Study guide
Home > Master's degree > Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk, terveysteknologia (not translated) > Master`s degree programme in social services and health care; health technology, autumn 2022

Master's Degree

Master`s Degree Programme in Social Services and Health Care; Health Technology, Autumn 2022

Autumn 2022

Select years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2
Search for study unit: ECTS 1 2 1A 1S 2A 2S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
CORE COMPETENCE 40                                
Future Factors
                               
Future Operating Environments 5
 
     
               
Research Methodology 5
 
     
               
Health Technology Development
                               
Health Technology Product Development 5
 
     
               
Health Technology Implementation and Usage 5
   
       
         
Project and Knowledge Management
                               
Projects in the Operational Environment of Health Technology 5
   
       
         
Knowledge Management in the Production of Health and Well-Being Services 5  
   
           
     
Digitalization in Health Care
                               
Digitalization in Social and Health Care 5  
   
           
     
Health Care Information System Development 5  
   
           
     
2515151015017.517.513.313.313.322.522.5000
COMPLEMENTARY COMPETENCE 20                                
Optional Studies
(Select 20 ECTS)
                               
000000553.33.33.3553.33.33.3
MASTER'S THESIS 30                                
Development Methods 5
 
     
               
Master’s Thesis Plan 10
   
       
         
Implementation of the Master’s Thesis 5  
   
           
     
Master’s Thesis Final Report 10  
     
             
1515510510556.676.676.67556.676.676.67
ECTS credits per period / semester / academic year 40 30 20 20 20 10 27.5 27.5 23.6 23.6 23.6 32.5 32.5 10.3 10.3 10.3

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Programme description

After completing the degree students will be able to implement regulatory demands in the development of the health technology as well as to utilize the methods of service design and user-centric design. Students are able to create a requirement analysis and usability assessment for a health technology product. Students are able to create an implementation plan and assess the benefits and suitability of a health technology to an organization´s needs.

The primary language of instruction is Finnish, but a substantial part of vocational studies is implemented in English. The operating environment is international and students of the international degree programme as well as exchange students participate in the courses.

Studies concentrate on the special features of medical device development such as regulatory demands. Moreover, students learn the basics of service design and user-centric design and are able to utilize that in the develoment of new health technology innovations. Students will familiraze themselves with utilization of health technology in the social and healthcare sector and learn how to create a requirement analysis and usability assessment. Besides that the studies consist of how to implement new technology.

The extent of the degree programme is 90 ECTS credits. The studies can be completed within 2 years while working full-time and from anywhere in Finland.

The curriculum consists of
• Advanced studies (core competence) 40 cr
• Elective studies (expanding competence) 20 cr
• Master's theses 30 cr.

Advanced studies consist of methodological courses and professional courses expanding your previous studies. Active learning methods are applied. The programme is built on mixed-mode studies including lectures, seminars, e-learning, teamwork and independent work. There are 2 days of contact sessions monthly. With optional studies, you can expand your skills by incorporating courses from your own degree programme or other programmes or from other universities. Elective studies are also offered in the form of fully virtual online teaching.

A central part of the Master's studies is the Master’s thesis. The thesis work starts already in the beginning of the studies and it is carried out as a working life oriented development project. The thesis will not only develop your knowledge and skills in a certain study field and specific topic but also gives you the possibility to enhance your skills of leading teams and work groups. Health technology has its own research group.

After graduation, students will be employed to assignments that require technical knowledge, its development and application. After graduation, students will be placed also for example in health technology often are employed in R&D assignements in health technology companies or expert assignements in social and healthcare organizations.

Project manager, project planner, project coordinator, manager, designer

The Master's degree in engineering is a university degree that gives the same eligibility for public positions and duties as, for example, a university degree at a university.

Internationalization starts with the student's own needs according to the task image. An international perspective can be connected with the thesis, for example by participating in an international conference or seminar in the field. An international perspective also contributes to the development of language skills. Much of the source material for study courses and learning assignments comes from international scientific and professional sources.

The Master's degree programme on health technology is planned and implemented together with the working life. The working life connection is primarily made up of the student, the student's workplace and education. The interaction between students working in different positions plays an important role in the development of professional skills and the creation of collaborative networks. A central part of the Master's studies is the Master’s thesis. The thesis work starts already in the beginning of the studies and it is carried out as a working life oriented development project. The thesis will not only develop your knowledge and skills in a certain study field and specific topic but also gives you the possibility to enhance your skills of leading teams and work groups.

Health technology research group explores and creates human-centric applications, information systems and operation processess that support the life quality, well-being, health and fuctioning of citizens. In the health tech laboratory, solutions for personalized healthcare and patient monitoring are being developed as well as usability testing and assessments for health technology products.

The studies provide eligibility for further scientific studies. Universities may set conditions on granting rights for further studies in the form of, for instance, supplementary transitional studies.

Competence objectives

After completing the programme, the student is able to:
· implement regulatory demands in the development of the health technology
· utilise the methods of service design and user-centric design.
· create a requirement analysis and usability assessment for a health technology product.
· create an implementation plan and assess the benefits and suitability of health technology to the needs of an organisation.
· assess the suitability of a health technology product for the needs of social and health organisations.
· manage the special features of digitalisation that enhance the customer’s involvement in social and health services as well as the conditions and characteristics of customer contacts.
· implement the concepts, model and process of data management as well as manage the introduction of data management in social and health organisations.

Pedagogic approaches

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opiskelu on monimuoto-opiskelua, joka sisältää sekä lähi- että etäjaksoja. Itsenäisen työskentelyn lisäksi yhteisöllisesti tiimeissä tapahtuvalla työelämälähtöisten oppimis- ja kehittämistehtävien ratkaisemisella on merkittävä rooli opinnoissa. Koulutuksessa sovelletaan aikuispedagogiikkaa. Työskentely tapahtuu osittain verkossa verkkopedagogiikan menetelmiä hyödyntäen ja monialaisissa toimintaympäristöissä. Lähiopetuspäiviä on kuukausittain keskimäärin kaksi peräkkäistä arkipäivää, jotka toteutetaan innovatiivisia opetus- ja oppimismenetelmiä hyödyntäen. (not translated)

Assessment

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamistasotavoitteet perustuvat ammattikorkeakoululainsäädäntöön ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen ylemmän korkeakoulututkinnon tasoon EQF 7. Kunkin opintojakson arviointiperusteet on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Suoritusvaatimukset vaihtelevat tavoitteiden, sisällön ja toteutustavan mukaan. Opintojaksoissa ja opinnäytetyössä käytetään numeroarviointia asteikolla 0 – 5, jossa arvosana 1 on alin hyväksytty ja 5 korkein arvosana. Opintojaksojen arviointimenetelmät vaihtelevat opintokokonaisuuden tavoitteiden perusteella. Arviointi voi kohdistua joko tuotokseen (esim. raportti tai seminaariesitys) tai prosessiin (oma aktiivisuus ja toiminta opintojakson aikana) tai molempiin. Opettajan arvioinnin lisäksi arviointimenetelminä käytetään vertais- ja itsearviointia sekä saadaan palautetta toimeksiantajilta. (not translated)