Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija, omahoito ja kansansairaudet

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kliininen asiantuntija, omahoito ja kansansairaudet (ylempi AMK), S22
Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija, omahoito ja kansansairaudet
Opettaja
 • Sanna-Maria Nurmi
Ryhmät
 • YKLAOS22
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), omahoito ja kansansairaudet, S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· hahmottaa potilas- ja asiakastietojärjestelmien käytettävyyden perusteet ja toiminnallisuuden edellytykset
· hahmottaa tietojärjestelmien käyttäjälähtöisen kehittämisen edellytyksiä
· hyödyntää laajasti ja monipuolisesti teknologiaa ja digitaalisia palveluja potilaan/asiakkaan hoidossa
· määritellä tiedonhallinnan, sen sisällöt ja periaatteet sekä tiedolla johtamisen
· hyödyntää tietovarantojen mahdollisuuksia vaikuttavan hoidon tukena sekä toiminnan kehittämisessä
· kehittää asiakkaiden/potilaiden ohjausta digitaaliseen viestintään ja erilaisten hoidossa käytettävien sovellusten hallintaan

Sisältö

· Digitaaliset terveyspalvelut ja kansallinen tilanne
· Hyvinvointi-/terveysteknologia
· Teknologia ja digitaaliset palvelut kansansairauksien hoidossa ja omahoidossa
· Digitalisaation vaikutus hoitotyöhön ja sen johtamiseen
· Tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen
· Rakenteinen tiedontuottaminen

Oppimateriaalit

Annetaan aloituksessa.

Opetusmenetelmät

Opetus toteutuu kolmen ammattikorkeakoulun (Turku, Tampere, Savonia) verkostossa verkko-opintoina, menetelminä etäluennot, seminaarityöskentely, verkkotyöskentely, itsenäinen työskentely.
Oppimisalustana TUNI Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Annetaan aloituksessa.

Sisällön jaksotus

Oppimistavoitteet:
• hahmottaa potilas- ja asiakastietojärjestelmien käytettävyyden perusteet ja toiminnallisuuden edellytykset
• hahmottaa tietojärjestelmien käyttäjälähtöisen kehittämisen edellytyksiä
• hyödyntää laajasti ja monipuolisesti teknologiaa ja digitaalisia palveluja potilaan/asiakkaan hoidossa
• määritellä tiedonhallinnan, sen sisällöt ja periaatteet sekä tiedolla johtamisen
• hyödyntää tietovarantojen mahdollisuuksia vaikuttavan hoidon tukena sekä toiminnan kehittämisessä
• kehittää asiakkaiden/potilaiden ohjausta digitaaliseen viestintään ja erilaisten hoidossa käytettävien sovellusten hallintaan

Sisältö:
• Digitaaliset terveyspalvelut ja kansallinen tilanne
• Hyvinvointi-/terveysteknologia
• Teknologia ja digitaaliset palvelut kansansairauksien hoidossa ja omahoidossa
• Digitalisaation vaikutus hoitotyöhön ja sen johtamiseen
• Tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen
• Rakenteinen tiedontuottaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutetaan verkostossa.
Seminaaritehtävä erilaisista kansansairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja seurannassa käytettävistä sovelluksista (1-5/hyl)
- Keskustelutehtävät verkko-oppimisympäristössä (hyv-hyl)
- Tehtävä digitaaliseen ohjaukseen liittyen (hyv-hyl tai numeerinen)

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija, omahoito ja kansansairaudet
Opettaja
 • Sanna-Maria Nurmi
Ryhmät
 • YKLAOS22
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), omahoito ja kansansairaudet, S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· kouluttaa muita työyhteisön toimijoita hyödyntäen pitkälle erikoistunutta osaamistaan
· koordinoida potilaan hoidosta vastaavien tiimien työskentelyä
· soveltaa oppivan organisaation teoriaa henkilöstön osaamisen kehittämisessä
· arvioida strategialähtöisesti henkilöstön osaamista
· suunnitella, toteuttaa ja arvioida henkilöstön osaamisen kehittämistä
· tukea henkilöstöä sitoutumaan jatkuvaan kansansairauksien hoidon ja hoitotyön kehittämiseen
· johtaa työyhteisön muutoksen läpivientiprosessin ja vakiinnuttaa muutoksen

Sisältö

· Oppiva yksilö ja oppiva organisaatio
· Yhteistoiminnallisen oppimisen ja dialogisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuri
· Työyhteisödynamiikka, työyhteisölähtöinen toiminta
· Tiimin johtaminen
· Henkilöstön ohjaaminen ja tukeminen
· Strategialähtöinen henkilöstön osaamisen kehittäminen ja vaikuttavuus

Oppimateriaalit

Annetaan opintojakson aloituksessa.

Opetusmenetelmät

Opetus toteutuu kolmen ammattikorkeakoulun (Turku, Tampere, Savonia) verkostossa verkko-opintoina, menetelminä etäluennot, ryhmätyöskentely, itsenäinen opiskelu, verkkoseminaari.
Oppimisalustana TUNI Moodle.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei ole.

Kansainvälisyys

Verkko-toteutus. Reflektointi pienryhmissä korostuu.
Opintojakson tarkempi toteutus selvitetään opintojakson aloitusinfossa 2.9.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävä: Annetaan opintojakson aloituksessa.

Sisällön jaksotus

Oppimistavoitteet:
• kouluttaa muita työyhteisön toimijoita hyödyntäen pitkälle erikoistunutta osaamistaan
• koordinoida potilaan hoidosta vastaavien tiimien työskentelyä
• soveltaa oppivan organisaation teoriaa henkilöstön osaamisen kehittämisessä
• arvioida strategialähtöisesti henkilöstön osaamista
• suunnitella, toteuttaa ja arvioida henkilöstön osaamisen kehittämistä
• tukea henkilöstöä sitoutumaan jatkuvaan kansansairauksien hoidon ja hoitotyön kehittämiseen
• johtaa työyhteisön muutoksen läpivientiprosessin ja vakiinnuttaa muutoksen

Sisältö:
• Oppiva yksilö ja oppiva organisaatio
• Yhteistoiminnallisen oppimisen ja dialogisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuri
• Työyhteisödynamiikka, työyhteisölähtöinen toiminta
• Tiimin johtaminen
• Henkilöstön ohjaaminen ja tukeminen
• Strategialähtöinen henkilöstön osaamisen kehittäminen ja vaikuttavuus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen (HKS/HYL). Poissaolot etäopetuskerroilta korvataan yksilötehtävillä.
Oppimistehtävä: kirjallinen raportti ja esitys (1-5) . Arviointikriteerit oppimistehtävän yhteydessä.
Itsearviointi ja vertaisarviointi (HKS/HYL)