Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kuntoutuksen ja liikunnan integraatio

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio (ylempi AMK), S22
Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio (ylempi AMK), S21
Liikunnan ja kuntoutuksen integraatio (ylempi AMK), S20
Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
Opettaja
 • Niina Katajapuu
Ryhmät
 • YKUNLIS23
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· tunnistaa digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet omalla asiantuntijuusalueellaan.
· pohtia kriittisesti ja avoimesti tutkimusnäyttöä hyödyntäen digitaalisten menetelmien käyttöönottoa omassa toimintaympäristössään.
· opiskelijalla on valmiudet hyödyntää digitaalisia menetelmiä (mm. mobiilimenetelmiä, pelillisyys) osana asiantuntijatyötä.

Sisältö

· Digitalisaatio kuntoutus- ja liikunta-alalla
· Digitaaliset menetelmät ja niiden käyttöönotto
· Tietoturva ja tietosuoja digitaalisissa palveluissa

Sisällön jaksotus

22.9. aloitus
6.10. webinaari
27.10. webinaari
10.11. webinaari
Webinaareille oli varattu aika klo 14-16, kesto noin 1,5-2h

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
Opettaja
 • Niina Katajapuu
Ryhmät
 • YKUNLIS22
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:

· arvioida kriittisesti globaaleja, kansallisia, maakunnallisia ja alueellisia ikääntyvien ihmisten liikuntaan ja kuntoutumiseen liittyviä yhteiskunnallisia muutoksia ja niiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta
· analysoida ja arvioida yksittäisten henkilöiden ja ryhmien liikunta ja kuntoutustoimintaa ja kartuttaa oman alansa tietoja ja käytäntöjä
· analysoida liikunnan ja kuntoutustoiminnan eettisyyttä, vaikuttavuutta ja laadukkuutta ikääntyvän ihmisen näkökulmasta
· ratkaista vaativia haasteita myös luovin toteutuksin ikääntyvien ihmisten liikunnan ja kuntoutuksen tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uutta tietoa ja/tai menettelyjä tai sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja

Sisältö

· Kansainväliset ja kansalliset ikääntyvien ihmisten liikuntasuositukset ja yhteiskunnalliset muutokset, näyttöön perustuva toiminta
· Ikääntyvien ihmisten kuntoutus ja kuntoutumistoiminta
· Liikunta kuntoutusmenetelmänä ikääntyneillä
· Liikunnan ja kuntoutuksen eettisyys

Sisällön jaksotus

26.9.2023 info ja johdantoluento kello 17-19

3.10.2023 kv-luento kello 17-18

10.10.2023 kv-luento kello 17-18

24.10.2023 kv-luento kello 17-18

Kv-luentojen varaukset vielä niin, että voivat muuttua, jos ajat eivät luennoitsijoille sovi.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
Opettaja
 • Niina Katajapuu
Ryhmät
 • YKUNLIS23
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:

- tuntee käyttäjälähtöisen palvelumuotoiluprosessin
- osaa valita tarkoituksen mukaiset palvelumuotoilun menetelmät ja soveltaa niitä kuntoutus- ja liikuntapalveluiden kehittämiseen
- osaa arvioida palvelumuotoiluprosessin tuloksia ja vaikutuksia

Sisältö

- käyttäjälähtöinen palvelumuotoiluprosessi
- palvelumuotoilun menetelmät ja niiden soveltaminen
- palvelumuotoiluprosessin arviointi

Sisällön jaksotus

31.1.2024 klo 15.30-18 Verkkotyöpaja

14.2.2024 klo 15.30-17.30 Verkkotyöpaja

10.04.2024 klo 15-19 Verkkotyöpaja / Kehittämistehtävien esitykset

Kurssi alkaa alkutentillä, joka avautuu opintojakson Moodle-sivuille 8.1.2024 klo 00.01 ja sulkeutuu 30.1 klo 23.59. Opiskelija voi tehdä alkutentin haluamanaan ajankohtana kyseisenä ajanjaksona.

Alkutenttiin tuleva kirjallisuus: Tuulaniemi, Juha. 2011 tai uudempi. Palvelumuotoilu. Talentum.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
Opettaja
 • Niina Katajapuu
Ryhmät
 • YKUNLIS23
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:

- hyödyntää lasten ja nuorten liikunnan strategisia linjauksia ja suosituksia toimintansa perustana
- kehittää, toteuttaa ja arvioida soveltavaa liikuntaa erilaisille kohderyhmille.
- kehittää, toteuttaa ja arvioida lasten ja nuorten erilaisia perusliikkumistaitojen ja fyysisen kunnon seulontamenetelmiä.
- kehittää lasten ja nuorten liikuntapalveluja ja toimintamalleja erilaisissa ympäristöissä.

Sisältö

· lasten ja nuorten liikunnan strategiset linjaukset ja suositukset
· liikunnan mahdollisuudet lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
· lasten ja nuorten liikuntaa, hyvinvointia ja toimintakykyä tukevan ympäristön suunnittelu
· perusliikkumistaitojen ja fyysisien kunnon seulontamahdollisuudet päiväkodissa, koulussa ja urheiluseuroissa
· liikuntapalveluiden ja toimintamallien kehittäminen suositusten ja seulontatulosten pohjalta

Oppimateriaalit

Liikkumissuositus 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille [https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162984]

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositus [https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75405/OKM21.pdf]

Disability and health, overview. [https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html]

Ng K., Rintala P., Saari A., Leppä N. & Kokko S. 2018.Toimintarajoitteita kokevien nuorten liikunta- ja urheiluseura-aktiivisuus sekä istumisen määrä. Liikunta & Tiede 55 (6), 103–110

Muu Itslearning -oppimisalustalla annettava materiaali

Opetusmenetelmät

Oppimisalustana Itslearning
Itsenäinen tiedon haku ja tiedon analysointi ja synteesi
Annetun materiaaliin avulla tapauslähtöinen oppiminen

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojakso toteutuu itsenäisenä opiskeluna verkossa
tehtävissä hyödynnetään seuraavia pedagogisia toimintatapoja:
Innovaatiopedagogiikka
Tutkiva oppiminen
Integratiivinen pedagogiikka

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 130 tuntia opiskelijan työtä

Opintojakso koostuu verkossa toteutettavista teemoittaisista oppimistehtävistä jotka valmistavat opiskelijaa arvioitavaan tenttiin tai oppimistehtävään

Sisällön jaksotus

Aloituswebinaari 4.3.2023 klo 15-17.00 https://turkuamk.zoom.us/j/64038343467
Opintojakson tehtävät tulee olla palautettu 31.5.2023 klo 23.55 mennessä

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja. Avoimen paikkamäärä 5

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
Opettaja
 • Niina Katajapuu
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YKUNLIS23
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:

- hyödyntää lasten ja nuorten liikunnan strategisia linjauksia ja suosituksia toimintansa perustana
- kehittää, toteuttaa ja arvioida soveltavaa liikuntaa erilaisille kohderyhmille.
- kehittää, toteuttaa ja arvioida lasten ja nuorten erilaisia perusliikkumistaitojen ja fyysisen kunnon seulontamenetelmiä.
- kehittää lasten ja nuorten liikuntapalveluja ja toimintamalleja erilaisissa ympäristöissä.

Sisältö

· lasten ja nuorten liikunnan strategiset linjaukset ja suositukset
· liikunnan mahdollisuudet lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
· lasten ja nuorten liikuntaa, hyvinvointia ja toimintakykyä tukevan ympäristön suunnittelu
· perusliikkumistaitojen ja fyysisien kunnon seulontamahdollisuudet päiväkodissa, koulussa ja urheiluseuroissa
· liikuntapalveluiden ja toimintamallien kehittäminen suositusten ja seulontatulosten pohjalta

Oppimateriaalit

Liikkumissuositus 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille [https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162984]

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositus [https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75405/OKM21.pdf]

Disability and health, overview. [https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html]

Ng K., Rintala P., Saari A., Leppä N. & Kokko S. 2018.Toimintarajoitteita kokevien nuorten liikunta- ja urheiluseura-aktiivisuus sekä istumisen määrä. Liikunta & Tiede 55 (6), 103–110

Muu Itslearning -oppimisalustalla annettava materiaali

Opetusmenetelmät

Oppimisalustana Itslearning
Itsenäinen tiedon haku ja tiedon analysointi ja synteesi
Annetun materiaaliin avulla tapauslähtöinen oppiminen

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojakso toteutuu itsenäisenä opiskeluna verkossa
tehtävissä hyödynnetään seuraavia pedagogisia toimintatapoja:
Innovaatiopedagogiikka
Tutkiva oppiminen
Integratiivinen pedagogiikka

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 130 tuntia opiskelijan työtä

Opintojakso koostuu verkossa toteutettavista teemoittaisista oppimistehtävistä jotka valmistavat opiskelijaa arvioitavaan tenttiin tai oppimistehtävään

Sisällön jaksotus

Aloituswebinaari 4.3.2024 klo 15-17.00 https://turkuamk.zoom.us/j/64038343467
Opintojakson tehtävät tulee olla palautettu 31.5.2024 klo 23.59 mennessä

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja. Avoimen paikkamäärä 5

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

31.05.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

31.05.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
Opettaja
 • Johanna Berg
 • Niina Katajapuu
Ryhmät
 • YKUNLIS23
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· tuottaa kehittämisprojektistaan kielellisesti hyväksyttävän kirjallisen loppuraportin
· suullisesti esittää kehittämisprojektinsa prosessin, keskeiset tulokset ja tuotoksen
· arvioida kriittisesti omaa osaamistaan projektipäällikkönä ja kehittämisprojektinsa eri vaiheita
· tunnistaa kehittämisprojektinsa lopputuotoksen hyödynnettävyyden
· arvioida kriittisesti toisten kehittämisprojektien prosessia, tuotosta ja loppuraporttia
· kirjoittaa opinnäytetyöstään kypsyysnäytteen

Sisältö

· Kehittämisprojektin loppuraportti
· Raportointiseminaari
· Kypsyysnäyte
· Opponointi
· Vertaispalaute
· Itsearviointi
· Kehittämisprojektia esittelevä posteri

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
Opettaja
 • Kirsi Mononen
 • Johanna Berg
 • Niina Katajapuu
Ryhmät
 • YKUNLIS23
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· kuvata kehittämisprojektin lähtökohdat, tarpeen ja edellytykset siinä organisaatiossa tai hankkeessa, jossa kehittämisprojekti tehdään
· toteuttaa systemaattisia tutkimustiedon ja muun tiedon hakuja suomalaisista ja kansainvälisistä tietokannoista
· kirjoittaa kehittämisprojektinsa tietoperustan
· nimetä kehittämisprojektin tavoitteet, tarkoituksen, tehtävät ja lopputuloksen
· määrittää kehittämis- ja arviointimenetelmät sekä kuvata menetelmällisen toteutuksen
· kirjoittaa toteuttamiskelpoisen kehittämisprojektin suunnitelman ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman
· kuvata oman roolinsa asiantuntijana ja projektipäällikkönä
· laatia eettisen tarkastelun ja luotettavuustarkastelun
· arvioida ja ennakoida kehittämisprojektinsa riskit

Sisältö

· Ideaseminaari
· Kirjallisuuskatsaus
· Kehittämisprojektin suunnitelma (tarvittaessa tutkimussuunnitelma sen liitteenä)
· Opinnäytetyösopimus
· Suunnitelmaseminaari
· Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)
· Vertaispalaute

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön aiheeseen / ilmiöön liittyvät kansalliset ja kansainväliset julkaisut sekä kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin liittyvä kirjallisuus.

Tiedonhakijan oppaat https://libguides.turkuamk.fi/etusivu

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön yhteisinfot,
Opinnäytetyön tietoiskut (erityisesti 2. lukukaudella)
Lähi/etäopetus
Pienryhmä/yksilöohjaus

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähtökohtana on sosiokulttuurinen oppimiskäsitys sekä innovatiivisuutta tuottava toimintatapa oppimisessa ja kehittämisessä. Opinnäytetyö kokonaisuudessaan perustuu Innopeda-oppimisjatkumoon ja kolmikantamalliin. Edelliset kuvataan yksityiskohtaisesti It's-oppimisympäristön materiaaleissa.

Oppiminen ja soveltava TKI-toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopeda-pohjaisen oppimisjatkumon ja kolmikantamallin avulla. Kolmikantamalli perustuu opiskelijan, työelämämentorin ja opettajan väliseen yhteistyöhön.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ensimmäinen lukukausi:
1. Opinnäytetyön yhteisinfot ja tietoperustaan perehtyminen
2. Tiedonhankinnan verkkokurssi (27 t).
3. Ideatyöpajoihin osallistuminen ja idean kuvaus (15t)

Toinen lukukausi:
1) Osallistuminen suunnitelmatyöpajaan lukukauden alussa
Opinnäytetyön suunnitelman laadinta
2) Esitys suunnitelmaseminaarissa
3) Vertaiskeskusteluun osallistuminen
Opinnäytetyö tietoiskuihin osallistuminen aiheen ja tarpeen mukaisesti

Opinnäytetyön suunnitelman laadintaa edeltää ideatyöpajoihin osallistumisen ja ideavaiheen kuvauksen esittelyn. Suunnitelman yhteyteen tarvittaessa laaditun tutkimussuunnitelman (yhteensä 213 t).
Suunnitelmaseminaariesitys, opponointi ja vertaiskeskustelu sekä opinnäytetyösopimus (yhteensä 15t).
Opintojakson (10op) opiskelijan työtunnit yhteensä 270t.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön suunnitelma ja tarvittaessa tutkimussuunnitelma on laadittu ohjeiden mukaan, ja niissä ilmenevät edellä mainitut asiat.

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön suunnitelma (10op) opintojakso sijoittuu 1.-2. lukukaudelle.

Ensimmäinen lukukausi (laajuus 2op):
- Opinnäytetyön yhteisinfot
- Ideatyöpajat ja teoriaperustan laatiminen
- Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)
Toinen lukukausi (laajuus 8op):
- Osallistuminen suunnitelmatyöpajaan lukukauden alussa
- Opinnäytetyöklinikoille osallistuminen aiheen ja tarpeen mukaisesti
- Opinnäytetyön suunnitelma
- Suunnitelmaseminaari
- Vertaiskeskusteluun osallistuminen
- Opinnäytetyösopimus

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opinnäytetyön suunnitelma -opintojakson hyväksyminen edellyttää siis varsinaisen opinnäytetyön suunnitelman lisäksi mahdollista tutkimuslupaa sekä opinnäytetyösopimuksen laatimista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön suunnitelman ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman arvioinnin kohteet ovat: hanke-/työelämälähtöisyys, aihealueeseen perehtyneisyys, tietoperusta, tavoitteiden / tehtävien asettaminen, kehittävä ja tutkimuksellinen ote, eettisyys ja luotettavuus, tavoiteltava tuotos / tulos ja sen hyödynnettävyys, kehittämisprosessin ja tuotoksen arviointi, suullinen ja kirjallinen raportointi, projektin johtaminen ja oma asiantuntijuus.
sekä opinnäytetyösopimuksen laatiminen ja sen allekirjoitusprosessi.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 01.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
Opettaja
 • Niina Katajapuu
Ryhmät
 • YKUNLIS22
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa motoriikan säätelyn, havaintomotoriikan ja motorisen oppimisen keskeisiä teorioita liikunnan ja urheilun fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten taitojen oppimiseen ja opetamiseen. Opiskelija kykenee suunnitelemaan liikuntataitojen oppimista edistäviä harjoitusympäristöjä ja tehtäviä, sekä ohjaamaan erilaisten oppijoiden ja ryhmien liikuntataitojen oppimista. Opiskelija osaa mitata ja analysoida liikuntataitoja ja hyödyntää kansallisia ja kansainvälisiä taitojen oppimisen tutkimuksia.

Opintojaksolla painotuvat kompetenssit: oppimaan oppiminen, ee??syys, kansainvälisyys ja monikultuurisuus, ennakoiva kehitäminen

Sisältö

- Teema 1: Taidon oppimisen ja opetamisen teoria: motoriikka, taidon ekologinen teoria, informaation prosessointiteoria, määrätietoinen harjoitelu, non-lineaarinen pedagogiikka, di?erentiaali oppiminen, havainto-päätöksenteko – toiminta, eksplisiittinen ja implisiittinen oppiminen.

- Teema 2: Taidon analysointi: liikkeen analysointi, liikuntataitojen ohjaus ja ohjelmointi, oppimisen eri vaiheiden tunnistaminen ja tukeminen, biomekaniikan periaateiden hyödyntäminen taidon opetamisessa, yksilölliset erot taidoissa, tutkimustiedon hyödyntäminen.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

22.08.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
Opettaja
 • Johanna Berg
 • Niina Katajapuu
Ryhmät
 • YKUNLIS23
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- analysoida toimintaympäristöjen muutoksia ja ennakoida tulevaisuuden kehityskulkuja soveltaen
- tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin käsitteitä ja menetelmiä
- arvioida toimintaympäristöjen muutosten vaikutuksia omaan työhön, työyhteisöön, organisaatioon sekä toimialaan
- kehittää tavoitteellisesti omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan vastaamaan tulevaisuuden työelämän vaatimuksia
- uudistaa omaa ja organisaationsa toimintaa huomioiden kestävän kehityksen näkökulman ja hyödyntäen monitieteistä ja laaja-alaista tulevaisuustietoa.

Sisältö

- Tulevaisuuden työ ja toimeentulo
- Tulevaisuuden osaamistarpeet ja niiden ennakointi
- Muuttuvat urapolut ja ammatti-identiteetit
- Tulevaisuuden teknologiat, ihmisen ja teknologian vuorovaikutus
- Kestävä tulevaisuus ja ekologinen jälleenrakennus
- Tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin lähtökohtia ja menetelmiä
- Ennakoinnin merkitys innovaatioille sekä strategiselle suunnittelulle ja päätöksenteolle

Oppimateriaalit

Itslearningin kurssialustalla.

Opetusmenetelmät

Ohjeistettuihin oppimateriaaleihin perehtyminen, itsenäinen kirjallisten oppimistehtävien tekeminen, toiminnallinen työskentely monialaisissa ryhmissä ja lukupiirityöskentely oman koulutuksen pienryhmässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus: Vierailuluentoja ja ryhmätyöskentelyä lähitapaamisissa: 15 h

Verkko- ja etäopiskelu: Verkko-opiskelua ja itsenäistä työskentelyä yksin tai pienryhmässä: 120 h

Ryhmätyöskentelyä:
• Aloituspäivä 28.8.2023: monialaisissa pienryhmissä keskustelua Sitran megatrendikorttien pohjalta.
• Lukupiirityöskentely koulutuksittain jaettavissa pienryhmissä: oman alan työn, toimintaympäristön ja osaamistarpeiden muutoksia käsittelevän tutkimuskirjallisuuden lukemista, keskustelua pienryhmässä, sekä keskustelun keskeisten ideoiden/havaintojen kokoaminen tiiviiksi visuaaliseksi esitykseksi (esim. lyhyt video, Prezi, mindmap tms.) ja jakaminen oman koulutuksen ryhmälle itslearning-kurssialustalla (tutoropettaja arvioi tuotoksen, HYV/HYL).
• Hackathon 27.11.2023 (sekä hackathonin ennakkotapaaminen 15.11.2023): työelämä- ja ongelmalähtöistä työskentelyä monialaisissa pienryhmissä.

Yksilötehtävät:
• Orientaatiotehtävä: Tulevaisuustietoisuus ja -asenteet (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Tulevaisuusskenaariotehtävä: omien vaihtoehtoisten ammatillisten tulevaisuuksien hahmottelu tulevaisuustaulukkoon (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Reflektiivinen raportti: Miten voin hyödyntää tulevaisuustietoa ja ennakkointimenetelmiä oman osaamiseni ja ammatillisen toimintani kehittämisessä / oman organisaationi strategisessa johtamisessa. Mihin omassa sekä työyhteisöni/organisaationi tulevaisuudessa koen voivani vaikuttaa itse? (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).

Sisällön jaksotus

Opintojakso on kaikille Turun AMK:n ylempää AMK-tutkintoa suorittaville pakollinen. Se toteutetaan osin monialaisesti eri koulutusten opiskelijoista muodostetuissa ryhmissä ja osin oman koulutuksen sisällä pienryhmä- ja yksilötyöskentelynä. Opintojaksolla on kolme kaikille yhteistä kontaktipäivää (Zoom-yhteydellä: 28.8.2023, 15.11.2023 ja 27.11.2023).

Muuten yhteinen toteutus perustuu itslearning-kurssialustalla oleviin oppimateriaaleihin ja oppimistehtäviin. Koulutukset voivat halutessaan käsitellä opintojakson sisältöjä myös omissa lähipäivissään tutor-opettajan johdolla.

***

TEEMA 1: MUUTTUVA MAAILMA JA TYÖELÄMÄ (viikot 35-37)
• Yhteinen aloituspäivä 28.8.: Opintojakson esittely, vierailijan alustus muuttuvasta työelämästä ja osaamistarpeista, sekä pienryhmätyöskentelyä Sitran megatrendikorteilla (tuutorit ohjaamassa).
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Orientaatiotehtävä: Tulevaisuustietoisuus ja -asenteet (viimeinen palautuspäivä 17.9.)
• (Koulutusten itse päätettävissä ja järjestettävissä: Turun AMK:n asiantuntijoiden alustuksia esim. tulevaisuuden teknologioihin, kiertotalouteen ja kestävään tulevaisuuteen liittyvistä teemoista koulutuksen omassa lähipäivässä)

***

TEEMA 2: TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI (viikot 38-41)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Tulevaisuusskenaariotehtävä: omat vaihtoehtoiset ammatilliset tulevaisuudet (viimeinen palautuspäivä 15.10.)

***

TEEMA 3: OMA ALA MUUTOKSESSA (viikot 42-45)
• Lukupiirityöskentely (verkkovälitteisesti ja/tai lukupiiriryhmän itse organisoimassa tapaamisessa): oman alan työn, toimintaympäristön ja osaamistarpeiden muutoksia käsittelevän tutkimuskirjallisuuden lukemista, keskustelua pienryhmässä, sekä keskustelun keskeisten ideoiden/havaintojen kokoaminen tiiviiksi visuaaliseksi esitykseksi ja jakaminen oman koulutuksen ryhmälle itslearning-kurssialustalle (viimeistään 12.11)

• Tutoropettaja vastaa lukupiiriryhmien organisoinnista sekä mahdollisen valmiin lukulistan ohjeistamisesta tai opiskelijoiden ohjeistamisesta soveltuvan lukupiirikirjallisuuden etsimiseen.

***

TEEMA 4: MINÄ TULEVAISUUDEN TEKIJÄNÄ (viikot 46-49)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Yhteinen lähipäivä 27.11. ja ennakkotapaaminen 15.11.: hackathon, jossa työskentelyä monialaisissa pienryhmissä todellisten työelämän ongelmien ratkaisemiseksi. Teemana kestävä tulevaisuus. Tiimit perehtyvät hackathonin ohjeistuksiin ja hackathon-toimeksiantoihin etukäteen itslearning-alustalla ja palauttavat hackathon-raporttinsa viimeistään 3.12.).

Hackathonissa on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa: 1) osallistuminen hackathoniin toimeksiantajana tai 2) opiskelijana toimeksiantojen ratkaisijana monialaisessa pienryhmässä.

• Reflektiivinen raportti tulevaisuustiedon ja ennakointimenetelmien hyödyntämisestä omassa työssä (viimeinen palautuspäivä 10.12.)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen lähipäivien työskentelyyn.

Tutoropettaja arvioi oppimistehtävät (tehtävät 1–4). Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää kaikkien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti sekä osallistumista kontaktipäiviin (tai pakottavan poissaolon tapauksessa korvaavan tehtävän suorittamista hyväksytysti). Opettajatuutori kirjaa kontaktipäivien osallistumissuoritukset (ja arvioi poissaolijoiden korvaavien tehtävien suoritukset).

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
Opettaja
 • Niina Katajapuu
Ryhmät
 • YKUNLIS23
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:

· määritellä opintojaksolla käytettävät keskeiset käsitteet
· kertoa näyttöön perustuen ympäristön eri tekijöiden vaikutuksia fyysiseen aktiivisuuteen ja toimintakykyyn
· nimetä perustellusti fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä edistäviä ja estäviä tekijöitä ympäristön näkökulmasta
· arvioida kriittisesti ja näyttöön perustuen ympäristön esteettömyyttä ja saavutettavuutta fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn näkökulmasta
· arvioida kriittisesti ympäristön mahdollistaman fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn tukemisen merkitystä osallisuuden lisäämisessä ja löytää näyttöön perustuvia ratkaisuja osallistamiseen ympäristön suunnitteluvaiheessa
· arvioida ympäristöön kohdistuvien päätösten vaikutuksia kriittisesti ja näyttöön perustuen fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn edistämisen näkökulmista

Sisältö

· Keskeiset käsitteet, kuten ympäristö, fyysinen aktiivisuus ja toimintakyky sekä osallisuus
· Ympäristön vaikutuksia fyysiseen aktiivisuuteen ja toimintakykyyn
· Ympäristön fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä estäviä ja edistäviä tekijöitä
· Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus
· Osallisuus ympäristön suunnittelussa ja fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn edistämisessä
· Teknologisia ratkaisuja fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn edistämisessä
· Ennakkovaikutusten arviointi (EVA)

Sisällön jaksotus

Opintojakon aloitus ke 4.10 klo 15-17 aloituswebinaari

Opintojakso loppuu la 9.12.2023

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
Opettaja
 • Niina Katajapuu
Ryhmät
 • YKUNLIS24
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· tunnistaa digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet omalla asiantuntijuusalueellaan.
· pohtia kriittisesti ja avoimesti tutkimusnäyttöä hyödyntäen digitaalisten menetelmien käyttöönottoa omassa toimintaympäristössään.
· opiskelijalla on valmiudet hyödyntää digitaalisia menetelmiä (mm. mobiilimenetelmiä, pelillisyys) osana asiantuntijatyötä.

Sisältö

· Digitalisaatio kuntoutus- ja liikunta-alalla
· Digitaaliset menetelmät ja niiden käyttöönotto
· Tietoturva ja tietosuoja digitaalisissa palveluissa

Sisällön jaksotus

Toteutuksesta vastaa lehtori Minna Haapakoski JAMK

Toteutuksessa seuraavat webinaarit torstaisin klo 14-16.
1) 19.9.,
2) 3.10,
3) 31.10,
4) 14.11.

Sisältöön ja ajoitukseen liittyvät kysymykset Campus Onlinen opintojaksoilmoituksesta ja minna.haapakoski@jamk.fi sekä sanna.sihvonen@jamk.fi

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
Opettaja
 • Niina Katajapuu
Ryhmät
 • YKUNLIS23
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:

· arvioida kriittisesti globaaleja, kansallisia, maakunnallisia ja alueellisia ikääntyvien ihmisten liikuntaan ja kuntoutumiseen liittyviä yhteiskunnallisia muutoksia ja niiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta
· analysoida ja arvioida yksittäisten henkilöiden ja ryhmien liikunta ja kuntoutustoimintaa ja kartuttaa oman alansa tietoja ja käytäntöjä
· analysoida liikunnan ja kuntoutustoiminnan eettisyyttä, vaikuttavuutta ja laadukkuutta ikääntyvän ihmisen näkökulmasta
· ratkaista vaativia haasteita myös luovin toteutuksin ikääntyvien ihmisten liikunnan ja kuntoutuksen tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uutta tietoa ja/tai menettelyjä tai sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja

Sisältö

· Kansainväliset ja kansalliset ikääntyvien ihmisten liikuntasuositukset ja yhteiskunnalliset muutokset, näyttöön perustuva toiminta
· Ikääntyvien ihmisten kuntoutus ja kuntoutumistoiminta
· Liikunta kuntoutusmenetelmänä ikääntyneillä
· Liikunnan ja kuntoutuksen eettisyys

Sisällön jaksotus

Opintojakso avautuu opiskelijoille viikolla 39, 23.9.2024.

Opintojakson info ja johdantoluento on 1.10.2024 kello 17.00-19.00.

KV luentojen alustavat ajankohdat: 2.10. kello 17-19 aikana 1 t, 7.10 kello 17-19 aikana 1 t, 9.10 kello 17-19 aikana 1 t

Opintojakso päättyy 30.11.2024

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 30.09.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.07.2026

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
Opettaja
 • Henri Aho
 • Maarit Janhunen
 • Niina Katajapuu
Ryhmät
 • YKUNLIS24
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· kuvata kehittämisprojektin lähtökohdat, tarpeen ja edellytykset siinä organisaatiossa tai hankkeessa, jossa kehittämisprojekti tehdään
· toteuttaa systemaattisia tutkimustiedon ja muun tiedon hakuja suomalaisista ja kansainvälisistä tietokannoista
· kirjoittaa kehittämisprojektinsa tietoperustan
· nimetä kehittämisprojektin tavoitteet, tarkoituksen, tehtävät ja lopputuloksen
· määrittää kehittämis- ja arviointimenetelmät sekä kuvata menetelmällisen toteutuksen
· kirjoittaa toteuttamiskelpoisen kehittämisprojektin suunnitelman ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman
· kuvata oman roolinsa asiantuntijana ja projektipäällikkönä
· laatia eettisen tarkastelun ja luotettavuustarkastelun
· arvioida ja ennakoida kehittämisprojektinsa riskit

Sisältö

· Ideaseminaari
· Kirjallisuuskatsaus
· Kehittämisprojektin suunnitelma (tarvittaessa tutkimussuunnitelma sen liitteenä)
· Opinnäytetyösopimus
· Suunnitelmaseminaari
· Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)
· Vertaispalaute

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön aiheeseen / ilmiöön liittyvät kansalliset ja kansainväliset julkaisut sekä kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin liittyvä kirjallisuus.

Tiedonhakijan oppaat https://libguides.turkuamk.fi/etusivu

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön yhteisinfot,
Opinnäytetyön tietoiskut (erityisesti 2. lukukaudella)
Lähi/etäopetus
Pienryhmä/yksilöohjaus

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähtökohtana on sosiokulttuurinen oppimiskäsitys sekä innovatiivisuutta tuottava toimintatapa oppimisessa ja kehittämisessä. Opinnäytetyö kokonaisuudessaan perustuu Innopeda-oppimisjatkumoon ja kolmikantamalliin. Edelliset kuvataan yksityiskohtaisesti It's-oppimisympäristön materiaaleissa.

Oppiminen ja soveltava TKI-toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopeda-pohjaisen oppimisjatkumon ja kolmikantamallin avulla. Kolmikantamalli perustuu opiskelijan, työelämämentorin ja opettajan väliseen yhteistyöhön.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ensimmäinen lukukausi:
1. Opinnäytetyön yhteisinfot ja tietoperustaan perehtyminen
2. Tiedonhankinnan verkkokurssi (27 t).
3. Ideatyöpajoihin osallistuminen ja idean kuvaus (15t)

Toinen lukukausi:
1) Osallistuminen suunnitelmatyöpajaan lukukauden alussa
Opinnäytetyön suunnitelman laadinta
2) Esitys suunnitelmaseminaarissa
3) Vertaiskeskusteluun osallistuminen
Opinnäytetyö tietoiskuihin osallistuminen aiheen ja tarpeen mukaisesti

Opinnäytetyön suunnitelman laadintaa edeltää ideatyöpajoihin osallistumisen ja ideavaiheen kuvauksen esittelyn. Suunnitelman yhteyteen tarvittaessa laaditun tutkimussuunnitelman (yhteensä 213 t).
Suunnitelmaseminaariesitys, opponointi ja vertaiskeskustelu sekä opinnäytetyösopimus (yhteensä 15t).
Opintojakson (10op) opiskelijan työtunnit yhteensä 270t.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön suunnitelma ja tarvittaessa tutkimussuunnitelma on laadittu ohjeiden mukaan, ja niissä ilmenevät edellä mainitut asiat.

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön suunnitelma (10op) opintojakso sijoittuu 1.-2. lukukaudelle.

Yleiset opintoihin liittyvät asiat
3.9.2024 klo 9-14 kampuksella: Ryhmään ja tutoropettajiin tutustuminen, syksyn kontaktipäivät ja aikataulu, opsin rakenne, ensimmäisen lukukauden opintojaksot ja ilmoittautumiset, Messi, Peppi, ITS, CampusOnline, TUUDO, tutoroinnista
23.9. Zoomissa opintoihin liittyviä asioita https://turkuamk.zoom.us/j/64413010976
21.10. kampuksella: Aloitellaan opinnäytetyön ideointia
11.11. Zoomissa opintoihin liittyviä asioita https://turkuamk.zoom.us/j/64413010976
2.12. Kampuksella opinnäytetyön ideatyöpajaEnsimmäinen lukukausi (laajuus 2op):
- Opinnäytetyön yhteisinfot
- Ideatyöpajat ja teoriaperustan laatiminen
- Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)
Toinen lukukausi (laajuus 8op):
- Osallistuminen suunnitelmatyöpajaan lukukauden alussa
- Opinnäytetyöklinikoille osallistuminen aiheen ja tarpeen mukaisesti
- Opinnäytetyön suunnitelma
- Suunnitelmaseminaari
- Vertaiskeskusteluun osallistuminen
- Opinnäytetyösopimus

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opinnäytetyön suunnitelma -opintojakson hyväksyminen edellyttää siis varsinaisen opinnäytetyön suunnitelman lisäksi mahdollista tutkimuslupaa sekä opinnäytetyösopimuksen laatimista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön suunnitelman ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman arvioinnin kohteet ovat: hanke-/työelämälähtöisyys, aihealueeseen perehtyneisyys, tietoperusta, tavoitteiden / tehtävien asettaminen, kehittävä ja tutkimuksellinen ote, eettisyys ja luotettavuus, tavoiteltava tuotos / tulos ja sen hyödynnettävyys, kehittämisprosessin ja tuotoksen arviointi, suullinen ja kirjallinen raportointi, projektin johtaminen ja oma asiantuntijuus.
sekä opinnäytetyösopimuksen laatiminen ja sen allekirjoitusprosessi.

Ilmoittautumisaika

01.07.2024 - 01.09.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
Opettaja
 • Johanna Berg
 • Niina Katajapuu
Ryhmät
 • YKUNLIS23
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· täsmentää kehittämisprojektinsa tietoperustaa
· tuottaa kirjallisen kuvauksen kehittämisprojektinsa siihenastisesta etenemisestä
· arvioida kehittämisprojektinsa etenemistä suhteessa suunnitelmaan (esim. aikataulussa pysyminen, tavoitteen suunnassa eteneminen, valittujen tutkimus- ja kehittämismenetelmien toimivuus, projektiorganisaation toiminta)

Sisältö

· Loppuraportin rakennetta (sisältöjä) noudattava kuvaus kehittämisprojektin siihenastisesta etenemisestä (projektin etenemisen arviointi osana kuvausta)
· Esitys kehittämisprojektin siihenastisesta etenemisestä toimeksiantajataholle tai muulla sovitulla tavalla

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvät kansalliset ja kansainväliset julkaisut sekä kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin liittyvä kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu ja projektipäällikkönä (mahd. soveltavan tutkimuksen tekijänä) toimiminen työelämässä / hankkeessa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Soveltava TKI - toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopedagogiikan ja kolmikantamallin avulla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön toteutuksen esittely työelämä/-hankeympäristössä toimeksiantajalle erikseen sovitulla tavalla.
Esitys ja sen ajankohta opettajatuutorille.

Työn mitoitus:
- Opinnäytetyön toteuttaminen suunnitelman pohjalta
- Toteutuksen esitys toimeksiantajalle on ajallisesti lyhyt (n. 1 t), lisäksi esityksen valmisteluaika.
- Esitys ja siihen liittyen arviointia opinnäytetyön etenemisestä. Ajallisesti lyhyt tehtävä.
- Muut opintojakson tunnit käytetään opinnäytetyön käytännön toteuttamiseen työelämässä / hankkeessa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opinnäytetyön toteutuksen esittely työelämä/-hankeympäristössä toimeksiantajalle erikseen sovitulla tavalla.
Esitys ja sen ajankohta opettajatuutorille. Opiskelija on tehnyt esityksen osoittaen, että kykenee kuvaamaan opinnäytetyönsä siihenastista etenemistä johdonmukaisena kokonaisuutena ja arvioivalla otteella.

Sisällön jaksotus

06.09.2024 09.00 - 11.00 Zoom: Pienryhmissä esitellään keskustellen työn tämänhetkinen vaihe https://turkuamk.zoom.us/j/67162496130
20.09.2024 09.00 - 15.30 EDU_2027 Yhteisesti siitä, miten raportoit toimeksiantajalle työn etenemisestä sekä pienryhmäohjaukset keskustellen. valmistaudu esittelemään työsi vaihe ja pari kysymystä ryhmälle joita voimme yhdessä miettiä
11.10.2024 09.00 - 11.00 Zoom: Pienryhmäohjaus https://turkuamk.zoom.us/j/67162496130
08.11.2024 09.00 - 11.00 Zoom: Pienryhmäohjaus https://turkuamk.zoom.us/j/67162496130
29.11.2024 09.00 - 14.00 EDU_2027 Yhteisesti siitä, miten raportointivaihe keväällä 2025 etenee ja miten raporttia kirjoitetaan sekä pienryhmäohjaukset. valmistaudu esittelemään työsi vaihe ja 1-2 kysymystä ryhmälle/ohjaajalle joita voimme yhdessä miettiä. valmistaudu kertomaan siitä, miten olet raportoinut työsi etenemisestä toimeksiantajalle

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
· täsmentää opinnäytetyön tietoperustaa
toteuttaa opinnäytetyön suunnitelman pohjalta
· tuottaa kuvauksen siihenastisesta etenemisestä
· arvioida opinnäytetyönsä etenemistä suhteessa suunnitelmaan (esim. aikataulussa pysyminen, tavoitteen suunnassa eteneminen, valittujen tutkimus- ja kehittämismenetelmien toimivuus, projektiorganisaation toiminta)

Sisältö
· Kuvaus opinnäytetyön siihenastisesta etenemisestä (etenemisen arviointi osana kuvausta)
· Esitys opinnäytetyön siihenastisesta etenemisestä toimeksiantajataholle tai muulla sovitulla tavalla

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opinnäytetyön toteutusvaiheeseen voi siirtyä vasta, kun suunnitelmavaihe on hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty tehtävien suorittaminen.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt opinnäytetyön toteutuksen esittelyä työelämä/-hankeympäristössä toimeksiantajalle erikseen sovitulla tavalla. Hän ei ole palauttanut esitystä ja sen ajankohtaa opettajatuutorille. Opiskelija ei ole tehnyt esitykstä osoittaen, että kykenee kuvaamaan opinnäytetyönsä siihenastista etenemistä johdonmukaisena kokonaisuutena ja arvioivalla otteella..

Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
Opettaja
 • Niina Katajapuu
Ryhmät
 • YKUNLIS23
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa motoriikan säätelyn, havaintomotoriikan ja motorisen oppimisen keskeisiä teorioita liikunnan ja urheilun fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten taitojen oppimiseen ja opetamiseen. Opiskelija kykenee suunnitelemaan liikuntataitojen oppimista edistäviä harjoitusympäristöjä ja tehtäviä, sekä ohjaamaan erilaisten oppijoiden ja ryhmien liikuntataitojen oppimista. Opiskelija osaa mitata ja analysoida liikuntataitoja ja hyödyntää kansallisia ja kansainvälisiä taitojen oppimisen tutkimuksia.

Opintojaksolla painotuvat kompetenssit: oppimaan oppiminen, ee??syys, kansainvälisyys ja monikultuurisuus, ennakoiva kehitäminen

Sisältö

- Teema 1: Taidon oppimisen ja opetamisen teoria: motoriikka, taidon ekologinen teoria, informaation prosessointiteoria, määrätietoinen harjoitelu, non-lineaarinen pedagogiikka, di?erentiaali oppiminen, havainto-päätöksenteko – toiminta, eksplisiittinen ja implisiittinen oppiminen.

- Teema 2: Taidon analysointi: liikkeen analysointi, liikuntataitojen ohjaus ja ohjelmointi, oppimisen eri vaiheiden tunnistaminen ja tukeminen, biomekaniikan periaateiden hyödyntäminen taidon opetamisessa, yksilölliset erot taidoissa, tutkimustiedon hyödyntäminen.

Sisällön jaksotus

Sisältöön ja ajoitukseen liittyvät kysymykset Campus Onlinen opintojaksoilmoituksesta ja petteri.pohja@lapinamk.fi

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
Opettaja
 • Niina Katajapuu
Ryhmät
 • YKUNLIS24
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:

· määritellä opintojaksolla käytettävät keskeiset käsitteet
· kertoa näyttöön perustuen ympäristön eri tekijöiden vaikutuksia fyysiseen aktiivisuuteen ja toimintakykyyn
· nimetä perustellusti fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä edistäviä ja estäviä tekijöitä ympäristön näkökulmasta
· arvioida kriittisesti ja näyttöön perustuen ympäristön esteettömyyttä ja saavutettavuutta fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn näkökulmasta
· arvioida kriittisesti ympäristön mahdollistaman fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn tukemisen merkitystä osallisuuden lisäämisessä ja löytää näyttöön perustuvia ratkaisuja osallistamiseen ympäristön suunnitteluvaiheessa
· arvioida ympäristöön kohdistuvien päätösten vaikutuksia kriittisesti ja näyttöön perustuen fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn edistämisen näkökulmista

Sisältö

· Keskeiset käsitteet, kuten ympäristö, fyysinen aktiivisuus ja toimintakyky sekä osallisuus
· Ympäristön vaikutuksia fyysiseen aktiivisuuteen ja toimintakykyyn
· Ympäristön fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä estäviä ja edistäviä tekijöitä
· Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus
· Osallisuus ympäristön suunnittelussa ja fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn edistämisessä
· Teknologisia ratkaisuja fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn edistämisessä
· Ennakkovaikutusten arviointi (EVA)

Sisällön jaksotus

Orientaatioluento ti 8.10. 2024 klo 15-17
Muu toteutus Moodlessa ilman aikataulua
Kurssin tehtävien DL 9.12.2024

Arviointiasteikko

H-5