Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Bioanalyytikko (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Hammasteknikko (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Suuhygienisti (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko S24
Terveyden edistäminen (ylempi AMK), K24

Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko S23
Terveyden edistäminen (ylempi AMK), K23

Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko S22
Terveyden edistäminen (ylempi AMK), K22

Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko S21
Terveyden edistäminen (ylempi AMK), K21

Terveyden edistäminen (ylempi AMK), S20
Ilmoittautumisaika

24.04.2023 - 25.08.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Hille Halonen
 • Tuuli Lahti
Ryhmät
 • YTEDS22V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S22

Sisältö

- Social and Health care services and their current challenges
- Promotion of health and well-being in the societal decision making
- Policy work, management and leadership related to health promotion

Oppimateriaalit

Kurssin oppimismateriaalit löytyvät kootusti kurssin oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Yksilötehtävät (kontaktiopetukseen orientoivat tehtävät ja moduulien lopputestit)
Ryhmätyöskentely (breakout-huoneissa kontaktitapaamisten aikana)
Parityöskentely (lyhyen policy briefin laatiminen)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää kontaktiopetusta, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin tehtävät ja työskentelty verkko-oppimisympäristössä 3 op
Kontaktiopetus 2 op

Sisällön jaksotus

Kontaktitapaamiset järjestetään etäyhteyksin. Etäyhteyslinkki on ilmoitettu kurssin verkko-oppimisympäristössä.

25.08.2023 12.30 - 15.30
11.10.2023 08.30 - 14.00
12.10.2023 08.30 - 11.30

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. YAMK maks. 3 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin parityö arvioidaan asteikolla 0-5 (kuten kuvattu oppimisympäristössä), muut tehtävät asteikolla hyväksytty/hylätty.

Hylätty (0)

Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä tai osallistunut kontaktiopetukseen. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia tai eivät vastaa tehtävänantoihin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut kontaktiopetukseen. Osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut kontaktiopetukseen. Osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut kontaktiopetukseen aktiivisesti. Osoittaa opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamisosaamista.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

24.01.2024 - 20.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Tuuli Lahti
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)
Ryhmät
 • YTEEDK23
  Terveyden edistämisen koulutus, K23
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Sisältö

- Social and Health care services and their current challenges
- Promotion of health and well-being in the societal decision making
- Policy work, management and leadership related to health promotion

Oppimateriaalit

Kurssin oppimismateriaalit löytyvät kootusti kurssin oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Yksilötehtävät (kontaktiopetukseen orientoivat tehtävät ja moduulien lopputestit)
Ryhmätyöskentely (kontaktitapaamisten aikana)
Parityöskentely (policy briefin laatiminen)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää kontaktiopetusta, pienryhmä- ja parityöskentelyä, sekä itsenäistä opiskelua.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin tehtävät ja työskentelty verkko-oppimisympäristössä 4 op
Kontaktiopetus 1 op

Sisällön jaksotus

Kontaktiopetus tapahtuu Zoom-etäyhteydellä:

24.1.2024 klo. 12:30-15:30
28.2.2024 klo. 09:00-15:30
20.3.2024 klo. 08:30-09:45

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. YAMK maks. 3 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin kirjallinen tehtävä ja moduulien lopputestit arvioidaan asteikolla 0-5 (kuten kuvattu oppimisympäristössä).

Hylätty (0)

Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä tai osallistunut kontaktiopetukseen. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia tai eivät vastaa tehtävänantoihin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut kontaktiopetukseen. Osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut kontaktiopetukseen. Osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut kontaktiopetukseen aktiivisesti. Osoittaa opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamisosaamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 13.09.2023

Ajoitus

13.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

50 - 150

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Tiina Murto
 • Maarit Janhunen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YKLAMS23
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), mielenterveys ja päihdetyö, S23
 • YKUNLIS23
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
 • YTERTES23
  Terveysteknologia
 • YKLAPS23
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), palliatiivinen hoito, S23
 • YERISOS23
  Erityissosiaaliohjaus
 • YTEKES23V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S23 (verkko)
 • YTEDS23V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S23
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· johtaa työelämän kehittämisprojektia
· hyödyntää projektijohtamisen erilaisia käytäntöjä
· käyttää tarkoituksenmukaisia kehittämismenetelmiä
· suunnitella kehittämisprojektinsa tuotosten implementoinnin

Sisältö

· Osallistavan työelämän kehittämisprojektin suunnittelu
· Kehittämisprojektin hallinta ja johtaminen
· Työelämän kehittämismenetelmät
· Kehittämisprojektin arviointi ja tuotosten implementointi

Oppimateriaalit

Itslearningissa ovat linkit kirjallisuuteen, www-sivuille ja opetusvideoihin.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen ja ryhmätyöskentely. 4 oppimistehtävää, joista kolme ryhmätehtävää ja yksi itsenäinen (ei arvioitava) orientaatiotehtävä

Ryhmätehtävät tehdään monialaisissa ryhmissä (5-6 hlö / ryhmä), samat ryhmät kaikissa tehtävissä. Ryhmät valitaan itse Itslearningissa erillisen ohjeen mukaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiä ei ole.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Verkko-toteutus: tarkemmat tiedot tehtävistä löydät Itslearningista.

Opintojakson aloitusinfo verkossa 13.9.2023 klo: 15-15.45.

Kurssi alkaa virallisesti 18.9.2023.

Oppimistehtävät Itslearningissa ohjaavat pedagogisia ratkaisuja osatehtävittäin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät:
1. Kehittämisprojektin prosessi (orientaatiotehtävä/yksilö)
2. Kehittämisen menetelmät (ryhmätehtävä): posteri valitusta menetelmästä ja vertaispalaute muiden ryhmien postereista
3. Kehittämistoiminnan johtaminen: essee (ryhmätehtävä)
4. Arviointi- ja juurruttamismenetelmät: essee (ryhmätehtävä)

Sisällön jaksotus

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa
· johtaa työelämän kehittämisprojektia
· hyödyntää projektijohtamisen erilaisia käytäntöjä
· käyttää tarkoituksenmukaisia kehittämismenetelmiä
· suunnitella kehittämisprojektinsa tuotosten implementoinnin

Sisältö:
- Osalliistavan työelämän kehittämisprosessin suunnittelu
- Kehittämisprojektin hallinta ja johtaminen
- Osallistavia työelämän kehittämismenetelmiä
- Kehittämisprojektin arviointi ja tuotosten juurruttaminen / implementointi

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoin AMK: maksimi 5 opiskelijaa.
On YAMK-opintoja eikä sovellu perustutkintoon.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kehittämistoiminnan johtaminen ja Kehittämistoiminnan arviointi ja juurruttaminen: T1 - K5 (arviointikriteerit Itslearningissa)
Muut tehtävät: hyväksytty / hylätty

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien tehtävien suorittamista sovitussa aikataulussa.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 25.01.2024

Ajoitus

24.01.2024 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 150

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Tiina Murto
 • Maarit Janhunen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YKLASK24
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), syöpää sairastavan hoito, K24
 • YTEEDK24
  Terveyden edistämisen koulutus, K23
 • YGEROK24V
  Gerontologinen asiantuntijuus, K24 (verkko)
 • YTEKEK24
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, K24
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· johtaa työelämän kehittämisprojektia
· hyödyntää projektijohtamisen erilaisia käytäntöjä
· käyttää tarkoituksenmukaisia kehittämismenetelmiä
· suunnitella kehittämisprojektinsa tuotosten implementoinnin

Sisältö

· Osallistavan työelämän kehittämisprojektin suunnittelu
· Kehittämisprojektin hallinta ja johtaminen
· Työelämän kehittämismenetelmät
· Kehittämisprojektin arviointi ja tuotosten implementointi

Oppimateriaalit

Itslearningissa ovat linkit kirjallisuuteen, www-sivuille ja opetusvideoihin.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen ja ryhmätyöskentely. 4 oppimistehtävää, joista kolme ryhmätehtävää ja yksi itsenäinen (ei arvioitava) orientaatiotehtävä

Ryhmätehtävät tehdään monialaisissa ryhmissä (5-6 hlö / ryhmä), samat ryhmät kaikissa tehtävissä. Ryhmät valitaan itse Itslearningissa erillisen ohjeen mukaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiä ei ole.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Verkko-toteutus: tarkemmat tiedot tehtävistä löydät Itslearningista.

Opintojakson aloitusinfo verkossa ti 23.1.24 klo: 14.30-15.15
https://turkuamk.zoom.us/j/66722388736

Kurssi alkaa opintojakson aloitusinfon jälkeen.

Oppimistehtävät Itslearningissa ohjaavat pedagogisia ratkaisuja osatehtävittäin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät:
1. Kehittämisprojektin prosessi (orientaatiotehtävä/yksilö)
2. Kehittämisen menetelmät (ryhmätehtävä): posteri valitusta menetelmästä ja vertaispalaute muiden ryhmien postereista
3. Kehittämistoiminnan johtaminen: essee (ryhmätehtävä)
4. Arviointi- ja juurruttamismenetelmät: essee (ryhmätehtävä)

Sisällön jaksotus

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa
· johtaa työelämän kehittämisprojektia
· hyödyntää projektijohtamisen erilaisia käytäntöjä
· käyttää tarkoituksenmukaisia kehittämismenetelmiä
· suunnitella kehittämisprojektinsa tuotosten implementoinnin

Sisältö:
- Osalliistavan työelämän kehittämisprosessin suunnittelu
- Kehittämisprojektin hallinta ja johtaminen
- Osallistavia työelämän kehittämismenetelmiä
- Kehittämisprojektin arviointi ja tuotosten juurruttaminen / implementointi

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoin AMK: maksimi 5 opiskelijaa.
On YAMK-opintoja eikä sovellu perustutkintoon.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kehittämistoiminnan johtaminen ja Kehittämistoiminnan arviointi ja juurruttaminen: T1 - K5 (arviointikriteerit Itslearningissa).
Muut tehtävät: hyväksytty / hylätty

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien tehtävien suorittamista Itslearningissa ilmoitetussa aikataulussa.

Ilmoittautumisaika

25.08.2023 - 31.08.2024

Ajoitus

28.08.2023 - 30.05.2025

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Ritva Laaksonen-Heikkilä
 • Sanna-Maria Nurmi
Ryhmät
 • YTEDS22V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· tuottaa kehittämisprojektistaan kielellisesti hyväksyttävän kirjallisen loppuraportin
· suullisesti esittää kehittämisprojektinsa prosessin, keskeiset tulokset ja tuotoksen
· arvioida kriittisesti omaa osaamistaan projektipäällikkönä ja kehittämisprojektinsa eri vaiheita
· tunnistaa kehittämisprojektinsa lopputuotoksen hyödynnettävyyden
· arvioida kriittisesti toisten kehittämisprojektien prosessia, tuotosta ja loppuraporttia
· kirjoittaa opinnäytetyöstään kypsyysnäytteen

Sisältö

· Kehittämisprojektin loppuraportti
· Raportointiseminaari
· Kypsyysnäyte
· Opponointi
· Vertaispalaute
· Itsearviointi
· Kehittämisprojektia esittelevä posteri

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvät kansallset ja kansainväliset julkaisut, kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin sekä mentorointiin liittyvä kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely, projektipäällikkönä toimiminen sekä seminaarityöskentely. Lähtökohtana sosiokulttuurinen oppimiskäsitys sekä innovatiivisuutta tuottava toimintatapa oppimisessa ja kehittämisessä. Kehittämisprojekti kokonaisuudessaan perustuu Innopeda-oppimisjatkumoon ja kolmikantamalliin. Edelliset kuvataan yksityiskohtaisesti Itslearning-oppimisympäristön materiaaleissa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Oppiminen ja soveltava TKI-toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopeda-pohjaisen oppimisjatkumon ja kolmikantamallin avulla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Loppuraportin valmiiksi saattaminen ja sen plagiointitarkastus Ouriginalissa
Itsearviointi
Posterien työstäminen ja esittäminen KV-päivässä sekä TALK-seminaarissa
Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
10 op

Sisällön jaksotus

Tavoitteet:
Opiskelija osaa
• tuottaa kehittämisprojektistaan kielellisesti hyväksyttävän kirjallisen loppuraportin
• suullisesti esittää kehittämisprojektinsa prosessin, keskeiset tulokset ja tuotoksen
• arvioida kriittisesti omaa osaamistaan projektipäällikkönä ja kehittämisprojektinsa eri vaiheita
• tunnistaa kehittämisprojektinsa lopputuotoksen hyödynnettävyyden
• arvioida kriittisesti toisten kehittämisprojektien prosessia, tuotosta ja loppuraporttia
• kirjoittaa opinnäytetyöstään kypsyysnäytteen

Sisältö:
• Opinnäytetyön loppuraportti
• Kirjallinen itsearviointi
• Kypsyysnäyte
• Opinnäytetyötä esittelevä posteri (englanti)
• Suullinen esitys tai posteri opinnäytetyöstä (suomi)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Raporttivaiheeseen voi siirtyä, kun toteutusvaihe on hyväksytty.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty tehtävien suorittaminen
Loppuraportti T1 - K5
(Katso arviointikriteerit ja arviointilausunto)

Ilmoittautumisaika

15.05.2024 - 30.09.2024

Ajoitus

31.07.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

8 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Ritva Laaksonen-Heikkilä
 • Nasrin Jinia
 • Tuuli Lahti
Ryhmät
 • YTEDS23V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· tuottaa kehittämisprojektistaan kielellisesti hyväksyttävän kirjallisen loppuraportin
· suullisesti esittää kehittämisprojektinsa prosessin, keskeiset tulokset ja tuotoksen
· arvioida kriittisesti omaa osaamistaan projektipäällikkönä ja kehittämisprojektinsa eri vaiheita
· tunnistaa kehittämisprojektinsa lopputuotoksen hyödynnettävyyden
· arvioida kriittisesti toisten kehittämisprojektien prosessia, tuotosta ja loppuraporttia
· kirjoittaa opinnäytetyöstään kypsyysnäytteen

Sisältö

· Kehittämisprojektin loppuraportti
· Raportointiseminaari
· Kypsyysnäyte
· Opponointi
· Vertaispalaute
· Itsearviointi
· Kehittämisprojektia esittelevä posteri

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvät kansallset ja kansainväliset julkaisut, kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin sekä mentorointiin liittyvä kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely.
Lähtökohtana sosiokulttuurinen oppimiskäsitys sekä innovatiivisuutta tuottava toimintatapa oppimisessa ja kehittämisessä.
Opinnäytetyö kokonaisuudessaan perustuu Innopeda-oppimisjatkumoon ja kolmikantamalliin.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Oppiminen ja soveltava TKI-toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopeda-pohjaisen oppimisjatkumon ja kolmikantamallin avulla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Loppuraportin valmiiksi saattaminen
Plagioinnin tarkistus
Posterin tai suullisen esityksen työstäminen ja esittäminen TALK-seminaarissa
Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
10 op

Sisällön jaksotus

Tavoitteet:
Opiskelija osaa
• tuottaa opinnäytetyöstään kielellisesti hyväksyttävän kirjallisen loppuraportin
• kuvata opinnäytetyönsä kokonaisuuden/prosessin, keskeiset tulokset ja tuotoksen
• arvioida kriittisesti omaa osaamistaan opinnäytetyön tekijänä ja opinnäytetyönsä eri vaiheita
• tunnistaa opinnäytetyönsä lopputuotoksen hyödynnettävyyden
• kirjoittaa opinnäytetyöstään kypsyysnäytteen

Sisältö:
• Opinnäytetyön loppuraportti
• Kypsyysnäyte
• Suullinen esitys tai posteri opinnäytetyöstä (suomi)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Raporttivaiheeseen voi siirtyä, kun toteutusvaihe on hyväksytty.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty tehtävien suorittaminen
Loppuraportti T1 - K5

Arviointilausunto:
1. Oman alan tiedot ja taidot sekä kyky niiden ymmärtämiseen ja arvioimiseen.
2. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
3. Itsensä kehittämisen osaaminen
4. Organisaatio- ja yhteistoimintaosaaminen
5. Eettinen osaaminen

Messissä arviointilausunto yksityiskohtaisemmin.
https://tuas365.sharepoint.com/sites/Messi-Opiskelija/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMessi%2DOpiskelija%2FShared%20Documents%2FOpinn%C3%A4ytety%C3%B6%2FArviointi%5FYAMK%2Dopinn%C3%A4ytety%C3%B6%2Epdf&parent=%2Fsites%2FMessi%2DOpiskelija%2FShared%20Documents%2FOpinn%C3%A4ytety%C3%B6

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Nasrin Jinia
 • Kirsi Mononen
 • Ritva Laaksonen-Heikkilä
 • Tuuli Lahti
Ryhmät
 • YTEDS23V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· kuvata kehittämisprojektin lähtökohdat, tarpeen ja edellytykset siinä organisaatiossa tai hankkeessa, jossa kehittämisprojekti tehdään
· toteuttaa systemaattisia tutkimustiedon ja muun tiedon hakuja suomalaisista ja kansainvälisistä tietokannoista
· kirjoittaa kehittämisprojektinsa tietoperustan
· nimetä kehittämisprojektin tavoitteet, tarkoituksen, tehtävät ja lopputuloksen
· määrittää kehittämis- ja arviointimenetelmät sekä kuvata menetelmällisen toteutuksen
· kirjoittaa toteuttamiskelpoisen kehittämisprojektin suunnitelman ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman
· kuvata oman roolinsa asiantuntijana ja projektipäällikkönä
· laatia eettisen tarkastelun ja luotettavuustarkastelun
· arvioida ja ennakoida kehittämisprojektinsa riskit

Sisältö

· Ideaseminaari
· Kirjallisuuskatsaus
· Kehittämisprojektin suunnitelma (tarvittaessa tutkimussuunnitelma sen liitteenä)
· Opinnäytetyösopimus
· Suunnitelmaseminaari
· Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)
· Vertaispalaute

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön aiheeseen / ilmiöön liittyvät kansalliset ja kansainväliset julkaisut sekä kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin liittyvä kirjallisuus.

Tiedonhakijan oppaat https://libguides.turkuamk.fi/etusivu

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön yhteisinfot
Lähiopetus
Pienryhmä/yksilöohjaus

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähtökohtana on sosiokulttuurinen oppimiskäsitys sekä innovatiivisuutta tuottava toimintatapa oppimisessa ja kehittämisessä. Opinnäytetyö kokonaisuudessaan perustuu Innopeda-oppimisjatkumoon ja kolmikantamalliin. Edelliset kuvataan yksityiskohtaisesti It's-oppimisympäristön materiaaleissa.

Oppiminen ja soveltava TKI-toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopeda-pohjaisen oppimisjatkumon ja kolmikantamallin avulla. Kolmikantamalli perustuu opiskelijan, työelämämentorin ja opettajan väliseen yhteistyöhön.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ensimmäinen lukukausi:
1. Opinnäytetyön yhteisinfot ja tietoperustaan perehtyminen
2. Tiedonhankinnan verkkokurssi (27 t).
3. Ideatyöpajoihin osallistuminen ja idean kuvaus (15t)

Toinen lukukausi:
1) Osallistuminen suunnitelmatyöpajainfoon lukukauden alussa
Opinnäytetyön suunnitelman laadinta
2) Esitys suunnitelmatyöpajassa
3) Vertaiskeskusteluun osallistuminen


Opinnäytetyön suunnitelman laadintaa edeltää ideatyöpajoihin osallistumisen ja ideavaiheen kuvauksen esittelyn. Suunnitelman yhteyteen tarvittaessa laaditun tutkimussuunnitelman (yhteensä 213 t).
Suunnitelman esittely, vertaiskeskustelu sekä opinnäytetyösopimus (yhteensä 15t).
Opintojakson (10op) opiskelijan työtunnit yhteensä 270t.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön suunnitelma ja tarvittaessa tutkimussuunnitelma on laadittu ohjeiden mukaan, ja niissä ilmenevät edellä mainitut asiat.

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön suunnitelma (10op) opintojakso sijoittuu 1.-2. lukukaudelle.

Ensimmäinen lukukausi (laajuus 2op):
- Opinnäytetyön yhteisinfo
- Ideatyöpajat ja teoriaperustan laatiminen (1op)
ja
- Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)
Toinen lukukausi (laajuus 8op):
- Osallistuminen suunnitelmatyöpajainfoon lukukauden alussa (11.1.24)
- Opinnäytetyön suunnitelma
- Suunnitelmatyöpaja kevätlukukaudella 2024 (11.4.24)
- Vertaiskeskusteluun osallistuminen (11.4.24)
- Opinnäytetyösopimus (suunnitelman hyväksymisen jälkeen)

14.9.2023 klo 12.30 - 15.45 Opinnäytetyöprosessin aloitus
16.11.2023 klo 12,30 - 15.45 Ideatyöpaja
11.1.2024 klo 12.30-15.30 Suunnitelmainfo 2.lk opiskelijoille
11.4.2024 klo 9.00-15.30 Suunnitelmatyöpaja
Valmiin suunnitelman palautus itsiin 15.5.2024, mahdolliset tarvittavat luvat sekä opinnäytetyösopimus kuntoon.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opinnäytetyön suunnitelma -opintojakson hyväksyminen edellyttää siis varsinaisen opinnäytetyön suunnitelman lisäksi mahdollista tutkimuslupaa sekä opinnäytetyösopimuksen laatimista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön suunnitelman ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman arvioinnin kohteet ovat: hanke-/työelämälähtöisyys, aihealueeseen perehtyneisyys, tietoperusta, tavoitteiden / tehtävien asettaminen, kehittävä ja tutkimuksellinen ote, eettisyys ja luotettavuus, tavoiteltava tuotos / tulos ja sen hyödynnettävyys, kehittämisprosessin ja tuotoksen arviointi, suullinen ja kirjallinen raportointi, projektin johtaminen ja oma asiantuntijuus.
sekä opinnäytetyösopimuksen laatiminen ja sen allekirjoitusprosessi.

Ilmoittautumisaika

01.05.2024 - 31.08.2024

Ajoitus

31.07.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Nasrin Jinia
 • Ritva Laaksonen-Heikkilä
 • Tuuli Lahti
Ryhmät
 • YTEDS23V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· täsmentää kehittämisprojektinsa tietoperustaa
· tuottaa kirjallisen kuvauksen kehittämisprojektinsa siihenastisesta etenemisestä
· arvioida kehittämisprojektinsa etenemistä suhteessa suunnitelmaan (esim. aikataulussa pysyminen, tavoitteen suunnassa eteneminen, valittujen tutkimus- ja kehittämismenetelmien toimivuus, projektiorganisaation toiminta)

Sisältö

· Loppuraportin rakennetta (sisältöjä) noudattava kuvaus kehittämisprojektin siihenastisesta etenemisestä (projektin etenemisen arviointi osana kuvausta)
· Esitys kehittämisprojektin siihenastisesta etenemisestä toimeksiantajataholle tai muulla sovitulla tavalla

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvät kansalliset ja kansainväliset julkaisut sekä kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin liittyvä kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu ja opinnäytetyön tekijänä ja kehittäjänä toimiminen työelämässä / hankkeessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei ole

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Soveltava TKI - toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopedagogiikan ja kolmikantamallin avulla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön toteuttaminen ja sen etenemisen raportointi työelämässä esityksellä.
Esitys työelämässä on vapaamuotoinen, kohderyhmä opinnäytteen kannalta tarkoituksen mukainen - ohjausryhmä tai muu työelämän foorumi.

Esitys ja palautus: tiedoksi opettajalle esityksen ajankohta, päivämäärä ja esitys tiedoksi sekä lyhyt arviointi esityksen toteutuksesta.

Opinnäytetyön toteutus työelämässä ja itsenäinen työskentely 125t
Esitys työelämässä 10t
Opintojakso (5op) on 135t

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opinnäytetyön toteutus on edennyt..
Opiskelija on tehnyt annetun tehtävän osoittaen, että kykenee kuvaamaan esityksessään opinnäytetyön siihenastista etenemistä johdonmukaisena kokonaisuutena ja arvioivalla otteella.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvata opinnäytetyönsä tieto- ja menetelmäperustan
- toteuttaa opinnäytetyötään suunnitelmansa pohjalta
- raportoida opinnäytetyön etenemisvaiheet
- arvioida opinnäytetyön etenemistä suhteessa suunnitelmaan (kuten aikataulussa pysyminen, tavoitteiden saavuttaminen, valittujen tutkimus- ja/tai kehittämismenetelmien soveltuvuus, viestinnän onnistuminen)

Sisältö:
- kuvaus kehittämisprojektin etenemisestä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opinnäytetyön toteutusvaiheeseen voi siirtyä vasta, kun suunnitelmavaihe on hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty opinnäytetyön toteutuksen eteneminen.
Opiskelija on tehnyt annetun tehtävän osoittaen, että kykenee kuvaamaan esityksessään opinnäytetyön siihenastista etenemistä johdonmukaisena kokonaisuutena ja arvioivalla otteella.

Hylätty (0)

Opinnäytetyön toteutus ei ole edennyt eikä opiskelija ole toteuttanut esitystä ohjeistuksen mukaisesti työelämässä / toimeksiantajalle.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Hille Halonen
 • Maarit Janhunen
Ryhmät
 • YTEEDK23
  Terveyden edistämisen koulutus, K23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· analysoida terveyden edistämisen tulevaisuuden haasteita ja etsiä ratkaisuja niihin
· kehittää terveyden edistämisen rakenteita ja tunnistaa kehittämishaasteet osaksi modernin yhteiskunnan kehitystä
· syventää tietämystään terveyden edistämisen yritystoiminnasta ja tunnistaa yritystoiminnan mahdollisuuksia omalla toimialallaan
· tunnistaa ja kehittää innovatiivisia ongelmanratkaisuja terveyden edistämiseen alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
· kehittyy terveyden edistämisen kansainvälisenä toimijana

Sisältö

· terveyden edistämisen asiantuntijuus · terveyden edistämisen rakenteet (muuttuvat toimintaympäristöt ja säädökset, SOTE-uudistus)
· sisäinen yrittäjyys ja itsensä johtaminen · terveyden edistämisen pedagoginen osaaminen ja oppiminen (elinikäinen oppiminen, modernit oppimisympäristöt, innovaatiopedagogiikka ja innovatiiviset ongelmanratkaisutaidot)
· kansainväliset toimintaympäristöt terveyden edistämisessä
· innovaatiokyvykkyys osana terveyden edistämistä

Opetusmenetelmät

Itsenäinen - ja parityöskentely.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon liittyy yksilö ja paritehtävä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät:
1. Paritehtävä (kolmannen sektorin toimija)
2. Yksilötehtävä (suomalaisten terveys ja terveyshaasteet vuonna 2050)

Opintojakson työmäärä 5 op (= 135 tuntia)

Sisällön jaksotus

Opintojakson ajoitus: 7.9.-22.11.2023
Opintojakso aukeaa Itslearningissa viikolla 36 ja siellä ilmoitetaan tarkempi aikataulu.

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· analysoida terveyden edistämisen tulevaisuuden haasteita ja etsiä ratkaisuja niihin
· kehittää terveyden edistämisen rakenteita ja tunnistaa kehittämishaasteet osaksi modernin yhteiskunnan kehitystä
· syventää tietämystään terveyden edistämisen yritystoiminnasta ja tunnistaa yritystoiminnan mahdollisuuksia omalla toimialallaan
· tunnistaa ja kehittää innovatiivisia ongelmanratkaisuja terveyden edistämiseen alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
· kehittyy terveyden edistämisen kansainvälisenä toimijana

Sisältö:
- terveyden edistämisen asiantuntijuus
- terveyden edistämisen rakenteet (muuttuvat toimintaympäristöt ja säädökset, Hyvinvointialue SOTE)
- sisäinen yrittäjyys ja itsensä johtaminen
- terveyden edistämisen pedagoginen osaaminen ja oppiminen (elinikäinen oppiminen, modernit oppimisympäristöt, innovaatiopedagogiikka ja innovatiiviset ongelmanratkaisutaidot)
- kansainväliset toimintaympäristöt terveyden edistämisessä
- innovaatiokyvykkyys osana terveyden edistämistä

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max.5 opiskelijaa mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Paritehtävä: HYV / Täydennettävä / HYL
Yksilötehtävä: HYL, 1-5

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräaikaan mennessä ja/tai osallistunut lähiopetukseen. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia/eivät vastaa tehtävänantoon/tehtävissä on havaittavissa plagiointia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

On palauttanut kaikki tehtävät määräaikaan mennessä ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa kurssin sisällöt pintapuolisesti. Lähdemateriaalien käyttö on niukkaa, tekstissä on asia-/käsitevirheitä ja työ on sisällöllisesti hajanainen/ulkoasultaan viimeistelemätön.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

On palauttanut kaikki tehtävät määräaikaan mennessä ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa kurssin sisällöt hyvin, sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa. Oppimistehtävät ovat huoliteltuja ja tehtävänantojen mukaisia, lähdemateriaalien käyttö on asianmukaista, eikä tekstissä juurikaan ole havaittavissa käsite- tai asiavirheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

On palauttanut kaikki tehtävät määräaikaan mennessä ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissään kurssin sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamisosaamista. Oppimistehtävät ovat huoliteltuja ja tehtävänantojen mukaisia, lähdemateriaalien käyttö on monipuolista, eikä tekstissä ole käsite- tai asiavirheitä. Esitetyt näkökulmat ja väitteet perustellaan ja oppimistehtävistä välittyy tutkiva ja pohtiva ote.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

17.01.2024 - 10.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Nasrin Jinia
 • Maarit Janhunen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEDS23V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S23
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· analysoida terveyden edistämisen tulevaisuuden haasteita ja etsiä ratkaisuja niihin
· kehittää terveyden edistämisen rakenteita ja tunnistaa kehittämishaasteet osaksi modernin yhteiskunnan kehitystä
· syventää tietämystään terveyden edistämisen yritystoiminnasta ja tunnistaa yritystoiminnan mahdollisuuksia omalla toimialallaan
· tunnistaa ja kehittää innovatiivisia ongelmanratkaisuja terveyden edistämiseen alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
· kehittyy terveyden edistämisen kansainvälisenä toimijana

Sisältö

· terveyden edistämisen asiantuntijuus · terveyden edistämisen rakenteet (muuttuvat toimintaympäristöt ja säädökset, SOTE-uudistus)
· sisäinen yrittäjyys ja itsensä johtaminen · terveyden edistämisen pedagoginen osaaminen ja oppiminen (elinikäinen oppiminen, modernit oppimisympäristöt, innovaatiopedagogiikka ja innovatiiviset ongelmanratkaisutaidot)
· kansainväliset toimintaympäristöt terveyden edistämisessä
· innovaatiokyvykkyys osana terveyden edistämistä

Opetusmenetelmät

Itsenäinen - ja parityöskentely.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon liittyy yksilö- ja paritehtävä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät:
1. Paritehtävä (kolmannen sektorin toimija)
2. Yksilötehtävä (suomalaisten terveys ja terveyshaasteet vuonna 2050)

Opintojakson työmäärä 5 op (= 135 tuntia)

Sisällön jaksotus

Opintojakson ajoitus: 17.1.-10.4.2024
Opintojakso aukeaa Itslearningissa viikolla 3 ja siellä ilmoitetaan tarkempi aikataulu.

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· analysoida terveyden edistämisen tulevaisuuden haasteita ja etsiä ratkaisuja niihin
· kehittää terveyden edistämisen rakenteita ja tunnistaa kehittämishaasteet osaksi modernin yhteiskunnan kehitystä
· syventää tietämystään terveyden edistämisen yritystoiminnasta ja tunnistaa yritystoiminnan mahdollisuuksia omalla toimialallaan
· tunnistaa ja kehittää innovatiivisia ongelmanratkaisuja terveyden edistämiseen alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
· kehittyy terveyden edistämisen kansainvälisenä toimijana

Sisältö:
- terveyden edistämisen asiantuntijuus
- terveyden edistämisen rakenteet (muuttuvat toimintaympäristöt ja säädökset, Hyvinvointialue SOTE)
- sisäinen yrittäjyys ja itsensä johtaminen
- terveyden edistämisen pedagoginen osaaminen ja oppiminen (elinikäinen oppiminen, modernit oppimisympäristöt, innovaatiopedagogiikka ja innovatiiviset ongelmanratkaisutaidot)
- kansainväliset toimintaympäristöt terveyden edistämisessä
- innovaatiokyvykkyys osana terveyden edistämistä

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max.5 opiskelijaa mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Paritehtävä: HYV / Täydennettävä
Yksilötehtävä: HYL, 1-5

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräaikaan mennessä ja/tai osallistunut lähiopetukseen. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia/eivät vastaa tehtävänantoon/tehtävissä on havaittavissa plagiointia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

On palauttanut kaikki tehtävät määräaikaan mennessä ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa kurssin sisällöt pintapuolisesti. Lähdemateriaalien käyttö on niukkaa, tekstissä on asia-/käsitevirheitä ja työ on sisällöllisesti hajanainen/ulkoasultaan viimeistelemätön.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

On palauttanut kaikki tehtävät määräaikaan mennessä ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa kurssin sisällöt hyvin, sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa. Oppimistehtävät ovat huoliteltuja ja tehtävänantojen mukaisia, lähdemateriaalien käyttö on asianmukaista, eikä tekstissä juurikaan ole havaittavissa käsite- tai asiavirheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

On palauttanut kaikki tehtävät määräaikaan mennessä ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissään kurssin sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamisosaamista. Oppimistehtävät ovat huoliteltuja ja tehtävänantojen mukaisia, lähdemateriaalien käyttö on monipuolista, eikä tekstissä ole käsite- tai asiavirheitä. Esitetyt näkökulmat ja väitteet perustellaan ja oppimistehtävistä välittyy tutkiva ja pohtiva ote.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Ritva Laaksonen-Heikkilä
 • Maarit Janhunen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEDS23V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S23
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. 1

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· tunnistaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin sekä ymmärtää niihin vaikuttavien tekijöiden merkityksen terveyden edistämisen lähtökohtana
· terveyden edistämisen alueelliset, kansalliset ja kansainväliset tutkimus- ja kehittämisohjelmat ja niitä ohjaavat säädökset
· terveyden edistämisen erityisosaamista edellyttävät käsitteet sekä terveyden edistämisen eettisen perustan ja arvolähtökohdat
· käyttää terveyden edistämisen tietoperustaa toiminnassaan
· analysoida ja arvioida väestön terveyttä ja hyvinvointia kuvaavia tutkimuksia ja muuta ajankohtaista informaatiota osana terveyden edistämisen

Sisältö

· terveyden edistämisen arvo- ja tietoperusta
· salutogeneesi, terveyden lukutaito ja sen tukeminen, omahoito (itsehoito) ym.
· kansainväliset ja kansalliset ohjelmat ja strategiat · elämänkaariajattelu, ympäristöterveys, kulttuurihyvinvointi, väestön lukutaito
· väestön terveyden ja hyvinvoinnin arviointi
· terveyden edistämisen rakenteet (muuttuvat toimintaympäristöt ja säädökset)
· terveyden edistämisen tulevaisuus ja kehittämishaasteet

Oppimateriaalit

Kirjatentti:
Teos: ANNA-MAIJA PIETILÄ & ANJA TERKAMO-MOISIO (TOIM.)
NÄKÖKULMIA TERVEYTEEN JA SEN EDISTÄMISEEN, 2019
Linkki teokseen sähköisessä oppimisympäristössä.

Opetuksessa käytettävä muu materiaali nähtävillä sähköisessä oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Opetus toteutuu verkko-opetuksena eri oppimismenetelmin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjatentti ajankohta 11.10.2023 (klo 17.00-19.00)
Tarvittavat uusintamahdollisuudet (max. kaksi (2) kertaa) sovitaan ryhmän kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät:
Verkkokeskustelu ajalla
Kirjatentti
Ryhmätehtävä, jossa yksilöllinen pohdintaosuus ja näiden palautus
Ohjeet sähköisessä oppimisympäristössä.

Opintojakson työmäärä: 135 tuntia

Kirjatentti 2 tuntia
Pari/ryhmätehtävä 20 tuntia
Verkkokeskustelu 5 tuntia
Itsenäinen opiskelu 100 tuntia
Lähiopetus 8 tuntia

5op = 135tuntia

Sisällön jaksotus

Terveyden edistämisen tietoperusta -opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin sekä ymmärtää niihin vaikuttavien tekijöiden merkityksen terveyden edistämisen lähtökohtana. Hän tuntee terveyden edistämisen erityisosaamista edellyttävät käsitteet sekä terveyden edistämisen eettisen perustan ja arvolähtökohdat.
·Opiskelija tietää terveyden edistämisen alueelliset, kansalliset ja kansainväliset tutkimus- ja kehittämisohjelmat ja niitä ohjaavat säädökset sekä osaa käyttää terveyden edistämisen tietoperustaa toiminnassaan. Lisäksi hän osaa analysoida ja arvioida väestön terveyttä ja hyvinvointia kuvaavia tutkimuksia ja muuta ajankohtaista informaatiota osana terveyden edistämisen.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee tehdä yksi kirjatentti, yksi ryhmätyö (kirjallinen työ), yksilöllinen pohdintaosuus ryhmätyöhön sekä osallistua aktiivisesti lähiopetukseen, keskusteluun ja seminaareihin.

Opetus toteutuu seuraavasti:
13.9.2023 klo 10.00-11.30 Orientaatio ja tehtäväksiannot
27.9.2023 klo 08.30 - 14.00 Opetus, Orientoivan tehtävän läpikäynti
11.10.2023 klo 17.00 - 19.00 Kirjatentti nettitenttinä
25.10.2023 klo 08.30 - 14.00 Kirjallisen tehtävän esittelyt ja yhteenvedot
lisäksi tapaamisia verkossa, joista sovitaan erikseen opintojakson alussa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max. 5 opiskelijaa mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Orientoiva tehtävä: hyväksytty / hylätty
Kirjatentti: hyväksytty / hylätty
Ryhmätehtävä ja oma pohdintaosuus
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyl./T1-K5. Arviointi koostuu tehtäväarvioinnista

Sähköisessä oppimisympäristössä on kuvattuna ryhmätehtävän arviointikriteerit
sekä kirjatentin hyväksytty-hylätty -kriteerit

Hylätty (0)

Teoreettiset lähtökohdat (teoriatieto, käsitteet)
Lähdemateriaali niukkaa ja/tai hyödyntämättä. Teoriaperusta puuttuu.

Työn sisältö (ohjelman kuvaus ja tarkastelu ks. ohjeet)
Sisältöä ei ole kohdennettu eikä työ ole sisällöltään riittävä. Työssä ei ole käsitelty keskeisiä asioita.

Työn rakenne ja johdonmukaisuus
Työn rakenne sekava tai sisältöalueet irralliset tai osia puuttuu.

Oma pohdinta (perustelut ja kriittinen tarkastelu)
Pohdinta ei kohdistu työn sisältöön tai puuttuu kokonaan.
Ulkoasu epäsiisti, lähteet ja lähdeviitteet puuttuvat suurimmaksi osaksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Teoreettiset lähtökohdat (teoriatieto, käsitteet)
Lähdemateriaali vähäistä ja/tai puutteellinen.

Työn sisältö (ohjelman kuvaus ja tarkastelu ks. ohjeet)
Työ on sisällöllisesti suppea tai puutteellinen (vrt. ohjeet). Asioiden käsittely pintapuolista.

Työn rakenne ja johdonmukaisuus
Työn rakenne hajanainen tai puutteellinen.

Oma pohdinta (perustelut ja kriittinen tarkastelu)
Pohdinta niukkaa ja/tai pinnallista. Kriittinen ja asiantunteva ote työstä puuttuu.

Muotoseikat
Ulkoasu puutteellinen, ilmaisu epäselvää, lähteet ja lähdeviitteet puutteelliset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Teoreettiset lähtökohdat (teoriatieto, käsitteet)
Perustuu asianmukaiseen ja riittävään lähdemateriaaliin.

Työn sisältö (ohjelman kuvaus ja tarkastelu ks. ohjeet)
Työ sisällöllisesti riittävä ja tarkoituksenmukainen (vrt. ohjeistus). Työssä käsitelty keskeisiä asioita.

Työn rakenne ja johdonmukaisuus
Työn rakenne selkeä ja pääsääntöisesti sisällöltään looginen.

Oma pohdinta (perustelut ja kriittinen tarkastelu)
Asioita tarkastelu pohtien. Pohdinta asiallisesti perusteltua.

Muotoseikat
Ulkoasu siisti, ilmaisu asiallista, lähteet ja lähdeviitteet pääsääntöisesti kirjallisen työn ohjeiden mukaiset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Teoreettiset lähtökohdat (teoriatieto, käsitteet)
Perustuu asianmukaiseen ja monipuoliseen lähdemateriaaliin.

Työn sisältö (ohjelman kuvaus ja tarkastelu ks. ohjeet)
Sisältö rajattu ja kohdennettu selkeästi. Asioita käsitelty laajasti ja monipuolisesti ohjeistuksen mukaisesti.

Työn rakenne ja johdonmukaisuus
Työ rakenteeltaan selkeä ja johdonmukainen, sisältö loogisesti etenevä.

Oma pohdinta (perustelut ja kriittinen tarkastelu)
Asioita tarkasteltu kriittisesti ja analysoiden. Pohdinta syvällistä ja kriittistä. Perustelut osoittavat syvällistä perehtyneisyyttä aiheeseen.

Muotoseikat
Ulkoasu siisti, ilmaisu selkeää ja sujuvaa. Lähteet ja lähdeviitteet kirjallisen työn ohjeiden mukaiset.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

23.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 40

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Ritva Laaksonen-Heikkilä
 • Maarit Janhunen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEEDK24
  Terveyden edistämisen koulutus, K23
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· tunnistaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin sekä ymmärtää niihin vaikuttavien tekijöiden merkityksen terveyden edistämisen lähtökohtana
· terveyden edistämisen alueelliset, kansalliset ja kansainväliset tutkimus- ja kehittämisohjelmat ja niitä ohjaavat säädökset
· terveyden edistämisen erityisosaamista edellyttävät käsitteet sekä terveyden edistämisen eettisen perustan ja arvolähtökohdat
· käyttää terveyden edistämisen tietoperustaa toiminnassaan
· analysoida ja arvioida väestön terveyttä ja hyvinvointia kuvaavia tutkimuksia ja muuta ajankohtaista informaatiota osana terveyden edistämisen

Sisältö

· terveyden edistämisen arvo- ja tietoperusta
· salutogeneesi, terveyden lukutaito ja sen tukeminen, omahoito (itsehoito) ym.
· kansainväliset ja kansalliset ohjelmat ja strategiat · elämänkaariajattelu, ympäristöterveys, kulttuurihyvinvointi, väestön lukutaito
· väestön terveyden ja hyvinvoinnin arviointi
· terveyden edistämisen rakenteet (muuttuvat toimintaympäristöt ja säädökset)
· terveyden edistämisen tulevaisuus ja kehittämishaasteet

Oppimateriaalit

Kirjatentti:
Teos: ANNA-MAIJA PIETILÄ & ANJA TERKAMO-MOISIO (TOIM.)
NÄKÖKULMIA TERVEYTEEN JA SEN EDISTÄMISEEN, 2019
Linkki teokseen sähköisessä oppimisympäristössä.

Opetuksessa käytettävä muu materiaali nähtävillä sähköisessä oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Opetus toteutuu verkko-opetuksena eri oppimismenetelmin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjatentti ajankohta 12.2.24 (klo 17.00-19.00)
Tarvittavat uusintamahdollisuudet (max. kaksi (2) kertaa) sovitaan ryhmän kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät:
Verkkokeskustelu ajalla
Kirjatentti
Ryhmätehtävä, jossa yksilöllinen pohdintaosuus ja näiden palautus
Ohjeet sähköisessä oppimisympäristössä.

Opintojakson työmäärä: 135 tuntia

Kirjatentti 2 tuntia
Pari/ryhmätehtävä 20 tuntia
Verkkokeskustelu 5 tuntia
Itsenäinen opiskelu 100 tuntia
Lähiopetus 8 tuntia

5op = 135tuntia

Sisällön jaksotus

Terveyden edistämisen tietoperusta -opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin sekä ymmärtää niihin vaikuttavien tekijöiden merkityksen terveyden edistämisen lähtökohtana. Hän tuntee terveyden edistämisen erityisosaamista edellyttävät käsitteet sekä terveyden edistämisen eettisen perustan ja arvolähtökohdat.
·Opiskelija tietää terveyden edistämisen alueelliset, kansalliset ja kansainväliset tutkimus- ja kehittämisohjelmat ja niitä ohjaavat säädökset sekä osaa käyttää terveyden edistämisen tietoperustaa toiminnassaan. Lisäksi hän osaa analysoida ja arvioida väestön terveyttä ja hyvinvointia kuvaavia tutkimuksia ja muuta ajankohtaista informaatiota osana terveyden edistämisen.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee tehdä yksi kirjatentti, yksi ryhmätyö (kirjallinen työ), yksilöllinen pohdintaosuus ryhmätyöhön sekä osallistua aktiivisesti lähiopetukseen, keskusteluun ja seminaareihin.

Opetus toteutuu seuraavasti:
Orientaatio ja tehtäväksiannot
Opetus, Orientoivan tehtävän läpikäynti
Kirjallisen tehtävän esittelyt ja yhteenvedot
lisäksi tapaamisia verkossa, joista sovitaan erikseen opintojakson alussa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max. 5 opiskelijaa mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Orientoiva tehtävä: hyväksytty / hylätty
Kirjatentti: hyväksytty / hylätty
Ryhmätehtävä ja oma pohdintaosuus
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyl./T1-K5. Arviointi koostuu tehtäväarvioinnista

Sähköisessä oppimisympäristössä on kuvattuna ryhmätehtävän arviointikriteerit
sekä kirjatentin hyväksytty-hylätty -kriteerit

Hylätty (0)

Teoreettiset lähtökohdat (teoriatieto, käsitteet)
Lähdemateriaali niukkaa ja/tai hyödyntämättä. Teoriaperusta puuttuu.

Työn sisältö (ohjelman kuvaus ja tarkastelu ks. ohjeet)
Sisältöä ei ole kohdennettu eikä työ ole sisällöltään riittävä. Työssä ei ole käsitelty keskeisiä asioita.

Työn rakenne ja johdonmukaisuus
Työn rakenne sekava tai sisältöalueet irralliset tai osia puuttuu.

Oma pohdinta (perustelut ja kriittinen tarkastelu)
Pohdinta ei kohdistu työn sisältöön tai puuttuu kokonaan.
Ulkoasu epäsiisti, lähteet ja lähdeviitteet puuttuvat suurimmaksi osaksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Teoreettiset lähtökohdat (teoriatieto, käsitteet)
Lähdemateriaali vähäistä ja/tai puutteellinen.

Työn sisältö (ohjelman kuvaus ja tarkastelu ks. ohjeet)
Työ on sisällöllisesti suppea tai puutteellinen (vrt. ohjeet). Asioiden käsittely pintapuolista.

Työn rakenne ja johdonmukaisuus
Työn rakenne hajanainen tai puutteellinen.

Oma pohdinta (perustelut ja kriittinen tarkastelu)
Pohdinta niukkaa ja/tai pinnallista. Kriittinen ja asiantunteva ote työstä puuttuu.

Muotoseikat
Ulkoasu puutteellinen, ilmaisu epäselvää, lähteet ja lähdeviitteet puutteelliset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Teoreettiset lähtökohdat (teoriatieto, käsitteet)
Perustuu asianmukaiseen ja riittävään lähdemateriaaliin.

Työn sisältö (ohjelman kuvaus ja tarkastelu ks. ohjeet)
Työ sisällöllisesti riittävä ja tarkoituksenmukainen (vrt. ohjeistus). Työssä käsitelty keskeisiä asioita.

Työn rakenne ja johdonmukaisuus
Työn rakenne selkeä ja pääsääntöisesti sisällöltään looginen.

Oma pohdinta (perustelut ja kriittinen tarkastelu)
Asioita tarkastelu pohtien. Pohdinta asiallisesti perusteltua.

Muotoseikat
Ulkoasu siisti, ilmaisu asiallista, lähteet ja lähdeviitteet pääsääntöisesti kirjallisen työn ohjeiden mukaiset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Teoreettiset lähtökohdat (teoriatieto, käsitteet)
Perustuu asianmukaiseen ja monipuoliseen lähdemateriaaliin.

Työn sisältö (ohjelman kuvaus ja tarkastelu ks. ohjeet)
Sisältö rajattu ja kohdennettu selkeästi. Asioita käsitelty laajasti ja monipuolisesti ohjeistuksen mukaisesti.

Työn rakenne ja johdonmukaisuus
Työ rakenteeltaan selkeä ja johdonmukainen, sisältö loogisesti etenevä.

Oma pohdinta (perustelut ja kriittinen tarkastelu)
Asioita tarkasteltu kriittisesti ja analysoiden. Pohdinta syvällistä ja kriittistä. Perustelut osoittavat syvällistä perehtyneisyyttä aiheeseen.

Muotoseikat
Ulkoasu siisti, ilmaisu selkeää ja sujuvaa. Lähteet ja lähdeviitteet kirjallisen työn ohjeiden mukaiset.

Ilmoittautumisaika

01.07.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

31.07.2024 - 31.10.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 40

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Ritva Laaksonen-Heikkilä
 • Maarit Janhunen
Ryhmät
 • YTEDS24V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S24

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· tunnistaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin sekä ymmärtää niihin vaikuttavien tekijöiden merkityksen terveyden edistämisen lähtökohtana
· terveyden edistämisen alueelliset, kansalliset ja kansainväliset tutkimus- ja kehittämisohjelmat ja niitä ohjaavat säädökset
· terveyden edistämisen erityisosaamista edellyttävät käsitteet sekä terveyden edistämisen eettisen perustan ja arvolähtökohdat
· käyttää terveyden edistämisen tietoperustaa toiminnassaan
· analysoida ja arvioida väestön terveyttä ja hyvinvointia kuvaavia tutkimuksia ja muuta ajankohtaista informaatiota osana terveyden edistämisen

Sisältö

· terveyden edistämisen arvo- ja tietoperusta
· salutogeneesi, terveyden lukutaito ja sen tukeminen, omahoito (itsehoito) ym.
· kansainväliset ja kansalliset ohjelmat ja strategiat · elämänkaariajattelu, ympäristöterveys, kulttuurihyvinvointi, väestön lukutaito
· väestön terveyden ja hyvinvoinnin arviointi
· terveyden edistämisen rakenteet (muuttuvat toimintaympäristöt ja säädökset)
· terveyden edistämisen tulevaisuus ja kehittämishaasteet

Oppimateriaalit

Kirjatentti:
Teos: ANNA-MAIJA PIETILÄ & ANJA TERKAMO-MOISIO (TOIM.)
NÄKÖKULMIA TERVEYTEEN JA SEN EDISTÄMISEEN, 2019
Linkki teokseen sähköisessä oppimisympäristössä.

Opetuksessa käytettävä muu materiaali nähtävillä sähköisessä oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Opetus toteutuu verkko-opetuksena eri oppimismenetelmin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjatentti päivämäärä ja ajankohta sovitaan erikseen (XX.XX 2024 klo 17.00-19.00)
Tarvittavat uusintamahdollisuudet (max. kaksi (2) kertaa) sovitaan ryhmän kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät:
Orientoiva tehtävä
Kirjatentti
Ryhmätehtävä, jossa yksilöllinen pohdintaosuus. Ryhmätehtävän palautus ja yksilöllisen pohdintaosuuden palautus
Ohjeet sähköisessä oppimisympäristössä.

Opintojakson työmäärä: 135 tuntia

Kirjatentti 2 tuntia
Pari/ryhmätehtävä 20 tuntia
Verkkokeskustelu 5 tuntia
Itsenäinen opiskelu 100 tuntia
Lähiopetus 8 tuntia

5op = 135tuntia

Sisällön jaksotus

Terveyden edistämisen tietoperusta -opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin sekä ymmärtää niihin vaikuttavien tekijöiden merkityksen terveyden edistämisen lähtökohtana. Hän tuntee terveyden edistämisen erityisosaamista edellyttävät käsitteet sekä terveyden edistämisen eettisen perustan ja arvolähtökohdat.
·Opiskelija tietää terveyden edistämisen alueelliset, kansalliset ja kansainväliset tutkimus- ja kehittämisohjelmat ja niitä ohjaavat säädökset sekä osaa käyttää terveyden edistämisen tietoperustaa toiminnassaan. Lisäksi hän osaa analysoida ja arvioida väestön terveyttä ja hyvinvointia kuvaavia tutkimuksia ja muuta ajankohtaista informaatiota osana terveyden edistämisen.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee tehdä yksi kirjatentti, yksi ryhmätyö (kirjallinen työ), yksilöllinen pohdintaosuus ryhmätyöhön sekä osallistua aktiivisesti lähiopetukseen, keskusteluun ja seminaareihin.

Opetus toteutuu seuraavasti:
Orientaatio ja tehtäväksiannot
Opetus, Orientoivan tehtävän läpikäynti
Kirjallisen tehtävän esittelyt ja yhteenvedot
lisäksi tapaamisia verkossa, joista sovitaan erikseen opintojakson alussa.
18.9.24 klo 10.00-11.30
25.9.24 klo 8.30-14.00
23.10 klo 8.30-13.15
LIsäksi erikseen sovittava kirjatentti verkossa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max. 5 opiskelijaa mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Orientoiva tehtävä: hyväksytty / hylätty
Kirjatentti: hyväksytty / hylätty
Ryhmätehtävä ja oma pohdintaosuus
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyl./T1-K5. Arviointi koostuu tehtäväarvioinnista

Sähköisessä oppimisympäristössä on kuvattuna ryhmätehtävän arviointikriteerit
sekä kirjatentin hyväksytty-hylätty -kriteerit

Hylätty (0)

Teoreettiset lähtökohdat (teoriatieto, käsitteet)
Lähdemateriaali niukkaa ja/tai hyödyntämättä. Teoriaperusta puuttuu.

Työn sisältö (ohjelman kuvaus ja tarkastelu ks. ohjeet)
Sisältöä ei ole kohdennettu eikä työ ole sisällöltään riittävä. Työssä ei ole käsitelty keskeisiä asioita.

Työn rakenne ja johdonmukaisuus
Työn rakenne sekava tai sisältöalueet irralliset tai osia puuttuu.

Oma pohdinta (perustelut ja kriittinen tarkastelu)
Pohdinta ei kohdistu työn sisältöön tai puuttuu kokonaan.
Ulkoasu epäsiisti, lähteet ja lähdeviitteet puuttuvat suurimmaksi osaksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Teoreettiset lähtökohdat (teoriatieto, käsitteet)
Lähdemateriaali vähäistä ja/tai puutteellinen.

Työn sisältö (ohjelman kuvaus ja tarkastelu ks. ohjeet)
Työ on sisällöllisesti suppea tai puutteellinen (vrt. ohjeet). Asioiden käsittely pintapuolista.

Työn rakenne ja johdonmukaisuus
Työn rakenne hajanainen tai puutteellinen.

Oma pohdinta (perustelut ja kriittinen tarkastelu)
Pohdinta niukkaa ja/tai pinnallista. Kriittinen ja asiantunteva ote työstä puuttuu.

Muotoseikat
Ulkoasu puutteellinen, ilmaisu epäselvää, lähteet ja lähdeviitteet puutteelliset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Teoreettiset lähtökohdat (teoriatieto, käsitteet)
Perustuu asianmukaiseen ja riittävään lähdemateriaaliin.

Työn sisältö (ohjelman kuvaus ja tarkastelu ks. ohjeet)
Työ sisällöllisesti riittävä ja tarkoituksenmukainen (vrt. ohjeistus). Työssä käsitelty keskeisiä asioita.

Työn rakenne ja johdonmukaisuus
Työn rakenne selkeä ja pääsääntöisesti sisällöltään looginen.

Oma pohdinta (perustelut ja kriittinen tarkastelu)
Asioita tarkastelu pohtien. Pohdinta asiallisesti perusteltua.

Muotoseikat
Ulkoasu siisti, ilmaisu asiallista, lähteet ja lähdeviitteet pääsääntöisesti kirjallisen työn ohjeiden mukaiset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Teoreettiset lähtökohdat (teoriatieto, käsitteet)
Perustuu asianmukaiseen ja monipuoliseen lähdemateriaaliin.

Työn sisältö (ohjelman kuvaus ja tarkastelu ks. ohjeet)
Sisältö rajattu ja kohdennettu selkeästi. Asioita käsitelty laajasti ja monipuolisesti ohjeistuksen mukaisesti.

Työn rakenne ja johdonmukaisuus
Työ rakenteeltaan selkeä ja johdonmukainen, sisältö loogisesti etenevä.

Oma pohdinta (perustelut ja kriittinen tarkastelu)
Asioita tarkasteltu kriittisesti ja analysoiden. Pohdinta syvällistä ja kriittistä. Perustelut osoittavat syvällistä perehtyneisyyttä aiheeseen.

Muotoseikat
Ulkoasu siisti, ilmaisu selkeää ja sujuvaa. Lähteet ja lähdeviitteet kirjallisen työn ohjeiden mukaiset.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 05.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 40

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Ritva Laaksonen-Heikkilä
Ryhmät
 • YTEEDK23
  Terveyden edistämisen koulutus, K23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· selittää vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden käsitteet ja niihin liittyvän problematiikan
· vaikuttavuuden arvioinnin erilaisia lähestymistapoja, menetelmiä ja niiden käyttömahdollisuuksia terveyden edistämisen kehittämisessä
· määritellä terveyden edistämisen vaikuttavuuden arvioinnin kohteet, tavoitteet ja menetelmät eri toimintaympäristöissä
· suunnitella ja arvioida terveyden edistämisen intervention vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta

Sisältö

· terveyden edistämisen interventiot ja menetelmät
· interventioiden vaikuttavuus ja tuloksellisuus
· vaikuttavuus ja tuloksellisuus käsitteenä
· vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arviointi ja menetelmät

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetusta ja etäopetusta sekä pienryhmä että itsenäistä työskentelyä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärän mitoitus (5op, 135t):
•Lähiopetus (asiantuntijaluennot ja seminaari) 17 h
•Kirjalliset tehtävät 40h
•Itsenäinen työskentely 78 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää lähiopetusta, tehtäviä ja itsenäistä työskentelyä sekä vertaisarvioinnin ja seminaarin.
- terveyden edistämisen interventiot ja menetelmät
· interventioiden vaikuttavuus ja tuloksellisuus
· vaikuttavuus ja tuloksellisuus käsitteenä
· vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arviointi ja menetelmät

Kurssin kokonaisuus on seuraava:
Lähiopetuskerta
4.10.2023 klo 8.30-10.00
5.10.2023 klo 8.30-15.30
2.11 .2023 klo 8.30-15.30

Tehtäväpalautukset
Orientoiva tehtävä - testi
Yksilö/paritehtävä
Kirjallinen yksilötehtävä

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max. 5 opiskelijaa mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Arviointi ja arvosanan muodostuminen:
•Orientoiva tehtävä HKS/HYL
•Luennoille osallistuminen ja seminaarityöskentely HKS/HYL
•Paritehtävä T1 - K5
•Kirjallinen yksilötyö T1 - K5
•Itsearvioinnin, vertaispalautteen sekä opintojaksopalautteen laatiminen
Numeerinen arvosana muodostuu Paritehtävän ja Kirjallisen yksilötyön keskiarvosta.

Hylätty (0)

Hylätty (0): Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä eikä osallistunut lähiopetukseen. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia ja/tai eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1-2): On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3-4): On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissään opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 08.02.2024

Ajoitus

14.02.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Ritva Laaksonen-Heikkilä
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEDS23V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S23
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· selittää vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden käsitteet ja niihin liittyvän problematiikan
· vaikuttavuuden arvioinnin erilaisia lähestymistapoja, menetelmiä ja niiden käyttömahdollisuuksia terveyden edistämisen kehittämisessä
· määritellä terveyden edistämisen vaikuttavuuden arvioinnin kohteet, tavoitteet ja menetelmät eri toimintaympäristöissä
· suunnitella ja arvioida terveyden edistämisen intervention vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta

Sisältö

· terveyden edistämisen interventiot ja menetelmät
· interventioiden vaikuttavuus ja tuloksellisuus
· vaikuttavuus ja tuloksellisuus käsitteenä
· vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arviointi ja menetelmät

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetusta ja etäopetusta sekä pienryhmä että itsenäistä työskentelyä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärän mitoitus (5op, 135t):
•Lähiopetus (asiantuntijaluennot ja seminaari) 17 h
•Kirjalliset tehtävät 40h
•Itsenäinen työskentely 78 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää lähiopetusta, tehtäviä ja itsenäistä työskentelyä sekä vertaisarvioinnin ja seminaarin.
- terveyden edistämisen interventiot ja menetelmät
· interventioiden vaikuttavuus ja tuloksellisuus
· vaikuttavuus ja tuloksellisuus käsitteenä
· vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arviointi ja menetelmät
Päivitetään vielä tämä kohta:
Kurssin kokonaisuus on seuraava:
Lähiopetuskerta
15.2.24 klo 14.15-15.45
13.3.24 klo 12.30-15.00
14.3.24 klo 10.00-15.30
2..24 klo 10.00-15.30

Tehtäväpalautukset
Orientoiva tehtävä - testi
Yksilö/paritehtävä
Kirjallinen yksilötehtävä

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max. 5 opiskelijaa mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Arviointi ja arvosanan muodostuminen:
•Orientoiva tehtävä HKS/HYL
•Luennoille osallistuminen ja seminaarityöskentely HKS/HYL
•Paritehtävä T1 - K5
•Kirjallinen yksilötyö T1 - K5
•Itsearvioinnin, vertaispalautteen sekä opintojaksopalautteen laatiminen
Numeerinen arvosana muodostuu Paritehtävän ja Kirjallisen yksilötyön keskiarvosta.

Hylätty (0)

Hylätty (0): Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä eikä osallistunut lähiopetukseen. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia ja/tai eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1-2): On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3-4): On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissään opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 23.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Anu Vaihekoski
 • Minna Salakari
Ryhmät
 • YTEEDK23
  Terveyden edistämisen koulutus, K23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· käyttää hyvinvointiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia terveyden edistämisessä
· kehittää innovatiivisia ongelmanratkaisuja terveyden edistämiseen alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
· hahmottaa digitalisaation ja sähköiset sekä liikkuvat palvelut osana sosiaali- ja terveyspalveluita ja terveyden edistämistä
· analysoi viestinnän ja median ajankohtaisia ilmiöitä terveyden edistämisen näkökulmasta

Sisältö

· terveysmedia ja terveyden lukutaito
· sosiaalinen media terveyden edistämisessä
· kulttuurihyvinvointi osana terveyden edistämistä
· digitalisaatio, sähköiset ja liikkuvat palvelut
· innovaatiopedagogiikka terveyden edistämisessä

Oppimateriaalit

Täydentyy lukukauden alkuun mennessä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu monimuotoisesti lähi- ja verkko-opetuksen menetelmin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Täsmentyy lukukauden alkuun mennessä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojakso toteutuu monimuotoisesti lähi- ja verkko-opetuksen menetelmin. Opiskelijoilta edellytetään osallistumista kaikille lähiopetustunneille.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Täydentyy lukukauden alkuun mennessä.

Sisällön jaksotus

Opintojakson (5op) tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää hyvinvointiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia terveyden edistämisessä, kehittää innovatiivisia ongelmanratkaisuja terveyden edistämiseen alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, hahmottaa digitalisaation ja sähköiset sekä liikkuvat palvelut osana sosiaali- ja terveyspalveluita ja terveyden edistämistä, analysoi viestinnän ja median ajankohtaisia ilmiöitä terveyden edistämisen näkökulmasta.

Sisällöstä:
· terveysmedia ja terveyden lukutaito
· sosiaalinen media terveyden edistämisessä
· kulttuurihyvinvointi osana terveyden edistämistä
· digitalisaatio, sähköiset ja liikkuvat palvelut
· innovaatiopedagogiikka terveyden edistämisessä

Kontaktiopetus:

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen AMK:n opiskelijamäärä 5.
Soveltuu YAMK-tason opiskelijoille, ei sovellu AMK-opiskelijoille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyl./T1-K5. Arviointi koostuu kirjallisten tehtävien arvioista.

Hylätty (0)

Täsmentyy lukukauden alkuun mennessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Täsmentyy lukukauden alkuun mennessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Täsmentyy lukukauden alkuun mennessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Täsmentyy lukukauden alkuun mennessä.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

17.01.2024 - 27.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Anu Vaihekoski
 • Minna Salakari
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEDS23V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S23
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· käyttää hyvinvointiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia terveyden edistämisessä
· kehittää innovatiivisia ongelmanratkaisuja terveyden edistämiseen alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
· hahmottaa digitalisaation ja sähköiset sekä liikkuvat palvelut osana sosiaali- ja terveyspalveluita ja terveyden edistämistä
· analysoi viestinnän ja median ajankohtaisia ilmiöitä terveyden edistämisen näkökulmasta

Sisältö

· terveysmedia ja terveyden lukutaito
· sosiaalinen media terveyden edistämisessä
· kulttuurihyvinvointi osana terveyden edistämistä
· digitalisaatio, sähköiset ja liikkuvat palvelut
· innovaatiopedagogiikka terveyden edistämisessä

Oppimateriaalit

Täydentyy lukukauden alkuun mennessä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu verkko-opetuksen menetelmin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Täsmentyy lukukauden alkuun mennessä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojakso toteutuu monimuotoisesti verkko-opetuksen menetelmin. Opiskelijoilta edellytetään osallistumista kaikille opetustunneille.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos opiskelija on suorittanut vastaavan opintojakson aiemmin, hän voi hyväksilukea opintojakson.

Jos opiskelijalla on osaamista terveysteknologiasta, sote-alan digitalisaatiosta ja median mahdollisuuksista terveyden edistämisessä, hän voi hyväksilukea osaamisen näytöllä opintojakson. Opettajat määrittelevät tehtävän/tehtävät, jotka opiskelijan tulee tehdä hyväksilukuun.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Täydentyy lukukauden alkuun mennessä.

Sisällön jaksotus

Opintojakson (5op) tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää hyvinvointiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia terveyden edistämisessä, kehittää innovatiivisia ongelmanratkaisuja terveyden edistämiseen alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, hahmottaa digitalisaation ja sähköiset sekä liikkuvat palvelut osana sosiaali- ja terveyspalveluita ja terveyden edistämistä, analysoi viestinnän ja median ajankohtaisia ilmiöitä terveyden edistämisen näkökulmasta.

Sisällöstä:
· terveysmedia ja terveyden lukutaito
· sosiaalinen media terveyden edistämisessä
· kulttuurihyvinvointi osana terveyden edistämistä
· digitalisaatio, sähköiset ja liikkuvat palvelut
· innovaatiopedagogiikka terveyden edistämisessä

Kontaktiopetus:
17.1.2024 klo 8.30-11.30
15.2.2024 klo 8.30-14.00
13.3.2024 klo 8.30-11.30

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen AMK:n opiskelijamäärä 5.
Soveltuu YAMK-tason opiskelijoille, ei sovellu AMK-opiskelijoille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyl./T1-K5. Arviointi koostuu kirjallisten tehtävien arvioista.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu kontaktiopetukseen.
Opiskelija ei osallistu tehtävään.

Kirjallisen tehtävän lähdemateriaali on niukkaa ja/tai hyödyntämättä. Teoriaperusta puuttuu.
Sisältöä ei ole kohdennettu eikä työ ole sisällöltään riittävä. Työssä ei ole käsitelty keskeisiä asioita.

Tentti on hylätty.

Työn rakenne sekava tai sisältöalueet irralliset tai osia puuttuu. Tehtävä ei ole amk-ohjeistuksen mukainen. Pohdinta ei kohdistu työn sisältöön tai puuttuu kokonaan. Lähteet ja lähdeviitteet puuttuvat kokonaan tai suurimmaksi osaksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ei osallistu kaikkiin kontaktiopetuskertoihin.
Opiskelija ei osallistu aktiivisesti tehtävien tekemiseen.

Kirjallisen tehtävän lähdemateriaali on vähäistä ja/tai puutteellinen. Kansainvälisiä lähteitä ei ole juurikaan käytetty. Käsitteet on esitetty pintapuolisesti ja puutteellisesti.

Työ on sisällöllisesti suppea tai puutteellinen (vrt. ohjeet). Asioiden käsittely on pintapuolista.
Työn rakenne hajanainen tai ainakin paikoin puutteellinen. Pohdinta on pääosin niukkaa tai pinnallista. Kriittinen ja asiantunteva ote ei tule juurikaan näkyviin työstä.

Tentti on suoritettu T 1-2 tasolla.

Kirjallisen tehtävän ulkoasu puutteellinen, ilmaisu ainakin osin epäselvää, lähteet ja lähdeviitteet osin puutteelliset. Työ ei ole amk-ohjeistuksen mukainen tai se on ohjeistuksesta poikkeava.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osallistuu kontaktiopetukseen.
Opiskelija osallistuu riittävällä ja tasapuolisella tavalla ryhmätyön tekemiseen.

Tehtävät perustuvat asianmukaiseen lähdemateriaaliin. Lähteissä hyödynnetty jonkin verran kansainvälisiä lähteitä. Käsitteet on esitelty kattavasti.
Työ on sisällöllisesti riittävä ja tarkoituksenmukainen (vrt. ohjeistus). Työssä on käsitelty keskeisiä asioita. Työn rakenne on selkeä ja pääsääntöisesti sisällöltään looginen (täysin looginen tasolla H4).

Tentti on suoritettu H3-4 tasolla.

Asioita on tehtävässä tarkasteltu pohtien, ja pohdinta on pääosin reflektiivistä ja perusteltua.
Kirjallisen työn iulkoasu on siisti, ilmaisu on pääasiassa asiallista, lähteet ja lähdeviitteet kirjallisen työn ohjeiden mukaiset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktiopetukseen.
Opiskelijalla on selkeä rooli tehtävissä ja hän hoitaa oman osansa.

Kirjallinen tehtävä perustuu asianmukaiseen ja monipuoliseen lähdemateriaaliin. Lähteissä on hyödynnetty kansainvälisiä lähteitä. Käsitteet on esitelty laajasti ja oikein. Sisältö on rajattu ja kohdennettu selkeästi. Asioita on käsitelty laajasti ja monipuolisesti tehtävän ohjeistuksen mukaisesti.

Työ on rakenteeltaan selkeä ja johdonmukainen, sisältö loogisesti etenevä koko työssä.
Asioita on tarkasteltu kriittisesti ja analysoiden. Pohdinta on reflektiivistä, syvällistä ja kriittistä. Perustelut osoittavat syvällistä perehtyneisyyttä aiheeseen.

Tentti on suoritettu kiitettävällä tasolla.

Kirjallisen työn ulkoasu siisti, ilmaisu selkeää ja sujuvaa. Amk-ohjeista on noudatettu. Lähteet ja lähdeviitteet ovat kirjallisen työn ohjeiden mukaiset läpi koko työn.

Ilmoittautumisaika

25.04.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Ritva Laaksonen-Heikkilä
 • Tuuli Lahti
Ryhmät
 • YTEDS23V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- analysoida toimintaympäristöjen muutoksia ja ennakoida tulevaisuuden kehityskulkuja soveltaen
- tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin käsitteitä ja menetelmiä
- arvioida toimintaympäristöjen muutosten vaikutuksia omaan työhön, työyhteisöön, organisaatioon sekä toimialaan
- kehittää tavoitteellisesti omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan vastaamaan tulevaisuuden työelämän vaatimuksia
- uudistaa omaa ja organisaationsa toimintaa huomioiden kestävän kehityksen näkökulman ja hyödyntäen monitieteistä ja laaja-alaista tulevaisuustietoa.

Sisältö

- Tulevaisuuden työ ja toimeentulo
- Tulevaisuuden osaamistarpeet ja niiden ennakointi
- Muuttuvat urapolut ja ammatti-identiteetit
- Tulevaisuuden teknologiat, ihmisen ja teknologian vuorovaikutus
- Kestävä tulevaisuus ja ekologinen jälleenrakennus
- Tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin lähtökohtia ja menetelmiä
- Ennakoinnin merkitys innovaatioille sekä strategiselle suunnittelulle ja päätöksenteolle

Oppimateriaalit

Itslearningin kurssialustalla.

Opetusmenetelmät

Ohjeistettuihin oppimateriaaleihin perehtyminen, itsenäinen kirjallisten oppimistehtävien tekeminen, toiminnallinen työskentely monialaisissa ryhmissä ja lukupiirityöskentely oman koulutuksen pienryhmässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus: Vierailuluentoja ja ryhmätyöskentelyä lähitapaamisissa: 15 h

Verkko- ja etäopiskelu: Verkko-opiskelua ja itsenäistä työskentelyä yksin tai pienryhmässä: 120 h

Ryhmätyöskentelyä:
• Aloituspäivä 28.8.2023: monialaisissa pienryhmissä keskustelua Sitran megatrendikorttien pohjalta.
• Lukupiirityöskentely koulutuksittain jaettavissa pienryhmissä: oman alan työn, toimintaympäristön ja osaamistarpeiden muutoksia käsittelevän tutkimuskirjallisuuden lukemista, keskustelua pienryhmässä, sekä keskustelun keskeisten ideoiden/havaintojen kokoaminen tiiviiksi visuaaliseksi esitykseksi (esim. lyhyt video, Prezi, mindmap tms.) ja jakaminen oman koulutuksen ryhmälle itslearning-kurssialustalla (tutoropettaja arvioi tuotoksen, HYV/HYL).
• Hackathon 27.11.2023 (sekä hackathonin ennakkotapaaminen 15.11.2023): työelämä- ja ongelmalähtöistä työskentelyä monialaisissa pienryhmissä.

Yksilötehtävät:
• Orientaatiotehtävä: Tulevaisuustietoisuus ja -asenteet (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Tulevaisuusskenaariotehtävä: omien vaihtoehtoisten ammatillisten tulevaisuuksien hahmottelu tulevaisuustaulukkoon (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Reflektiivinen raportti: Miten voin hyödyntää tulevaisuustietoa ja ennakkointimenetelmiä oman osaamiseni ja ammatillisen toimintani kehittämisessä / oman organisaationi strategisessa johtamisessa. Mihin omassa sekä työyhteisöni/organisaationi tulevaisuudessa koen voivani vaikuttaa itse? (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).

Sisällön jaksotus

Opintojakso on kaikille Turun AMK:n ylempää AMK-tutkintoa suorittaville pakollinen. Se toteutetaan osin monialaisesti eri koulutusten opiskelijoista muodostetuissa ryhmissä ja osin oman koulutuksen sisällä pienryhmä- ja yksilötyöskentelynä. Opintojaksolla on kolme kaikille yhteistä kontaktipäivää (Zoom-yhteydellä: 28.8.2023, 15.11.2023 ja 27.11.2023).

Muuten yhteinen toteutus perustuu itslearning-kurssialustalla oleviin oppimateriaaleihin ja oppimistehtäviin. Koulutukset voivat halutessaan käsitellä opintojakson sisältöjä myös omissa lähipäivissään tutor-opettajan johdolla.

***

TEEMA 1: MUUTTUVA MAAILMA JA TYÖELÄMÄ (viikot 35-37)
• Yhteinen aloituspäivä 28.8.: Opintojakson esittely, vierailijan alustus muuttuvasta työelämästä ja osaamistarpeista, sekä pienryhmätyöskentelyä Sitran megatrendikorteilla (tuutorit ohjaamassa).
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Orientaatiotehtävä: Tulevaisuustietoisuus ja -asenteet (viimeinen palautuspäivä 17.9.)
• (Koulutusten itse päätettävissä ja järjestettävissä: Turun AMK:n asiantuntijoiden alustuksia esim. tulevaisuuden teknologioihin, kiertotalouteen ja kestävään tulevaisuuteen liittyvistä teemoista koulutuksen omassa lähipäivässä)

***

TEEMA 2: TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI (viikot 38-41)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Tulevaisuusskenaariotehtävä: omat vaihtoehtoiset ammatilliset tulevaisuudet (viimeinen palautuspäivä 15.10.)

***

TEEMA 3: OMA ALA MUUTOKSESSA (viikot 42-45)
• Lukupiirityöskentely (verkkovälitteisesti ja/tai lukupiiriryhmän itse organisoimassa tapaamisessa): oman alan työn, toimintaympäristön ja osaamistarpeiden muutoksia käsittelevän tutkimuskirjallisuuden lukemista, keskustelua pienryhmässä, sekä keskustelun keskeisten ideoiden/havaintojen kokoaminen tiiviiksi visuaaliseksi esitykseksi ja jakaminen oman koulutuksen ryhmälle itslearning-kurssialustalle (viimeistään 12.11)

• Tutoropettaja vastaa lukupiiriryhmien organisoinnista sekä mahdollisen valmiin lukulistan ohjeistamisesta tai opiskelijoiden ohjeistamisesta soveltuvan lukupiirikirjallisuuden etsimiseen.

***

TEEMA 4: MINÄ TULEVAISUUDEN TEKIJÄNÄ (viikot 46-49)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Yhteinen lähipäivä 27.11. ja ennakkotapaaminen 15.11.: hackathon, jossa työskentelyä monialaisissa pienryhmissä todellisten työelämän ongelmien ratkaisemiseksi. Teemana kestävä tulevaisuus. Tiimit perehtyvät hackathonin ohjeistuksiin ja hackathon-toimeksiantoihin etukäteen itslearning-alustalla ja palauttavat hackathon-raporttinsa viimeistään 3.12.).

Hackathonissa on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa: 1) osallistuminen hackathoniin toimeksiantajana tai 2) opiskelijana toimeksiantojen ratkaisijana monialaisessa pienryhmässä.

• Reflektiivinen raportti tulevaisuustiedon ja ennakointimenetelmien hyödyntämisestä omassa työssä (viimeinen palautuspäivä 10.12.)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen lähipäivien työskentelyyn.

Tutoropettaja arvioi oppimistehtävät (tehtävät 1–4). Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää kaikkien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti sekä osallistumista kontaktipäiviin (tai pakottavan poissaolon tapauksessa korvaavan tehtävän suorittamista hyväksytysti). Opettajatuutori kirjaa kontaktipäivien osallistumissuoritukset (ja arvioi poissaolijoiden korvaavien tehtävien suoritukset).

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Salla Grommi
 • Ritva Laaksonen-Heikkilä
 • Tuuli Lahti
Ryhmät
 • YTEEDK24
  Terveyden edistämisen koulutus, K23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- analysoida toimintaympäristöjen muutoksia ja ennakoida tulevaisuuden kehityskulkuja soveltaen
- tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin käsitteitä ja menetelmiä
- arvioida toimintaympäristöjen muutosten vaikutuksia omaan työhön, työyhteisöön, organisaatioon sekä toimialaan
- kehittää tavoitteellisesti omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan vastaamaan tulevaisuuden työelämän vaatimuksia
- uudistaa omaa ja organisaationsa toimintaa huomioiden kestävän kehityksen näkökulman ja hyödyntäen monitieteistä ja laaja-alaista tulevaisuustietoa.

Sisältö

- Tulevaisuuden työ ja toimeentulo
- Tulevaisuuden osaamistarpeet ja niiden ennakointi
- Muuttuvat urapolut ja ammatti-identiteetit
- Tulevaisuuden teknologiat, ihmisen ja teknologian vuorovaikutus
- Kestävä tulevaisuus ja ekologinen jälleenrakennus
- Tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin lähtökohtia ja menetelmiä
- Ennakoinnin merkitys innovaatioille sekä strategiselle suunnittelulle ja päätöksenteolle

Oppimateriaalit

Itslearningin kurssialustalla.

Opetusmenetelmät

Ohjeistettuihin verkko-oppimateriaaleihin perehtyminen, itsenäinen kirjallisten oppimistehtävien tekeminen sekä toiminnallinen työskentely monialaisissa ryhmissä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojaksolla hyödynnetään monialaista yhteisopettajuutta sekä toteutuksen suunnittelussa että koulutusten yhteisten kontaktitapaamisten toteutuksessa.

Kestävä kehitys on huomioitu sekä opintojakson sisällöistä (erityisesti teema ja tehtävä 3) että opintojakson toteutustavoissa: opintojakso toteutuu kokonaisuudessaan etänä itslearning verkkoalustalla sekä Zoom-tapaamisia monialaiseen ryhmätyöskentelyyn hyödyntäen. Kaikki opintojakson oppimateriaalit ovat digitaalisessa muodossa ja vapaasti verkossa saatavilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Online-tapaamiset: Ryhmätyöskentelyä etätapaamisissa Zoomissa, 12 h

Verkko-opiskelu: Verkko-opiskelua ja itsenäistä työskentelyä itslearning-alustalla, 123 h

Ryhmätyöskentely:
• Aloituspäivä 8.1.2024: monialaisissa pienryhmissä keskustelua Sitran megatrendikorttien pohjalta.
• Master Minds -hackathon 29.4.2024 (ja hackathonin ennakkotapaaminen 17.4.2024): työelämä- ja ongelmalähtöistä työskentelyä monialaisissa pienryhmissä. Tiimit esittelevät hackathonissa ideoimansa ratkaisun sekä koostavat ja palauttavat valmiiseen PowerPoint-pohjaan tehdyn raportin.

Yksilötehtävät:
• Ennakkotehtävä: Sitran megatrendiaineistoihin perehtyminen.
• Tehtävä 1/ Tulevaisuusorientaatio: oma tulevaisuustietoisuus ja -asenteet (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Tehtävä 2/Ammatilliset tulevaisuusskenaariot: omien vaihtoehtoisten ammatillisten tulevaisuuksien hahmottelu tulevaisuustaulukkoon (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Tehtävä 3/ Kestävä tulevaisuus -essee: Kestävyysmurroksen ja ekologisen jälleenrakennuksen pohtimista oman ammattialan ja työtehtävien näkökulmasta (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Tehtävä 4 / Reflektiivinen raportti: Tulevaisuustiedon ja ennakkointimenetelmien hyödyntäminen oman osaamisen ja ammatillisen toiminnan kehittämisessä / oman organisaation strategisessa johtamisessa sekä tulevaisuuteen vaikuttaminen (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).

Sisällön jaksotus

Opintojakso on kaikille Turun AMK:n ylempää AMK-tutkintoa suorittaville pakollinen. Se toteutetaan osin monialaisesti eri koulutusten opiskelijoista muodostetuissa ryhmissä, osin oman koulutuksen sisällä, saapumisryhmän omalla kurssialustalla.

Opintojaksolla on kolme kaikille yhteistä online-tapaamista (8.1.2024, 17.4.2024 ja 29.4.2024).

Muuten yhteinen toteutus perustuu itslearning-kurssialustalla oleviin oppimateriaaleihin ja oppimistehtäviin. Koulutukset voivat halutessaan käsitellä opintojakson sisältöjä myös omissa lähipäivissään tutor-opettajan johdolla.

***

ENNAKKOTEHTÄVÄ

Tulevaisuuden toimintaympäristöt -opintojakso käynnistyy heti opintojen aloituspäivänä 8.1.2024. Aloituspäivässä orientoidutaan opintojaksoon ja keskustellaan monialaisissa pienryhmissä megatrendien vaikutuksista omaan työhön ja ammattialaan.

Tutustu seuraaviin aineistoihin ja valmistaudu keskustelemaan megatrendeistä aloituspäivässä:
• Sitra 2023: Megatrendit
• Sitra 2023: Megatrendikortit 2023

Aloituspäivän työskentelyn Zoom-linkki: https://turkuamk.zoom.us/s/64511743443

***

TEEMA 1: MUUTTUVA MAAILMA JA TYÖELÄMÄ (viikot 2–5)
• Yhteinen aloituspäivä 8.1.2024: Opintojakson esittely sekä pienryhmätyöskentely Sitran megatrendikorteilla (tuutorit ohjaamassa).
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Tehtävä 1: Tulevaisuusorientaatio (viimeinen palautuspäivä 4.2.2024)
• (Koulutusten itse päätettävissä ja järjestettävissä: Turun AMK:n asiantuntijoiden alustuksia esim. tulevaisuuden teknologioihin, kiertotalouteen ja kestävään tulevaisuuteen liittyvistä teemoista koulutuksen omassa lähipäivässä)


TEEMA 2: TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI (viikot 6–9)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Tehtävä 2: Ammatilliset tulevaisuusskenaariot (viimeinen palautuspäivä 3.3.2024)


TEEMA 3: KESTÄVÄ TULEVAISUUS (viikot 10–14)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Tehtävä 3: Kestävä tulevaisuus (viimeinen palautuspäivä 7.4.2024)


TEEMA 4: MINÄ TULEVAISUUDEN TEKIJÄNÄ (viikot 15–19)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Ryhmätehtävä: Yhteinen Master Minds -hackathon 29.4.2024 (koko päivän tapahtuma) ja sen ennakkotapaaminen 17.4.2024 klo 10–11. Hackathonissa työskennellään monialaisissa tiimeissä todellisten työelämän ongelmien eli toimeksiantajien esittämien toimeksiantojen ratkaisemiseksi.
Tiimit perehtyvät etukäteen itslearning-kurssialustalla hackathonin ohjeistuksiin sekä toimeksiantoihin ja palauttavat hackathon-raporttinsa viimeistään 5.5.2024. Hackathonissa on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa: osallistuminen hackathoniin 1) toimeksiantajana tai 2) monialaisessa tiimissä.
• Tehtävä 4: Reflektiivinen raportti tulevaisuustiedon ja ennakointimenetelmien hyödyntämisestä omassa työssä (viimeinen palautuspäivä 12.5.2024)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Aika ja paikka:

Online-tapaamiset Zoom-yhteydellä:
ma 8.1.2024, hackathonin ennakkotapaaminen ke 17.4.2024 klo 10–11 ja Master Minds -hackathon ma 29.4.2024 klo 9–17.30.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen kontaktipäivien (verkkotapaamiset Zoomissa) työskentelyyn.

Tutoropettaja arvioi oppimistehtävät (tehtävät 1–4). Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää kaikkien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti sekä osallistumista kontaktipäiviin (tai pakottavan poissaolon tapauksessa korvaavan tehtävän suorittamista hyväksytysti). Opettajatuutori kirjaa kontaktipäivien osallistumissuoritukset (ja arvioi poissaolijoiden korvaavien tehtävien suoritukset).

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Anu Vaihekoski
 • Sanna-Maria Nurmi
Ryhmät
 • YKLAMS23
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), mielenterveys ja päihdetyö, S23
 • YKUNLIS23
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
 • YTERTES23
  Terveysteknologia
 • YKLAPS23
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), palliatiivinen hoito, S23
 • YERISOS23
  Erityissosiaaliohjaus
 • YTEKES23V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S23 (verkko)
 • YTEDS23V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· selittää tutkimuksen tieteenfilosofisia lähtökohtia · kuvata tutkimusprosessin
· kuvata keskeiset määrälliset ja laadulliset tutkimusmenetelmät
· lukea ja tulkita määrällistä ja laadullista tutkimusta
· syventää osaamistaan tutkimusaineiston analyysissä
· syventää osaamistaan tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa
· arvioida tietoa kriittisesti
· hallitsee tutkimuksen eettisiä periaatteita

Sisältö

· Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat
· Määrällinen ja laadullinen tutkimusprosessi
· Keskeiset määrälliset ja laadulliset tutkimusmenetelmät
· Tutkimusaineiston analysointi
· Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys
· Tiedon kriittinen arviointi

Oppimateriaalit

Itslearningissa ilmoitettu lähdemateriaali sekä muu opiskelijan itsensä hankkima lähdemateriaali.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely
Oppimistehtävä ryhmätyönä
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on mahdollista tehdä kolme kertaa erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu, tenttiin valmistautuminen ja perehtyminen opintojakson keskeiseen kirjallisuuteen: 75h
Ryhmätehtävä: 60h
Yhteensä: 135h

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu kokonaan verkko-opintoina. Tarkemmat ohjeet opintojakson toteuttamiseen liittyen löytyvät Itslearningista.

Opintojakson aikataulu:
Opintojakso alkaa: 4.9.2023, jolloin Itslearningkurssikortti aukeaa
Osasuorituksen hyväksiluvun haku: 4.9- 10.9.2023 (koskee vain aikaisemmalla toteutuksella mukana olleita opiskelijoita)
Ryhmätehtävän ryhmään ilmoittautuminen: 4.9 – 17.9. 2023
Ryhmätehtävän palautus: 19.11.2023 mennessä
Tentti auki Itslearningissä:1.11-10.12.2023
Arvosana Pepissä: 17.12.2023 mennessä

Opintojakson osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa
· selittää tutkimuksen tieteenfilosofisia lähtökohtia
· kuvata tutkimusprosessin
· kuvata keskeiset määrälliset ja laadulliset tutkimusmenetelmät
· lukea ja tulkita määrällistä ja laadullista tutkimusta
· syventää osaamistaan tutkimusaineiston analyysissä
· syventää osaamistaan tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa
· arvioida tietoa kriittisesti
· hallitsee tutkimuksen eettisiä periaatteita

Opintojakson sisältö:
· Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat
· Määrällinen ja laadullinen tutkimusprosessi
· Keskeiset määrälliset ja laadulliset tutkimusmenetelmät
· Tutkimusaineiston analysointi
· Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys
· Tiedon kriittinen arviointi

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoin AMK maksimi 5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä: H-K5 (arviointikriteerit itslearningissa)
Tentti: H- K5 (pisterajat Itslearningissa)
Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävän ja tentin arvosanasta.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 06.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 150

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Anu Vaihekoski
 • Sanna-Maria Nurmi
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YKLASK24
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), syöpää sairastavan hoito, K24
 • YTEEDK24
  Terveyden edistämisen koulutus, K23
 • YGEROK24V
  Gerontologinen asiantuntijuus, K24 (verkko)
 • YTEKEK24
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, K24
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· selittää tutkimuksen tieteenfilosofisia lähtökohtia · kuvata tutkimusprosessin
· kuvata keskeiset määrälliset ja laadulliset tutkimusmenetelmät
· lukea ja tulkita määrällistä ja laadullista tutkimusta
· syventää osaamistaan tutkimusaineiston analyysissä
· syventää osaamistaan tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa
· arvioida tietoa kriittisesti
· hallitsee tutkimuksen eettisiä periaatteita

Sisältö

· Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat
· Määrällinen ja laadullinen tutkimusprosessi
· Keskeiset määrälliset ja laadulliset tutkimusmenetelmät
· Tutkimusaineiston analysointi
· Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys
· Tiedon kriittinen arviointi

Oppimateriaalit

Itslearningissa ilmoitettu lähdemateriaali sekä muu opiskelijan itsensä hankkima lähdemateriaali.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely
Oppimistehtävä ryhmätyönä
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on mahdollista tehdä kolme kertaa erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu, tenttiin valmistautuminen ja perehtyminen opintojakson keskeiseen kirjallisuuteen: 75h
Ryhmätehtävä: 60h
Yhteensä: 135h

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu kokonaan verkko-opintoina. Tarkemmat ohjeet opintojakson toteuttamiseen liittyen löytyvät Itslearningista.

Opintojakson aikataulu:
Opintojakso alkaa: 5.2.2024, jolloin Itslearningkurssikortti aukeaa
Osasuorituksen hyväksiluvun haku: 5.2- 11.2.2024 (koskee vain aikaisemmalla toteutuksella mukana olleita opiskelijoita)
Ryhmätehtävän ryhmään ilmoittautuminen: 5.2 – 18.2.2024
Ryhmätehtävän palautus: 21.4.2024 mennessä
Tentti auki Itslearningissä:1.4-19.5.2024
Arvosana Pepissä: 31.5.2024 mennessä

Opintojakson osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa
· selittää tutkimuksen tieteenfilosofisia lähtökohtia
· kuvata tutkimusprosessin
· kuvata keskeiset määrälliset ja laadulliset tutkimusmenetelmät
· lukea ja tulkita määrällistä ja laadullista tutkimusta
· syventää osaamistaan tutkimusaineiston analyysissä
· syventää osaamistaan tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa
· arvioida tietoa kriittisesti
· hallitsee tutkimuksen eettisiä periaatteita

Opintojakson sisältö:
· Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat
· Määrällinen ja laadullinen tutkimusprosessi
· Keskeiset määrälliset ja laadulliset tutkimusmenetelmät
· Tutkimusaineiston analysointi
· Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys
· Tiedon kriittinen arviointi

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoin AMK maksimi 5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä: H-K5 (arviointikriteerit itslearningissa)
Tentti: H- K5 (pisterajat Itslearningissa)
Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävän ja tentin arvosanasta.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Hille Halonen
 • Tuuli Lahti
Ryhmät
 • YTEDS22V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S22

Tavoitteet

After completing the course, the student is able to:
- work as an expert of health promotion in national and international contexts
- work in multicultural, -disciplinary and -sectoral contexts and networks
- recognize the current and future development scenarios in the operating environment of health promotion
- understand the need for preparedness and continuous development
- evaluate and educate oneself on a continuous manner

Sisältö

- Expertise management, participation management, change management and network management
- Multicultural, -disciplinary and -sectoral competencies
- Variety of health promotion settings
- Current and future development scenarios
- Preparedness and continuous development
- Critical thinking and effective communication

Oppimateriaalit

Materiaali löytyy kurssin oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Yksilötehtävät
Kontaktiopetus
Ryhmätyöskentely kontaktitapaamisissa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää lähiopetusta, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

Kontaktiopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Yksilötehtävissä perehdytään opintojakson kirjallisuuteen, harjoitellaan tiedonhankintaa ja jalostamista sekä jäsenneltyä asioiden esitystapaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävät 3 op
Kontaktiopetus 2 op

Sisällön jaksotus

Opetuspäivät:
12.10.23 klo 12.30-14.00
8.11.23 klo 10.00-15.30
29.11.23 klo 10.00-14.00

Opetus järjestetään etäyhteyksin Zoomin välityksellä ja Its Learning-oppimisympäristössä. Zoom linkit löytyvät Its kurssikortilta. Opiskelijat hyväksytään kurssille ja oppimisympäristö aukeaa muutama päivä ennen kurssin ensimmäistä kontaktitapaamista.

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max. 3 opiskelijaa mukaan, jotka ovat suorittaneet Health Promotion Management - opintojakson. Health Promotion Management opintojakso tulee olla ensin suoritettuna.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilötyö arvioidaan asteikolla 0-5 seuraavia arviointikriteerejä noudattaen:

1. Työn teoreettinen viitekehys ja lähteiden käyttö
2. Työn rakenne, sisältö ja jäsentely
3. Näkökulmien perustelu ja synteesien tekemisen taito
4. Työn tekemiseksi annettujen ohjeiden noudattaminen

Hylätty (0)

Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä, osallistunut lähiopetukseen tai suorittanut korvaavia tehtäviä. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia tai eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut lähiopetukseen aktiivisesti. Osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut lähiopetukseen aktiivisesti. Osoittaa opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamisosaamista.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

20.03.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Nasrin Jinia
 • Tuuli Lahti
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)
Ryhmät
 • YTEEDK23
  Terveyden edistämisen koulutus, K23
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

After completing the course, the student is able to:
- work as an expert of health promotion in national and international contexts
- work in multicultural, -disciplinary and -sectoral contexts and networks
- recognize the current and future development scenarios in the operating environment of health promotion
- understand the need for preparedness and continuous development
- evaluate and educate oneself on a continuous manner

Sisältö

- Expertise management, participation management, change management and network management
- Multicultural, -disciplinary and -sectoral competencies
- Variety of health promotion settings
- Current and future development scenarios
- Preparedness and continuous development
- Critical thinking and effective communication

Oppimateriaalit

Materiaali löytyy kurssin oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Yksilötehtävät
Kontaktiopetus
Ryhmätyöskentely kontaktitapaamisissa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää lähiopetusta, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

Kontaktiopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Yksilötehtävissä perehdytään opintojakson kirjallisuuteen, harjoitellaan tiedonhankintaa ja jalostamista sekä jäsenneltyä asioiden esitystapaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävät 4op
Kontaktiopetus 1op

Sisällön jaksotus

Kontaktitapaamiset:


Kurssin ensimmäinen tapaaminen toteutuu etäyhteydellä 20.3.2024 klo. 10:00-11:30

Kurssin kahden viimeisen tapaamisen tapaamispaikka täsmentyy vielä lähemmin. Kaksi viimeistä tapaamista ovat:

17.4.2024 klo. 10:00-15:45
15.5.2024 klo. 10:00-15:45

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max. 3 opiskelijaa mukaan, jotka ovat jo suorittaneet Health Promotion Management - opintojakson. Health Promotion Management opintojakso tulee olla ensin suoritettuna.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilötyö arvioidaan asteikolla 0-5 seuraavia arviointikriteerejä noudattaen:

1. Työn teoreettinen viitekehys ja lähteiden käyttö
2. Työn rakenne, sisältö ja jäsentely
3. Näkökulmien perustelu ja synteesien tekemisen taito
4. Työn tekemiseksi annettujen ohjeiden noudattaminen

Jos opiskelijalla on poissaoloja kontaktitapaamisista, tulee hänen suorittaa poissaoloja korvaavat tehtävät (hyväksytty/hylätty).

Hylätty (0)

Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä, osallistunut lähiopetukseen tai suorittanut korvaavia tehtäviä. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia tai eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut lähiopetukseen aktiivisesti. Osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut lähiopetukseen aktiivisesti. Osoittaa opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamisosaamista.

Ilmoittautumisaika

01.05.2024 - 20.09.2024

Ajoitus

18.09.2024 - 20.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Tiina Murto
 • Maarit Janhunen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YKLAMS24
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), mielenterveys ja päihdetyö, S24
 • YTERTES24
  Terveysteknologia
 • YERISOS24
  Erityissosiaaliohjaus
 • YTEDS24V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S24
 • YKLABS24
  Kliininen asiantuntija, bioanalytiikka (ylempi AMK), S24
 • YKUNLIS24
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
 • YTEKES24V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S24 (verkko)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· johtaa työelämän kehittämisprojektia
· hyödyntää projektijohtamisen erilaisia käytäntöjä
· käyttää tarkoituksenmukaisia kehittämismenetelmiä
· suunnitella kehittämisprojektinsa tuotosten implementoinnin

Sisältö

· Osallistavan työelämän kehittämisprojektin suunnittelu
· Kehittämisprojektin hallinta ja johtaminen
· Työelämän kehittämismenetelmät
· Kehittämisprojektin arviointi ja tuotosten implementointi

Oppimateriaalit

Itslearningissa ovat linkit kirjallisuuteen, www-sivuille ja opetusvideoihin.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen ja ryhmätyöskentely. 4 oppimistehtävää, joista kolme ryhmätehtävää ja yksi itsenäinen (ei arvioitava) orientaatiotehtävä

Ryhmätehtävät tehdään monialaisissa ryhmissä (noin 5-6 hlö / ryhmä), samat ryhmät kaikissa tehtävissä. Ryhmät jaetaan infotunnit (18.9.24) jälkeen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiä ei ole.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Verkko-toteutus: tarkemmat tiedot tehtävistä löydät Itslearningista.

Opintojakson aloitusinfo verkossa ke 18.9.24 Master Schoolin koulutusten yhteisessä infossa.


Kurssi alkaa opintojakson aloitusinfon jälkeen.

Oppimistehtävät Itslearningissa ohjaavat pedagogisia ratkaisuja osatehtävittäin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät:
1. Kehittämisprojektin prosessi (orientaatiotehtävä/yksilö)
2. Kehittämisen menetelmät (ryhmätehtävä): posteri valitusta menetelmästä ja vertaispalaute muiden ryhmien postereista
3. Kehittämistoiminnan johtaminen: essee (ryhmätehtävä)
4. Arviointi- ja juurruttamismenetelmät: essee (ryhmätehtävä)

Sisällön jaksotus

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa
· johtaa työelämän kehittämisprojektia
· hyödyntää projektijohtamisen erilaisia käytäntöjä
· käyttää tarkoituksenmukaisia kehittämismenetelmiä
· suunnitella kehittämisprojektinsa tuotosten implementoinnin

Sisältö:
- Osalliistavan työelämän kehittämisprosessin suunnittelu
- Kehittämisprojektin hallinta ja johtaminen
- Osallistavia työelämän kehittämismenetelmiä
- Kehittämisprojektin arviointi ja tuotosten juurruttaminen / implementointi

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoin AMK: maksimi 5 opiskelijaa.
On YAMK-opintoja eikä sovellu perustutkintoon.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kehittämistoiminnan johtaminen ja Kehittämistoiminnan arviointi ja juurruttaminen: T1 - K5.
Muut tehtävät: hyväksytty / hylätty

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien tehtävien suorittamista Itslearningissa ilmoitetussa aikataulussa.

Hylätty (0)

Kehittämistoiminnan johtaminen:
Työssä ei ole käsitelty kehittämistoiminnan johtajuutta ja se ei vastaa tehtävän annon kysymyksiin. Siinä ei ole aiheeseen liittyvää teoreettista tietoa. Työn keskeinen sisältö jää epäselväksi.

Kehittämistoiminnan arviointi ja juurruttaminen:
Työssä käsitellään vain joko arviointia tai juurruttamista. Siinä ei ole aiheeseen liittyvää teoreettista tietoa. Myös analysointi ja pohdinta puuttuvat kokonaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kehittämistoiminnan johtaminen:
Työssä on käsitelty kehittämistoiminnan johtajuutta, mutta se on niukkaa ja pinnallista, ja enimmäk-seen toteavaa (ei-analyyttistä). Tehtävässä on vastattu ainakin osittain tehtävän annon kysymyksiin. Kirjallisuutta on käytetty jonkin verran, mutta se on yksipuolista, ja teoreettinen tieto jää irralleen tiedon soveltamisesta. Työssä pystytään välittämään työn keskeinen sisältö. Sen selkeydessä voi olla puutteita ja kielellisessä ilmaisussa epätarkkuutta.

Kehittämistoiminnan arviointi ja juurruttaminen:
Työssä on käsitelty kehittämistyön arviointia ja juurruttamista, mutta käsittely on niukkaa ja pinnallista tai puutteellista. Aiheen käsittely on enimmäkseen vain toteavaa (ei-analyyttistä) ja teoreettinen tieto jää vähäiseksi ja/tai irralliseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kehittämistoiminnan johtaminen:
Työssä pyritään tarkastelemaan analysoivasti kehittämistoiminnan johtajuutta, mutta tarkastelu voisi olla syvällisempää ja monipuolisempaa. Työssä vastataan tehtäväksi annon kysymyksiin. Työssä on käytetty teoreettista tietoainesta oma ajattelun tukena. Työstä välittyy perehtyneisyys käsiteltävään asiaan, ja teoriatietoa pyritään soveltamaan tehtäväksi antoon liittyvien kysymysten tarkasteluun. Asiat esitetään pääosin selkeästi ja työ muodostaa selkeän kokonaisuuden.

Kehittämistoiminnan arviointi ja juurruttaminen:
Työssä pyritään kehittämistyön arvioinnin ja juurruttamisen menetelmien ja näkökulmien analysoivaan tarkasteluun sekä tutkivaan ja pohtivaan otteeseen. Työstä välittyy perehtyneisyys käsiteltävään aiheeseen. Teoriatietoa pyritään soveltamaan aiheeseen. Tarkastelu jää kuitenkin pintapuoleiseksi ja/tai yksipuoliseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kehittämistoiminnan johtaminen:
Työssä tarkastellaan syvällisesti, analysoivasti ja monipuolisesti kehittämistoiminnan johtajuutta ja vastataan selkeästi tehtäväksi annon kaikkiin kysymyksiin. Työssä käytetään laajasti teoreettista tietoainesta oman ajattelun tukena. Työssä kyetään hyödyntämään ja myös kyseenalaistamaan tie-toa, asioita ja ilmiöitä sekä perustelemaan erilaisia näkemyksiä teoriaan pohjautuen ja lähdeaineis-toon viitaten. Asiat esitetään erittäin selkeästi, käytetään selkeää ja hyvää kieltä ja työ muodostaa huolellisen ja viimeistellyn kokonaisuuden.

Kehittämistoiminnan arviointi ja juurruttaminen:
Työssä tarkastellaan syvällisesti, analysoivasti ja monipuolisesti arviointia ja juurruttamista kehittämistyössä ja sen menetelmiä/näkökulmia. Työssä käytetään teoreettista tietoainesta oman ajattelun tukena. Työssä välittyy tutkiva ja pohtiva ote suhteessa tietoon ja omaan ajatteluun kehittämistyön arviointiin ja juurruttamiseen liittyen. Työssä kyetään hyödyntämään ja kyseenalaistamaan tietoa ja asioita sekä perustelemaan erilaisia näkemyksiä teoreettisella tiedolla.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 30.09.2024

Ajoitus

03.09.2024 - 31.07.2026

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

7 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Nasrin Jinia
 • Henri Aho
 • Marjo Harju
 • Tuuli Lahti
Ryhmät
 • YTEDS24V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S24

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· kuvata kehittämisprojektin lähtökohdat, tarpeen ja edellytykset siinä organisaatiossa tai hankkeessa, jossa kehittämisprojekti tehdään
· toteuttaa systemaattisia tutkimustiedon ja muun tiedon hakuja suomalaisista ja kansainvälisistä tietokannoista
· kirjoittaa kehittämisprojektinsa tietoperustan
· nimetä kehittämisprojektin tavoitteet, tarkoituksen, tehtävät ja lopputuloksen
· määrittää kehittämis- ja arviointimenetelmät sekä kuvata menetelmällisen toteutuksen
· kirjoittaa toteuttamiskelpoisen kehittämisprojektin suunnitelman ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman
· kuvata oman roolinsa asiantuntijana ja projektipäällikkönä
· laatia eettisen tarkastelun ja luotettavuustarkastelun
· arvioida ja ennakoida kehittämisprojektinsa riskit

Sisältö

· Ideaseminaari
· Kirjallisuuskatsaus
· Kehittämisprojektin suunnitelma (tarvittaessa tutkimussuunnitelma sen liitteenä)
· Opinnäytetyösopimus
· Suunnitelmaseminaari
· Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)
· Vertaispalaute

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön aiheeseen / ilmiöön liittyvät kansalliset ja kansainväliset julkaisut sekä kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin liittyvä kirjallisuus.

Tiedonhakijan oppaat https://libguides.turkuamk.fi/etusivu

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön yhteisinfot,
Opinnäytetyön tietoiskut (erityisesti 2. lukukaudella)
Lähi/etäopetus
Pienryhmäohjaus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähtökohtana on sosiokulttuurinen oppimiskäsitys sekä innovatiivisuutta tuottava toimintatapa oppimisessa ja kehittämisessä. Opinnäytetyö kokonaisuudessaan perustuu Innopeda-oppimisjatkumoon ja kolmikantamalliin. Edelliset kuvataan yksityiskohtaisesti It's-oppimisympäristön materiaaleissa.

Oppiminen ja soveltava TKI-toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopeda-pohjaisen oppimisjatkumon ja kolmikantamallin avulla. Kolmikantamalli perustuu opiskelijan, työelämämentorin ja opettajan väliseen yhteistyöhön.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ensimmäinen lukukausi:
1. Opinnäytetyön yhteisinfot ja tietoperustaan perehtyminen
2. Tiedonhankinnan verkkokurssi (27 t).
3. Hyväksytty opinnäytetyön aihe (27t)

Toinen lukukausi:
1) Osallistuminen suunnitelmainfoon lukukauden alussa
2) Opinnäytetyön suunnitelman laadinta & esittely suunnitelmatyöpajassa
3) Vertaiskeskusteluun osallistuminen
4) Opinnäytetyö tietoiskuihin osallistuminen aiheen ja tarpeen mukaisesti

Opinnäytetyön suunnitelman laadintaa edeltää ideatyöpajoihin osallistumisen ja ideavaiheen kuvauksen esittelyn. Suunnitelman yhteyteen tarvittaessa laaditun tutkimussuunnitelman (yhteensä 213 t).
Suunnitelman esittely ja vertaiskeskustelu sekä opinnäytetyösopimus (yhteensä 15t).
Opintojakson (10op) opiskelijan työtunnit yhteensä 270t.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön suunnitelma ja tarvittaessa tutkimussuunnitelma on laadittu ohjeiden mukaan, ja niissä ilmenevät edellä mainitut asiat.

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön suunnitelma (10op) opintojakso sijoittuu 1.-2. lukukaudelle.

Ensimmäinen lukukausi (laajuus 2op):
- Opinnäytetyön yhteisinfot
- Ideatyöpajat ja teoriaperustan laatiminen
- Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)

Toinen lukukausi (laajuus 8op):
- Osallistuminen TERHY Master Schoolin yhteiseen suunnitelmainfoon lukukauden alussa
- Suunnitelmatyöpajaan osallistuminen
- Vertaiskeskusteluun osallistuminen
- Hyväksytty Opinnäytetyön suunnitelma
- Opinnäytetyösopimus
- Opinnäytetyö tietoiskut, osallistuminen aiheen ja tarpeen mukaisesti

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opinnäytetyön suunnitelma -opintojakson hyväksyminen edellyttää siis varsinaisen opinnäytetyön suunnitelman lisäksi mahdollista tutkimuslupaa sekä opinnäytetyösopimuksen laatimista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön suunnitelman ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman arvioinnin kohteet ovat: hanke-/työelämälähtöisyys, aihealueeseen perehtyneisyys, tietoperusta, tavoitteiden / tehtävien asettaminen, kehittävä ja tutkimuksellinen ote, eettisyys ja luotettavuus, tavoiteltava tuotos / tulos ja sen hyödynnettävyys, opinnäytetyön etenemisen ja tuotoksen arviointi, suullinen ja kirjallinen raportointi ja oma asiantuntijuus
sekä opinnäytetyösopimuksen laatiminen ja sen allekirjoitusprosessi.

Ilmoittautumisaika

02.12.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2025 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Ritva Laaksonen-Heikkilä
 • Tuuli Lahti
Ryhmät
 • YTEEDK24
  Terveyden edistämisen koulutus, K23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· täsmentää kehittämisprojektinsa tietoperustaa
· tuottaa kirjallisen kuvauksen kehittämisprojektinsa siihenastisesta etenemisestä
· arvioida kehittämisprojektinsa etenemistä suhteessa suunnitelmaan (esim. aikataulussa pysyminen, tavoitteen suunnassa eteneminen, valittujen tutkimus- ja kehittämismenetelmien toimivuus, projektiorganisaation toiminta)

Sisältö

· Loppuraportin rakennetta (sisältöjä) noudattava kuvaus kehittämisprojektin siihenastisesta etenemisestä (projektin etenemisen arviointi osana kuvausta)
· Esitys kehittämisprojektin siihenastisesta etenemisestä toimeksiantajataholle tai muulla sovitulla tavalla

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvät kansalliset ja kansainväliset julkaisut sekä kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin liittyvä kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu ja opinnäytetyön tekijänä ja kehittäjänä toimiminen työelämässä / hankkeessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei ole

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Soveltava TKI - toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopedagogiikan ja kolmikantamallin avulla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön toteuttaminen ja sen etenemisen raportointi työelämässä esityksellä.
Esitys työelämässä on vapaamuotoinen, kohderyhmä opinnäytteen kannalta tarkoituksen mukainen - ohjausryhmä tai muu työelämän foorumi.

Esitys ja palautus: tiedoksi opettajalle esityksen ajankohta, päivämäärä ja esitys tiedoksi sekä lyhyt arviointi esityksen toteutuksesta.

Opinnäytetyön toteutus työelämässä ja itsenäinen työskentely 125t
Esitys työelämässä 10t
Opintojakso (5op) on 135t

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opinnäytetyön toteutus on edennyt..
Opiskelija on tehnyt annetun tehtävän osoittaen, että kykenee kuvaamaan esityksessään opinnäytetyön siihenastista etenemistä johdonmukaisena kokonaisuutena ja arvioivalla otteella.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvata opinnäytetyönsä tieto- ja menetelmäperustan
- toteuttaa opinnäytetyötään suunnitelmansa pohjalta
- raportoida opinnäytetyön etenemisvaiheet
- arvioida opinnäytetyön etenemistä suhteessa suunnitelmaan (kuten aikataulussa pysyminen, tavoitteiden saavuttaminen, valittujen tutkimus- ja/tai kehittämismenetelmien soveltuvuus, viestinnän onnistuminen)

Sisältö:
- kuvaus kehittämisprojektin etenemisestä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opinnäytetyön toteutusvaiheeseen voi siirtyä vasta, kun suunnitelmavaihe on hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty opinnäytetyön toteutuksen eteneminen.
Opiskelija on tehnyt annetun tehtävän osoittaen, että kykenee kuvaamaan esityksessään opinnäytetyön siihenastista etenemistä johdonmukaisena kokonaisuutena ja arvioivalla otteella.

Hylätty (0)

Opinnäytetyön toteutus ei ole edennyt eikä opiskelija ole toteuttanut esitystä ohjeistuksen mukaisesti työelämässä / toimeksiantajalle.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 18.09.2024

Ajoitus

11.09.2024 - 13.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Nasrin Jinia
 • Maarit Janhunen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEEDK24
  Terveyden edistämisen koulutus, K23
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· analysoida terveyden edistämisen tulevaisuuden haasteita ja etsiä ratkaisuja niihin
· kehittää terveyden edistämisen rakenteita ja tunnistaa kehittämishaasteet osaksi modernin yhteiskunnan kehitystä
· syventää tietämystään terveyden edistämisen yritystoiminnasta ja tunnistaa yritystoiminnan mahdollisuuksia omalla toimialallaan
· tunnistaa ja kehittää innovatiivisia ongelmanratkaisuja terveyden edistämiseen alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
· kehittyy terveyden edistämisen kansainvälisenä toimijana

Sisältö

· terveyden edistämisen asiantuntijuus · terveyden edistämisen rakenteet (muuttuvat toimintaympäristöt ja säädökset, SOTE-uudistus)
· sisäinen yrittäjyys ja itsensä johtaminen · terveyden edistämisen pedagoginen osaaminen ja oppiminen (elinikäinen oppiminen, modernit oppimisympäristöt, innovaatiopedagogiikka ja innovatiiviset ongelmanratkaisutaidot)
· kansainväliset toimintaympäristöt terveyden edistämisessä
· innovaatiokyvykkyys osana terveyden edistämistä

Oppimateriaalit

Opetuksessa käytettävä materiaali Itslearning:ssä.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen - sekä pari- ja ryhmätyöskentely.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiä ei ole.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka eli konstruktivistinen ja ongelmalähtöinen tekemällä ja soveltamalla oppiminen on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Tämä opintojakso sisältää lähiopetusta, itsenäistä opiskelua, sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä .

Lähiopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan sekä keskustellaan ja jaetaan omia kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Pari- ja ryhmätehtävissä korostuu laajemman tehtäväkokonaisuuden yhdessä suorittaminen, projektimainen työskentely sekä konstruktivistinen omien kokemuksien jakaminen ryhmän jäsenten kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät:
1. Paritehtävä (kolmannen sektorin toimija)
2. Yksilötehtävä (Suomalaisten terveys ja terveyshaasteet vuonna 2050)

Opintojakson työmäärä 5 op (= 135 tuntia)

Sisällön jaksotus

Opintojakson ajoitus: 11.9..-13.11.2024
Lähitapaamiset: 11.9., 3.10. ja 31.10.
Opintojakso aukeaa Itslearning:ssä: 11.9.

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· analysoida terveyden edistämisen tulevaisuuden haasteita ja etsiä ratkaisuja niihin
· kehittää terveyden edistämisen rakenteita ja tunnistaa kehittämishaasteet osaksi modernin yhteiskunnan kehitystä
· syventää tietämystään terveyden edistämisen yritystoiminnasta ja tunnistaa yritystoiminnan mahdollisuuksia omalla toimialallaan
· tunnistaa ja kehittää innovatiivisia ongelmanratkaisuja terveyden edistämiseen alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
· kehittyy terveyden edistämisen kansainvälisenä toimijana

Sisältö:
- terveyden edistämisen asiantuntijuus
- terveyden edistämisen rakenteet (muuttuvat toimintaympäristöt ja säädökset, Hyvinvointialue SOTE)
- sisäinen yrittäjyys ja itsensä johtaminen
- terveyden edistämisen pedagoginen osaaminen ja oppiminen (elinikäinen oppiminen, modernit oppimisympäristöt, innovaatiopedagogiikka ja innovatiiviset ongelmanratkaisutaidot)
- kansainväliset toimintaympäristöt terveyden edistämisessä
- innovaatiokyvykkyys osana terveyden edistämistä

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoin AMK maksimi 5 opiskelijaa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Paritehtävä: HYV / Täydennettävä
Yksilötehtävä: HYL, 1-5

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräaikaan mennessä ja/tai osallistunut lähiopetukseen. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia/eivät vastaa tehtävänantoon/tehtävissä on havaittavissa plagiointia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

On palauttanut kaikki tehtävät määräaikaan mennessä ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa kurssin sisällöt pintapuolisesti. Lähdemateriaalien käyttö on niukkaa, tekstissä on asia-/käsitevirheitä ja työ on sisällöllisesti hajanainen/ulkoasultaan viimeistelemätön.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

On palauttanut kaikki tehtävät määräaikaan mennessä ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa kurssin sisällöt hyvin, sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa. Oppimistehtävät ovat huoliteltuja ja tehtävänantojen mukaisia, lähdemateriaalien käyttö on asianmukaista, eikä tekstissä juurikaan ole havaittavissa käsite- tai asiavirheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

On palauttanut kaikki tehtävät määräaikaan mennessä ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissään kurssin sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamisosaamista. Oppimistehtävät ovat huoliteltuja ja tehtävänantojen mukaisia, lähdemateriaalien käyttö on monipuolista, eikä tekstissä ole käsite- tai asiavirheitä. Esitetyt näkökulmat ja väitteet perustellaan ja oppimistehtävistä välittyy tutkiva ja pohtiva ote.

Ilmoittautumisaika

31.05.2024 - 26.08.2024

Ajoitus

19.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Ritva Laaksonen-Heikkilä
 • Minna Salakari
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEEDK24
  Terveyden edistämisen koulutus, K23
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· selittää vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden käsitteet ja niihin liittyvän problematiikan
· vaikuttavuuden arvioinnin erilaisia lähestymistapoja, menetelmiä ja niiden käyttömahdollisuuksia terveyden edistämisen kehittämisessä
· määritellä terveyden edistämisen vaikuttavuuden arvioinnin kohteet, tavoitteet ja menetelmät eri toimintaympäristöissä
· suunnitella ja arvioida terveyden edistämisen intervention vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta

Sisältö

· terveyden edistämisen interventiot ja menetelmät
· interventioiden vaikuttavuus ja tuloksellisuus
· vaikuttavuus ja tuloksellisuus käsitteenä
· vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arviointi ja menetelmät

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetusta ja etäopetusta sekä pienryhmä että itsenäistä työskentelyä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärän mitoitus (5op, 135t):
Orientoiva tehtävä ja testi 1h
•Lähiopetus (asiantuntijaluennot ja seminaari) 12 h
•Kirjalliset tehtävät 40h
•Itsenäinen työskentely 82 h

its -oppimisympäristössä yksityiskohtaiset ohjeet tehtäviin.

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää lähiopetusta, tehtäviä ja itsenäistä työskentelyä sekä vertaisarvioinnin ja seminaarin.
- terveyden edistämisen interventiot ja menetelmät
· interventioiden vaikuttavuus ja tuloksellisuus
· vaikuttavuus ja tuloksellisuus käsitteenä
· vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arviointi ja menetelmät
Päivitetään vielä tämä kohta:
Kurssin kokonaisuus on seuraava:
Orientoiva tehtävä - testi (hyväksytty-hylätty)
Lähiopetuskerrat
- 26.8. klo 12.30-14.00
- 11.9. klo 12.30-15.30
- 21.11 klo 8.30-15.30

Tehtäväpalautukset:
Yksilö/paritehtävä
Kirjallinen yksilötehtävä

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin.
Avoimesta AMK:sta max. 5 opiskelijaa mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Arviointi ja arvosanan muodostuminen:
•Orientoiva tehtävä HKS/HYL
•Luennoille osallistuminen ja seminaarityöskentely HKS/HYL
•Paritehtävä (liittyen hyvinvointikertomuksiin) T1 - K5
•Kirjallinen yksilötyö (terveyden edistämisen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden valittuun arviointimenetelmään tutustuminen ja sen soveltaminen hankkeeseen) T1 - K5
•Itsearvioinnin, vertaispalautteen sekä opintojaksopalautteen laatiminen
Numeerinen arvosana muodostuu Paritehtävän ja Kirjallisen yksilötyön keskiarvosta.

Hylätty (0)

Hylätty (0): Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä eikä osallistunut lähiopetukseen. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia ja/tai eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1-2): On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3-4): On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissään opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista.

Ilmoittautumisaika

01.06.2024 - 26.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 04.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Anu Vaihekoski
 • Minna Salakari
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEEDK24
  Terveyden edistämisen koulutus, K23
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· käyttää hyvinvointiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia terveyden edistämisessä
· kehittää innovatiivisia ongelmanratkaisuja terveyden edistämiseen alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
· hahmottaa digitalisaation ja sähköiset sekä liikkuvat palvelut osana sosiaali- ja terveyspalveluita ja terveyden edistämistä
· analysoi viestinnän ja median ajankohtaisia ilmiöitä terveyden edistämisen näkökulmasta

Sisältö

· terveysmedia ja terveyden lukutaito
· sosiaalinen media terveyden edistämisessä
· kulttuurihyvinvointi osana terveyden edistämistä
· digitalisaatio, sähköiset ja liikkuvat palvelut
· innovaatiopedagogiikka terveyden edistämisessä

Oppimateriaalit

Lähiopetuksessa käytetty oppimateriaali lisätään opetuskerran jälkeen Itslearningiin. Sinne lisästään myös muu käytössä oleva materiaali.

Tenttimateriaali:
Kaija Suonsivu 2021: Kansalaisen hyvinvointi, terveys, sairaudet ja mediaviestintä. Books on Demand.

Matikainen ja Huovila, 2017: Sosiaalinen media terveyden edistämisessä https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/297786/duo13732.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Paakkari, L., Torppa, M., Paakkari, O., Välimaa, R., Villberg, J., Ojala, K., & Tynjälä, J. 2019. Does health literacy explain the link between structural stratifiers and adolescent health? European Journal of Public Health. https://academic.oup.com/eurpub/article-abstract/29/5/919/5308386?redirectedFrom=fulltext.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu monimuotoisesti lähi- ja verkko-opetuksen menetelmin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentin ajankohta ilmoitetaan Itslearning-oppimisympäristössä.
Uusinta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojakso toteutuu monimuotoisesti lähi- ja verkko-opetuksen menetelmin. Opiskelijoilta edellytetään osallistumista kaikille lähiopetustunneille. Niiltä poissaolot korvataan korvaavalla tehtävällä, jotka annetaan kunkin lähiopetustunnin jälkeen. Opintojaksoa ei voi suorittaa pelkästään korvaavilla tehtävillä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso toteutuu lähi- ja verkko-opetuksen menetelmin. Sen suorittamiseksi opiskelijan tulee tehdä yksi parityö ja tentti sekä osallistua kaikille lähiopetustunneille. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyl./T1-K5. Arviointi koostuu tehtävä- ja tenttiarvioista.

Lähiopetus: 14h
Parityö: 61h
Tentti: 60h
Yhteensä: 135h

Sisällön jaksotus

Opintojakson (5op) tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää hyvinvointiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia terveyden edistämisessä, kehittää innovatiivisia ongelmanratkaisuja terveyden edistämiseen alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, hahmottaa digitalisaation ja sähköiset sekä liikkuvat palvelut osana sosiaali- ja terveyspalveluita ja terveyden edistämistä, analysoi viestinnän ja median ajankohtaisia ilmiöitä terveyden edistämisen näkökulmasta.

Sisällöstä:
· terveysmedia ja terveyden lukutaito
· sosiaalinen media terveyden edistämisessä
· kulttuurihyvinvointi osana terveyden edistämistä
· digitalisaatio, sähköiset ja liikkuvat palvelut
· innovaatiopedagogiikka terveyden edistämisessä

Lähiopetuskerrat:
26.8.24 klo 8.30-11.30
2.10.24 klo 8.30-14.00
20.11.24 klo 8.30-11.30

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoin AMK maksimi: 5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyl./T1-K5. Arviointi koostuu parityön ja tentin arvioinneista. Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät Itslearningista.

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole suorittanut paritehtävää ja tenttiä hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä: Osoittaa paritehtävässä ja tentissä hallitsevansa opintojakson sisällöt heikosti tai vain pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä: Osoittaa paritehtävässä ja tentissä hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin ja lähdeperustaisesti sekä osaa soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä: Osoittaa paritehtävässä ja tentissä opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa lähdeperustaisesti sekä osaa soveltaa oppimaansa erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

01.06.2024 - 02.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 08.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 200

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Anu Vaihekoski
 • Sanna-Maria Nurmi
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YKLAMS24
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), mielenterveys ja päihdetyö, S24
 • YTERTES24
  Terveysteknologia
 • YERISOS24
  Erityissosiaaliohjaus
 • YTEDS24V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S24
 • YKLABS24
  Kliininen asiantuntija, bioanalytiikka (ylempi AMK), S24
 • YKUNLIS24
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
 • YTEKES24V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S24 (verkko)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· selittää tutkimuksen tieteenfilosofisia lähtökohtia · kuvata tutkimusprosessin
· kuvata keskeiset määrälliset ja laadulliset tutkimusmenetelmät
· lukea ja tulkita määrällistä ja laadullista tutkimusta
· syventää osaamistaan tutkimusaineiston analyysissä
· syventää osaamistaan tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa
· arvioida tietoa kriittisesti
· hallitsee tutkimuksen eettisiä periaatteita

Sisältö

· Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat
· Määrällinen ja laadullinen tutkimusprosessi
· Keskeiset määrälliset ja laadulliset tutkimusmenetelmät
· Tutkimusaineiston analysointi
· Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys
· Tiedon kriittinen arviointi

Oppimateriaalit

Itslearningissa ilmoitettu lähdemateriaali sekä muu opiskelijan itsensä hankkima lähdemateriaali.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely
Oppimistehtävä ryhmätyönä
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on mahdollista tehdä kolme kertaa erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu, tenttiin valmistautuminen ja perehtyminen opintojakson keskeiseen kirjallisuuteen: 75h
Ryhmätehtävä: 60h
Yhteensä: 135h

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu kokonaan verkko-opintoina. Tarkemmat ohjeet opintojakson toteuttamiseen liittyen löytyvät Itslearningista.

Opintojakson aikataulu:
Opintojakso alkaa: 2.9.2024, jolloin Itslearningkurssikortti aukeaa
Osasuorituksen hyväksiluvun haku: 2.9.–10.9.2024 (koskee vain aikaisemmalla toteutuksella mukana olleita opiskelijoita)
Ryhmätehtävän ryhmään ilmoittautuminen: 2.9.–22.9.2024
Ryhmätehtävän palautus: 17.11.2024 mennessä
Tentti auki Itslearningissä: 1.10.–8.12.2024
Arvosana Pepissä: 17.12.2024 mennessä

Opintojakson osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa
· selittää tutkimuksen tieteenfilosofisia lähtökohtia
· kuvata tutkimusprosessin
· kuvata keskeiset määrälliset ja laadulliset tutkimusmenetelmät
· lukea ja tulkita määrällistä ja laadullista tutkimusta
· syventää osaamistaan tutkimusaineiston analyysissä
· syventää osaamistaan tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa
· arvioida tietoa kriittisesti
· hallitsee tutkimuksen eettisiä periaatteita

Opintojakson sisältö:
· Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat
· Määrällinen ja laadullinen tutkimusprosessi
· Keskeiset määrälliset ja laadulliset tutkimusmenetelmät
· Tutkimusaineiston analysointi
· Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys
· Tiedon kriittinen arviointi

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoin AMK maksimi 5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä: H-K5 (arviointikriteerit itslearningissa)
Tentti: H- K5 (pisterajat Itslearningissa)
Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävän ja tentin arvosanasta.

Ilmoittautumisaika

01.05.2024 - 11.08.2024

Ajoitus

02.10.2024 - 13.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Nasrin Jinia
 • Tuuli Lahti
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)
Ryhmät
 • YTEDS23V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S23
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

After completing the course, the student is able to:
- work as an expert of health promotion in national and international contexts
- work in multicultural, -disciplinary and -sectoral contexts and networks
- recognize the current and future development scenarios in the operating environment of health promotion
- understand the need for preparedness and continuous development
- evaluate and educate oneself on a continuous manner

Sisältö

- Expertise management, participation management, change management and network management
- Multicultural, -disciplinary and -sectoral competencies
- Variety of health promotion settings
- Current and future development scenarios
- Preparedness and continuous development
- Critical thinking and effective communication

Oppimateriaalit

Materiaali löytyy kurssin oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Yksilötehtävät
Kontaktiopetus
Ryhmätyöskentely kontaktitapaamisissa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää lähiopetusta, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

Kontaktiopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Yksilötehtävissä perehdytään opintojakson kirjallisuuteen, harjoitellaan tiedonhankintaa ja jalostamista sekä jäsenneltyä asioiden esitystapaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävät 4op
Kontaktiopetus 1op

Sisällön jaksotus

Kontaktitapaamiset Zoomissa:
09.10 klo. 12:30-15:30
06.11 klo. 10:00-15:30
28.11 klo. 10:00-14:00

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max. 3 opiskelijaa mukaan, jotka ovat jo suorittaneet Health Promotion Management - opintojakson. Health Promotion Management opintojakso tulee olla ensin suoritettuna.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilötyö arvioidaan asteikolla 0-5 seuraavia arviointikriteerejä noudattaen:

1. Työn teoreettinen viitekehys ja lähteiden käyttö
2. Työn rakenne, sisältö ja jäsentely
3. Näkökulmien perustelu ja synteesien tekemisen taito
4. Työn tekemiseksi annettujen ohjeiden noudattaminen

Jos opiskelijalla on poissaoloja kontaktitapaamisista, tulee hänen suorittaa poissaoloja korvaavat tehtävät (hyväksytty/hylätty).

Hylätty (0)

Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä, osallistunut lähiopetukseen tai suorittanut korvaavia tehtäviä. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia tai eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut lähiopetukseen aktiivisesti. Osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut lähiopetukseen aktiivisesti. Osoittaa opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamisosaamista.