön, hengitys- ja verenkiertoelimistön ja/tai keskus- ja ääreishermoston toiminnan muutoksista/ rajoitteista.

Ilmoittautumisaika

02.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Kirsi Karlsson
Ryhmät
 • MFYSIK22
  Fysioterapeutti (AMK) monimuoto, K22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää saavutettavuuden ja esteettömyyden käsitteet,
• selittää saavutettavuuden ja esteettömyyden taustalla vaikuttavat arvot ja lainsäädännön,
• arvioida, suunnitella ja muuttaa ympäristötekijöitä asiakkaan toimintakykyä ja osallisuutta tukevaksi,
• hyödyntää digitaalisuutta ja teknologiaa esteettömyyden ja palveluiden saavutettavuuden mahdollistamisessa,
• toimia yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä sekä monialaisen työryhmän jäsenten kanssa kodin- ja ympäristötekijöiden muutoksissa,
• arvioida apuvälinetarvetta osana asiakaslähtöistä toimintakyvyn arviointia,
• valita asiakkaan toimintakykyä ja sen osa-alueita edistävät apuvälineet yhdessä asiakkaan, läheisten ja muiden asiakkaan elämään osallistuvien sekä sosiaali-, terveys- ja rakennustoimen henkilöiden kanssa,
• ohjata apuvälineen käyttö asiakkaalle ja läheisille asiakkaan voimavarat ja toimintaympäristö huomioiden,
• toimia apuvälineprosessin edellyttämällä tavalla itsenäisesti ja yhteistyössä apuvälinepalveluja tarjoavien tahojen kanssa.

Sisältö

Arjessa ja elinympäristössä selviytyminen: rakennetun ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus, esteettömyyden arviointimenetelmiä (esim. ESKEH), suositukset ympäristön esteettömyyden edistämiseksi, teknologian hyödyntäminen esteettömyyden arvioinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa.

Toimintakykyä tukeva apuvälinepalvelu ja -teknologia: apuvälineet (mm. liikkumisen apuvälineet, tuet, päivittäistoimintojen apuvälineet), apuvälinepalveluprosessi, apuvälinepalveluja tuottavat tahot, apuvälineluokitus.

Harjoittelua erilaisissa projekteissa ja oppimisympäristöissä. Projektisisällöt muodostuvat asiakas- ja yhteistyökumppaneiden toimeksiantojen mukaan vaihtelevasti. Sisällöllisesti ne liittyvät mm. työergonomiaan, potilassiirtoergonomiaan, esteettömyyden arviointiin, arkea tukeviin apuvälineisiin ja teknologia apuvälineisiin. 

Oppimateriaalit

Esteettömyys:
https://invalidiliitto.fi -> esteettömyys
https://drive.google.com/file/d/1R176cFRNWFA-hM_DVaNAiTcnkxtBad0F/view
https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/esteettomyyskeskus-eske/eskeh-kartoitusmenetelma
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/asuminen/asunnon-muutostyot

Apuvälineet:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164725
https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/apuvalineet
file:///C:/Users/kkarlsso/Downloads/1910-apuvalinepalvelunimikkeisto-2018.pdf
https://www.varha.fi/fi/palvelut/apuvalinepalvelut

Opetusmenetelmät

Tiimioppiminen on yksi innovaatiopedagogiikan ilmenemismuodoista. Opettajan rooli yhä enemmän ohjauksellinen, opastamista oppimistilanteiden ääreen – keskiössä on se, mitä opiskelija tekee ja millaisia oppimistekoja syntyy. Oppimisen omistajuus on opiskelijalla itsellään.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisuus on 5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä.
Opiskelijan työ koostuu teoriaopinnoista, itslearningissä olevista tehtävistä ja projekteista.

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu kahdesta osa-alueesta: Rakennetun ympäristön esteettömyys ja apuvälineet toiminnan tukena. Molempiin osa-alueisiin liittyy osallistava luento, toimimista Kunnonkoti ympäristössä sekä itsin yksilö- ja ryhmätehtäviä.
Osa 1: Esteettömyys, 2,5op,
Tehtävät itslearningissä. Teorian soveltaminen käytäntöön tapahtuu harjoitteluun liittyvissä projekteissa ja tehtävissä. Rakennetun ympäristön esteettömyyden kartoittaminen ESKEH menetelmällä ja raportointi tapahtuu pareittain/ pienryhmissä


Osa 2: Apuvälineet 2,5 op.
Tehtävät itslearningissä, lisäksi tehtäviä Kunnonkodilla erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Teorian soveltaminen käytäntöön tapahtuu projekteissa ja tehtävissä.

AJOITUS
22.1.2024 Orientaatio opintojaksolle ja Apuvälineet asiakkaan aktiivisuuden tukena 6h
23.1.2024 Rakennetun ympäristön esteettömyys ja ESKEH menetelmä 6h
9.4. 2024 Seminaari 8h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää asiakkaan toimintakyvyn muutokset kun muutokset johtuvat tuki- ja liikuntaelimistön, hengitys- ja verenkiertoelimistön ja/tai keskus- ja ääreishermoston toiminnan muutoksista/ rajoitteista.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Johanna Kurtti
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• kuvata ravinnon merkityksen terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa eri ikäisissä väestöryhmissä,
• hyödyntää ravitsemukseen liittyvää tietouttaan osana kuntoutustyötä,
• tukea asiakasta tekemään toimintakykyään tukevia ravitsemuksellisia valintoja suomalaisia ravitsemussuosituksia soveltaen,
• kuvata ravitsemuksen ja ravintofysiologian perusteet,
• kuvata ravitsemuksen merkityksen mm. vajaaravitsemuksen sekä kansansairauksien ehkäisyssä,
• tunnistaa asiakkaan sairauksien vaatimat ravitsemukselliset erityistarpeet.

Sisältö

Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien sekä vajaaravitsemuksen ehkäisyssä, ravintoaineet ja niiden tehtävät, ravitsemus eri ikäkausina.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Its-alustalla
I-osa:
Voutilainen E, Fogelholm M & Mutanen M. 2015. Ravitsemustaito. Sanoma Pro.
Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Helsinki 2014.
Tarkemmin oppimateriaali ensimmäisellä opetustunnilla

II-osa: oppimateriaali käsitellään tarkemmin ensimmäisellä opetustunnilla.

Opetusmenetelmät

Toteutetaan keskustelevana opetuksena, pienryhmätyöskentelynä sekä oppimistehtävinä ja tenttinä.

Kansainvälisyys

Tiimioppiminen ja ryhmätyöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op, 81 tuntia opiskelijan työtä (I-osa 2 op = 54 tuntia opiskelijan työtä ja II-osa 1 op = opiskelijan työtä 27 h)

Sisällön jaksotus

3 op: I-osa 2 op elo-syyskuussa 2023 ja II-osa 1 op loka-marraskuussa 2023.
Sisältö: Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien sekä vajaaravitsemuksen ehkäisyssä. Lisäksi ravintoaineet ja niiden tehtävät sekä ravitsemus eri ikäkausina. II-osassa keskeisinä teemoina ovat mm. sydänterveyden edistäminen ja vajaaravitsemuksen huomioiminen kuntoutustyössä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

HUOM! Toisen asteen yhteistyö koskee vain fysioterapeuttikoulutuksen ja Suomen Urheiluopiston välistä yhteistyösopimusta ja sen piiristä 5 kiintiöpaikkaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arviointi; yksilö- ja ryhmätehtävät hyväksytty/hylätty, testi ja tentti numeerinen arviointi.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Johanna Kurtti
Ryhmät
 • PFYSIS23
  Fysioterapeutti (AMK), S23
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• kuvata ravinnon merkityksen terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa eri ikäisissä väestöryhmissä,
• hyödyntää ravitsemukseen liittyvää tietouttaan osana kuntoutustyötä,
• tukea asiakasta tekemään toimintakykyään tukevia ravitsemuksellisia valintoja suomalaisia ravitsemussuosituksia soveltaen,
• kuvata ravitsemuksen ja ravintofysiologian perusteet,
• kuvata ravitsemuksen merkityksen mm. vajaaravitsemuksen sekä kansansairauksien ehkäisyssä,
• tunnistaa asiakkaan sairauksien vaatimat ravitsemukselliset erityistarpeet.

Sisältö

Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien sekä vajaaravitsemuksen ehkäisyssä, ravintoaineet ja niiden tehtävät, ravitsemus eri ikäkausina.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Its-alustalla
I-osa:
Voutilainen E, Fogelholm M & Mutanen M. 2015. Ravitsemustaito. Sanoma Pro.
Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Helsinki 2014.
Tarkemmin oppimateriaali ensimmäisellä opetustunnilla

II-osa: oppimateriaali käsitellään tarkemmin osion ensimmäisellä opetustunnilla.

Opetusmenetelmät

Toteutetaan keskustelevana opetuksena, pienryhmätyöskentelynä sekä oppimistehtävinä ja tenttinä.

Kansainvälisyys

Tiimioppiminen ja ryhmätyöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op, 81 tuntia opiskelijan työtä (I-osa 2 op = 54 tuntia opiskelijan työtä ja II-osa 1 op = opiskelijan työtä 27 h)

Sisällön jaksotus

3 op: I-osa 2 op tammi-helmikuussa 2024 ja II-osa 1 op huhtikuussa 2024.
Sisältö: Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien sekä vajaaravitsemuksen ehkäisyssä. Lisäksi ravintoaineet ja niiden tehtävät sekä ravitsemus eri ikäkausina. II-osassa keskeisinä teemoina ovat mm. sydänterveyden edistäminen ja vajaaravitsemuksen huomioiminen kuntoutustyössä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arviointi; yksilö- ja ryhmätehtävät hyväksytty/hylätty, testi ja tentti numeerinen arviointi.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ryhmät