Siirry suoraan sisältöön

Tradenomi (ylempi AMK), taide- ja kulttuurialan johtaminen

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Tradenomi (ylempi AMK), taide- ja kulttuurialan johtaminen
Tradenomi (ylempi AMK), taide- ja kulttuurialan johtaminen
Tradenomi (ylempi AMK), taide- ja kulttuurialan johtaminen
Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), taide- ja kulttuurialan johtaminen
Opettaja
 • Henni Syrjänen
 • Maarit Laiho
Ryhmät
 • YTAIKUS23
  Tradenomi (ylempi AMK), taide- ja kulttuurialan johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

luoda strategian taide- ja kulttuuriorganisaatiolle
kehittää brändiä taide- ja kulttuuriorganisaatiolle ja johtaa sidosryhmäviestintää
johtaa taide- ja kulttuurialan tuotantoprosesseja osallistavasti
kehittää taide- ja kulttuuriorganisaation johtamisjärjestelmää

Sisältö

taide- ja kulttuuriorganisaation strategia
brändin ja sidosryhmäviestinnän johtaminen
strategiaprosessin johtaminen
tuotantoprosessien johtaminen

Oppimateriaalit

Lukusuositus: W. Chan Kim,Renee Mauborgne, Sinisen meren strategia
Opettajan erikseen ilmoittama alan materiaali

Opetusmenetelmät

ryhmätyö, yksilötehtävät, itsenäinen opiskelu, työskentely Zoomissa ja Teamsissa

Kansainvälisyys

Konstruktiivinen ote eli tiedon rakentelu
Vertaisarvioinnit ja ryhmätyöskentely
Käänteinen opetus (flipped learning) eli ongelmalähtöinen ja ratkaisukeskeinen oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Neuvottele opettajan kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Online-opetus 16 h
Ryhmätyöskentely 40 h
Itsenäinen työskentely 79 h

yhteensä 135 h (=5 op)

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

-luoda strategian taide- ja kulttuuriorganisaatiolle
-kehittää brändiä taide- ja kulttuuriorganisaatiolle ja johtaa sidosryhmäviestintää
-johtaa taide- ja kulttuurialan tuotantoprosesseja osallistavasti
-kehittää taide- ja kulttuuriorganisaation johtamisjärjestelmää

Opintojakson sisältö

-taide- ja kulttuuriorganisaation strategia
-brändin ja sidosryhmäviestinnän johtaminen
-strategiaprosessin johtaminen
-tuotantoprosessien johtaminen

14.09.2023 klo 09.00-13.00 Online
28.09.2023 klo 09.00-13.00 Online
05.10.2023 klo 09.00-13.00 Online
26.10.2023 klo 09.00-13.00 Online

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien palauttamista. Arvioinnin kohteena ovat oppimistehtävät. Arviointiin vaikuttavat:
a) tehtävänannon mukainen suoritustapa
b) käsittelyn perusteellisuus ja syvällisyys
c) edellytetyn lähdemateriaalin käyttö (suppea-laaja)
d) pohdinnan analyyttisyys ja ratkaisujen perusteleminen

Hylätty (0)

Tehtäviä ei ole palautettu määräaikaan mennessä. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia/eivät vastaa tehtävänantoon/tehtävissä on havaittavissa plagiointia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtävät on palautettu määräaikaan mennessä. Opiskelija osoittaa oppimistehtävissään hallitsevansa kurssin sisällöt pintapuolisesti. Tehtävissä ei ole havaittavissa plagiointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävät on palautettu määräaikaan mennessä. Opiskelija osoittaa oppimistehtävissään hallitsevansa kurssin sisällöt hyvin sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa. Tehtävissä ei ole havaittavissa plagiointia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtävät on palautettu määräaikaan mennessä. Opiskelija osoittaa oppimistehtävissään kurssin sisältöjen monipuolista ja syvällistä hallintaa ja soveltamisosaamista. Tehtävissä ei ole havaittavissa plagiointia.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 02.10.2023

Ajoitus

12.10.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), taide- ja kulttuurialan johtaminen
Opettaja
 • Henni Syrjänen
 • Maarit Laiho
Ryhmät
 • YTAIKUS23
  Tradenomi (ylempi AMK), taide- ja kulttuurialan johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

perehtyä luoviin ideointimenetelmiin ja ideoiden tunnistamiseen
kehittää luovan idean esiteltäväksi ja toteuttamiskelpoiseksi konseptiksi
tuottaa ja rakentaa käyttäjälähtöisiä tuote- ja palvelukonsepteja luovilla aloilla
testata konseptia sidosryhmien kanssa
kuvata konseptisuunnittelun prosessin
soveltaa käyttäjälähtöisiä menetelmiä konseptisuunnittelussa tarkoituksenmukaisella tavalla

Sisältö

konseptisuunnittelun prosessi
ideointimenetelmät
käyttäjälähtöiset menetelmät konseptin rakentamisessa
konseptikehityksen johtaminen

Oppimateriaalit

Opettajan erikseen ilmoittama alan materiaali

Opetusmenetelmät

ryhmätyö, yksilötehtävät, itsenäinen opiskelu, työskentely Zoomissa tai Teamsissa

Kansainvälisyys

Konstruktiivinen ote, eli tiedon rakentelu
Vertaisarvioinnit ja ryhmätyöskentely
Käänteinen luokkahuone (flipped class room) eli ongelmalähtöinen ja ratkaisukeskeinen oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Neuvottele erikseen opettajien kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Online-opetus ja ryhmätyöskentely 14 h
Itsenäinen työskentely 121 h

yhteensä 135 h (=5 op)

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- perehtyä luoviin ideointimenetelmiin ja ideoiden tunnistamiseen
- kehittää luovan idean esiteltäväksi ja toteuttamiskelpoiseksi konseptiksi
- tuottaa ja rakentaa käyttäjälähtöisiä tuote- ja palvelukonsepteja luovilla aloilla
- testata konseptia sidosryhmien kanssa
- kuvata konseptisuunnittelun prosessin
- soveltaa käyttäjälähtöisiä menetelmiä konseptisuunnittelussa tarkoituksenmukaisella tavalla

Opintojakson sisältö:

- konseptisuunnittelun prosessi
- ideointimenetelmät
- käyttäjälähtöiset menetelmät konseptin rakentamisessa

12.10. klo 9.00-13.00 Online
2.11. klo 9.00-13.00 Online
30.11. klo 9.00-13.00 Online
7.12. klo 9.00-13.00 Online

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena ovat oppimistehtävät 1-3.
Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5/hylätty.
Arvosana muodostuu numeraalisesti arvioitavien tehtävien keskiarvosta, johon vaikuttaa myös vertaisarviointi tehtävän 3 osalta.
Kaikki tehtävät arvioidaan joko numeraalisesti 1-5/hylätty ta hyv/hyl.

Arviointiin vaikuttavat:

a) tehtävänannonmukainen suoritustapa
b) perusteellisuus
c) edellytetyn lähdemateriaalin (suppea-laaja) käyttö
d) analyyttisyys
e) monipuolisuus

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), taide- ja kulttuurialan johtaminen
Opettaja
 • Maarit Laiho
Ryhmät
 • YTAIKUS23
  Tradenomi (ylempi AMK), taide- ja kulttuurialan johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

kehittää omaa ja toisten työhön liittyvää osaamista?
soveltaa henkilöstöhallinnon periaatteita työpaikalla
soveltaa työsuhteisiin liittyvää lainsäädäntöä työpaikoilla
ratkaista työyhteisön henkilöstöongelmia

Sisältö

henkilöstöhallinnon ydinkohdat
osaamisen johtamisen infrastruktuuri ja menetelmät
työlainsäädännön ja työturvallisuuslainsäädännön ydinkohdat
esimiehen rooli työyhteisön henkilöstöongelmia selvittämisessä

Oppimateriaalit

Kirjallisuus Itslearningissä sekä itse valitut materiaalit.

Opetusmenetelmät

Asiantuntija-alustukset, keskustelut ja pienrymäpohdinnat Zoomissa ja lähitapaamisessa, ryhmätyö ja itsenäinen opiskelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä

Kansainvälisyys

Konstruktiivinen ote eli tiedon rakentelu
Ongelmalähtöinen ja ratkaisukeskeinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Keskeiset käsitteet tutuiksi.
RYHMÄTEHTÄVÄ: Henkilöstön ja osaamisen johtamisen malli.
YKSILÖTEHTÄVÄ: Esihenkilön rooli työyhteisön henkilöstöongelmien selvittämisessä.

Opiskelijan työn mitoitus:
Online- ja lähiopetus 16 h
Ryhmätyöskentely 40 h
Itsenäinen työskentely 79 h

yhteensä 135 h (=5 op)

Sisällön jaksotus

Online-opetus (Zoom-verkkotapaamiset) sekä lähitapaaminen Turun kampuksella:

to 11.4.2024 9.00-13.00 (Zoom)
to 18.4.2024 16.00-18.00 (Zoom)
to 2.5.2024 9.00-13.00 (Zoom)
to 30.5.2024 11.00-16.00 (Kampus)

ENNAKKOTEHTÄVÄ julkaistaan Itslearningissä viikkoa ennen ensimmäistä verkkotapaamista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien (3 kpl) suorittamista.
- Arvioinnin kohteena ovat ennakkotehtävä sekä ryhmä- ja yksilötehtävät.
- Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5/hylätty.

Arviointikriteerit

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Opettaja arvioi tehtävän asteikolla HYV/HYL.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:
- Sisältö ja käsittelyn laajuus vastaavat tehtävänasettelua
- Valittua sisältöä perustellaan asianmukaisia lähdeviittauksia käyttäen
- Tehtävä luo valitusta aiheesta selkeän ja kattavan kokonaiskuvan

RYHMÄTEHTÄVÄ: Opettaja arvioi esityksen, jonka arvosana (1-5/hyl) muodostaa 50 % koko kurssin arvosanasta.

Esityksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:
- Sisältö ja käsittelyn laajuus vastaavat tehtävänasettelua
- Suullinen ilmaisu on selkeää
- Esityksen visuaalinen ilme on havainnollinen
- Aihetta on käsitelty analyyttisesti ja ongelmakeskeisesti
- Ideoita ja ajatuksia perustellaan lähdeviittauksia käyttäen
- Tehtävä luo aiheesta selkeän kokonaiskuvan
- Esityksestä välittyy jokaisen ryhmän jäsenen työpanos

Lisäksi vertaisarviointi, joka muodostaa 20 % koko kurssin arvosanasta.

YKSILÖTEHTÄVÄ: Opettaja arvioi tehtävän asteikolla 1-5/hyl. 30 % kurssin arvosanasta.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:
- Sisältö ja käsittelyn laajuus vastaavat tehtävänasettelua
- Ilmaisu ja tekstin jäsentely ovat selkeitä
- Tekstistä välittyy asioiden omakohtainen reflektointi
- Kurssin sisältöä on käytetty pohdinnan tukena tai omien ajatusten jäsentämisen apuna

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), taide- ja kulttuurialan johtaminen
Opettaja
 • Henni Syrjänen
 • Maarit Laiho
Ryhmät
 • YTAIKUS23
  Tradenomi (ylempi AMK), taide- ja kulttuurialan johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiseskelija osaa:

arvioida eri johtajuusteorioiden ja -mallien merkitystä oman johtajuusidentiteetin ja johtamisfilosofian kannalta
hyödyntää systemaattista reflektiota ja omaa uratarinaa ammatillisten arvojensa ja tavoitteidensa selkiyttämiseen
viestiä eri sidosryhmille omasta johtamisfilosofiastaan
soveltaa itsensä johtamisen strategioita tietoiseen ja tavoitteelliseen ammatilliseen kehittymiseen
rakentaa omaa johtajuusidentiteettiään vuorovaikutuksessa työyhteisönsä ja muun ammatillisen verkostonsa kanssa

Sisältö

Johtajuusteoriat ja -mallit sekä erilaiset johtamistyylit
Oma uratarina
Itsensä johtamisen strategiat
Arvojen, etiikan ja tunneälyn merkitys johtamisessa
Yhteistoiminnallisuuden ja verkostojen merkitys johtamisessa

Oppimateriaalit

Opettajien erikseen ilmoittama alan materiaali

Opetusmenetelmät

ryhmätyö, yksilötehtävät, itsenäinen opiskelu, työskentely Zoomissa tai Teamsissa

Kansainvälisyys

Konstruktiivinen ote, eli tiedon rakentelu
Vertaisarvioinnit ja ryhmätyöskentely
Käänteinen luokkahuone (flipped class room) eli ongelmalähtöinen ja ratkaisukeskeinen oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Neuvottele opettajien kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Online-opetus 4 h
Ryhmätyöskentely 40 h
Itsenäinen työskentely 91 h

yhteensä 135 h (=5 op)

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- arvioida eri johtajuusteorioiden ja -mallien merkitystä oman johtajuusidentiteetin ja johtamisfilosofian kannalta
- hyödyntää systemaattista reflektiota ja omaa uratarinaa ammatillisten arvojensa ja tavoitteidensa selkiyttämiseen
- viestiä eri sidosryhmille omasta johtamisfilosofiastaan
- soveltaa itsensä johtamisen strategioita tietoiseen ja tavoitteelliseen ammatilliseen kehittymiseen
- rakentaa omaa johtajuusidentiteettiään vuorovaikutuksessa työyhteisönsä ja muun ammatillisen verkostonsa kanssa

Opintojakson sisältö:

- Johtajuusteoriat ja -mallit sekä erilaiset johtamistyylit
- Oma uratarina
- Itsensä johtamisen strategiat
- Arvojen, etiikan ja tunneälyn merkitys johtamisessa
- Yhteistoiminnallisuuden ja verkostojen merkitys johtamisessa

29.8.2023 13.30-16.00 osa aloituspäivän ohjelmaa (lähipäivä)
21.9.2023 09.00-13.00 online

Syksyllä 2023 opintojakso koostuu kahdesta osa-alueesta:
1. Oma uratarina
2. Johtajuusteoriat ja -mallit sekä erilaiset johtamistyylit

Keväällä 2024 opintojakso koostuu kahdesta osa-alueesta:
1. Erilaisuus johtamisessa
2. Itsensä johtamisen strategiat

Syksyllä 2024 opintojakso koostuu kahdesta osa-alueesta yhtenä opetuskertana:
1. Arvojen, etiikan ja tunneälyn merkitys johtamisessa
2. Yhteistoiminnallisuuden ja verkostojen merkitys johtamisessa

Opintojakso on suunnattu ryhmälle YTAIKUS23.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

24.11.2023 - 13.02.2024

Ajoitus

15.02.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), taide- ja kulttuurialan johtaminen
Opettaja
 • Henni Syrjänen
Ryhmät
 • YTAIKUS23
  Tradenomi (ylempi AMK), taide- ja kulttuurialan johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan, opiskelija osaa:
• keskeiset talouden ja rahoituksen tunnusluvut ja osaa soveltaa niitä talouden seurantaan
• vertailla sponsoroinnin ja yritysyhteistyön käytäntöjä ja soveltaa niitä omalla alallaan
• selittää kotimaisten ja kansainvälisten julkisten ja yksityisten rahoittajien toimintaperiaatteet, vertailla omalle alalleen soveltuvia rahoituslähteitä, suunnitella oman alansa toimintaan rahoituskokonaisuuden ja valita sopivat rahoituslähteet
• arvioida ja kehittää rahoitushakemuksia sekä käyttää ja raportoi saadut rahoitukset

Sisältö

Opintojakson sisältö:
• taloussuunnittelu ja –hallinto
• budjetointi ja rahoituksen suunnittelu
• sponsorointi ja yritysyhteistyö
• kotimaiset ja kansainväliset rahoituslähteet
• hyvän rahoitushakemuksen ominaispiirteet
• rahoitushakemuksen laatiminen ja kehittäminen
• rahoituksen käyttäminen ja raportointi

Oppimateriaalit

Laskentatoimi johtamisen tukena, Suomala, Manninen, Lyly-Yrjänäinen. 2011.
Saatavilla myös sähköisenä (2018).

Lisäksi opettajien erikseen ilmoittama muu oppimateriaali kurssin alkaessa (saatavilla: itslearning).

Opetusmenetelmät

ennakkotehtävä, ryhmätyö, yksilötehtävät, itsenäinen opiskelu, työskentely Zoomissa ja/tai Teamsissa

Kansainvälisyys

Konstruktiivinen ote, eli tiedon rakentelu
Ryhmätyöskentely
Käänteinen oppiminen (flipped learning) eli ongelmalähtöinen ja ratkaisukeskeinen oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Neuvottele erikseen opettajien kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävä: orientoituminen aiheeseen (yksilötehtävä)
Oppimistehtävä 1: budjetointi (ryhmätehtävä)
Oppimistehtävä 2: rahoituskartoitus (ryhmätehtävä)


Online-opetus 16 h
Ryhmätyöskentely 40 h
Itsenäinen työskentely 79 h

yhteensä 135 h (=5 op)

Sisällön jaksotus

Huom! ENNAKKOTEHTÄVÄ julkaistaan Itslearningissä 19.1.2024.

15.2.2024 klo 16.00-18.00 Sponsorointi ja yritysyhteistyö (Syrjänen)
29.2.2024 klo 9.00-13.00 Taloushallinto ja budjetointi (Solalinna)
28.3.2024 klo 9.00-13.00 Rahoituslähteet ja sopimukset (Syrjänen & Solalinna)
4.4.2024 klo 16.00-18.00 Immateriaalioikeudet (vieraileva opettaja)
26.4.2024 klo 9.00-13.00 Ryhmäpresentaatiot ja keskustelua (Syrjänen & Solalinna)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien suorittamista.
Numeraalisen arvioinnin kohteena ovat Oppimistehtävät 1 ja 2.
Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5/hylätty.
Ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla HYV/HYL.

Arviointiin vaikuttavat vastauksen
- tehtävänannonmukaisuus
- ymmärrettävyys, selkeys
- kattavuus, monipuolisuus
- perustelut ja niiden uskottavuus

Ilmoittautumisaika

24.11.2023 - 16.01.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 29.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), taide- ja kulttuurialan johtaminen
Opettaja
 • Henni Syrjänen
 • Markku Lindell
Ryhmät
 • YTAIKUS23
  Tradenomi (ylempi AMK), taide- ja kulttuurialan johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• selittää projektitoiminnan peruskäsitteet ja keskeisen tietoperustan
• analysoida, määrittää ja arvioida luovan alan projektien tavoitteita ja toimintaa
• muodostaa ja johtaa monialaisia tiimejä
• soveltaa erilaisia projektinhallinnan työvälineitä

Sisältö

Opintojakson sisältö:
• projektisuunnitelman laatiminen
• projektien seuranta ja arviointi
• projekti- ja tiimijohtaminen taide- ja kulttuurialalla
• projektinhallinnan työvälineet

Oppimateriaalit

Opettajan erikseen ilmoittama alan materiaali (Saatavilla: Itslearning).

Opetusmenetelmät

ryhmätyö, yksilötehtävät, itsenäinen opiskelu, työskentely Zoomissa.

Kansainvälisyys

Konstruktiivinen ote, eli tiedon rakentelu
Ryhmätyöskentely
Käänteinen luokkahuone (flipped class room) eli ongelmalähtöinen ja ratkaisukeskeinen oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Neuvottele erikseen opettajien kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Online-opetus 16 h
Ryhmätyöskentely 40 h
Itsenäinen työskentely 79 h

yhteensä 135 h (=5 op)

Sisällön jaksotus

18.1.2024 klo 9.00-13.00 Projektin peruskäsitteet ja elinkaari, projektisuunnitelman laatiminen, projektien seuranta ja arviointi sekä projektinhallinnan työvälineet (Markku Lindell)
8.2.2024 klo 9.00-13.00 Projekti- ja tiimijohtaminen taide- ja kulttuurialalla (Henni Syrjänen)
14.3.2024 klo 16.00-18.00 Projektityökalut - jaettuja esimerkkejä ja keskustelua (Henni Syrjänen & Markku Lindell)
15.3.2024 klo 9.00-13.00 Lukupiiripresentaatiot ja keskustelua (Henni Syrjänen & Markku Lindell)

Zoom-linkki kaikkiin opintojakson online-tapaamisiin: https://turkuamk.zoom.us/j/62903504280

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien (3 kpl) palauttamista/tekemistä.

Arvioinnin kohteena olevat tehtävät:

1. Referaatti kirjasta (arviointiasteikko 0-5), yksilötehtävä
2. Lukupiiripresentaatio (arviointiasteikko 0-5), ryhmätehtävä uusissa kotiryhmissä
3. Oppimispäiväkirja, sis. projektinhallinnan työkalut (arviointi hyv/hyl), yksilötehtävä/paritehtävä

Arvosana muodostuu numeraalisesti arvioitavien tehtävien keskiarvosta.

Arviointiin vaikuttavat:

a) tehtävänannonmukainen suoritustapa
b) perusteellisuus
c) lukupiirimateriaalin hyödyntäminen ja soveltaminen omaan työhön /omaan ammattilliseen viitekehykseen
d) analyyttisyys
e) monipuolisuus