Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Sosionomikoulutus > Sosionomi (amk), turku, k18

Sosionomi (AMK), Turku, K18

Kevät 2018

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
PERUSOPINNOT 70                                                        
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                       
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
           
                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
     
           
                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
     
           
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
       
                 
         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
         
                       
Tutkimus ja kehittäminen
                                                       
Tietotekniikka ja tutkimustoiminnan perusteet 5
     
           
                             
Tutkimustoiminta ja kehittämistoiminta 5    
         
                     
         
Perusopinnot I
                                                       
Suomen kieli ja viestintä 3
     
           
                             
English Professional Skills, B2 3  
     
             
                         
Ensiapu 1
     
           
                             
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                       
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1      
         
                         
     
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2      
         
                         
     
Perusopinnot II. Sosiaalialan ammatillisen työn lähtökohdat
                                                       
Johdanto sosiaalialaan 5
     
           
                             
Suomalainen elämä, arki ja yhteiskunta 5
     
           
                             
Johdanto hyvinvointipalvelujärjestelmään 5
     
           
                             
Perusopinnot III. Sosiaalialan asiakastyön perusteet
                                                       
Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka 5  
     
             
                         
Asiakastyön prosessi 5  
     
             
                         
Yhteisöt, ryhmät ja elämäntavat 5
     
           
                             
Perusopinnot IV. Sosiaalialan asiakasryhmät ja asiakastyö
                                                       
Sosiaalityö ja ohjaustyö 5  
       
               
                   
Kasvatustyö ja lastensuojelu 5  
     
             
                         
Kulttuurisensitiivinen ja yhteisöllinen työ 5  
       
               
                   
3129643118.510.50.55.53.50.515.515.59.39.33.53.53.50.30.31.81.81.81.81.80.20.20.2
AMMATTIOPINNOT 45                                                        
Johtaminen ja yrittäjyys
                                                       
Hyvinvointipalvelujen järjestäminen 5    
       
                   
               
Yrittäjyys hyvinvointipalveluissa 5    
       
                   
               
Lähijohtaminen ja työyhteisötaidot 5  
       
               
                   
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Aikuissosiaalityö
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Aikuissosiaalityön perusteet
                                                       
Aikuissosiaalityön lähtökohtia 5    
       
                   
               
Aikuissosiaalityön asiakasryhmät ja palvelujärjestelmä 5    
       
                   
               
Sosiaalityön eettiset kysymykset 5    
       
                   
               
Aikuissosiaalityön menetelmät
                                                       
Aikuissosiaalityön työmenetelmät 5      
         
                         
     
Oma ohjaustyön prosessi 5      
         
                         
     
Osallistavat menetelmät 5      
         
                         
     
Varhaiskasvatus
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Varhaiskasvatuksen perusteet
                                                       
Varhaiskasvatuksen lähtökohdat 5    
       
                   
               
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 5    
       
                   
               
Leikki ja lapsen toiminnan havainnointi 5    
       
                   
               
Varhaiskasvatustyön syventävät opinnot
                                                       
Sosionomi varhaiskasvattajana ja perheen tukena 5      
         
                         
     
Sosionomin osaaminen erityiskasvatuksessa 5      
         
                         
     
Pedagogiset työ- ja toimintatavat 5      
         
                         
     
Lastensuojelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö
                                                       
Ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön perusteet 5    
         
                     
         
Työskentely lasten ja lapsiryhmien kanssa 5    
         
                     
         
Ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön menetelmät 5    
         
                     
         
Lapsi ja perhekohtainen lastensuojelutyö
                                                       
Lapsi ja perhekohtaisen lastensuojelutyön perusteet 5      
         
                         
     
Lapsi lastensuojelun asiakkaana 5      
         
                         
     
Perhe- ja verkostotyö 5      
         
                         
     
Toiminnalliset menetelmät
                                                       
Toiminnallinen asiakastyö
                                                       
Toiminnalliset ja luovat menetelmät 5    
         
                     
         
Toiminnallisuus asiakastyössä 5    
         
                     
         
Toiminnallisten menetelmien soveltaminen 5    
         
                     
         
Nuorten kanssa tehtävä työ
                                                       
Nuoruus ja luovuus 5      
         
                         
     
Koulu kasvuympäristönä 5      
         
                         
     
Nuorten ryhmätoiminnan ohjaaminen 5      
         
                         
     
057060005403060000001.71.71.720201010103030000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                                        
HARJOITTELU 45                                                        
Perusopintojen harjoittelu
                                                       
Asiakastyön projektiharjoittelu 5  
     
             
                         
Asiakastyön harjoittelu 10  
       
               
                   
Ammattiopintojen harjoittelu
                                                       
TKI ja/tai palvelutoiminnan projekti -harjoittelu 5    
       
                   
               
Esimiestyön tai vaativan asiakastyön harjoittelu 10    
         
                     
         
Syventävien ammattiopintojen harjoittelu
                                                       
Syventävien ammattiopintojen harjoittelu 15      
           
                           
01515150510510015002.52.53.33.33.3555552.52.5101010
OPINNÄYTETYÖ 20                                                        
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                     
         
Opinnäytetyön tietoperusta 5      
         
                         
     
Opinnäytetyön tulokset 5      
           
                           
Opinnäytetyön raportointi 5      
           
                           
00515000055100000000001.671.671.672.52.53.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 31 49 96 94 31 23.5 25.5 45.5 50.5 68.5 25.5 15.5 15.5 11.8 11.8 8.5 8.5 8.5 25.3 25.3 18.8 18.8 18.8 37.3 37.3 13.2 13.2 13.2

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi