Siirry suoraan sisältöön

Avoin ammattikorkeakoulu

Tutkinto:
Ei tutkintoon johtava koulutus

Tutkintonimike:
Ei tutkintoon johtava koulutus

Laajuus:
15 op

Nonstop-verkkokurssit, avoin AMK
Avoimen AMK:n näyttökokeet ja erillistoteutukset

Avoimet korkeakouluopinnot maahanmuuttajille

Nonstop-verkkokurssit, avoin AMK
Avoimen ammattikorkeakoulun näyttökokeet

TAI -polku 2021-2022
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
  • Suomi
Koulutus
  • Avoin ammattikorkeakoulu
Opettaja
  • Sanna Virtanen
  • Markus Hatakka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa...
- selittää avoimen oppimisen keskeiset periaatteet
- luetella avointen oppimateriaalien periaatteet
- nimetä avointen oppimateriaalien tuotannon vaiheet
- selittää avoimen oppimisen käytänteitä

Sisältö

Avoimen oppimisen perusteet, avointen oppimateriaalien tuotannon perusteet ja vaiheet (työkalut, laadunvarmistus, saavutettavuus, tekijänoikeudet, luotetettavuus). Avoimen oppimisen ja avointen oppimateriaalien julistus.

Oppimateriaalit

http://turkuamk.itslearning.com

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely ilman opettajan ohjausta.
Opintojakson materiaali: http://turkuamk.itslearning.com

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suoritat kurssin verkko-oppimisympäristö itslearningissä täysin itsenäisesti, ajasta ja paikasta riippumatta. Kurssi on suoritettavissa 31.6. saakka. Kurssin suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa avoinamk@turkuamk.fi.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty opintosuoritus edellyttää kurssin sisältämien testien suorittamista hyväksytysti.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritusaika on 1.1.- 31.6.2024.

Viestintäkanava ja lisätietoja

http://turkuamk.itslearning.com

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty opintosuoritus edellyttää kurssin sisältämien testien suorittamista hyväksytysti.