Siirry suoraan sisältöön

Ensihoitajakoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Ensihoitaja (AMK)

Laajuus:
240 op

Ensihoitajakoulutus, Turku, monimuoto, S19
Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Ojala
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PENHOS21
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S21
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tavoitteet
• Tietää päivystyshoitotyön ja sen toimintaympäristön erityispiirteet sekä
• Osaa eri-ikäisten akuutisti sairastuneiden ja vammautuneiden potilaiden hoitoprosessin keskeisten potilasryhmien osalta
• Osaa päivystys- ja vastaanottohoitotyössä arvioida asiakkaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä erilaisissa ympäristöissä sekä kykenee itsenäiseen päätöksentekoon tunnistaen omat rajat ja käyttäen tukena konsultaatiota
• Osaa toimia yhteistyössä asiakkaan ja hänen sosiaalisen verkostonsa sekä muiden toimijoiden kanssa
• Osaa ohjata ja tukea asiakasta yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä
• Syventää osaamistaan CRM-periaatteiden mukaisessa toiminnassa sairaalassa
• Osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan

Sisältö

Sisältö
• Hoidon tarpeen määrittäminen ja hoidon kiireellisyyden luokittelu
• Potilaan tarkennettu tilan arviointi ja diagnosointiin osallistuminen
• Päätöksenteko ja moniammatillinen yhteistyö päivystyshoitotyössä
• Asiakaskeskeinen hoitotyö ja eettiset erityistilanteet
• Potilaan ja hänen läheistensä tukeminen ja ohjaus
• Eri tavoin vammautuneiden ja äkillisesti sairastuneiden potilaiden hoito
• Yleisimmät tutkimus- ja hoitomenetelmät
• Potilaan jatkuva tarkkailu ja tuloksiin reagoiminen
• Kirjaaminen ja raportointi sekä VIRVEN käyttö
• Hoitoteknologian hyödyntäminen
• Yleisimmät päivystyspotilaan hoidossa käytettävät lääkkeet
• Kipsaamisen ja lastoittamisen periaatteet
• Turvallisuusriskit ja toiminnan turvallisuus
• Tarkistuslistojen ja protokollien hyödyntäminen

Oppimateriaalit

ks. ITS

Opetusmenetelmät

lähi- ja verkko-oppiminen
- tehtäväperustainen oppiminen
- harjoittelu autenttista tilannetta mukailtavassa tilanteessa
- verkko-oppiminen
- Työelämäyhteistyö: opintokäynti TYKS AKuutti ja tutustuminen Triage erillisien aikataulun mukaan

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti lukujärjestyksen mukaan

Kansainvälisyys

- työelämään tutustuminen, työelämäyhteistyö TYKS Akuutti (opintokäynti ja triage tutustuminen)
- tiimioppiminen
- moniammatillinen oppiminen (Radiografia, lääketieteen opiskelijat, suuhygienisti opiskelijat, Diakin tulkkiopiskelijat)
- yhteisopettajuus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

toisen ryhmän mukana vastaavalla opintojaksolla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h
Aloitusluento ja tehtävät 3 h
Opintokäynti TYKS akuutti 2 h
Tutkimukset ja teknologia päivystyksessä 6 h + 8h
Lääkehoito päivystyksessä 10 h
Hoidon tarpeen arviointi ja luokittelu itsenäinen verkkotehtävä 10 h
Terveydenhuollon asiakaspalvelu verkkokurssi 2h
Hoidon tarpeen arviointi ja erilaiset asiakkaat 6 h +4 h
Hoidon tarpeen arviointi puhelimessa 3h + 4 h
Hoidon tarpeen arviointi Chatissä 3 h + 2 h
Tutustuminen Triagehoitajan toimenkuvaan ja potilaan hoitopolkuun TYKS Akuutissa 4 h
Vsshp koulutuspäivät koulutuskalenterin mukaan
Lääkehoidon / Nestehoidon / radiografian rastit (6 + 4 h)
Ryhmätentti 2 h

Sisällön jaksotus

Sisällöt:
- päätöksenteko ja moniammatillinen yhteistyö päivystyshoitotyössä
Sisällöt:
Hoidon tarpeen arviointi
- kasvokkain, puhelimessa ja chatissä
- päätöksenteko ja moniammatillinen yhteistyö päivystyshoitotyössä
- asiakaskeskeinen hoitotyö ja potilaan ohjaus
- kirjaaminen päivystystyössä
- Opintokäynti TYKS Akuutti (puoliryhmittäin) lukujärjestyksen mukaan
- TYKS akuutti triageen tutustuminen maanantaisin lukujärjestyksen mukaisesti
Hoitoteknologia ja toimenpiteet sekä lääkehoito päivystyksessä
- hoitoteknologia päivystyshoitotyössä
- pientoimenpiteet päivystyksessä
- lääkehoito
Moniammatillinen työskentely sairaalassa
- eri tavoin vammautuneiden ja äkillisesti sairastuneiden potilaiden polikliininen hoitotyö: neurologisen potilaan, sydänpotilaan, mahapotilaan, hengenahdistuspotilaan, munuaispotilaan, myrkytyspotilaan ja vammapotilaan ja monivammapotilaan päivystyshoitotyö, traumatiimin toiminta,

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen opintojaksoa tulee olla suoritettuna perusopinnot (mm. lääke- ja nestehoito, sis. kir. peri, perustason ensihoito, akuutisti sairastuneen ja vammautuneen ensihoito, hoitotason ensihoito aloitettuna)

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 05.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Ojala
Ryhmät
 • PENHOK22
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K22

Tavoitteet

Tavoitteet
• Tietää päivystyshoitotyön ja sen toimintaympäristön erityispiirteet sekä
• Osaa eri-ikäisten akuutisti sairastuneiden ja vammautuneiden potilaiden hoitoprosessin keskeisten potilasryhmien osalta
• Osaa päivystys- ja vastaanottohoitotyössä arvioida asiakkaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä erilaisissa ympäristöissä sekä kykenee itsenäiseen päätöksentekoon tunnistaen omat rajat ja käyttäen tukena konsultaatiota
• Osaa toimia yhteistyössä asiakkaan ja hänen sosiaalisen verkostonsa sekä muiden toimijoiden kanssa
• Osaa ohjata ja tukea asiakasta yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä
• Syventää osaamistaan CRM-periaatteiden mukaisessa toiminnassa sairaalassa
• Osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan

Sisältö

Sisältö
• Hoidon tarpeen määrittäminen ja hoidon kiireellisyyden luokittelu
• Potilaan tarkennettu tilan arviointi ja diagnosointiin osallistuminen
• Päätöksenteko ja moniammatillinen yhteistyö päivystyshoitotyössä
• Asiakaskeskeinen hoitotyö ja eettiset erityistilanteet
• Potilaan ja hänen läheistensä tukeminen ja ohjaus
• Eri tavoin vammautuneiden ja äkillisesti sairastuneiden potilaiden hoito
• Yleisimmät tutkimus- ja hoitomenetelmät
• Potilaan jatkuva tarkkailu ja tuloksiin reagoiminen
• Kirjaaminen ja raportointi sekä VIRVEN käyttö
• Hoitoteknologian hyödyntäminen
• Yleisimmät päivystyspotilaan hoidossa käytettävät lääkkeet
• Kipsaamisen ja lastoittamisen periaatteet
• Turvallisuusriskit ja toiminnan turvallisuus
• Tarkistuslistojen ja protokollien hyödyntäminen

Oppimateriaalit

ks. ITS

Opetusmenetelmät

lähi- ja verkko-oppiminen
- tehtäväperustainen oppiminen
- harjoittelu autenttista tilannetta mukailtavassa tilanteessa
- verkko-oppiminen
- Työelämäyhteistyö: opintokäynti TYKS AKuutti ja tutustuminen Triage erillisien aikataulun mukaan

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti lukujärjestyksen mukaan

Kansainvälisyys

- työelämään tutustuminen, työelämäyhteistyö TYKS Akuutti (opintokäynti ja triage tutustuminen)
- tiimioppiminen
- moniammatillinen oppiminen (Radiografia, lääketieteen opiskelijat, suuhygienisti opiskelijat, Diakin tulkkiopiskelijat)
- yhteisopettajuus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

toisen ryhmän mukana vastaavalla opintojaksolla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h
Aloitusluento ja tehtävät 3 h
Opintokäynti TYKS akuutti 2 h
Tutkimukset ja teknologia päivystyksessä 6 h + 8h
Lääkehoito päivystyksessä 10 h
Hoidon tarpeen arviointi ja luokittelu itsenäinen verkkotehtävä 10 h
Terveydenhuollon asiakaspalvelu verkkokurssi 2h
Hoidon tarpeen arviointi ja erilaiset asiakkaat 6 h +4 h
Hoidon tarpeen arviointi puhelimessa 3h + 4 h
Hoidon tarpeen arviointi Chatissä 3 h + 2 h
Kotiuttaminen 3 + 3 h
Turvallisuus 3 + 3 h
Tutustuminen Triagehoitajan toimenkuvaan ja potilaan hoitopolkuun TYKS Akuutissa 4 h
Vsshp koulutuspäivät koulutuskalenterin mukaan
Lääkehoidon / Nestehoidon / radiografian rastit (6 + 4 h)
Ryhmätentti 3 h

Sisällön jaksotus

Sisällöt:
- päätöksenteko ja moniammatillinen yhteistyö päivystyshoitotyössä
Sisällöt:
Hoidon tarpeen arviointi
- kasvokkain, puhelimessa ja chatissä
- päätöksenteko ja moniammatillinen yhteistyö päivystyshoitotyössä
- asiakaskeskeinen hoitotyö ja potilaan ohjaus
- kirjaaminen päivystystyössä
- Opintokäynti TYKS Akuutti (puoliryhmittäin) lukujärjestyksen mukaan
- TYKS akuutti triageen tutustuminen maanantaisin lukujärjestyksen mukaisesti
Hoitoteknologia ja toimenpiteet sekä lääkehoito päivystyksessä
- hoitoteknologia päivystyshoitotyössä
- pientoimenpiteet päivystyksessä
- lääkehoito
Moniammatillinen työskentely sairaalassa
- eri tavoin vammautuneiden ja äkillisesti sairastuneiden potilaiden polikliininen hoitotyö: neurologisen potilaan, sydänpotilaan, mahapotilaan, hengenahdistuspotilaan, munuaispotilaan, myrkytyspotilaan ja vammapotilaan ja monivammapotilaan päivystyshoitotyö, traumatiimin toiminta,

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen opintojaksoa tulee olla suoritettuna perusopinnot (mm. lääke- ja nestehoito, sis. kir. peri, perustason ensihoito, akuutisti sairastuneen ja vammautuneen ensihoito) ja hoitotason ensihoito aloitettuna. Perusopintoja tulee olla > 100 op

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Ojala
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PENHOS20
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S20
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tavoitteet:

•osaa hyödyntää sähköisiä palvelujärjestelmiä potilaan tilanteen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
•osaa päivystys- ja vastaanottohoitotyössä arvioida asiakkaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä kykenee itsenäiseen päätöksentekoon
•osaa toimia yhteistyössä asiakkaan ja hänen sosiaalisen verkostonsa sekä muiden toimijoiden kanssa
•osaa toteuttaa sairaanhoitajan tehtävänkuvaan kuuluvat kliiniset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet sekä tehdä niistä tarvittavat johtopäätökset
•osaa ohjata ja tukea asiakasta yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä
•tuntee päivystyspoliklinikan turvallisuusriskit ja varmistaa toimintansa turvallisuuden
•osaa kirjaamisen, raportoinnin ja VIRVE viestinnän periaatteet
•lisää valmiuksiaan potilaan lääke- ja nestehoidon toteuttamisessa
•tietää kipsaamisen ja lastoittamisen periaatteet
•tietää monivammapotilaan tutkimisen, ja hoidon traumatiimissä sekä yleisimpien ei-mekaanisesti vammautuneiden potilaiden tutkimisen ja lääketieteellisen hoidon pääpiirteet
•tietää akuuttilääketieteen erityisalueet ja erityispiirteet sekä niissä käytettävät hoitomenetelmät
•syventää osaamistaan CRM-periaatteiden mukaisessa toiminnassa sairaalassa

Sisältö

Sisällöt:

•hoidon tarpeen määrittäminen ja hoidon kiireellisyyden luokittelu
•päätöksenteko ja moniammatillinen yhteistyö päivystyshoitotyössä
•asiakaskeskeinen hoitotyö
•potilaan ja hänen läheistensä tukeminen ja ohjaus
•eri tavoin vammautuneiden ja äkillisesti sairastuneiden potilaiden polikliininen hoitotyö
•kirjaaminen ja raportointi päivystystyössä
•hoitoteknologia päivystyshoitotyössä
•akuutisti sairastuneen ja vammautuneen potilaan lääke- ja nestehoito
•kipsaamisen periaatteet ja potilaan tarkkailu
•VIRVE-viestintä

Oppimateriaalit

ks. ITS

Opetusmenetelmät

Suomeksi
- lähi- ja verkko-oppiminen
- tehtäväperustainen oppiminen
- harjoittelu autenttista tilannetta mukailtavassa tilanteessa
- Työelämäyhteistyö: opintokäynti TYKS AKuutti ja tutustuminen Triage erillisien aikataulun mukaan
- ryhmätentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti lukujärjestyksen mukaan

Kansainvälisyys

- työelämään tutustuminen, työelämäyhteistyö TYKS Akuutti (opintokäynti ja triage tutustuminen)
- tiimioppiminen
- moniammatillinen oppiminen (esim. Radiografia, lääketieteen opiskelijat, suuhygienisti opiskelijat, Diakin tulkkiopiskelijat)
- yhteisopettajuus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaavan opintojakson suorittaminen toisen ryhmän mukana

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h
Aloitusluento ja tehtävät 3 h
Opintokäynti TYKS akuutti 2 h
Tutkimukset ja teknologia päivystyksessä 6 h + 8h
Lääkehoito päivystyksessä 10 h
Hoidon tarpeen arviointi ja luokittelu itsenäinen verkkotehtävä 10 h
Terveydenhuollon asiakaspalvelu verkkokurssi 2h
Hoidon tarpeen arviointi ja erilaiset asiakkaat 6 h +4 h
Hoidon tarpeen arviointi puhelimessa 3h + 4 h
Hoidon tarpeen arviointi Chatissä 3 h + 2 h
Tutustuminen Triagehoitajan toimenkuvaan ja potilaan hoitopolkuun TYKS Akuutissa 4 h
Lääkehoidon / Nestehoidon / radiografian rastit (6 + 4 h)
Moniammatilliset simulaatiot 4 + 6 h
ryhmätentti 2 h

Sisällön jaksotus

Sisällöt:
Hoidon tarpeen arviointi
- kasvokkain, puhelimessa ja chatissä
- päätöksenteko ja moniammatillinen yhteistyö päivystyshoitotyössä
- asiakaskeskeinen hoitotyö ja potilaan ohjaus
- kirjaaminen päivystystyössä
- Opintokäynti TYKS Akuutti (puoliryhmittäin) lukujärjestyksen mukaan
- TYKS akuutti triageen tutustuminen maanantaisin lukujärjestyksen mukaisesti
Hoitoteknologia ja toimenpiteet sekä lääkehoito päivystyksessä
- hoitoteknologia päivystyshoitotyössä
- pientoimenpiteet päivystyksessä
- lääkehoito
Moniammatillinen työskentely sairaalassa
- eri tavoin vammautuneiden ja äkillisesti sairastuneiden potilaiden polikliininen hoitotyö: neurologisen potilaan, sydänpotilaan, mahapotilaan, hengenahdistuspotilaan, munuaispotilaan, myrkytyspotilaan ja vammapotilaan ja monivammapotilaan päivystyshoitotyö, traumatiimin toiminta,

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- itsenäiset ja ryhmätehtävät (5-1 / Hyl)
- ryhmätentti (5-1/hyl)
- harjoittelu luokassa ja simulaatiot ( hyv –hyl)
- opintokäynti ja perehtyminen triageen (hyv – hyl)

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 28.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 32

Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Saimi Ristimäki
 • Jaana Koskela
 • Jani Paulin
 • Lasse Putko
Ryhmät
 • PENHOS22
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S22

Tavoitteet

Tavoitteet
• Syventää osaamistaan eri-ikäisten potilaiden terveysongelmista, peruselintoimintoja tukevasta ensihoidosta, sekä hoidon kiireellisyyden ja työdiagnoosin määrittämisestä CRM-periaatteiden mukaisesti
• Osaa hyödyntää viranomaisyhteistyötä moniongelmaisten potilaiden ja heidän läheistensä ensihoidossa ja jatkohoidon järjestämisessä
• Syventää osaamistaan ympäristön turvallisuusriskeistä ja varmistaa toimintaturvallisuuden esimerkiksi väkivaltaisesti käyttäytyvän asiakkaan kohtaamisessa
• Osaa dokumentoida ja raportoida ensihoitotilanteissa, hallitsee VIRVE-viestinnän
• Osaa tarkastella kestävää kehitystä ennalta ehkäisevän sosiaalityön näkökulmasta

Sisältö

Sisältö
• Eri-ikäisten potilaiden haastattelu ja tutkiminen (ABCDE), hoidon tarpeen sekä tarvittavien resurssien arviointi, työdiagnoosin tekeminen sekä oireiden mukainen ensihoito
• Työpari- ja CRM-työskentely
• Potilaan monitorointi sekä hoito- ja tutkimusvälineiden käyttö
• Perustason ensihoidon lääke- ja nestehoito, sisätautipotilaan hoidossa käytettävät hoitotason lääkkeet
• Kirjaaminen ja raportointi (ISBAR)
• VIRVE -viestintä erilaisissa toimintaympäristöissä
• Potilaan voimavaroja edistävä työtapa, sekä aseptinen ja ergonominen työskentely ensihoitotilanteissa
• Yleisimmät akuutisti sairastuneen potilaan ensihoitoa vaativat tilanteet ja niiden ensihoito
• Taktinen hoitoelvytysprotokolla Käypä hoito -suositusten mukaisesti
• Viranomaisyhteistyö (sis. esim. lasten- ja vanhustensuojelu)

Oppimateriaalit

Välitentti:
- Kuisma, ym. (toim.). 2021. Ensihoito: s. 373-437, 455-464, 481-500, 569-581
• Hengitysvaikeus
• Rintakipu
• Tajuttomuus
• Aivoverenkiertohäiriöt
• Diabetes
- Käypähoitosuositus: Elvytys

Lopputentti:
- Kuisma, ym. (toim.). 2021. Ensihoito: s. 320-525, 545-601
- Käypä hoito -suositukset:
• Elvytys
• Astma
• Epileptinen kohtaus
• Keuhkoahtaumatauti
• Sydäninfarktin diagnostiikka
• ST-nousu infarkti
• Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja
- Luennot, simulaatioharjoitukset ja niiden etukäteistehtävät

Oppimateriaalia itsenäisiä tehtäviä ja simulaatioihin valmistautumista varten:
• VSSHP-lääkeohje soveltuvin osin
• ISBAR-materiaali
• Terveysportti: Ensihoito, EKG, Duodecim lääketietokanta, Käypä hoito -suositukset
• Assessment Skills For Paramedics, Edit. by Amanda Y Blaber and Graham Harris. Saatavilla e-kirjana Finnassa.

Opetusmenetelmät

• Vuorovaikutteiset kontaktiopetustunnit kytkettyinä edeltäviin etukäteistehtäviin, työpaja- ja case -harjoitteluun
• Etukäteistehtävät ennen kontaktiopetusta ja simulaatioita
• Simulaatioharjoitukset
• Itsenäiset työpajat
• Kirjalliset tentit
• Ensiapurastien järjestäminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sähköinen tentti. Mahdollinen uusinta erikseen sovittuna aikana.

Kansainvälisyys

• Vuorovaikutteinen kontaktiopetus
• Käänteinen oppiminen
• Vertaisoppiminen
• Case-pohjainen oppiminen
• Itseopiskelu erilaisia materiaaleja käyttäen: tieteelliset artikkelit, opetusvideot, Käypä hoito -suositukset, oppikirjat.
• Simulaatioharjoitukset. Pääpaino moniammatillisessa tiimityöskentelyssä, yhteisvastuullisuudessa, rakentavassa palautteessa sekä ammatillisen kasvun vahvistamisessa turvallisessa ja positiivisessa oppimisympäristössä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus:
1op = 27h opiskelijan työtä, 5op yht. 135h
Teoria / työpajat 33h
Simulaatiot 16h
Etukäteistehtävät/simulaatioihin valmistautuminen 15h
Itsenäiset työpajat 16h
Ensiapurastien pito 8h
Koe ja siihen valmistautuminen 47h (n. 350 sivua)

Sisällön jaksotus

Akuutisti sairastuneen potilaan ensihoito 5op
• eri-ikäisten potilaiden haastattelu, tutkiminen (ABCDE) ja työdiagnoosin tekeminen sekä oireiden mukainen ensihoito
• potilaan tarkkailu ja hoitoteknologia
• CRM-periaatteet
• taktinen hoitoelvytysprotokolla Käypä hoito -suositusten mukaisesti
• aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen
• turvallinen lääke- ja nestehoito (soveltuvin osin hoitotason ensihoidossa käytettävät lääkkeet)
• aseptinen toiminta ensihoidossa
• viranomaisyhteistyö
• lasten- ja vanhustensuojelu

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelualustana käytetään itslearningia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• kurssitehtävien suorittaminen HKS/HYL
• osallistuminen simulaatioharjoituksiin HKS/HYL
• osallistuminen työpajaharjoitteluun HKS/HYL
• kirjallinen välitentti 0-5, painotus 1/3 arvosanasta
• kirjallinen lopputentti 0-5, painotus 2/3 arvosanasta
• ohjaajana toimiminen ensiapurasteilla HKS/HYL

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jaana Koskela
 • Lasse Putko
Ryhmät
 • PENHOK23
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K23

Tavoitteet

Tavoitteet
• Syventää osaamistaan eri-ikäisten potilaiden terveysongelmista, peruselintoimintoja tukevasta ensihoidosta, sekä hoidon kiireellisyyden ja työdiagnoosin määrittämisestä CRM-periaatteiden mukaisesti
• Osaa hyödyntää viranomaisyhteistyötä moniongelmaisten potilaiden ja heidän läheistensä ensihoidossa ja jatkohoidon järjestämisessä
• Syventää osaamistaan ympäristön turvallisuusriskeistä ja varmistaa toimintaturvallisuuden esimerkiksi väkivaltaisesti käyttäytyvän asiakkaan kohtaamisessa
• Osaa dokumentoida ja raportoida ensihoitotilanteissa, hallitsee VIRVE-viestinnän
• Osaa tarkastella kestävää kehitystä ennalta ehkäisevän sosiaalityön näkökulmasta

Sisältö

Sisältö
• Eri-ikäisten potilaiden haastattelu ja tutkiminen (ABCDE), hoidon tarpeen sekä tarvittavien resurssien arviointi, työdiagnoosin tekeminen sekä oireiden mukainen ensihoito
• Työpari- ja CRM-työskentely
• Potilaan monitorointi sekä hoito- ja tutkimusvälineiden käyttö
• Perustason ensihoidon lääke- ja nestehoito, sisätautipotilaan hoidossa käytettävät hoitotason lääkkeet
• Kirjaaminen ja raportointi (ISBAR)
• VIRVE -viestintä erilaisissa toimintaympäristöissä
• Potilaan voimavaroja edistävä työtapa, sekä aseptinen ja ergonominen työskentely ensihoitotilanteissa
• Yleisimmät akuutisti sairastuneen potilaan ensihoitoa vaativat tilanteet ja niiden ensihoito
• Taktinen hoitoelvytysprotokolla Käypä hoito -suositusten mukaisesti
• Viranomaisyhteistyö (sis. esim. lasten- ja vanhustensuojelu)

Oppimateriaalit

Välitentti:
- Kuisma, ym. (toim.). 2021. Ensihoito: s. 373-437, 455-464, 481-500, 569-581
• Hengitysvaikeus
• Rintakipu
• Tajuttomuus
• Aivoverenkiertohäiriöt
• Diabetes
- Käypähoitosuositus: Elvytys

Lopputentti:
- Kuisma, ym. (toim.). 2021. Ensihoito: s. 320-525, 545-601
- Käypä hoito -suositukset:
• Elvytys
• Astma
• Epileptinen kohtaus
• Keuhkoahtaumatauti
• Sydäninfarktin diagnostiikka
• ST-nousu infarkti
• Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja
- Luennot, simulaatioharjoitukset ja niiden etukäteistehtävät

Oppimateriaalia itsenäisiä tehtäviä ja simulaatioihin valmistautumista varten:
• VSSHP-lääkeohje soveltuvin osin
• ISBAR-materiaali
• Terveysportti: Ensihoito, EKG, Duodecim lääketietokanta, Käypä hoito -suositukset
• Assessment Skills For Paramedics, Edit. by Amanda Y Blaber and Graham Harris. Saatavilla e-kirjana Finnassa.

Opetusmenetelmät

• Vuorovaikutteiset kontaktiopetustunnit kytkettyinä edeltäviin etukäteistehtäviin, työpaja- ja case -harjoitteluun
• Etukäteistehtävät ennen kontaktiopetusta ja simulaatioita
• Simulaatioharjoitukset
• Itsenäiset työpajat
• Kirjalliset tentit
• Ensiapurastien järjestäminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sähköinen tentti. Mahdollinen uusinta erikseen sovittuna aikana.

Kansainvälisyys

• Vuorovaikutteinen kontaktiopetus
• Käänteinen oppiminen
• Vertaisoppiminen
• Case-pohjainen oppiminen
• Itseopiskelu erilaisia materiaaleja käyttäen: tieteelliset artikkelit, opetusvideot, Käypä hoito -suositukset, oppikirjat.
• Simulaatioharjoitukset. Pääpaino moniammatillisessa tiimityöskentelyssä, yhteisvastuullisuudessa, rakentavassa palautteessa sekä ammatillisen kasvun vahvistamisessa turvallisessa ja positiivisessa oppimisympäristössä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus:
1op = 27h opiskelijan työtä, 5op yht. 135h
Teoria / työpajat 33h
Simulaatiot 16h
Etukäteistehtävät/simulaatioihin valmistautuminen 15h
Itsenäiset työpajat 16h
Ensiapurastien pito 8h
Koe ja siihen valmistautuminen 47h (n. 350 sivua)

Sisällön jaksotus

Akuutisti sairastuneen potilaan ensihoito 5op
• eri-ikäisten potilaiden haastattelu, tutkiminen (ABCDE) ja työdiagnoosin tekeminen sekä oireiden mukainen ensihoito
• potilaan tarkkailu ja hoitoteknologia
• CRM-periaatteet
• taktinen hoitoelvytysprotokolla Käypä hoito -suositusten mukaisesti
• aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen
• turvallinen lääke- ja nestehoito (soveltuvin osin hoitotason ensihoidossa käytettävät lääkkeet)
• aseptinen toiminta ensihoidossa
• viranomaisyhteistyö
• lasten- ja vanhustensuojelu

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelualustana käytetään itslearningia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• kurssitehtävien suorittaminen HKS/HYL
• osallistuminen simulaatioharjoituksiin HKS/HYL
• osallistuminen työpajaharjoitteluun HKS/HYL
• kirjallinen välitentti 0-5, painotus 1/3 arvosanasta
• kirjallinen lopputentti 0-5, painotus 2/3 arvosanasta
• ohjaajana toimiminen ensiapurasteilla HKS/HYL

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jaana Koskela
 • Lasse Putko
Ryhmät
 • PENHOK22
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K22

Tavoitteet

Tavoitteet
• Syventää osaamista potilaiden vammamekaniikasta ja vammautumisen ehkäisystä
• Osaa yleisimpien eri-ikäisten akuutisti vammautuneiden potilaiden tutkimus- ja hoitokäytännöt ensihoidossa
• Osaa yleisimpien eri-ikäisten kirurgisesti hoidettavien sairauksien tutkimus- ja hoitokäytännöt ensihoidossa
• Syventää osaamista yhteistyöviranomaisten toimintamalleista onnettomuus- ja vaaratilanteissa

Sisältö

Sisältö
• Vammamekanismi ja erilaiset vammatyypit
• Tapaturmien ennaltaehkäisy ja työturvallisuus
• Vammapotilaiden ja kirurgisesti sairastuneiden potilaiden systemaattinen tutkiminen (cABCDE), työdiagnoosin tekeminen ja ensihoito
• Perustason ensihoidon lääke- ja nestehoito, vammapotilaan ja kirurgisen potilaan hoidossa käytettävät hoitotason lääkkeet
• Vammapotilaan immobilisaatio ja kuljettaminen
• Vammapotilaiden luokittelu monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa
• Pelastusosaaminen ja pelastustoimen organisoituminen onnettomuustilanteissa
• Poliisin toimintamallit uhka- ja väkivaltatilanteissa
• Vammapotilaiden ja kirurgisesti sairastuneiden potilaiden hoidon kirjaaminen ja hoitoon ohjaus
• CRM periaatteet
• Viranomaisviestintä (VIRVE)
• Aseptinen ja ergonominen työskentely ensihoitotilanteissa

Oppimateriaalit

Tenttikirjallisuus:
Kuisma, ym. (toim.). 2021.Ensihoito: s. 529-544, 602-733

Muu kurssin aikana käytettävä materiaali:
Alanen ym. 2016. Oireista työdiagnoosiin, ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. Sanoma Pro.
Ensihoito-opas (terveysportti.fi): Perustaso + hoitotason lääkkeet soveltuvin osin.
Castren ym. 2015. Suuronnettomuusopas. Duodecim.
Tieteelliset artikkelit
Luennot, simulaatioharjoitukset ja niiden etukäteistehtävät
Oppimateriaalia itsenäisiä tehtäviä ja simulaatioihin valmistautumista varten:
• Assessment Skills For Paramedics, Edit. by Amanda Y Blaber and Graham Harris. Saatavilla e-kirjana Finnassa.
Itslearning opiskelualustana

Opetusmenetelmät

• vuorovaikutteiset, lyhyet teoriaosuudet kytkettyinä edeltäviin etukäteistehtäviin, työpaja- ja case -harjoitteluun
• etukäteistehtävät ennen simulaatioita ja simulaatioharjoitukset
• itsenäinen opiskelu ja niihin liittyvät verkko-osuudet
• itsenäiset työpajat
• kirjallinen tentti
• Osallistuminen TEMS-harjoitukseen

Kansainvälisyys

• Simulaatioharjoituksissa pääpaino moniammatillisessa tiimityöskentelyssä, yhteisvastuullisuudessa, rakentavassa palautteessa sekä ammatillisen kasvun vahvistamisessa turvallisessa ja positiivisessa oppimisympäristössä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op = 27h opiskelijan työtä, 5op yht. 135h
Kontaktiopetus: sis. työpajat ja webinaarit
Simulaatiot
VSSHP:n koulutuspäivään osallistuminen
Itsenäiset työpajat
Ennakkotehtävien tekeminen
Koe ja siihen valmistautuminen (n. 300s)

Sisällön jaksotus

• eri-ikäisten potilaiden haastattelu, tutkiminen ja työdiagnoosin tekeminen sekä oireiden mukainen ensihoito erilaisissa kirurgisissa sairaus- ja vammautumistilanteissa.
• CRM-periaatteet
• erilaisten haavojen ensihoito
• erilaiset siirto- ja tuentavälineet ja -menetelmät
• TECC-perusteet
• potilaan ja omaisten ohjaus ja tapaturmien ehkäisy
• turvallinen lääke- ja nestehoito (hoitotason ensihoidossa käytettävät lääkkeet)
• viranomaisyhteistyö
• aseptinen toiminta ensihoidossa (esim. eristyspotilas)
• monipotilastilanteet ja potilaiden luokittelu
• Osallistuminen TEMS-harjoitukseen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• etukäteistehtävien ja mahdollisten tietotestien läpäisy ennen simulaatioita HKS/HYL
• simulaatioharjoituksien hyväksytty suoritus HKS/HYL
• osallistuminen työpajoihin HKS/HYL
• kirjallinen tentti 0-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Virtanen
Ryhmät
 • PENHOS23
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S23

Tavoitteet

Tavoitteet
• Tietää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät

Sisältö

Sisältö
• Solun toiminta, alkiokehitys, kudostyypit ja ihon rakenne
• Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta
• Verenkiertoelimistön ja sydämen rakenne ja toiminta, veri, immuunijärjestelmä
• Hengityselimistön rakenne ja toiminta
• Virtsaelimistön rakenne ja toiminta, nestetasapaino
• Ruuansulatuselimistön rakenne ja toiminta
• Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, sukupuolielimistöjen rakenne ja toiminta

Oppimateriaalit

Luennot
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S.,: Patofysiologia (Sanoma Pro)

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutuu luento-opetuksena, kurssin päätteeksi on verkkotentti it's learningissa, jonka arvio tulee kurssin arvioksi järjestelmään.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin 3 tenttiä ovat tehtävissä it's learning-oppimisalustalla kurssin loputtua. Tentti on monivalintakysymyksistä rakentuva verkkotentti, jossa tekoaika määrittyy kysymysmäärän mukaan ja tekoaikaa on 1 minuutti/kysymys. Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla läpikäydyt asiat, luentomateriaalit sekä muu luennoilla ohjeistettu opiskelumateriaali ja kirjallisuus (vapaavalintaisesti).
Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen ja ovat tehtävissä oppimisalustalla seuraavasti:
1. tentti on avoinna: 24.11.2023, klo 12-14
2. tentti (1.uusinta) on avoinna: 4.12.2023, klo 12-14
3. tentti (2. uusinta) on avoinna: 13.12.2023 klo 12-14

Kansainvälisyys

Luento-opetus, tehtävät, välitentit, videoluennot, oppimisalustana It's learning

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssissa ei ole valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä
Luento-opetus, videoluennot ja tentti 55 tuntia
opiskelijan työtä vähintään 4 x 27 tuntia

Sisällön jaksotus

Kurssin sisältö: Ihmiselimistön rakenne ja toiminta, solu- ja kudostasolta, elin- ja elinjärjestelmätasolle.
Kurssin sisällöllinen aikataulu:
1. Solu, alkiokehitys, kudokset, iho
2. Verenkiertoelimistö, veri, immunologia
3. Hengityselimistö
4. Hermosto
5. Virtsaelimistö
6. Endokriininen järjestelmä
7. Sukupuolielimistöt
8. Ruuansulatuselimistö
9. Tuki-ja liikuntaelimistö

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen kurssin alkua opiskeltava materiaali:
Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti : Nienstedt ja Kallio (WSOY) tai
Keho - Anatomia ja fysiologia: Vierimaa ja Laurila (SanomaPro)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi perustuu tentistä saatavaan pistemäärään ja siitä tulevaan arvioon.
Tenttiarvio 0-5
Tentin kokonaispistemäärä 80 pistettä.
Arviointi perustuu tentistä saatuun pistemääriin seuraavasti:
alle 40 pistettä= hylätty
40-49=1
50-58=2
59-68=3
69-76=4
77-80=5

Hylätty (0)

alle 40 pistettä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

40-49=1
50-58=2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

59-68=3
69-76=4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

77-80=5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Virtanen
Ryhmät
 • PENHOK24
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K24

Tavoitteet

Tavoitteet
• Tietää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät

Sisältö

Sisältö
• Solun toiminta, alkiokehitys, kudostyypit ja ihon rakenne
• Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta
• Verenkiertoelimistön ja sydämen rakenne ja toiminta, veri, immuunijärjestelmä
• Hengityselimistön rakenne ja toiminta
• Virtsaelimistön rakenne ja toiminta, nestetasapaino
• Ruuansulatuselimistön rakenne ja toiminta
• Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, sukupuolielimistöjen rakenne ja toiminta

Oppimateriaalit

Luennot
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S.,: Patofysiologia (Sanoma Pro)

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutuu luento-opetuksena, kurssin päätteeksi on verkkotentti it's learningissa, jonka arvio tulee kurssin arvioksi järjestelmään.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin 3 tenttiä ovat tehtävissä it's learning-oppimisalustalla kurssin loputtua. Tentti on monivalintakysymyksistä rakentuva verkkotentti, jossa tekoaika määrittyy kysymysmäärän mukaan ja tekoaikaa on 1 minuutti/kysymys. Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla läpikäydyt asiat, luentomateriaalit sekä muu luennoilla ohjeistettu opiskelumateriaali ja kirjallisuus (vapaavalintaisesti).
Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen ja ovat tehtävissä oppimisalustalla seuraavasti:
1. tentti on avoinna: 6.5.2024, klo 12-14
2. tentti (1.uusinta) on avoinna: 20.5.2024, klo 12-14
3. tentti (2. uusinta) on avoinna: 27.5.2024 klo 12-14

Kansainvälisyys

Luento-opetus, tehtävät, välitentit, videoluennot, oppimisalustana It's learning

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssissa ei ole valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä
Luento-opetus, videoluennot ja tentti 55 tuntia
opiskelijan työtä vähintään 4 x 27 tuntia

Sisällön jaksotus

Kurssin sisältö: Ihmiselimistön rakenne ja toiminta, solu- ja kudostasolta, elin- ja elinjärjestelmätasolle.
Kurssin sisällöllinen aikataulu:
1. Solu, alkiokehitys, kudokset, iho
2. Verenkiertoelimistö, veri, immunologia
3. Hengityselimistö
4. Hermosto
5. Virtsaelimistö
6. Endokriininen järjestelmä
7. Sukupuolielimistöt
8. Ruuansulatuselimistö
9. Tuki-ja liikuntaelimistö

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen kurssin alkua opiskeltava materiaali:
Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti : Nienstedt ja Kallio (WSOY) tai
Keho - Anatomia ja fysiologia: Vierimaa ja Laurila (SanomaPro)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi perustuu tentistä saatavaan pistemäärään ja siitä tulevaan arvioon.
Tenttiarvio 0-5
Tentin kokonaispistemäärä 80 pistettä.
Arviointi perustuu tentistä saatuun pistemääriin seuraavasti:
alle 40 pistettä= hylätty
40-49=1
50-58=2
59-68=3
69-76=4
77-80=5

Hylätty (0)

alle 40 pistettä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

40-49=1
50-58=2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

59-68=3
69-76=4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

77-80=5

Ilmoittautumisaika

24.01.2023 - 08.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Ojala
Ryhmät
 • PENHOK21
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K21

Tavoitteet

Tavoitteet
• osaa työryhmän jäsenenä määritellä potilaan anestesiahoitotyön tarpeita, suunnitella ja toteuttaa hoitoa sekä arvioida sen vaikuttavuutta
• perehtyy erilaisiin anestesiamuotoihin ja lisää anestesiahoitotyöhön liittyvää lääkehoidon osaamistaan
• osaa anestesialääkkeiden turvallisen annostelun ja tuntee lääkkeen vaikutukset, käyttöaiheet, vasta-aiheet, sivu- ja haittavaikutukset
• saa valmiuksia anestesiahoitotyön toteuttamiseen
• saa valmiuksia potilaan ilmatienhallintaan eri välineillä
• saa valmiuksia potilaan kontrolloituun ventilaatioon sekä hengityskoneen asetuksiin ja parametrien seurantaan ja tulkintaan.
• syventää osaamistaan peruselintoimintojen seuraamiseen ja niiden ylläpitämiseen anestesian aikana, sekä osaa reagoida potilaan tilassa tapahtuviin muutoksiin
• perehtyy leikkaussalissa käytettävään teknologiaan
• osaa kirjata ja raportoida anestesiahoitoprosessinmukaisen potilaan hoidon
• perehtyy potilaan postoperatiiviseen hoitoon heräämövaiheen aikana ja tietää vuodeosastolle siirron kriteerit
• osaa kohdata, auttaa ja ohjata eri ikäisiä potilaita hoidon aikana
• osaa soveltaa hoitotieteellistä ja muiden lähitieteiden tietoa ja hyödyntää sitä potilaan hoitotyössä ja sen kehittämisessä
• osaa tarkastella omien arvojensa ja asenteidensa merkitystä eri ikäisten potilaiden kohtaamisessa ja ammatillisessa vuorovaikutuksessa.

Sisältö

Sisältö:
• potilaan anestesiahoitotyön tarpeiden määrittely, hoidon suunnittelu ja toteutus sekä hoidon vaikuttavuuden arviointi
• erilaiset anestesiamuodot ja anestesiahoitotyöhön liittyvä lääkehoito
• anestesialääkkeiden turvallinen annostelu, lääkkeiden vaikutukset, käyttöaiheet, vasta-aiheet, sivu- ja haittavaikutukset
• anestesiahoitotyö
• potilaan ilmatienhallinta eri välineillä
• potilaan kontrolloitu ventilaatio, hengityskoneen asetukset ja parametrien seuranta ja tulkinta
• potilaan peruselintoimintojen seuraaminen ja niiden ylläpitämiseen anestesian aikana, sekä reagoiminen potilaan tilassa tapahtuviin muutoksiin
• leikkaussalissa käytettävät teknologiat
• anestesiahoitoprosessin mukainen potilaan hoidon kirjaaminen ja raportointi
• potilaan postoperatiivinen hoito heräämövaiheen aikana ja vuodeosastolle siirto
• eri ikäisten potilaiden kohtaaminen, auttaminen ja ohjaaminen hoidon aikana
• hoitotieteellisten ja muiden lähitieteiden tiedon soveltaminen ja hyödyntäminen potilaan hoitotyössä ja sen kehittämisessä
• arvojen ja asenteiden merkitys eri ikäisten potilaiden kohtaamisessa ja ammatillisessa vuorovaikutuksessa.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu

Kansainvälisyys

työelämälähtöisyys

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

vastaava opintojakso

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

perehdytys 2 h
palaute 2 h
Jobiilin CV-päivitys ja Sun Harkka 2h
Loput harjoittelu tunnit käytännössä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää::
Ennen jakson alkua
CV:n laatiminen ja pitäminen aktiivisena harjoittelujakson loppuun asti, perehdytystunnille osallistuminen
Jakson aikana
Läsnäolo osastolla, tuntimäärän täyttyminen
Tavoitteiden laatiminen (lähetettävä opettajalle) ja tavoitekeskustelu ohjaajan kanssa, välikeskustelu (tieto opettajalle), loppuarviointi ja itsearvioinnin tekeminen Sun Harkassa
Jakson jälkeen
Palautetunnille osallistuminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Asiakaslähtöinen, eettinen ja ammatillinen osaaminen, näyttöön perustuva kliininen osaaminen, opetus ja ohjasuosaaminen, yhteistyöosaaminen sosiaali-ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitotyön kehittäminen arvioinnin kohteina.
Tarkempi arviointikriteeristö löytyy Messistä.

Hylätty (0)

Hyväksytty suoritus edellyttää::
Ennen jakson alkua
CV:n laatiminen ja pitäminen aktiivisena harjoittelujakson loppuun asti, perehdytystunnille osallistuminen
Jakson aikana
Läsnäolo osastolla, tuntimäärän täyttyminen
Tavoitteiden laatiminen (lähetettävä opettajalle) ja tavoitekeskustelu ohjaajan kanssa, välikeskustelu (tieto opettajalle), loppuarviointi ja itsearvioinnin tekeminen
Jakson jälkeen
Palautetunnille osallistuminen, arviointilomakkeiden ja työvuorotaulukon täyttäminen ja palauttaminen opettajalle.

Ilmoittautumisaika

30.11.2023 - 10.03.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jari Säämänen
Ryhmät
 • PENHOS21
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S21

Tavoitteet

Tavoitteet
• osaa työryhmän jäsenenä määritellä potilaan anestesiahoitotyön tarpeita, suunnitella ja toteuttaa hoitoa sekä arvioida sen vaikuttavuutta
• perehtyy erilaisiin anestesiamuotoihin ja lisää anestesiahoitotyöhön liittyvää lääkehoidon osaamistaan
• osaa anestesialääkkeiden turvallisen annostelun ja tuntee lääkkeen vaikutukset, käyttöaiheet, vasta-aiheet, sivu- ja haittavaikutukset
• saa valmiuksia anestesiahoitotyön toteuttamiseen
• saa valmiuksia potilaan ilmatienhallintaan eri välineillä
• saa valmiuksia potilaan kontrolloituun ventilaatioon sekä hengityskoneen asetuksiin ja parametrien seurantaan ja tulkintaan.
• syventää osaamistaan peruselintoimintojen seuraamiseen ja niiden ylläpitämiseen anestesian aikana, sekä osaa reagoida potilaan tilassa tapahtuviin muutoksiin
• perehtyy leikkaussalissa käytettävään teknologiaan
• osaa kirjata ja raportoida anestesiahoitoprosessinmukaisen potilaan hoidon
• perehtyy potilaan postoperatiiviseen hoitoon heräämövaiheen aikana ja tietää vuodeosastolle siirron kriteerit
• osaa kohdata, auttaa ja ohjata eri ikäisiä potilaita hoidon aikana
• osaa soveltaa hoitotieteellistä ja muiden lähitieteiden tietoa ja hyödyntää sitä potilaan hoitotyössä ja sen kehittämisessä
• osaa tarkastella omien arvojensa ja asenteidensa merkitystä eri ikäisten potilaiden kohtaamisessa ja ammatillisessa vuorovaikutuksessa.

Sisältö

Sisältö:
• potilaan anestesiahoitotyön tarpeiden määrittely, hoidon suunnittelu ja toteutus sekä hoidon vaikuttavuuden arviointi
• erilaiset anestesiamuodot ja anestesiahoitotyöhön liittyvä lääkehoito
• anestesialääkkeiden turvallinen annostelu, lääkkeiden vaikutukset, käyttöaiheet, vasta-aiheet, sivu- ja haittavaikutukset
• anestesiahoitotyö
• potilaan ilmatienhallinta eri välineillä
• potilaan kontrolloitu ventilaatio, hengityskoneen asetukset ja parametrien seuranta ja tulkinta
• potilaan peruselintoimintojen seuraaminen ja niiden ylläpitämiseen anestesian aikana, sekä reagoiminen potilaan tilassa tapahtuviin muutoksiin
• leikkaussalissa käytettävät teknologiat
• anestesiahoitoprosessin mukainen potilaan hoidon kirjaaminen ja raportointi
• potilaan postoperatiivinen hoito heräämövaiheen aikana ja vuodeosastolle siirto
• eri ikäisten potilaiden kohtaaminen, auttaminen ja ohjaaminen hoidon aikana
• hoitotieteellisten ja muiden lähitieteiden tiedon soveltaminen ja hyödyntäminen potilaan hoitotyössä ja sen kehittämisessä
• arvojen ja asenteiden merkitys eri ikäisten potilaiden kohtaamisessa ja ammatillisessa vuorovaikutuksessa.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu

Kansainvälisyys

työelämälähtöisyys

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

vastaava opintojakso

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

perehdytys 2 h
palaute 2 h
Jobiilin CV-päivitys ja Sun Harkka 2h
Loput harjoittelu tunnit käytännössä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää::
Ennen jakson alkua
CV:n laatiminen ja pitäminen aktiivisena harjoittelujakson loppuun asti, perehdytystunnille osallistuminen
Jakson aikana
Läsnäolo osastolla, tuntimäärän täyttyminen
Tavoitteiden laatiminen (lähetettävä opettajalle) ja tavoitekeskustelu ohjaajan kanssa, välikeskustelu (tieto opettajalle), loppuarviointi ja itsearvioinnin tekeminen Sun Harkassa
Jakson jälkeen
Palautetunnille osallistuminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Asiakaslähtöinen, eettinen ja ammatillinen osaaminen, näyttöön perustuva kliininen osaaminen, opetus ja ohjasuosaaminen, yhteistyöosaaminen sosiaali-ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitotyön kehittäminen arvioinnin kohteina.
Tarkempi arviointikriteeristö löytyy Messistä.

Hylätty (0)

Hyväksytty suoritus edellyttää::
Ennen jakson alkua
CV:n laatiminen ja pitäminen aktiivisena harjoittelujakson loppuun asti, perehdytystunnille osallistuminen
Jakson aikana
Läsnäolo osastolla, tuntimäärän täyttyminen
Tavoitteiden laatiminen (lähetettävä opettajalle) ja tavoitekeskustelu ohjaajan kanssa, välikeskustelu (tieto opettajalle), loppuarviointi ja itsearvioinnin tekeminen
Jakson jälkeen
Palautetunnille osallistuminen, arviointilomakkeiden ja työvuorotaulukon täyttäminen ja palauttaminen opettajalle.

Ilmoittautumisaika

05.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jari Säämänen
Ryhmät
 • PENHOK20
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K20

Tavoitteet

ENSI- JA HOITOTYÖN ERITYISOSAAMINEN 2 8 op EHERI2Opiskelijasyventää tietojaan ja taitojaan erityisosaamista vaativan potilaan hoidon tarpeen määrittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.hallitsee potilaan ja hänen läheistensä tukemisen ja ohjauksenharjaantuu tekemään ensihoito- ja hoitotyön asiantuntijuutta edellyttäviä päätöksiä yhdessä potilaan ja muiden ammattiryhmien kanssa sekä kykenee tukemaan potilaan voimavaroja tämän terveyden edistämiseksi.syventää CRM-ajattelua ja toteuttaa sitä toiminnassaanon sisäistänyt hoitotyön etiikan sekä arvoperustan ja perustaa toimintansa ajantasaiseen tietoonsyventää lääkehoito-osaamistaan ensihoito- ja hoitotyön eri alueilla (lääkehoitopassi)hallitsee kliinisen ensihoito- ja hoitotyön erityispiirteitä ja siihen liittyvää kirjaamistaosaa toimia asiakkaan ja hoitotyön edustajana erilaisissa työryhmissäosaa toimia aseptisten periaatteiden mukaan erilaisissa tilanteissa. Osaa toteuttaa erikoisalan mukaista lääkehoitoa luotettavasti. Tarkkailee potilaan tilaa ja lääkehoidon vaikutustaymmärtää oman toimintansa merkityksestä hoitotyön laadun edistämisessä ja ylläpitämisessä.

Opetusmenetelmät

työelämä harjoittelu

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

oman aikataulun ja opintojen etenemisen mukaan

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistuntimäärä on 189h / sisältäen perehdytys 2h, palaute 2h, Jobiili, CV päivitys 2h ja loput tunnit (183h) harjoittelua sovitussa harjoittelupaikassa.

Sisällön jaksotus

Opiskelijan opintosuunnitelman mukaisesti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Asiakaslähtöinen, eettinen ja ammatillinen osaaminen, näyttöön perustuva kliininen osaaminen, opetus ja ohjasuosaaminen, yhteistyöosaaminen sosiaali-ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitotyön kehittäminen arvioinnin kohteina.
ks. arviointilomake

Ilmoittautumisaika

05.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jari Säämänen
Ryhmät
 • PENHOK20
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K20

Tavoitteet

ENSI- JA HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN 8 op EKEHA Opiskelijasyventää toimintataitoaan sekä tietoaan ja käsitystään ensihoidosta, hoitotyöstä, ensihoito- tai hoitotyön johtamisesta ja omasta ammatillisesta kasvustaanpystyy itsenäisesti suunnittelemaan potilaan kokonaishoitoa sekä toteuttamaan ja arvioimaan sitä suunnitelman pohjaltapystyy ottamaan kokonaisvastuun potilaiden hoidosta työryhmässäänsyventää CRM-ajattelua ja toteuttaa sitä toiminnassaanpystyy ensihoitotyön asiantuntijana kehittämään ensihoito- tai hoitotyötä ja sen edellytyksiä työyksikössäänsyventää lääkehoito-osaamistaan ensihoidon tai hoitotyön eri alueilla (lääkehoitopassi)hallitsee kliinisen ensihoito- ja hoitotyön erityispiirteitä ja siihen liittyvää kirjaamista sekä ymmärtää kirjaamisen ja raportoinnin ensihoito- ja hoitotyön kehittämisessäymmärtää oman toimintansa merkityksestä hoitotyön laadun edistämisessä ja ylläpitämisessä.

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu

Kansainvälisyys

Työssä oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

8 op. 216 h.
Tavoitteiden laadinta, väli ja loppuarvioinnin raportointi sekä Perehdytystunti 2 h, CV-päivitys Jobiiliin 2 h, Palautetunti 2 h, itsenäistä perehtymistä 10 h ja harjoittelua 200 h.

Sisällön jaksotus

Opiskelija voi suorittaa harjoittelun esimerkiksi ensihoidossa, ensihoidon kenttäjohtoyksikössä, päivystyksessä, teho- ja valvontaosastoilla, lasten osastoilla.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

14.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jari Säämänen
Ryhmät
 • PENHOK22
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K22

Tavoitteet

Tavoitteet
• harjoittelee projektimuotoista ensi ja hoitotyöhön liittyvää kehittämistoimintaa
• suunnittelee, toteuttaa ja raportoi ensihoitoa ja hoitotyötä kehittävän projektin liittyen työelämän, hankkeen tai AMK:n liiketoimintaan
• tutustuu projektin ja liiketoiminnan periaatteisiin ja niiden toteutumiseen, kannattavuuden turvaamiseen ja asiakkuuksien hoitoon
• tutustuu liiketoimintaa sääteleviin lakeihin, lupamenettelyihin ja ohjeistuksiin
• perehtyy projektiin tai liiketoimintaan liittyvään viestintään ja markkinointiin
• ymmärtää liiketoiminnan menestystekijät, jatkuvan kehittämisen ja innovoinnin

Sisältö

Sisältö
• projektin tunnuspiirteet ja projektin toteuttamisen teoria
• projektisuunnitelma, toteutus ja raportointi
• yhteistyö- ja tiimityötaidot
• laadunhallinnan ja laadun kehittämisen teorian soveltaminen käytäntöön

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

14.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jari Säämänen
Ryhmät
 • PENHOS22
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S22

Tavoitteet

Tavoitteet
• harjoittelee projektimuotoista ensi ja hoitotyöhön liittyvää kehittämistoimintaa
• suunnittelee, toteuttaa ja raportoi ensihoitoa ja hoitotyötä kehittävän projektin liittyen työelämän, hankkeen tai AMK:n liiketoimintaan
• tutustuu projektin ja liiketoiminnan periaatteisiin ja niiden toteutumiseen, kannattavuuden turvaamiseen ja asiakkuuksien hoitoon
• tutustuu liiketoimintaa sääteleviin lakeihin, lupamenettelyihin ja ohjeistuksiin
• perehtyy projektiin tai liiketoimintaan liittyvään viestintään ja markkinointiin
• ymmärtää liiketoiminnan menestystekijät, jatkuvan kehittämisen ja innovoinnin

Sisältö

Sisältö
• projektin tunnuspiirteet ja projektin toteuttamisen teoria
• projektisuunnitelma, toteutus ja raportointi
• yhteistyö- ja tiimityötaidot
• laadunhallinnan ja laadun kehittämisen teorian soveltaminen käytäntöön

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

14.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jari Säämänen
Ryhmät
 • PENHOK23
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K23

Tavoitteet

Tavoitteet
• harjoittelee projektimuotoista ensi ja hoitotyöhön liittyvää kehittämistoimintaa
• suunnittelee, toteuttaa ja raportoi ensihoitoa ja hoitotyötä kehittävän projektin liittyen työelämän, hankkeen tai AMK:n liiketoimintaan
• tutustuu projektin ja liiketoiminnan periaatteisiin ja niiden toteutumiseen, kannattavuuden turvaamiseen ja asiakkuuksien hoitoon
• tutustuu liiketoimintaa sääteleviin lakeihin, lupamenettelyihin ja ohjeistuksiin
• perehtyy projektiin tai liiketoimintaan liittyvään viestintään ja markkinointiin
• ymmärtää liiketoiminnan menestystekijät, jatkuvan kehittämisen ja innovoinnin

Sisältö

Sisältö
• projektin tunnuspiirteet ja projektin toteuttamisen teoria
• projektisuunnitelma, toteutus ja raportointi
• yhteistyö- ja tiimityötaidot
• laadunhallinnan ja laadun kehittämisen teorian soveltaminen käytäntöön

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

07.10.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

06.11.2023 - 20.12.2024

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Ojala
Ryhmät
 • PENHOK21
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K21

Tavoitteet

Tavoitteet
• syventää tietojaan ja taitojaan eri-ikäisten erityisosaamista vaativien potilaiden hoidon tarpeen määrittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa (päivystyspotilaan hoitotyö, tehohoitotyö, hoitotason ensihoitotyö, naisten ja lasten hoitotyö, mielenterveys- ja päihdehoitotyö tai vammaisten hoitotyö)
• syventää CRM-ajattelua ja toteuttaa sitä toiminnassaan
• on sisäistänyt hoitotyön etiikan sekä arvoperustan ja perustaa toimintansa ajantasaiseen tietoon
• pystyy itsenäisesti suunnittelemaan potilaan kokonaishoitoa sekä toteuttamaan ja arvioimaan sitä suunnitelman pohjalta
• pystyy ottamaan kokonaisvastuun potilaiden hoidosta työryhmässään
• pystyy ensihoitotyön asiantuntijana kehittämään ensihoito- tai hoitotyötä ja sen edellytyksiä työyksikössään
• hallitsee potilaan ja hänen läheistensä tukemisen ja ohjauksen
• syventää lääkehoito-osaamistaan ensihoito- ja hoitotyön eri alueilla (lääkehoitopassi)
• osaa toimia aseptisten periaatteiden mukaan erilaisissa tilanteissa
• hallitsee kliinisen ensihoidon ja hoitotyön erityispiirteitä ja siihen liittyvää kirjaamista sekä ymmärtää kirjaamisen ja raportoinnin ensihoito- ja hoitotyön kehittämisessä

Sisältö

Sisältö
• erityisosaamista vaativan potilaan kokonaisvaltainen hoidon tarpeen arviointi, hoidon suunnittelu, toteutus sekä hoidon vasteiden arviointi
• erityisosaamista vaativan potilaan lääkehoito
• CRM-ajattelu erityisosaamista vaativan potilaan hoitotyössä
• ensihoidon ja hoitotyön eettiset haasteet hoitotyön erityisosaamista vaativissa hoitotilanteissa
• potilaan ja hänen läheistensä tukeminen ja ohjaus
• hoitotyön erityispiirteet ja siihen liittyvä kirjaaminen hoitotyön erityisosaamisalueilla
• asiakaslähtöinen ensihoito- ja hoitotyön laadun arviointi ja kehittäminen hoitotyön erityisosaamisalueilla

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

05.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 30

Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jaana Koskela
 • Jari Säämänen
 • Jani Paulin
 • Lasse Putko
Ryhmät
 • PENHOS20
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S20

Tavoitteet

Ensihoidon ja hoitotyön syventävä simulaatio ENSYSIP 3 opOpiskelija osaa toimia perustellusti vaativaa hoitoa tarvitsevan potilaan hoitotiimissä

Sisältö

Sisältö:eri-ikäisten ja eritavoin sairastuneiden ja vammautuneiden potilaiden ensihoidon ja hoitotyön simulaatiovaativan aikuispotilaan hoitoketjun simulaatiopotilaan hoidossa käytettävä hoitoteknologia

Oppimateriaalit

Toteutuneiden opintojaksojen kirjallisuus yms., lisämateriaali opintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

- tehtäväperustainen ja verkko-oppiminen
- moniammatillinen oppiminen
- autenttinen oppiminen
- simulaatio-oppiminen

Kansainvälisyys

- tiimioppiminen
- yhteisopettajuus
- työelämälähtöisyys
- kansainvälisyys

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

vastaava opintojakso toisen ensihoitajaryhmän kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus:
Itsenäiset Työpajat 16 h
TECC -simulaatiot 16h
Ensihoidon simulaatiot 16h (huom. osa tämän opintojakson resursseista kohdentuu POKE-opintojakson tunteihin -esim. KRISU + osaamisen arvioinnit)
Akuuttihoitotyö ja tehohoito simulaatiot 16 h
Ajoharjoittelu (yhteistyö Varsinais-Suomen pelastuslaitos)
Itsenäinen oppiminen:
simulaatioihin liittyvät etukäteistehtävät

Sisällön jaksotus

Syksy 2023

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen SYSI opintoihin osallistumista tulee olla suoritettuna kaikki siihen mennessä olleet perus- ja syventävät opinnot (kuten mm. hoitotason ensihoito, akuutisti sairastuneen ja vammautuneen hoito sairaalassa, tehohoitotyö)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tehtävät hyväksytty /hylätty
työpajat hyväksytty / hylätty
simulaatiot hyväksytty / hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 08.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jaana Koskela
Ryhmät
 • PENHOK21
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K21

Tavoitteet

Tavoitteet
• Syventää osaamistaan päivittäis- ja tilannejohtamisessa, sekä osaa ensihoitopalvelun organisoitumisen ja johtosuhteet suuronnettomuus- ja monipotilastilanteissa.
• Syventää osaamistaan viranomaisyhteistyössä ja osaa viranomaisviestinnän suuronnettomuus- ja monipotilastilanteissa.
• Osaa ensihoidon johtamiseen ja viranomaisyhteistyöhön keskeisimmin liittyvän lainsäädännön.

Sisältö

Sisältö
• Päivittäis- ja tilannejohtaminen
• Suuronnettomuus- ja monipotilasjohtaminen
• Ensihoitopalvelun organisoituminen moniviranomaistehtävillä
• VIRVE-osaaminen suuronnettomuus- ja monipotilastilanteissa
• Viranomaisyhteistyö
• Ensihoidon johtamiseen ja viranomaisyhteistyöhön liittyvä lainsäädäntö

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

05.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jaana Koskela
 • Jari Säämänen
 • Lasse Putko
Ryhmät
 • PENHOS20
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S20

Tavoitteet

OK ENSIHOITOTYÖN ERITYISOSAAMISEN 5 OP ENERPoikkeusolojen ensihoito 3 op POKETavoitteet Opiskelijatietää eri tavalla uhkaavat vaaratilanteet ja osaa toimia niissä.tietää poikkeusoloihin varautumista ohjaavat lait ja säädöksettietää oman ja ammattikuntansa vastuun ja toiminnan vaaratilanteissatietää katastrofitilanteiden terveydenhuollon järjestämisenlisää valmiuksiaan itsenäisessä ja oma-aloitteisessa toiminnassa kuvitteellisissa poikkeusolojen ensihoitotilanteissa henkilökohtaisten hoitovelvoitteiden ja poikkeusoloja koskevien lääketieteellisten ohjeiden mukaisestituntee suuronnettomuuksien ja poikkeusolojen johto- ja toimintamallit ja osaa hyödyntää viranomaisyhteistyötä sitä edellyttävissä hoitotason ensihoitotilanteissaosaa ottaa huomioon ympäristön turvallisuusriskit ja tietää miten varmistaa toimintaturvallisuuden onnettomuustilanteissatuntee keskeiset johtamisen mallit ja menetelmätHoitotason ensihoito-osaamisen loppuarviointi 2 op HTEOTavoitteetläpäisee hoitotason valtakunnallisen teoriakokeenosoittaa riittävän ensihoidollisen osaamisensa näyttökokeissa

Sisältö

Sisällöt:uhkaavat vaaratilanteet ja poikkeusoloja ohjaavat säädöksetterveydenhuollon organisointi poikkeavissa olosuhteissaerilaiset monipotilastilanteet ja suuronnettomuus tilanteet ja toiminta niiden ensihoitosuunnitelmien mukaanviranomaisyhteistyöjohtaminen erilaisissa poikkeavissa tilanteissaympäristön turvallisuusriskit ja toimintaturvallisuuden varmistaminen

Oppimateriaalit

Katso lopputestauksen lukumateriaali ja ohjeet käytännön testiin IT'SLearningista.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu
Simulaatio
Työpajatyöskentely
Moniammatillinen reflektoiva harjoittelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Katso IT's Learning

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osallistuminen KriSu-harjoitukseen
Valtakunnallisen teoriatentin läpäisy
Valtakunnallisen osaamisnäytön läpäisy

Sisällön jaksotus

Poikkeusolojen lopputestaus ja lopputentti
Poikkeusolojen seminaari
Krisu-harjoitus
Poistumisharjoitus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teoriatestaus 3-5
Käytännön testaus HKS/HYL
Krisu - harjoitus HKS/HYL

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 32

Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Saimi Ristimäki
 • Jaana Koskela
 • Jani Paulin
 • Lasse Putko
Ryhmät
 • PENHOK23
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K23

Tavoitteet

Tavoitteet
• Tietää suomalaisen ensihoitoketjun ja ensihoitojärjestelmän osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää, sekä tietää viranomaisyhteistyön ja ensihoitoa ohjaavan lainsäädännön perusteet.
• Osaa käyttää potilaan peruselintoimintojen riittävyyden arvioimiseksi ja tukemiseksi ensihoidossa käytettävää teknologiaa, sekä tutkimus- ja hoitovälineitä. Osaa perustasolla potilaan haastattelun ja kliinisen tutkimisen (ABCDE) periaatteet ja tietää työparityöskentelyn perusteet. Osaa toteuttaa näyttöön perustuvuutta hoitotyössä.
• Tietää yleisimmät ensihoitoa vaativat tilanteet ja osaa arvioida potilaan hoidon tarpeen, sekä määrittää hoidon kiireellisyyden oireiden ja löydösten perusteella. Osaa tunnistaa välittömän avuntarpeen ja tehdä alustavan työdiagnoosin, sekä aloittaa tarvittavan hoidon.
• Osaa ihmisen normaalien elintoimintojen tarkkailun ja tukemisen perusteet. Osaa keskeiset perustason tutkimus- ja hoitotoimenpiteet, sekä niissä käytettävien välineiden ja laitteiden oikean ja turvallisen käytön.
• Osaa dokumentoinnin, tiedonhallinnan ja raportoinnin perusperiaatteet ensihoitotilanteissa. Tietää sähköisten palvelujärjestelmien merkityksen potilaan tilan arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa. Saa valmiuksia kommunikoida hoito- ja konsultaatiotilanteissa potilaan ja hänen hoitoonsa osallistuvan hoitotiimin kanssa, sekä tietää VIRVE-viestinnän ja CRM:n perusteet.
• Tietää hälytysajon perusteet, sekä monipotilaspotilas- ja suuronnettomuustilanteiden toimintaperiaatteet.
• Osaa työskennellä ergonomisesti ja potilaan voimavaroja edistäen, sekä osaa aseptisen ja infektioita ehkäisevä työskentelytavan ensihoitotilanteissa.

Sisältö

Sisältö
• Suomalainen ensihoitoketju ja ensihoitojärjestelmä, sekä viranomaisyhteistyö
• Ensihoitoa ohjaava lainsäädäntö sekä alueellinen ja valtakunnallinen ohjeistus
• Potilaan haastattelu ja kliininen tutkiminen (ABCDE)
• Potilaan monitorointi sekä hoito- ja tutkimusvälineiden käyttö
• Hoidon tarpeen ja tarvittavien resurssien arviointi
• Alustavan työdiagnoosin tekeminen ja sen mukainen ensihoito
• Työparityöskentelyn ja CRM-työskentelyn perusperiaatteet
• Hoidon kirjaaminen ja raportointi (ISBAR)
• Yleisimmät akuutti- ja ensihoitoa vaativat tilanteet ja niiden hoito
• Taktinen hoitoelvytysprotokolla Käypä hoito -suositusten mukaisesti
• Perustason ensihoidon lääke- ja nestehoito
• Viranomaisverkko ja VIRVE -viestintä erilaisissa toimintaympäristöissä
• Vammapotilaiden luokittelu monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa
• Potilaan voimavaroja edistävä työtapa, sekä aseptinen ja ergonominen työskentely ensihoitotilanteissa

Oppimateriaalit

Tenttikirjallisuus:
• Naarajärvi S. & Telkki T. 2019. Perustason ensihoito. SanomaPro. (soveltuvin osin)
• Ensihoito-opas: osiot ensivaste + perustaso
• Castren ym. 2015. Suuronnettomuusopas. Duodecim.
• Tieteelliset artikkelit
• Luennot, simulaatioharjoitukset ja niiden etukäteistehtävät
Oppimateriaalia itsenäisiä tehtäviä ja simulaatioihin valmistautumista varten:
• ISBAR-materiaali
• Käypä hoito -suositukset (soveltuvin osin)
• Ensihoidon potilasturvallisuus (oppiportti.fi)
• Assessment Skills For Paramedics, Edit. by Amanda y Blaber and Graham Harris. Saatavilla e-kirjana Finnassa.
Lisämateriaali: Ari Kivari: ”Hälytysajoneuvon kuljettamisen riskienhallinta (http://info.smedu.fi/kirjasto/Sarja_A/A1_2020.pdf)

Opetusmenetelmät

• vuorovaikutteiset luennot kytkettyinä etukäteistehtäviin
--> teoriaosuudet osin yhteydessä työpaja- ja case -harjoitteluun
• itsenäinen opiskelu ja niihin liittyvät verkkokurssit
• itsenäiset työpajat
• työpajat, simulaatiot
• Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Webropol -tentti (mahd. uusinnat erikseen sovittuna ajankohtina)

Kansainvälisyys

• Etukäteismateriaalina työpajoihin ja simulaatioihin opetusvideoita ja tieteellisiä artikkeleita
• Simulaatioharjoitukset
• Simulaatioharjoituksissa pääpaino moniammatillisessa tiimityöskentelyssä, yhteisvastuullisuudessa, rakentavassa palautteessa sekä ammatillisen kasvun vahvistamisessa turvallisessa ja positiivisessa oppimisympäristössä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

• vuorovaikutteinen teoriaosuus 36 h
• etukäteistehtävät, videotallenteet, muu materiaali 30 h
• hälytysajo -verkkoluennot 6h
• kirjallinen tentti ja tentin palautus 2h
• tenttiin valmistautuminen 108h
• itsenäiset työpajat 20h
• työpajat 24h
• simulaatiot ja lopputestaus 40h
• kouluttajana toimiminen ensiapurasteilla 4h

Opiskelijan työtä yhteensä 270h

Sisällön jaksotus

- suomalainen ensihoito ja ensihoitojärjestelmä, ensihoidon porrastus
- ensihoitoketjun ja viranomaisyhteistyön eri osavaiheiden merkitys
- ensihoitoa ohjaava lainsäädäntö sekä alueellinen ja valtakunnallinen ohjeistus
- aseptinen työskentely ensihoitotilanteissa
- ergonominen ja potilaan voimavaroja edistävä työskentely
- potilaan haastattelu ja kliininen tutkiminen (ABCDE)
- alustavan työdiagnoosin tekeminen ja sen mukainen ensihoitotyö
- CRM-työskentelyn perusperiaatteet
- hoidon kirjaaminen ja raportointi (ISBAR)
- taktinen peruselvytysprotokolla Käypä hoito -suositusten mukaisesti
- perustason ensihoidon lääke- ja nestehoito
- erilaisia akuutti- ja ensihoitoa vaativien tilanteiden hallinta
- viranomaisverkko ja VIRVE -puhelintoiminta erilaisissa toimintaympäristöissä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itslearning oppimisalustana

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• kirjallinen tentti 0-5
• lopputestaus hyv. - hyl. (taitonäytöt)
• työpajat / simulaatiot hyv. / hyl. (osallistuminen pakollista)
• kurssitehtävien hyväksytty suoritus
• verkkokurssit HKS/HYL
• Kouluttajana toimiminen ensiapurasteilla HKS/HYL

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jaana Koskela
 • Jani Paulin
 • Lasse Putko
Ryhmät
 • PENHOS23
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S23

Tavoitteet

Tavoitteet
• Tietää suomalaisen ensihoitoketjun ja ensihoitojärjestelmän osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää, sekä tietää viranomaisyhteistyön ja ensihoitoa ohjaavan lainsäädännön perusteet.
• Osaa käyttää potilaan peruselintoimintojen riittävyyden arvioimiseksi ja tukemiseksi ensihoidossa käytettävää teknologiaa, sekä tutkimus- ja hoitovälineitä. Osaa perustasolla potilaan haastattelun ja kliinisen tutkimisen (ABCDE) periaatteet ja tietää työparityöskentelyn perusteet. Osaa toteuttaa näyttöön perustuvuutta hoitotyössä.
• Tietää yleisimmät ensihoitoa vaativat tilanteet ja osaa arvioida potilaan hoidon tarpeen, sekä määrittää hoidon kiireellisyyden oireiden ja löydösten perusteella. Osaa tunnistaa välittömän avuntarpeen ja tehdä alustavan työdiagnoosin, sekä aloittaa tarvittavan hoidon.
• Osaa ihmisen normaalien elintoimintojen tarkkailun ja tukemisen perusteet. Osaa keskeiset perustason tutkimus- ja hoitotoimenpiteet, sekä niissä käytettävien välineiden ja laitteiden oikean ja turvallisen käytön.
• Osaa dokumentoinnin, tiedonhallinnan ja raportoinnin perusperiaatteet ensihoitotilanteissa. Tietää sähköisten palvelujärjestelmien merkityksen potilaan tilan arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa. Saa valmiuksia kommunikoida hoito- ja konsultaatiotilanteissa potilaan ja hänen hoitoonsa osallistuvan hoitotiimin kanssa, sekä tietää VIRVE-viestinnän ja CRM:n perusteet.
• Tietää hälytysajon perusteet, sekä monipotilaspotilas- ja suuronnettomuustilanteiden toimintaperiaatteet.
• Osaa työskennellä ergonomisesti ja potilaan voimavaroja edistäen, sekä osaa aseptisen ja infektioita ehkäisevä työskentelytavan ensihoitotilanteissa.

Sisältö

Sisältö
• Suomalainen ensihoitoketju ja ensihoitojärjestelmä, sekä viranomaisyhteistyö
• Ensihoitoa ohjaava lainsäädäntö sekä alueellinen ja valtakunnallinen ohjeistus
• Potilaan haastattelu ja kliininen tutkiminen (ABCDE)
• Potilaan monitorointi sekä hoito- ja tutkimusvälineiden käyttö
• Hoidon tarpeen ja tarvittavien resurssien arviointi
• Alustavan työdiagnoosin tekeminen ja sen mukainen ensihoito
• Työparityöskentelyn ja CRM-työskentelyn perusperiaatteet
• Hoidon kirjaaminen ja raportointi (ISBAR)
• Yleisimmät akuutti- ja ensihoitoa vaativat tilanteet ja niiden hoito
• Taktinen hoitoelvytysprotokolla Käypä hoito -suositusten mukaisesti
• Perustason ensihoidon lääke- ja nestehoito
• Viranomaisverkko ja VIRVE -viestintä erilaisissa toimintaympäristöissä
• Vammapotilaiden luokittelu monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa
• Potilaan voimavaroja edistävä työtapa, sekä aseptinen ja ergonominen työskentely ensihoitotilanteissa

Oppimateriaalit

Tenttikirjallisuus:
• Naarajärvi S. & Telkki T. 2019. Perustason ensihoito. SanomaPro. (soveltuvin osin)
• Ensihoito-opas: osiot ensivaste + perustaso
• Castren ym. 2015. Suuronnettomuusopas. Duodecim.
• Tieteelliset artikkelit
• Luennot, simulaatioharjoitukset ja niiden etukäteistehtävät
Oppimateriaalia itsenäisiä tehtäviä ja simulaatioihin valmistautumista varten:
• ISBAR-materiaali
• Käypä hoito -suositukset (soveltuvin osin)
• Ensihoidon potilasturvallisuus (oppiportti.fi)
• Assessment Skills For Paramedics, Edit. by Amanda y Blaber and Graham Harris. Saatavilla e-kirjana Finnassa.
Lisämateriaali: Ari Kivari: ”Hälytysajoneuvon kuljettamisen riskienhallinta (http://info.smedu.fi/kirjasto/Sarja_A/A1_2020.pdf)

Opetusmenetelmät

• vuorovaikutteiset luennot kytkettyinä etukäteistehtäviin
--> teoriaosuudet osin yhteydessä työpaja- ja case -harjoitteluun
• itsenäinen opiskelu ja niihin liittyvät verkkokurssit
• itsenäiset työpajat
• työpajat, simulaatiot
• Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Webropol -tentti (mahd. uusinnat erikseen sovittuna ajankohtina)

Kansainvälisyys

• Etukäteismateriaalina työpajoihin ja simulaatioihin opetusvideoita ja tieteellisiä artikkeleita
• Simulaatioharjoitukset
• Simulaatioharjoituksissa pääpaino moniammatillisessa tiimityöskentelyssä, yhteisvastuullisuudessa, rakentavassa palautteessa sekä ammatillisen kasvun vahvistamisessa turvallisessa ja positiivisessa oppimisympäristössä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

• vuorovaikutteinen teoriaosuus 36 h
• etukäteistehtävät, videotallenteet, muu materiaali 30 h
• hälytysajo -verkkoluennot 6h
• kirjallinen tentti ja tentin palautus 2h
• tenttiin valmistautuminen 108h
• itsenäiset työpajat 20h
• työpajat 24h
• simulaatiot ja lopputestaus 40h
• kouluttajana toimiminen ensiapurasteilla 4h

Opiskelijan työtä yhteensä 270h

Sisällön jaksotus

- suomalainen ensihoito ja ensihoitojärjestelmä, ensihoidon porrastus
- ensihoitoketjun ja viranomaisyhteistyön eri osavaiheiden merkitys
- ensihoitoa ohjaava lainsäädäntö sekä alueellinen ja valtakunnallinen ohjeistus
- aseptinen työskentely ensihoitotilanteissa
- ergonominen ja potilaan voimavaroja edistävä työskentely
- potilaan haastattelu ja kliininen tutkiminen (ABCDE)
- alustavan työdiagnoosin tekeminen ja sen mukainen ensihoitotyö
- CRM-työskentelyn perusperiaatteet
- hoidon kirjaaminen ja raportointi (ISBAR)
- taktinen peruselvytysprotokolla Käypä hoito -suositusten mukaisesti
- perustason ensihoidon lääke- ja nestehoito
- erilaisia akuutti- ja ensihoitoa vaativien tilanteiden hallinta
- viranomaisverkko ja VIRVE -puhelintoiminta erilaisissa toimintaympäristöissä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itslearning oppimisalustana

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• kirjallinen tentti 0-5
• lopputestaus hyv. - hyl. (taitonäytöt)
• työpajat / simulaatiot hyv. / hyl. (osallistuminen pakollista)
• kurssitehtävien hyväksytty suoritus
• verkkokurssit HKS/HYL
• Kouluttajana toimiminen ensiapurasteilla HKS/HYL

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 24.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Nina Rantalaiho
Ryhmät
 • PENHOK21
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K21

Tavoitteet

Tavoitteet
• syventää tietojaan ja taitojaan erityisosaamista vaativan potilaan ensihoidon tarpeen määrittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
• hallitsee potilaan systemaattisen tutkimisen (ABCDE), kykenee arvioimaan potilaan kokonaistilanteen ja tekemään työdiagnoosin sekä suunnittelemaan potilaan tarvitseman hoidon ja jatkohoitopaikan
• hallitsee potilaan ja hänen läheistensä tukemisen ja ohjauksen
• syventää osaamistaan ammatillisessa ja hoidollisessa vuorovaikutuksessa eri-ikäisten ja eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa
• harjaantuu tekemään ensihoitotyön asiantuntijuutta edellyttäviä päätöksiä yhdessä potilaan ja muiden ammattiryhmien kanssa sekä kykenee tukemaan potilaan voimavaroja tämän terveyden edistämiseksi.
• hallitsee CRM-periaatteet ja toteuttaa sitä ensihoitotiimin toiminnassa
• on sisäistänyt ensihoitotyön etiikan sekä arvoperustan ja perustaa toimintansa ajantasaiseen tietoon
• syventää lääkehoito-osaamistaan ensihoitotyön eri alueilla (lääkehoitopassi)
• kykenee systemaattiseen ja tarkoituksenmukaiseen potilastietojen dokumentointiin sekä raportointiin (ISBAR) eri yhteyksissä
• hallitsee kommunikoinnin ensihoitohenkilöstön ja muiden ammattiryhmien kanssa (sis. VIRVE-viestinnän)
• syventää osaamistaan infektioiden torjunnassa ja aseptisten periaatteiden mukaisessa toiminnassa

Sisältö

Sisältö:
• erityisosaamista vaativan potilaan ensihoidon tarpeen määrittely, suunnittelu, toteutus ja arviointi
• potilaan systemaattinen tutkiminen (ABCDE), työdiagnoosin tekeminen
• potilaan ja hänen läheistensä tukeminen ja ohjaaminen
• ammatillinen ja hoidollinen vuorovaikutus eri-ikäisten ja eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa
• ensihoitotyön asiantuntijuutta edellyttävien päätösten tekeminen yhdessä potilaan ja muiden ammattiryhmien kanssa sekä potilaan voimavarojen tukeminen tämän terveyden edistämiseksi.
• potilaan kokonaistilanteen arviointi ja työdiagnoosin tekeminen sekä potilaan tarvitseman hoidon ja jatkohoitopaikan suunnittelu
• CRM-periaatteet ja toteutus ensihoitotiimin toiminnassa
• ensihoitotyön etiikka ja arvoperusta sekä ajantasaiseen tietoon pohjautuva toiminta
• lääkehoito-osaamistaan ensihoitotyön eri alueilla (lääkehoitopassi)
• potilastietojen dokumentointi ja raportointi (ISBAR) eri yhteyksissä
• kommunikointi ensihoitohenkilöstön ja muiden ammattiryhmien kanssa (sis. VIRVE-viestinnän)
• infektioiden torjunta ja aseptisten periaatteiden mukainen toiminta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kliinisessä hoitoympäristössä tapahtuva harjoittelu

Tuntimäärä kokonaisuudessaan 216h

10h itsenäistä
6h CV, Info, Palaute

-> Tuntimäärä käytännössä vähennysten jälkeen 200h.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jaana Koskela
Ryhmät
 • PENHOS21
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S21

Tavoitteet

Tavoitteet
• syventää tietojaan ja taitojaan erityisosaamista vaativan potilaan ensihoidon tarpeen määrittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
• hallitsee potilaan systemaattisen tutkimisen (ABCDE), kykenee arvioimaan potilaan kokonaistilanteen ja tekemään työdiagnoosin sekä suunnittelemaan potilaan tarvitseman hoidon ja jatkohoitopaikan
• hallitsee potilaan ja hänen läheistensä tukemisen ja ohjauksen
• syventää osaamistaan ammatillisessa ja hoidollisessa vuorovaikutuksessa eri-ikäisten ja eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa
• harjaantuu tekemään ensihoitotyön asiantuntijuutta edellyttäviä päätöksiä yhdessä potilaan ja muiden ammattiryhmien kanssa sekä kykenee tukemaan potilaan voimavaroja tämän terveyden edistämiseksi.
• hallitsee CRM-periaatteet ja toteuttaa sitä ensihoitotiimin toiminnassa
• on sisäistänyt ensihoitotyön etiikan sekä arvoperustan ja perustaa toimintansa ajantasaiseen tietoon
• syventää lääkehoito-osaamistaan ensihoitotyön eri alueilla (lääkehoitopassi)
• kykenee systemaattiseen ja tarkoituksenmukaiseen potilastietojen dokumentointiin sekä raportointiin (ISBAR) eri yhteyksissä
• hallitsee kommunikoinnin ensihoitohenkilöstön ja muiden ammattiryhmien kanssa (sis. VIRVE-viestinnän)
• syventää osaamistaan infektioiden torjunnassa ja aseptisten periaatteiden mukaisessa toiminnassa

Sisältö

Sisältö:
• erityisosaamista vaativan potilaan ensihoidon tarpeen määrittely, suunnittelu, toteutus ja arviointi
• potilaan systemaattinen tutkiminen (ABCDE), työdiagnoosin tekeminen
• potilaan ja hänen läheistensä tukeminen ja ohjaaminen
• ammatillinen ja hoidollinen vuorovaikutus eri-ikäisten ja eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa
• ensihoitotyön asiantuntijuutta edellyttävien päätösten tekeminen yhdessä potilaan ja muiden ammattiryhmien kanssa sekä potilaan voimavarojen tukeminen tämän terveyden edistämiseksi.
• potilaan kokonaistilanteen arviointi ja työdiagnoosin tekeminen sekä potilaan tarvitseman hoidon ja jatkohoitopaikan suunnittelu
• CRM-periaatteet ja toteutus ensihoitotiimin toiminnassa
• ensihoitotyön etiikka ja arvoperusta sekä ajantasaiseen tietoon pohjautuva toiminta
• lääkehoito-osaamistaan ensihoitotyön eri alueilla (lääkehoitopassi)
• potilastietojen dokumentointi ja raportointi (ISBAR) eri yhteyksissä
• kommunikointi ensihoitohenkilöstön ja muiden ammattiryhmien kanssa (sis. VIRVE-viestinnän)
• infektioiden torjunta ja aseptisten periaatteiden mukainen toiminta

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kliinisessä hoitoympäristössä tapahtuva harjoittelu

Tuntimäärä kokonaisuudessaan 216h

10h itsenäistä
6h CV, Info, Palaute

-> Tuntimäärä käytännössä vähennysten jälkeen 200h.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

9 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 32

Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Saimi Ristimäki
 • Jaana Koskela
 • Jani Paulin
 • Lasse Putko
Ryhmät
 • PENHOS21
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S21

Tavoitteet

Tavoitteet
• Syventää osaamistaan eri-ikäisten potilaiden terveysongelmista, peruselintoimintoja tukevasta ensihoidosta, osaa itsenäisesti määrittää hoidon kiireellisyyden ja tehdä työdiagnoosin CRM-periaatteiden mukaisesti
• Osaa johtaa tiimiä ensihoitotilanteissa
• Syventää osaamistaan viranomaisyhteistyöstä, osaa hyödyntää sitä esim. moniongelmaisten potilaiden ja heidän läheistensä ensihoidossa ja jatkohoidon järjestämisessä
• Osaa ottaa huomioon ympäristön turvallisuusriskit ja osaa varmistaa toimintaturvallisuuden ensihoidon erityistilanteessa
• Tietää eri viranomaistahojen johtosuhteet ja vastuualueet erilaisissa onnettomuustilanteissa sekä hallitsee potilasluokituksen suuronnettomuustilanteessa
• Hallitsee periaatteet, joissa hoidosta pidättäytyminen on potilaan edun kannalta perusteltua

Sisältö

Sisältö
• Eri-ikäisten potilaiden haastattelu ja tutkiminen (ABCDE), hoidon tarpeen sekä tarvittavien resurssien arviointi, työdiagnoosin tekeminen sekä oireiden mukainen ensihoito vaativissa ensihoitotilanteissa
• Työpari- ja CRM-työskentely
• Tilanteen johtaminen
• Hoitotason ensihoidon käytettävien hoito- ja tutkimusvälineiden turvallinen käyttö
• Hoitotason ensihoidon lääkehoito
• Kirjaaminen ja raportointi (ISBAR)
• VIRVE -viestintä erilaisissa vaativissa toimintaympäristöissä
• Potilaan voimavaroja edistävä työtapa, sekä aseptinen ja ergonominen työskentely ensihoitotilanteissa
• Yleisimmät akuutisti sairastuneen ja vammautuneen potilaan ensihoitoa vaativat tilanteet ja niiden ensihoito
• Taktinen hoitoelvytysprotokolla Käypä hoito -suositusten mukaisesti
• Hälytysajo ja turvallinen ajoneuvon käsittely
• Viranomaisyhteistyö, viranomaistahojen johtosuhteet ja vastuualueet erilaisissa onnettomuustilanteissa
• Ensihoitajan psyykkinen hyvinvointi ja työssä jaksaminen
• Ensihoitotyön eettiset erityistilanteet
• Ympäristön turvallisuusriskit ja toimintaturvallisuuden varmistaminen

Oppimateriaalit

Tenttikirjallisuus:
• Kuisma, ym. (toim.). 2021. Ensihoito s. 210-718 (soveltuvin osin).
• Ensihoito-opas: s. 184 - 298 (115 s), 369 - 374 (6 s), 381 - 417 (37 s)
• Helovuo ym. 2012. Potilasturvallisuus. Fioca Oy, Helsinki.
• Castren ym. 2015. Suuronnettomuusopas. Duodecim.
• Tieteelliset artikkelit
• Luennot, simulaatioharjoitukset ja niiden etukäteistehtävät
Oppimateriaalia itsenäisiä tehtäviä ja simulaatioihin valmistautumista varten:
• Lehtonen Jenni, Tähkäpää Juuso & Yli-Penttilä Kaisa: Aivoverenkiertohäiriöpotilaan oireiden tunnistaminen ja ensihoito: sähköinen oppimateriaali ensihoitajille. http://uvkk.kirah.fi/ensihoito/avh/
• ISBAR-materiaali
• Kardioversio video
• Terveysportti: Ensihoito, EKG, Duodecim lääketietokanta, Käypä hoito -suositukset
• Ensihoidon potilasturvallisuus (oppiportti.fi)
• Assessment Skills For Paramedics, Edit. by Amanda y Blaber and Graham Harris. Saatavilla e-kirjana Finnassa.

Opetusmenetelmät

• asiantuntijaluennot
• vuorovaikutteiset luennot kytkettyinä etukäteistehtäviin
• ohjattu työpajaharjoittelu puoliryhmissä
• etukäteistehtävät ennen simulaatioita ja simulaatioharjoitukset
• ohjattu ajoharjoittelu hälytysajoneuvolla
• itsenäinen opiskelu ja niihin liittyvät verkkokurssit
• itsenäiset työpajat
• kirjallinen tentti
• ohjaajana toimiminen ensiapurasteilla

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti, mahdollinen uusinta erikseen sovittuna ajankohtana.

Kansainvälisyys

• Etukäteismateriaalina simulaatioihin kansainvälisiä opetusvideoita ja tieteellisiä artikkeleita
• Simulaatioharjoitukset toteutetaan osin yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa; opiskelijat toimivat simulaatioissa pareina työelämässä toimivien ensihoitajien kanssa
• Potilasskenaariot luodaan ja niiden oikeellisuus varmistetaan yhteistyössä työelämän asiantuntijoiden kanssa.
• Simulaatioharjoituksissa pääpaino moniammatillisessa tiimityöskentelyssä, yhteisvastuullisuudessa, rakentavassa palautteessa sekä ammatillisen kasvun vahvistamisessa turvallisessa ja positiivisessa oppimisympäristössä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

• asiantuntijaluennoille osallistuminen
• etukäteisvalmistautuminen ja osallistuminen työpajoihin
• etukäteisvalmistautuminen ja osallistuminen simulaatioharjoituksiin
• ajoharjoitteluun osallistuminen
• kirjallinen tentti ja siihen valmistautuminen
• Ohjaajana toimiminen ensiapurasteilla
Opiskelijan työtä 243h

Sisällön jaksotus

• Eri-ikäisten potilaiden haastattelu ja tutkiminen (ABCDE), hoidon tarpeen sekä tarvittavien resurssien arviointi, työdiagnoosin tekeminen sekä oireiden mukainen ensihoito vaativissa ensihoitotilanteissa
• Työpari- ja CRM-työskentely
• Tilanteen johtaminen
• Hoitotason ensihoidon käytettävien hoito- ja tutkimusvälineiden turvallinen käyttö
• Hoitotason ensihoidon lääkehoito
• Kirjaaminen ja raportointi (ISBAR)
• VIRVE -viestintä erilaisissa vaativissa toimintaympäristöissä
• Potilaan voimavaroja edistävä työtapa, sekä aseptinen ja ergonominen työskentely ensihoitotilanteissa
• Yleisimmät akuutisti sairastuneen ja vammautuneen potilaan ensihoitoa vaativat tilanteet ja niiden ensihoito
• Taktinen hoitoelvytysprotokolla Käypä hoito -suositusten mukaisesti
• Hälytysajo ja turvallinen ajoneuvon käsittely
• Viranomaisyhteistyö, viranomaistahojen johtosuhteet ja vastuualueet erilaisissa onnettomuustilanteissa
• Ensihoitajan psyykkinen hyvinvointi ja työssä jaksaminen
• Ensihoitotyön eettiset erityistilanteet
• Ympäristön turvallisuusriskit ja toimintaturvallisuuden varmistaminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelualustana Itslearning.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Itsenäisten tehtävien ja niihin liittyvien tietotestien läpäisy HKS/HYL
• etukäteistehtävien ja mahdollisten tietotestien läpäisy ennen simulaatioita HKS/HYL
• simulaatioharjoituksien hyväksytty suoritus HKS/HYL
• osallistuminen taitopajaharjoitteluun HKS/HYL
• osallistuminen ajoharjoitteluun HKS/HYL
• verkkokurssi HKS/HYL
• kirjallinen tentti 0-5
• ohjaajana toimiminen ensiapurasteilla HKS/HYL

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

9 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jaana Koskela
 • Jani Paulin
 • Lasse Putko
Ryhmät
 • PENHOK22
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K22

Tavoitteet

Tavoitteet
• Syventää osaamistaan eri-ikäisten potilaiden terveysongelmista, peruselintoimintoja tukevasta ensihoidosta, osaa itsenäisesti määrittää hoidon kiireellisyyden ja tehdä työdiagnoosin CRM-periaatteiden mukaisesti
• Osaa johtaa tiimiä ensihoitotilanteissa
• Syventää osaamistaan viranomaisyhteistyöstä, osaa hyödyntää sitä esim. moniongelmaisten potilaiden ja heidän läheistensä ensihoidossa ja jatkohoidon järjestämisessä
• Osaa ottaa huomioon ympäristön turvallisuusriskit ja osaa varmistaa toimintaturvallisuuden ensihoidon erityistilanteessa
• Tietää eri viranomaistahojen johtosuhteet ja vastuualueet erilaisissa onnettomuustilanteissa sekä hallitsee potilasluokituksen suuronnettomuustilanteessa
• Hallitsee periaatteet, joissa hoidosta pidättäytyminen on potilaan edun kannalta perusteltua

Sisältö

Sisältö
• Eri-ikäisten potilaiden haastattelu ja tutkiminen (ABCDE), hoidon tarpeen sekä tarvittavien resurssien arviointi, työdiagnoosin tekeminen sekä oireiden mukainen ensihoito vaativissa ensihoitotilanteissa
• Työpari- ja CRM-työskentely
• Tilanteen johtaminen
• Hoitotason ensihoidon käytettävien hoito- ja tutkimusvälineiden turvallinen käyttö
• Hoitotason ensihoidon lääkehoito
• Kirjaaminen ja raportointi (ISBAR)
• VIRVE -viestintä erilaisissa vaativissa toimintaympäristöissä
• Potilaan voimavaroja edistävä työtapa, sekä aseptinen ja ergonominen työskentely ensihoitotilanteissa
• Yleisimmät akuutisti sairastuneen ja vammautuneen potilaan ensihoitoa vaativat tilanteet ja niiden ensihoito
• Taktinen hoitoelvytysprotokolla Käypä hoito -suositusten mukaisesti
• Hälytysajo ja turvallinen ajoneuvon käsittely
• Viranomaisyhteistyö, viranomaistahojen johtosuhteet ja vastuualueet erilaisissa onnettomuustilanteissa
• Ensihoitajan psyykkinen hyvinvointi ja työssä jaksaminen
• Ensihoitotyön eettiset erityistilanteet
• Ympäristön turvallisuusriskit ja toimintaturvallisuuden varmistaminen

Oppimateriaalit

Tenttikirjallisuus:
• Kuisma, ym. (toim.). 2021. Ensihoito s. 210-718 (soveltuvin osin).
• Ensihoito-opas: s. 184 - 298 (115 s), 369 - 374 (6 s), 381 - 417 (37 s)
• Helovuo ym. 2012. Potilasturvallisuus. Fioca Oy, Helsinki.
• Castren ym. 2015. Suuronnettomuusopas. Duodecim.
• Tieteelliset artikkelit
• Luennot, simulaatioharjoitukset ja niiden etukäteistehtävät
Oppimateriaalia itsenäisiä tehtäviä ja simulaatioihin valmistautumista varten:
• ISBAR-materiaali
• Terveysportti: Ensihoito, EKG, Duodecim lääketietokanta, Käypä hoito -suositukset
• Ensihoidon potilasturvallisuus (oppiportti.fi)
• Assessment Skills For Paramedics, Edit. by Amanda y Blaber and Graham Harris. Saatavilla e-kirjana Finnassa.

Opetusmenetelmät

• asiantuntijaluennot
• vuorovaikutteiset luennot kytkettyinä etukäteistehtäviin
• ohjattu työpajaharjoittelu puoliryhmissä
• etukäteistehtävät ennen simulaatioita ja simulaatioharjoitukset
• ohjattu ajoharjoittelu hälytysajoneuvolla
• itsenäinen opiskelu ja niihin liittyvät verkkokurssit
• itsenäiset työpajat
• kirjallinen tentti
• ohjaajana toimiminen ensiapurasteilla

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti, mahdollinen uusinta erikseen sovittuna ajankohtana.

Kansainvälisyys

• Etukäteismateriaalina simulaatioihin kansainvälisiä opetusvideoita ja tieteellisiä artikkeleita
• Simulaatioharjoitukset toteutetaan osin yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa; opiskelijat toimivat simulaatioissa pareina työelämässä toimivien ensihoitajien kanssa
• Potilasskenaariot luodaan ja niiden oikeellisuus varmistetaan yhteistyössä työelämän asiantuntijoiden kanssa.
• Simulaatioharjoituksissa pääpaino moniammatillisessa tiimityöskentelyssä, yhteisvastuullisuudessa, rakentavassa palautteessa sekä ammatillisen kasvun vahvistamisessa turvallisessa ja positiivisessa oppimisympäristössä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

• asiantuntijaluennoille osallistuminen
• etukäteisvalmistautuminen ja osallistuminen työpajoihin
• etukäteisvalmistautuminen ja osallistuminen simulaatioharjoituksiin
• ajoharjoitteluun osallistuminen
• kirjallinen tentti ja siihen valmistautuminen
• Ohjaajana toimiminen ensiapurasteilla
Opiskelijan työtä 243h

Sisällön jaksotus

• Eri-ikäisten potilaiden haastattelu ja tutkiminen (ABCDE), hoidon tarpeen sekä tarvittavien resurssien arviointi, työdiagnoosin tekeminen sekä oireiden mukainen ensihoito vaativissa ensihoitotilanteissa
• Työpari- ja CRM-työskentely
• Tilanteen johtaminen
• Hoitotason ensihoidon käytettävien hoito- ja tutkimusvälineiden turvallinen käyttö
• Hoitotason ensihoidon lääkehoito
• Kirjaaminen ja raportointi (ISBAR)
• VIRVE -viestintä erilaisissa vaativissa toimintaympäristöissä
• Potilaan voimavaroja edistävä työtapa, sekä aseptinen ja ergonominen työskentely ensihoitotilanteissa
• Yleisimmät akuutisti sairastuneen ja vammautuneen potilaan ensihoitoa vaativat tilanteet ja niiden ensihoito
• Taktinen hoitoelvytysprotokolla Käypä hoito -suositusten mukaisesti
• Hälytysajo ja turvallinen ajoneuvon käsittely
• Viranomaisyhteistyö, viranomaistahojen johtosuhteet ja vastuualueet erilaisissa onnettomuustilanteissa
• Ensihoitajan psyykkinen hyvinvointi ja työssä jaksaminen
• Ensihoitotyön eettiset erityistilanteet
• Ympäristön turvallisuusriskit ja toimintaturvallisuuden varmistaminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelualustana Itslearning.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Itsenäisten tehtävien ja niihin liittyvien tietotestien läpäisy HKS/HYL
• etukäteistehtävien ja mahdollisten tietotestien läpäisy ennen simulaatioita HKS/HYL
• simulaatioharjoituksien hyväksytty suoritus HKS/HYL
• osallistuminen taitopajaharjoitteluun HKS/HYL
• osallistuminen ajoharjoitteluun HKS/HYL
• kirjallinen tentti 0-5
• ohjaajana toimiminen ensiapurasteilla HKS/HYL

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 27.10.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 17.11.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Saimi Ristimäki
 • Heli Aarnio
 • Jaana Koskela
 • Nita Björklöf
 • Lasse Putko
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PENHOS23
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S23
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tavoitteet:
• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja ensihoitojärjestelmä
• Osaa arvostaa potilasta oman elämänsä asiantuntijana ja toimijana
• Hallitsee tiedon haun perusteet
• Tietää hoitotyön arvot ja periaatteet sekä keskeiset käsitteet
• Tietää ammatillisen ja hoidollisen vuorovaikutuksen potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa.
• Tietää ammatillisen yhteistyön periaatteet
• Osaa käyttää hoitotyön päätöksenteossa ja kirjaamisessa hoitotyön prosessia;
• Osaa kirjata potilaan kansallisen hoitotyön kirjaamismallin mukaisesti
• Tietää potilasturvallisuuden keskeiset periaatteet ensihoidossa ja hoitotyössä
• Osaa työskennellä aseptisesti ja ergonomisesti
• Osaa kommunikoida selkeästi varmistaakseen potilasturvallisuuden
• Osaa käyttää perushoidossa käytettävää välineistöä
• Tietää, miten arvioida potilaan voimavaroja ja hoidon tarpeita
• Hallitsee perustiedot ja -taidot hoitotyössä tarvittavista keskeisistä toimenpiteistä
• Osaa määritellä potilaan hoidon tarpeita ja tavoitteita sekä suunnitella ja toteuttaa keskeisiä hoitotyön auttamismenetelmiä asiakkaan/potilaan voimavaroja edistäen
• Tietää haavanhoidon periaatteet ja osaa soveltaa tietojaan toteuttaessaan kroonisen haavan hoitoa
• Tietää kivun arviointimenetelmät sekä lääkkeettömät kivunhoidon menetelmät
• Tietää, miten järjestelmällisesti arvioidaan välittömän hoidon tarve
• Osaa toimia välitöntä ensiapua vaativissa tilanteissa
• Kuoleman kohtaaminen ja vainajan laitto

Sisältö

Sisällöt
• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja ensihoitojärjestelmä
• Tiedon haku
• Hoitotyön keskeiset käsitteet
• Ammatillinen vuorovaikutus
• Hoidollinen päätöksenteko
• Hoitotyön prosessi, päätöksenteko ja kirjaaminen
• CRM:n ja potilasturvallisuuden lähtökohdat
• Turvallisen hoitoympäristön järjestäminen
• Tietoturva, tietosuoja ja tietoteknologia
• Infektioiden torjunta; Käsihygienia, varotoimet ja eristyksen järjestäminen
• Ergonominen työskentely ja potilaan liikkumisessa avustaminen
• ISBAR-raportointityökalun käyttö
• Potilaan tarkkailu
• Päivittäisissä toiminnoissa avustaminen
• Hoitotyön tavallisimmat auttamismenetelmät ja hoitotoimenpiteet
• Kudoseheys, painehaavojen ehkäisy ja kroonisten haavojen hoito
• Kivun arviointi ja kivunhoidon lääkkeettömät menetelmät
• ABCDE-protokolla ja NEWS
• Ensiapu ja peruselvytys

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 22.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Nina Rantalaiho
Ryhmät
 • PENHOS23
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S23

Tavoitteet

Tavoitteet
• Osaa kohdata potilaita yksilöllisesti oman elämänsä asiantuntijana ja toimijana.
• Osaa työskennellä hoitotyön arvojen, periaatteiden ja keskeisten säädösten mukaisesti.
• Tietää keskeiset luotettavat tiedonlähteet ja osaa hyödyntää niitä potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa
• Kykenee ammatilliseen vuorovaikutukseen potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa
• Osallistuu ammatilliseen yhteistyöhön
• Osaa työskennellä aseptisesti ja ergonomisesti sekä työ- ja potilasturvallisuuden periaatteet huomioiden
• Tietää, miten lääkehoitosuunnitelma ohjeistaa lääkehoitoprosessia
• Osaa arvioida potilaan voimavaroja ja vointia
• Osaa määritellä potilaan hoidon tarpeita ja suunnitella potilaan yksilöllistä hoitoa
• Osaa toteuttaa asianmukaisesti keskeisiä hoitotyön auttamismenetelmiä
• Osaa ohjata ja toimia potilas- ja voimavaralähtöisesti
• Osaa seurata potilaan ruokailun toteutumista ja ravinnon saantia sekä tunnistaa hänen ravitsemukseensa liittyviä riskejä
• Osaa tunnistaa, arvioida ja hoitaa potilaan kipua
• Osaa toteuttaa potilaan lääkehoidon lääkärin määräyksen mukaisesti ja hallitsee siinä tarvittavat laskutoimitukset
• Osaa turvallisesti toteuttaa lääkehoitoa eri antoreittejä käyttäen
• Osaa raportoida ja kirjata tarkoituksenmukaisesti potilaan hoitoprosessin mukaisesti
• Osaa hyödyntää lääkehoitopassia oman lääkehoito-osaamisensa tunnistamisessa

Sisältö

Sisältö
• Potilaiden yksilöllinen ja arvostava kohtaaminen, hoidon tarpeiden määrittely, hoidon suunnittelu ja toteuttaminen
• Moniammatillisessa työryhmässä toimiminen
• Lääkehoidon toteuttaminen
• Ravitsemustilan arviointi ja hoito
• Potilaan ohjaaminen ja opetusmenetelmät
• Omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen
• Hoitotyön prosessi ja rakenteinen kirjaaminen
• Kuntoutus ja jatkohoito
• Työ- ja potilasturvallisuus
• Eettinen ja vastuullinen toiminta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Hoitotyön perusteet
Harjoittelu kliinisessä oppimisympäristössä

1 op x 27h x 6 = 160h

Tästä vähennetään vielä 6h, joten harjoittelua kliinisessä ympäristössä tulee yhteensä 154h

Sisällön jaksotus

20.11-17.12.2023

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Mervi Rasilainen
Ryhmät
 • PENHOK24
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K24

Tavoitteet

Tavoitteet
• Osaa kohdata potilaita yksilöllisesti oman elämänsä asiantuntijana ja toimijana.
• Osaa työskennellä hoitotyön arvojen, periaatteiden ja keskeisten säädösten mukaisesti.
• Tietää keskeiset luotettavat tiedonlähteet ja osaa hyödyntää niitä potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa
• Kykenee ammatilliseen vuorovaikutukseen potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa
• Osallistuu ammatilliseen yhteistyöhön
• Osaa työskennellä aseptisesti ja ergonomisesti sekä työ- ja potilasturvallisuuden periaatteet huomioiden
• Tietää, miten lääkehoitosuunnitelma ohjeistaa lääkehoitoprosessia
• Osaa arvioida potilaan voimavaroja ja vointia
• Osaa määritellä potilaan hoidon tarpeita ja suunnitella potilaan yksilöllistä hoitoa
• Osaa toteuttaa asianmukaisesti keskeisiä hoitotyön auttamismenetelmiä
• Osaa ohjata ja toimia potilas- ja voimavaralähtöisesti
• Osaa seurata potilaan ruokailun toteutumista ja ravinnon saantia sekä tunnistaa hänen ravitsemukseensa liittyviä riskejä
• Osaa tunnistaa, arvioida ja hoitaa potilaan kipua
• Osaa toteuttaa potilaan lääkehoidon lääkärin määräyksen mukaisesti ja hallitsee siinä tarvittavat laskutoimitukset
• Osaa turvallisesti toteuttaa lääkehoitoa eri antoreittejä käyttäen
• Osaa raportoida ja kirjata tarkoituksenmukaisesti potilaan hoitoprosessin mukaisesti
• Osaa hyödyntää lääkehoitopassia oman lääkehoito-osaamisensa tunnistamisessa

Sisältö

Sisältö
• Potilaiden yksilöllinen ja arvostava kohtaaminen, hoidon tarpeiden määrittely, hoidon suunnittelu ja toteuttaminen
• Moniammatillisessa työryhmässä toimiminen
• Lääkehoidon toteuttaminen
• Ravitsemustilan arviointi ja hoito
• Potilaan ohjaaminen ja opetusmenetelmät
• Omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen
• Hoitotyön prosessi ja rakenteinen kirjaaminen
• Kuntoutus ja jatkohoito
• Työ- ja potilasturvallisuus
• Eettinen ja vastuullinen toiminta

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 06.10.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 27.10.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Heli Aarnio
 • Nita Björklöf
Ryhmät
 • PENHOS23
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S23

Tavoitteet

Tavoitteet
• tietää mitä immuniteetillä ja puolustusjärjestelmällä tarkoitetaan
• tietää rokottamisen tarkoituksen ja tietoperustan
• tietää mitä hoitoon liittyvällä infektiolla ja infektioriskien hallinnalla tarkoitetaan
• tietää aseptisen työskentelyn merkityksen

Sisältö

Sisältö
• keskeisen käsitteistö
• vastustuskyky ja immunisaatio
• infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
• käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
• tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Nita Björklöf
Ryhmät
 • PENHOK24
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K24

Tavoitteet

Tavoitteet
• tietää mitä immuniteetillä ja puolustusjärjestelmällä tarkoitetaan
• tietää rokottamisen tarkoituksen ja tietoperustan
• tietää mitä hoitoon liittyvällä infektiolla ja infektioriskien hallinnalla tarkoitetaan
• tietää aseptisen työskentelyn merkityksen

Sisältö

Sisältö
• keskeisen käsitteistö
• vastustuskyky ja immunisaatio
• infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
• käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
• tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Sisällön jaksotus

Sisältö
• keskeisen käsitteistö
• vastustuskyky ja immunisaatio
• infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
• käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
• tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Saimi Ristimäki
 • Jaana Koskela
 • Nina Rantalaiho
Ryhmät
 • PENHOS21
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S21

Tavoitteet

Tavoitteet
• Syventää osaamistaan ikääntyneen ja erityistukea tarvitsevan potilaan ensihoidossa ja hoitotyössä
• Tietää ikääntyneen ja erityistukea tarvitsevan potilaan hoitotyön eettiset arvot ja periaatteet ja arvostaa vanhuutta elämänvaiheena
• Tietää ja tunnistaa ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Tietää ja osaa käyttää ikääntyneen ja erityistukea tarvitsevan potilaan terveyden, toimintakyvyn sekä voimavarojen arvioinnin ja niiden ylläpitämiseen käytettäviä hoitotyön menetelmiä
• Tietää tavallisimmat muistisairaudet, niiden hoito- ja palveluketjun
• Tuntee ravitsemuksen merkityksen iäkkään ihmisen hoidossa ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden ravitsemusta eri tilanteissa yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden ja erityistukea tarvitsevien potilaiden turvallista ja vaikuttavaa lääkehoitoa ensihoidossa ja hoitotyössä
• Osaa tukea ja ohjata perhettä ja läheisiä ikääntyvän hoidossa
• Tietää ja tunnistaa keskeisimmät kehitysvammat ja vammautumisesta aiheutuvat muutokset sekä hoitotyön auttamismenetelmät

Sisältö

Sisältö:
• Ikääntyneen ja erityistukea tarvitsevan potilaan ensihoito ja siihen liittyvät erityispiirteet
• Ikääntyneen ensihoito ja hoitotyö, geriatria ja farmakologia
• Ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat riskitekijät
• Ikääntyneen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi sekä tukeminen eri ympäristöissä
• Ikääntyneen ravitsemus, sen toteuttaminen ja ohjaus eri tilanteissa
• Geroteknologia
• Muistisairaudet ja muistisairaan hoitotyö, muistisairaan potilaan kivunhoito
• Ikääntyneiden hoitoon liittyvä lainsäädäntö ja ikääntyneiden palvelut: kotihoito ja muut kotiin vietävät palvelut
• Ikääntyneen lääkehoidon turvallinen ja vaikuttava toteuttaminen ensihoidossa ja hoitotyössä
• Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten osallisuuden tukeminen hoidossa

Oppimateriaalit

Tarkentuu opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Simulaatiot
Itsenäiset tehtävät

Kansainvälisyys

Vertaisoppiminen
Simulaatio-oppiminen
Tiimioppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus simulaatiot (face to face sekä via TEAMS)
Itsenäiset tehtävät
Kirjallinen tehtävä

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käsitellään
- ikääntymistä käsitteenä, yhteiskunnallisena ilmiönä.
- ikääntyneen normaaleja, fysiologisia muutoksia
- Ikääntyneiden toimintakykyä ja sen arviointia eri miitareiden avulla
- Ikääntyneiden lääkehoitoa
- Ikääntyneiden palvelujärjestelmää kokonaisuutena sekä tarkemmin vielä niin kotisairaanhoitoa vastaanottotoimintaa kuin kotisairaalaakin.
- Erityistukea tarvitsevan potilaan hoitotyössä käydään keskeiset kehitysvammat lyhyesti läpi.
- Erityistukea potilaan ja omaisten kanssa kommunikointi

Opintojakso päivittyy edelleen!

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Simulaatiot (Via Teams) Hyväksytty/Hylätty

Simulaatiot (Face to face) Hyväksytty /Hylätty

Kirjallinen tehtävä 0-5

Muut tehtävät Hyväksytty /Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 08.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jaana Koskela
Ryhmät
 • PENHOK21
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K21

Tavoitteet

Tavoitteet
• Tunnistaa perustutkintonsa jälkeiset urakehitysmahdollisuudet
• Ymmärtää hyväksi johtajaksi kasvamisen, sen edellyttämän teoreettisen opiskelun ja käytännön johtamistyön yhteyden
• Oppii työnantajan ja työntekijän velvollisuudet ja oikeudet
• Saa valmiuksia työhyvinvoinnin johtamiseen ja osaa toimia rakentavasti työyhteisössä
• Tuntee osaamisen johtamisen ja työntekijän osaamisen kehittymisen perusperiaatteet
• Ymmärtää eettisyyden johtamistyön perustana
• Osaa arvioida ja kehittää hoitotyön laatua hoitoprosessin kaikissa vaiheissa, sekä tuntee ammatillisen vastuunsa hoidon laadun varmistamisessa
• Osaa tarkastella kestävää kehitystä ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta
• Suorittaa hyväksytysti valtakunnallisen sairaanhoitajien ydinosaamisen (180 op) kokeen

Sisältö

Sisältö
• Perustutkinnon jälkeiset urakehitysmahdollisuudet
• Sosiaali- ja terveysalan johtamisen erityispiirteet ja reunaehdot
• Henkilöstöjohtaminen
• Työntekijän velvollisuudet ja oikeudet
• Osaamisen johtaminen ja työntekijän osaamisen kehittyminen: rekrytointi, perehdytys, kehityskeskustelut, osaamisen kehittäminen
• Työyhteisötaidot ja työhyvinvoinnin johtaminen
• Laatu ja laadunvarmistus terveydenhuollossa
• Valtakunnallinen sairaanhoitajien ydinosaamisen (180 op) koe

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

05.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jani Paulin
 • Jari Säämänen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PENHOK21
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K21
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Tavoitteet
• harjaantuu tunnistamaan ammatillisen tehtäväkenttänsä keskeisiä kehittämistarpeita
• tietää terveydenhuollon kehittämisen ja terveystieteellisen tutkimusprosessin, sekä projektityöskentelyn luonteen ja kulun
• osaa käyttää tavallisimpia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä
• osaa tulkita ja soveltaa kehittämis- ja tutkimustyössä tuotettuja tuloksia

Sisältö

Sisältö
• keskeiset käsitteet: terveydenhuollon, ensihoidon ja hoitotyön kehittäminen, tieteellinen tutkimus, soveltava tutkimus, projektityö
• tutkivan kehittämisen eettiset ja juridiset lähtökohdat
• tutkimus- ja kehittämishankkeen vaiheet
• tutkimus- ja kehittämismenetelmät
• aineiston keruu, käsittely ja analysointi
• tutkimustulosten tulkinta ja soveltaminen
• tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys
• kehittämis- ja tutkimustyön suunnittelu ja raportointi

Oppimateriaalit

Oppimateriaali mainitaan Itslearning:ssä.

Opetusmenetelmät

Verkkopedagogiikka, tutkimus

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys
Yksilöllinen oppiminen
Yhteisöllinen oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toteutus on kokonaan verkossa, jolloin itsenäistä työskentelyä on 81h (3 op).
Verkkokurssi sisältää useita tehtäviä, jotka arvioidaan hyväksytty-hylätty periaatteella.
Lopuksi verkossa tehtävä tentti arvioidaan numeerisesti 0-K5.

Sisällön jaksotus

Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen 3 op on verkkokurssi. Oppimisalustana toimii Itslearning.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen AMK:n kiintiö 3-5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 0-5 (kirj. tehtävät hyv. - hyl.). Numero määräytyy tentin pistemäärän perusteella.

alle 35p = Hylätty (0)
35-41 p = T1
42-48 p = T2
49-55 p = H3
56-62 p = H4
63-70 p = K5

Ilmoittautumisaika

30.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jari Säämänen
Ryhmät
 • PENHOS21
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S21

Tavoitteet

Tavoitteet
• harjaantuu tunnistamaan ammatillisen tehtäväkenttänsä keskeisiä kehittämistarpeita
• tietää terveydenhuollon kehittämisen ja terveystieteellisen tutkimusprosessin, sekä projektityöskentelyn luonteen ja kulun
• osaa käyttää tavallisimpia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä
• osaa tulkita ja soveltaa kehittämis- ja tutkimustyössä tuotettuja tuloksia

Sisältö

Sisältö
• keskeiset käsitteet: terveydenhuollon, ensihoidon ja hoitotyön kehittäminen, tieteellinen tutkimus, soveltava tutkimus, projektityö
• tutkivan kehittämisen eettiset ja juridiset lähtökohdat
• tutkimus- ja kehittämishankkeen vaiheet
• tutkimus- ja kehittämismenetelmät
• aineiston keruu, käsittely ja analysointi
• tutkimustulosten tulkinta ja soveltaminen
• tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys
• kehittämis- ja tutkimustyön suunnittelu ja raportointi

Oppimateriaalit

Oppimateriaali mainitaan Itslearning:ssä.

Opetusmenetelmät

Verkkopedagogiikka, tutkimus

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys
Yksilöllinen oppiminen
Yhteisöllinen oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toteutus on kokonaan verkossa, jolloin itsenäistä työskentelyä on 81h (3 op).
Verkkokurssi sisältää useita tehtäviä, jotka arvioidaan hyväksytty-hylätty periaatteella.
Lopuksi verkossa tehtävä tentti arvioidaan numeerisesti 0-K5.

Sisällön jaksotus

Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen 3 op on verkkokurssi. Oppimisalustana toimii Itslearning.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen AMK:n kiintiö 3-5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 0-5 (kirj. tehtävät hyv. - hyl.). Numero määräytyy tentin pistemäärän perusteella.

alle 35p = Hylätty (0)
35-41 p = T1
42-48 p = T2
49-55 p = H3
56-62 p = H4
63-70 p = K5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 12.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Ojala
 • Nina Rantalaiho
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PENHOS22
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S22
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tavoitteet
• tietää kirurgisen potilaan hoitopolun
• osaa kirurgisesti hoidettavan potilaan hoitokokonaisuuden, sen erilaiset lähtökohdat, erityispiirteet ja eettiset vaatimukset erilaisten potilaiden kohdalla.
• osaa aseptisen ja suunnitelmallisen työskentelyn
• osaa edistää ja toteuttaa työ- ja potilasturvallisuutta kirurgisen potilaan hoidossa
• osaa suunnitella, toteuttaa, seurata ja arvioida turvallista ja vaikuttavaa kirurgisen potilaan lääke- ja nestehoitoa
• harjoittelee erilaisia kirurgisen potilaan hoitotyön auttamismenetelmiä
• osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kirurgisen potilaan ohjausta ja opetusta asiakas- ja ryhmä lähtöisesti yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.
• osaa tukea kirurgisen potilaan omahoitoa leikkauksen jälkeisessä hoidossa sairaalassa ja kotona
• osaa varmistaa ajantasaisen tiedonkulun kirurgisen potilaan hoidon eri vaiheissa.
• ymmärtää elinikäisen oppimisen merkityksen kirurgisen potilaan hoitotyössä
• kehittää omaa ammattitaitoa

Sisältö

Sisältö
• Kirurgisen potilaan hoitopolut
• Yleisimmät kirurgista hoitoa vaativat sairaudet, niiden hoitotyö ja kuntoutus
• Kirurgisen potilaan hoidossa käytettävät auttamismenetelmät
• Pre- intra- ja postoperatiivinen hoitotyö
• Aseptinen työskentely
• Akuutin kivun arviointi ja hoito
• Kirurgisen haavan tarkkailu ja hoito
• Pre- intra- ja postoperatiivinen hoitotyö
• Yksilöllinen potilaan ohjaus ja omaisten ohjaus
• Kirjaaminen ja raportointi

Oppimateriaalit

KIRURGIA JA FARMAKOLOGIA
Hammar, A-M. 2011. Kirurgian perusteet. WSOY . Sivut: 41-185, 186-192, 201-220, 221-234, 273-275, 278-300, 314-339, 357-398.
tai vastaavat aiheet
Roberts, P.; Alhava, E.; Höckerstedt, K; Leppäniemi, A. 2010. Kirurgia. Saatavana myös ekirjana 2014. Terveyskirjasto, Oppiportti.
Oppimateriaali:
KIRURGISEN POTILAAN HOITOTYÖ
Tenttimateriaali:
Ahonen O. & Blek-Vehkaluoto ym. 2016. Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoitotyö. Sanoma Pro Oy, Helsinki. Sivut: Luku 4. Kirurgisia sairauksia sairastavien hoitotyö:100-135.Luku 10. Ruoansulatuselimistön sairauksia sairastavien hoitotyö: 515-582. Luku 11. Umpi- ja maitorauhasten sairauksia sairastavien hoitotyö:Rintasyöpää sairastavanhoitotyö 612 - 619. Luku 12 Erityselimistön sairauksia sairastavan hoitotyö 621- 638, 676- 698. Luku 13. Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia sairastavien hoitotyö: 699-732, 740-747.
Ahonen O. & Blek-Vehkaluoto ym. 2012. Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoitotyö. Sanoma Pro Oy, Helsinki. Sivut: 98-128, 496-555, 583-590, 591-607, 644-665, 667-696
(Anttila, V-J ym.2010. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. 6.painos. Suomen kuntaliitto.
Postoperatiivisten infektioiden merkitys 204-205
Leikkaushaavan paraneminen ja jälkihoito 206-211
Leikkausalueen infektiot 212-218
Leikkausalueen infektioiden ehkäisytoimet 219-225
Mikrobilääkeprofylaksin käyttö kirurgiassa 231- 237)
Uudistettu painos kirjasta löytyy tosiaan sekä sähköisenä että painettuna kurssikirjana Lemminkäisenkadun kampuskirjastosta. Ihan Anttila, V-J ym. 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. 7. uudistettu painos. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos..
Luku 14. Leikkausalueen infektioiden merkitys s. 168- 169
Luku 15. Leikkaushaavan paraneminen ja jälkihoito s. 170-175
Luku 16. Leikkausalueen infektioiden ehkäisytoimet s. 176-186
Luku 17. Mikrobilääkeprofylaksin käyttö kirurgiassa s. 187-193
Ellibs verkkokirjan käyttöön kirjaudutaan Haka-tunnuksilla (Turun AMK:n käyttäjätunnus), jolloin ei tarvitse luoda erillisiä tunnuksia.
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta (e-kirja)
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta (painettu kirja)
Verkkokirjan käyttöohje: Tiedonhakijan oppaat > E-kirjaopas > Kotimaiset e-kirjapalvelut > Ellibs-ohje
Infektioiden torjunnan perusteet. Suositus hoitoon liittyvien infektioiden torjunnasta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella 5.7.2017

Saano, S. Lääkehoidon käsikirja. WSOY, 2020. Pahoinvoinnin lääkehoito ja Kivun lääkehoito
Lukkarinen H., Virsiheimo T., Hiivala K., Savo M & Salomäki T. 2012. Käsikirja potilaan heräämövaiheen seurannasta ja turvallisesta siirrosta vuodeosastolle. Hotus. (soveltuvin osin)
Surgical nursing
Muu ajankohtainen kirjallisuus ja artikkelit

Opetusmenetelmät

Lähi-, itsenäinen ja verkko-opetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan opiskelijoiden kanssa yhdessä, tarkemmat tiedot ITSissä

Kansainvälisyys

Tiimioppiminen,yhteistyö työelämäasiantuntijoiden kanssa, learning meetings in teams,

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

vastaavan opintojakson suorittaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus:
4 op – opiskelijan työ = 108h
Lähioppiminen eri muodoissa
Harjoittelu luokassa 1 op
Itsenäinen oppiminen, kirjallinen työ ja kotitenttiin valmistautuminen

Sisällön jaksotus

Sisältö ja ajoitus: Opintojakso sisältää 2 op englannin kielellä toteutettavia opintoja:
Kirurginen hoitotyö KIHO, Opintojakson johdanto (1h)
Surgical Nursing
Kirurgia ja farmakologia
• Kirurgisen potilaan hoitopolut; elektiivinen ja päivystyspotilas
• Pre- intra- ja postoperatiivinen hoitotyö
• Yleisimmät kirurgista hoitoa vaativat sairaudet, niiden hoitotyö ja kuntoutus
o Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
o Ruuansulatuselimistön kirurgiset sairaudet
o Urologiset sairaudet
o Keuhko-, sydän- ja verisuonisairaudet
• Kirurgisen potilaan hoidossa käytettävät auttamismenetelmät
o Yksilöllinen potilaan ohjaus ja omaisten ohjaus
o Akuutin kivun hoito ja yleisimmät kipulääkkeet
o Erilaisten kirurgisten haavojen hoito ja avanteen hoito
o Hoidon kirjaaminen ja raportointi
o Nestehoito – ja lääkehoidon suunnitelma ja nestetasapainon laskeminen
o Verensiirto (elektiivinen kirurginen potilas)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Sovitaan opiskelijoiden kanssa yhdessä, tarkemmat tiedot ITSissä
- tietotestit 5-1/hylätty
- tentti 5-1 / hylätty
- kirjallinen työ hyväksytty / mahdollinen korottava vaikutus loppu arvosanaan

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 10.11.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Seija Kirkko-Jaakkola
 • Anniina Friman
Ajoitusryhmät
 • ryhmä 1 (Koko: 17. Avoin AMK: 0.)
 • ryhmä 2 (Koko: 17. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PENHOK23
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K23
Pienryhmät
 • ryhmä 1
 • ryhmä 2

Tavoitteet

Tavoitteet
• Osaa ohjata potilasta tutkimuksiin valmistautumisessa ja tutkimusten jälkeen
• Tietää tavallisimmat laboratoriotutkimukset ja osaa selittää niiden merkityksen
• Osaa ottaa laadukkaita tutkimusnäytteitä ja tulkita niitä
• Tietää tavallisimmat sisätautipotilaan kliinisen fysiologian tutkimukset ja hoitotyön roolin niissä

Sisältö

Sisältö
• Yleisimmät laboratoriotutkimukset (veri- ja virtsatutkimukset)
• Potilaan esivalmistelu ja sen merkitys
• Potilaan ohjaus näytteenotossa
• Näytteenoton vakiointi ja laadunhallinta
• Vena- ja ihopistosnäytteenotto
• Virtsanäytteenotto ja virtsan kemiallinen seulonta
• Näytteenoton komplikaatiot
• Näytteen säilytys ja kuljetus
• Vieritestit ja vieritestilaitteiden laadunhallinta
• Potilaan ohjaus ja tutkimuksiin valmistaminen
• Tavallisimmat kliinisen fysiologian tutkimukset (esim. EKG:n rekisteröinti, PEF-mittaus, Spirometria, Matoux-testi)
• Hoitotyön rooli tutkimusten toteuttamisessa

Sisällön jaksotus

Kliiniset laboratoriotutkimukset
• Yleisimmät laboratoriotutkimukset (veri- ja virtsatutkimukset)
• Potilaan esivalmistelu ja sen merkitys
• Potilaan ohjaus näytteenotossa
• Näytteenoton vakiointi ja laadunhallinta
• Vena- ja ihopistosnäytteenotto
• Virtsanäytteenotto ja virtsan kemiallinen seulonta
• Näytteenoton komplikaatiot
• Näytteen säilytys ja kuljetus
• Vieritestit ja vieritestilaitteiden laadunhallinta
• Hoitotyön rooli tutkimusten toteuttamisessa

Teoria toteutuu kokonaisuudessa Itslearning-alustalla verkko-opintoina. Opintojakso integroituu bioanalyytyytikkokoulutuksen projektiosaamisen kokonaisuuteen ja näitä opintoja toteuttavat opiskelijat vastaavat osittain myös teoreettisesta sisällöstä.
Toteutukseen sisältyy laboraatioharjoitus MedisiinaD:n bioanalytiikan tiloissa (2.krs). Laboraatiossa 100% läsnäolovelvollisuus.

Opettaja lähettää teoria osuuteen liittyvän infon ja ohjeet opiskelijoille sähköpostilla.


Hyväksytty:
100% läsnäolo lähiopetuksessa, opiskelijan aktiivisuus lähipäivässä ja tehtävät suoritettu hyväksytysti aikataulussa.

Hylätty:
Opiskelija ei osallistu lähipäivään ja jättää tehtävät tekemättä. Laboraatio/tehtävät tulee olla suoritettu/palautettu määräajassa saman lukukauden aikana tai opiskelijan tulee suorittaa koko kokonaisuus uudestaan toisen ryhmän mukana.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.03.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Anniina Friman
Ajoitusryhmät
 • ryhmä 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • ryhmä 2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PENHOS23
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S23
Pienryhmät
 • ryhmä 1
 • ryhmä 2

Tavoitteet

Tavoitteet
• Osaa ohjata potilasta tutkimuksiin valmistautumisessa ja tutkimusten jälkeen
• Tietää tavallisimmat laboratoriotutkimukset ja osaa selittää niiden merkityksen
• Osaa ottaa laadukkaita tutkimusnäytteitä ja tulkita niitä
• Tietää tavallisimmat sisätautipotilaan kliinisen fysiologian tutkimukset ja hoitotyön roolin niissä

Sisältö

Sisältö
• Yleisimmät laboratoriotutkimukset (veri- ja virtsatutkimukset)
• Potilaan esivalmistelu ja sen merkitys
• Potilaan ohjaus näytteenotossa
• Näytteenoton vakiointi ja laadunhallinta
• Vena- ja ihopistosnäytteenotto
• Virtsanäytteenotto ja virtsan kemiallinen seulonta
• Näytteenoton komplikaatiot
• Näytteen säilytys ja kuljetus
• Vieritestit ja vieritestilaitteiden laadunhallinta
• Potilaan ohjaus ja tutkimuksiin valmistaminen
• Tavallisimmat kliinisen fysiologian tutkimukset (esim. EKG:n rekisteröinti, PEF-mittaus, Spirometria, Matoux-testi)
• Hoitotyön rooli tutkimusten toteuttamisessa

Sisällön jaksotus

Kliiniset laboratoriotutkimukset
• Yleisimmät laboratoriotutkimukset (veri- ja virtsatutkimukset)
• Potilaan esivalmistelu ja sen merkitys
• Potilaan ohjaus näytteenotossa
• Näytteenoton vakiointi ja laadunhallinta
• Vena- ja ihopistosnäytteenotto
• Virtsanäytteenotto ja virtsan kemiallinen seulonta
• Näytteenoton komplikaatiot
• Näytteen säilytys ja kuljetus
• Vieritestit ja vieritestilaitteiden laadunhallinta
• Hoitotyön rooli tutkimusten toteuttamisessa

Teoria toteutuu kokonaisuudessa Itslearning-alustalla verkko-opintoina. Opintojakso integroituu bioanalyytyytikkokoulutuksen projektiosaamisen kokonaisuuteen ja näitä opintoja toteuttavat opiskelijat vastaavat osittain myös teoreettisesta sisällöstä.
Toteutukseen sisältyy laboraatioharjoitus MedisiinaD:n bioanalytiikan tiloissa (2.krs). Laboraatiossa 100% läsnäolovelvollisuus.

Opettaja lähettää teoria osuuteen liittyvän infon ja ohjeet opiskelijoille sähköpostilla.


Hyväksytty:
100% läsnäolo lähiopetuksessa, opiskelijan aktiivisuus lähipäivässä ja tehtävät suoritettu hyväksytysti aikataulussa.

Hylätty:
Opiskelija ei osallistu lähipäivään ja jättää tehtävät tekemättä. Laboraatio/tehtävät tulee olla suoritettu/palautettu määräajassa saman lukukauden aikana tai opiskelijan tulee suorittaa koko kokonaisuus uudestaan toisen ryhmän mukana.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 16.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 30

Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jani Paulin
 • Satu Haapalainen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PENHOK22
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K22
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tavoitteet
• Ymmärtää lapsen aseman ja oikeudet potilaana ja yhteiskunnassa sekä tuntee lasten ensihoitoa ja hoitotyötä ohjaavat periaatteet
• Tuntee lapsen kehityksen eri ikäkausina, osaa seurata ja edistää terveen lapsen kasvua ja kehitystä sekä osaa tunnistaa kasvun ja kehityksen viivästymiä/poikkeamia
• Osaa tukea ja ohjata vanhemmuudessa sekä tunnistaa niihin liittyviä voimavaroja ja riskitekijöitä
• Osaa ohjata lapsia ja perheitä erilaisissa terveyteen ja sairauteen liittyvissä tilanteissa
• Osaa toimia potilasturvallisuutta edistäen lasten ensihoidossa ja hoitotyössä
• Osaa hyödyntää terveysteknologiaa lasten ja nuorten ensihoidossa ja hoitotyössä
• Osaa kriittisesti hakea, käyttää ja arvioida näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä lasten ja nuorten ensihoidon ja hoitotyön kehittämisessä
• Osaa määritellä ja kirjata lapsipotilaan ensihoidon ja hoitotyön tarpeita, suunnitella ja toteuttaa näyttöön perustuvaa hoitotyötä sekä arvioida sen vaikuttavuutta
• Osaa toteuttaa keskeisiä lapsen ja nuoren tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä, tunnistaa niissä käytettäviä välineitä ja osaa laitteiden oikean ja turvallisen käytön
• Osaa tavallisimmat lasten ja nuorten sairaudet ja tietää niiden ennaltaehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen menetelmät
• Osaa lapsen hoitoelvytyksen perusperiaatteet
• Tietää lasten lääkehoidon farmakologiset perusteet sekä osaa lasten ja nuorten lääke- ja nestehoidon turvallisen ja vaikuttavan lääkehoidon toteuttamisen
• Osaa tarkkailla lasta ja nuorta, suunnitella, toteuttaa ja arvioida yksilöllisesti lapsen ja nuoren hoitoa simuloiduissa hoitotilanteissa
• Osaa tukea kehitysvammaisen ja vammautuneen toimintakykyä ja osallisuutta
• Tietää keskeiset kehitysvammaisuuteen johtavat syyt ja liitännäissairaudet
• Tietää kehitysvammaisen ja vammautuneen hoitotyön erityispiirteet elämänkulun eri vaiheissa
• Tuntee keskeisen lainsäädännön ja palvelujärjestelmän kehitysvammaisen hoitotyöhön liittyen
• Osaa tukea vammautuneen lapsen perheen selviytymistä ja arjen hallintaa
• Tietää kehitysvammaisen aseman ja oikeudet terveydenhuollon asiakkaana ja potilaana

Sisältö

Sisältö
• Lasta koskevat lait ja asetukset, lasten oikeudet sekä lasten hoitotyön eettiset periaatteet
• Perhehoitotyön eri muodot ja menetelmät
• Terveen lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen seuranta sekä kehityksen viivästymät/poikkeamat
• Lasten ja nuorten ensihoito, yleisimmät lastentaudit, kirurgiset ongelmat, infektiotaudit sekä pitkäaikaissairaudet ja niiden hoito, kuntoutus ja kirjaaminen hoitotyön prosessin mukaisesti
• Ajankohtainen aiheeseen liittyvä näyttöön perustuva kirjallisuus
• Lapsipotilaan kliininen tutkiminen ja erilaisten arviointimenetelmien käyttö hoidollisen päätöksenteon tukena
• Lapsen valmistaminen toimenpiteeseen, erilaiset ohjaus ja opetusmenetelmät sekä leikin käyttö hoitotilanteissa
• Lapsen kivun arviointi ja kivunhoito
• Lapsen hoitoelvytys
• Lasten ja nuorten farmakologia, erilaiset lääkkeenantotavat, lääkehoidon vaikuttavuuden seuranta ja lääkehoidon ohjaus
• Lasten nestehoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi
• Lapsen perushoito, sisältäen lapsen ravitsemuksen menetelmät ja tarkkailun
• Kommunikaatiotaidot eri-ikäisten lasten ja perheiden kanssa
• Lapsipotilaan tarkkailu
• Lasten ja nuorten yleisimmät sairaanhoidolliset toimenpiteet
• Hoitoteknologian käyttö potilastilanteissa

Oppimateriaalit

Storvik-Sydänmaa S, Tervajärvi L & Hammar A-M. 2019. Lapsen ja perheen hoitotyö. SanomaPro Oy, Helsinki.
Kuisma ym. Ensihoito 2021. Sanoma Pro (lapsi ensihoidossa -soveltuvin osin).

Muu erikseen osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

• Vuorovaikutteiset kontaktiopetustunnit
• Etukäteistehtävät ennen kontaktiopetusta ja simulaatioita
• Simulaatioharjoitukset
• Itsenäiset työpajat
• Kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti: ITS Learning

Kansainvälisyys

• Vuorovaikutteinen kontaktiopetus
• Vertaisoppiminen
• Case-pohjainen oppiminen
• Itseopiskelu erilaisia materiaaleja hyödyntäen
• Simulaatioharjoitukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op =27h opiskelijan työtä, 5op yht. 135h

Sisällön jaksotus

Lasten ensihoito ja hoitotyö 5op
• lapsen kehitys ja kasvu
• lapsen ja nuoren hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi
• eri-ikäisten lapsipotilaiden haastattelu, tutkiminen (ABCDE) ja työdiagnoosin tekeminen sekä oireiden mukainen
ensihoito
• potilaan tarkkailu ja hoitoteknologia
• farmakologia ja lääkehoidon erityispiirteet
• CRM-periaatteet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• kurssitehtävien suorittaminen HKS/HYL
• osallistuminen simulaatioharjoituksiin HKS/HYL
• osallistuminen työpajaharjoitteluun HKS/HYL
• kirjallinen tentti 0-5

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Ville Vainio
 • Sanna Ojala
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PENHOS23
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S23
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tavoitteet:
• Tunnistaa eettisen näkökulman, juridiset sekä näyttöön perustuvan tiedon merkityksen lääkehoitoa koskevassa päätöksenteossa
• Tunnistaa työ- ja potilasturvallisuuden osana lääkehoitoa ja osaa toimia lääkitysturvallisuutta edistäen lääkehoitoprosessin eri vaiheissa lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
• Osaa kuvata tehokkaan, turvallisen, tarkoituksenmukaisen, vaikuttavan ja taloudellisen lääkehuollon ja lääkehoidon osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa
• Tietää eri ammattiryhmien ja lääkkeen käyttäjän vastuut ja roolit lääkehoidon toteuttamisessa
• Tietää sairaanhoitajan työssä tarvittavan farmakologian ja farmasian perusteet
• Tietää sairaanhoitajan vastuun ja tehtävät lääkehoidon toteuttajana lääkehoitoprosessin eri vaiheissa
• Tietää ja osaa hyödyntää lääkehoidossa luotettavia näyttöön perustuvia tietolähteitä
• Osaa toteuttaa lääkehoitoa eri antoreittejä aseptisesti ja turvallisesti käyttäen sekä käyttää niissä käytettäviä välineitä oikein
• Osaa toteuttaa potilaan lääkehoidon lääkärin määräyksen mukaisesti ja hallitsee lääkehoidon toteuttamisessa tarvittavat matemaattiset taidot ja lääkelaskennan
• Tietää potilaan lääkehoidon tavoitteet sekä yksilöllisen ohjauksen ja lääkehoitoon sitoutumisen merkityksen potilaan kokonaishoidossa
• Osaa arvioida omaa lääkehoito-osaamistaan lääkehoitopassin avulla

Sisältö

Sisältö:

• Keskeiset säädökset ja eettiset perusteet
• Lääkehuollon ohjaus ja valvonta
• Lääke- ja lääkitysturvallisuus
• Lääkehoidon keskeiset käsitteet ja tietolähteet
• Lääkeaineiden vaiheet ja vaikutukset elimistössä
• Lääkemuodot ja lääkkeen antotavat
• Keskeiset haittavaikutukset sekä yhteisvaikutusmekanismit
• Lääkehoitosuunnitelma ja lääkehoitoprosessin turvallinen toteuttaminen
• Lääkehoidon välineet ja aseptinen toiminta
• Kirjaaminen
• Ohjaus ja neuvonta
• Lääkelaskenta
• Lääkehoitopassi osana osaamisen tunnistamista

Oppimateriaalit

Saano & Taam-Ukkonen (2020) Lääkehoidon käsikirja 9. uudistettu painos
Osat:
Lääkehoidon keskeiset käsitteet ja tietolähteet
Sairaanhoitajan lääkehoidon osaaminen
Lääkehuolto eri toimintaympäristöissä
Lääkkeenanto luonnollista reittiä
Lääkkeen antaminen injektiona

Nikkola, Nurkka, Paloposki. Annos oivallusta. SanomaPro Oy. (viimeisin painos).

Opetusmenetelmät

Lähi- ja Verkko-oppiminen
· Tiimi-oppiminen
· Tehtäväperustainen oppiminen
· Tentit ja tietotestit
· Harjoittelu luokassa
· Lääkelaskupaja
· Itsenäinen oppiminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Aikataulu löytyy itsistä

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys (teemapäivät ja harjoittelu luokassa)
· Tiimioppiminen (harjoittelu luokassa)
· Yhteisopettajuus (teemapäivät, lääkelaskenta ja luennot)
· Simulaatiot
· Käänteinen oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson suorittaminen toisen ryhmän kanssa vastaavassa opintojakson

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 24h
Alkutentti (Ville) kirjatenttinä 20h
Farmakologian tietotestit 10h
Itsenäinen työskentely (its tehtävät ja laskut yms.) 51h
Prekliinisiä harjoittelutunteja (sis. Simulaatiot) 22h
Lääkelaskupajat ja lääkelaskukoe 8h

Sisällön jaksotus

lääke ja lääkkeen kehittäminen
· lääkkeiden tunnistaminen ja rinnakkaisvalmisteet
· lääkkeiden luokittelu
· farmakodynamiikka ja farmakokinetiikka
· lääkemuodot, lääkkeen antotavat, sekä lääkehoidon välineet
· keskeiset haittavaikutukset sekä yhteisvaikutusmekanismit
· lääkehuolto- ja hoito osana sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää
· lääkehuollon ja -hoidon ohjaus ja valvonta
· keskeiset säädökset ja suositukset
· lääke- ja lääkitysturvallisuus potilasturvallisuuden osa-alueena
· reseptilääkkeet ja itsehoitolääkkeet
· lääkehoitoa koskevat keskeiset tietolähteet
· lääkehoitosuunnitelma lääkehoidon toteuttamisen perustana
· sairaanhoitajan tehtävät lääkehoidon toteuttajana lääkehoitoprosessin eri vaiheissa
· potilaan lääkityksen ja riskitietojen selvittäminen
· lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen tunnistaminen
· lääkehoidon toteutuksen suunnittelu
· lääkehoidon toteuttaminen, ohjaus ja neuvonta
· lääkehoitoon sitoutumisen edistäminen
· lääkehoidon toteutumisen seuranta ja vaikuttavuuden arviointi
· lääkityksen tarkistus
· lääkehoidon dokumentointi ja raportointi
· lääkehoitoprosessiin liittyvien riskien tunnistaminen ja lääkitysturvallisuuden edistäminen
· lääkehoitopassi
· lääkelaskenta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Alkutentti (Ville) HYL–K5 (Painotus 1/3)
Farmakologia tietotestit HYL –K5 (Painotus 1/3)
Pistarit teemapäivästä HYL–K5 (Painotus 1/3)
Läsnäolo prekliinisessä harjoittelussa ja simulaatioissa (hyv/hyl)
Pakolliset kurssitehtävät (hyv/hyl)
Lääkelaskukoe (Hyv/Hyl)

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Nita Björklöf
 • Sanna Ojala
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PENHOK24
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K24
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tavoitteet:
• Tunnistaa eettisen näkökulman, juridiset sekä näyttöön perustuvan tiedon merkityksen lääkehoitoa koskevassa päätöksenteossa
• Tunnistaa työ- ja potilasturvallisuuden osana lääkehoitoa ja osaa toimia lääkitysturvallisuutta edistäen lääkehoitoprosessin eri vaiheissa lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
• Osaa kuvata tehokkaan, turvallisen, tarkoituksenmukaisen, vaikuttavan ja taloudellisen lääkehuollon ja lääkehoidon osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa
• Tietää eri ammattiryhmien ja lääkkeen käyttäjän vastuut ja roolit lääkehoidon toteuttamisessa
• Tietää sairaanhoitajan työssä tarvittavan farmakologian ja farmasian perusteet
• Tietää sairaanhoitajan vastuun ja tehtävät lääkehoidon toteuttajana lääkehoitoprosessin eri vaiheissa
• Tietää ja osaa hyödyntää lääkehoidossa luotettavia näyttöön perustuvia tietolähteitä
• Osaa toteuttaa lääkehoitoa eri antoreittejä aseptisesti ja turvallisesti käyttäen sekä käyttää niissä käytettäviä välineitä oikein
• Osaa toteuttaa potilaan lääkehoidon lääkärin määräyksen mukaisesti ja hallitsee lääkehoidon toteuttamisessa tarvittavat matemaattiset taidot ja lääkelaskennan
• Tietää potilaan lääkehoidon tavoitteet sekä yksilöllisen ohjauksen ja lääkehoitoon sitoutumisen merkityksen potilaan kokonaishoidossa
• Osaa arvioida omaa lääkehoito-osaamistaan lääkehoitopassin avulla

Sisältö

Sisältö:

• Keskeiset säädökset ja eettiset perusteet
• Lääkehuollon ohjaus ja valvonta
• Lääke- ja lääkitysturvallisuus
• Lääkehoidon keskeiset käsitteet ja tietolähteet
• Lääkeaineiden vaiheet ja vaikutukset elimistössä
• Lääkemuodot ja lääkkeen antotavat
• Keskeiset haittavaikutukset sekä yhteisvaikutusmekanismit
• Lääkehoitosuunnitelma ja lääkehoitoprosessin turvallinen toteuttaminen
• Lääkehoidon välineet ja aseptinen toiminta
• Kirjaaminen
• Ohjaus ja neuvonta
• Lääkelaskenta
• Lääkehoitopassi osana osaamisen tunnistamista

Oppimateriaalit

Saano & Taam-Ukkonen (2020) Lääkehoidon käsikirja 9. uudistettu painos
Osat:
Lääkehoidon keskeiset käsitteet ja tietolähteet
Sairaanhoitajan lääkehoidon osaaminen
Lääkehuolto eri toimintaympäristöissä
Lääkkeenanto luonnollista reittiä
Lääkkeen antaminen injektiona

Nikkola, Nurkka, Paloposki. Annos oivallusta. SanomaPro Oy. (viimeisin painos).

Opetusmenetelmät

Lähi- ja Verkko-oppiminen
· Tiimi-oppiminen
· Tehtäväperustainen oppiminen
· Tentit ja tietotestit
· Harjoittelu luokassa
· Lääkelaskupaja
· Itsenäinen oppiminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Aikataulu löytyy itsistä

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys (teemapäivät ja harjoittelu luokassa)
· Tiimioppiminen (harjoittelu luokassa)
· Yhteisopettajuus (teemapäivät, lääkelaskenta ja luennot)
· Simulaatiot
· Käänteinen oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson suorittaminen toisen ryhmän kanssa vastaavassa opintojakson

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 24h
Alkutentti ja lopputentti kirjatenttinä 20h
Farmakologian tietotestit 10h
Itsenäinen työskentely (its tehtävät ja laskut yms.) 51h
Prekliinisiä harjoittelutunteja (sis. Simulaatiot) 22h
Lääkelaskupajat ja lääkelaskukoe 8h

Sisällön jaksotus

lääke ja lääkkeen kehittäminen
· lääkkeiden tunnistaminen ja rinnakkaisvalmisteet
· lääkkeiden luokittelu
· farmakodynamiikka ja farmakokinetiikka
· lääkemuodot, lääkkeen antotavat, sekä lääkehoidon välineet
· keskeiset haittavaikutukset sekä yhteisvaikutusmekanismit
· lääkehuolto- ja hoito osana sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää
· lääkehuollon ja -hoidon ohjaus ja valvonta
· keskeiset säädökset ja suositukset
· lääke- ja lääkitysturvallisuus potilasturvallisuuden osa-alueena
· reseptilääkkeet ja itsehoitolääkkeet
· lääkehoitoa koskevat keskeiset tietolähteet
· lääkehoitosuunnitelma lääkehoidon toteuttamisen perustana
· sairaanhoitajan tehtävät lääkehoidon toteuttajana lääkehoitoprosessin eri vaiheissa
· potilaan lääkityksen ja riskitietojen selvittäminen
· lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen tunnistaminen
· lääkehoidon toteutuksen suunnittelu
· lääkehoidon toteuttaminen, ohjaus ja neuvonta
· lääkehoitoon sitoutumisen edistäminen
· lääkehoidon toteutumisen seuranta ja vaikuttavuuden arviointi
· lääkityksen tarkistus
· lääkehoidon dokumentointi ja raportointi
· lääkehoitoprosessiin liittyvien riskien tunnistaminen ja lääkitysturvallisuuden edistäminen
· lääkehoitopassi
· lääkelaskenta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Alkutentti HYL–K5 (Painotus 1/3)
Farmakologia tietotestit HYL –K5 (Painotus 1/3)
Lopputentti HYL–K5 (Painotus 1/3)
Läsnäolo prekliinisessä harjoittelussa ja simulaatioissa (hyv/hyl)
Pakolliset kurssitehtävät (hyv/hyl)
Lääkelaskukoe (Hyv/Hyl)

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 24.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Nina Rantalaiho
Ryhmät
 • PENHOK22
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K22

Tavoitteet

Tavoitteet
• osaa määritellä mielenterveys- ja päihdeasiakkaan / potilaan hoitotyön tarpeita, suunnitella ja toteuttaa hoitoa, arvioida sen vaikuttavuutta
• osaa kohdata ja auttaa eri-ikäisiä asiakkaita / potilaita sekä heidän läheisiään.
• perehtyy mielenterveyden ja päihdehoitotyön menetelmiin ja hoitosuhde- ja työryhmätyöskentelyyn sekä oppii käyttämään työnohjausta ammatillisen kehittymisensä tukena.
• osaa tarkastella omien arvojensa ja asenteidensa merkitystä eri-ikäisten asiakkaiden / potilaiden kohtaamisessa ja ammatillisessa vuorovaikutuksessa
• on sisäistänyt hoitotyön etiikan ja perustaa toimintansa ajantasaiseen tietoon
• lisää mielenterveyden ja päihdehoitotyön lääkehoito-osaamistaan (lääkehoitopassi)
• osaa kirjata mielenterveyden ja päihdehoitotyön potilaan hoitoa koskevaa tietoa

Lasten hoitotyö:

Tavoitteet
• Osaa toimia sosiaali- ja terveysalan eri ympäristöissä tukien vanhemmuutta raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen
• Osaa huomioida äitiyshoitotyön erityispiirteitä
• Osaa edistää eri ikäisten seksuaaliterveyttä
• Osaa soveltaa lasten, nuorten ja perheen hoitotyön tietoperustaa hoitaessaan eri-ikäisiä lapsia perhekeskeisesti ja terveyttä edistäen.
• Osaa huomioida lasten ja nuorten hoitotyön erityispiirteet
• Syventää tietojaan ja taitojaan lapsen ja nuoren hoitotyön tarpeen määrittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa työskennellessään osana moniammatillista tiimiä
• Osaa toteuttaa ohjattuna lasten ja nuorten lääke- ja nestehoitoa
• Hallitsee lapsen, nuoren ja perheiden tukemisen ja ohjauksen erilaisissa terveyteen ja sairauteen liittyvissä tilanteissa
• Harjaantuu tekemään hoitotyön asiantuntijuutta edellyttäviä päätöksiä yhdessä lapsen, nuorten ja perheen ja eri ammattiryhmien kanssa sekä kykenee tukemaan lapsen, nuoren ja perheen voimavaroja lapsen ja nuoren terveyden edistämiseksi.
• On sisäistänyt hoitotyön etiikan sekä arvoperustan ja perustaa toimintansa ajantasaiseen näyttöön perustuvaan tietoon lapsen ja nuoren hoitotyössä

Sisältö

Sisältö
• näyttöön perustuvan mielenterveys- ja päihdehoitotyön ja ohjauksen suunnittelua, toteutusta, arviointia ja prosessin kirjaamista
• mielenterveys- ja päihdehoitotyön keskeisten toimintojen harjoittelu oppimisympäristön ja potilaiden/asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
• potilaan kliinisen tutkimisen ja hoidollisen, voimavaraistavan vuorovaikutuksen harjoittelu potilaan/asiakkaan kanssa
• eri mielenterveys- ja päihdehoitotyön menetelmiin, hoitosuhde- ja työryhmätyöskentelyyn sekä työnohjaukseen perehtyminen
• mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmän rakenteen tunteminen
• lääkehoidon ja mielenterveyden perustan syventäminen

Lasten hoitotyö:

Sisältö
• Vanhemmuuden kehittyminen ja tukemisen eri menetelmät sosiaali- ja terveysalan eri toimintaympäristöissä
• Erilaiset raskaus- ja lapsivuodeajan ohjaustilanteet ja -menetelmät
• Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen
• Seksuaalikasvatus ja sen menetelmät
• Lasten ja nuorten hoitotyön tietoperustan soveltaminen hoitotyössä huomioiden eri-ikäiset lapset, nuoret ja heidän perheensä.
• Lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tukevien hoitotyön toimintojen harjoittelu huomioiden eri potilasryhmien erityispiirteet ja potilasturvallisuus
• Lapsipotilaan kliininen tutkiminen, tarkkailu ja tutkimustulosten hyödyntäminen hoidollisen päätöksenteon tukena
• Näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen lasten ja nuorten hoitotyössä ja hoitotyön kehittämisessä
• Tavallisimpien lasten ja nuorten sairauksien ennaltaehkäisy, hoito, kuntoutus ja arviointi
• Suullinen ja kirjallinen tiedottaminen.
• Lasten ja nuorten lääke- ja nestehoidon toteuttaminen ohjattuna
• Terveysteknologian hyödyntäminen lasten ja nuorten hoitotyössä
• Oman toiminnan arviointi ja ammatillinen kehittyminen lasten ja nuorten hoitotyön kontekstissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokonaistuntimäärä 216h, josta vähennetään 10h itsenäistä työskentelyä sekä 6h (CV, Info ja palaute
-> 200h harjoittelua kliinisessä hoitoympäristössä

HUOM! Lastenhoitotyön harjoitteluun menijät. Muistattehan toimittaa rikosrekisteriotteen nähtäväksi ohjaavalle opettajalle sekä tarvittaessa harjoittelupaikkaan. Tämä kuitataan tämän jälkeen Sun Harkka-järjestelmään.

Ilmoittautumisaika

05.06.2023 - 09.10.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 10.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Sonja Sahla
Ryhmät
 • PENHOS22
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S22

Tavoitteet

Tavoitteet
• Hallitsee mielenterveyden edistämisen kaiken mielenterveystyön lähtökohtana.
• Hallitsee mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmän ja osaa toimia moniammatillisessa verkostotyössä.
• Osaa tunnistaa mielenterveys- ja päihdepotilaan hoidon tarpeita, puuttua ongelmiin ja ohjata potilasta tarkoituksenmukaiseen hoitoon sekä kirjata hoidon tarpeita, suunnitella ja toteuttaa hoitoa sekä arvioida sen vaikutuksia sekä tehdä tarvittavat johtopäätökset.
• Tunnistaa keskeiset eri ikäisten mielenterveyden häiriöt, hoidon tarpeet ja osaa niiden hoidon lähtökohdat ensihoidossa ja mielenterveystyössä.
• Osaa toimia työ- ja potilasturvallisuutta edistäen mielenterveys- ja päihdepotilaiden ensihoidossa ja hoitotyössä.
• Ymmärtää eettisten ohjeiden, arvojen, periaatteiden ja lakien merkityksen toimintaa ohjaavina tekijöinä mielenterveys- ja päihdehoitotyössä.
• Osaa käyttää mielenterveyden ja päihdehoitotyön menetelmiä noudattaen toipumisorientaation periaatteita.
• Ymmärtää hoitosuhdetyöskentelyn ja työnohjauksen merkityksen ja osaa tukea sekä ohjata potilasta ja hänen läheisiään.
• Osaa toteuttaa turvallisia ja vaikuttavia monipuolisia biologisia hoitoja, kuten lääkehoitoa, sekä psykososiaalisia hoitomuotoja osana mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitoa.
• Ymmärtää kriisin osana ihmisen normaalia kehitystä ja osaa määritellä traumafokusoituneen hoidon tarpeita.
• Ymmärtää kokemusasiantuntijuuden merkityksen kokonaisvaltaisen hoidon kehittämisessä
• Psyykenlääkkeet
• Keskeisimmät mielenterveyshäiriöt sekä niiden tunnistaminen ja hoito
• Riippuvuusproblematiikka
• Alkoholin terveydelliset vaikutukset ja riskikäyttö
• Yleisimmät huumausaineet, käytön tunnistaminen

Sisältö

Sisältö
Mielenterveyden hoitotyön perusteet
• positiivinen mielenterveys käsitteenä
• mielenterveyden yhteiskunnallinen merkitys ja osa-alueet
• hoidollinen vuorovaikutus ensihoidossa ja hoitotyössä (asenteet, etiikka, ammatillinen vuorovaikutus)
• palvelujärjestelmäosaaminen
• mielenterveyden edistämiseen tähtääviä kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita tahdonvastaisen hoidon prosessi ja vapaaehtoiseen hoitoon hakeutuminen
• voimavaraistava työote ja Recovery-malli
• psykoottisen potilaan kohtaaminen
• kriisityö
Lapset ja nuoret sekä heidän perheensä
• lapsen kehitys ja mielenterveys
• lasten ja nuorten keskeiset mielenterveyshäiriöt
• perheiden tukemien
Ikääntyneet
• ikääntyneiden keskeiset mielenterveyden haasteet ja häiriöt
• ikääntyneet päihteiden käyttö
• motivoiva haastattelu ja mini-interventio
• potilaan hoitoonohjaus ja pakon käytön vähentäminen

Oppimateriaalit

Hämäläinen, Kanerva, Kuhanen, Schubert & Seuri. 2017. Mielenterveyshoitotyö. Sanomapro. Sivut 18-101 ja 139-339

Lönnqvist, J., Marttunen, M., Henriksson, M., Partonen, T., Aalberg, V. & Seppälä, O. 2017. Psykiatria. [Helsinki]: Kustannus Oy Duodecim.
- Mielenterveyden häiriöiden diagnostiikka ja luokittelu
- Mielenterveyden häiriöt

Aalto, M., Alho, H. & Niemelä, S. 2018. Huume- ja lääkeriippuvuudet. [Helsinki]: Kustannus Oy Duodecim.

Mielenterveys ja päihdehoitotyön Käypä hoito -suositukset

Opetusmenetelmät

Työpajatyöskentely, keskustelevat luennot, tehtävät

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Keskusteltava opettajan kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1. Stigma-tehtävä (Hyv-hyl)
2. TKI-tehtävä (hyv-hyl)
3. Motivoiva haastattelu -verkkokurssi
3. Tentti

Työpajatyöskentely ja keskustelevat luennot 57h
Tehtävät ja tenttiin valmistautuminen 83h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät hyväksytty-täydennettävä-hylätty
Koe 0-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Elina Santala
Ryhmät
 • PENHOK23
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K23

Tavoitteet

Tavoitteet
• Hallitsee mielenterveyden edistämisen kaiken mielenterveystyön lähtökohtana.
• Hallitsee mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmän ja osaa toimia moniammatillisessa verkostotyössä.
• Osaa tunnistaa mielenterveys- ja päihdepotilaan hoidon tarpeita, puuttua ongelmiin ja ohjata potilasta tarkoituksenmukaiseen hoitoon sekä kirjata hoidon tarpeita, suunnitella ja toteuttaa hoitoa sekä arvioida sen vaikutuksia sekä tehdä tarvittavat johtopäätökset.
• Tunnistaa keskeiset eri ikäisten mielenterveyden häiriöt, hoidon tarpeet ja osaa niiden hoidon lähtökohdat ensihoidossa ja mielenterveystyössä.
• Osaa toimia työ- ja potilasturvallisuutta edistäen mielenterveys- ja päihdepotilaiden ensihoidossa ja hoitotyössä.
• Ymmärtää eettisten ohjeiden, arvojen, periaatteiden ja lakien merkityksen toimintaa ohjaavina tekijöinä mielenterveys- ja päihdehoitotyössä.
• Osaa käyttää mielenterveyden ja päihdehoitotyön menetelmiä noudattaen toipumisorientaation periaatteita.
• Ymmärtää hoitosuhdetyöskentelyn ja työnohjauksen merkityksen ja osaa tukea sekä ohjata potilasta ja hänen läheisiään.
• Osaa toteuttaa turvallisia ja vaikuttavia monipuolisia biologisia hoitoja, kuten lääkehoitoa, sekä psykososiaalisia hoitomuotoja osana mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitoa.
• Ymmärtää kriisin osana ihmisen normaalia kehitystä ja osaa määritellä traumafokusoituneen hoidon tarpeita.
• Ymmärtää kokemusasiantuntijuuden merkityksen kokonaisvaltaisen hoidon kehittämisessä
• Psyykenlääkkeet
• Keskeisimmät mielenterveyshäiriöt sekä niiden tunnistaminen ja hoito
• Riippuvuusproblematiikka
• Alkoholin terveydelliset vaikutukset ja riskikäyttö
• Yleisimmät huumausaineet, käytön tunnistaminen

Sisältö

Sisältö
Mielenterveyden hoitotyön perusteet
• positiivinen mielenterveys käsitteenä
• mielenterveyden yhteiskunnallinen merkitys ja osa-alueet
• hoidollinen vuorovaikutus ensihoidossa ja hoitotyössä (asenteet, etiikka, ammatillinen vuorovaikutus)
• palvelujärjestelmäosaaminen
• mielenterveyden edistämiseen tähtääviä kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita tahdonvastaisen hoidon prosessi ja vapaaehtoiseen hoitoon hakeutuminen
• voimavaraistava työote ja Recovery-malli
• psykoottisen potilaan kohtaaminen
• kriisityö
Lapset ja nuoret sekä heidän perheensä
• lapsen kehitys ja mielenterveys
• lasten ja nuorten keskeiset mielenterveyshäiriöt
• perheiden tukemien
Ikääntyneet
• ikääntyneiden keskeiset mielenterveyden haasteet ja häiriöt
• ikääntyneet päihteiden käyttö
• motivoiva haastattelu ja mini-interventio
• potilaan hoitoonohjaus ja pakon käytön vähentäminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

11.12.2023 - 03.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Ville Vainio
 • Sanna Ojala
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PENHOS23
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S23
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tavoitteet
• Tietää laskimoon annettavan lääke-, neste-, ravitsemushoidon fysiologiset perusteet
• Tietää sairaanhoitajan vastuun ja tehtävän laskimoon annettavan lääke-, neste- ja ravitsemushoidon toteuttajana lääkehoitoprosessin eri vaiheissa
• Tunnistaa nestehoidon ja parenteraalisen ravitsemuksen tarpeen ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida neste- ja ravitsemushoidon toteuttamista
• Osaa hyödyntää luotettavia lääkehoidon tietokantoja laskimoon annettavan lääke-, neste- ja ravitsemushoidon toteutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
• Osaa saattaa käyttökuntoon ja annostella lääkärin määräyksen mukaisesti laskimoon annettavat lääkkeet, hallitsee siinä tarvittavat laskutoimitukset
• Tietää laskimokatetrien indikaatiot, toimintaperiaatteen ja huollon sekä osaa toteuttaa laskimoon annettavan lääke- ja nestehoidon aseptisesti ja turvallisesti
• Osaa tarkkailla potilasta sekä arvioida laskimoon annettavan lääkehoidon vaikutuksia sekä vaikuttavuutta
• Tietää verensiirron perusteet ja osaa toteuttaa verensiirron

Sisältö

Sisällöt
• Nestehoidon fysiologia
• Infuusionesteet, laskimoon annettavat lääkkeet ja ravitsemusliuokset
• Potilas- ja työturvallisuutta edistävät toimintatavat ja infektioiden torjunta nestehoidossa
• Lääkehoitosuunnitelma ja lääkehoitoprosessi laskimon sisäisessä lääkehoidossa
• Nestehoidon suunnitelma, nestetasapaino ja kirjaaminen
• Erilaisten laskimokatetrien indikaatiot, toimintaperiaatteet ja huolto
• Laskimoon annettavan lääkkeen käyttökuntoon saattaminen ja antaminen
• Verituotteet ja verensiirto
• Lääkehoitoteknologia
• Keskeiset lääke- ja nestehoidon tietolähteet
• Lääkelaskenta

Oppimateriaalit

Nikkola, R., Nurkka, N. & Paloposki, S. 2016. Annos oivallusta. Harjoittelemalla lääkelaskennan osaajaksi. SanomaPro Oy.
Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. 2020. Lääkehoidon käsikirja. SanomaPro Oy.
Rautava-Nurmi ym. 2010. Neste- ja ravitsemushoito. WSOYPro. Sivut: 47-140, 166-212, 224-233.
Terveysportti ->Oppiportti -> Anestesiologian ja tehohoidon perusteet kirjasta seuraavat kappaleet:
• Parenteraalinen nestehoito ydinasiat
• Nestehoidon fysiologiaa
• Nestetasapainon arviointi
• Nestehoidon tavoitteet ja perusperiaatteet
• Parenteraalisessa nestehoidossa käytettävät valmisteet
VSSHP. 2020. Verisuonikatetrin hoito ja suoniyhteyden ylläpito.
SPR ABO-materiaali
Muut opettajan osoittamat materiaalit

Opetusmenetelmät

Lähi- ja Verkko-oppiminen
· Tiimi-oppiminen
· Tehtäväperustainen oppiminen
· Tentit ja tietotestit
· Harjoittelu luokassa
· Lääkelaskupaja
· Itsenäinen oppiminen

Kansainvälisyys

- Työelämälähtöisyys (teemapäivät ja harjoittelu luokassa)
· Tiimioppiminen (harjoittelu luokassa)
· Yhteisopettajuus (teemapäivät, lääkelaskenta ja luennot)
· Simulaatiot
· Käänteinen oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

vastaava opintojakso

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 3 op = 81 t
Lähi- ja verkko-opetus
tentti
Tehtävät, tehdään pienryhmissä tai yksin.
Verensiirron ABO –verkkokurssi, SPR
Lääkelaskut
Prekliiniset harjoittelutunnit ja niiden ennakkotehtävät
Itsenäinen työskentely

Sisällön jaksotus

Sisällöt
• nestehoidon fysiologia
• infuusionesteet, laskimoon annettavat lääkkeet ja ravitsemusliuokset
• potilas- ja työturvallisuutta edistävät toimintatavat ja infektioiden torjunta nestehoidossa
• lääkehoitosuunnitelma ja lääkehoitoprosessi laskimon sisäisessä lääkehoidossa
• nestehoidon suunnitelma, nestetasapaino ja kirjaaminen
• erilaisten laskimokatetrien indikaatiot, toimintaperiaatteet ja huolto
• laskimoon annettavan lääkkeen käyttökuntoon saattaminen ja antaminen
• verituotteet ja verensiirto
• lääkehoitoteknologia
• keskeiset lääke- ja nestehoidon tietolähteet
- lääkelaskenta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, HYL- K5
Pistarit HYL- 5
Tehtävät, HYV/HYL
Lääkelaskut, HYV/HYL
Prekliiniset harjoittelutunnit ja niiden ennakkotehtävät, HYV/HYL

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jani Paulin
Ryhmät
 • PENHOK23
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K23

Tavoitteet

Opetusensihoitaja osaa eri tavoin tarkastella oppimista, opetusta ja arviointia, sekä tuntee näihin liittyviä peruskäsitteitä. Lisäksi opetusensihoitaja tuntee erilaisia oppimisen teorioita, sekä ymmärtää niiden merkityksen. Opetusensihoitaja osallistuu opetustilanteen suunnitteluun ja toteutukseen, sekä lisää ohjausosaamistaan.

Sisältö

Sisältö
-oppimis- ja ihmiskäsitys
-johdatus oppimiseen, opetukseen, arviointiin
-aikuispedagogiikka, opetustyö ja opiskelijan ohjaus

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Opinnot on tarkoitettu koulutusambulanssi-pilotin opetusensihoitajille.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jani Paulin
Ryhmät
 • PENHOK23
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K23

Tavoitteet

Opetusensihoitaja syventää osaamistaan oppimiseen, opetukseen ja ohjaukseen liittyen, sekä lisää osaamistaan opiskelijan tukemiseen ja mahdollisiin haasteisiin liittyen. Opetusensihoitaja harjaantuu opetustilanteen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa mahdolliset oppimisvaikeudet ja haasteet huomioiden.

Sisältö

Sisältö
-oppimis- ja ihmiskäsitys
-aikuispedagogiikka, opiskelijan ohjaus ja opetustyö

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Opinnot on tarkoitettu koulutusambulanssi-pilotin opetusensihoitajille.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 25

Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jani Paulin
Ryhmät
 • PENHOK20
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K20

Tavoitteet

OPINNäYTETYö 15 OP
- harjaantuu tunnistamaan ammatillisen tehtäväkenttänsä keskeisiä kehittämistarpeita ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja
- harjaantuu työskentelemään itsenäisesti sekä (kriittisesti) arvioimaan ja käyttämään alansa tutkimustietoa
- toimii tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti
- hoitaa yhteistyökumppanuudet vastuullisesti
- kehittää ja osoittaa valmiuksiaan soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä
- osaa käyttää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
- osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa palautetta
- osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan sekä kielen hallinnan
- osaa toteuttaa ja dokumentoida työskentelynsä sekä viestiä tuloksista

Sisältö

Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 8 op
- työskentelyn eteneminen ohjatusti
- opinnäytetyön esittäminen ja puolustaminen sekä toisen työn opponointi sovitulla tavalla
- kypsyysnäyte
- opinnäytetyön julkistaminen

Oppimateriaalit

Hyödynnetään tutkimusmetodiikan sekä opinnäytetyön sisältöön liittyvää kirjallisuutta.
Katso ohjeet: Messi, its
Erityisesti kannattaa hyödyntää kehittäömis-. tutkimus- ja innovaatio-osaamisen verkkokurssin materiaaleja

Opetusmenetelmät

Työpajatyöskentely tiimeissä, projektioppiminen, tutkimus, yhteistyö toimeksiantajan kanssa
Verkkotyöskentely

Kansainvälisyys

Työpajatyöskentely viikottain koko ryhmän kesken sekä pienryhmätyöskentely paikalla ollen tai Zoomia ja/tai Teamsia hyväksikäyttäen.
Oppimisalustana Itsin Ont pohja sekä OneDrive.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos amk tasoinen opinnäytetyö ja/tai gradu tehtynä opiskelija voi tehdä tämän opinnäytetyön raportoinnin ja kypsyysnäytteen opintojakson ns. artikkelina.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely, opinnäytetyön toteutus ja kirjallisen tuotoksen laatiminen 135 t (5 op)
Työpajatyöskentely + ohjaukset (1 op)
Seminaarit (1 op)
Kypsyysnäyte (1 op)

Sisällön jaksotus

- opinnäytetyön toteutus
- työskentely ohjattuna ja itsenäisesti
- seminaarit
- kypsyysnäyte

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot: Opinnäytetyön suunnitelma -opinnot

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen seminaareihin (100%; poissaolot seminaareista korvataan opettajan ilmoittamalla tavalla)
Hyväksytty opponointi,
Hyväksytty opinnäytetyön raportti (T1–K5).
Seminaarissa esitetty työ arvioidaan Turun AMK:n kriteerien mukaisesti.
Ryhmässä tehdyssä opinnäytetyössä yksittäisen opiskelijan työpanos on tarvittaessa oltava osoitettavissa ja arvioitavissa. Opiskelija saa arvioinnista kirjallisen lausunnon.
Jokainen opinnäytetyö käy läpi plagioinnintarkistusohjelman (OURGINAL).
Hyväksytty kypsyysnäyte (sisältö/kieli)

Hylätty (0)

Katso Messi> Opiskelu> Opinnäytetyö> arviointi

Arvioinnissa otetaan huomioon työskentely opinnäytetyöprosessin aikana, opinnäytetyössä saavutetut tulokset sekä opinnäytetyöraportti. Arvosanakuvaukset löytyvät Messistä https://tuas365.sharepoint.com/sites/Opiskelu/SitePages/Opinn%C3%A4ytety%C3%B6n-arviointi.aspx#arvioinnin-kohteet (kopioi linkki)


Arviointi kohdistuu seuraaviin asioihin:

tutkimus- ja kehittämistyön asetelmaan (kohteen ja tutkimus- tai kehittämiskysymyksen/tehtävän rajaus, aineisto ja sen hallinta sekä menetelmä)
suunnitelmaan
menetelmien hallintaan
tietoperustaan ja ajatteluun opinnäytetyössä
tulosten hyödynnettävyyteen
kykyyn toimia verkostoissa ja tehdä yhteistyötä
luotettavuuteen
vastuullisuuteen ja kriittisyyteen
(luovaan) ongelmanratkaisuun
päämäärätietoisuuteen
työskentelyprosessiin
oman toiminnan reflektointiin sekä
oman työn johtamiseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Katso linkki (kopioi)
https://tuas365.sharepoint.com/sites/Opiskelu/SitePages/Opinn%C3%A4ytety%C3%B6n-arviointi.aspx#arvioinnin-kohteet

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Katso linkki (kopioi)
https://tuas365.sharepoint.com/sites/Opiskelu/SitePages/Opinn%C3%A4ytety%C3%B6n-arviointi.aspx#arvioinnin-kohteet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Katso linkki (kopioi)
https://tuas365.sharepoint.com/sites/Opiskelu/SitePages/Opinn%C3%A4ytety%C3%B6n-arviointi.aspx#arvioinnin-kohteet

Ilmoittautumisaika

05.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jari Säämänen
 • Jani Paulin
Ryhmät
 • PENHOS20
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S20

Tavoitteet

OPINNäYTETYö 15 OP
- harjaantuu tunnistamaan ammatillisen tehtäväkenttänsä keskeisiä kehittämistarpeita ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja
- harjaantuu työskentelemään itsenäisesti sekä (kriittisesti) arvioimaan ja käyttämään alansa tutkimustietoa
- toimii tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti
- hoitaa yhteistyökumppanuudet vastuullisesti
- kehittää ja osoittaa valmiuksiaan soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä
- osaa käyttää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
- osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa palautetta
- osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan sekä kielen hallinnan
- osaa toteuttaa ja dokumentoida työskentelynsä sekä viestiä tuloksista

Sisältö

Opinnäytetyön suunnittelu 7 op
- opinnäytetyöprosessiin tutustuminen
- aiheen valinta ja rajaus
- teoreettisen perustan luominen
- toteutusmenetelmän valinta
- kirjallisen suunnitelman esittäminen ja toisen työn opponointi sovitulla tavalla

Aika ja paikka

27.8. – 29.9.2018 Joukahaisenkatu 3, Turku

Oppimateriaalit

- Hyödynnetään tutkimusmetodiikan kirjallisuutta
- Messin ohjeet opinnäytetyön tekemisestä

Opetusmenetelmät

projektioppiminen, tutkimus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- Hyväksytty opinnäytetyön suunnitelma
- Hyväksytty opponointi
- Osallistuminen (pakollinen) opinnäytetyön suunnitelman seminaareihin.

Kansainvälisyys

työelämälähtöisyys
moniammatillisuus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyö tehdään yksin, parityönä tai kahta useamman opiskelijan ryhmässä, jos kyseessä laajempi selkeästi eriteltävä kokonaisuus tai opinnäytetyö on osa laajempaa projektia. Opinnäytetyö esitetään ja opponoidaan suunnitelmaseminaarissa. Opinnäytetyön tekeminen etenee toteutusvaiheeseen seminaarissa ja ohjauskeskusteluissa saadun palautteen pohjalta.
• itsenäinen työskentely / ryhmätyöskentely
• ohjauskeskustelut
• seminaarit (opinnäytetyön suunnitelmaseminaarit sisältävät esitykset ja opponoinnit)
7 opintopistettä (189 h):
- info 2h
- itsenäinen opiskelu, kirjallisuushaut sekä aiheen rajaus ja täsmentäminen (50 h)
- henkilökohtainen tai ryhmäohjaus (18 h)
- itsenäinen opiskelu ja opinnäytetyön suunnitelman työstäminen (111 h)
-suunnitelmaseminaarit (8 h)

Sisällön jaksotus

Kevät 2022
Opinnäytetyön aihe liittyy johonkin ensi- tai akuuttihoitotyön kannalta merkittävään osa-alueeseen, mikä mahdollistaa opiskelijan ymmärryksen ja osaamisen syventämisen tällä alueella.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot: Hoitotyön tutkimus- ja kehittämisosaaminen (KEHI) 5 op

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Anne-Mari Seppälä
Ryhmät
 • PENHOS21
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S21

Tavoitteet

Tavoitteet
• Tunnistaa oman suhtautumisensa parantumattomaan sairauteen ja kuolemaan
• Osaa selittää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet ja soveltaa tietoa työssään
• Osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja dokumentoida palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oireiden ja kivun hoitoa sekä ohjata potilasta ja hänen läheisiään yksilölliset tarpeet huomioiden
• Tuntee kipulääkityksen periaatteet ja antomuodot sekä osaa hyödyntää lääkkeettömiä kivunhoidon menetelmiä
• Osaa kohdata, tukea ja ohjata kokonaisvaltaisesti potilaiden ja heidän läheistensä yksilöllisiä tarpeita ja osaa hyödyntää läsnäoloa auttamismenetelmänä
• Osaa hoitaa kunnioittavasti saattohoidon ja kuoleman jälkeisen hoidon ottaen läheiset huomioon

Sisältö

Sisältö
• Palliatiivisen hoidon perusteet, hoitolinjaukset ja –rajaukset, ennakoiva hoitosuunnitelma
• Kipu ja oirehoito palliatiivisessa hoidossa: total pain, kipumittarit, kipulääkkeet, lääkkeetön hoito, hengenahdistus, suun oireet, ummetus, väsymys, ahdistuneisuus
• Potilaan ja läheisten kokonaisvaltainen tukeminen: perhekeskeisyys, psyykkinen tuki, eksistentiaalinen tuki, suru ja toivo
• Vuorovaikutus ja kohtaaminen: potilaan ja läheisten kohtaaminen, aktiivinen vuorovaikutus ja kommunikaatio
• Saattohoito: kuoleman lähestymisen tunnistaminen, potilaan ja omaisten huomioiminen kuoleman lähestyessä, kuolevan potilaan hoitotyö ja oirehoito, kuoleman jälkeinen hoitotyö
• Moniammatillinen tiimityö ja itsereflektio

Oppimateriaalit

- Palliatiivinen hoito ja saattohoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Palliatiivisen Lääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2019. Saatavilla: https://www.kaypahoito.fi/hoi50063#K1

- Saarto, T. & Lehto, J. 2019. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestäminen Suomessa – kolmiportainen malli. Saatavilla: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/314503/duo14834.pdf?sequence=1

- Lehto, J., Marjamäki, E. & Saarto, T. 2019. Elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma. Saatavilla: https://www.duodecimlehti.fi/duo14788

- Videoluento, seminaariesitykset, tunneilla käydyt asiat

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetusta, tehtäviä, seminaariesitys, pienryhmätyöskentelyä, ITS-tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ITS-tentti
Uusintakoe on ITSissä ja ajankohta sovitaan opettajan kanssa erikseen.
Opintojakso on suoritettava kokonaisuudessaan vuoden sisällä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

PAHO 2op = 54t opiskelijan työtä, josta kontaktiopetusta 9t

Yhdistetty toisen ryhmän kanssa

Sisällön jaksotus

Katso Itslearningin Info-sivun ohjeistus.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sisätautipotilaan tai kirurgisen potilaan hoitotyön opinnot on pitänyt suorittaa hyväksytyksi ennen opintojaksoa, samoin kl. harjoittelu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palliatiivisen hoidon seminaarit 0 – K5
Pienryhmätyöskentely hyv/hyl
Verkkokeskustelu hyv/hyl
Saattohoidon verkkokurssi hyl / hyv
Lääkelaskut 100% hyv/hyl
ITS-tentti (70%=1)

Tarkempi toteutus ITSissä

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 12.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Ojala
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PENHOS22
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S22
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tavoitteet
• tietää perioperatiivisen potilaan hoitopolun ja osaa kuvailla potilaan perioperatiivisen hoitoprosessin
• osaa aseptiikan periaatteet ja hallitsee infektioiden torjunnan periaatteet ja menetelmät leikkausosastolla
• osaa työskennellä leikkaus- ja anestesiahoidon moniammatillisessa työryhmässä perioperatiivisen hoitotyön eri vaiheissa ja tietää keskeiset tiimityöskentelyn onnistumiseen vaikuttavat tekijät
• osaa leikkaus- ja anestesiahoitotyön arvot, perusperiaatteet ja osaa perustella toimintansa ajantasaisella tutkimustiedolla
• tietää perioperatiivisen potilaan lääke- ja nestehoidon erityispiirteet ja osaa hyödyntää niitä potilashoidossa
• osaa yleisimmät anestesia- ja kivunhoitomenetelmät
• osaa valmistella potilaan anestesiaa ja toimenpidettä varten
• osaa käyttää keskeisiä leikkauspotilaan anestesia- ja leikkaushoidossa käytettäviä tutkimus-, monitorointi- ja hoitolaitteita ja osaa tulkita niistä saatavaa informaatiota sekä toimia sen mukaisesti
• osaa raportoida ja kirjata perioperatiivisen hoidon eri vaiheissa
• tunnistaa perioperatiivisen potilaan ohjauksen ja tuen erityispiirteet
• tunnistaa leikkaus- ja anestesiaosaston turvallisuusriskit ja osaa varmistaa toiminnan turvallisuuden
• tietää anestesia-, valvovan- ja leikkauksessa avustavan sairaanhoitajan tehtävät ja harjoittelee niissä toimimista
• osaa toteuttaa kirurgisen potilaan hoitotyötä leikkausosastolla
• osaa tarkkailla ja hoitaa potilasta intraoperatiivisen hoidon aikana ja heräämössä

Sisältö

Sisältö
• Perioperatiivisen hoitotyön organisointi, tehtävä- ja vastuualueet tiimityössä ja hoitoympäristö
• Eettisen toimintaperiaatteet leikkausosastolla
• Potilas- ja työturvallisuus leikkausosastolla (mm. infektioiden torjunta, aseptiikka, puhtausluokat, laiteturvallisuus, raportointi ja kirjaaminen, tarkistuslistojen käyttö)
• Desinfektio- ja sterilointimenetelmät perioperatiivisessa hoitotyössä
• Aseptinen toiminta leikkausosastolla
• Pre- ja intraoperatiiviset valmistelut leikkaus- ja anestesiaosastolla sekä potilaan vastaanottaminen leikkaussaliin
Potilaan hoitaminen toimenpiteen aikana: sairaanhoitajan eri roolit, tehtävät ja tiimityöskentely
• Leikkauspotilaan lämpötilasta huolehtiminen
• Keskeiset hoitovälineet, instrumentit ja ommelaineet sekä leikkauksessa avustaminen
• Leikkaustiimin roolit ja tehtävät sekä valmistautuminen ennen toimenpidettä (instrumenttien ja hoitotarvikkeiden varaaminen, kirurginen käsidesinfektio, steriiliin asuun pukeutuminen, leikkausasennon laittaminen, leikkausalueen desinfektio ja leikkausalueen rajaaminen)
• Keskeiset anestesiamenetelmät ja niissä käytettävät lääkeaineet, sekä lääkeaineiden vaikutukset ja vaiheet elimistössä
• Valmistautuminen anestesiaan (lääkeaineiden varaaminen, potilaan tarkkailulaitteiden ja anestesiatyöaseman käyttökuntoon saattaminen)
• Anestesioidun potilaan tarkkailu ja hoito leikkaussalissa ja heräämössä
• Toimenpiteen lopettamiseen liittyvät tehtävät (tarvikelaskut ja välineiden huolto)
• Lääke- ja nestehoito anestesian aikana ja heräämössä
• Potilaan siirto heräämöön, sekä tarkkailu ja hoito heräämössä ja vuodeosastolle siirron kriteerit?

Oppimateriaalit

PERIOPERATIIVISEN POTILAAN HOITOTYÖ
1. Aura, S. & Kinnunen T. 2020. Perioperatiivinen hoitotyö. Sanoma-Pro. Helsinki.
2. Luennot ja muu erikseen osoitettu ajankohtainen kirjallisuus.
3. English material: articles and videos.
Ebook: Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing. Concepts, Process, and Practice. 10th edition. : UNIT 8, 37
ANESTESIOLOGIA JA FARMAKOLOGIA
Anestesiakäsikirja (terveysportti) sisältöä vastaavat luvut
Rosenberg.,H., Alahuhta, S., Lindgren, L., Olkkola, K., & Takkunen, O. (toim.) 2014. Anestesiologia ja tehohoito (e-kirja Oppiportissa)
Luku 7 Inhalaatioanestesia-aineet,sivut 86-91, Luku 8 Laskimoanestesia-aineet ja sedaa-tiolääkkeet, sivut 100-113, Luku 9 Opioidit, sivut 116-121, Luku 10 Lihasrelaksantit, sivut 124-138, Luku 17 Potilaan valmistelu anestesiaan ja esilääkitys, sivut 246-255, Luku 19 Vapaa hengitystie ja intubaatio, sivut 274-296, Luku 23 Inhalaatioanestesia ja laskimo-anestesia, sivut 350-359, Luku 24 Regionaalinen anestesia, sivut 363-365, 370-396 (alkaen yläraajan johtopuudutuksista), Luku 45 Vanhus ja anestesia, sivut 706-712, Luku 49 Lasten anestesia, sivut 755-756 ("Lapsen leikkausta edeltävä paasto ja esilääkitys"), 770-771 ("Valvonta anestesian aikana lapsilla").

Lisämateriaalit:
1. Terveysportti (esim. Pharmaca Fennica, Duodecim lääketietokanta, anestesiakäsikirja)
2. Lukkarinen H., Virsiheimo T., Hiivala K., Savo M & Salomäki T. 2012. Käsikirja potilaan heräämövaiheenseurannasta ja turvallisesta siirrosta vuodeosastolle. Hotus.
3. Ammattilehdet: Spirium, Pinsetti, Finnanest
4. Opettajan luennoilla erikseen osoittama materiaali (esim. Käypä hoito –suositukset).
5. English material

Opetusmenetelmät

PEHO 4op: luennot, itsenäisiä tehtäviä ja .kirjallinen työ ja harjoittelu luokassa
ANFA 1 op: luennot, pistarit/ tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ks. ITS

Kansainvälisyys

PEHO JA ANFA: Työelämäperusteiset toimintatavat, työelämäyhteistyö (mahdollisuuksien mukaan), tiimioppiminen ja yhteistyö. Kurssi sisältää 2 op englanninkielellä toteutettavia opintoja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

vastaava opintojakso

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

PERIOPERATIIVISEN POTILAAN HOITOTYÖ 3op (PEHO)
Luento-opetus 9 h ja kirjallinen työ 40 h
- Opiskelija osallistuu aktiivisesti luennoille
- Opiskelija valmistautuu tunneille ennakkotehtävien mukaisesti
- Opiskelija suorittaa hyväksytysti kirjallisen tehtävän (0-5).
ANESTESIOLOGIA JA FARMAKOLOGIA 1 OP (ANFA)
Opetus 8 h (läsnäolo 100 %) ja Pistari/ tentti (0-5), itsenäinen tehtävät 17 h.
HARJOITTELU LUOKASSA 1 op (27h)
- its. työpajat, labra ja simulaatiot

Sisällön jaksotus

PERIOPERATIIVISEN POTILAAN HOITOTYÖ ja Harjoittelu luokassa 4 op
- Perioperatiivinen hoitotyö (keskeiset käsitteet, hoitotyön prosessi, hoitotyön organisointi, tehtävä- ja vastuualueet tiimityössä, hoitoympäristö)
- Potilas- ja työturvallisuus leikkausosastolla (mm. infektioiden torjunta, laiteturvallisuus, raportointi ja kirjaaminen sekä leikkaustiimin tarkistuslistan käyttö, ei-tekniset taidot)
- Leikkaustiimin valmistautuminen ennen toimenpidettä (instrumenttien varaaminen, kirurginen käsidesinfektio ja steriiliin asuun pukeutuminen)
-Anestesiamenetelmät, välineet ja valmistelut
-Potilaan tarkkailu ja hoito anestesian aikana
- Potilaan valmistelut leikkausosastolla (mm. leikkausasento, leikkausalueen desinfektio ja leikkausalueen rajaaminen)
- Keskeiset hoitovälineet ja leikkauksessa avustaminen
- Sairaanhoitajan toiminnot leikkauksen loputtua
- Potilaan välitön postoperatiivinen tarkkailu heräämössä
-Ei-tekniset taidot
ANESTESIOLOGIA JA FARMAKOLOGIA 1 op ANFA
- Lääke- ja nestehoito anestesian aikana ja heräämössä (mm. eri anestesiamenetelmissä käytettävät lääkeaineet, mikrobilääkeprofylaksia, pahoinvoinninestolääkkeet, nestehoito)
-Erityisryhmien anestesian erityispiirteitä (mm. lapset, iäkkäät, raskaana olevat)

Viestintäkanava ja lisätietoja

ITS

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

PEHOn 2 op arviointi: kirjallinen työ 0-5,
ANFA 1 op pistarit 0-5 (>65 % ka pistareista).
tehtävät hyv-hyl
PEHO labra 1 op: harjoittelu luokassa hyv - hyl

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Ojala
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PENHOK23
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K23
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tavoitteet
• tietää perioperatiivisen potilaan hoitopolun ja osaa kuvailla potilaan perioperatiivisen hoitoprosessin
• osaa aseptiikan periaatteet ja hallitsee infektioiden torjunnan periaatteet ja menetelmät leikkausosastolla
• osaa työskennellä leikkaus- ja anestesiahoidon moniammatillisessa työryhmässä perioperatiivisen hoitotyön eri vaiheissa ja tietää keskeiset tiimityöskentelyn onnistumiseen vaikuttavat tekijät
• osaa leikkaus- ja anestesiahoitotyön arvot, perusperiaatteet ja osaa perustella toimintansa ajantasaisella tutkimustiedolla
• tietää perioperatiivisen potilaan lääke- ja nestehoidon erityispiirteet ja osaa hyödyntää niitä potilashoidossa
• osaa yleisimmät anestesia- ja kivunhoitomenetelmät
• osaa valmistella potilaan anestesiaa ja toimenpidettä varten
• osaa käyttää keskeisiä leikkauspotilaan anestesia- ja leikkaushoidossa käytettäviä tutkimus-, monitorointi- ja hoitolaitteita ja osaa tulkita niistä saatavaa informaatiota sekä toimia sen mukaisesti
• osaa raportoida ja kirjata perioperatiivisen hoidon eri vaiheissa
• tunnistaa perioperatiivisen potilaan ohjauksen ja tuen erityispiirteet
• tunnistaa leikkaus- ja anestesiaosaston turvallisuusriskit ja osaa varmistaa toiminnan turvallisuuden
• tietää anestesia-, valvovan- ja leikkauksessa avustavan sairaanhoitajan tehtävät ja harjoittelee niissä toimimista
• osaa toteuttaa kirurgisen potilaan hoitotyötä leikkausosastolla
• osaa tarkkailla ja hoitaa potilasta intraoperatiivisen hoidon aikana ja heräämössä

Sisältö

Sisältö
• Perioperatiivisen hoitotyön organisointi, tehtävä- ja vastuualueet tiimityössä ja hoitoympäristö
• Eettisen toimintaperiaatteet leikkausosastolla
• Potilas- ja työturvallisuus leikkausosastolla (mm. infektioiden torjunta, aseptiikka, puhtausluokat, laiteturvallisuus, raportointi ja kirjaaminen, tarkistuslistojen käyttö)
• Desinfektio- ja sterilointimenetelmät perioperatiivisessa hoitotyössä
• Aseptinen toiminta leikkausosastolla
• Pre- ja intraoperatiiviset valmistelut leikkaus- ja anestesiaosastolla sekä potilaan vastaanottaminen leikkaussaliin
Potilaan hoitaminen toimenpiteen aikana: sairaanhoitajan eri roolit, tehtävät ja tiimityöskentely
• Leikkauspotilaan lämpötilasta huolehtiminen
• Keskeiset hoitovälineet, instrumentit ja ommelaineet sekä leikkauksessa avustaminen
• Leikkaustiimin roolit ja tehtävät sekä valmistautuminen ennen toimenpidettä (instrumenttien ja hoitotarvikkeiden varaaminen, kirurginen käsidesinfektio, steriiliin asuun pukeutuminen, leikkausasennon laittaminen, leikkausalueen desinfektio ja leikkausalueen rajaaminen)
• Keskeiset anestesiamenetelmät ja niissä käytettävät lääkeaineet, sekä lääkeaineiden vaikutukset ja vaiheet elimistössä
• Valmistautuminen anestesiaan (lääkeaineiden varaaminen, potilaan tarkkailulaitteiden ja anestesiatyöaseman käyttökuntoon saattaminen)
• Anestesioidun potilaan tarkkailu ja hoito leikkaussalissa ja heräämössä
• Toimenpiteen lopettamiseen liittyvät tehtävät (tarvikelaskut ja välineiden huolto)
• Lääke- ja nestehoito anestesian aikana ja heräämössä
• Potilaan siirto heräämöön, sekä tarkkailu ja hoito heräämössä ja vuodeosastolle siirron kriteerit?

Oppimateriaalit

PERIOPERATIIVISEN POTILAAN HOITOTYÖ
1. Aura, S. & Kinnunen T. 2020. Perioperatiivinen hoitotyö. Sanoma-Pro. Helsinki.
2. Luennot ja muu erikseen osoitettu ajankohtainen kirjallisuus.
3. English material: articles and videos.
Ebook: Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing. Concepts, Process, and Practice. 10th edition. : UNIT 8, 37
ANESTESIOLOGIA JA FARMAKOLOGIA
Anestesiakäsikirja (terveysportti) sisältöä vastaavat luvut
Rosenberg.,H., Alahuhta, S., Lindgren, L., Olkkola, K., & Takkunen, O. (toim.) 2014. Anestesiologia ja tehohoito (e-kirja Oppiportissa)
Luku 7 Inhalaatioanestesia-aineet,sivut 86-91, Luku 8 Laskimoanestesia-aineet ja sedaa-tiolääkkeet, sivut 100-113, Luku 9 Opioidit, sivut 116-121, Luku 10 Lihasrelaksantit, sivut 124-138, Luku 17 Potilaan valmistelu anestesiaan ja esilääkitys, sivut 246-255, Luku 19 Vapaa hengitystie ja intubaatio, sivut 274-296, Luku 23 Inhalaatioanestesia ja laskimo-anestesia, sivut 350-359, Luku 24 Regionaalinen anestesia, sivut 363-365, 370-396 (alkaen yläraajan johtopuudutuksista), Luku 45 Vanhus ja anestesia, sivut 706-712, Luku 49 Lasten anestesia, sivut 755-756 ("Lapsen leikkausta edeltävä paasto ja esilääkitys"), 770-771 ("Valvonta anestesian aikana lapsilla").

Lisämateriaalit:
1. Terveysportti (esim. Pharmaca Fennica, Duodecim lääketietokanta, anestesiakäsikirja)
2. Lukkarinen H., Virsiheimo T., Hiivala K., Savo M & Salomäki T. 2012. Käsikirja potilaan heräämövaiheenseurannasta ja turvallisesta siirrosta vuodeosastolle. Hotus.
3. Ammattilehdet: Spirium, Pinsetti, Finnanest
4. Opettajan luennoilla erikseen osoittama materiaali (esim. Käypä hoito –suositukset).
5. English material

Opetusmenetelmät

PEHO 4op: luennot, itsenäisiä tehtäviä ja .kirjallinen työ ja harjoittelu luokassa
ANFA 1 op: luennot, pistarit/ tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ks. ITS

Kansainvälisyys

PEHO JA ANFA: Työelämäperusteiset toimintatavat, työelämäyhteistyö (mahdollisuuksien mukaan), tiimioppiminen ja yhteistyö. Kurssi sisältää 2 op englanninkielellä toteutettavia opintoja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

vastaava opintojakso

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

PERIOPERATIIVISEN POTILAAN HOITOTYÖ 3op (PEHO)
Luento-opetus 9 h ja kirjallinen työ 40 h
- Opiskelija osallistuu aktiivisesti luennoille
- Opiskelija valmistautuu tunneille ennakkotehtävien mukaisesti
- Opiskelija suorittaa hyväksytysti kirjallisen tehtävän (0-5).
ANESTESIOLOGIA JA FARMAKOLOGIA 1 OP (ANFA)
Opetus 8 h (läsnäolo 100 %) ja Pistari/ tentti (0-5), itsenäinen tehtävät 17 h.
HARJOITTELU LUOKASSA 1 op (27h)
- its. työpajat, labra ja simulaatiot

Sisällön jaksotus

PERIOPERATIIVISEN POTILAAN HOITOTYÖ ja Harjoittelu luokassa 4 op
- Perioperatiivinen hoitotyö (keskeiset käsitteet, hoitotyön prosessi, hoitotyön organisointi, tehtävä- ja vastuualueet tiimityössä, hoitoympäristö)
- Potilas- ja työturvallisuus leikkausosastolla (mm. infektioiden torjunta, laiteturvallisuus, raportointi ja kirjaaminen sekä leikkaustiimin tarkistuslistan käyttö, ei-tekniset taidot)
- Leikkaustiimin valmistautuminen ennen toimenpidettä (instrumenttien varaaminen, kirurginen käsidesinfektio ja steriiliin asuun pukeutuminen)
-Anestesiamenetelmät, välineet ja valmistelut
-Potilaan tarkkailu ja hoito anestesian aikana
- Potilaan valmistelut leikkausosastolla (mm. leikkausasento, leikkausalueen desinfektio ja leikkausalueen rajaaminen)
- Keskeiset hoitovälineet ja leikkauksessa avustaminen
- Sairaanhoitajan toiminnot leikkauksen loputtua
- Potilaan välitön postoperatiivinen tarkkailu heräämössä
-Ei-tekniset taidot
ANESTESIOLOGIA JA FARMAKOLOGIA 1 op ANFA
- Lääke- ja nestehoito anestesian aikana ja heräämössä (mm. eri anestesiamenetelmissä käytettävät lääkeaineet, mikrobilääkeprofylaksia, pahoinvoinninestolääkkeet, nestehoito)
-Erityisryhmien anestesian erityispiirteitä (mm. lapset, iäkkäät, raskaana olevat)

Viestintäkanava ja lisätietoja

ITS

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

PEHOn 2 op arviointi: kirjallinen työ 0-5,
ANFA 1 op pistarit 0-5 (>65 % ka pistareista).
tehtävät hyv-hyl
PEHO labra 1 op: harjoittelu luokassa hyv - hyl

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Satu Haapalainen
Ryhmät
 • PENHOK23
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K23

Tavoitteet

Tavoitteet
• osaa hyödyntää ensihoitajan työhön valmentavaa tietoperustaansa analysoidessaan erilaisten ihmisten hoidon tarvetta ja oppii löytämään kuhunkin hoitotilanteeseen soveltuvan olennaisen tiedon.
• pystyy ottamaan ohjatusti vastuuta potilaan systemaattisesta tutkimisesta (ABCDE), tunnistaa peruselintoimintojen häiriöt ja potilaan henkeä uhkaavat tilanteet sekä harjoittelee työdiagnoosin tekemistä
• kehittää taitojaan potilaan kohtaamisessa ja kunnioittavan hoitosuhteen luomisessa
• kykenee ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten ja eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa
• osaa soveltaa hoitotyön keskeisiä periaatteita ja ensihoidon perustasolla käytettäviä hoitomenetelmiä potilaan hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
• osaa käyttää turvallisesti potilaan tutkimus-, hoito- ja siirtovälineistöä
• osaa toimia työparityöskentelyn periaatteiden mukaisesti
• tietää CRM-periaatteet ja harjaantuu toimimaan niiden mukaisesti
• osaa ohjata potilasta ja hänen läheisiään terveyden edistämisessä ja sairauksien hoitamisessa
• osaa tehdä eettisesti perusteltuja ratkaisuja erilaisissa hoitotilanteissa
• ymmärtää vastuunsa infektioiden ehkäisyssä ensihoitotyössä sekä osaa toimia aseptisesti eri hoitotilanteissa.
• lisää perustason lääkehoito-osaamistaan ja osaa seurata lääkehoidon vaikutuksia ja vaikuttavuutta (lääkehoitopassi) ja perehtyy yksikön lääkehoitosuunnitelmaan
• osaa kirjata ja raportoida ensihoitopotilaan hoitoa koskevaa tietoa
• osaa kommunikoida ammatillisesti hoito- ja konsultaatiotilanteissa potilaan ja hänen hoitoonsa osallistuvan hoitotiimin kanssa
• harjaantuu Virve-viestinnän perusteissa

Sisältö

Sisältö:
• erilaisten ihmisten hoidon tarpeen arviointi ja hoidon suunnittelu pohjautuen ensihoitotyön tietoperustaan
• potilaan systemaattinen tutkiminen (ABCDE), peruselintoimintojen häiriöiden ja potilaan henkeä uhkaavien tilanteiden tunnistaminen sekä alustavan työdiagnoosin tekeminen
• potilaan kunnioittava kohtaaminen ja hoitosuhteen luominen
• ammatillinen ja hoidollinen vuorovaikutus eri-ikäisten ja eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa
• hoitotyön keskeiset periaatteet ja ensihoidon perustasolla käytettävät hoitomenetelmät potilaan hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
• potilaan tutkimus-, hoito- ja siirtovälineistön turvallinen käyttö
• työparityöskentelyn periaatteiden mukainen toiminta
• CRM-periaatteet ja työskentely
• potilaan ja hänen läheistensä ohjaus terveyden edistämisessä ja sairauksien hoitamisessa
• perusteltujen eettisten ratkaisujen tekeminen erilaisissa hoitotilanteissa
• infektioiden ehkäisy ja aseptinen työskentely
• lääkehoito-osaaminen, yksikön lääkehoitosuunnitelma
• kirjaaminen ja raportointi
• ammatillinen kommunikointi hoito- ja konsultaatiotilanteissa
• Virve-viestinnän perusteet

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

22.11.2023 - 19.01.2024

Ajoitus

31.12.2023 - 08.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Ojala
 • Nina Rantalaiho
Ryhmät
 • PENHOK21
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K21

Tavoitteet

Tavoitteet:
• Osaa tehdä hoidon tarpeen arvioinnin sekä ohjata asiakkaita tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalveluihin erilaisissa toimintaympäristöissä
• Osaa toimia asiakaslähtöisesti ja tukea asiakkaan suunnitelmallista omahoitoa ja hoitoon sitoutumista
• Osaa hyödyntää sähköisiä palveluita ja viestintäteknologiaa osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa
• Osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti asiakaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä
• Osaa toimia työ- ja potilasturvallisuuden edellyttämällä tavalla
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä eettisesti eri toimintaympäristöissä
• Osaa toimia itsenäisesti ensihoidon ja hoitotyön asiantuntijana terveyden ja työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi
• Osaa toimia moniammatillisessa ja monikulttuurisessa työyhteisössä ensihoidossa ja hoitotyössä
• Tuntee aikuisten kansallisen rokotusohjelman sekä erilaisten ryhmien rokottamisen
• Osaa toteuttaa rokottamisen oikein ja turvallisesti

Sisältö

Sisältö
• Potilaan haastattelu ja yleistilan kartoittaminen
• Asiakaslähtöinen toiminta potilaan ja hänen omaistensa kohtaamisessa
• Puhelin, chat, video-ohjaus, digipalvelut ohjausmenetelmänä
• Kotiinvietävät palvelut
• Voimavaraistava potilasohjaus- ja opetus sekä omahoidon tukeminen
• Rokottamisen periaatteet ja rokottamisen tarpeellisuus yhteiskunnalle
• Rokotuksin ehkäistävät taudit ja immuniteetin muodostuminen
• Kansallinen rokotusohjelma ja lainsäädäntö
• Asiakkaan ohjaus uusimpaan näyttöön perustuvaan tietoon perustuen

Oppimateriaalit

KESKEN.
Anneli Hujala & Helena Taskinen (toim.), Uudistuva sosiaali- ja terveysala (2020).
Tampere: Tampere University Press, 241–266.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-022-9
Ristolainen yms. Asiakaslähtöinen palveluohjaus.

http://unihoitajat.fi/terve-uni/unihoitotyo/suosituksia/ohjausmenetelmia/
Vartia, M., Bergbom, B., Giorgiani, T., Rintala-Rasmus, A., Riala, R. & Salminen, S. 2007. Monikulttuurisuus työn arjessa. Työterveyslaitos. Tammer-Paino Oy. Tampere 2007.

Paija, T. , Ojala S. Artikkelit potilasohjaukseen liittyen lisätään tähän. Samoin poliklinikka-lehden ajankohtaiset artikkelit

Nämä vielä työn alla,
Asiakaskokemus.
Kotiinvietävät palvelut. Heikki Lampinen. Slidet. mm. Combilanssi.
Digitaaliset ohjausmenetelmät
Rokotusosaamiseen liittyvät päivitetyt materiaalit

Laine, J., Geriatrisen potilaan hoidon tarpeen arviointi. Kotiuttaminen. NOTE! lomakkeet

Opetusmenetelmät

Etäluennot
Lähitunnit

Itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27h
3 op = 81h

Teoriaa 7h
Simulaatiot yms. 5h
Itsenäinen työskentely 69h

Sisällön jaksotus

Tammikuu 2024
Info, teoriaa mm. asiakaskokemuksista ja voimaannuttavasta potilasohjauksesta sekä kotiinvietävistä palveluista (satasairaalan malli yhtenä esimerkkinä).

Moniammatilllinen simulaatio: Hoidon tarpeen arviointi (toisella kotimaisella kielellä tai englanniksi)

Potilasscenaarioiden pohjalta käydään läpi erilaiset ohjausmenetelmät (Puhelin, video, chat yms.)
- Tässä osiossa käydään läpi myös rokotusosaamiseen liittyvät sisällöt

Kotiuttaminen potilasohjauksen näkökulmasta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lähitunnit pakollisia (simulaatiot yms. potilasscenaarioiden käsittelyt)

Tehtävät aikataulun mukaisesti palautettu

Ryhmätyö erilaisista ohjausmenetelmistä arvioidaan 1-5.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 08.10.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Saimi Ristimäki
 • Jaana Koskela
 • Lasse Putko
Ryhmät
 • PENHOS23
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S23

Tavoitteet

Tavoitteet
• Osaa kohdata ja haastatella tutkittavaa ihmistä.
• Tietää ihmiskehon keskeisten elinten toiminnan perusteet.
• Tietää ihmisen kliinisessä tutkimisessa käytettäviä menetelmiä ja tuntee niiden perusteet.

Sisältö

Sisältö
• Vuorovaikutus ja ihmisen kohtaaminen
• Potilaan kliininen tutkiminen ABCDE-periaatteiden mukaisesti
• Ihmisen tutkimisen keskeiset menetelmät: haastattelu, anamneesi, inspektio, palpaatio, auskultaatio, perkussio, havainnointi ja mittarit
• Hyvän kliinisen tutkimuksen edellytykset ja toteuttaminen: yleistila, hengitys, verenkierto, tajunta, eritys, tuki- ja liikuntaelimistö, iho
• Potilaan monitorointi ja sydänfilmin rekisteröinti sekä tulkinnan perusteet

Oppimateriaalit

-Alanen ym. 2018. Oireista työdiagnoosiin, ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. Sanoma Pro.s. 10-62.
- Luennot ja muu opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Teoriaopetus livenä tai webinaarissa.
Ryhmätyö.
Ennakkotehtävät harjoitustunneille.
Luokkaharjoittelu pienryhmissä.

Kansainvälisyys

• Vuorovaikutteinen kontaktiopetus
• Käänteinen oppiminen
• Vertaisoppiminen
• Case-pohjainen oppiminen
• Itseopiskelu erilaisia materiaaleja käyttäen.
• Työpajaharjoittelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op = 108 h opiskelijan työtä, mistä luokkaharjoittelua 20h.

Sisällön jaksotus

Terveen ihmisen peruselintoimintojen tunnistaminen ja tutkiminen (hengitys, verenkierto, tajunta, aineenvaihdunta/eritys)
Potilaan haastattelu ja yleistilan kartoittaminen
Asiakaslähtöinen toiminta potilaan ja hänen omaistensa kohtaamisessa
Kliinisessä tutkimisessa käytettävä välineistö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo pakollista kaikilla työpajatunneilla, arviointi HKS/HYL
Ryhmätyö HKS/HYL
Tentti HYL - 5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Säde Huhtanen
Ryhmät
 • PENHOS22
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S22

Tavoitteet

Tavoitteet
• tietää tavallisimmat radiologiset tutkimukset ja sädehoidon periaatteet
• tietää säteilyturvallisuuden periaatteet

Sisältö

Sisällöt
• Radiologiset tutkimukset ja sädehoito.
• Säteilyturvallisuus: Potilas- ja työturvallisuus

Opetusmenetelmät

Kontruktivistinen lähestymistapa lähitunneilla: Työelämälähtöisyys huomioitu sairaanhoitajan näkökulmalla. Kirjallinen tehtävä mahdollista tehdä tiimityönä.

Kansainvälisyys

Kontruktivistinen lähestymistapa lähitunneilla: Työelämälähtöisyys huomioitu ensihoitajan näkökulmalla. Kirjallinen tehtävä mahdollista tehdä tiimityönä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op, 27 tuntia opiskelijan työtä, joista lähitunteja 8 ja opiskelijan itsenäistä opiskelua 19 tuntia.

Sisällön jaksotus

Sisältö:
· erilaiset kuvantamismenetelmät, säteilyturvallisuus
· potilaan valmistaminen radiologisiin tutkimuksiin ja sädehoitoon
Ajoitus: Yhteensä 8 tuntia

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tehtävä ja Its Learning tentti: Hyväksytty/hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Johanna Kerola
Ryhmät
 • PENHOK23
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K23

Tavoitteet

Tavoitteet
• tietää tavallisimmat radiologiset tutkimukset ja sädehoidon periaatteet
• tietää säteilyturvallisuuden periaatteet

Sisältö

Sisällöt
• Radiologiset tutkimukset ja sädehoito.
• Säteilyturvallisuus: Potilas- ja työturvallisuus

Oppimateriaalit

Oppimateriaali julkaistaan opintojakson alkaessa Itslearning-alustalla eikä opiskelijalta vaadita omia oppimateriaaleja

Opetusmenetelmät

Opintojakson pääasiallinen opetus tapahtuu luento-opetuksena sekä moniammatillisina demonstraatioina, jota täydennetään itsenäisellä työllä itslearning-alustan materiaalien avulla.

Opintojakso pitää sisällään ammattilähtöisen oppimistehtävän joka toteutetaan itsenäisenä työskentelynä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Tentti toteutetaan Itslearning-alustalla ja sen voi uusia kaksi kertaa (yhteensä kolme tenttimahdollisuutta).

Kansainvälisyys

Opintojaksoa toteutetaan oppilasta aktivoivilla menetelmillä. Työelämälähtöisyys huomioidaan opintojakson eri osa-alueilla liittämällä työskentelyyn käytännön esimerkkejä opiskelijan omasta tulevasta ammatista.

Kestävä kehitys on huomioitu vähentämällä oppijakson vaatimia fyysisiä resursseja. Opiskelijaa kannustetaan miettimään, kuinka hän voi tulevassa ammatissaan toimia mahdollisimman kestävästi esimerkkien avulla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 1 x 27 tuntia opiskelijan työtä
Kontakti-opetus, itsenäinen opiskelu, oppimistehtävä ja tentti

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus:
Osallistuminen opetukseen
Hyväksytty tentti, joka suoritettu sovitun määräajan puitteissa
Hyväksytty oppimistehtävä, joka palautettu sovitun määräajan puitteissa

Hylätty suoritus:
Puutteellinen osallistuminen opetukseen
Ei hyväksyttyä suoritusta tentistä sovitun määräajan puitteissa
Ei hyväksyttyä suoritusta oppimistehtävästä sovitun määräajan puitteissa

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla opetellaan radiografian ja sädehoidon perusteet. Opintojakso on suunnattu ensihoitajaopiskelijoille ja sen sisältö on suunniteltu ammattilähtöisellä näkökulmalla.

Opintojakso järjestetään vuonna kevätlukukaudella 2024 Turun ammattikorkeakoulun tiloissa ja se sisältää kontaktiopetusta.

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää, millaisia erilaisia diagnostisia kuvantamislaitteita terveydenhuollossa käytetään eri tarkoituksiin sekä ymmärtää, kuinka säteilyllä voidaan hoitaa tiettyjä sairauksia.

Opintojakson painopiste on laiteturvallisuudessa ja säteilysuojelun perusteissa. Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää, kuinka toimia turvallisesti kuvantamisen tiloissa tai säteilevien laitteiden läheisyydessä sekä kuinka suojautua säteilyltä tavallisimmissa säteilyaltistustilanteissa, joita ensihoitaja tai sairaanhoitaja voi kohdata työssään.

Opintojakso pitää sisällään myös tavallisimmat esivalmisteluohjeet erilaisiin kuvantamistutkimuksiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty tentin ja oppimistehtävän avulla.

Hyväksytty/hylätty arvioitava tentti julkaistaan opintojakson Itslearning-alustalla.

Oppimistehtävä palautetaan Itslearning-alustalle, jossa myös se arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opintojakson hyväksytty suoritus vaatii sekä oppimistehtävän että tentin hyväksytyn suorittamisen opintojakson aikataulun puitteissa (sovitaan opintojakson alussa).

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 10.03.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.11.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Johanna Kurtti
Ryhmät
 • PENHOK24
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K24

Tavoitteet

Tavoitteet
• Tietää ravintoaineet, ravintoaineiden tarpeen ja merkityksen
• Osaa arvioida ihmisen ravitsemustarpeita
• Osaa soveltaa suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa
• Osaa integroida ravitsemushoitoa ja -ohjausta yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa sisätauti- ja kirurgisen potilaan hoitotyössä

Sisältö

Sisällöt
• Ravintoaineiden tarve ja tehtävät elimistössä
• Asiakkaiden ravitsemustilan arviointi ja sen merkitys
• Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä eri ikäkausina
• Sisätauti- ja kirurgisen potilaan ravitsemushoito ja ohjaus sekä sairauksiin liittyvät yleisimmät erityisruokavaliot

Oppimateriaalit

Ravitsemushoito I-osa:
Voutilainen E, Fogelholm M & Mutanen M. 2015. Ravitsemustaito. Sanoma Pro.
Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Helsinki 2014 (www.vrn.fi)
Tarkemmin oppimateriaali annetaan ensimmäisellä opetustunnilla.

Ravitsemushoito II-osa:
Tarkemmin oppimateriaali ensimmäisellä opetustunnilla.

Opetusmenetelmät

Toteutetaan keskustelevana opetuksena, pienryhmätyöskentelynä ja oppimistehtävinä ja -tenttinä.

Tarkemmin osioiden toteutus ItsLearning-alustalla. Toteutus käydään läpi I-osan ja II-osan ensimmäisellä opetustunnilla.

Kansainvälisyys

Tiimioppiminen ja ryhmätyöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ravitsemushoito I-osa 2 op, 54 tuntia opiskelijan työtä, joista opetustunteja 10 ja opiskelijan itsenäistä opiskelua (sis.tehtävät, tenttiin valmistautumisen ja tentin) ja ryhmätyöskentelyä 44 tuntia.

Ravitsemushoito II-osa 1 op.

Sisällön jaksotus

Ravitsemushoito I-osa 2 op keväällä 2024
• Ravintoaineiden tarve ja tehtävät elimistössä
• Asiakkaiden ravitsemustilan arviointi ja sen merkitys
• Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä eri ikäkausina

Ravitsemushoito II-osa 1 op syksyllä 2024
• Sisätauti- ja kirurgisen potilaan ravitsemushoito ja ohjaus sekä sairauksiin liittyvät yleisimmät erityisruokavaliot.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokonaisuus (ravitsemushoito 3 op) numeerinen arviointi:
I-osa numeerinen arviointi (tehtävät asteikolla hyväksytty/hylätty ja tentti numeerinen arviointi)
II-osa arviointi hyväksytty /hylätty.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 16.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Hanna Koivikko
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PENHOK22
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K22
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tavoitteet
• Ymmärtää seksuaalisuuden merkityksen ihmisen kokonaishyvinvoinnissa ja osaa ottaa seksuaalisuuden puheeksi eri ikäisten ja eri sairauksien yhteydessä
• Tietää tavallisimmat naistentaudit ja niiden ennaltaehkäisyn
• Tietää normaalin raskauden kulun ja keskeisimpiä raskauden seurantamenetelmiä
• Osaa auttaa synnyttävää naista kiireellisessä, sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä, kun lääkäriä tai kätilöä ei ole saatavilla
• Osaa yleisimmät synnytyksen ja raskauden aikaiset hätätilanteet ja niiden ensihoidon
• Tietää normaalin lapsivuodeajan kulun
• Ymmärtää imetyksen terveyden edistävän merkityksen
• Osaa käyttää keskeisiä alaan liittyviä lääketietokantoja

Sisältö

Sisältö
• Seksuaalisuus ja sen puheeksi otto
• Tavallisimmat naistentaudit
• Normaalin raskauden kulku ja seuranta
• Normaalin synnytyksen kulku
• Sairaalan ulkopuolinen synnytys
• Synnytyksen ja raskauden aikaiset hätätilanteet ja niiden ensihoito
• Normaali lapsivuodeaika ja imetys
• Raskaus- ja imetysajan lääketietokannat

Oppimateriaalit

• Luentomateriaalit
• Botha E. & Ryttyläinen-Korhonen K. 2016. Naisen hoitotyö. SanomaPro Oy.

Lisämateriaalia oppimisen tueksi:
• Saano & Taam-Ukkonen. 2016: Lääkehoidon käsikirja. Sanomapro. Lääkehoitoon vaikuttavia tekijöitä: Raskaus ja imetys ja Raskauden hormonaalinen ehkäisy ja hormonikorvaushoito.Sivut 117-122 ja 410-417.
• Current Care Guideline "Contraception" http://www.kaypahoito.fi/web/english/guidelines/guideline?id=ccg00004
• We´re having a baby http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132228/URN_ISBN_978-952-302-833-3.pdf?sequence=1
• Thinking of you http://www.e-julkaisu.fi/ensi_ja_turvakotien_liitto/thinking_of_you/pdf/etl_Thinking_about_You_engl._esite.pdf
• Prenatal screening: a guide for expectant parents : Information about screening tests for chromosomal and structural abnormalities http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80155/09e1e398-a191-49fe-aa9e-e85eb01b0bc5.pdf?sequence=1
• Further testing after prenatal screening : Examining a suspected chromosomal or structural abnormality http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79927/af6fc47f-fc1f-4226-adc6-8d5d82cddd28.pdf?sequence=1
• 2015 Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines https://www.cdc.gov/std/tg2015/default.htm
• EBM Guidelines: Abnormal menstrual bleeding, Antenatal clinics: care and examinations, Antenatal clinics and specialist, care: consultations, referrals, treatment guidelines, Breastfeeding: advice and difficulties, Clinical breast examination: lump, pain and benign changes, Gynaecological prolapses, Gynaecological ultrasound examination, Ectopic pregnancy, Infertility, Labour and delivery, Management of delivery (outside hospital), Menopausal symptoms and hormone therapy, Pap (cervical) smear and endometrial biopsy, Use of medication during pregnancy, Ultrasound scanning during pregnancy, Urinary incontinence in women.
• Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129744/KIDE26_FINAL_WEB.pdf?sequence=1

Opetusmenetelmät

• Oppimistapaamiset
• Pienryhmätehtävät
• Itsenäinen työskentely
• Simulaatiot ja luokassa tapahtuvat harjoittelut
• Ryhmätentti (perustuu kaikkiin materiaaleihin)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Uusintamahdollisuus yksilötenttinä erikseen sovittuna ajankohtana.
Tentti mahdollista uusia kaksi kertaa.

Kansainvälisyys

• Käänteinen luokkahuone (opiskelijat opiskelevat aiheet ensin itsenäisesti tai pienryhmissä, jonka jälkeen asia käsitellään lähitunnilla ja muodostetaan asiasta kokonaiskäsitys yhdessä opettajan kanssa)
• Simulaatio pedagogiikka

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op = 4 x 27 tuntia = 108 tuntia opiskelijan työtä
• Info ja oppimiskeskustelut 14 tuntia
• Harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa suoritetaan kolmena harjoittelukertana (3+3+4 = 10 tuntia lab/sim-harjoituksia luokassa)
• LAB 1 (3h) Gynekologinen hoitotyö (mm. ehkäisymenetelmät, gynekologinen tutkiminen,
gyn instrumentit, PAPA-näytteen ottaminen, rintojen omatarkkailu)
• LAB 2 (3h) Ensiapuluonteinen synnytys ja imetys sekä raskaudenaikaisia tutkimuksia
• Simulaatio (4h) Potilaan kotiuttaminen kirurgisen raskaudenkeskeytyksen jälkeen ja
suunnittelematon sairaalan ulkopuolinen synnytys
• Itsenäinen työskentely:
• Itslearning-alustalla tehtävät ja testit (perustuvat kurssikirjaan ja Naistalo.fi
materiaaleihin)
• Kirjalliset tehtävät (erillinen tehtävä lapsettomuudesta ja ennakkotehtävät
luokkaharjoitteluun)
• Oppimiskeskusteluiden teemoihin ennalta perehtyminen + tenttiin valmistautuminen
• Ryhmätentti 3 tuntia

Sisällön jaksotus

AJOITUS: viikot 46-50

SISÄLTÖ:
Seksuaali- ja lisääntymisterveys sekä naistentautien hoitotyö 3 op:
• Naisen ja miehen seksuaali- ja lisääntymisterveys
• Gynekologisen potilaan tutkiminen ja hoito sekä yleisimmät toimenpiteet
• Normaalin raskausajan ja synnytyksen hoitoprosessi
• Äidin ja terveen vastasyntyneen tarkkailu ja hoito lapsivuodeosastolla

Luokassa tapahtuva harjoittelu ja simulaatio 1 op:
• Gynekologinen perustutkimus, gynekologiset instrumentit ja rintojen tutkiminen
• Raskauden ehkäisymenetelmiin tutustuminen
• Irtosolunäytteen otto (Papa-näyte)
• Avustaminen kiireellisessä, ensiapuluonteisessa synnytyksessä
• Imetysohjaus ja imetyksen apuvälineet

Viestintäkanava ja lisätietoja

• Luokassa tapahtuville harjoitustunneille sekä simulaatioon työpuku
• Harjoittelutunneille+simulaatioon osallistuminen on pakollista (100%), poissaolot korvataan muiden ryhmien opetuksen mukana! (Korvaaminen kirjallisella tehtävällä ei ole mahdollista).
• Harjoittelutunneille on aiheeseen liittyvät ennakkotehtävät Itslearning-alustalla, jotka tulee olla tehtynä ennen tunnille tuloa. Mikäli opiskelija ei ole tehnyt esitehtävää, hän ei voi osallistua tunnille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Itslearning-alustalla tehtävät ja testi, arviointiasteikko hyväksytty/hylätty (hyväksytty, jos 50 % oikeita vastauksia).
• Kirjalliset ennakkotehtävät, arviointiasteikko hyväksytty/hylätty
• Luokkaharjoittelut ja simulaatio (pakolliset), arviointiasteikko hyväksytty/hylätty
• Tentti arvioidaan numeerisesti asteikolla 0-5

Hylätty (0)

Kriittinen ajattelu:
Ei osoita riittävää tietämystä seksuaali- ja lisääntymisterveyden opintojakson sisällön mukaisista tavoitteista. Ei osoita riittävää kykyä ymmärtää, soveltaa, perustella eikä arvioida seksuaali- ja lisääntymisterveyden tietoperustaa tai ne ovat virheellisiä. Ei osaa perustella eikä arvioida omia näkemyksiään ja ratkaisujaan.
Verkostoituminen:
Ei osaa hyödyntää seksuaali- ja lisääntymisterveyden kansallisia ja kansainvälisiä toimintaohjeita ja suosituksia. Ei hyödynnä tieteellistä tietoa.
Tiimityö:
Ei osallistu rakentavasti ryhmän toimintaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden opintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi. Ei osaa toimia yhteistyössä muiden kanssa, eikä noudata ammattialan eettisiä ohjeita.
Luovuus:
Ei osaa tehdä luovia ja perusteltuja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä ratkaisuja. Ei tuota uusia ajatuksia muiden hyödynnettäväksi työskentelyprosessin aikana.
Aloitekyky:
Ei haasta itseään ja pysyy omalla mukavuusalueellaan. Ei reflektoi omaa osaamistaan eikä toimintaansa eikä tunnista kehittämiskohteitaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden alueella.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kriittinen ajattelu:
Osoittaa rajallista tietämystä seksuaali- ja lisääntymisterveyden opintojakson sisällön mukaisista tavoitteista, mutta tietämys jää suppeaksi. Osoittaa kykyä ymmärtää seksuaali- ja lisääntymisterveyden tietoperustaa, mutta soveltaminen, perustelu ja arviointi jäävät puutteellisiksi. Osaa perustella ja arvioida omia näkemyksiä ja ratkaisuja rajallisesti.
Verkostoituminen:
Osaa rajallisesti hyödyntää seksuaali- ja lisääntymisterveyden kansallisia ja kansainvälisiä toimintaohjeita ja suosituksia. Osaa rajallisesti hyödyntää tieteellistä tietoa.
Tiimityö:
Ryhmässä toimiminen on puutteellista seksuaali- ja lisääntymisterveyden opintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistyö muiden kanssa ja ammattialan eettisten ohjeiden noudattaminen on puutteellista
Luovuus:
Osaa tehdä osittain luovia ja perusteltuja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä ratkaisuja. Osaa tuoda rajallisesti uusia ajatuksia muiden käyttöön työskentelyprosessin aikana.
Aloitekyky:
Osallistuu oppimistilanteisiin ja toimii seksuaali- ja lisääntymisterveyden opintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi Osaa haastaa osittain itseään, mutta ei pyri pois mukavuusalueeltaan. Osaa rajallisesti reflektoida osaamistaan ja tunnistaa omia kehittämiskohteitaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden alueella.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kriittinen ajattelu:
Osoittaa tietämystä useimmista seksuaali- ja lisääntymisterveyden opintojakson sisällön mukaisista tavoitteista. Osoittaa kykyä ymmärtää ja soveltaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden tietoperustaa, mutta perustelu ja arviointi ovat osittain puutteellista. Osaa perustella ja arvioida omia näkemyksiä ja ratkaisuja luotettavasti.
Verkostoituminen:
Osaa hyödyntää seksuaali- ja lisääntymisterveyden kansallisia ja kansainvälisiä toimintaohjeita ja suosituksia. Osaa hyödyntää muiden alojen tieteellistä tietoa.
Tiimityö:
Toimii ryhmässä vastuullisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden opintojakson tavoitteita edistäen. Osaa toimia yhteistyössä muiden kanssa, eri kulttuuritaustat huomioiden ja ammattialan eettisiä ohjeita noudattaen
Luovuus:
Osaa tehdä pääosin innovatiivisia ja uutta luovia perusteltuja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä ratkaisuja. Osaa tuoda uusia, pääosin hyödynnettäviä ajatuksia muiden käyttöön työskentelyprosessin aikana.
Aloitekyky:
Osaa hakeutua oppimistilanteisiin ja toimii seksuaali- ja lisääntymisterveyden opintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaa haastaa itseään ja pyrkiä pois mukavuusalueeltaan. Osaa reflektoida osaamistaan ja omaa toimintaansa sekä tunnistaa jossain määrin omat kehittämiskohteensa seksuaali- ja lisääntymisterveyden alueella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kriittinen ajattelu:
Osoittaa monipuolista ja laaja-alaista tietämystä kaikista seksuaali- ja lisääntymisterveyden opintojakson sisällön mukaisista tavoitteista. Osoittaa kykyä ymmärtää, soveltaa ja arvioida seksuaali- ja lisääntymisterveyden tietoperustaa sekä perustella ja arvioida toimintaa siihen nojautuen. Osaa perustella ja arvioida omia näkemyksiä ja ratkaisuja luotettavasti ja kriittisesti.
Verkostoituminen:
Osaa hyödyntää monipuolisesti ja laaja-alaisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden kansallisia ja kansainvälisiä toimintaohjeita ja suosituksia. Osaa hyödyntää monipuolisesti ja laaja-alaisesti muiden alojen tieteellistä tietoa.
Tiimityö:
Toimii ryhmässä vastuullisesti ja sitoutuneesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden opintojakson tavoitteita edistäen. Osaa toimia rakentavassa yhteistyössä muiden kanssa, eri kulttuuritaustat huomioiden ja ammattialan eettisiä ohjeita noudattaen.
Luovuus:
Osaa tehdä uskaliaita, innovatiivisia, mutta perusteltuja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä ratkaisuja. Osaa tuoda uusia, hyödynnettäviä ajatuksia muiden käyttöön työskentelyprosessin aikana.
Aloitekyky:
Osaa aktiivisesti hakeutua oppimistilanteisiin ja toimii sinnikkäästi seksuaali- ja lisääntymisterveyden opintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaa toistuvasti haastaa itseään ja pyrkiä pois mukavuusalueeltaan. Osaa reflektoida aktiivisesti osaamistaan ja omaa toimintaansa sekä tunnistaa omat kehittämiskohteensa seksuaali- ja lisääntymisterveyden alueella.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Hanna Koivikko
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PENHOS22
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S22
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tavoitteet
• Ymmärtää seksuaalisuuden merkityksen ihmisen kokonaishyvinvoinnissa ja osaa ottaa seksuaalisuuden puheeksi eri ikäisten ja eri sairauksien yhteydessä
• Tietää tavallisimmat naistentaudit ja niiden ennaltaehkäisyn
• Tietää normaalin raskauden kulun ja keskeisimpiä raskauden seurantamenetelmiä
• Osaa auttaa synnyttävää naista kiireellisessä, sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä, kun lääkäriä tai kätilöä ei ole saatavilla
• Osaa yleisimmät synnytyksen ja raskauden aikaiset hätätilanteet ja niiden ensihoidon
• Tietää normaalin lapsivuodeajan kulun
• Ymmärtää imetyksen terveyden edistävän merkityksen
• Osaa käyttää keskeisiä alaan liittyviä lääketietokantoja

Sisältö

Sisältö
• Seksuaalisuus ja sen puheeksi otto
• Tavallisimmat naistentaudit
• Normaalin raskauden kulku ja seuranta
• Normaalin synnytyksen kulku
• Sairaalan ulkopuolinen synnytys
• Synnytyksen ja raskauden aikaiset hätätilanteet ja niiden ensihoito
• Normaali lapsivuodeaika ja imetys
• Raskaus- ja imetysajan lääketietokannat

Oppimateriaalit

• Luentomateriaalit
• Botha E. & Ryttyläinen-Korhonen K. 2016. Naisen hoitotyö. SanomaPro Oy.

Lisämateriaalia oppimisen tueksi:
• Saano & Taam-Ukkonen. 2016: Lääkehoidon käsikirja. Sanomapro. Lääkehoitoon vaikuttavia tekijöitä: Raskaus ja imetys ja Raskauden hormonaalinen ehkäisy ja hormonikorvaushoito.Sivut 117-122 ja 410-417.
• Current Care Guideline "Contraception" http://www.kaypahoito.fi/web/english/guidelines/guideline?id=ccg00004
• We´re having a baby http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132228/URN_ISBN_978-952-302-833-3.pdf?sequence=1
• Thinking of you http://www.e-julkaisu.fi/ensi_ja_turvakotien_liitto/thinking_of_you/pdf/etl_Thinking_about_You_engl._esite.pdf
• Prenatal screening: a guide for expectant parents : Information about screening tests for chromosomal and structural abnormalities http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80155/09e1e398-a191-49fe-aa9e-e85eb01b0bc5.pdf?sequence=1
• Further testing after prenatal screening : Examining a suspected chromosomal or structural abnormality http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79927/af6fc47f-fc1f-4226-adc6-8d5d82cddd28.pdf?sequence=1
• 2015 Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines https://www.cdc.gov/std/tg2015/default.htm
• EBM Guidelines: Abnormal menstrual bleeding, Antenatal clinics: care and examinations, Antenatal clinics and specialist, care: consultations, referrals, treatment guidelines, Breastfeeding: advice and difficulties, Clinical breast examination: lump, pain and benign changes, Gynaecological prolapses, Gynaecological ultrasound examination, Ectopic pregnancy, Infertility, Labour and delivery, Management of delivery (outside hospital), Menopausal symptoms and hormone therapy, Pap (cervical) smear and endometrial biopsy, Use of medication during pregnancy, Ultrasound scanning during pregnancy, Urinary incontinence in women.
• Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129744/KIDE26_FINAL_WEB.pdf?sequence=1

Opetusmenetelmät

• Oppimistapaamiset
• Pienryhmätehtävät
• Itsenäinen työskentely
• Simulaatiot ja luokassa tapahtuvat harjoittelut
• Ryhmätentti (perustuu kaikkiin materiaaleihin)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Uusintamahdollisuus yksilötenttinä erikseen sovittuna ajankohtana.
Tentti mahdollista uusia kaksi kertaa.

Kansainvälisyys

• Käänteinen luokkahuone (opiskelijat opiskelevat aiheet ensin itsenäisesti tai pienryhmissä, jonka jälkeen asia käsitellään lähitunnilla ja muodostetaan asiasta kokonaiskäsitys yhdessä opettajan kanssa)
• Simulaatio pedagogiikka

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op = 4 x 27 tuntia = 108 tuntia opiskelijan työtä
• Info ja oppimiskeskustelut 14 tuntia
• Harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa suoritetaan kolmena harjoittelukertana (3+3+4 = 10 tuntia lab/sim-harjoituksia luokassa)
• LAB 1 (3h) Gynekologinen hoitotyö (mm. ehkäisymenetelmät, gynekologinen tutkiminen,
gyn instrumentit, PAPA-näytteen ottaminen, rintojen omatarkkailu)
• LAB 2 (3h) Ensiapuluonteinen synnytys ja imetys sekä raskaudenaikaisia tutkimuksia
• Simulaatio (4h) Potilaan kotiuttaminen kirurgisen raskaudenkeskeytyksen jälkeen ja
suunnittelematon sairaalan ulkopuolinen synnytys
• Itsenäinen työskentely:
• Itslearning-alustalla tehtävät ja testit (perustuvat kurssikirjaan ja Naistalo.fi
materiaaleihin)
• Kirjalliset tehtävät (erillinen tehtävä lapsettomuudesta ja ennakkotehtävät
luokkaharjoitteluun)
• Oppimiskeskusteluiden teemoihin ennalta perehtyminen + tenttiin valmistautuminen
• Ryhmätentti

Sisällön jaksotus

AJOITUS: viikot 2-6

SISÄLTÖ:
Seksuaali- ja lisääntymisterveys sekä naistentautien hoitotyö 3 op:
• Naisen ja miehen seksuaali- ja lisääntymisterveys
• Gynekologisen potilaan tutkiminen ja hoito sekä yleisimmät toimenpiteet
• Normaalin raskausajan ja synnytyksen hoitoprosessi
• Äidin ja terveen vastasyntyneen tarkkailu ja hoito lapsivuodeosastolla

Luokassa tapahtuva harjoittelu ja simulaatio 1 op:
• Gynekologinen perustutkimus, gynekologiset instrumentit ja rintojen tutkiminen
• Raskauden ehkäisymenetelmiin tutustuminen
• Irtosolunäytteen otto (Papa-näyte)
• Avustaminen kiireellisessä, ensiapuluonteisessa synnytyksessä
• Imetysohjaus ja imetyksen apuvälineet

Viestintäkanava ja lisätietoja

• Luokassa tapahtuville harjoitustunneille sekä simulaatioon työpuku
• Harjoittelutunneille+simulaatioon osallistuminen on pakollista (100%), poissaolot korvataan muiden ryhmien opetuksen mukana! (Korvaaminen kirjallisella tehtävällä ei ole mahdollista).
• Harjoittelutunneille on aiheeseen liittyvät ennakkotehtävät Itslearning-alustalla, jotka tulee olla tehtynä ennen tunnille tuloa. Mikäli opiskelija ei ole tehnyt esitehtävää, hän ei voi osallistua tunnille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Itslearning-alustalla tehtävät ja testi, arviointiasteikko hyväksytty/hylätty (hyväksytty, jos 50 % oikeita vastauksia).
• Kirjalliset ennakkotehtävät, arviointiasteikko hyväksytty/hylätty
• Luokkaharjoittelut ja simulaatio (pakolliset), arviointiasteikko hyväksytty/hylätty
• Tentti arvioidaan numeerisesti asteikolla 0-5

Hylätty (0)

Kriittinen ajattelu:
Ei osoita riittävää tietämystä seksuaali- ja lisääntymisterveyden opintojakson sisällön mukaisista tavoitteista. Ei osoita riittävää kykyä ymmärtää, soveltaa, perustella eikä arvioida seksuaali- ja lisääntymisterveyden tietoperustaa tai ne ovat virheellisiä. Ei osaa perustella eikä arvioida omia näkemyksiään ja ratkaisujaan.
Verkostoituminen:
Ei osaa hyödyntää seksuaali- ja lisääntymisterveyden kansallisia ja kansainvälisiä toimintaohjeita ja suosituksia. Ei hyödynnä tieteellistä tietoa.
Tiimityö:
Ei osallistu rakentavasti ryhmän toimintaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden opintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi. Ei osaa toimia yhteistyössä muiden kanssa, eikä noudata ammattialan eettisiä ohjeita.
Luovuus:
Ei osaa tehdä luovia ja perusteltuja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä ratkaisuja. Ei tuota uusia ajatuksia muiden hyödynnettäväksi työskentelyprosessin aikana.
Aloitekyky:
Ei haasta itseään ja pysyy omalla mukavuusalueellaan. Ei reflektoi omaa osaamistaan eikä toimintaansa eikä tunnista kehittämiskohteitaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden alueella.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kriittinen ajattelu:
Osoittaa rajallista tietämystä seksuaali- ja lisääntymisterveyden opintojakson sisällön mukaisista tavoitteista, mutta tietämys jää suppeaksi. Osoittaa kykyä ymmärtää seksuaali- ja lisääntymisterveyden tietoperustaa, mutta soveltaminen, perustelu ja arviointi jäävät puutteellisiksi. Osaa perustella ja arvioida omia näkemyksiä ja ratkaisuja rajallisesti.
Verkostoituminen:
Osaa rajallisesti hyödyntää seksuaali- ja lisääntymisterveyden kansallisia ja kansainvälisiä toimintaohjeita ja suosituksia. Osaa rajallisesti hyödyntää tieteellistä tietoa.
Tiimityö:
Ryhmässä toimiminen on puutteellista seksuaali- ja lisääntymisterveyden opintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistyö muiden kanssa ja ammattialan eettisten ohjeiden noudattaminen on puutteellista
Luovuus:
Osaa tehdä osittain luovia ja perusteltuja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä ratkaisuja. Osaa tuoda rajallisesti uusia ajatuksia muiden käyttöön työskentelyprosessin aikana.
Aloitekyky:
Osallistuu oppimistilanteisiin ja toimii seksuaali- ja lisääntymisterveyden opintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi Osaa haastaa osittain itseään, mutta ei pyri pois mukavuusalueeltaan. Osaa rajallisesti reflektoida osaamistaan ja tunnistaa omia kehittämiskohteitaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden alueella.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kriittinen ajattelu:
Osoittaa tietämystä useimmista seksuaali- ja lisääntymisterveyden opintojakson sisällön mukaisista tavoitteista. Osoittaa kykyä ymmärtää ja soveltaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden tietoperustaa, mutta perustelu ja arviointi ovat osittain puutteellista. Osaa perustella ja arvioida omia näkemyksiä ja ratkaisuja luotettavasti.
Verkostoituminen:
Osaa hyödyntää seksuaali- ja lisääntymisterveyden kansallisia ja kansainvälisiä toimintaohjeita ja suosituksia. Osaa hyödyntää muiden alojen tieteellistä tietoa.
Tiimityö:
Toimii ryhmässä vastuullisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden opintojakson tavoitteita edistäen. Osaa toimia yhteistyössä muiden kanssa, eri kulttuuritaustat huomioiden ja ammattialan eettisiä ohjeita noudattaen
Luovuus:
Osaa tehdä pääosin innovatiivisia ja uutta luovia perusteltuja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä ratkaisuja. Osaa tuoda uusia, pääosin hyödynnettäviä ajatuksia muiden käyttöön työskentelyprosessin aikana.
Aloitekyky:
Osaa hakeutua oppimistilanteisiin ja toimii seksuaali- ja lisääntymisterveyden opintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaa haastaa itseään ja pyrkiä pois mukavuusalueeltaan. Osaa reflektoida osaamistaan ja omaa toimintaansa sekä tunnistaa jossain määrin omat kehittämiskohteensa seksuaali- ja lisääntymisterveyden alueella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kriittinen ajattelu:
Osoittaa monipuolista ja laaja-alaista tietämystä kaikista seksuaali- ja lisääntymisterveyden opintojakson sisällön mukaisista tavoitteista. Osoittaa kykyä ymmärtää, soveltaa ja arvioida seksuaali- ja lisääntymisterveyden tietoperustaa sekä perustella ja arvioida toimintaa siihen nojautuen. Osaa perustella ja arvioida omia näkemyksiä ja ratkaisuja luotettavasti ja kriittisesti.
Verkostoituminen:
Osaa hyödyntää monipuolisesti ja laaja-alaisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden kansallisia ja kansainvälisiä toimintaohjeita ja suosituksia. Osaa hyödyntää monipuolisesti ja laaja-alaisesti muiden alojen tieteellistä tietoa.
Tiimityö:
Toimii ryhmässä vastuullisesti ja sitoutuneesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden opintojakson tavoitteita edistäen. Osaa toimia rakentavassa yhteistyössä muiden kanssa, eri kulttuuritaustat huomioiden ja ammattialan eettisiä ohjeita noudattaen.
Luovuus:
Osaa tehdä uskaliaita, innovatiivisia, mutta perusteltuja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä ratkaisuja. Osaa tuoda uusia, hyödynnettäviä ajatuksia muiden käyttöön työskentelyprosessin aikana.
Aloitekyky:
Osaa aktiivisesti hakeutua oppimistilanteisiin ja toimii sinnikkäästi seksuaali- ja lisääntymisterveyden opintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaa toistuvasti haastaa itseään ja pyrkiä pois mukavuusalueeltaan. Osaa reflektoida aktiivisesti osaamistaan ja omaa toimintaansa sekä tunnistaa omat kehittämiskohteensa seksuaali- ja lisääntymisterveyden alueella.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Satu Haapalainen
Ryhmät
 • PENHOK23
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K23

Tavoitteet

Tavoitteet
• Osaa määrittää ja kirjata sisätauti-kirurgisen potilaan hoidon tarpeita, suunnitella ja toteuttaa hoitoa, arvioida hoidon vaikutuksia.
• Tunnistaa sisätautipotilaiden ja kirurgisesti hoidettavien sairauksien ja vammojen tuomat muutokset potilaalle ja hänen läheisilleen.
• Osaa soveltaa potilaskohtaisesti sisätautien ja kirurgian hoitomenetelmiä.
• Harjaantuu sisätautipotilaiden ja kirurgiseen hoitoon liittyvässä lääkehoito-osaamisessa (lääkehoitopassi)
• Osaa ohjata ja tukea potilasta ja läheisiä terveysongelman hallinnassa sekä yleisten sisätauti ja kirurgisen potilaan hoidon vaatimissa elämäntapamuutoksissa ja kuntoutuksissa.
• Osaa käyttää tilanteeseen sopivia asiakaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä, kuten yksilö- ja ryhmäohjaus tukemaan potilaan hoitoon sitoutumista ja omahoitoa.
• Tietää eri ammattiryhmien tehtävät ja vastuun sekä yhteistyön merkityksen sisätauti-kirurgisen potilaan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä moniammatillisessa tiimissä.
• Toimii eettisesti erilaisissa hoitotilanteissa ja työyhteisössä.
• Osaa toimia työ- ja potilasturvallisuutta edistävällä tavalla.

Sisältö

Sisältö
• Sisätauti-kirurgisen potilaan hoitopolku
• Moniammatillisessa työryhmässä toimiminen
• Sisätauti-kirurgisen potilaan hoidossa käytettävät tutkimusmenetelmät
• Lääkehoidon toteuttaminen
• Ravitsemustilan arviointi ja hoito
• Potilaan ohjaaminen ja opetusmenetelmät
• Omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen
• Hoitotyön prosessi ja rakenteinen kirjaaminen
• Kuntoutus ja jatkohoito
• Työ- ja potilasturvallisuus
• Eettinen ja vastuullinen toiminta

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 25.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Nina Rantalaiho
Ryhmät
 • PENHOK22
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K22

Tavoitteet

Tavoitteet
• Osaa määrittää ja kirjata sisätauti-kirurgisen potilaan hoidon tarpeita, suunnitella ja toteuttaa hoitoa, arvioida hoidon vaikutuksia.
• Tunnistaa sisätautipotilaiden ja kirurgisesti hoidettavien sairauksien ja vammojen tuomat muutokset potilaalle ja hänen läheisilleen.
• Osaa soveltaa potilaskohtaisesti sisätautien ja kirurgian hoitomenetelmiä.
• Harjaantuu sisätautipotilaiden ja kirurgiseen hoitoon liittyvässä lääkehoito-osaamisessa (lääkehoitopassi)
• Osaa ohjata ja tukea potilasta ja läheisiä terveysongelman hallinnassa sekä yleisten sisätauti ja kirurgisen potilaan hoidon vaatimissa elämäntapamuutoksissa ja kuntoutuksissa.
• Osaa käyttää tilanteeseen sopivia asiakaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä, kuten yksilö- ja ryhmäohjaus tukemaan potilaan hoitoon sitoutumista ja omahoitoa.
• Tietää eri ammattiryhmien tehtävät ja vastuun sekä yhteistyön merkityksen sisätauti-kirurgisen potilaan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä moniammatillisessa tiimissä.
• Toimii eettisesti erilaisissa hoitotilanteissa ja työyhteisössä.
• Osaa toimia työ- ja potilasturvallisuutta edistävällä tavalla.

Sisältö

Sisältö
• Sisätauti-kirurgisen potilaan hoitopolku
• Moniammatillisessa työryhmässä toimiminen
• Sisätauti-kirurgisen potilaan hoidossa käytettävät tutkimusmenetelmät
• Lääkehoidon toteuttaminen
• Ravitsemustilan arviointi ja hoito
• Potilaan ohjaaminen ja opetusmenetelmät
• Omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen
• Hoitotyön prosessi ja rakenteinen kirjaaminen
• Kuntoutus ja jatkohoito
• Työ- ja potilasturvallisuus
• Eettinen ja vastuullinen toiminta

Sisällön jaksotus

Käytännön harjoittelu kliinisessä hoitoympäristössä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

8 op kokonaisuudessaan (216h)

Tästä vähennetään 10 h itsenäistä työskentelyä se 6h (CV,Info ja palaute)

-> Käytännössä jää tehtäväksi 200h

Ilmoittautumisaika

03.02.2024 - 03.03.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 28.05.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jaana Koskela
Ryhmät
 • PENHOS22
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S22

Tavoitteet

Tavoitteet
• Osaa määrittää ja kirjata sisätauti-kirurgisen potilaan hoidon tarpeita, suunnitella ja toteuttaa hoitoa, arvioida hoidon vaikutuksia.
• Tunnistaa sisätautipotilaiden ja kirurgisesti hoidettavien sairauksien ja vammojen tuomat muutokset potilaalle ja hänen läheisilleen.
• Osaa soveltaa potilaskohtaisesti sisätautien ja kirurgian hoitomenetelmiä.
• Harjaantuu sisätautipotilaiden ja kirurgiseen hoitoon liittyvässä lääkehoito-osaamisessa (lääkehoitopassi)
• Osaa ohjata ja tukea potilasta ja läheisiä terveysongelman hallinnassa sekä yleisten sisätauti ja kirurgisen potilaan hoidon vaatimissa elämäntapamuutoksissa ja kuntoutuksissa.
• Osaa käyttää tilanteeseen sopivia asiakaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä, kuten yksilö- ja ryhmäohjaus tukemaan potilaan hoitoon sitoutumista ja omahoitoa.
• Tietää eri ammattiryhmien tehtävät ja vastuun sekä yhteistyön merkityksen sisätauti-kirurgisen potilaan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä moniammatillisessa tiimissä.
• Toimii eettisesti erilaisissa hoitotilanteissa ja työyhteisössä.
• Osaa toimia työ- ja potilasturvallisuutta edistävällä tavalla.

Sisältö

Sisältö
• Sisätauti-kirurgisen potilaan hoitopolku
• Moniammatillisessa työryhmässä toimiminen
• Sisätauti-kirurgisen potilaan hoidossa käytettävät tutkimusmenetelmät
• Lääkehoidon toteuttaminen
• Ravitsemustilan arviointi ja hoito
• Potilaan ohjaaminen ja opetusmenetelmät
• Omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen
• Hoitotyön prosessi ja rakenteinen kirjaaminen
• Kuntoutus ja jatkohoito
• Työ- ja potilasturvallisuus
• Eettinen ja vastuullinen toiminta

Sisällön jaksotus

Käytännön harjoittelu kliinisessä hoitoympäristössä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

8 op kokonaisuudessaan (216h)

Tästä vähennetään 10 h itsenäistä työskentelyä se 6h (CV,Info ja palaute)

-> Käytännössä jää tehtäväksi 200h

Ilmoittautumisaika

05.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 07.11.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jari Säämänen
Ajoitusryhmät
 • LAB-A (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • LAB-B (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PENHOK23
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K23
Pienryhmät
 • LAB-A
 • LAB-B

Tavoitteet

Tavoitteet
• Osaa kuvailla keskeisten sisätautien syntymekanismit, oireet, tutkimukset ja lääketieteelliset hoidot
• Tietää keskeisimmät sisätautisairaudet ja sisätautipotilaan hoitopolun
• Tunnistaa sisätautipotilaan hoidon tarpeita ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa ja tehdä tarvittavat johtopäätökset näyttöön perustuen
• Hallitsee sisätautipotilaan hoidossa käytettäviä keskeisiä hoitotoimenpiteitä ja hoitotyön menetelmiä potilasturvallisuutta noudattaen
• Tietää hoitajan roolin ja merkityksen omahoidon ohjauksessa ja tukemisessa
• Hallitsee omahoidon ohjauksessa ja opetuksessa tarvittavia menetelmiä

Sisältö

Sisältö
• Sisätautipotilaan hoitopolut, hoidon tarpeen tunnistaminen, ei- lääkkeelliset ja lääkkeelliset hoitomenetelmät sekä potilaan tarkkailu ja hoidon vasteen arviointi akuutissa ja pitkäaikaishoidossa
o sydän- ja verisuonisairaudet
o hengityselimistön sairaudet
o umpieritysrauhasten sairaudet (haiman langerhansin saarekkeet, munuainen, lisämunuainen, kilpirauhanen, lisäkilpirauhanen)
o nivelreuma
o maksa- ja munuaissairaudet
o neurologiset sairaudet: AVH, MS, Parkinsonin tauti, epilepsia
• Hoitoelvytys
• ABCDE, NEWS ja ISBAR –työkalujen käyttö
• Sisätautipotilaan ohjaus, omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen

Oppimateriaalit

- Ahonen, Blek-Vehkaluoto, Ekola, Partamies, Sulosaari, Buure 2016. Kliininen Hoitotyö, Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito. SanomaPro.s 185-298,325-329 ,335-381, 368-376, 386-393, 403-409, 448-506 , 586-608, 733-739, 769-776 , 782-806.
- Holmström P, Virtanen S, Björn Marko ja Rissanen Riina (2020) Patofysiologia. Sanoma Pro. Teemakohtaiset sisällöt.
- Saano S. & Taam-Ukkonen M. 2013. Lääkehoidon käsikirja. Sanoma Pro Oy, Helsinki: Sydän ja verisuonisairauksien lääkehoito s. 340-377; Diabeteslääkkeet s. 378-399; Hengityselinsairauksien lääkehoito s. 472-491; Kortikosteroidit, kilpirauhasen lääkehoito s. 400-409, 587; Vitamiinit ja kivennäisaineet s. 678- 687
- Käypähoito. Elvytys 2016.
- Asiantuntijaluennot ja teemakohtaiset materiaalit
- Oppiportin verkkokurssit: EKG:n perusteet ja systemaattinen tulkinta; EKG ja iskemia; EKG ja nopeat rytmihäiriöt; EKG ja hitaat rytmihäiriöt; Inhaloitavat lääkevalmisteet
- Terveysportti 2014 Sairaanhoitajan käsikirja.

Opetusmenetelmät

• vuorovaikutteiset luennot
• tiimi- ja käänteinen oppiminen
• itsenäinen perehtyminen aiheeseen teemoittain (asiantuntija-artikkelit, tieteelliset tutkimukset), yksilö- ja pienryhmätehtävät ja osaamistestit teemoittain verkko-opetuksena ennen prekliinistä harjoittelua
• kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Webropol-tentti 2h
1. Uusintatentti
2. Uusintatentti

Kansainvälisyys

• VSSHP:n koulutuspäivät
• Kokonaistoteutuksessa integroituu sisätaudit ja niihin liittyvä patofysiologia ja lääkehoito, sisätautipotilaan hoitotyö ja luokkaharjoittelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Luennot 20 h
- Laboraatioharjoittelu 20 h
- Pienryhmätehtävät, osaamistestit ja laboraatioharjoituksiin sekä tenttiin valmistautuminen 147 h
- Tentti 2 h
Opiskelijan työtä yhteensä 189 h

Sisällön jaksotus

• Sisätautipotilaan hoitopolut, hoidon tarpeen tunnistaminen, ei- lääkkeelliset ja lääkkeelliset hoitomenetelmät sekä potilaan tarkkailu ja hoidon vasteen arviointi akuutissa ja pitkäaikaishoidossa
- sydän- ja verisuonisairaudet
- hengityselimistön sairaudet
- umpieritysrauhasten sairaudet (haiman langerhansin saarekkeet, munuainen, lisämunuainen, kilpirauhanen, lisäkilpirauhanen)
- nivelreuma
- maksa- ja munuaissairaudet
- neurologiset sairaudet: AVH, MS, Parkinsonin tauti, epilepsia
• Hoitoelvytys
• ABCDE, NEWS ja ISBAR –työkalujen käyttö
• Sisätautipotilaan ohjaus, omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kontaktitunnit, prekliiniset harjoittelut, pienryhmä- tai yksilötehtävät, osaamistestit ja kirjallinen koe + lääkelasku ovat pakollisia.

Mahdollisista poissaoloista opiskelija on yhteydessä omaan opettajaansa.

Osaamistestit

Jokaisessa teemassa on aihealueeseen liittyvä pienryhmä- tai yksilötesti ja/tai osaamistesti. Pienryhmä- ja yksilötestit arvioidaan Hyl/Hks. Osaamistesteissä tulee olla puolet oikein ja ne tulee tehdä teeman aikana. Tehtävien ja osaamistestien suorittaminen on osa opintojakson hyväksymiskriteereitä. Osaamistestin voi tehdä halutessaan uudelleen. Jos kaikista osaamistesteistä 70 % tai enemmän on oikein, nostaa se numerolla tentistä saatavaa arvosanaa.

Arvosana

SIHO: Hyl/1-5
Laboraatioharjoitukset: Hyl/Hks

Ilmoittautumisaika

30.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jari Säämänen
Ajoitusryhmät
 • LAB A (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • LAB B (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PENHOS23
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S23
Pienryhmät
 • LAB A
 • LAB B

Tavoitteet

Tavoitteet
• Osaa kuvailla keskeisten sisätautien syntymekanismit, oireet, tutkimukset ja lääketieteelliset hoidot
• Tietää keskeisimmät sisätautisairaudet ja sisätautipotilaan hoitopolun
• Tunnistaa sisätautipotilaan hoidon tarpeita ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa ja tehdä tarvittavat johtopäätökset näyttöön perustuen
• Hallitsee sisätautipotilaan hoidossa käytettäviä keskeisiä hoitotoimenpiteitä ja hoitotyön menetelmiä potilasturvallisuutta noudattaen
• Tietää hoitajan roolin ja merkityksen omahoidon ohjauksessa ja tukemisessa
• Hallitsee omahoidon ohjauksessa ja opetuksessa tarvittavia menetelmiä

Sisältö

Sisältö
• Sisätautipotilaan hoitopolut, hoidon tarpeen tunnistaminen, ei- lääkkeelliset ja lääkkeelliset hoitomenetelmät sekä potilaan tarkkailu ja hoidon vasteen arviointi akuutissa ja pitkäaikaishoidossa
o sydän- ja verisuonisairaudet
o hengityselimistön sairaudet
o umpieritysrauhasten sairaudet (haiman langerhansin saarekkeet, munuainen, lisämunuainen, kilpirauhanen, lisäkilpirauhanen)
o nivelreuma
o maksa- ja munuaissairaudet
o neurologiset sairaudet: AVH, MS, Parkinsonin tauti, epilepsia
• Hoitoelvytys
• ABCDE, NEWS ja ISBAR –työkalujen käyttö
• Sisätautipotilaan ohjaus, omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen

Oppimateriaalit

- Ahonen, Blek-Vehkaluoto, Ekola, Partamies, Sulosaari, Buure 2016. Kliininen Hoitotyö, Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito. SanomaPro.s 185-298,325-329 ,335-381, 368-376, 386-393, 403-409, 448-506 , 586-608, 733-739, 769-776 , 782-806.
- Holmström P, Virtanen S, Björn Marko ja Rissanen Riina (2020) Patofysiologia. Sanoma Pro. Teemakohtaiset sisällöt.
- Saano S. & Taam-Ukkonen M. 2013. Lääkehoidon käsikirja. Sanoma Pro Oy, Helsinki: Sydän ja verisuonisairauksien lääkehoito s. 340-377; Diabeteslääkkeet s. 378-399; Hengityselinsairauksien lääkehoito s. 472-491; Kortikosteroidit, kilpirauhasen lääkehoito s. 400-409, 587; Vitamiinit ja kivennäisaineet s. 678- 687
- Käypähoito. Elvytys 2016.
- Asiantuntijaluennot ja teemakohtaiset materiaalit
- Oppiportin verkkokurssit: EKG:n perusteet ja systemaattinen tulkinta; EKG ja iskemia; EKG ja nopeat rytmihäiriöt; EKG ja hitaat rytmihäiriöt; Inhaloitavat lääkevalmisteet
- Terveysportti 2014 Sairaanhoitajan käsikirja.

Opetusmenetelmät

• vuorovaikutteiset luennot
• tiimi- ja käänteinen oppiminen
• itsenäinen perehtyminen aiheeseen teemoittain (asiantuntija-artikkelit, tieteelliset tutkimukset), yksilö- ja pienryhmätehtävät ja osaamistestit teemoittain verkko-opetuksena ennen prekliinistä harjoittelua
• kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Webropol-tentti 2h
1. Uusintatentti
2. Uusintatentti

Kansainvälisyys

• VSSHP:n koulutuspäivät
• Kokonaistoteutuksessa integroituu sisätaudit ja niihin liittyvä patofysiologia ja lääkehoito, sisätautipotilaan hoitotyö ja luokkaharjoittelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Luennot 20 h
- Laboraatioharjoittelu 20 h
- Pienryhmätehtävät, osaamistestit ja laboraatioharjoituksiin sekä tenttiin valmistautuminen 147 h
- Tentti 2 h
Opiskelijan työtä yhteensä 189 h

Sisällön jaksotus

• Sisätautipotilaan hoitopolut, hoidon tarpeen tunnistaminen, ei- lääkkeelliset ja lääkkeelliset hoitomenetelmät sekä potilaan tarkkailu ja hoidon vasteen arviointi akuutissa ja pitkäaikaishoidossa
- sydän- ja verisuonisairaudet
- hengityselimistön sairaudet
- umpieritysrauhasten sairaudet (haiman langerhansin saarekkeet, munuainen, lisämunuainen, kilpirauhanen, lisäkilpirauhanen)
- nivelreuma
- maksa- ja munuaissairaudet
- neurologiset sairaudet: AVH, MS, Parkinsonin tauti, epilepsia
• Hoitoelvytys
• ABCDE, NEWS ja ISBAR –työkalujen käyttö
• Sisätautipotilaan ohjaus, omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kontaktitunnit, prekliiniset harjoittelut, pienryhmä- tai yksilötehtävät, osaamistestit ja kirjallinen koe + lääkelasku ovat pakollisia.

Mahdollisista poissaoloista opiskelija on yhteydessä omaan opettajaansa.

Osaamistestit

Jokaisessa teemassa on aihealueeseen liittyvä pienryhmä- tai yksilötesti ja/tai osaamistesti. Pienryhmä- ja yksilötestit arvioidaan Hyl/Hks. Osaamistesteissä tulee olla puolet oikein ja ne tulee tehdä teeman aikana. Tehtävien ja osaamistestien suorittaminen on osa opintojakson hyväksymiskriteereitä. Osaamistestin voi tehdä halutessaan uudelleen. Jos kaikista osaamistesteistä 70 % tai enemmän on oikein, nostaa se numerolla tentistä saatavaa arvosanaa.

Arvosana

SIHO: Hyl/1-5
Laboraatioharjoitukset: Hyl/Hks

Ilmoittautumisaika

05.06.2023 - 09.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Satu Taiminmäki
Ryhmät
 • PENHOS22
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Itslearning alusta aukeaa kurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Etätehtävät, kontaktitunnit lähiopetuksessa/zoomissa tilanteen mukaan, aktivointitehtävät, suullinen ja kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suullinen ja kirjallinen tentti kurssin lopussa viikot 48&49

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit olla yhteydessä kurssin alkaessa, jos omaat jo kurssin suorittamiseen tarvittavan kielitaidon, eli hallitset hyvin ensihoitajan työssä tarvittavan sanaston. Ole myös yhteydessä, jos epäilet, että nykyinen kielitaitosi ei riitä kurssin hyväksyttyyn suorittamiseen. Silloin kurssista on mahdollista hakea vapautusta ja korvata se muilla opinnoilla.

Sisällön jaksotus

Ensihoitajille tarkoitettu toisen kotimaisen kielen ammattikielen kurssi Svenska i arbetslivet, jonka käytyään opiskelija on tutustunut omaan tulevaan ammattiinsa liittyvään terminologiaan ja viestintään ja suorittaa oman alansa virkamiesruotsin. Ajoitus vko 43-49

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Etätehtäviä palautaamatta, kirjallisesta tentistä alle 50p/100p

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 12.02.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 15.03.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Nina Roine
Ryhmät
 • PENHOK23
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K23

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Itslearning alusta aukeaa kurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Etätehtävät, kontaktitunnit zoomissa tai lähiopetuksessa tilanteen mukaan, aktivointitehtävät, suullinen ja kirjallinen tentti. Kurssi ei ole hybridimuotoinen, eli jos lähiopetus on luokassa, siihen ei voi osallistua etänä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suullinen ja kirjallinen tentti kurssin lopussa viikot 10&11.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit olla yhteydessä kurssin alkaessa, jos omaat jo kurssin suorittamiseen tarvittavan kielitaidon, eli hallitset hyvin ensihoitajan työssä tarvittavan sanaston. Ole myös yhteydessä, jos epäilet, että nykyinen kielitaitosi ei riitä kurssin hyväksyttyyn suorittamiseen. Silloin kurssista on mahdollista hakea vapautusta ja korvata se muilla opinnoilla.

Sisällön jaksotus

Ensihoitajille tarkoitettu toisen kotimaisen kielen ammattikielen kurssi Svenska i arbetslivet, jonka käytyään opiskelija on tutustunut omaan tulevaan ammattiinsa liittyvään terminologiaan ja viestintään ja suorittaa oman alansa virkamiesruotsin. Ajoitus vko 7-11, ei opetusta viikolla 8.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 02.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Satu Taiminmäki
Ryhmät
 • PENHOS22
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Opettajan tuoma materiaali ja muu verkkomateriaali itsissä.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, itsenäiset työt, parityöt,suullinen ja kirjallinen tentti.
Kirjallinen ja suullinen osa ovat samaa kurssia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen ja suullinen tentti kurssin viimeisellä viikolla vko 49 Suullinen tentti pareittain zoomissa, kirjallinen tentti koululla.
Mahdollinen uusinta keväällä 2024.

Kansainvälisyys

Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia kohdata ruotsinkielinen asiakas/potilas, ja opetellaan hoitoalan työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää, kirjallisesti ja suullisesti. Erityisesti perehdytään teemoihin, jotka kuuluvat ensihoitajan ammattiin ja viestintään potilaan ja hoitajan välillä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaatii aktiivista läsnäoloa kurssilla, ellei toisin sovita. Opiskelija, joka kokee hallitsevansa jo hyvin kurssilla opetettavat asiat, voi sopia osallistumisesta näyttömuotoiseen suulliseen ja kirjalliseen tenttiin. Tämä vain erillisestä sopimuksesta opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävinä erilaisia kirjallisia ja suullisia harjoituksia, ensihoitajan ammattisanaston kerääminen ja muita itsenäisiä verkossa tehtäviä etätehtäviä.
3 op:n kokonaisuus, josta 18-20h kontaktiopetusta, 4h tenttejä, yht. n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Tuleville ensihoitajille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin kurssi kevätlukukaudella 2023. Opetus viikoilla 43-49

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kaikilla lähitunneilla sekä kirjallisia että suullisia harjoituksia, painotus kuitenkin suullisessa kommunikoinnissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. 50% vaaditaan kirjallisen kokeen pisteistä kurssin kirjallisen osan läpäisemiseen. Esim. jos maximipistemäärä 100, 50p=arvosana 1.
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle ja väh. 80 % läsnäolo.

Hylätty (0)

Etätehtävät puutteelliset, hylätty suoritus tenteissä, liikaa poissaoloja lähitunneilta

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 12.02.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 15.03.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Nina Roine
Ryhmät
 • PENHOK23
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K23

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Opettajan tuoma materiaali ja muu verkkomateriaali itsissä.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, itsenäiset työt, parityöt,suullinen ja kirjallinen tentti.
Kirjallinen ja suullinen osa ovat samaa kurssia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen ja suullinen tentti kurssin viimeisellä viikolla vko 11 Suullinen tentti pareittain, kirjallinen tentti koululla.
Mahdollinen uusinta toukokuussa 23

Kansainvälisyys

Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia kohdata ruotsinkielinen asiakas/potilas, ja opetellaan hoitoalan työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää, kirjallisesti ja suullisesti. Erityisesti perehdytään teemoihin, jotka kuuluvat ensihoitajan ammattiin ja viestintään potilaan ja hoitajan välillä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaatii aktiivista läsnäoloa kurssilla, ellei toisin sovita. Opiskelija, joka kokee hallitsevansa jo hyvin kurssilla opetettavat asiat, voi sopia osallistumisesta näyttömuotoiseen suulliseen ja kirjalliseen tenttiin. Tämä vain erillisestä sopimuksesta opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävinä erilaisia kirjallisia ja suullisia harjoituksia, ensihoitajan ammattisanaston kerääminen ja muita itsenäisiä verkossa tehtäviä etätehtäviä.
3 op:n kokonaisuus, josta 18-20h kontaktiopetusta, 4h tenttejä, yht. n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Tuleville ensihoitajille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin kurssi kevätlukukaudella 2024. Opetus viikoilla 7-11 2-4h kerralla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kaikilla lähitunneilla sekä kirjallisia että suullisia harjoituksia, painotus kuitenkin suullisessa kommunikoinnissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. 50% vaaditaan kirjallisen kokeen pisteistä kurssin kirjallisen osan läpäisemiseen. Esim. jos maximipistemäärä 100, 50p=arvosana 1.
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle ja väh. 80 % läsnäolo.

Hylätty (0)

Etätehtävät puutteelliset, hylätty suoritus tenteissä, liikaa poissaoloja lähitunneilta

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Isa Öhberg
Ryhmät
 • PENHOS21
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S21

Tavoitteet

Tavoitteet
• Ymmärtää syövän sairautena sekä tunnistaa syövän ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen toteamiseen vaikuttavia tekijöitä
• Tietää, miten tavallisimpia syöpäsairauksia diagnosoidaan sekä syövän eri hoitomuodot ja seurantamenetelmät
• Osaa toteuttaa syöpäpotilaan oireenmukaista ja inhimillistä hoitotyötä
• Osaa toteuttaa turvallista lääkehoitoa ja huomioi oman työturvallisuuden
• Osaa tukea ja ohjata syöpäpotilaan toimintakykyä, hyvinvointia ja elämänlaatua sekä toimia moniammatillisesti asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa

Sisältö

Sisältö
• Syövän syntyyn vaikuttavat tekijät ja epidemiologia
• Syövän kehittyminen
• Tavallisimmat syöpäsairaudet ja niiden diagnosointi
• Syövän ennaltaehkäisy ja hoito
• Syöpäpotilaan ravitsemus
• Syöpäpotilaan oireenmukainen hoito (lääkkeellinen ja lääkkeetön hoito)
• Syöpä, parisuhde ja seksuaalisuus
• Elintavat syövästä toipumisen tukena
• Syöpäpotilaan kuntoutus ja seuranta
• Syöpäpotilaan psykososiaalinen tuki
• Solunsalpaajien turvallinen käsittely ja työturvallisuus, infuusioportti

Oppimateriaalit

- Ahonen et al. 2019. Kliininen hoitotyö. SanomaPro Oy. Sivut: 127-163, 404-425. (tai vastaavat aiheet Syöpätaudit-kirjasta, saatavilla oppiportista)
- Videoluennot, ITS-materiaali, tunneilla käydyt asiat
- Esitykset, teemapäivät

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetusta, tehtäviä, pienryhmätyöskentelyä, tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ITS-tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op = 54t opiskelijan työtä (kontaktiopetusta: info + 3 x 8t teemapäivät )

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sisätautipotilaan tai kirurgisen potilaan hoitotyön opinnot on pitänyt suorittaa hyväksytyksi ennen syöpähoitotyön opintojaksoa, samoin kl. harjoittelu.

Kurssi pitää suorittaa kokonaisuudessaan vuoden sisällä.

Yhdistetty opetus toisen/toisten ryhmien kanssa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo kaikilla kontaktitunneilla 100% (hyv/hyl)
Etukäteistehtävät tehty ja palautettu ajallaan (hyv/hyl)
Lääkelaskut 100% (hyv/hyl)
Tentti (0-5)

Arviointikriteerit ITSissä

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Isa Öhberg
Ryhmät
 • PENHOK22
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K22

Tavoitteet

Tavoitteet
• Ymmärtää syövän sairautena sekä tunnistaa syövän ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen toteamiseen vaikuttavia tekijöitä
• Tietää, miten tavallisimpia syöpäsairauksia diagnosoidaan sekä syövän eri hoitomuodot ja seurantamenetelmät
• Osaa toteuttaa syöpäpotilaan oireenmukaista ja inhimillistä hoitotyötä
• Osaa toteuttaa turvallista lääkehoitoa ja huomioi oman työturvallisuuden
• Osaa tukea ja ohjata syöpäpotilaan toimintakykyä, hyvinvointia ja elämänlaatua sekä toimia moniammatillisesti asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa

Sisältö

Sisältö
• Syövän syntyyn vaikuttavat tekijät ja epidemiologia
• Syövän kehittyminen
• Tavallisimmat syöpäsairaudet ja niiden diagnosointi
• Syövän ennaltaehkäisy ja hoito
• Syöpäpotilaan ravitsemus
• Syöpäpotilaan oireenmukainen hoito (lääkkeellinen ja lääkkeetön hoito)
• Syöpä, parisuhde ja seksuaalisuus
• Elintavat syövästä toipumisen tukena
• Syöpäpotilaan kuntoutus ja seuranta
• Syöpäpotilaan psykososiaalinen tuki
• Solunsalpaajien turvallinen käsittely ja työturvallisuus, infuusioportti

Oppimateriaalit

- Huovinen ym. 2023 Kliininen hoitotyö. Pages 733-779, 874-882. (tai vanhempi painos)
- ITS materiaalit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ITS-testit ja kirjallinen tehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op = 54t opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Verkkokurssi 8.1-10.3.2024

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sisätautipotilaan tai kirurgisen potilaan hoitotyön opinnot on pitänyt suorittaa hyväksytyksi ennen syöpähoitotyön opintojaksoa, samoin kl. harjoittelu.

Kurssi pitää suorittaa kokonaisuudessaan kyseisenä aikana.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät tehty ja palautettu ajallaan (hyv/hyl)
Lääkelaskut 100% (hyv/hyl)
Testit (0-5)
Case (0-5)

Arviointikriteerit ITSissä

Ilmoittautumisaika

05.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jari Säämänen
Ajoitusryhmät
 • LAB A (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • LAB B (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PENHOS20
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S20
Pienryhmät
 • LAB A
 • LAB B

Tavoitteet

Tehohoitotyö 5 op TEHOtuntee tehohoito-osaston turvallisuusriskit ja osaa varmistaa omalta osaltaan toiminnan turvallisuudenosaa kirjaamisen ja raportoinnin periaatteetlisää ja syventää valmiuksiaan potilaan lääkehoidon toteuttamisessa (lääkehoitopassi) osaa käyttää tehohoidossa käytettäviä potilaan tutkimus-, monitorointi- ja hoitolaitteita turvallisesti ja osaa tulkita niistä saatavaa informaatiotatietää tehohoitopotilaiden tutkimisen ja hoidon pääpiirteetosaa kartoittaa potilaan hoitotyön ongelmia ja kykenee vastaamaan niihin ja omaisten tarpeisiin kokonaisvaltaisesti tehohoitotyön ja lääketieteen keinointietää tehohoitolääketieteen erityisalueet ja erityispiirteet sekä niissä käytettävät hoitomenetelmättietää tehohoitopotilaan lääke- ja nestehoidon erityispiirteet

Sisältö

Sisällöt:tehohoitotyön määritelmä ja tehohoitajan kompetenssiihon ja limakalvojen kunnon tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaallasydän- ja verenkiertoelimistön tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaallakallonsisäisen paineen tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaallahengityksen tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaallamunuaisten toiminnan tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaallalääkehoito tehohoitopotilaallatehohoitopotilaan neste- ja ravitsemustarpeen arviointi, suunnittelu ja toteutus

Oppimateriaalit

Suomeksi
• LUENNOT
• ARTIKKELIT:
• Karlsson S et al. 2013. Hengityslaitehoidossa olevan aikuispotilaan sedaation toteutus. Tehohoito 31 (1), 27 - 30
• Olsbo-Nurminen M et al. 2013. Vap:n ehkäisyä tukeva suunhoito. Tehohoito 31 (1), 49 - 52
• Pedersena CM et al. 2009. Endotracheal suctioning of the adult intubatedpatient - What is the evidence? Intensive and Critical Care Nursing 25, 21 - 30
• Ritmala-Catsrén, M 2015 et al.Evaluation of patients' sleep by nurses in an ICU. 4 osajulkaisu teoksesta: Asleep or not asleep? Evaluation of the quality of patients' sleep in critical care nursing. Akateeminen väitöstutkimus. Turun yliopisto. Lääketietellinen tiedekunta. Hoitotieteen laitos.
• Uotinen J 2011. Senses, Bodily Knowledge, and Autoethnography: Unbeknown Knowledge From an ICU Experience. Qualitative Health Research 21 (10), 1307 - 1315
• TEHO- JA VALVONTAHOITOTYÖN OPAS: Hengitysvajauspotilaan hoitotyö, Verenkiertohäiriöpotilaan hoitotyö, Neurologien potilaan hoitotyö, Kivun hoito, sedaatio ja uni, Neste- ja ravitsemushoito, Potilaan vastaanotto ja siirto
• KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSET:
• Äkillinen hengitysvajaus
• Aivovammat
• Selkäydinvamma
• Aivoinfarkti
• Sepelvaltimotautikohtaus
• Eteisvärinä
• ST-nousuinfarkti
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali:
• Ala-Kokko, T, Perttilä, J, Pettilä, V, Ruokonen, E. (toim). TEHOHOITO-OPAS. Duodecim.
• Luennoilla osoitetut ja käsiteltävät artikkelit.

Opetusmenetelmät

- asiantuntijaluennot
• vuorovaikutteiset työpajat kytkettyinä etukäteistehtäviin ja Socrative-testeihin
• etukäteistehtävät ja Socrative-testit ennen laboraatio- ja simulaatioharjoituksia
• kirjallinen tentti

Kansainvälisyys

• Etukäteismateriaalina simulaatioihin kansainvälisiä opetusvideoita ja tieteellisiä artikkeleita
• Potilasskenaariot luodaan ja niiden oikeellisuus varmistetaan yhteistyössä työelämän asiantuntijoiden, kuten teho-osaston sairaanhoitajien ja lääkäreiden, kanssa.
• Simulaatioharjoituksissa pääpaino moniammatillisessa tiimityöskentelyssä, yhteisvastuullisuudessa, rakentavassa palautteessa sekä ammatillisen kasvun vahvistamisessa turvallisessa ja positiivisessa oppimisympäristössä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

• Asiantuntijaluennoille osallistuminen (14 h)
• Itsenäiset tehtävät ja työpajoja ja simulaatioita edeltävät etukäteistehtävät sekä niihin liittyvät tietotestit
• Työpajoihin (3 x 2h puoliryhmissä) ja simulaatioharjoituksiin osallistuminen (3 x 4 h)
• Kirjallinen tentti ja siihen valmistautuminen
Yhteensä 135 h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Sisällöt (1.1.-31.05.2021):
• tehohoitotyön määritelmä ja tehohoitajan kompetenssi.
• Ihon ja limakalvojen kunnon tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla
• sydän- ja verenkiertoelimistön tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla
• kallonsisäisen paineen tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla
• hengityksen tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla
• munuaisten toiminnan tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla
• lääkehoito tehohoitopotilaalla
• tehohoitopotilaan neste- ja ravitsemustarpeen arviointi, suunnittelu ja toteutus

Viestintäkanava ja lisätietoja

• Käytetään avuksi Terveysportti-portaalia.
• Itsin alustaa käytetään luentojen, tehtävien, simulaatioiden ja potilastapausten työstössä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Itsenäisten tehtävien ja niihin liittyvien tietotestien läpäisy HKS/HYL (yli 50 % oltava oikein); tietotesteillä voi korottaa arvosanaa, jos jokaisen tietotestin tulos on 70 % tai sen yli.
• tietotestien läpäisy ennen simulaatioita HKS/HYL (yli 70 % oltava oikein)
• työpajoihin/laboraatioharjoituksiin osallistuminen
simulaatioharjoituksen hyväksytty suoritus
• kirjallinen tentti 0-5

Ilmoittautumisaika

05.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 06.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jari Säämänen
Ajoitusryhmät
 • LAB A (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
 • LAB B (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PENHOK21
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K21
Pienryhmät
 • LAB A
 • LAB B

Tavoitteet

Tavoitteet
• Tuntee tehohoitoympäristön turvallisuusriskit ja osaa käyttää tehohoidossa käytettäviä potilaan tutkimus-, monitorointi- ja hoitolaitteita turvallisesti
• Osaa arvioida tehopotilaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä kykenee itsenäiseen päätöksentekoon tunnistaen omat rajat ja käyttäen tukena konsultaatiota
• Osaa toimia aktiivisesti moniammatillisessa työryhmässä eettisten periaatteiden mukaisesti.
• Tietää tehohoitolääketieteen erityispiirteet sekä niissä käytettävät hoito- ja tutkimusmenetelmät
• Tietää tehohoitopotilaan lääke- ja nestehoidon erityispiirteet sekä syventää valmiuksiaan tehohoitopotilaan lääkehoidon toteuttamisessa
• Osaa ottaa huomioon tehopotilaan omaisten tarpeet ja tukea niitä erilaisin soveltuvin menetelmin
• Osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan

Sisältö

Sisältö
• Tehohoitotyön määritelmä ja tehohoitajan kompetenssi, moniammatillinen työryhmä, ICUnurse
• Verenkiertoelimistön tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla
• Hengityksen tarkkailu ja hoito tehopotilaalla (Hengityslaitepotilaan hoitotyö)
• Neurologisen tilanteen tarkkailu ja hoito kriittisesti sairaalla potilaalla
• Gastroenterologisen tehopotilaan tarkkailu ja hoito
• Munuaisten toiminnan tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla
• Tehohoitopotilaan lääkehoito, neste- ja ravitsemustarpeen arviointi, suunnittelu ja toteutus
• Keskeisimmät tehohoidossa käytettävien lääkkeiden vaikutukset, käyttöaiheet, vasta-aiheet, sivu- ja haittavaikutukset
• Tehopotilaan perushoito ja kuntoutus
• Omaisten tarpeiden huomioon ottaminen ja tukeminen kriittisesti sairaan potilaan hoidossa
• Etiikka tehohoitotyössä

Oppimateriaalit

• LUENNOT
• ARTIKKELIT:
• Karlsson S et al. 2013. Hengityslaitehoidossa olevan aikuispotilaan sedaation toteutus. Tehohoito 31 (1), 27 - 30
• Olsbo-Nurminen M et al. 2013. Vap:n ehkäisyä tukeva suunhoito. Tehohoito 31 (1), 49 - 52
• Pedersena CM et al. 2009. Endotracheal suctioning of the adult intubatedpatient - What is the evidence? Intensive and Critical Care Nursing 25, 21 - 30
• Ritmala-Catsrén, M 2015 et al.Evaluation of patients' sleep by nurses in an ICU. 4 osajulkaisu teoksesta: Asleep or not asleep? Evaluation of the quality of patients' sleep in critical care nursing. Akateeminen väitöstutkimus. Turun yliopisto. Lääketietellinen tiedekunta. Hoitotieteen laitos.
• Uotinen J 2011. Senses, Bodily Knowledge, and Autoethnography: Unbeknown Knowledge From an ICU Experience. Qualitative Health Research 21 (10), 1307 - 1315
• TEHO- JA VALVONTAHOITOTYÖN OPAS: Hengitysvajauspotilaan hoitotyö, Verenkiertohäiriöpotilaan hoitotyö, Neurologien potilaan hoitotyö, Kivun hoito, sedaatio ja uni, Neste- ja ravitsemushoito, Potilaan vastaanotto ja siirto
• KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSET:
• Äkillinen hengitysvajaus
• Aivovammat
• Selkäydinvamma
• Aivoinfarkti
• Sepelvaltimotautikohtaus
• Eteisvärinä
• ST-nousuinfarkti
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali:
• Ala-Kokko, T, Perttilä, J, Pettilä, V, Ruokonen, E. (toim). TEHOHOITO-OPAS. Duodecim.
• Luennoilla osoitetut ja käsiteltävät artikkelit.

Opetusmenetelmät

- asiantuntijaluennot
• vuorovaikutteiset luennot kytkettyinä etukäteistehtäviin ja Socrative-testeihin
• etukäteistehtävät ja Socrative-testit ennen laboraatio- ja simulaatioharjoituksia
• kirjallinen tentti

Kansainvälisyys

• Etukäteismateriaalina simulaatioihin kansainvälisiä opetusvideoita ja tieteellisiä artikkeleita
• Potilasskenaariot luodaan ja niiden oikeellisuus varmistetaan yhteistyössä työelämän asiantuntijoiden, kuten teho-osaston sairaanhoitajien ja lääkäreiden, kanssa.
• Simulaatioharjoituksissa pääpaino moniammatillisessa tiimityöskentelyssä, yhteisvastuullisuudessa, rakentavassa palautteessa sekä ammatillisen kasvun vahvistamisessa turvallisessa ja positiivisessa oppimisympäristössä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

• Asiantuntijaluennoille osallistuminen (14 h)
• Itsenäiset tehtävät ja työpajoja ja simulaatioita edeltävät etukäteistehtävät sekä niihin liittyvät tietotestit
• Työpajoihin (3x4h puoliryhmissä) ja simulaatioharjoituksiin osallistuminen (3 x 4 h)
• Kirjallinen tentti ja siihen valmistautuminen
Yhteensä 135 h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Sisällöt 1.9.-31.12.2023
• tehohoitotyön määritelmä ja tehohoitajan kompetenssi.
• Ihon ja limakalvojen kunnon tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla
• sydän- ja verenkiertoelimistön tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla
• kallonsisäisen paineen tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla
• hengityksen tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla
• munuaisten toiminnan tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla
• lääkehoito tehohoitopotilaalla
• tehohoitopotilaan neste- ja ravitsemustarpeen arviointi, suunnittelu ja toteutus

Viestintäkanava ja lisätietoja

• Käytetään avuksi Terveysportti-portaalia.
• Itsin alustaa käytetään luentojen, tehtävien, simulaatioiden ja potilastapausten työstössä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Itsenäisten tehtävien ja niihin liittyvien tietotestien läpäisy HKS/HYL (yli 50 % oltava oikein); tietotesteillä voi korottaa arvosanaa, jos jokaisen tietotestin tulos on 70 % tai sen yli.
• tietotestien läpäisy ennen simulaatioita HKS/HYL (yli 70 % oltava oikein)
• simulaatioharjoituksen hyväksytty suoritus
• kirjallinen tentti 0-5

Ilmoittautumisaika

30.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jari Säämänen
Ryhmät
 • PENHOS21
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S21

Tavoitteet

Tavoitteet
• Tuntee tehohoitoympäristön turvallisuusriskit ja osaa käyttää tehohoidossa käytettäviä potilaan tutkimus-, monitorointi- ja hoitolaitteita turvallisesti
• Osaa arvioida tehopotilaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä kykenee itsenäiseen päätöksentekoon tunnistaen omat rajat ja käyttäen tukena konsultaatiota
• Osaa toimia aktiivisesti moniammatillisessa työryhmässä eettisten periaatteiden mukaisesti.
• Tietää tehohoitolääketieteen erityispiirteet sekä niissä käytettävät hoito- ja tutkimusmenetelmät
• Tietää tehohoitopotilaan lääke- ja nestehoidon erityispiirteet sekä syventää valmiuksiaan tehohoitopotilaan lääkehoidon toteuttamisessa
• Osaa ottaa huomioon tehopotilaan omaisten tarpeet ja tukea niitä erilaisin soveltuvin menetelmin
• Osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan

Sisältö

Sisältö
• Tehohoitotyön määritelmä ja tehohoitajan kompetenssi, moniammatillinen työryhmä, ICUnurse
• Verenkiertoelimistön tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla
• Hengityksen tarkkailu ja hoito tehopotilaalla (Hengityslaitepotilaan hoitotyö)
• Neurologisen tilanteen tarkkailu ja hoito kriittisesti sairaalla potilaalla
• Gastroenterologisen tehopotilaan tarkkailu ja hoito
• Munuaisten toiminnan tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla
• Tehohoitopotilaan lääkehoito, neste- ja ravitsemustarpeen arviointi, suunnittelu ja toteutus
• Keskeisimmät tehohoidossa käytettävien lääkkeiden vaikutukset, käyttöaiheet, vasta-aiheet, sivu- ja haittavaikutukset
• Tehopotilaan perushoito ja kuntoutus
• Omaisten tarpeiden huomioon ottaminen ja tukeminen kriittisesti sairaan potilaan hoidossa
• Etiikka tehohoitotyössä

Oppimateriaalit

• LUENNOT
• ARTIKKELIT:
• Karlsson S et al. 2013. Hengityslaitehoidossa olevan aikuispotilaan sedaation toteutus. Tehohoito 31 (1), 27 - 30
• Olsbo-Nurminen M et al. 2013. Vap:n ehkäisyä tukeva suunhoito. Tehohoito 31 (1), 49 - 52
• Pedersena CM et al. 2009. Endotracheal suctioning of the adult intubatedpatient - What is the evidence? Intensive and Critical Care Nursing 25, 21 - 30
• Ritmala-Catsrén, M 2015 et al.Evaluation of patients' sleep by nurses in an ICU. 4 osajulkaisu teoksesta: Asleep or not asleep? Evaluation of the quality of patients' sleep in critical care nursing. Akateeminen väitöstutkimus. Turun yliopisto. Lääketietellinen tiedekunta. Hoitotieteen laitos.
• Uotinen J 2011. Senses, Bodily Knowledge, and Autoethnography: Unbeknown Knowledge From an ICU Experience. Qualitative Health Research 21 (10), 1307 - 1315
• TEHO- JA VALVONTAHOITOTYÖN OPAS: Hengitysvajauspotilaan hoitotyö, Verenkiertohäiriöpotilaan hoitotyö, Neurologien potilaan hoitotyö, Kivun hoito, sedaatio ja uni, Neste- ja ravitsemushoito, Potilaan vastaanotto ja siirto
• KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSET:
• Äkillinen hengitysvajaus
• Aivovammat
• Selkäydinvamma
• Aivoinfarkti
• Sepelvaltimotautikohtaus
• Eteisvärinä
• ST-nousuinfarkti
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali:
• Ala-Kokko, T, Perttilä, J, Pettilä, V, Ruokonen, E. (toim). TEHOHOITO-OPAS. Duodecim.
• Luennoilla osoitetut ja käsiteltävät artikkelit.

Opetusmenetelmät

- asiantuntijaluennot
• vuorovaikutteiset luennot kytkettyinä etukäteistehtäviin ja Socrative-testeihin
• etukäteistehtävät ja Socrative-testit ennen laboraatio- ja simulaatioharjoituksia
• kirjallinen tentti

Kansainvälisyys

• Etukäteismateriaalina simulaatioihin kansainvälisiä opetusvideoita ja tieteellisiä artikkeleita
• Potilasskenaariot luodaan ja niiden oikeellisuus varmistetaan yhteistyössä työelämän asiantuntijoiden, kuten teho-osaston sairaanhoitajien ja lääkäreiden, kanssa.
• Simulaatioharjoituksissa pääpaino moniammatillisessa tiimityöskentelyssä, yhteisvastuullisuudessa, rakentavassa palautteessa sekä ammatillisen kasvun vahvistamisessa turvallisessa ja positiivisessa oppimisympäristössä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

• Asiantuntijaluennoille osallistuminen (14 h)
• Itsenäiset tehtävät ja työpajoja ja simulaatioita edeltävät etukäteistehtävät sekä niihin liittyvät tietotestit
• Työpajoihin (3x4h puoliryhmissä) ja simulaatioharjoituksiin osallistuminen (3 x 4 h)
• Kirjallinen tentti ja siihen valmistautuminen
Yhteensä 135 h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Sisällöt 1.9.-31.12.2023
• tehohoitotyön määritelmä ja tehohoitajan kompetenssi.
• Ihon ja limakalvojen kunnon tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla
• sydän- ja verenkiertoelimistön tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla
• kallonsisäisen paineen tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla
• hengityksen tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla
• munuaisten toiminnan tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla
• lääkehoito tehohoitopotilaalla
• tehohoitopotilaan neste- ja ravitsemustarpeen arviointi, suunnittelu ja toteutus

Viestintäkanava ja lisätietoja

• Käytetään avuksi Terveysportti-portaalia.
• Itsin alustaa käytetään luentojen, tehtävien, simulaatioiden ja potilastapausten työstössä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Itsenäisten tehtävien ja niihin liittyvien tietotestien läpäisy HKS/HYL (yli 50 % oltava oikein); tietotesteillä voi korottaa arvosanaa, jos jokaisen tietotestin tulos on 70 % tai sen yli.
• tietotestien läpäisy ennen simulaatioita HKS/HYL (yli 70 % oltava oikein)
• simulaatioharjoituksen hyväksytty suoritus
• kirjallinen tentti 0-5

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jani Paulin
Ryhmät
 • PENHOK22
  Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K22

Tavoitteet

Tavoitteet
• ymmärtää aggressiiviseen ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen johtavia syitä ja osaa ottaa ne huomioon uhkaavissa tilanteissa
• saa valmiuksia kohdata aggressiivisesti tai väkivaltaisesti käyttäytyviä henkilöitä
• tietää osapuolten oikeudet ja velvollisuudet uhkaavissa tilanteissa

Sisältö

Sisältö
• aggressiivisuuden ja väkivallan provosoitumista ennaltaehkäisevä ei-verbaalinen ja verbaalinen viestintä
• aggressiivisen ja väkivaltaisen potilaan kohtaaminen ensihoidossa ja hoitotyössä
• potilaan hoitoon ohjaus ja pakon käytön vähentäminen
• motivoiva haastattelu ja mini-interventio

Opetusmenetelmät

Toteutustavat:
- itsenäinen työskentely
- luento-opetus
- käytännön harjoitukset ja simulaatiot

Kansainvälisyys

• Vuorovaikutteinen kontaktiopetus
• Case-pohjainen oppiminen
• Simulaatio-oppiminen
• Itsenäinen opiskelu erilaisia materiaaleja hyödyntäen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op = 27h opiskelijan työtä, 2op = 54h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

- osallistuminen luento-opetukseen ja käytännön harjoituksiin

Sisällön jaksotus

Sisältö:
- aggressiivisuuden ja väkivallan provosoitumista ennaltaehkäisevä ei-verbaalinen ja verbaalinen viestintä
- aggressiivisen ja väkivaltaisen potilaan kohtaaminen ensihoidossa ja hoitotyössä
- ennakoiva toimintamalli
- potilaan hoitoon ohjaus ja pakon käytön vähentäminen


Lisätiedot:
- Koulutuksessa tarkastellaan:
1. aggression ja väkivallan esiintyvyyttä, syitä ja seurauksia niiden ennakoinnin ja ehkäisemisen vuoksi 2. aggressiivisen, väkivaltariskissä olevan tai väkivaltaisen asiakkaan kohtaamista 3. aiheeseen liittyviä keskeisiä lakeja ja niiden määrittelemää toimintaa, velvollisuuksia ja oikeuksia 4. mielenterveyslain mukaisten pakkokeinojen historiaa, nykytilannetta ja tulevaisuutta etenkin pakon vähentämisen näkökulmasta

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritustavat:
- osallistuminen luento-opetukseen ja käytännön harjoituksiin

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jani Paulin
Ryhmät
 • PENHOS22
  Ensihoitajakoulutus, Turku, S22

Tavoitteet

Tavoitteet
• ymmärtää aggressiiviseen ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen johtavia syitä ja osaa ottaa ne huomioon uhkaavissa tilanteissa
• saa valmiuksia kohdata aggressiivisesti tai väkivaltaisesti käyttäytyviä henkilöitä
• tietää osapuolten oikeudet ja velvollisuudet uhkaavissa tilanteissa

Sisältö

Sisältö
• aggressiivisuuden ja väkivallan provosoitumista ennaltaehkäisevä ei-verbaalinen ja verbaalinen viestintä
• aggressiivisen ja väkivaltaisen potilaan kohtaaminen ensihoidossa ja hoitotyössä
• potilaan hoitoon ohjaus ja pakon käytön vähentäminen
• motivoiva haastattelu ja mini-interventio

Opetusmenetelmät

Toteutustavat:
- itsenäinen työskentely
- luento-opetus
- käytännön harjoitukset ja simulaatiot

Kansainvälisyys

• Vuorovaikutteinen kontaktiopetus
• Case-pohjainen oppiminen
• Simulaatio-oppiminen
• Itsenäinen opiskelu erilaisia materiaaleja hyödyntäen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op = 27h opiskelijan työtä, 2op = 54h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

- osallistuminen luento-opetukseen ja käytännön harjoituksiin

Sisällön jaksotus

Sisältö:
- aggressiivisuuden ja väkivallan provosoitumista ennaltaehkäisevä ei-verbaalinen ja verbaalinen viestintä
- aggressiivisen ja väkivaltaisen potilaan kohtaaminen ensihoidossa ja hoitotyössä
- ennakoiva toimintamalli
- potilaan hoitoon ohjaus ja pakon käytön vähentäminen


Lisätiedot:
- Koulutuksessa tarkastellaan:
1. aggression ja väkivallan esiintyvyyttä, syitä ja seurauksia niiden ennakoinnin ja ehkäisemisen vuoksi 2. aggressiivisen, väkivaltariskissä olevan tai väkivaltaisen asiakkaan kohtaamista 3. aiheeseen liittyviä keskeisiä lakeja ja niiden määrittelemää toimintaa, velvollisuuksia ja oikeuksia 4. mielenterveyslain mukaisten pakkokeinojen historiaa, nykytilannetta ja tulevaisuutta etenkin pakon vähentämisen näkökulmasta

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritustavat:
- osallistuminen luento-opetukseen ja käytännön harjoituksiin