Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Bioanalyytikko (ylempi AMK)
Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
Hammasteknikko (ylempi AMK)
Suuhygienisti (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Terveyden edistäminen (ylempi AMK), K24

Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko S23
Terveyden edistäminen (ylempi AMK), K23

Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko S22
Terveyden edistäminen (ylempi AMK), K22

Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko S21
Terveyden edistäminen (ylempi AMK), K21

Terveyden edistäminen (ylempi AMK), S20
Terveyden edistäminen (ylempi AMK), K20
Ilmoittautumisaika

24.04.2023 - 25.08.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Hille Halonen
 • Tuuli Lahti
Ryhmät
 • YTEDS22V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S22

Tavoitteet

After completing the course the student is able to:
· work as an expert in the social and health care services in Finland
· solve problems in health promotion and develop and manage health promotion innovatively in the field of social and health care
· explain decision-making mechanisms in social and health care and social policies and services and interpret their effect on controlling decision-making in social and health care nationally and internationally
· explain the structure, decision-making and financing system of a service system and compare from different angles the possibilities of the current service system to meet the population's needs

Sisältö

· Social and Health care services in Finland
· Promoting health and well- being in municipal decision making
· Public health challenges and their health promotion in Finland (and in other countries)
· Health promotion management and leadership
· Business and enterprise in health promotion management and leadership
· Models and theoretical base of health promotion management and leadership (theories and models and good practices, such as knowledge management, LEAN, changed management and service design)
· Development and leadership in health and well-being at work
(achievement in English and suitable for exchanged students)

Oppimateriaalit

Kurssin oppimismateriaalit löytyvät kootusti kurssin oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Yksilötehtävät (kontaktiopetukseen orientoivat tehtävät ja moduulien lopputestit)
Ryhmätyöskentely (breakout-huoneissa kontaktitapaamisten aikana)
Parityöskentely (lyhyen policy briefin laatiminen)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää kontaktiopetusta, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin tehtävät ja työskentelty verkko-oppimisympäristössä 3 op
Kontaktiopetus 2 op

Sisällön jaksotus

Kontaktitapaamiset järjestetään etäyhteyksin. Etäyhteyslinkki on ilmoitettu kurssin verkko-oppimisympäristössä.

25.08.2023 12.30 - 15.30
11.10.2023 08.30 - 14.00
12.10.2023 08.30 - 11.30

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. YAMK maks. 3 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin parityö arvioidaan asteikolla 0-5 (kuten kuvattu oppimisympäristössä), muut tehtävät asteikolla hyväksytty/hylätty.

Hylätty (0)

Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä tai osallistunut kontaktiopetukseen. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia tai eivät vastaa tehtävänantoihin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut kontaktiopetukseen. Osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut kontaktiopetukseen. Osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut kontaktiopetukseen aktiivisesti. Osoittaa opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamisosaamista.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

24.01.2024 - 20.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Tuuli Lahti
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)
Ryhmät
 • YTEEDK23
  Terveyden edistämisen koulutus, K23
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

After completing the course the student is able to:
· work as an expert in the social and health care services in Finland
· solve problems in health promotion and develop and manage health promotion innovatively in the field of social and health care
· explain decision-making mechanisms in social and health care and social policies and services and interpret their effect on controlling decision-making in social and health care nationally and internationally
· explain the structure, decision-making and financing system of a service system and compare from different angles the possibilities of the current service system to meet the population's needs

Sisältö

· Social and Health care services in Finland
· Promoting health and well- being in municipal decision making
· Public health challenges and their health promotion in Finland (and in other countries)
· Health promotion management and leadership
· Business and enterprise in health promotion management and leadership
· Models and theoretical base of health promotion management and leadership (theories and models and good practices, such as knowledge management, LEAN, changed management and service design)
· Development and leadership in health and well-being at work
(achievement in English and suitable for exchanged students)

Oppimateriaalit

Kurssin oppimismateriaalit löytyvät kootusti kurssin oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Yksilötehtävät (kontaktiopetukseen orientoivat tehtävät ja moduulien lopputestit)
Ryhmätyöskentely (kontaktitapaamisten aikana)
Parityöskentely (policy briefin laatiminen)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää kontaktiopetusta, pienryhmä- ja parityöskentelyä, sekä itsenäistä opiskelua.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin tehtävät ja työskentelty verkko-oppimisympäristössä 4 op
Kontaktiopetus 1 op

Sisällön jaksotus

Kontaktiopetus tapahtuu Zoom-etäyhteydellä:

24.1.2024 klo. 12:30-15:45
28.2.2024 klo. 09:00-15:45
20.3.2023 klo. 08:30-09:45

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. YAMK maks. 3 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin kirjallinen tehtävä ja moduulien lopputestit arvioidaan asteikolla 0-5 (kuten kuvattu oppimisympäristössä).

Hylätty (0)

Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä tai osallistunut kontaktiopetukseen. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia tai eivät vastaa tehtävänantoihin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut kontaktiopetukseen. Osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut kontaktiopetukseen. Osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut kontaktiopetukseen aktiivisesti. Osoittaa opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamisosaamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 13.09.2023

Ajoitus

13.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

50 - 150

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Tiina Murto
 • Maarit Janhunen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YKLAMS23
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), mielenterveys ja päihdetyö, S23
 • YKUNLIS23
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
 • YTERTES23
  Terveysteknologia
 • YKLAPS23
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), palliatiivinen hoito, S23
 • YERISOS23
  Erityissosiaaliohjaus
 • YTEKES23V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S23 (verkko)
 • YTEDS23V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S23
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· johtaa työelämän kehittämisprojektia
· hyödyntää projektijohtamisen erilaisia käytäntöjä
· käyttää tarkoituksenmukaisia kehittämismenetelmiä
· suunnitella kehittämisprojektinsa tuotosten implementoinnin

Sisältö

· Osallistavan työelämän kehittämisprojektin suunnittelu
· Kehittämisprojektin hallinta ja johtaminen
· Työelämän kehittämismenetelmät
· Kehittämisprojektin arviointi ja tuotosten implementointi

Oppimateriaalit

Itslearningissa ovat linkit kirjallisuuteen, www-sivuille ja opetusvideoihin.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen ja ryhmätyöskentely. 4 oppimistehtävää, joista kolme ryhmätehtävää ja yksi itsenäinen (ei arvioitava) orientaatiotehtävä

Ryhmätehtävät tehdään monialaisissa ryhmissä (5-6 hlö / ryhmä), samat ryhmät kaikissa tehtävissä. Ryhmät valitaan itse Itslearningissa erillisen ohjeen mukaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiä ei ole.

Kansainvälisyys

Verkko-toteutus: tarkemmat tiedot tehtävistä löydät Itslearningista.

Opintojakson aloitusinfo verkossa 13.9.2023 klo: 15-15.45.

Kurssi alkaa virallisesti 18.9.2023.

Oppimistehtävät Itslearningissa ohjaavat pedagogisia ratkaisuja osatehtävittäin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät:
1. Kehittämisprojektin prosessi (orientaatiotehtävä/yksilö)
2. Kehittämisen menetelmät (ryhmätehtävä): posteri valitusta menetelmästä ja vertaispalaute muiden ryhmien postereista
3. Kehittämistoiminnan johtaminen: essee (ryhmätehtävä)
4. Arviointi- ja juurruttamismenetelmät: essee (ryhmätehtävä)

Sisällön jaksotus

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa
· johtaa työelämän kehittämisprojektia
· hyödyntää projektijohtamisen erilaisia käytäntöjä
· käyttää tarkoituksenmukaisia kehittämismenetelmiä
· suunnitella kehittämisprojektinsa tuotosten implementoinnin

Sisältö:
- Osalliistavan työelämän kehittämisprosessin suunnittelu
- Kehittämisprojektin hallinta ja johtaminen
- Osallistavia työelämän kehittämismenetelmiä
- Kehittämisprojektin arviointi ja tuotosten juurruttaminen / implementointi

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoin AMK: maksimi 5 opiskelijaa.
On YAMK-opintoja eikä sovellu perustutkintoon.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kehittämistoiminnan johtaminen ja Kehittämistoiminnan arviointi ja juurruttaminen: T1 - K5 (arviointikriteerit Itslearningissa)
Muut tehtävät: hyväksytty / hylätty

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien tehtävien suorittamista sovitussa aikataulussa.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 25.01.2024

Ajoitus

24.01.2024 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 150

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Tiina Murto
 • Maarit Janhunen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YKLASK24
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), syöpää sairastavan hoito, K24
 • YTEEDK24
  Terveyden edistämisen koulutus, K23
 • YGEROK24V
  Gerontologinen asiantuntijuus, K24 (verkko)
 • YTEKEK24
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, K24
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· johtaa työelämän kehittämisprojektia
· hyödyntää projektijohtamisen erilaisia käytäntöjä
· käyttää tarkoituksenmukaisia kehittämismenetelmiä
· suunnitella kehittämisprojektinsa tuotosten implementoinnin

Sisältö

· Osallistavan työelämän kehittämisprojektin suunnittelu
· Kehittämisprojektin hallinta ja johtaminen
· Työelämän kehittämismenetelmät
· Kehittämisprojektin arviointi ja tuotosten implementointi

Oppimateriaalit

Itslearningissa ovat linkit kirjallisuuteen, www-sivuille ja opetusvideoihin.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen ja ryhmätyöskentely. 4 oppimistehtävää, joista kolme ryhmätehtävää ja yksi itsenäinen (ei arvioitava) orientaatiotehtävä

Ryhmätehtävät tehdään monialaisissa ryhmissä (5-6 hlö / ryhmä), samat ryhmät kaikissa tehtävissä. Ryhmät valitaan itse Itslearningissa erillisen ohjeen mukaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiä ei ole.

Kansainvälisyys

Verkko-toteutus: tarkemmat tiedot tehtävistä löydät Itslearningista.

Opintojakson aloitusinfo verkossa ti 23.1.24 klo: 15-15.45
https://turkuamk.zoom.us/j/66722388736

Kurssi alkaa opintojakson aloitusinfon jälkeen.

Oppimistehtävät Itslearningissa ohjaavat pedagogisia ratkaisuja osatehtävittäin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät:
1. Kehittämisprojektin prosessi (orientaatiotehtävä/yksilö)
2. Kehittämisen menetelmät (ryhmätehtävä): posteri valitusta menetelmästä ja vertaispalaute muiden ryhmien postereista
3. Kehittämistoiminnan johtaminen: essee (ryhmätehtävä)
4. Arviointi- ja juurruttamismenetelmät: essee (ryhmätehtävä)

Sisällön jaksotus

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa
· johtaa työelämän kehittämisprojektia
· hyödyntää projektijohtamisen erilaisia käytäntöjä
· käyttää tarkoituksenmukaisia kehittämismenetelmiä
· suunnitella kehittämisprojektinsa tuotosten implementoinnin

Sisältö:
- Osalliistavan työelämän kehittämisprosessin suunnittelu
- Kehittämisprojektin hallinta ja johtaminen
- Osallistavia työelämän kehittämismenetelmiä
- Kehittämisprojektin arviointi ja tuotosten juurruttaminen / implementointi

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoin AMK: maksimi 5 opiskelijaa.
On YAMK-opintoja eikä sovellu perustutkintoon.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kehittämistoiminnan johtaminen ja Kehittämistoiminnan arviointi ja juurruttaminen: T1 - K5 (arviointikriteerit Itslearningissa).
Muut tehtävät: hyväksytty / hylätty

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien tehtävien suorittamista Itslearningissa ilmoitetussa aikataulussa.

Ilmoittautumisaika

25.08.2023 - 31.08.2024

Ajoitus

28.08.2023 - 30.05.2025

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Ritva Laaksonen-Heikkilä
 • Sanna-Maria Nurmi
Ryhmät
 • YTEDS22V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· tuottaa kehittämisprojektistaan kielellisesti hyväksyttävän kirjallisen loppuraportin
· suullisesti esittää kehittämisprojektinsa prosessin, keskeiset tulokset ja tuotoksen
· arvioida kriittisesti omaa osaamistaan projektipäällikkönä ja kehittämisprojektinsa eri vaiheita
· tunnistaa kehittämisprojektinsa lopputuotoksen hyödynnettävyyden
· arvioida kriittisesti toisten kehittämisprojektien prosessia, tuotosta ja loppuraporttia
· kirjoittaa opinnäytetyöstään kypsyysnäytteen

Sisältö

· Kehittämisprojektin loppuraportti
· Raportointiseminaari
· Kypsyysnäyte
· Opponointi
· Vertaispalaute
· Itsearviointi
· Kehittämisprojektia esittelevä posteri

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvät kansallset ja kansainväliset julkaisut, kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin sekä mentorointiin liittyvä kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely, projektipäällikkönä toimiminen sekä seminaarityöskentely. Lähtökohtana sosiokulttuurinen oppimiskäsitys sekä innovatiivisuutta tuottava toimintatapa oppimisessa ja kehittämisessä. Kehittämisprojekti kokonaisuudessaan perustuu Innopeda-oppimisjatkumoon ja kolmikantamalliin. Edelliset kuvataan yksityiskohtaisesti Itslearning-oppimisympäristön materiaaleissa.

Kansainvälisyys

Oppiminen ja soveltava TKI-toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopeda-pohjaisen oppimisjatkumon ja kolmikantamallin avulla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Loppuraportin valmiiksi saattaminen ja sen plagiointitarkastus Ouriginalissa
Itsearviointi
Posterien työstäminen ja esittäminen KV-päivässä sekä TALK-seminaarissa
Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
10 op

Sisällön jaksotus

Tavoitteet:
Opiskelija osaa
• tuottaa kehittämisprojektistaan kielellisesti hyväksyttävän kirjallisen loppuraportin
• suullisesti esittää kehittämisprojektinsa prosessin, keskeiset tulokset ja tuotoksen
• arvioida kriittisesti omaa osaamistaan projektipäällikkönä ja kehittämisprojektinsa eri vaiheita
• tunnistaa kehittämisprojektinsa lopputuotoksen hyödynnettävyyden
• arvioida kriittisesti toisten kehittämisprojektien prosessia, tuotosta ja loppuraporttia
• kirjoittaa opinnäytetyöstään kypsyysnäytteen

Sisältö:
• Opinnäytetyön loppuraportti
• Kirjallinen itsearviointi
• Kypsyysnäyte
• Opinnäytetyötä esittelevä posteri (englanti)
• Suullinen esitys tai posteri opinnäytetyöstä (suomi)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Raporttivaiheeseen voi siirtyä, kun toteutusvaihe on hyväksytty.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty tehtävien suorittaminen
Loppuraportti T1 - K5
(Katso arviointikriteerit ja arviointilausunto)

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Ritva Laaksonen-Heikkilä
 • Kirsi Mononen
 • Tuuli Lahti
Ryhmät
 • YTEDS23V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· kuvata kehittämisprojektin lähtökohdat, tarpeen ja edellytykset siinä organisaatiossa tai hankkeessa, jossa kehittämisprojekti tehdään
· toteuttaa systemaattisia tutkimustiedon ja muun tiedon hakuja suomalaisista ja kansainvälisistä tietokannoista
· kirjoittaa kehittämisprojektinsa tietoperustan
· nimetä kehittämisprojektin tavoitteet, tarkoituksen, tehtävät ja lopputuloksen
· määrittää kehittämis- ja arviointimenetelmät sekä kuvata menetelmällisen toteutuksen
· kirjoittaa toteuttamiskelpoisen kehittämisprojektin suunnitelman ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman
· kuvata oman roolinsa asiantuntijana ja projektipäällikkönä
· laatia eettisen tarkastelun ja luotettavuustarkastelun
· arvioida ja ennakoida kehittämisprojektinsa riskit

Sisältö

· Ideaseminaari
· Kirjallisuuskatsaus
· Kehittämisprojektin suunnitelma (tarvittaessa tutkimussuunnitelma sen liitteenä)
· Opinnäytetyösopimus
· Suunnitelmaseminaari
· Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)
· Vertaispalaute

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön aiheeseen / ilmiöön liittyvät kansalliset ja kansainväliset julkaisut sekä kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin liittyvä kirjallisuus.

Tiedonhakijan oppaat https://libguides.turkuamk.fi/etusivu

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön yhteisinfot
Lähiopetus
Pienryhmä/yksilöohjaus

Kansainvälisyys

Lähtökohtana on sosiokulttuurinen oppimiskäsitys sekä innovatiivisuutta tuottava toimintatapa oppimisessa ja kehittämisessä. Opinnäytetyö kokonaisuudessaan perustuu Innopeda-oppimisjatkumoon ja kolmikantamalliin. Edelliset kuvataan yksityiskohtaisesti It's-oppimisympäristön materiaaleissa.

Oppiminen ja soveltava TKI-toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopeda-pohjaisen oppimisjatkumon ja kolmikantamallin avulla. Kolmikantamalli perustuu opiskelijan, työelämämentorin ja opettajan väliseen yhteistyöhön.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ensimmäinen lukukausi:
1. Opinnäytetyön yhteisinfot ja tietoperustaan perehtyminen
2. Tiedonhankinnan verkkokurssi (27 t).
3. Ideatyöpajoihin osallistuminen ja idean kuvaus (15t)

Toinen lukukausi:
1) Osallistuminen suunnitelmatyöpajainfoon lukukauden alussa
Opinnäytetyön suunnitelman laadinta
2) Esitys suunnitelmatyöpajassa
3) Vertaiskeskusteluun osallistuminen


Opinnäytetyön suunnitelman laadintaa edeltää ideatyöpajoihin osallistumisen ja ideavaiheen kuvauksen esittelyn. Suunnitelman yhteyteen tarvittaessa laaditun tutkimussuunnitelman (yhteensä 213 t).
Suunnitelman esittely, vertaiskeskustelu sekä opinnäytetyösopimus (yhteensä 15t).
Opintojakson (10op) opiskelijan työtunnit yhteensä 270t.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön suunnitelma ja tarvittaessa tutkimussuunnitelma on laadittu ohjeiden mukaan, ja niissä ilmenevät edellä mainitut asiat.

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön suunnitelma (10op) opintojakso sijoittuu 1.-2. lukukaudelle.

Ensimmäinen lukukausi (laajuus 2op):
- Opinnäytetyön yhteisinfot
- Ideatyöpajat ja teoriaperustan laatiminen
- Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)
Toinen lukukausi (laajuus 8op):
- Osallistuminen suunnitelmatyöpajainfoon lukukauden alussa
- Opinnäytetyön suunnitelma
- Suunnitelmatyöpaja kevätlukukaudella 2024
- Vertaiskeskusteluun osallistuminen
- Opinnäytetyösopimus

14.9.2023 klo 12.30 - 15.45 Opinnäytetyöprosessin aloitus
16.11.2023 klo 12,30 - 15.45 Ideatyöpaja

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opinnäytetyön suunnitelma -opintojakson hyväksyminen edellyttää siis varsinaisen opinnäytetyön suunnitelman lisäksi mahdollista tutkimuslupaa sekä opinnäytetyösopimuksen laatimista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön suunnitelman ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman arvioinnin kohteet ovat: hanke-/työelämälähtöisyys, aihealueeseen perehtyneisyys, tietoperusta, tavoitteiden / tehtävien asettaminen, kehittävä ja tutkimuksellinen ote, eettisyys ja luotettavuus, tavoiteltava tuotos / tulos ja sen hyödynnettävyys, kehittämisprosessin ja tuotoksen arviointi, suullinen ja kirjallinen raportointi, projektin johtaminen ja oma asiantuntijuus.
sekä opinnäytetyösopimuksen laatiminen ja sen allekirjoitusprosessi.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Hille Halonen
 • Maarit Janhunen
Ryhmät
 • YTEEDK23
  Terveyden edistämisen koulutus, K23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· analysoida terveyden edistämisen tulevaisuuden haasteita ja etsiä ratkaisuja niihin
· kehittää terveyden edistämisen rakenteita ja tunnistaa kehittämishaasteet osaksi modernin yhteiskunnan kehitystä
· syventää tietämystään terveyden edistämisen yritystoiminnasta ja tunnistaa yritystoiminnan mahdollisuuksia omalla toimialallaan
· tunnistaa ja kehittää innovatiivisia ongelmanratkaisuja terveyden edistämiseen alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
· kehittyy terveyden edistämisen kansainvälisenä toimijana

Sisältö

· terveyden edistämisen asiantuntijuus · terveyden edistämisen rakenteet (muuttuvat toimintaympäristöt ja säädökset, SOTE-uudistus)
· sisäinen yrittäjyys ja itsensä johtaminen · terveyden edistämisen pedagoginen osaaminen ja oppiminen (elinikäinen oppiminen, modernit oppimisympäristöt, innovaatiopedagogiikka ja innovatiiviset ongelmanratkaisutaidot)
· kansainväliset toimintaympäristöt terveyden edistämisessä
· innovaatiokyvykkyys osana terveyden edistämistä

Opetusmenetelmät

Itsenäinen - ja parityöskentely.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon liittyy yksilö ja paritehtävä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät:
1. Paritehtävä (kolmannen sektorin toimija)
2. Yksilötehtävä (suomalaisten terveys ja terveyshaasteet vuonna 2050)

Opintojakson työmäärä 5 op (= 135 tuntia)

Sisällön jaksotus

Opintojakson ajoitus: 7.9.-22.11.2023
Opintojakso aukeaa Itslearningissa viikolla 36 ja siellä ilmoitetaan tarkempi aikataulu.

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· analysoida terveyden edistämisen tulevaisuuden haasteita ja etsiä ratkaisuja niihin
· kehittää terveyden edistämisen rakenteita ja tunnistaa kehittämishaasteet osaksi modernin yhteiskunnan kehitystä
· syventää tietämystään terveyden edistämisen yritystoiminnasta ja tunnistaa yritystoiminnan mahdollisuuksia omalla toimialallaan
· tunnistaa ja kehittää innovatiivisia ongelmanratkaisuja terveyden edistämiseen alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
· kehittyy terveyden edistämisen kansainvälisenä toimijana

Sisältö:
- terveyden edistämisen asiantuntijuus
- terveyden edistämisen rakenteet (muuttuvat toimintaympäristöt ja säädökset, Hyvinvointialue SOTE)
- sisäinen yrittäjyys ja itsensä johtaminen
- terveyden edistämisen pedagoginen osaaminen ja oppiminen (elinikäinen oppiminen, modernit oppimisympäristöt, innovaatiopedagogiikka ja innovatiiviset ongelmanratkaisutaidot)
- kansainväliset toimintaympäristöt terveyden edistämisessä
- innovaatiokyvykkyys osana terveyden edistämistä

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max.5 opiskelijaa mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Paritehtävä: HYV / Täydennettävä / HYL
Yksilötehtävä: HYL, 1-5

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräaikaan mennessä ja/tai osallistunut lähiopetukseen. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia/eivät vastaa tehtävänantoon/tehtävissä on havaittavissa plagiointia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

On palauttanut kaikki tehtävät määräaikaan mennessä ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa kurssin sisällöt pintapuolisesti. Lähdemateriaalien käyttö on niukkaa, tekstissä on asia-/käsitevirheitä ja työ on sisällöllisesti hajanainen/ulkoasultaan viimeistelemätön.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

On palauttanut kaikki tehtävät määräaikaan mennessä ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa kurssin sisällöt hyvin, sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa. Oppimistehtävät ovat huoliteltuja ja tehtävänantojen mukaisia, lähdemateriaalien käyttö on asianmukaista, eikä tekstissä juurikaan ole havaittavissa käsite- tai asiavirheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

On palauttanut kaikki tehtävät määräaikaan mennessä ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissään kurssin sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamisosaamista. Oppimistehtävät ovat huoliteltuja ja tehtävänantojen mukaisia, lähdemateriaalien käyttö on monipuolista, eikä tekstissä ole käsite- tai asiavirheitä. Esitetyt näkökulmat ja väitteet perustellaan ja oppimistehtävistä välittyy tutkiva ja pohtiva ote.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

17.01.2024 - 10.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Maarit Janhunen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEDS23V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S23
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· analysoida terveyden edistämisen tulevaisuuden haasteita ja etsiä ratkaisuja niihin
· kehittää terveyden edistämisen rakenteita ja tunnistaa kehittämishaasteet osaksi modernin yhteiskunnan kehitystä
· syventää tietämystään terveyden edistämisen yritystoiminnasta ja tunnistaa yritystoiminnan mahdollisuuksia omalla toimialallaan
· tunnistaa ja kehittää innovatiivisia ongelmanratkaisuja terveyden edistämiseen alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
· kehittyy terveyden edistämisen kansainvälisenä toimijana

Sisältö

· terveyden edistämisen asiantuntijuus · terveyden edistämisen rakenteet (muuttuvat toimintaympäristöt ja säädökset, SOTE-uudistus)
· sisäinen yrittäjyys ja itsensä johtaminen · terveyden edistämisen pedagoginen osaaminen ja oppiminen (elinikäinen oppiminen, modernit oppimisympäristöt, innovaatiopedagogiikka ja innovatiiviset ongelmanratkaisutaidot)
· kansainväliset toimintaympäristöt terveyden edistämisessä
· innovaatiokyvykkyys osana terveyden edistämistä

Opetusmenetelmät

Itsenäinen - ja parityöskentely.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon liittyy yksilö- ja paritehtävä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät:
1. Paritehtävä (kolmannen sektorin toimija)
2. Yksilötehtävä (suomalaisten terveys ja terveyshaasteet vuonna 2050)

Opintojakson työmäärä 5 op (= 135 tuntia)

Sisällön jaksotus

Opintojakson ajoitus: 17.1.-10.4.2024
Opintojakso aukeaa Itslearningissa viikolla 3 ja siellä ilmoitetaan tarkempi aikataulu.

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· analysoida terveyden edistämisen tulevaisuuden haasteita ja etsiä ratkaisuja niihin
· kehittää terveyden edistämisen rakenteita ja tunnistaa kehittämishaasteet osaksi modernin yhteiskunnan kehitystä
· syventää tietämystään terveyden edistämisen yritystoiminnasta ja tunnistaa yritystoiminnan mahdollisuuksia omalla toimialallaan
· tunnistaa ja kehittää innovatiivisia ongelmanratkaisuja terveyden edistämiseen alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
· kehittyy terveyden edistämisen kansainvälisenä toimijana

Sisältö:
- terveyden edistämisen asiantuntijuus
- terveyden edistämisen rakenteet (muuttuvat toimintaympäristöt ja säädökset, Hyvinvointialue SOTE)
- sisäinen yrittäjyys ja itsensä johtaminen
- terveyden edistämisen pedagoginen osaaminen ja oppiminen (elinikäinen oppiminen, modernit oppimisympäristöt, innovaatiopedagogiikka ja innovatiiviset ongelmanratkaisutaidot)
- kansainväliset toimintaympäristöt terveyden edistämisessä
- innovaatiokyvykkyys osana terveyden edistämistä

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max.5 opiskelijaa mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Paritehtävä: HYV / Täydennettävä
Yksilötehtävä: HYL, 1-5

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräaikaan mennessä ja/tai osallistunut lähiopetukseen. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia/eivät vastaa tehtävänantoon/tehtävissä on havaittavissa plagiointia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

On palauttanut kaikki tehtävät määräaikaan mennessä ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa kurssin sisällöt pintapuolisesti. Lähdemateriaalien käyttö on niukkaa, tekstissä on asia-/käsitevirheitä ja työ on sisällöllisesti hajanainen/ulkoasultaan viimeistelemätön.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

On palauttanut kaikki tehtävät määräaikaan mennessä ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa kurssin sisällöt hyvin, sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa. Oppimistehtävät ovat huoliteltuja ja tehtävänantojen mukaisia, lähdemateriaalien käyttö on asianmukaista, eikä tekstissä juurikaan ole havaittavissa käsite- tai asiavirheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

On palauttanut kaikki tehtävät määräaikaan mennessä ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissään kurssin sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamisosaamista. Oppimistehtävät ovat huoliteltuja ja tehtävänantojen mukaisia, lähdemateriaalien käyttö on monipuolista, eikä tekstissä ole käsite- tai asiavirheitä. Esitetyt näkökulmat ja väitteet perustellaan ja oppimistehtävistä välittyy tutkiva ja pohtiva ote.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Ritva Laaksonen-Heikkilä
 • Maarit Janhunen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEDS23V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S23
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. 1

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· tunnistaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin sekä ymmärtää niihin vaikuttavien tekijöiden merkityksen terveyden edistämisen lähtökohtana
· terveyden edistämisen alueelliset, kansalliset ja kansainväliset tutkimus- ja kehittämisohjelmat ja niitä ohjaavat säädökset
· terveyden edistämisen erityisosaamista edellyttävät käsitteet sekä terveyden edistämisen eettisen perustan ja arvolähtökohdat
· käyttää terveyden edistämisen tietoperustaa toiminnassaan
· analysoida ja arvioida väestön terveyttä ja hyvinvointia kuvaavia tutkimuksia ja muuta ajankohtaista informaatiota osana terveyden edistämisen

Sisältö

· terveyden edistämisen arvo- ja tietoperusta
· salutogeneesi, terveyden lukutaito ja sen tukeminen, omahoito (itsehoito) ym.
· kansainväliset ja kansalliset ohjelmat ja strategiat · elämänkaariajattelu, ympäristöterveys, kulttuurihyvinvointi, väestön lukutaito
· väestön terveyden ja hyvinvoinnin arviointi
· terveyden edistämisen rakenteet (muuttuvat toimintaympäristöt ja säädökset)
· terveyden edistämisen tulevaisuus ja kehittämishaasteet

Oppimateriaalit

Kirjatentti:
Teos: ANNA-MAIJA PIETILÄ & ANJA TERKAMO-MOISIO (TOIM.)
NÄKÖKULMIA TERVEYTEEN JA SEN EDISTÄMISEEN, 2019
Linkki teokseen sähköisessä oppimisympäristössä.

Opetuksessa käytettävä muu materiaali nähtävillä sähköisessä oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Opetus toteutuu verkko-opetuksena eri oppimismenetelmin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjatentti ajankohta 11.10.2023 (klo 17.00-19.00)
Tarvittavat uusintamahdollisuudet (max. kaksi (2) kertaa) sovitaan ryhmän kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät:
Verkkokeskustelu ajalla
Kirjatentti
Ryhmätehtävä, jossa yksilöllinen pohdintaosuus ja näiden palautus
Ohjeet sähköisessä oppimisympäristössä.

Opintojakson työmäärä: 135 tuntia

Kirjatentti 2 tuntia
Pari/ryhmätehtävä 20 tuntia
Verkkokeskustelu 5 tuntia
Itsenäinen opiskelu 100 tuntia
Lähiopetus 8 tuntia

5op = 135tuntia

Sisällön jaksotus

Terveyden edistämisen tietoperusta -opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin sekä ymmärtää niihin vaikuttavien tekijöiden merkityksen terveyden edistämisen lähtökohtana. Hän tuntee terveyden edistämisen erityisosaamista edellyttävät käsitteet sekä terveyden edistämisen eettisen perustan ja arvolähtökohdat.
·Opiskelija tietää terveyden edistämisen alueelliset, kansalliset ja kansainväliset tutkimus- ja kehittämisohjelmat ja niitä ohjaavat säädökset sekä osaa käyttää terveyden edistämisen tietoperustaa toiminnassaan. Lisäksi hän osaa analysoida ja arvioida väestön terveyttä ja hyvinvointia kuvaavia tutkimuksia ja muuta ajankohtaista informaatiota osana terveyden edistämisen.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee tehdä yksi kirjatentti, yksi ryhmätyö (kirjallinen työ), yksilöllinen pohdintaosuus ryhmätyöhön sekä osallistua aktiivisesti lähiopetukseen, keskusteluun ja seminaareihin.

Opetus toteutuu seuraavasti:
13.9.2023 klo 10.00-11.30 Orientaatio ja tehtäväksiannot
27.9.2023 klo 08.30 - 14.00 Opetus, Orientoivan tehtävän läpikäynti
11.10.2023 klo 17.00 - 19.00 Kirjatentti nettitenttinä
25.10.2023 klo 08.30 - 14.00 Kirjallisen tehtävän esittelyt ja yhteenvedot
lisäksi tapaamisia verkossa, joista sovitaan erikseen opintojakson alussa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max. 5 opiskelijaa mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Orientoiva tehtävä: hyväksytty / hylätty
Kirjatentti: hyväksytty / hylätty
Ryhmätehtävä ja oma pohdintaosuus
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyl./T1-K5. Arviointi koostuu tehtäväarvioinnista

Sähköisessä oppimisympäristössä on kuvattuna ryhmätehtävän arviointikriteerit
sekä kirjatentin hyväksytty-hylätty -kriteerit

Hylätty (0)

Teoreettiset lähtökohdat (teoriatieto, käsitteet)
Lähdemateriaali niukkaa ja/tai hyödyntämättä. Teoriaperusta puuttuu.

Työn sisältö (ohjelman kuvaus ja tarkastelu ks. ohjeet)
Sisältöä ei ole kohdennettu eikä työ ole sisällöltään riittävä. Työssä ei ole käsitelty keskeisiä asioita.

Työn rakenne ja johdonmukaisuus
Työn rakenne sekava tai sisältöalueet irralliset tai osia puuttuu.

Oma pohdinta (perustelut ja kriittinen tarkastelu)
Pohdinta ei kohdistu työn sisältöön tai puuttuu kokonaan.
Ulkoasu epäsiisti, lähteet ja lähdeviitteet puuttuvat suurimmaksi osaksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Teoreettiset lähtökohdat (teoriatieto, käsitteet)
Lähdemateriaali vähäistä ja/tai puutteellinen.

Työn sisältö (ohjelman kuvaus ja tarkastelu ks. ohjeet)
Työ on sisällöllisesti suppea tai puutteellinen (vrt. ohjeet). Asioiden käsittely pintapuolista.

Työn rakenne ja johdonmukaisuus
Työn rakenne hajanainen tai puutteellinen.

Oma pohdinta (perustelut ja kriittinen tarkastelu)
Pohdinta niukkaa ja/tai pinnallista. Kriittinen ja asiantunteva ote työstä puuttuu.

Muotoseikat
Ulkoasu puutteellinen, ilmaisu epäselvää, lähteet ja lähdeviitteet puutteelliset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Teoreettiset lähtökohdat (teoriatieto, käsitteet)
Perustuu asianmukaiseen ja riittävään lähdemateriaaliin.

Työn sisältö (ohjelman kuvaus ja tarkastelu ks. ohjeet)
Työ sisällöllisesti riittävä ja tarkoituksenmukainen (vrt. ohjeistus). Työssä käsitelty keskeisiä asioita.

Työn rakenne ja johdonmukaisuus
Työn rakenne selkeä ja pääsääntöisesti sisällöltään looginen.

Oma pohdinta (perustelut ja kriittinen tarkastelu)
Asioita tarkastelu pohtien. Pohdinta asiallisesti perusteltua.

Muotoseikat
Ulkoasu siisti, ilmaisu asiallista, lähteet ja lähdeviitteet pääsääntöisesti kirjallisen työn ohjeiden mukaiset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Teoreettiset lähtökohdat (teoriatieto, käsitteet)
Perustuu asianmukaiseen ja monipuoliseen lähdemateriaaliin.

Työn sisältö (ohjelman kuvaus ja tarkastelu ks. ohjeet)
Sisältö rajattu ja kohdennettu selkeästi. Asioita käsitelty laajasti ja monipuolisesti ohjeistuksen mukaisesti.

Työn rakenne ja johdonmukaisuus
Työ rakenteeltaan selkeä ja johdonmukainen, sisältö loogisesti etenevä.

Oma pohdinta (perustelut ja kriittinen tarkastelu)
Asioita tarkasteltu kriittisesti ja analysoiden. Pohdinta syvällistä ja kriittistä. Perustelut osoittavat syvällistä perehtyneisyyttä aiheeseen.

Muotoseikat
Ulkoasu siisti, ilmaisu selkeää ja sujuvaa. Lähteet ja lähdeviitteet kirjallisen työn ohjeiden mukaiset.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 40

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Ritva Laaksonen-Heikkilä
 • Maarit Janhunen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEEDK24
  Terveyden edistämisen koulutus, K23
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· tunnistaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin sekä ymmärtää niihin vaikuttavien tekijöiden merkityksen terveyden edistämisen lähtökohtana
· terveyden edistämisen alueelliset, kansalliset ja kansainväliset tutkimus- ja kehittämisohjelmat ja niitä ohjaavat säädökset
· terveyden edistämisen erityisosaamista edellyttävät käsitteet sekä terveyden edistämisen eettisen perustan ja arvolähtökohdat
· käyttää terveyden edistämisen tietoperustaa toiminnassaan
· analysoida ja arvioida väestön terveyttä ja hyvinvointia kuvaavia tutkimuksia ja muuta ajankohtaista informaatiota osana terveyden edistämisen

Sisältö

· terveyden edistämisen arvo- ja tietoperusta
· salutogeneesi, terveyden lukutaito ja sen tukeminen, omahoito (itsehoito) ym.
· kansainväliset ja kansalliset ohjelmat ja strategiat · elämänkaariajattelu, ympäristöterveys, kulttuurihyvinvointi, väestön lukutaito
· väestön terveyden ja hyvinvoinnin arviointi
· terveyden edistämisen rakenteet (muuttuvat toimintaympäristöt ja säädökset)
· terveyden edistämisen tulevaisuus ja kehittämishaasteet

Oppimateriaalit

Kirjatentti:
Teos: ANNA-MAIJA PIETILÄ & ANJA TERKAMO-MOISIO (TOIM.)
NÄKÖKULMIA TERVEYTEEN JA SEN EDISTÄMISEEN, 2019
Linkki teokseen sähköisessä oppimisympäristössä.

Opetuksessa käytettävä muu materiaali nähtävillä sähköisessä oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Opetus toteutuu verkko-opetuksena eri oppimismenetelmin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjatentti ajankohta xx (klo 17.00-19.00)
Tarvittavat uusintamahdollisuudet (max. kaksi (2) kertaa) sovitaan ryhmän kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät:
Verkkokeskustelu ajalla
Kirjatentti
Ryhmätehtävä, jossa yksilöllinen pohdintaosuus ja näiden palautus
Ohjeet sähköisessä oppimisympäristössä.

Opintojakson työmäärä: 135 tuntia

Kirjatentti 2 tuntia
Pari/ryhmätehtävä 20 tuntia
Verkkokeskustelu 5 tuntia
Itsenäinen opiskelu 100 tuntia
Lähiopetus 8 tuntia

5op = 135tuntia

Sisällön jaksotus

Terveyden edistämisen tietoperusta -opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin sekä ymmärtää niihin vaikuttavien tekijöiden merkityksen terveyden edistämisen lähtökohtana. Hän tuntee terveyden edistämisen erityisosaamista edellyttävät käsitteet sekä terveyden edistämisen eettisen perustan ja arvolähtökohdat.
·Opiskelija tietää terveyden edistämisen alueelliset, kansalliset ja kansainväliset tutkimus- ja kehittämisohjelmat ja niitä ohjaavat säädökset sekä osaa käyttää terveyden edistämisen tietoperustaa toiminnassaan. Lisäksi hän osaa analysoida ja arvioida väestön terveyttä ja hyvinvointia kuvaavia tutkimuksia ja muuta ajankohtaista informaatiota osana terveyden edistämisen.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee tehdä yksi kirjatentti, yksi ryhmätyö (kirjallinen työ), yksilöllinen pohdintaosuus ryhmätyöhön sekä osallistua aktiivisesti lähiopetukseen, keskusteluun ja seminaareihin.
PÄIVITTYY VIELÄ!
Opetus toteutuu seuraavasti:
Orientaatio ja tehtäväksiannot
Opetus, Orientoivan tehtävän läpikäynti
Kirjallisen tehtävän esittelyt ja yhteenvedot
lisäksi tapaamisia verkossa, joista sovitaan erikseen opintojakson alussa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max. 5 opiskelijaa mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Orientoiva tehtävä: hyväksytty / hylätty
Kirjatentti: hyväksytty / hylätty
Ryhmätehtävä ja oma pohdintaosuus
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyl./T1-K5. Arviointi koostuu tehtäväarvioinnista

Sähköisessä oppimisympäristössä on kuvattuna ryhmätehtävän arviointikriteerit
sekä kirjatentin hyväksytty-hylätty -kriteerit

Hylätty (0)

Teoreettiset lähtökohdat (teoriatieto, käsitteet)
Lähdemateriaali niukkaa ja/tai hyödyntämättä. Teoriaperusta puuttuu.

Työn sisältö (ohjelman kuvaus ja tarkastelu ks. ohjeet)
Sisältöä ei ole kohdennettu eikä työ ole sisällöltään riittävä. Työssä ei ole käsitelty keskeisiä asioita.

Työn rakenne ja johdonmukaisuus
Työn rakenne sekava tai sisältöalueet irralliset tai osia puuttuu.

Oma pohdinta (perustelut ja kriittinen tarkastelu)
Pohdinta ei kohdistu työn sisältöön tai puuttuu kokonaan.
Ulkoasu epäsiisti, lähteet ja lähdeviitteet puuttuvat suurimmaksi osaksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Teoreettiset lähtökohdat (teoriatieto, käsitteet)
Lähdemateriaali vähäistä ja/tai puutteellinen.

Työn sisältö (ohjelman kuvaus ja tarkastelu ks. ohjeet)
Työ on sisällöllisesti suppea tai puutteellinen (vrt. ohjeet). Asioiden käsittely pintapuolista.

Työn rakenne ja johdonmukaisuus
Työn rakenne hajanainen tai puutteellinen.

Oma pohdinta (perustelut ja kriittinen tarkastelu)
Pohdinta niukkaa ja/tai pinnallista. Kriittinen ja asiantunteva ote työstä puuttuu.

Muotoseikat
Ulkoasu puutteellinen, ilmaisu epäselvää, lähteet ja lähdeviitteet puutteelliset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Teoreettiset lähtökohdat (teoriatieto, käsitteet)
Perustuu asianmukaiseen ja riittävään lähdemateriaaliin.

Työn sisältö (ohjelman kuvaus ja tarkastelu ks. ohjeet)
Työ sisällöllisesti riittävä ja tarkoituksenmukainen (vrt. ohjeistus). Työssä käsitelty keskeisiä asioita.

Työn rakenne ja johdonmukaisuus
Työn rakenne selkeä ja pääsääntöisesti sisällöltään looginen.

Oma pohdinta (perustelut ja kriittinen tarkastelu)
Asioita tarkastelu pohtien. Pohdinta asiallisesti perusteltua.

Muotoseikat
Ulkoasu siisti, ilmaisu asiallista, lähteet ja lähdeviitteet pääsääntöisesti kirjallisen työn ohjeiden mukaiset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Teoreettiset lähtökohdat (teoriatieto, käsitteet)
Perustuu asianmukaiseen ja monipuoliseen lähdemateriaaliin.

Työn sisältö (ohjelman kuvaus ja tarkastelu ks. ohjeet)
Sisältö rajattu ja kohdennettu selkeästi. Asioita käsitelty laajasti ja monipuolisesti ohjeistuksen mukaisesti.

Työn rakenne ja johdonmukaisuus
Työ rakenteeltaan selkeä ja johdonmukainen, sisältö loogisesti etenevä.

Oma pohdinta (perustelut ja kriittinen tarkastelu)
Asioita tarkasteltu kriittisesti ja analysoiden. Pohdinta syvällistä ja kriittistä. Perustelut osoittavat syvällistä perehtyneisyyttä aiheeseen.

Muotoseikat
Ulkoasu siisti, ilmaisu selkeää ja sujuvaa. Lähteet ja lähdeviitteet kirjallisen työn ohjeiden mukaiset.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 05.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 40

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Ritva Laaksonen-Heikkilä
Ryhmät
 • YTEEDK23
  Terveyden edistämisen koulutus, K23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· selittää vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden käsitteet ja niihin liittyvän problematiikan
· vaikuttavuuden arvioinnin erilaisia lähestymistapoja, menetelmiä ja niiden käyttömahdollisuuksia terveyden edistämisen kehittämisessä
· määritellä terveyden edistämisen vaikuttavuuden arvioinnin kohteet, tavoitteet ja menetelmät eri toimintaympäristöissä
· suunnitella ja arvioida terveyden edistämisen intervention vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta

Sisältö

· terveyden edistämisen interventiot ja menetelmät
· interventioiden vaikuttavuus ja tuloksellisuus
· vaikuttavuus ja tuloksellisuus käsitteenä
· vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arviointi ja menetelmät

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetusta ja etäopetusta sekä pienryhmä että itsenäistä työskentelyä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärän mitoitus (5op, 135t):
•Lähiopetus (asiantuntijaluennot ja seminaari) 17 h
•Kirjalliset tehtävät 40h
•Itsenäinen työskentely 78 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää lähiopetusta, tehtäviä ja itsenäistä työskentelyä sekä vertaisarvioinnin ja seminaarin.
- terveyden edistämisen interventiot ja menetelmät
· interventioiden vaikuttavuus ja tuloksellisuus
· vaikuttavuus ja tuloksellisuus käsitteenä
· vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arviointi ja menetelmät

Kurssin kokonaisuus on seuraava:
Lähiopetuskerta
4.10.2023 klo 8.30-10.00
5.10.2023 klo 8.30-15.30
2.11 .2023 klo 8.30-15.30

Tehtäväpalautukset
Orientoiva tehtävä - testi
Yksilö/paritehtävä
Kirjallinen yksilötehtävä

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max. 5 opiskelijaa mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Arviointi ja arvosanan muodostuminen:
•Orientoiva tehtävä HKS/HYL
•Luennoille osallistuminen ja seminaarityöskentely HKS/HYL
•Paritehtävä T1 - K5
•Kirjallinen yksilötyö T1 - K5
•Itsearvioinnin, vertaispalautteen sekä opintojaksopalautteen laatiminen
Numeerinen arvosana muodostuu Paritehtävän ja Kirjallisen yksilötyön keskiarvosta.

Hylätty (0)

Hylätty (0): Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä eikä osallistunut lähiopetukseen. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia ja/tai eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1-2): On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3-4): On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissään opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Ritva Laaksonen-Heikkilä
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEDS23V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S23
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· selittää vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden käsitteet ja niihin liittyvän problematiikan
· vaikuttavuuden arvioinnin erilaisia lähestymistapoja, menetelmiä ja niiden käyttömahdollisuuksia terveyden edistämisen kehittämisessä
· määritellä terveyden edistämisen vaikuttavuuden arvioinnin kohteet, tavoitteet ja menetelmät eri toimintaympäristöissä
· suunnitella ja arvioida terveyden edistämisen intervention vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta

Sisältö

· terveyden edistämisen interventiot ja menetelmät
· interventioiden vaikuttavuus ja tuloksellisuus
· vaikuttavuus ja tuloksellisuus käsitteenä
· vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arviointi ja menetelmät

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetusta ja etäopetusta sekä pienryhmä että itsenäistä työskentelyä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärän mitoitus (5op, 135t):
•Lähiopetus (asiantuntijaluennot ja seminaari) 17 h
•Kirjalliset tehtävät 40h
•Itsenäinen työskentely 78 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää lähiopetusta, tehtäviä ja itsenäistä työskentelyä sekä vertaisarvioinnin ja seminaarin.
- terveyden edistämisen interventiot ja menetelmät
· interventioiden vaikuttavuus ja tuloksellisuus
· vaikuttavuus ja tuloksellisuus käsitteenä
· vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arviointi ja menetelmät
Päivitetään vielä tämä kohta:
Kurssin kokonaisuus on seuraava:
Lähiopetuskerta
17.2.24 klo 14.15-15.45
13.3.24 klo 12.30-15.00
14.3.24 klo 10.00-15.30
2.4.24 klo 8.30-14.00

Tehtäväpalautukset
Orientoiva tehtävä - testi
Yksilö/paritehtävä
Kirjallinen yksilötehtävä

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max. 5 opiskelijaa mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Arviointi ja arvosanan muodostuminen:
•Orientoiva tehtävä HKS/HYL
•Luennoille osallistuminen ja seminaarityöskentely HKS/HYL
•Paritehtävä T1 - K5
•Kirjallinen yksilötyö T1 - K5
•Itsearvioinnin, vertaispalautteen sekä opintojaksopalautteen laatiminen
Numeerinen arvosana muodostuu Paritehtävän ja Kirjallisen yksilötyön keskiarvosta.

Hylätty (0)

Hylätty (0): Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä eikä osallistunut lähiopetukseen. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia ja/tai eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1-2): On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3-4): On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissään opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 23.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Anu Vaihekoski
 • Minna Salakari
Ryhmät
 • YTEEDK23
  Terveyden edistämisen koulutus, K23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· käyttää hyvinvointiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia terveyden edistämisessä
· kehittää innovatiivisia ongelmanratkaisuja terveyden edistämiseen alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
· hahmottaa digitalisaation ja sähköiset sekä liikkuvat palvelut osana sosiaali- ja terveyspalveluita ja terveyden edistämistä
· analysoi viestinnän ja median ajankohtaisia ilmiöitä terveyden edistämisen näkökulmasta

Sisältö

· terveysmedia ja terveyden lukutaito
· sosiaalinen media terveyden edistämisessä
· kulttuurihyvinvointi osana terveyden edistämistä
· digitalisaatio, sähköiset ja liikkuvat palvelut
· innovaatiopedagogiikka terveyden edistämisessä

Oppimateriaalit

Täydentyy lukukauden alkuun mennessä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu monimuotoisesti lähi- ja verkko-opetuksen menetelmin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Täsmentyy lukukauden alkuun mennessä.

Kansainvälisyys

Opintojakso toteutuu monimuotoisesti lähi- ja verkko-opetuksen menetelmin. Opiskelijoilta edellytetään osallistumista kaikille lähiopetustunneille.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Täydentyy lukukauden alkuun mennessä.

Sisällön jaksotus

Opintojakson (5op) tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää hyvinvointiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia terveyden edistämisessä, kehittää innovatiivisia ongelmanratkaisuja terveyden edistämiseen alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, hahmottaa digitalisaation ja sähköiset sekä liikkuvat palvelut osana sosiaali- ja terveyspalveluita ja terveyden edistämistä, analysoi viestinnän ja median ajankohtaisia ilmiöitä terveyden edistämisen näkökulmasta.

Sisällöstä:
· terveysmedia ja terveyden lukutaito
· sosiaalinen media terveyden edistämisessä
· kulttuurihyvinvointi osana terveyden edistämistä
· digitalisaatio, sähköiset ja liikkuvat palvelut
· innovaatiopedagogiikka terveyden edistämisessä

Kontaktiopetus:

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen AMK:n opiskelijamäärä 5.
Soveltuu YAMK-tason opiskelijoille, ei sovellu AMK-opiskelijoille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyl./T1-K5. Arviointi koostuu kirjallisten tehtävien arvioista.

Hylätty (0)

Täsmentyy lukukauden alkuun mennessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Täsmentyy lukukauden alkuun mennessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Täsmentyy lukukauden alkuun mennessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Täsmentyy lukukauden alkuun mennessä.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

17.01.2024 - 27.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Anu Vaihekoski
 • Minna Salakari
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEDS23V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S23
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· käyttää hyvinvointiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia terveyden edistämisessä
· kehittää innovatiivisia ongelmanratkaisuja terveyden edistämiseen alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
· hahmottaa digitalisaation ja sähköiset sekä liikkuvat palvelut osana sosiaali- ja terveyspalveluita ja terveyden edistämistä
· analysoi viestinnän ja median ajankohtaisia ilmiöitä terveyden edistämisen näkökulmasta

Sisältö

· terveysmedia ja terveyden lukutaito
· sosiaalinen media terveyden edistämisessä
· kulttuurihyvinvointi osana terveyden edistämistä
· digitalisaatio, sähköiset ja liikkuvat palvelut
· innovaatiopedagogiikka terveyden edistämisessä

Oppimateriaalit

Täydentyy lukukauden alkuun mennessä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu verkko-opetuksen menetelmin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Täsmentyy lukukauden alkuun mennessä.

Kansainvälisyys

Opintojakso toteutuu monimuotoisesti verkko-opetuksen menetelmin. Opiskelijoilta edellytetään osallistumista kaikille opetustunneille.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos opiskelija on suorittanut vastaavan opintojakson aiemmin, hän voi hyväksilukea opintojakson.

Jos opiskelijalla on osaamista terveysteknologiasta, sote-alan digitalisaatiosta ja median mahdollisuuksista terveyden edistämisessä, hän voi hyväksilukea osaamisen näytöllä opintojakson. Opettajat määrittelevät tehtävän/tehtävät, jotka opiskelijan tulee tehdä hyväksilukuun.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Täydentyy lukukauden alkuun mennessä.

Sisällön jaksotus

Opintojakson (5op) tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää hyvinvointiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia terveyden edistämisessä, kehittää innovatiivisia ongelmanratkaisuja terveyden edistämiseen alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, hahmottaa digitalisaation ja sähköiset sekä liikkuvat palvelut osana sosiaali- ja terveyspalveluita ja terveyden edistämistä, analysoi viestinnän ja median ajankohtaisia ilmiöitä terveyden edistämisen näkökulmasta.

Sisällöstä:
· terveysmedia ja terveyden lukutaito
· sosiaalinen media terveyden edistämisessä
· kulttuurihyvinvointi osana terveyden edistämistä
· digitalisaatio, sähköiset ja liikkuvat palvelut
· innovaatiopedagogiikka terveyden edistämisessä

Kontaktiopetus:
17.1.2024 klo 8.30-11.30
15.2.2024 klo 8.30-14.00
13.3.2024 klo 8.30-11.30

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen AMK:n opiskelijamäärä 5.
Soveltuu YAMK-tason opiskelijoille, ei sovellu AMK-opiskelijoille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyl./T1-K5. Arviointi koostuu kirjallisten tehtävien arvioista.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu kontaktiopetukseen.
Opiskelija ei osallistu tehtävään.

Kirjallisen tehtävän lähdemateriaali on niukkaa ja/tai hyödyntämättä. Teoriaperusta puuttuu.
Sisältöä ei ole kohdennettu eikä työ ole sisällöltään riittävä. Työssä ei ole käsitelty keskeisiä asioita.

Tentti on hylätty.

Työn rakenne sekava tai sisältöalueet irralliset tai osia puuttuu. Tehtävä ei ole amk-ohjeistuksen mukainen. Pohdinta ei kohdistu työn sisältöön tai puuttuu kokonaan. Lähteet ja lähdeviitteet puuttuvat kokonaan tai suurimmaksi osaksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ei osallistu kaikkiin kontaktiopetuskertoihin.
Opiskelija ei osallistu aktiivisesti tehtävien tekemiseen.

Kirjallisen tehtävän lähdemateriaali on vähäistä ja/tai puutteellinen. Kansainvälisiä lähteitä ei ole juurikaan käytetty. Käsitteet on esitetty pintapuolisesti ja puutteellisesti.

Työ on sisällöllisesti suppea tai puutteellinen (vrt. ohjeet). Asioiden käsittely on pintapuolista.
Työn rakenne hajanainen tai ainakin paikoin puutteellinen. Pohdinta on pääosin niukkaa tai pinnallista. Kriittinen ja asiantunteva ote ei tule juurikaan näkyviin työstä.

Tentti on suoritettu T 1-2 tasolla.

Kirjallisen tehtävän ulkoasu puutteellinen, ilmaisu ainakin osin epäselvää, lähteet ja lähdeviitteet osin puutteelliset. Työ ei ole amk-ohjeistuksen mukainen tai se on ohjeistuksesta poikkeava.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osallistuu kontaktiopetukseen.
Opiskelija osallistuu riittävällä ja tasapuolisella tavalla ryhmätyön tekemiseen.

Tehtävät perustuvat asianmukaiseen lähdemateriaaliin. Lähteissä hyödynnetty jonkin verran kansainvälisiä lähteitä. Käsitteet on esitelty kattavasti.
Työ on sisällöllisesti riittävä ja tarkoituksenmukainen (vrt. ohjeistus). Työssä on käsitelty keskeisiä asioita. Työn rakenne on selkeä ja pääsääntöisesti sisällöltään looginen (täysin looginen tasolla H4).

Tentti on suoritettu H3-4 tasolla.

Asioita on tehtävässä tarkasteltu pohtien, ja pohdinta on pääosin reflektiivistä ja perusteltua.
Kirjallisen työn iulkoasu on siisti, ilmaisu on pääasiassa asiallista, lähteet ja lähdeviitteet kirjallisen työn ohjeiden mukaiset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktiopetukseen.
Opiskelijalla on selkeä rooli tehtävissä ja hän hoitaa oman osansa.

Kirjallinen tehtävä perustuu asianmukaiseen ja monipuoliseen lähdemateriaaliin. Lähteissä on hyödynnetty kansainvälisiä lähteitä. Käsitteet on esitelty laajasti ja oikein. Sisältö on rajattu ja kohdennettu selkeästi. Asioita on käsitelty laajasti ja monipuolisesti tehtävän ohjeistuksen mukaisesti.

Työ on rakenteeltaan selkeä ja johdonmukainen, sisältö loogisesti etenevä koko työssä.
Asioita on tarkasteltu kriittisesti ja analysoiden. Pohdinta on reflektiivistä, syvällistä ja kriittistä. Perustelut osoittavat syvällistä perehtyneisyyttä aiheeseen.

Tentti on suoritettu kiitettävällä tasolla.

Kirjallisen työn ulkoasu siisti, ilmaisu selkeää ja sujuvaa. Amk-ohjeista on noudatettu. Lähteet ja lähdeviitteet ovat kirjallisen työn ohjeiden mukaiset läpi koko työn.

Ilmoittautumisaika

25.04.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Ritva Laaksonen-Heikkilä
 • Tuuli Lahti
Ryhmät
 • YTEDS23V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- analysoida toimintaympäristöjen muutoksia ja ennakoida tulevaisuuden kehityskulkuja soveltaen
- tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin käsitteitä ja menetelmiä
- arvioida toimintaympäristöjen muutosten vaikutuksia omaan työhön, työyhteisöön, organisaatioon sekä toimialaan
- kehittää tavoitteellisesti omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan vastaamaan tulevaisuuden työelämän vaatimuksia
- uudistaa organisaationsa toimintoja hyödyntäen monitieteistä ja laaja-alaista tulevaisuustietoa.

Sisältö

- Tulevaisuuden työ ja toimeentulo
- Tulevaisuuden osaamistarpeet ja niiden ennakointi
- Muuttuvat urapolut ja ammatti-identiteetit
- Tulevaisuuden teknologiat, ihmisen ja teknologian vuorovaikutus
- Kiertotalous ja kestävä tulevaisuus
- Tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin lähtökohtia ja menetelmiä
- Ennakoinnin merkitys innovaatioille sekä strategiselle suunnittelulle ja päätöksenteolle

Oppimateriaalit

Itslearningin kurssialustalla.

Opetusmenetelmät

Ohjeistettuihin oppimateriaaleihin perehtyminen, itsenäinen kirjallisten oppimistehtävien tekeminen, toiminnallinen työskentely monialaisissa ryhmissä ja lukupiirityöskentely oman koulutuksen pienryhmässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus: Vierailuluentoja ja ryhmätyöskentelyä lähitapaamisissa: 15 h

Verkko- ja etäopiskelu: Verkko-opiskelua ja itsenäistä työskentelyä yksin tai pienryhmässä: 120 h

Ryhmätyöskentelyä:
• Aloituspäivä 28.8.2023: monialaisissa pienryhmissä keskustelua Sitran megatrendikorttien pohjalta.
• Lukupiirityöskentely koulutuksittain jaettavissa pienryhmissä: oman alan työn, toimintaympäristön ja osaamistarpeiden muutoksia käsittelevän tutkimuskirjallisuuden lukemista, keskustelua pienryhmässä, sekä keskustelun keskeisten ideoiden/havaintojen kokoaminen tiiviiksi visuaaliseksi esitykseksi (esim. lyhyt video, Prezi, mindmap tms.) ja jakaminen oman koulutuksen ryhmälle itslearning-kurssialustalla (tutoropettaja arvioi tuotoksen, HYV/HYL).
• Hackathon 27.11.2023 (sekä hackathonin ennakkotapaaminen 15.11.2023): työelämä- ja ongelmalähtöistä työskentelyä monialaisissa pienryhmissä.

Yksilötehtävät:
• Orientaatiotehtävä: Tulevaisuustietoisuus ja -asenteet (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Tulevaisuusskenaariotehtävä: omien vaihtoehtoisten ammatillisten tulevaisuuksien hahmottelu tulevaisuustaulukkoon (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Reflektiivinen raportti: Miten voin hyödyntää tulevaisuustietoa ja ennakkointimenetelmiä oman osaamiseni ja ammatillisen toimintani kehittämisessä / oman organisaationi strategisessa johtamisessa. Mihin omassa sekä työyhteisöni/organisaationi tulevaisuudessa koen voivani vaikuttaa itse? (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).

Sisällön jaksotus

Opintojakso on kaikille Turun AMK:n ylempää AMK-tutkintoa suorittaville pakollinen. Se toteutetaan osin monialaisesti eri koulutusten opiskelijoista muodostetuissa ryhmissä ja osin oman koulutuksen sisällä pienryhmä- ja yksilötyöskentelynä. Opintojaksolla on kolme kaikille yhteistä kontaktipäivää (Zoom-yhteydellä: 28.8.2023, 15.11.2023 ja 27.11.2023).

Muuten yhteinen toteutus perustuu itslearning-kurssialustalla oleviin oppimateriaaleihin ja oppimistehtäviin. Koulutukset voivat halutessaan käsitellä opintojakson sisältöjä myös omissa lähipäivissään tutor-opettajan johdolla.

***

TEEMA 1: MUUTTUVA MAAILMA JA TYÖELÄMÄ (viikot 35-37)
• Yhteinen aloituspäivä 28.8.: Opintojakson esittely, vierailijan alustus muuttuvasta työelämästä ja osaamistarpeista, sekä pienryhmätyöskentelyä Sitran megatrendikorteilla (tuutorit ohjaamassa).
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Orientaatiotehtävä: Tulevaisuustietoisuus ja -asenteet (viimeinen palautuspäivä 17.9.)
• (Koulutusten itse päätettävissä ja järjestettävissä: Turun AMK:n asiantuntijoiden alustuksia esim. tulevaisuuden teknologioihin, kiertotalouteen ja kestävään tulevaisuuteen liittyvistä teemoista koulutuksen omassa lähipäivässä)

***

TEEMA 2: TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI (viikot 38-41)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Tulevaisuusskenaariotehtävä: omat vaihtoehtoiset ammatilliset tulevaisuudet (viimeinen palautuspäivä 15.10.)

***

TEEMA 3: OMA ALA MUUTOKSESSA (viikot 42-45)
• Lukupiirityöskentely (verkkovälitteisesti ja/tai lukupiiriryhmän itse organisoimassa tapaamisessa): oman alan työn, toimintaympäristön ja osaamistarpeiden muutoksia käsittelevän tutkimuskirjallisuuden lukemista, keskustelua pienryhmässä, sekä keskustelun keskeisten ideoiden/havaintojen kokoaminen tiiviiksi visuaaliseksi esitykseksi ja jakaminen oman koulutuksen ryhmälle itslearning-kurssialustalle (viimeistään 12.11)

• Tutoropettaja vastaa lukupiiriryhmien organisoinnista sekä mahdollisen valmiin lukulistan ohjeistamisesta tai opiskelijoiden ohjeistamisesta soveltuvan lukupiirikirjallisuuden etsimiseen.

***

TEEMA 4: MINÄ TULEVAISUUDEN TEKIJÄNÄ (viikot 46-49)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Yhteinen lähipäivä 27.11. ja ennakkotapaaminen 15.11.: hackathon, jossa työskentelyä monialaisissa pienryhmissä todellisten työelämän ongelmien ratkaisemiseksi. Teemana kestävä tulevaisuus. Tiimit perehtyvät hackathonin ohjeistuksiin ja hackathon-toimeksiantoihin etukäteen itslearning-alustalla ja palauttavat hackathon-raporttinsa viimeistään 3.12.).

Hackathonissa on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa: 1) osallistuminen hackathoniin toimeksiantajana tai 2) opiskelijana toimeksiantojen ratkaisijana monialaisessa pienryhmässä.

• Reflektiivinen raportti tulevaisuustiedon ja ennakointimenetelmien hyödyntämisestä omassa työssä (viimeinen palautuspäivä 10.12.)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen lähipäivien työskentelyyn.

Tutoropettaja arvioi oppimistehtävät (tehtävät 1–4). Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää kaikkien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti sekä osallistumista kontaktipäiviin (tai pakottavan poissaolon tapauksessa korvaavan tehtävän suorittamista hyväksytysti). Opettajatuutori kirjaa kontaktipäivien osallistumissuoritukset (ja arvioi poissaolijoiden korvaavien tehtävien suoritukset).

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Anu Vaihekoski
 • Sanna-Maria Nurmi
Ryhmät
 • YKLAMS23
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), mielenterveys ja päihdetyö, S23
 • YKUNLIS23
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
 • YTERTES23
  Terveysteknologia
 • YKLAPS23
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), palliatiivinen hoito, S23
 • YERISOS23
  Erityissosiaaliohjaus
 • YTEKES23V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S23 (verkko)
 • YTEDS23V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· selittää tutkimuksen tieteenfilosofisia lähtökohtia · kuvata tutkimusprosessin
· kuvata keskeiset määrälliset ja laadulliset tutkimusmenetelmät
· lukea ja tulkita määrällistä ja laadullista tutkimusta
· syventää osaamistaan tutkimusaineiston analyysissä
· syventää osaamistaan tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa
· arvioida tietoa kriittisesti
· hallitsee tutkimuksen eettisiä periaatteita

Sisältö

· Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat
· Määrällinen ja laadullinen tutkimusprosessi
· Keskeiset määrälliset ja laadulliset tutkimusmenetelmät
· Tutkimusaineiston analysointi
· Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys
· Tiedon kriittinen arviointi

Oppimateriaalit

Itslearningissa ilmoitettu lähdemateriaali sekä muu opiskelijan itsensä hankkima lähdemateriaali.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely
Oppimistehtävä ryhmätyönä
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on mahdollista tehdä kolme kertaa erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu, tenttiin valmistautuminen ja perehtyminen opintojakson keskeiseen kirjallisuuteen: 75h
Ryhmätehtävä: 60h
Yhteensä: 135h

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu kokonaan verkko-opintoina. Tarkemmat ohjeet opintojakson toteuttamiseen liittyen löytyvät Itslearningista.

Opintojakson aikataulu:
Opintojakso alkaa: 4.9.2023, jolloin Itslearningkurssikortti aukeaa
Osasuorituksen hyväksiluvun haku: 4.9- 10.9.2023 (koskee vain aikaisemmalla toteutuksella mukana olleita opiskelijoita)
Ryhmätehtävän ryhmään ilmoittautuminen: 4.9 – 17.9. 2023
Ryhmätehtävän palautus: 19.11.2023 mennessä
Tentti auki Itslearningissä:1.11-10.12.2023
Arvosana Pepissä: 17.12.2023 mennessä

Opintojakson osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa
· selittää tutkimuksen tieteenfilosofisia lähtökohtia
· kuvata tutkimusprosessin
· kuvata keskeiset määrälliset ja laadulliset tutkimusmenetelmät
· lukea ja tulkita määrällistä ja laadullista tutkimusta
· syventää osaamistaan tutkimusaineiston analyysissä
· syventää osaamistaan tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa
· arvioida tietoa kriittisesti
· hallitsee tutkimuksen eettisiä periaatteita

Opintojakson sisältö:
· Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat
· Määrällinen ja laadullinen tutkimusprosessi
· Keskeiset määrälliset ja laadulliset tutkimusmenetelmät
· Tutkimusaineiston analysointi
· Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys
· Tiedon kriittinen arviointi

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoin AMK maksimi 5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä: H-K5 (arviointikriteerit itslearningissa)
Tentti: H- K5 (pisterajat Itslearningissa)
Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävän ja tentin arvosanasta.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 06.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 150

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Anu Vaihekoski
 • Sanna-Maria Nurmi
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YKLASK24
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), syöpää sairastavan hoito, K24
 • YTEEDK24
  Terveyden edistämisen koulutus, K23
 • YGEROK24V
  Gerontologinen asiantuntijuus, K24 (verkko)
 • YTEKEK24
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, K24
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· selittää tutkimuksen tieteenfilosofisia lähtökohtia · kuvata tutkimusprosessin
· kuvata keskeiset määrälliset ja laadulliset tutkimusmenetelmät
· lukea ja tulkita määrällistä ja laadullista tutkimusta
· syventää osaamistaan tutkimusaineiston analyysissä
· syventää osaamistaan tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa
· arvioida tietoa kriittisesti
· hallitsee tutkimuksen eettisiä periaatteita

Sisältö

· Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat
· Määrällinen ja laadullinen tutkimusprosessi
· Keskeiset määrälliset ja laadulliset tutkimusmenetelmät
· Tutkimusaineiston analysointi
· Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys
· Tiedon kriittinen arviointi

Oppimateriaalit

Itslearningissa ilmoitettu lähdemateriaali sekä muu opiskelijan itsensä hankkima lähdemateriaali.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely
Oppimistehtävä ryhmätyönä
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on mahdollista tehdä kolme kertaa erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu, tenttiin valmistautuminen ja perehtyminen opintojakson keskeiseen kirjallisuuteen: 75h
Ryhmätehtävä: 60h
Yhteensä: 135h

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu kokonaan verkko-opintoina. Tarkemmat ohjeet opintojakson toteuttamiseen liittyen löytyvät Itslearningista.

Opintojakson aikataulu:
Opintojakso alkaa: 5.2.2024, jolloin Itslearningkurssikortti aukeaa
Osasuorituksen hyväksiluvun haku: 5.2- 11.2.2024 (koskee vain aikaisemmalla toteutuksella mukana olleita opiskelijoita)
Ryhmätehtävän ryhmään ilmoittautuminen: 5.2 – 18.2.2024
Ryhmätehtävän palautus: 21.4.2024 mennessä
Tentti auki Itslearningissä:1.4-19.5.2024
Arvosana Pepissä: 31.5.2024 mennessä

Opintojakson osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa
· selittää tutkimuksen tieteenfilosofisia lähtökohtia
· kuvata tutkimusprosessin
· kuvata keskeiset määrälliset ja laadulliset tutkimusmenetelmät
· lukea ja tulkita määrällistä ja laadullista tutkimusta
· syventää osaamistaan tutkimusaineiston analyysissä
· syventää osaamistaan tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa
· arvioida tietoa kriittisesti
· hallitsee tutkimuksen eettisiä periaatteita

Opintojakson sisältö:
· Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat
· Määrällinen ja laadullinen tutkimusprosessi
· Keskeiset määrälliset ja laadulliset tutkimusmenetelmät
· Tutkimusaineiston analysointi
· Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys
· Tiedon kriittinen arviointi

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoin AMK maksimi 5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä: H-K5 (arviointikriteerit itslearningissa)
Tentti: H- K5 (pisterajat Itslearningissa)
Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävän ja tentin arvosanasta.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Hille Halonen
 • Tuuli Lahti
Ryhmät
 • YTEDS22V
  Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko, S22

Tavoitteet

After completing the course, the student is able to:
· solve problems in health promotion and develop and manage health promotion innovatively in the field of social and health care
· explain decision-making mechanisms in social and health care and social policies and services and interpret their effect on controlling decision-making in social and health care nationally and internationally
· explain the structure, decision-making and financing system of a service system and compare from different angles the possibilities of the current service system to meet the population's needs
· explain the significance of strategy as a management tool as well as the foundations of a strategic process and its implementation
· evaluate and familiarize ownself with different development, leaderships and management models

Sisältö

· Promoting health and well-being in municipal decision making
· Pre-evaluation methods as a support for decision making
· Welfare managing tools (Health Reports and indicators)
· Expertise management: Participatory management, Change management and Network management
· Work as an independent expert in different health promoting settings
· Develop leadership skills that drive a continious improvement of the collobarative culture
· Develop critical thinking and effective communication
· Utilize different kinds of health promoting management tools
(achievement in English and suitable for exchanged students)

Oppimateriaalit

Materiaali löytyy kurssin oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Yksilötehtävät
Kontaktiopetus
Ryhmätyöskentely kontaktitapaamisissa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää lähiopetusta, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

Kontaktiopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Yksilötehtävissä perehdytään opintojakson kirjallisuuteen, harjoitellaan tiedonhankintaa ja jalostamista sekä jäsenneltyä asioiden esitystapaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävät 3 op
Kontaktiopetus 2 op

Sisällön jaksotus

Opetuspäivät:
12.10.23 klo 12.30-14.00
8.11.23 klo 10.00-15.30
29.11.23 klo 10.00-14.00

Opetus järjestetään etäyhteyksin Zoomin välityksellä ja Its Learning-oppimisympäristössä. Zoom linkit löytyvät Its kurssikortilta. Opiskelijat hyväksytään kurssille ja oppimisympäristö aukeaa muutama päivä ennen kurssin ensimmäistä kontaktitapaamista.

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max. 3 opiskelijaa mukaan, jotka ovat suorittaneet Health Promotion Management - opintojakson. Health Promotion Management opintojakso tulee olla ensin suoritettuna.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilötyö arvioidaan asteikolla 0-5 seuraavia arviointikriteerejä noudattaen:

1. Työn teoreettinen viitekehys ja lähteiden käyttö
2. Työn rakenne, sisältö ja jäsentely
3. Näkökulmien perustelu ja synteesien tekemisen taito
4. Työn tekemiseksi annettujen ohjeiden noudattaminen

Hylätty (0)

Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä, osallistunut lähiopetukseen tai suorittanut korvaavia tehtäviä. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia tai eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut lähiopetukseen aktiivisesti. Osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut lähiopetukseen aktiivisesti. Osoittaa opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamisosaamista.

Esitietovaatimukset

Health Promotion Management opintojakso tulee olla ensin suoritettuna.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

20.03.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
Opettaja
 • Tuuli Lahti
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)
Ryhmät
 • YTEEDK23
  Terveyden edistämisen koulutus, K23
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

After completing the course, the student is able to:
· solve problems in health promotion and develop and manage health promotion innovatively in the field of social and health care
· explain decision-making mechanisms in social and health care and social policies and services and interpret their effect on controlling decision-making in social and health care nationally and internationally
· explain the structure, decision-making and financing system of a service system and compare from different angles the possibilities of the current service system to meet the population's needs
· explain the significance of strategy as a management tool as well as the foundations of a strategic process and its implementation
· evaluate and familiarize ownself with different development, leaderships and management models

Sisältö

· Promoting health and well-being in municipal decision making
· Pre-evaluation methods as a support for decision making
· Welfare managing tools (Health Reports and indicators)
· Expertise management: Participatory management, Change management and Network management
· Work as an independent expert in different health promoting settings
· Develop leadership skills that drive a continious improvement of the collobarative culture
· Develop critical thinking and effective communication
· Utilize different kinds of health promoting management tools
(achievement in English and suitable for exchanged students)

Oppimateriaalit

Materiaali löytyy kurssin oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Yksilötehtävät
Kontaktiopetus
Ryhmätyöskentely kontaktitapaamisissa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää lähiopetusta, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

Kontaktiopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Yksilötehtävissä perehdytään opintojakson kirjallisuuteen, harjoitellaan tiedonhankintaa ja jalostamista sekä jäsenneltyä asioiden esitystapaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävät 4op
Kontaktiopetus 1op

Sisällön jaksotus

Kontaktitapaamiset:


Kurssin ensimmäinen tapaaminen toteutuu etäyhteydellä 20.3.2024 klo. 10:00-11:30

Kurssin kahden viimeisen tapaamisen tapaamispaikka täsmentyy vielä lähemmin. Kaksi viimeistä tapaamista ovat:

17.4.2024 klo. 10:00-15:45
15.5.2024 klo. 10:00-15:45

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max. 3 opiskelijaa mukaan, jotka ovat jo suorittaneet Health Promotion Management - opintojakson. Health Promotion Management opintojakso tulee olla ensin suoritettuna.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilötyö arvioidaan asteikolla 0-5 seuraavia arviointikriteerejä noudattaen:

1. Työn teoreettinen viitekehys ja lähteiden käyttö
2. Työn rakenne, sisältö ja jäsentely
3. Näkökulmien perustelu ja synteesien tekemisen taito
4. Työn tekemiseksi annettujen ohjeiden noudattaminen

Hylätty (0)

Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä, osallistunut lähiopetukseen tai suorittanut korvaavia tehtäviä. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia tai eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut lähiopetukseen aktiivisesti. Osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut lähiopetukseen aktiivisesti. Osoittaa opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamisosaamista.

Esitietovaatimukset

Health Promotion Management opintojakso tulee olla ensin suoritettuna.