Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus, insinööri > Prosessi- ja materiaalitekniikka

Prosessi- ja materiaalitekniikka

Syksy 2014

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT 85                                                        
Insinöörimatematiikan perusteet 5
     
           
                       
Differentiaalit 5
     
           
                       
Insinöörifysiikka 5
     
           
                       
Fysikaaliset mittaukset 5  
       
               
               
Kemia 1 5
     
           
                       
Kemia 2 5
     
           
                       
Suomen kieli ja viestintä 2  
       
               
               
Johdatus prosessitekniikkaan 5  
       
               
               
Projektinhallinta 5
     
           
                       
Tiedonhallinta 5
     
           
                       
Mikrobiologia 5
     
           
                       
Biokemia 5
     
           
                       
Laadunhallinnan perusteet 5
     
           
                       
Työelämävalmiudet 5
     
           
                       
Yritystoiminta 5      
           
                         
Working English 2
     
           
                       
English Professional Skills 3  
       
               
               
Ammatillinen kasvu
                                                       
Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä 1
     
           
                       
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                       
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
               
               
Ammatillinen kasvu 3 1    
       
                 
     
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                         
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                       
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
     
           
                       
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
     
           
                       
62160.84.73131880.40.41.7315.515.515.515.544440.20.20.20.20.21.51.51.5
AMMATTIOPINNOT 75                                                        
Materiaalien analyysi- ja työmenetelmät
                                                       
Analyysimenetelmät 10  
       
               
               
Materiaalien syntetisointi ja erotusmenetelmät 5  
       
               
               
Prosessitekniikka
                                                       
Bio- ja elintarvikeprosessit 10  
       
               
               
Automaatiotekniikka 5    
       
                 
     
Projektiosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Innovation Project 15    
       
                 
     
Biomateriaalit ja bioprosessit 1
                                                       
Biomaterials and tissue engineering 5    
       
                 
     
Basics of genetic engineering and diagnostics 5    
       
                 
     
Biotechnological processes and downstream processing 5    
       
                 
     
Materiaalitekniikka 1
                                                       
Basics of material technology 5    
       
                 
     
Processing technologies 5    
       
                 
     
Selection of materials 5    
       
                 
     
Ympäristötekniikka
                                                       
Veden puhdistusprosessit 5    
       
                 
     
Energian tuotantoprosessit 5    
       
                 
     
Prosessien ympäristövaikutukset 5    
       
                 
     
Elintarviketekniikka
                                                       
Food ingredients and raw materials 5      
           
                         
Food processes and manufacturing and hygiene in food processing 5      
           
                         
Product Development and Analytics 5      
           
                         
Biomateriaalit ja bioprosessit 2
                                                       
Biomateriaalien valmistusprosessit 5                                                        
Biotekninen tuotanto 5                                                        
Biotekniikan työmenetelmät 5                                                        
Materiaalitekniikka 2
                                                       
Muovien prosessointi 5      
           
                         
Pakkaustekniikka 5      
           
                         
Materiaalitekniikan projekti 5      
           
                         
Tuotanto ja suunnittelu
                                                       
0255235.50012.512.5262620.51500006.36.36.36.313131313137.57.57.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                                        
HARJOITTELU 30                                                        
Perusharjoittelu 1 5  
       
               
               
Perusharjoittelu 2 5                                                        
Alakohtainen harjoittelu 1 5                                                        
Alakohtainen harjoittelu 2 5                                                        
Ammattiharjoittelu 1 5                                                        
Ammattiharjoittelu 2 5                                                        
0500002.52.5000000001.31.31.31.300000000
OPINNÄYTETYÖ 20                                                        
Opinnäytetyö, menetelmäopinnot 5
     
             
                           
Opinnäytetyö, toteutus 10                                                        
Opinnäytetyö, raportointi 5                                                        
5000500000002.52.500000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 67 46 52.8 40.2 36 31 23 23 26.4 26.4 22.2 18 18.5 18.5 15.5 15.5 11.6 11.6 11.6 11.6 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 9 9 9

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi