Siirry suoraan sisältöön

Master of Business Administration, Business Management

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Master of Business Administration, Business Management
Master of Business Administration, Business Management
Master of Business Administration, Business Management
Master of Business Administration, Business Management
Master of Business Administration, Business Management
Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.10.2023 - 31.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Master of Business Administration, Business Management
Opettaja
 • Keijo Varis
Ryhmät
 • YBINBK23
  Master of Business Administration, Business Management

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

30.09.2023 - 31.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Master of Business Administration, Business Management
Opettaja
 • Keijo Varis
Ryhmät
 • YSMANK23
  Master of Business Administration, Sales Management

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 29.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Master of Business Administration, Business Management
Opettaja
 • Markku Lindell
Ryhmät
 • YBINBK23
  Master of Business Administration, Business Management

Tavoitteet

After completing the course, the student is able to:
-account for the importance of technological development and innovation for business growth and increased competitiveness
-understand the need and role of new product and service development and innovations
-link organization´s strategy, leadership and efficient innovation management
-utilize different innovation models and processes and their specific features in order to create new business
-create working environments and cultures that inspire people for innovation development
-understand the importance of successful adoption of diffusion of innovations
-assess the success of innovation processes and innovations

Sisältö

-Elements of new product/service development and innovation process
-Adaptation and diffusion of innovations
-Recent innovation models and types
-Innovation capabilities (personal, organizational, cultural and networks)
-Innovating in different contexts (low-tech, high-tech and services)
-Innovation sustainability and measuring the success of innovations

Oppimateriaalit

Trott, Paul, 2016. Innovation Management and New Product Development, Financial Times/ Prentice Hall - M.U.A (eBook in Finna)
Ries, Eric, 2011. The Lean Startup, Penguin Books
Morris, L. 2011. The Innovation Master Plan - the CEOs guide to innovation, www.innovationlabs.com, Chapters 1, 4, 5 and 6.
Dodgson, Mark, Gann, David M., Salter, Ammon 2008. Management of Technological Innovation: Strategy and Practice, OUP Oxford
Mello, Sheila Mackey, Wayne Lasser, Ronald Tait, Richard 2005. Value Innovation Portfolio Management, J. Ross Publishing Inc.
Alzira Salama, 2011. Creating and Re-Creating Corporate Entrepreneurial Culture, Routledge, Gower
Goodman, M., Dingli, S., 2013. Creativity and Strategic Innovation Management, Routledge, New York, NY
More reading materials in the learning platform.

Opetusmenetelmät

The course consists of two 8 hour contact days, individual and group assignments work, peer reviews and also self-assessments. Assignments and student groups will be introduced and discussed during the contact days. Feedback and discussion in contact day lectures and also in learning platform environment.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

There is no exam in this course.

Kansainvälisyys

The course uses constructionist learning, in which new theories and practices learned are applied to the individual's previous knowledge and experience. The lectures deal with modern innovations, their theories, models and their applications in different organizations. Contact teaching aims to be conversational and student-centered. Students apply their own professional experience and new learning to solve real-life problems of different assignments given during the course.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Contact days will cover 2x 8 h, learning assignment, peer/self-assessments 47 h and group/project work 70 h of individual student work. Total about 133 h.

Sisällön jaksotus

The course starts with Preliminary Assignment which is available in the course learning platform (itsLearning) on 19.9. The pre-assignment should be returned to the learning platform before the first contact day, latest 5.10.

Contact days:
6.10.2023, klo 9.00-16.15
30.11.2023, klo 9.00-16.15

Course Content:
Innovation competences.
Economic growth and innovations, the big picture.
Innovation history and drivers, innovation indexes and metrics.
Innovation types, context, innovations in products/services, in different business and organizations.
Radical disruptive innovations, open/closed innovation model, innovation s-curve, ecosystems.
Enabling technologies, digital platform economy.
Idea generation, product development process, project portfolio management.
Innovation processes, Lean startup process, innovation strategy.
Innovation culture.
Trends.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Course communications via itslearning.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Assignments will be assessed with scale 0-5 where 0 is failed. All the assignments need to be returned in due time. The course final grade will be average from the assignments. Student missing a contact day is expected to complete a given compensation assignment on the contact day topics. Returning assignments after the specified deadline (late) may have a negative impact on the grade of the assignment.

Hylätty (0)

Student has not completed assignments work and other given tasks acceptably in due time. The returned assignments are superficial and/or do not correspond to topics requested in the assignment.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

The assignment work shows that student is managing the basic concepts and theories of innovation management.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Student is managing well the theories and concepts of innovation management and is applying the knowledge to the benefit of his/her organization and other stakeholders. Student is using well the given literature and apply it to given assignments.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student is managing the theories and concepts of innovation management outstandingly and is applying the knowledge to the benefit of the organization and other stakeholders. Student is able to use the given literature in excellent way and is capable finding and applying relevant additional professional and scientific information sources creating new valuable viewpoints. The student demonstrates significant initiative, brings forward validated new ideas and inspires others with his or her innovation management capabilities.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

25.08.2023 - 31.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Koulutus
 • Master of Business Administration, Business Management
Opettaja
 • Keijo Varis
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)
Ryhmät
 • YTEJOTS23
  Tradenomi (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen
 • VAVY2324
  Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat (YAMK)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
-ymmärtää ihmisten ja asioiden johtamisen erot (leadership ja management)
-tuntee johtamisen tärkeimmät teoriat ja osaa soveltaa niitä omassa työssään johtajana
-ymmärtää yksilöllisiä eroja ja osaa ottaa ne huomioon ihmisten johtamisessa
-tietää, koska johtamista (leadership) ei tarvita
-osaa johtaa yksilöitä ja tiimejä tehokkaasti ja eettisesti
-osaa johtaa itseään
-tuntee omat kehittymistarpeensa johtajana ja on tehnyt suunnitelman, kuinka kehittää itseään johtajana

Sisältö

-Ihmisten ja asioiden johtaminen
-Johtamisteoriat
-Johtamisen korvaajat
-Eettinen johtajuus
-Thomas International testi
-Yksilöiden ja tiimien johtaminen
-Tärkeimmät muutosjohtamisen teoriat
-Oman johtajuuden kehitystarpeet

Oppimateriaalit

Opintojakso perustuu seuraaviin materiaaleihin
* Maksuton Thomas Internationalin oman toimintatyylin analyysi
* Kirja: Leadership in Organizations (Gary Yukl)(4 th or newer edition); löytyy ekirjana Turun ammattikorkeakoulun kirjastosta ja/tai myöhemmin ITSLEARNINGISSÄ ilmoitettava suomenkielinen kirjallisuus
* Hyvä kirja on myös Tuomo Peltonen: Johtaminen ja organisointi, teemoja, näkökulmia, haasteita (KY-Palvelu Oy, 2007 tai uudempi)
* Paperimateriaalit, joita opettaja jakaa kontaktiopetuspäivien aikana
* Materiaalit ITSLEARNING-järjestelmässä:
- Keijo Variksen luentomateriaalit ITSLEARNING-järjestelmässä
- Muut artikkelit ja materiaalit ITSLEARNING-järjestelmässä
- Videot ITSLEARNING-järjestelmässä

Opetusmenetelmät

Monimuoto-oppiminen (luennot, videot, yksilö- ja ryhmätyöt)

Kansainvälisyys

Monimuoto-oppiminen (luennot, videot, yksilö- ja ryhmätyöt)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei tenttejä; kaksi - kolme (2-3) ryhmä- ja/tai yksilöoppimistehtävää: lisätietoja ITSLEARNING-oppimisjärjestelmässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ei tenttejä; kaksi - kolme (2-3) ryhmä- ja/tai yksilöoppimistehtävää: lisätietoja ITSLEARNING-oppimisjärjestelmässä.

Sisällön jaksotus

Tämä opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelman opiskelijoille (YTEJOS23 ja YTEJOTS23. Avoimen yliopiston opiskelijoille on varattu 3 opiskelijapaikkaa. Muiden koulutusohjelmien opiskelijoita otetaan mukaan edellisten lisäksi maksimiryhmäkoon sallimissa puitteissa. Maksimiryhmäkoko on enintään 35 opiskelijaa.

Opintojakson sisältö on lyhyesti kuvattuna seuraava:
- Ihmisten ja asioiden johtaminen
- Johtamisen lailliset ja eettiset perusteet
- Osaamisen johtaminen
- Muutoksen johtaminen

OPINTOJAKSOLLA KÄYTETÄÄN SEKÄ SUOMENKIELISTÄ ETTÄ ENGLANNINKIELISTÄ OPPIMATERIAALIA. OPPIMISTEHTÄVÄT KIRJOITETAAN SUOMEN KIELELLÄ!

Tarkempi toteutussuunnitelma löytyy viikkoa ennen opintojakson alkua ITSLEARNING-oppimisjärjestelmästä.

Kontaktiopetuspäivät:

1. kontaktiopetuspäivä: Torstaina 14.9.2023, klo 9-16, Sali: Selviää myöhemmin
2. kontaktiopetuspäivä: Torstaina 12.10.2023, klo 9-16, Sali: Selviää myöhemmin

Tarkista luokkahuone kalenterista (Lukkari) ennen kuin tulet paikalle!

Viestintäkanava ja lisätietoja

sähköposti: keijo.varis@turkuamk.fi

Opintojaksolle on varattu 3 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijoille, joilla tulee olla riittävä sekä suomen että englanninkielen taito suorittaakseen opintojakson loppuun.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arvosanoilla, Hylätty tai 1-5 ja koko opintojakson arvosanan perustuu kaikkien oppimistehtävien arvosanojen aritmeettiseen keskiarvoon:
- kaikista oppimistehtävistä täytyy saada arvosanaksi vähintään 1
- arvioinnista kerrotaan enemmän ITSLearningi-oppimisjärjestelmän toteutussuunnitelmassa.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

24.08.2023 - 31.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Master of Business Administration, Business Management
Opettaja
 • Keijo Varis
Ryhmät
 • YBINBK23
  Master of Business Administration, Business Management

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
-ymmärtää ihmisten ja asioiden johtamisen erot (leadership ja management)
-tuntee johtamisen tärkeimmät teoriat ja osaa soveltaa niitä omassa työssään johtajana
-ymmärtää yksilöllisiä eroja ja osaa ottaa ne huomioon ihmisten johtamisessa
-tietää, koska johtamista (leadership) ei tarvita
-osaa johtaa yksilöitä ja tiimejä tehokkaasti ja eettisesti
-osaa johtaa itseään
-tuntee omat kehittymistarpeensa johtajana ja on tehnyt suunnitelman, kuinka kehittää itseään johtajana

Sisältö

-Ihmisten ja asioiden johtaminen
-Johtamisteoriat
-Johtamisen korvaajat
-Eettinen johtajuus
-Thomas International testi
-Yksilöiden ja tiimien johtaminen
-Tärkeimmät muutosjohtamisen teoriat
-Oman johtajuuden kehitystarpeet

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

16.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta / Master School

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Master of Business Administration, Business Management
Opettaja
 • Markku Lindell
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • VAVY2324
  Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat (YAMK)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

After completing the course the student
- knows frameworks and standardized processes for project life-time management and different implementation models
- is able to identify and cope with the challenges of managing demanding and wide projects
- is able to act in different roles in projects, eg. project manager, steering group member and project
sponsor
- is able to communicate effectively about project developments and issues to all the relevant
stakeholders including multicultural project teams
- understands the principles of program and portfolio management and how they serve and are
aligned with the organization’s strategy

Sisältö

- Theoretical framework for project management. The role of international project management
organizations, key competencies, roles of certification of individuals and organizations
- Project key concepts and phases from project initiation to closing. Project charter, stakeholder
management and roles, requirements development, project planning techniques. Different execution
models, monitoring, controlling management areas and styles.
- Management and leadership of projects with multicultural teams; the importance of communication.

Oppimateriaalit

• Turner, J. Rodney, 2014. Gower Handbook of Project Management, Gower, ISBN 978-1-4724-2297-2 (epub)
• Cynthia Stackpole Snyder, 2013. A User's Manual to the PMBOK Guide, John Wiley & Sons, Inc.
• Joseph Heagney, 2012. Fundamentals of Project Management, American Management Association, 4th ed
• Kerzner, Harold, 2013. Project Management : A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, John Wiley & Sons.
• Artto K., Martinsuo M., Kujala J., 2011. Project business. Helsinki, Finland, ISBN 978-952-92-8535-8
http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/project_business_2011.pdf
Additional literature and materials in ItsLearning (learning platform) and during lectures.

Opetusmenetelmät

Webinars, individual and group learning assignments, status reporting, peer reviews.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

PMAF Foundation certification test passed is part of the course requirements

Kansainvälisyys

Innovation pedagogy via constructionist learning method. Problem solving by applying new theories and practices to individuals prior knowledge. During the webinars and with proactive self-learning the theories and practices of modern project management are addressed and discussed within the student group. Students will apply their own professional experiences to expand and apply the theories to solve real world problems in assignments.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Total, average student work is 135h. Webinars cover 16h, all remaining in individual learning, assignment works including student group collaboration.

Sisällön jaksotus

This course is primarily for CampusOnline students and TUAS English speaking Master School students taking the course as elective study. For TUAS Finnish speaking students, there is 3191058-3011 Projektinhallinta, for spring 2024.

The course starts on 16.1.2024, when the pre-assignment task is available in Itslearning platform for students who have enrolled and accepted to the course. All students MUST complete and return the pre-assignment latest 4.2.

The course is fully online with a strict time schedule to follow. It consists of webinar sessions, individual and group assignments work with written and spoken reports and presentations, discussions as well as peer reviews. Individual and group assignments are very intense during the course period with several assignment deadlines to be followed.

Webinars are used to introduce the topics and assignments. Course time schedule (Zoom) :
Tue 16.1. Pre-assignment available in ItsLearning
Tue 6.2. klo 9.00-12.15, webinar 1/5
Tue 27.2. klo 16.00-18.30, webinar 2/5
Tue 19.3. klo 16.00-18.30, webinar 3/5
Tue 2.4. klo 16.00-18.30, webinar 4/5
Tue 16.4. klo 16.00-18.30, webinar 5/5
Date: ToBeDefined, Foundation project certification test.

PMAF Foundation certification is part of course requirements.
The webinars' lecture presentations will be recorded for later viewing.

Students will learn and understand basic concepts and practices of project management. The course is focusing on project management topics which are common to most projects independent on project’s domain, type, size or management style. Key areas include project life-cycle, project initialization, planning, execution phases as well as management, control and closing phases. Different project processes are discussed. Students will learn to understand stakeholder management and different roles in project framework, roles emphasizing project manager skills, duties and responsibilities in different phases of the project life-cycle.
International project management frameworks, including ISO standardization body, PMI, PMBoK and IPMA will be discussed. Few examples of specific modern project management methodologies are addressed as best practices for certain project types. Program and Portfolio management and alignment to organization strategy will be addressed.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Course communication is done using student's TUAS email address and ItsLearning platform used in TUAS.
Offering 20 student places for CampusOnline students and 5 student places for Open Studies students. If places are vacated, they will be filled out from the waiting list.

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Student has not completed assignments work acceptably in due time.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

The assignment work shows that student is managing the basic concepts and theories of project management.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Student is managing well the theories and concepts of project management and is applying the knowledge to the benefit of the organization and other stakeholders. Student is using well the given literature and apply it to given assignments.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student is managing well the theories and concepts of project management and is applying the knowledge to the benefit of the organization and other stakeholders. Student is able to use the given literature in excellent way and is capable finding and applying relevant additional professional and scientific information sources creating new valuable viewpoints.

Esitietovaatimukset

Completed Bachelor's Degree and minimum of two years working experience after the BSc Degree, eligible for Master's Degree studies in University of Applied Sciences (Finland).

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

16.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta / Master School

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Master of Business Administration, Business Management
Opettaja
 • Markku Lindell
Ryhmät
 • VAVY2324
  Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat (YAMK)

Tavoitteet

After completing the course the student
- knows frameworks and standardized processes for project life-time management and different implementation models
- is able to identify and cope with the challenges of managing demanding and wide projects
- is able to act in different roles in projects, eg. project manager, steering group member and project
sponsor
- is able to communicate effectively about project developments and issues to all the relevant
stakeholders including multicultural project teams
- understands the principles of program and portfolio management and how they serve and are
aligned with the organization’s strategy

Sisältö

- Theoretical framework for project management. The role of international project management
organizations, key competencies, roles of certification of individuals and organizations
- Project key concepts and phases from project initiation to closing. Project charter, stakeholder
management and roles, requirements development, project planning techniques. Different execution
models, monitoring, controlling management areas and styles.
- Management and leadership of projects with multicultural teams; the importance of communication.

Oppimateriaalit

• Turner, J. Rodney, 2014. Gower Handbook of Project Management, Gower, ISBN 978-1-4724-2297-2 (epub)
• Cynthia Stackpole Snyder, 2013. A User's Manual to the PMBOK Guide, John Wiley & Sons, Inc.
• Joseph Heagney, 2012. Fundamentals of Project Management, American Management Association, 4th ed
• Kerzner, Harold, 2013. Project Management : A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, John Wiley & Sons.
• Artto K., Martinsuo M., Kujala J., 2011. Project business. Helsinki, Finland, ISBN 978-952-92-8535-8
http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/project_business_2011.pdf
Additional literature and materials in ItsLearning (learning platform) and during lectures.

Opetusmenetelmät

Webinars, individual and group learning assignments, status reporting, peer reviews.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

PMAF Foundation certification test passed is part of the course requirements

Kansainvälisyys

Innovation pedagogy via constructionist learning method. Problem solving by applying new theories and practices to individuals prior knowledge. During the webinars and with proactive self-learning the theories and practices of modern project management are addressed and discussed within the student group. Students will apply their own professional experiences to expand and apply the theories to solve real world problems in assignments.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Total, average student work is 135h. Webinars cover 16h, all remaining in individual learning, assignment works including student group collaboration.

Sisällön jaksotus

This course is primarily for CampusOnline students and TUAS English speaking Master School students taking the course as elective study. For TUAS Finnish speaking students, there is 3191058-3011 Projektinhallinta, for spring 2024.

The course starts on 16.1.2024, when the pre-assignment task is available in Itslearning platform for students who have enrolled and accepted to the course. All students MUST complete and return the pre-assignment latest 4.2.

The course is fully online with a strict time schedule to follow. It consists of webinar sessions, individual and group assignments work with written and spoken reports and presentations, discussions as well as peer reviews. Individual and group assignments are very intense during the course period with several assignment deadlines to be followed.

Webinars are used to introduce the topics and assignments. Course time schedule (Zoom) :
Tue 16.1. Pre-assignment available in ItsLearning
Tue 6.2. klo 9.00-12.15, webinar 1/5
Tue 27.2. klo 16.00-18.30, webinar 2/5
Tue 19.3. klo 16.00-18.30, webinar 3/5
Tue 2.4. klo 16.00-18.30, webinar 4/5
Tue 16.4. klo 16.00-18.30, webinar 5/5
Date: ToBeDefined, Foundation project certification test.

PMAF Foundation certification is part of course requirements.
The webinars' lecture presentations will be recorded for later viewing.

Students will learn and understand basic concepts and practices of project management. The course is focusing on project management topics which are common to most projects independent on project’s domain, type, size or management style. Key areas include project life-cycle, project initialization, planning, execution phases as well as management, control and closing phases. Different project processes are discussed. Students will learn to understand stakeholder management and different roles in project framework, roles emphasizing project manager skills, duties and responsibilities in different phases of the project life-cycle.
International project management frameworks, including ISO standardization body, PMI, PMBoK and IPMA will be discussed. Few examples of specific modern project management methodologies are addressed as best practices for certain project types. Program and Portfolio management and alignment to organization strategy will be addressed.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Course communication is done using student's TUAS email address and ItsLearning platform used in TUAS.
Offering 20 student places for CampusOnline students and 5 student places for Open Studies students. If places are vacated, they will be filled out from the waiting list.

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Student has not completed assignments work acceptably in due time.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

The assignment work shows that student is managing the basic concepts and theories of project management.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Student is managing well the theories and concepts of project management and is applying the knowledge to the benefit of the organization and other stakeholders. Student is using well the given literature and apply it to given assignments.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student is managing well the theories and concepts of project management and is applying the knowledge to the benefit of the organization and other stakeholders. Student is able to use the given literature in excellent way and is capable finding and applying relevant additional professional and scientific information sources creating new valuable viewpoints.

Esitietovaatimukset

Completed Bachelor's Degree and minimum of two years working experience after the BSc Degree, eligible for Master's Degree studies in University of Applied Sciences (Finland).

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Koulutus
 • Master of Business Administration, Business Management
Opettaja
 • Timo Tolmunen
 • Tapani Kilpeläinen
 • Heli Aramo-Immonen
 • Markku Lindell
 • Tuuli Lahti
Ryhmät
 • YSPLIS23
  Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
 • YPROTK23
  Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen
 • YPROIK23
  Insinööri (ylempi AMK), projektijohtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
-systeemisen lähestymistavan kompleksisiin organisaation, talouden ja tekniikan kehittämishaasteisiin
-formuloida kehittämistehtävän pohjaksi tutkimusongelman ja siitä johdetut tutkimuskysymykset
-etsiä, tiivistää ja referoida tutkimusalan aiemman relevantin tutkimuksen
-kehittämisessä tarvittavan kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tiedon hankkimisen menetelmät
-analysoida, jalostaa ja esittää kerätyn tiedon päätöksenteon pohjaksi
-arvioida tiedon ja tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä
-suunnitella, käynnistää ja toteuttaa tarvittavat kehittämistoimet (opinnäytetyöprojektin)
-soveltaa jatkuvan parantamisen työkaluja

Sisältö

-Kompleksiuuden kuvaaminen, Cynefin –viitekehys
-Tekniset, sosiaaliset ja talouden systeemit
-Systeemien analysointi ja kuvaaminen
-Triangulaatio
-Tietoon perustuva kehittäminen: tiedon keruu eri menetelmin
-Tietoon perustuva kehittäminen: tiedon analysointi ja esittäminen eri menetelmin
-Tutkimuksen etiikka
-Toiminnan mallintaminen ja kehittäminen systeeminä

Oppimateriaalit

Kirjallisuutta ja materiaalja (muut oheismateriaalit annetaan lähiopetuksessa ja/tai Optimassa),
• Peltoniemi, Milla ym. 2004. Katsaus systeemiteorioihin - järjestelmäajattelu. Tampereen teknillinen yliopisto. Saatavilla: http://www.utu.fi/en/units/ffrc/research/project-archive/environment/Documents/etu_7.pdf
• Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen. 2012. Toiminnan ja prosessien mallintaminen, Tasot, näkökulmat ja esimerkit. Itä-Suomen yliopisto ja Aalto-yliopisto. Kuopio. Saatavilla: https://core.ac.uk/download/files/322/15169850.pdf
• Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja (kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen) https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/
• Alasuutari P. 2013 Laadullinen tutkimus 2.0. Vastapaino. Tampere
• Heikkilä Tarja, 2014, Tilastollinen tutkimus, 9. painos, Helsinki, Edita, 295 s
• Holopainen Martti & Pulkkinen Pekka, 2013, Tilastolliset menetelmät, 8. painos, Helsinki, WSOY, 360 s.
• Hanna Vilkki, 2014, Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet, http://hanna.vilkka.fi/wp-content/uploads/2014/02/Tutki-ja-mittaa.pdf
• Tarja Heikkilä, Tilastollinen tutkimus, http://www.tilastollinentutkimus.fi/1.TUTKIMUSTUKI/KvantitatiivinenTutkimus.pdf

Opetusmenetelmät

Yksilöoppimistehtävät, ryhmätehtävät ja vertaisarvioinnit. Palautteesta oppiminen ja palautteen antaminen. Opittujen tutkimusmenetelmien soveltaminen oman opinnäytetyön suunnitteluun ja oman suunnitelman esittely.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aikaisemin hankitun osaamisen todentaminen keskustellaan tarvittaessa tutor opettajan kanssa HOPS-keskustelussa tai tämän opintojakson opettajien kanssa ennen opintojakson alkua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävät, yht 27 h:
- systeemianalyysin ennakkotehtävä
- laadullisten menetelmien ennakkotehtävä
- tilastollisten menetelmien ennakkotehtävä
- oman opinnäytetyön idean hahmottelu
Lähiopetus 16 h
Oppimistehtävät, yht 92 h:
-systeemianalyysin oppimistehtävä
-laadullisten menetelmien oppimistehtävä
-tilastomenetelmien oppimistehtävä
-oman opinnäytetyön (ont) viimeistelty suunnitelma, esitys ja arviointi/vertaisarviointi. HUOM: Ont-suunnitelma tulee oppimistarkoituksessa tehdä hyväksytysti, vaikka se ei olisikaan opiskelijan lopullinen opinnäyteyön aihe.
YHTEENSÄ noin 135 h

Työmäärämitoitus on ohjeellinen ja suuntaa antava opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseksi ja arvosanaan 3/5 tarvittava keskimääräinen työmäärä. Opiskelijan aiemmasta osaamis- ja kokemustaustasta riippuen työmäärä voi olla vähemmän tai enemmän. Opintojaksossa hankittua osaamista arvioidaan tehtävien ja muiden suoritteiden kautta, ei tehtyjen tuntien määrällä

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon sisältyy ennakkotehtäviä, jotka ovat opintojaksolle ilmoittautuneille saatavissa oppimisalustalla (itsLearning) 1.9.2023 ja ne palautetaan oppimisalustan tehtävänantoihin ennen tehtävän aihealueen opetuspäivää.

Opintojakson lähipäivät/opetuspäivät toteutetaan online (Zoom) :
14.9.2023 9.00-12.15. Systeemianalyysi ja systeemiajattelu.
28.9.2023 9.00-12.15. Kvalitatiivinen tutkimus.
12.10.2023 9.00-12.15. Kvantitatiivinen tutkimus.
Lisäksi 4x 1h osallistuminen opinnäytetyökilinikoihin (online, päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin).

Opintojakso muodostaa metodologisen pohjan opinnäytetyössä tarvittavaan tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä antaa yleisiä valmiuksia ammattimaiseen toiminnan kehittämiseen.
Tavoitteena on perehdyttää ja osittain harjaannuttaa opiskelija tutkivan kehittämistyön eri vaiheissa hyödyllisiin lähestymistapoihin ja menetelmällisiin välineisiin. Opintojakso koostuu kolmesta pääteemasta; 1) systeemianalyysi ja systeemiajattelu, 2) laadullisen tutkimuksen aineistonhankinnan ja tekstiaineiston analyysin perusteista ja 3) tilastollisten analyysimenetelmien perusteista.

Ennakkotehtävissä opiskelija tutustuu annettuun materiaaliin ja pohtii laadullisten ja tilastollisten tutkimusmenetelmien perusteita. Ennakkotehtävässä esitetään myös alustava oman opinnäytetyön idea ja suunnitelma.

Opintojakson lähiopetuksen systeemianalyysin osuudessa käsitellään systeemiteoriaa ja -dynamiikkaa, systeemiajattelua, erilaisten järjestelmien ja organisaatioiden kuvaamista, prosessimallinnusta sekä kompleksisuutta.
Laadullisten menetelmien osiossa käsitellään tutkimuksen menetelmiä ja prosesseja sekä triangulaatiota.
Tilastollisissa menetelmissä käsitellään sen perusteita, tilastollista kuvailua ja analyysiä. Oppimistehtävänä analysoidaan omassa organisaatiossa syntyvää tai julkisista lähteistä hankittua dataa.

Opinnäytetyön klinikoissa on vaihtuvia aiheita opinnäytetyön prosessista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ennakkotehtävät, kvalitatiivisen tehtävä osa1 ja Portfoliotehtäväarvioidaan asteikolla Hyväksytty/Täydennettävä/Hylätty.

Systeemianalyysin (painotus 30%), kvalitatiivisen tehtävän osa2 (30%) ja kvantitatiivisen (30%) oppimistehtävä sekä ont-suunnitelma (10%, vertaisarviointi) arvioidaan asteikolla 0-5. Näiden tehtävien painotettu keskiarvo muodostaa opintojakson kokonaisarvosanan. Tehtäväkohtaiset tarkemmat arviointiperusteet ja asiapainotukset esitetään erikseen jokaisessa oppimistehtävissä. Tehtävän palauttaminen määritellyn palautuspäivämäärän jälkeen (myöhässä) vaikuttaa tehtävän arvosanaan alentavasti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osoittaa omaksuneensa kunkin osa-alueen (kts. opintojakson sisältö) perusteet, mutta oppimistehtävät ovat suppeita eikä asioihin ole paneuduttu tehtävän annon edellyttämällä tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa kunkin osa-alueen (kts. opintojakson sisältö) oppimistehtävien sisällön ja laajuuden perusteella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa erinomaisesti kunkin osa-alueen (kts. opintojakson sisältö) sisällön. Oppimistehtävien palautukset osoittavat syventymistä annettuun kirjallisuuteen ja tehtäväraportit ovat laadultaan ja laajuudeltaan sellaisia, että toiminnan kehittämisen ja tutkimisen menetelmiä on sovellettu tarkoituksenmukaisesti ja oikein.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 31.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 35

Koulutus
 • Master of Business Administration, Business Management
Opettaja
 • Ulla Seppälä-Kaven
Ryhmät
 • YBINBK23
  Master of Business Administration, Business Management

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
-systeemisen lähestymistavan kompleksisiin organisaation, talouden ja tekniikan kehittämishaasteisiin
-formuloida kehittämistehtävän pohjaksi tutkimusongelman ja siitä johdetut tutkimuskysymykset
-etsiä, tiivistää ja referoida tutkimusalan aiemman relevantin tutkimuksen
-kehittämisessä tarvittavan kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tiedon hankkimisen menetelmät
-analysoida, jalostaa ja esittää kerätyn tiedon päätöksenteon pohjaksi
-arvioida tiedon ja tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä
-suunnitella, käynnistää ja toteuttaa tarvittavat kehittämistoimet (opinnäytetyöprojektin)
-soveltaa jatkuvan parantamisen työkaluja

Sisältö

-Kompleksiuuden kuvaaminen, Cynefin –viitekehys
-Tekniset, sosiaaliset ja talouden systeemit
-Systeemien analysointi ja kuvaaminen
-Triangulaatio
-Tietoon perustuva kehittäminen: tiedon keruu eri menetelmin
-Tietoon perustuva kehittäminen: tiedon analysointi ja esittäminen eri menetelmin
-Tutkimuksen etiikka
-Toiminnan mallintaminen ja kehittäminen systeeminä

Oppimateriaalit

Relevant literature: books, articles - own choice
Eriksson, P. & Kovalainen, A. 2008.Qualitative Methods in Business Research. London: SAGE Publications Ltd.

Opetusmenetelmät

Individual work, peer assessments,
- acquaintance of relevant methods:
scientific publications, interviews, observations, benchmark ...
- collaboration with organizations and companies
- planning of the upcoming thesis

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Thesis plan, group assignment, self and peer assessments

Kansainvälisyys

Individual work, self and peer assessments
- discussions
- presentations

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Pre-assignment
Group assignment
Preliminary thesis plan with introduction, aim, research questions and methods, literature review, conclusion,, schedule, reference list
Self and peer-assessments

Sisällön jaksotus

Research methods:
Qualitative and quantitative methods
Preparation for the Master’s thesis
Implementation plan:
Content:
- different types of approaches
- research principles
- different research methods
- research and development planning
- data collection - quantitative and or qualitative, mixed; data analysis
- quality issues and ethics in the research, data management, IPR and GDPR
- literature search, evaluation and use of the appropriate research methods for projects and master's thesis

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pre-assignment: pass / fail
Group assignment: 1-5, 30 %
Thesis plan: 1-5, 60 %
Peer assessments: satisfactory, good, excellent: 10 %
Self assessment: pass
Activity

Hylätty (0)

No participation to the contact lessons, not submitted assignments

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Participation to the contact days, submitted assignments

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Active participation to the contact days submitted assignments with good outcomes

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Very active participation to the contact days, submitted assignments with excellent outcomes by the deadline

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 26.10.2023

Ajoitus

20.09.2023 - 31.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 35

Koulutus
 • Master of Business Administration, Business Management
Opettaja
 • Ulla Seppälä-Kaven
Ryhmät
 • YSMANK23
  Master of Business Administration, Sales Management

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
-systeemisen lähestymistavan kompleksisiin organisaation, talouden ja tekniikan kehittämishaasteisiin
-formuloida kehittämistehtävän pohjaksi tutkimusongelman ja siitä johdetut tutkimuskysymykset
-etsiä, tiivistää ja referoida tutkimusalan aiemman relevantin tutkimuksen
-kehittämisessä tarvittavan kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tiedon hankkimisen menetelmät
-analysoida, jalostaa ja esittää kerätyn tiedon päätöksenteon pohjaksi
-arvioida tiedon ja tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä
-suunnitella, käynnistää ja toteuttaa tarvittavat kehittämistoimet (opinnäytetyöprojektin)
-soveltaa jatkuvan parantamisen työkaluja

Sisältö

-Kompleksiuuden kuvaaminen, Cynefin –viitekehys
-Tekniset, sosiaaliset ja talouden systeemit
-Systeemien analysointi ja kuvaaminen
-Triangulaatio
-Tietoon perustuva kehittäminen: tiedon keruu eri menetelmin
-Tietoon perustuva kehittäminen: tiedon analysointi ja esittäminen eri menetelmin
-Tutkimuksen etiikka
-Toiminnan mallintaminen ja kehittäminen systeeminä

Oppimateriaalit

Relevant literature: books, articles - own choice
Eriksson, P. & Kovalainen, A. 2008.Qualitative Methods in Business Research. London: SAGE Publications Ltd.

Opetusmenetelmät

Individual work, peer assessments,
- acquaintance of relevant methods:
scientific publications, interviews, observations, benchmark ...
- collaboration with organizations and companies
- planning of the upcoming thesis

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Thesis plan, group assignment, self and peer assessments

Kansainvälisyys

Individual work, self and peer assessments
- discussions
- presentations

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Pre-assignment
Group assignment
Preliminary thesis plan with introduction, aim, research questions and methods, literature review, conclusion,, schedule, reference list
Self and peer-assessments

Sisällön jaksotus

Research methods:
Qualitative and quantitative methods
Preparation for the Master’s thesis
Implementation plan:
Content:
- different types of approaches
- research principles
- different research methods
- research and development planning
- data collection - quantitative and or qualitative, mixed; data analysis
- quality issues and ethics in the research, data management, IPR and GDPR
- literature search, evaluation and use of the appropriate research methods for projects and master's thesis

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pre-assignment: pass / fail
Group assignment: 1-5, 30 %
Thesis plan: 1-5, 60 %
Peer assessments: satisfactory, good, excellent: 10 %
Self assessment: pass
Activity

Hylätty (0)

No participation to the contact lessons, not submitted assignments

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Participation to the contact days, submitted assignments

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Active participation to the contact days submitted assignments with good outcomes

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Very active participation to the contact days, submitted assignments with excellent outcomes by the deadline

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 80

Koulutus
 • Master of Business Administration, Business Management
Opettaja
 • Timo Tolmunen
 • Heli Aramo-Immonen
 • Markku Lindell
Ryhmät
 • YTEJOS23
  Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • YTEJOTS23
  Tradenomi (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen
 • YTAIKUS23
  Tradenomi (ylempi AMK), taide- ja kulttuurialan johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
-systeemisen lähestymistavan kompleksisiin organisaation, talouden ja tekniikan kehittämishaasteisiin
-formuloida kehittämistehtävän pohjaksi tutkimusongelman ja siitä johdetut tutkimuskysymykset
-etsiä, tiivistää ja referoida tutkimusalan aiemman relevantin tutkimuksen
-kehittämisessä tarvittavan kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tiedon hankkimisen menetelmät
-analysoida, jalostaa ja esittää kerätyn tiedon päätöksenteon pohjaksi
-arvioida tiedon ja tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä
-suunnitella, käynnistää ja toteuttaa tarvittavat kehittämistoimet (opinnäytetyöprojektin)
-soveltaa jatkuvan parantamisen työkaluja

Sisältö

-Kompleksiuuden kuvaaminen, Cynefin –viitekehys
-Tekniset, sosiaaliset ja talouden systeemit
-Systeemien analysointi ja kuvaaminen
-Triangulaatio
-Tietoon perustuva kehittäminen: tiedon keruu eri menetelmin
-Tietoon perustuva kehittäminen: tiedon analysointi ja esittäminen eri menetelmin
-Tutkimuksen etiikka
-Toiminnan mallintaminen ja kehittäminen systeeminä

Oppimateriaalit

Kirjallisuutta ja materiaalja (muut oheismateriaalit annetaan lähiopetuksessa ja/tai Optimassa),
• Peltoniemi, Milla ym. 2004. Katsaus systeemiteorioihin - järjestelmäajattelu. Tampereen teknillinen yliopisto. Saatavilla: http://www.utu.fi/en/units/ffrc/research/project-archive/environment/Documents/etu_7.pdf
• Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen. 2012. Toiminnan ja prosessien mallintaminen, Tasot, näkökulmat ja esimerkit. Itä-Suomen yliopisto ja Aalto-yliopisto. Kuopio. Saatavilla: https://core.ac.uk/download/files/322/15169850.pdf
• Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja (kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen) https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/
• Alasuutari P. 2013 Laadullinen tutkimus 2.0. Vastapaino. Tampere
• Heikkilä Tarja, 2014, Tilastollinen tutkimus, 9. painos, Helsinki, Edita, 295 s
• Holopainen Martti & Pulkkinen Pekka, 2013, Tilastolliset menetelmät, 8. painos, Helsinki, WSOY, 360 s.
• Hanna Vilkki, 2014, Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet, http://hanna.vilkka.fi/wp-content/uploads/2014/02/Tutki-ja-mittaa.pdf
• Tarja Heikkilä, Tilastollinen tutkimus, http://www.tilastollinentutkimus.fi/1.TUTKIMUSTUKI/KvantitatiivinenTutkimus.pdf

Opetusmenetelmät

Yksilöoppimistehtävät, ryhmätehtävät ja vertaisarvioinnit. Palautteesta oppiminen ja palautteen antaminen. Opittujen tutkimusmenetelmien soveltaminen oman opinnäytetyön suunnitteluun ja oman suunnitelman esittely.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aikaisemin hankitun osaamisen todentaminen keskustellaan tarvittaessa tutor opettajan kanssa HOPS-keskustelussa tai tämän opintojakson opettajien kanssa ennen opintojakson alkua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävät, yht 27 h:
- systeemianalyysin ennakkotehtävä
- laadullisten menetelmien ennakkotehtävä
- tilastollisten menetelmien ennakkotehtävä
- oman opinnäytetyön idean hahmottelu
Lähiopetus 16 h
Oppimistehtävät, yht 92 h:
-systeemianalyysin oppimistehtävä
-laadullisten menetelmien oppimistehtävä
-tilastomenetelmien oppimistehtävä
-oman opinnäytetyön (ont) viimeistelty suunnitelma, esitys ja arviointi/vertaisarviointi. HUOM: Ont-suunnitelma tulee oppimistarkoituksessa tehdä hyväksytysti, vaikka se ei olisikaan opiskelijan lopullinen opinnäyteyön aihe.
YHTEENSÄ noin 135 h

Työmäärämitoitus on ohjeellinen ja suuntaa antava opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseksi ja arvosanaan 3/5 tarvittava keskimääräinen työmäärä. Opiskelijan aiemmasta osaamis- ja kokemustaustasta riippuen työmäärä voi olla vähemmän tai enemmän. Opintojaksossa hankittua osaamista arvioidaan tehtävien ja muiden suoritteiden kautta, ei tehtyjen tuntien määrällä

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon sisältyy ennakkotehtäviä, jotka ovat opintojaksolle ilmoittautuneille saatavissa oppimisalustalla (itsLearning) 11.12.2023 ja ne palautetaan oppimisalustan tehtävänantoihin ennen tehtävän aihealueen opetuspäivää.

Opintojakson lähipäivät/opetuspäivät toteutetaan online (Zoom) :
11.1. klo 9.00-12.15. Kvalitatiivinen tutkimus.
25.1. klo 9.00-12.15. Systeemianalyysi ja systeemiajattelu.
2.2. klo 9.00-12.15. Kvantitatiivinen tutkimus.
12.2. klo 17.00 (YTAIKUS) ja 13.2.(YTEJOS/YTEJOTS) Harjoitustyötunti; teemana Tutkimuskysymyksen muotoilu ja menetelmän valinta
Lisäksi 4x 1h osallistuminen opinnäytetyökilinikoihin (online, päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin).

Opintojakso muodostaa metodologisen pohjan opinnäytetyössä tarvittavaan tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä antaa yleisiä valmiuksia ammattimaiseen toiminnan kehittämiseen.
Tavoitteena on perehdyttää ja osittain harjaannuttaa opiskelija tutkivan kehittämistyön eri vaiheissa hyödyllisiin lähestymistapoihin ja menetelmällisiin välineisiin. Opintojakso koostuu kolmesta pääteemasta; 1) systeemianalyysi ja systeemiajattelu, 2) laadullisen tutkimuksen aineistonhankinnan ja tekstiaineiston analyysin perusteista ja 3) tilastollisten analyysimenetelmien perusteista.

Ennakkotehtävissä opiskelija tutustuu annettuun materiaaliin ja pohtii laadullisten ja tilastollisten tutkimusmenetelmien perusteita. Ennakkotehtävässä esitetään myös alustava oman opinnäytetyön idea ja suunnitelma.

Opintojakson lähiopetuksen systeemianalyysin osuudessa käsitellään systeemiteoriaa ja -dynamiikkaa, systeemiajattelua, erilaisten järjestelmien ja organisaatioiden kuvaamista, prosessimallinnusta sekä kompleksisuutta.
Laadullisten menetelmien osiossa käsitellään tutkimuksen menetelmiä ja prosesseja sekä triangulaatiota.
Tilastollisissa menetelmissä käsitellään sen perusteita, tilastollista kuvailua ja analyysiä. Oppimistehtävänä analysoidaan omassa organisaatiossa syntyvää tai julkisista lähteistä hankittua dataa.

Opinnäytetyön klinikoissa on vaihtuvia aiheita opinnäytetyön prosessista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ennakkotehtävät ja portfolio/oppimispäiväkirja arvioidaan asteikolla Hyväksytty/Täydennettävä/Hylätty.

Systeemianalyysin (painotus opintojakson arvosanaan 30%), kvalitatiivisten menetelmien (30%), kvantitatiivisten menetelmien (30%) oppimistehtävät ja ont-suunnitelman videoesitys (10%, vertaisarviointi) arvioidaan asteikolla 0-5. Näiden tehtävien painotettu keskiarvo muodostaa opintojakson kokonaisarvosanan. Tehtäväkohtaiset tarkemmat arviointiperusteet ja sisältöpainotukset esitetään erikseen jokaisessa oppimistehtävässä. Tehtävän palauttaminen määritellyn palautuspäivämäärän jälkeen (myöhässä) vaikuttaa tehtävän arvosanaan alentavasti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osoittaa omaksuneensa kunkin osa-alueen (kts. opintojakson sisältö) perusteet, mutta oppimistehtävät ovat suppeita eikä asioihin ole paneuduttu tehtävän annon edellyttämällä tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa kunkin osa-alueen (kts. opintojakson sisältö) oppimistehtävien sisällön ja laajuuden perusteella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa erinomaisesti kunkin osa-alueen (kts. opintojakson sisältö) sisällön. Oppimistehtävien palautukset osoittavat syventymistä annettuun kirjallisuuteen ja tehtäväraportit ovat laadultaan ja laajuudeltaan sellaisia, että toiminnan kehittämisen ja tutkimisen menetelmiä on sovellettu tarkoituksenmukaisesti ja oikein.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 30.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Master of Business Administration, Business Management
Opettaja
 • Keijo Varis
Ryhmät
 • YBINBK24
  Master of Business Administration, Business Management

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
-ymmärtää, mikä on strategia ja osaa suunnitella sellaisen omalle organisaatiolleen
-ymmärtää, mitä on strateginen ajattelu, missä sellaista tarvitaan ja on kehittänyt omia strategisen ajattelun taitojaan
-osaa johtaa strategisen suunnittelun prosesseja eri organisaatiotasoilla
-pystyy valitsemaan sopivan strategisen suunnittelun työkalun eri tarkoituksiin ja käyttää niitä soveltuvalla tavalla
-tunnistaa merkittävimmät esteet strategian käyttöönotossa ja osaa luoda suunnitelman, jolla esteet voitetaan ja johtaa viisaasti ja tehokkaasti valittua strategiaa

Sisältö

-Mitä on strateginen johtaminen
-Mitä on strateginen ajattelu
-Strategisen johtamisen prosessit ja suunnittelun työkalut
-Kuinka valita viisaasti menestyksellinen strategia
-Kuinka viisaasti ja tehokkaasti viedä käytäntöön valittu strategia

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Koulutus
 • Master of Business Administration, Business Management
Opettaja
 • Keijo Varis
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEJOTS23
  Tradenomi (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen
 • VAVY2324
  Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat (YAMK)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
-ymmärtää, mikä on strategia ja osaa suunnitella sellaisen omalle organisaatiolleen
-ymmärtää, mitä on strateginen ajattelu, missä sellaista tarvitaan ja on kehittänyt omia strategisen ajattelun taitojaan
-osaa johtaa strategisen suunnittelun prosesseja eri organisaatiotasoilla
-pystyy valitsemaan sopivan strategisen suunnittelun työkalun eri tarkoituksiin ja käyttää niitä soveltuvalla tavalla
-tunnistaa merkittävimmät esteet strategian käyttöönotossa ja osaa luoda suunnitelman, jolla esteet voitetaan ja johtaa viisaasti ja tehokkaasti valittua strategiaa

Sisältö

-Mitä on strateginen johtaminen
-Mitä on strateginen ajattelu
-Strategisen johtamisen prosessit ja suunnittelun työkalut
-Kuinka valita viisaasti menestyksellinen strategia
-Kuinka viisaasti ja tehokkaasti viedä käytäntöön valittu strategia

Oppimateriaalit

Lähdekirjallisuus:
J-E.Lindroos ja K.Lohivesi: Onnistu Strategiassa (2006 tai uudempi)
Muu materiaali, joka on ITSLEARNINGISSA tai mainittu ITSLEARNINGIN toteutussuunnitelmassa.
Englanniksi

Opetusmenetelmät

Lähiopetuspäivät koostuvat luennoista, videoista ja ryhmätöistä. Lähiopetuspäivien jälkeen opiskelijat tekevät 4-6 opiskelijan ryhmissä kaksi tai kolme ryhmäoppimistehtävää, jotka palautetaan tiedostoina ITSLEARNINGIIN annetussa aikataulussa niille ITSLEARNINGISSA varattuihin "palautuslaatikoihin". Kukin ryhmä palauttaa yhden tiedoston kutakin oppimistehtävää. Jäsenet ryhmiin valitaan satunnaismenetelmää käyttäen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä, vaan ryhmäoppimistehtäviä (2-3 kpl) 4-6 satunnaisesti valittujen opiskelijoiden ryhmissä.

Kansainvälisyys

Monimuoto-opetus/innopeda.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso suoritetaan tekemällä hyväksytysti ITSLEARNINGISSA kuvattavat oppimistehtävät ja STQ-testi.

Viisi opintopistettä vastaa keskimäärin 133 tuntia opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Opintojaksot Strateginen Ajattelu ja Johtaminen/Strategic Thinking and Management TOTEUTETAAN SUOMENKIELISENÄ ensisijassa YTEJOS23/YTEJOTS23 opiskelijoille, mutta mukaan otetaan myös enintään 5 avoimen yliopiston opiskelijaa ja muita Turun ammattikorkeakoulun johtamispainotteisten YAMK-tutkintojen opiskelijoita, esim. YLIKESin, opiskelijoita sen mukaan kuin he ilmoittautuvat opintojaksolle ja sille sopii. Maksimiopiskelijamäärä on 35 opiskelijaa.

Opintojakso koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä, yksilöllisestä STQ-testistä ja ryhmissä tehtävistä kahdesta tai kolmesta oppimistehtävästä, jotka palautetaan tiedostoina ITSLEARNING -järjestelmään siellä ilmoitetussa aikataulussa.

Lähiopetuspäivät:
1. Päivä: Torstai 1.2.2024, klo 9 – 16.00, Turun ammattikorkeakoulu, Luokka: ???

2. Päivä: Torstai 14.3.2024, klo 9 – 16.00 Turun ammattikorkeakoulu, Luokka: ???

OPINTOJAKSON TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA RAKENNE:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• Tuntee strategiakäsitteen sisällön sekä strategisen suunnittelun lähestymistavat, mallit ja työkalut sekä osaa käyttää niitä
• Tuntee strategisen ajattelun sisällön ja sen, missä sitä tarvitaan
• Tuntee strategian toteutuksen haasteet ja menetelmät valitun strategian toteuttamiseksi
Opintojakson sisältö:
• Ympäristön muutosvoimien ja organisaation sisäisen osaamisen tunnistaminen
• Strategisen suunnittelun prosessi ja siinä käytettävät työkalut
• Strateginen ajattelu
• Strategian toteutus

Opintojakso avataan ITSLEARNINGISSA 1-2 viikkoa ennen ensimmäistä kontaktiopetuspäivää. Kaikki kotitehtävät ja kurssimateriaalit löytyvät ITSLEARNINGISTÄ silloin.

Viestintäkanava ja lisätietoja

keijo.varis@turkuamk.fi

MAX 5 avoimen yliopiston opiskelupaikkaa tällä opintojaksolla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko on 0-5, jossa 5= kiitettävä, 3-4= hyvä ja 1-2= tyydyttää. Nolla (0) on hylätty.
Arvioinnin kohteena ovat ryhmissä tehtävien oppimistehtävien sisältö ja laatu. Lopullinen arvosana muodostuu ryhmätehtävien arvosanojen keskiarvosta. Myös STQ-testistä saa pisteitä, jotka vaikuttavat lopulliseen arvosanaan.