Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus > Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus, elintarviketekniikka

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus, Elintarviketekniikka

Syksy 2017

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
PERUSOPINNOT 85                                                              
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
             
                                 
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
       
               
                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
       
               
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1
 
 
     
   
             
         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1
   
         
                       
Matematiikka
                                                             
Insinöörimatematiikan perusteet 5
     
             
                                 
Differentiaalit 5
       
               
                             
Fysiikka
                                                             
Insinöörifysiikka 5
       
               
                             
Fysikaaliset mittaukset 5  
       
                 
                         
Kemia
                                                             
Kemia 1 5
     
             
                                 
Kemia 2 5
       
               
                             
Biokemia 5
       
               
                             
Kieli- ja viestintäopinnot
                                                             
Suomen kieli ja viestintä 2  
         
                   
                   
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
     
             
                                 
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
     
             
                                 
Working English 2
     
             
                                 
English Professional Skills 3  
         
                   
                   
Muut perusopinnot
                                                             
Projektinhallinta 5
     
             
                                 
Tiedonhallinta 5
     
             
                                 
Johdatus prosessi- ja materiaalitekniikkaan 5
       
               
                             
Mikrobiologia 5
       
               
                             
Työelämävalmiudet 5
       
               
                             
Laadunhallinnan perusteet 5  
         
                   
                   
Yritystoiminta 5      
           
                             
     
62.7160.75.726.7365.510.50.30.35.30.313.313.318182.82.83.53.53.50.20.20.10.10.12.72.70.10.10.1
AMMATTIOPINNOT 75                                                              
Materiaalien syntetisointi ja erotusmenetelmät 5  
       
                 
                         
Analyysimenetelmät 5  
       
                 
                         
Analyysimenetelmät 2 3  
         
                   
                   
Kemianteollisuuden prosessit 5  
         
                   
                   
Kemiantekniikan projekti 7  
         
                   
                   
Sähkö- ja automaatiotekniikka 5    
         
                       
               
Innovation Project 15    
         
                     
         
025200001015101000000055555553.33.33.300000
Elintarviketekniikka
                                                             
Food ingredients and raw materials 5    
           
                         
         
Food processes and manufacturing and hygiene in food processing 5    
           
                         
         
Product Development and Analytics 5    
           
                         
         
001500000015000000000000055500000
Elintarviketekniikka 2
                                                             
Food processing 10    
           
                         
         
Food Project 5    
           
                         
         
001500000015000000000000010101000000
HARJOITTELU 30                                                              
Perusharjoittelu 1 5  
         
                   
                   
Perusharjoittelu 2 5  
         
                   
                   
Alakohtainen harjoittelu 1 5    
           
                         
         
Alakohtainen harjoittelu 2 5    
           
                         
         
Ammattiharjoittelu 1 5      
             
                               
Ammattiharjoittelu 2 5      
             
                               
0101010000100100100000003.33.33.3003.33.33.3003.33.33.3
OPINNÄYTETYÖ 20                                                              
Opinnäytetyö
                                                             
Opinnäytetyö, menetelmäopinnot 5      
           
                             
     
Opinnäytetyö, toteutus 10      
           
                           
Opinnäytetyö, raportointi 5      
             
                               
00020000000101000000000000000553.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 62.7 51 60.7 35.7 26.7 36 15.5 35.5 10.3 50.3 15.3 20.3 13.3 13.3 18 18 7.8 7.8 11.8 11.8 11.8 5.2 5.2 21.7 21.7 21.7 7.7 7.7 6.4 6.4 6.4

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Elintarviketekniikka

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi