Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Bioanalyytikko (ylempi AMK)
Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
Hammasteknikko (ylempi AMK)
Suuhygienisti (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK), K24

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK), S23 (verkko)
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK), K23

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK), S22 (verkko)
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK), K22
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK), K21
Ilmoittautumisaika

01.07.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Jan Holmberg
 • Anssi Lähde
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEKES22V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S22 (verkko)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· analysoida ja kehittää itseään johtajana
· tunnistaa työorganisaation moninaisuuden ja moniammatillisuuden merkityksen johtamisessa
· tunnistaa johtamisen merkityksen työhyvinvointiin
· soveltaa strategisen ja osaamisen johtamisen, palveluohjauksen ja palvelujen tuottamisen sekä talous- ja liiketoimintaosaamisen työyhteisön johtamiseen

Sisältö

· Itsensä johtaminen ja johtajuudessa kehittyminen
· Työyhteisön moninaisuus ja moniammatillisuus johtamisessa
· Tiedolla johtaminen ja johtamisviestintä johtamisessa
· Työlainsäädäntö johtamisessa (työsuhde- ja sopimuskäytänteet)
· Johtamisosaamisen soveltaminen eri toimintaympäristöissä

Oppimateriaalit

Ilmoitettu Itslearning-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Etäopetus, ryhmätyöskentely ja oppimistehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää lähiopetusta, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

Etäopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Pienryhmätyöskentelyssä korostuvat itseohjautuvuus, vertaisoppiminen sekä dialoginen vuorovaikutus. Yksilötehtävissä perehdytään opintojakson kirjallisuuteen, harjoitellaan tiedonhankintaa ja jalostamista sekä jäsenneltyä asioiden esitystapaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei erillistä valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksilöllinen oppimistehtävä (2 op), hyl./T1-K5
Lukupiiritehtävä (2 op), hyv./hyl.
Etäopetus (1 op)

Sisällön jaksotus

Etäopetuskerrat:

5.9. klo 12.30-15.30
Opintojakson esittely, tehtävänannot ja käsiteluento.

9.10. klo 12.30-15.30
klo
12.30-13.30 vieraileva luennoitsija
13.30-14.30 avainluento
14.30-15.30 ryhmätehtävä.

10.10. klo 09.00-14.00
klo
09.00-12.00 avainluennot
12.00-14.00 lukupiiritehtävä.

6.11. klo 12.30-15.30 
klo
12.30-14.30 lukupiiritehtävän esitykset
14.30-15.30 avainluento.

28.11. klo 12.30-14.00
Oppimistehtävän esitykset pienryhmissä ja opintojakson palaute.

Etälinkki ilmoitetaan myöhemmin Itslearning-verkko-oppimisympäristössä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK - opintoja, ei sovellu AMK - opintoihin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu opintojakson aikana suoritettaviin oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen ja etäpäivien työskentelyyn.

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä eikä osallistunut etäopetukseen tai suorittanut korvaavia tehtäviä. Palautetut tehtävät eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä: On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut etäopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissään hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut etäopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissä hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin, ja osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut etäopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissään opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 25.01.2024

Ajoitus

24.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Anne Rouhelo
 • Sanna-Maria Nurmi
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEKEK23
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, K23
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· analysoida ja kehittää itseään johtajana
· tunnistaa työorganisaation moninaisuuden ja moniammatillisuuden merkityksen johtamisessa
· tunnistaa johtamisen merkityksen työhyvinvointiin
· soveltaa strategisen ja osaamisen johtamisen, palveluohjauksen ja palvelujen tuottamisen sekä talous- ja liiketoimintaosaamisen työyhteisön johtamiseen

Sisältö

· Itsensä johtaminen ja johtajuudessa kehittyminen
· Työyhteisön moninaisuus ja moniammatillisuus johtamisessa
· Tiedolla johtaminen ja johtamisviestintä johtamisessa
· Työlainsäädäntö johtamisessa (työsuhde- ja sopimuskäytänteet)
· Johtamisosaamisen soveltaminen eri toimintaympäristöissä

Oppimateriaalit

Ilmoitettu Itslearning-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus/etäopetus, ryhmätyöskentely ja oppimistehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää lähiopetusta, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

Etäopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Pienryhmätyöskentelyssä korostuvat itseohjautuvuus, vertaisoppiminen sekä dialoginen vuorovaikutus. Yksilötehtävissä perehdytään opintojakson kirjallisuuteen, harjoitellaan tiedonhankintaa ja jalostamista sekä jäsenneltyä asioiden esitystapaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei erillistä valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksilöllinen oppimistehtävä (2 op), hyl./T1-K5
Lukupiiritehtävä (2 op), hyv./hyl.
Opetukseen osallistuminen (1 op)

Sisällön jaksotus

Kevään 2024 opintojakso toteutuu monimuotototeutuksena (eli opetusta järjestetään kampuksella ja verkossa).

Opintojakson keskeiset sisällöt:
· Itsensä johtaminen ja johtajuudessa kehittyminen
· Työyhteisön moninaisuus ja moniammatillisuus johtamisessa
· Tiedolla johtaminen ja johtamisviestintä johtamisessa
· Työlainsäädäntö johtamisessa
· Johtamisosaamisen soveltaminen eri toimintaympäristöissä

Aikataulu:
24.1.2024 klo 12.30–14.00 Opetus toteutuu kampuksella
25.1.2024 klo 12.30–15.30 Etäopetus zoomin välityksellä
28.2.2024 klo 9.00–11.30 Etäopetus zoomin välityksellä
20.3.2024 klo 9.00–11.30 Etäopetus zoomin välityksellä
15.5.2024 klo 9.00–14.00 Etäopetus zoomin välityksellä

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK - opintoja, ei sovellu AMK - opintoihin. Avoin AMK maksimi: viisi opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu opintojakson aikana suoritettaviin oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen ja etäpäivien työskentelyyn.

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä eikä osallistunut etäopetukseen tai suorittanut korvaavia tehtäviä. Palautetut tehtävät eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä: On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut etäopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissään hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut etäopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissä hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin, ja osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut etäopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissään opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Kirsi Mononen
 • Anne Puuronen
 • Kristiina Engblom-Pelkkala
 • Maarit Janhunen
 • Anne Rouhelo
Ryhmät
 • YTEKES23V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S23 (verkko)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· kuvata kehittämisprojektin lähtökohdat, tarpeen ja edellytykset siinä organisaatiossa tai hankkeessa, jossa kehittämisprojekti tehdään
· toteuttaa systemaattisia tutkimustiedon ja muun tiedon hakuja suomalaisista ja kansainvälisistä tietokannoista
· kirjoittaa kehittämisprojektinsa tietoperustan
· nimetä kehittämisprojektin tavoitteet, tarkoituksen, tehtävät ja lopputuloksen
· määrittää kehittämis- ja arviointimenetelmät sekä kuvata menetelmällisen toteutuksen
· kirjoittaa toteuttamiskelpoisen kehittämisprojektin suunnitelman ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman
· kuvata oman roolinsa asiantuntijana ja projektipäällikkönä
· laatia eettisen tarkastelun ja luotettavuustarkastelun
· arvioida ja ennakoida kehittämisprojektinsa riskit

Sisältö

· Ideaseminaari
· Kirjallisuuskatsaus
· Kehittämisprojektin suunnitelma (tarvittaessa tutkimussuunnitelma sen liitteenä)
· Opinnäytetyösopimus
· Suunnitelmaseminaari
· Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)
· Vertaispalaute

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön aiheeseen / ilmiöön liittyvät kansalliset ja kansainväliset julkaisut sekä kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin liittyvä kirjallisuus.

Tiedonhakijan oppaat https://libguides.turkuamk.fi/etusivu

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön yhteisinfot,
Opinnäytetyön tietoiskut (erityisesti 2. lukukaudella)
Lähi/etäopetus
Pienryhmä/yksilöohjaus

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähtökohtana on sosiokulttuurinen oppimiskäsitys sekä innovatiivisuutta tuottava toimintatapa oppimisessa ja kehittämisessä. Opinnäytetyö kokonaisuudessaan perustuu Innopeda-oppimisjatkumoon ja kolmikantamalliin. Edelliset kuvataan yksityiskohtaisesti It's-oppimisympäristön materiaaleissa.

Oppiminen ja soveltava TKI-toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopeda-pohjaisen oppimisjatkumon ja kolmikantamallin avulla. Kolmikantamalli perustuu opiskelijan, työelämämentorin ja opettajan väliseen yhteistyöhön.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ensimmäinen lukukausi:
1. Opinnäytetyön yhteisinfot ja tietoperustaan perehtyminen
2. Tiedonhankinnan verkkokurssi (27 t).
3. Ideatyöpajoihin osallistuminen ja idean kuvaus (15t)

Toinen lukukausi:
1) Osallistuminen suunnitelmatyöpajaan lukukauden alussa
Opinnäytetyön suunnitelman laadinta
2) Esitys suunnitelmaseminaarissa
3) Vertaiskeskusteluun osallistuminen
Opinnäytetyö tietoiskuihin osallistuminen aiheen ja tarpeen mukaisesti

Opinnäytetyön suunnitelman laadintaa edeltää ideatyöpajoihin osallistumisen ja ideavaiheen kuvauksen esittelyn. Suunnitelman yhteyteen tarvittaessa laaditun tutkimussuunnitelman (yhteensä 213 t).
Suunnitelmaseminaariesitys, opponointi ja vertaiskeskustelu sekä opinnäytetyösopimus (yhteensä 15t).
Opintojakson (10op) opiskelijan työtunnit yhteensä 270t.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön suunnitelma ja tarvittaessa tutkimussuunnitelma on laadittu ohjeiden mukaan, ja niissä ilmenevät edellä mainitut asiat.

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön suunnitelma (10op) opintojakso sijoittuu 1.-2. lukukaudelle.

Ensimmäinen lukukausi (laajuus 2op):
- Opinnäytetyön yhteisinfot
- Ideatyöpajat ja teoriaperustan laatiminen
- Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)
Toinen lukukausi (laajuus 8op):
- Osallistuminen suunnitelmatyöpajaan lukukauden alussa
- Opinnäytetyöklinikoille osallistuminen aiheen ja tarpeen mukaisesti
- Opinnäytetyön suunnitelma
- Suunnitelmaseminaari
- Vertaiskeskusteluun osallistuminen
- Opinnäytetyösopimus

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opinnäytetyön suunnitelma -opintojakson hyväksyminen edellyttää siis varsinaisen opinnäytetyön suunnitelman lisäksi mahdollista tutkimuslupaa sekä opinnäytetyösopimuksen laatimista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön suunnitelman ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman arvioinnin kohteet ovat: hanke-/työelämälähtöisyys, aihealueeseen perehtyneisyys, tietoperusta, tavoitteiden / tehtävien asettaminen, kehittävä ja tutkimuksellinen ote, eettisyys ja luotettavuus, tavoiteltava tuotos / tulos ja sen hyödynnettävyys, kehittämisprosessin ja tuotoksen arviointi, suullinen ja kirjallinen raportointi, projektin johtaminen ja oma asiantuntijuus.
sekä opinnäytetyösopimuksen laatiminen ja sen allekirjoitusprosessi.

Ilmoittautumisaika

09.01.2024 - 30.07.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 31.12.2025

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Kirsi Mononen
 • Anu Vaihekoski
 • Krista Salo-Tuominen
 • Anne Rouhelo
Ryhmät
 • YTEKEK24
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, K24

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· kuvata kehittämisprojektin lähtökohdat, tarpeen ja edellytykset siinä organisaatiossa tai hankkeessa, jossa kehittämisprojekti tehdään
· toteuttaa systemaattisia tutkimustiedon ja muun tiedon hakuja suomalaisista ja kansainvälisistä tietokannoista
· kirjoittaa kehittämisprojektinsa tietoperustan
· nimetä kehittämisprojektin tavoitteet, tarkoituksen, tehtävät ja lopputuloksen
· määrittää kehittämis- ja arviointimenetelmät sekä kuvata menetelmällisen toteutuksen
· kirjoittaa toteuttamiskelpoisen kehittämisprojektin suunnitelman ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman
· kuvata oman roolinsa asiantuntijana ja projektipäällikkönä
· laatia eettisen tarkastelun ja luotettavuustarkastelun
· arvioida ja ennakoida kehittämisprojektinsa riskit

Sisältö

· Ideaseminaari
· Kirjallisuuskatsaus
· Kehittämisprojektin suunnitelma (tarvittaessa tutkimussuunnitelma sen liitteenä)
· Opinnäytetyösopimus
· Suunnitelmaseminaari
· Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)
· Vertaispalaute

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön aiheeseen / ilmiöön liittyvät kansalliset ja kansainväliset julkaisut sekä kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin liittyvä kirjallisuus.

Tiedonhakijan oppaat https://libguides.turkuamk.fi/etusivu

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön yhteisinfot,
Opinnäytetyön tietoiskut (erityisesti 2. lukukaudella)
Lähi/etäopetus
Pienryhmäohjaus

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähtökohtana on sosiokulttuurinen oppimiskäsitys sekä innovatiivisuutta tuottava toimintatapa oppimisessa ja kehittämisessä. Opinnäytetyö kokonaisuudessaan perustuu Innopeda-oppimisjatkumoon ja kolmikantamalliin. Edelliset kuvataan yksityiskohtaisesti It's-oppimisympäristön materiaaleissa.

Oppiminen ja soveltava TKI-toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopeda-pohjaisen oppimisjatkumon ja kolmikantamallin avulla. Kolmikantamalli perustuu opiskelijan, työelämämentorin ja opettajan väliseen yhteistyöhön.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ensimmäinen lukukausi:
1. Opinnäytetyön yhteisinfot ja tietoperustaan perehtyminen
2. Tiedonhankinnan verkkokurssi (27 t).
3. Hyväksytty opinnäytetyön aihe (27t)

Toinen lukukausi:
1) Osallistuminen suunnitelmainfoon lukukauden alussa
Opinnäytetyön suunnitelman laadinta
2) Esittely suunnitelmatyöpajassa
3) Vertaiskeskusteluun osallistuminen
Opinnäytetyö tietoiskuihin osallistuminen aiheen ja tarpeen mukaisesti

Opinnäytetyön suunnitelman laadintaa edeltää ideatyöpajoihin osallistumisen ja ideavaiheen kuvauksen esittelyn. Suunnitelman yhteyteen tarvittaessa laaditun tutkimussuunnitelman (yhteensä 213 t).
Suunnitelman esittely ja vertaiskeskustelu sekä opinnäytetyösopimus (yhteensä 15t).
Opintojakson (10op) opiskelijan työtunnit yhteensä 270t.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön suunnitelma ja tarvittaessa tutkimussuunnitelma on laadittu ohjeiden mukaan, ja niissä ilmenevät edellä mainitut asiat.

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön suunnitelma (10op) opintojakso sijoittuu 1.-2. lukukaudelle.

Ensimmäinen lukukausi (laajuus 2op):
- Opinnäytetyön yhteisinfot
- Ideatyöpajat ja teoriaperustan laatiminen
- Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)
Toinen lukukausi (laajuus 8op):
- Osallistuminen TERHY Master Schoolin yhteiseen suunnitelmainfoon lukukauden alussa
- Suunnitelmatyöpajaan osallistuminen
- Vertaiskeskusteluun osallistuminen
- Hyväksytty Opinnäytetyön suunnitelma
- Opinnäytetyösopimus
- Opinnäytetyö tietoiskut osallistuminen aiheen ja tarpeen mukaisesti

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opinnäytetyön suunnitelma -opintojakson hyväksyminen edellyttää siis varsinaisen opinnäytetyön suunnitelman lisäksi mahdollista tutkimuslupaa sekä opinnäytetyösopimuksen laatimista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön suunnitelman ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman arvioinnin kohteet ovat: hanke-/työelämälähtöisyys, aihealueeseen perehtyneisyys, tietoperusta, tavoitteiden / tehtävien asettaminen, kehittävä ja tutkimuksellinen ote, eettisyys ja luotettavuus, tavoiteltava tuotos / tulos ja sen hyödynnettävyys, opinnäytetyön etenemisen ja tuotoksen arviointi, suullinen ja kirjallinen raportointi ja oma asiantuntijuus
sekä opinnäytetyösopimuksen laatiminen ja sen allekirjoitusprosessi.

Ilmoittautumisaika

16.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Maarit Janhunen
 • Anne Rouhelo
 • Anssi Lähde
Ryhmät
 • YTEKES22V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S22 (verkko)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· täsmentää kehittämisprojektinsa tietoperustaa
· tuottaa kirjallisen kuvauksen kehittämisprojektinsa siihenastisesta etenemisestä
· arvioida kehittämisprojektinsa etenemistä suhteessa suunnitelmaan (esim. aikataulussa pysyminen, tavoitteen suunnassa eteneminen, valittujen tutkimus- ja kehittämismenetelmien toimivuus, projektiorganisaation toiminta)

Sisältö

· Loppuraportin rakennetta (sisältöjä) noudattava kuvaus kehittämisprojektin siihenastisesta etenemisestä (projektin etenemisen arviointi osana kuvausta)
· Esitys kehittämisprojektin siihenastisesta etenemisestä toimeksiantajataholle tai muulla sovitulla tavalla

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvät kansalliset ja kansainväliset julkaisut sekä kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin liittyvä kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu ja projektipäällikkönä (mahd. soveltavan tutkimuksen tekijänä) toimiminen työelämässä / hankkeessa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Soveltava TKI - toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopedagogiikan ja kolmikantamallin avulla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön toteutuksen esittely työelämä/-hankeympäristössä toimeksiantajalle erikseen sovitulla tavalla.
Esitys ja sen ajankohta opettajatuutorille.

Työn mitoitus:
- Opinnäytetyön toteuttaminen suunnitelman pohjalta
- Toteutuksen esitys toimeksiantajalle on ajallisesti lyhyt (n. 1 t), lisäksi esityksen valmisteluaika.
- Esitys ja siihen liittyen arviointia opinnäytetyön etenemisestä. Ajallisesti lyhyt tehtävä.
- Muut opintojakson tunnit käytetään opinnäytetyön käytännön toteuttamiseen työelämässä / hankkeessa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on tehnyt molemmat tehtävät osoittaen, että kykenee kuvaamaan opinnäytetyönsä siihenastista etenemistä johdonmukaisena kokonaisuutena ja arvioivalla otteella.

Sisällön jaksotus

Aloitus verkkotapaamisena 4.9.2023 klo 9.00 - 11.30.
Linkki ilmoitetaan myöhemmin.

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
· täsmentää opinnäytetyön tietoperustaa
toteuttaa opinnäytetyön suunnitelman pohjalta

-tuottaa kuvauksen siihenastisesta etenemisestä
· arvioida opinnäytetyönsä etenemistä suhteessa suunnitelmaan (esim. aikataulussa pysyminen, tavoitteen suunnassa eteneminen, valittujen tutkimus- ja kehittämismenetelmien toimivuus, projektiorganisaation toiminta)

Sisältö
· Kuvaus opinnäytetyön siihenastisesta etenemisestä (etenemisen arviointi osana kuvausta)
· Esitys opinnäytetyön siihenastisesta etenemisestä toimeksiantajataholle tai muulla sovitulla tavalla

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opinnäytetyön toteutusvaiheeseen voi siirtyä vasta, kun suunnitelmavaihe on hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty tehtävien suorittaminen.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt molempia tehtäviä tai ei ole kyennyt kuvaamaan ymmärrettävästi opinnäytetyönsä siihenastista kokonaisuutta tai ei ole arvioinut sitä mitenkään.

Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Anu Vaihekoski
 • Sanna-Maria Nurmi
Ryhmät
 • YTEKEK23
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, K23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· täsmentää kehittämisprojektinsa tietoperustaa
· tuottaa kirjallisen kuvauksen kehittämisprojektinsa siihenastisesta etenemisestä
· arvioida kehittämisprojektinsa etenemistä suhteessa suunnitelmaan (esim. aikataulussa pysyminen, tavoitteen suunnassa eteneminen, valittujen tutkimus- ja kehittämismenetelmien toimivuus, projektiorganisaation toiminta)

Sisältö

· Loppuraportin rakennetta (sisältöjä) noudattava kuvaus kehittämisprojektin siihenastisesta etenemisestä (projektin etenemisen arviointi osana kuvausta)
· Esitys kehittämisprojektin siihenastisesta etenemisestä toimeksiantajataholle tai muulla sovitulla tavalla

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvät kansalliset ja kansainväliset julkaisut sekä kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin liittyvä kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu ja opinnäytetyön eteneminen (mahd. soveltavan tutkimuksen tekijänä) toimiminen työelämässä / hankkeessa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Soveltava TKI - toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopedagogiikan ja kolmikantamallin avulla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön toteutuksen esittely työelämä/-hankeympäristössä toimeksiantajalle erikseen sovitulla tavalla.
Esitys ja sen ajankohta opettajatuutorille.

Työn mitoitus:
- Opinnäytetyön toteuttaminen suunnitelman pohjalta
- Toteutuksen esitys toimeksiantajalle on ajallisesti lyhyt (n. 1 t), lisäksi esityksen valmisteluaika.
- Esitys ja siihen liittyen arviointia opinnäytetyön etenemisestä. Ajallisesti lyhyt tehtävä.
- Muut opintojakson tunnit käytetään opinnäytetyön käytännön toteuttamiseen työelämässä / hankkeessa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opinnäytetyön toteutuksen esittely työelämä/-hankeympäristössä toimeksiantajalle erikseen sovitulla tavalla.
Esitys ja sen ajankohta opettajatuutorille. Opiskelija on tehnyt esityksen osoittaen, että kykenee kuvaamaan opinnäytetyönsä siihenastista etenemistä johdonmukaisena kokonaisuutena ja arvioivalla otteella.

Sisällön jaksotus

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- täsmentää opinnäytetyön tietoperustaa
- toteuttaa opinnäytetyön suunnitelman pohjalta
- tuottaa kuvauksen siihenastisesta etenemisestä
- arvioida opinnäytetyönsä etenemistä suhteessa suunnitelmaan (esim. aikataulussa pysyminen, tavoitteen suunnassa eteneminen, valittujen tutkimus- ja kehittämismenetelmien toimivuus, projektiorganisaation toiminta)

Sisältö
- Kuvaus opinnäytetyön siihenastisesta etenemisestä (etenemisen arviointi osana kuvausta)
- Esitys opinnäytetyön siihenastisesta etenemisestä toimeksiantajataholle tai muulla sovitulla tavalla

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opinnäytetyön toteutusvaiheeseen voi siirtyä vasta, kun suunnitelmavaihe on hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty tehtävien suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 30.07.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Kristiina Engblom-Pelkkala
 • Maarit Janhunen
 • Anne Rouhelo
Ryhmät
 • YTEKES23V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S23 (verkko)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· täsmentää kehittämisprojektinsa tietoperustaa
· tuottaa kirjallisen kuvauksen kehittämisprojektinsa siihenastisesta etenemisestä
· arvioida kehittämisprojektinsa etenemistä suhteessa suunnitelmaan (esim. aikataulussa pysyminen, tavoitteen suunnassa eteneminen, valittujen tutkimus- ja kehittämismenetelmien toimivuus, projektiorganisaation toiminta)

Sisältö

· Loppuraportin rakennetta (sisältöjä) noudattava kuvaus kehittämisprojektin siihenastisesta etenemisestä (projektin etenemisen arviointi osana kuvausta)
· Esitys kehittämisprojektin siihenastisesta etenemisestä toimeksiantajataholle tai muulla sovitulla tavalla

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvät kansalliset ja kansainväliset julkaisut sekä kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin liittyvä kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu ja opinnäytetyön eteneminen (mahd. soveltavan tutkimuksen tekijänä) toimiminen työelämässä / hankkeessa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Soveltava TKI - toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopedagogiikan ja kolmikantamallin avulla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön toteutuksen esittely työelämä/-hankeympäristössä toimeksiantajalle erikseen sovitulla tavalla.
Esitys ja sen ajankohta opettajatuutorille.

Työn mitoitus:
- Opinnäytetyön toteuttaminen suunnitelman pohjalta
- Toteutuksen esitys toimeksiantajalle on ajallisesti lyhyt (n. 1 t), lisäksi esityksen valmisteluaika.
- Esitys ja siihen liittyen arviointia opinnäytetyön etenemisestä. Ajallisesti lyhyt tehtävä.
- Muut opintojakson tunnit käytetään opinnäytetyön käytännön toteuttamiseen työelämässä / hankkeessa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opinnäytetyön toteutuksen esittely työelämä/-hankeympäristössä toimeksiantajalle erikseen sovitulla tavalla.
Esitys ja sen ajankohta opettajatuutorille. Opiskelija on tehnyt esityksen osoittaen, että kykenee kuvaamaan opinnäytetyönsä siihenastista etenemistä johdonmukaisena kokonaisuutena ja arvioivalla otteella.

Sisällön jaksotus

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- täsmentää opinnäytetyön tietoperustaa
- toteuttaa opinnäytetyön suunnitelman pohjalta
- tuottaa kuvauksen siihenastisesta etenemisestä
- arvioida opinnäytetyönsä etenemistä suhteessa suunnitelmaan (esim. aikataulussa pysyminen, tavoitteen suunnassa eteneminen, valittujen tutkimus- ja kehittämismenetelmien toimivuus, projektiorganisaation toiminta)

Sisältö
- Kuvaus opinnäytetyön siihenastisesta etenemisestä (etenemisen arviointi osana kuvausta)
- Esitys opinnäytetyön siihenastisesta etenemisestä toimeksiantajataholle tai muulla sovitulla tavalla

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opinnäytetyön toteutusvaiheeseen voi siirtyä vasta, kun suunnitelmavaihe on hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty tehtävien suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

16.06.2023 - 28.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Anne Rouhelo
 • Anssi Lähde
Ryhmät
 • YTEKEK23
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, K23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä palvelumuotoilua ja palvelujen tuottamista itsenäisesti ja vastuullisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Sisältö

· Palvelujärjestelmä ja ohjaava lainsäädäntö
· Palvelujen tuotteistaminen ja palvelukonseptit
· Palvelumuotoilu ja asiakkaan osallisuus
· Palvelujen tuottamisen etiikka

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:

Hujala, A. & Taskinen, H. (toim.) 2020. Uudistuva sosiaali- ja terveysla. Tampere: Tampere University Press. Saatavana verkossa: https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/123995/978-952-359-022-9.pdf.
Laitila, H., Lunkka, N. & Suhonen, M. 2020. Asiakaslähtöisyys lapsi- ja perhepalveluiden moniammatillisessa verkostoyhteistyössä vanhempien kokemana. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 57 (1), 3-16.

Opetusmenetelmät

- Perehtyminen opintojakson kirjallisuuteen
- Lähiopetus
-Ryhmätyö
-Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti 21.11.-28.11.2023 Its learning.

Uusinta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää lähiopetusta, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

Lähiopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Yksilötehtävissä perehdytään opintojakson kirjallisuuteen, harjoitellaan tiedonhankintaa ja jalostamista sekä jäsenneltyä asioiden esitystapaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus ja ryhmätehtävä 2 op
Itsenäinen opiskelu ja tentti 3 op


Yhteensä 135 h.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä palveluiden suunnittelua ja tuottamista itsenäisesti ja vastuullisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Syksyn 2023 lähiopetuspäivät ovat:

21.8. klo 10.45 - 15.30
3.10. klo 9.00 - 11.30
20.11. klo 9.00 - 15.30

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max. 3 opiskelijaa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu opintojakson aikana suoritettaviin oppimistehtäviin, ryhmätehtävään sekä aktiiviseen osallistumiseen lähipäivien työskentelyyn.

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä eikä osallistunut lähiopetukseen tai suorittanut korvaavia tehtäviä. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia ja/tai eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suomeksi
Tyydyttävä: On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut lähiopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut lähiopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissään opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 11.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Anu Vaihekoski
 • Marjo Vähäkangas
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEKES23V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S23 (verkko)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä palvelumuotoilua ja palvelujen tuottamista itsenäisesti ja vastuullisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Sisältö

· Palvelujärjestelmä ja ohjaava lainsäädäntö
· Palvelujen tuotteistaminen ja palvelukonseptit
· Palvelumuotoilu ja asiakkaan osallisuus
· Palvelujen tuottamisen etiikka

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:

Hujala, A. & Taskinen, H. (toim.) 2020. Uudistuva sosiaali- ja terveysala. Tampere: Tampere University Press. Saatavana verkossa: https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/123995/978-952-359-022-9.pdf.
Laitila, H., Lunkka, N. & Suhonen, M. 2020. Asiakaslähtöisyys lapsi- ja perhepalveluiden moniammatillisessa verkostoyhteistyössä vanhempien kokemana. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 57 (1), 3-16.

Opetusmenetelmät

- Perehtyminen opintojakson kirjallisuuteen
- Kontaktiopetus
- Ryhmätyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentin ajankohta ilmoitetaan Its learning oppimisympäristössä.

Uusinta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää kontaktiopetusta, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

Kontaktiopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Yksilötehtävissä perehdytään opintojakson kirjallisuuteen, harjoitellaan tiedonhankintaa ja jalostamista sekä jäsenneltyä asioiden esitystapaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus ja ryhmätehtävä 2 op
Itsenäinen opiskelu ja tentti 3 op


Yhteensä 135 h.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä palveluiden suunnittelua ja tuottamista itsenäisesti ja vastuullisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Kevään 2024 kontaktipäivät ovat:

HUOM! Ennakkotehtävänä 14.1.2024 mennessä: Forms-taustakyselyyn vastaaminen ITSlearning-ympäristössä ryhmien muodostamiseksi.

18.1. klo 8.30 - 11.45 Orientaatio, palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö sekä ryhmän tuotoksen työstäminen
14.2. klo 9.00 - 11.30 Palvelumuotoilu ja palvelujen tuottamisen etiikka sekä ryhmän tuotoksen työstäminen
15.2. klo 9.00 - 11.30 Palvelujen tuotteistaminen ja palvelukonseptit sekä ryhmän tuotoksen työstäminen
11.4. klo 9.00 - 15.00 Tentti ja ryhmätöiden purku

Opetus alkaa 18.1.2024 Marjon Zoom-linkissä: https://turkuamk.zoom.us/j/6504274521

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max. 5 opiskelijaa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu opintojakson aikana suoritettaviin ryhmätehtävään, sen esitykseen ja tenttiin.

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole suorittanut ryhmätehtävää ja tenttiä hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suomeksi
Tyydyttävä: Osoittaa ryhmätehtävässä ja tentissä hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä: Osoittaa ryhmätehtävässä ja tentissä hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä: Osoittaa ryhmätehtävässä ja tentissä opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista.

Ilmoittautumisaika

16.06.2023 - 14.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Heli Vaartio-Rajalin
 • Anssi Lähde
Ryhmät
 • YTEKES23V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S23 (verkko)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· Suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä palveluohjausta itsenäisesti ja vastuullisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

Sisältö

· Palveluohjaus asiakastyömenetelmänä
· Palveluvaikuttavuus
· Asiakkaan ohjauksen etiikka

Oppimateriaalit

Oppimistehtävä ja sitä tukeva materiaali It´s learningissa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu etäopetuksena verkko-opetuksen menetelmin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee tehdä yksilö/paritehtävä ja osallistua opetukseen.

Opintojakson työmäärä:
5op = 135tuntia

Oppimistehtävä 4 op
Verkko-opetukseen osallistuminen 1 op

Sisällön jaksotus

Palveluojaus-opintojakson (5op) tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä palveluohjausta itsenäisesti ja vastuullisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Opintojakson keskeiset sisällöt:
· Palveluohjaus asiakastyömenetelmänä
· Palveluvaikuttavuus
· Asiakkaan ohjauksen etiikka
¨
Opetus:
13.9.2023 klo 10.00-11.30/ Opintojakson aloitus ja oppimistehtävä.
24.10.2023 klo 9.00 -15.30 / Palveluohjauksen käsitteellinen haltuunotto ja asiakasryhmäkohtainen tarkastelu
14.11.2023 klo 9.00 - 11.00 Palveluohjauksen asiakasryhmäkohtainen tarkastelu
4.12. 2023 klo 9.00 - 11.30 / Oppimistehtävän yhteinen käsittely

Opetus toteutetaan etäyhteydellä. Zoom -linkki löytyy ITS työtilan jakson etusivulta tai toimitetaan kalenterikutsuna.

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max. 5 opiskelijaa mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Sähköisessä oppimisympäristössä on kuvattuna yksilö/paritehtävän arviointikriteerit.
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyl./T1-K5. Arviointi muodostuu tehtävän arvioinnista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1. Raportin rakenne on pääpiirteissään johdonmukainen ja sisältää tehtäväksiannon mukaiset asiat.

2. Teoreettinen taustatieto ja käsitteet on tuotettu, mutta suppeasti.

3. Työssä on vastattu tehtäväksiannon kaikkiin kohtiin, mutta osa on käsitelty niukasti.

4. Raportti sisältää omaa pohdintaa

5. Tekstin viimeistely on ohjeiden mukaista joskin siinä on puutteita

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

1. Raportin rakenne on johdonmukainen ja otsikointi vastaa selkeästi tehtäväksiantoa.

2. Teoreettinen taustatieto ja käsitteet on tuotettu kattavasti.

3. Työssä on vastattu hyvällä tasolla ja tasapainoisesti kaikkiin tehtäväksiannon kohtiin.

4. Raportti sisältää perusteltua ja monipuolista pohdintaa.

5. Tekstin viimeistely on ohjeiden mukaista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Raportin rakenne on johdonmukainen ja otsikointi vastaa selkeästi tehtäväksiantoa.

2. Teoreettinen taustatieto on monipuolista ja käsitteet on määritelty selkeästi.

3. Raportissa on vastattu analyyttisesti ja huolella kaikkiin tehtäväväksiannon kohtiin.

4. Raportti sisältää monipuolista ja analyyttistä pohdintaa.

5. Teksti on viimeisteltyä ja ohjeiden mukaista asiakieltä.

Ilmoittautumisaika

11.12.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

23.01.2024 - 24.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Heli Vaartio-Rajalin
 • Marjo Vähäkangas
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEKEK24
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, K24
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· Suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä palveluohjausta itsenäisesti ja vastuullisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

Sisältö

· Palveluohjaus asiakastyömenetelmänä
· Palveluvaikuttavuus
· Asiakkaan ohjauksen etiikka

Oppimateriaalit

Oppimistehtävä ja sitä tukeva materiaali It´s learningissa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu lähiopetuksen (7.2, 24.4) ja verkko-opetuksen (23.1, 6.3, 27.3) menetelmin. Verkko-opetus toteutuu 6.3. ja 27.3. Teamsissä. Linkki löytyy ITSlearning-alustalta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssitehtävän palautus ITSiin 17.4 2024 ennen klo 16.00

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Itsenäinen tiedonhaku ja kurssimateriaaliin paneutuminen, haastattelu- ja kirjoitustehtävä; aktiivinen osallistuminen luentoihin ja ryhmäkeskusteluihin, parityöhön sekä seminaariin

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee tehdä yksilö/paritehtävä ja osallistua opetukseen.

Opintojakson työmäärä:
5op = 135tuntia

Oppimistehtävä 4 op
Opetukseen osallistuminen 1 op

Sisällön jaksotus

Palveluohjaus-opintojakson (5op) tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä palveluohjausta itsenäisesti ja vastuullisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Opintojakson keskeiset sisällöt:
· Palveluohjaus asiakastyömenetelmänä
· Palveluvaikuttavuus
· Asiakkaan ohjauksen etiikka

Opetus:
23.1.2024 klo 10.00-11.30 Orientaatio opintojaksolle
7.2 2024 klo 9.00 -14.00 Palveluohjauksen taustaa, keskeiset käsitteet ja etiikka
6.3 2024 klo 9.00 - 12 Palveluohjaus eri näkökulmista
27.3 2024 klo 12.30-15 Ryhmätyöskentelyä
24.4 2024 klo 12.30-15 Seminaari

Linkit etätapaamisiin löytyvät myös ITS työtilasta.

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max. 5 opiskelijaa mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Sähköisessä oppimisympäristössä on kuvattuna yksilö/paritehtävän arviointikriteerit.
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyl./T1-K5. Arviointi muodostuu tehtävän arvioinnista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1. Raportin rakenne on pääpiirteissään johdonmukainen ja sisältää tehtäväksiannon mukaiset asiat.

2. Teoreettinen taustatieto ja käsitteet on tuotettu, mutta suppeasti.

3. Työssä on vastattu tehtäväksiannon kaikkiin kohtiin, mutta osa on käsitelty niukasti.

4. Raportti sisältää omaa pohdintaa

5. Tekstin viimeistely on ohjeiden mukaista joskin siinä on puutteita

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

1. Raportin rakenne on johdonmukainen ja otsikointi vastaa selkeästi tehtäväksiantoa.

2. Teoreettinen taustatieto ja käsitteet on tuotettu kattavasti.

3. Työssä on vastattu hyvällä tasolla ja tasapainoisesti kaikkiin tehtäväksiannon kohtiin.

4. Raportti sisältää perusteltua ja monipuolista pohdintaa.

5. Tekstin viimeistely on ohjeiden mukaista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Raportin rakenne on johdonmukainen ja otsikointi vastaa selkeästi tehtäväksiantoa.

2. Teoreettinen taustatieto on monipuolista ja käsitteet on määritelty selkeästi.

3. Raportissa on vastattu analyyttisesti ja huolella kaikkiin tehtäväväksiannon kohtiin.

4. Raportti sisältää monipuolista ja analyyttistä pohdintaa.

5. Teksti on viimeisteltyä ja ohjeiden mukaista asiakieltä.

Ilmoittautumisaika

04.05.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Heli Vaartio-Rajalin
 • Anne Puuronen
Ryhmät
 • YTEKEK23
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, K23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· strategiaprosessit ja sen menetelmät sekä arvioida ja kehittää toiminnan laatua
· päätöksenteon palvelujärjestelmän eri konteksteissa

Sisältö

· Tulevaisuuden toimintaympäristöt ja palvelut sosiaali- ja terveysalalla
· Päätöksenteko palvelujärjestelmässä
· Strategisen ajattelun, päätöksenteon ja johtamisen merkitys työyhteisölle ja palvelujen tuottamiselle
· Strategiaprosessin vaiheet, niihin liittyvät lähestymistavat ja välineet (analyysit, BSC, tiedolla johtaminen)
· Strategisen toiminnan ja päätöksenteon etiikka, arviointi, laatu ja vaikuttavuus
· Johdettu strategia ja muutosprosessi

Oppimateriaalit

Oppimisympäristössä ilmoitettu lähdemateriaali sekä muu opiskelijan itsensä hankkima lähdemateriaali.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen perehtyminen opintojakson keskeiseen kirjallisuuteen, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen eli heräteluennoille ja keskusteluihin, yksilöllinen reflektointitehtävä (verkkotentti) sekä ryhmätehtävä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti erikseen sovittuna ajankohtana Itslearning oppimisympäristössä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka eli konstruktivistinen ja ongelmalähtöinen tekemällä ja soveltamalla oppiminen on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Tämä opintojakso sisältää lähiopetusta, itsenäistä opiskelua, ryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä.

Verkko-oppimistehtävässä orientoidutaan opintojakson teemoihin. Lähiopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan sekä keskustellaan ja jaetaan omia kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Ryhmätehtävissä korostuu laajemman tehtäväkokonaisuuden yhdessä suorittaminen, projektimainen työskentely sekä konstruktivistinen omien kokemuksien jakaminen ryhmän jäsenten kanssa. Yksilötehtävissä harjoitellaan jäsenneltyä asioiden esittämistapaa sekä reflektoidaan oman osaamisen kehittymistä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus: Luentoja ja toiminnallista työskentelyä 12 h
Itsenäinen opiskelu: 40h
Ryhmätehtävä: 83h
Yhteensä: 135h

Sisällön jaksotus

Opintojakson pääsisältöjä ovat:
-strategiaprosessin vaiheet ja tavoitteet
-strategisen ajattelun ja johtamisen käsitteet ja menetelmät
-toiminnan arviointi ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä

Syksyn 2023 lähiopetuspäivät:
5.9.2023 klo 9.00–11.30
2.10.2023 klo 10.45–15.00
30.10.2023 klo 9.00–15.00

Lisäksi yksilöllinen reflektointitehtävä (verkkotentti) sekä ryhmätehtöävä erikseen sovittuna ajankohtana.

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK - opintoja, ei sovellu AMK - opintoihin. Avoin YAMK-opiskeluun maksimi 5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu opintojakson aikana suoritettaviin oppimistehtäviin (kirjallisuuteen tutustuminen, yksilöllisen reflektointitehtävä/verkkotentti, ryhmätehtävä) sekä aktiiviseen osallistumiseen lähipäivien työskentelyyn.

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä eikä osallistunut lähiopetukseen ja/tai ryhmätehtävään ja/tai suorittanut korvaavia tehtäviä. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia ja/tai eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista. Ei ole suorittanut yksilötehtävää/tenttiä hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä: On palauttanut tehtävät ja osallistunut sekä lähiopetukseen että ryhmätehtävään. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin. On suorittanut yksilötehtävän/tentin hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä: On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut aktiivisesti sekä lähiopetukseen että ryhmätehtävään. Osoittaa oppimistehtävissään hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa. On suorittanut yksilötehtävän/tentin hyväksytysti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä: On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut aktiivisesti sekä lähiopetukseen että ryhmätehtävään. Osoittaa oppimistehtävissään opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista. On suorittanut yksilötehtävän/tentin hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

17.01.2024 - 14.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Heli Vaartio-Rajalin
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEKES23V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S23 (verkko)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· strategiaprosessit ja sen menetelmät sekä arvioida ja kehittää toiminnan laatua
· päätöksenteon palvelujärjestelmän eri konteksteissa

Sisältö

· Tulevaisuuden toimintaympäristöt ja palvelut sosiaali- ja terveysalalla
· Päätöksenteko palvelujärjestelmässä
· Strategisen ajattelun, päätöksenteon ja johtamisen merkitys työyhteisölle ja palvelujen tuottamiselle
· Strategiaprosessin vaiheet, niihin liittyvät lähestymistavat ja välineet (analyysit, BSC, tiedolla johtaminen)
· Strategisen toiminnan ja päätöksenteon etiikka, arviointi, laatu ja vaikuttavuus
· Johdettu strategia ja muutosprosessi

Oppimateriaalit

Oppimisympäristössä ilmoitettu lähdemateriaali (alla) sekä muu opiskelijan itsensä hankkima lähdemateriaali

Akman, M., Ayhan Bayer, D., Usanma Koban, B., Marti, T., Decat, P., Lefeuvre, Y., & Miller, R. 2022. Organization of primary care. Primary Health Care Research & Development 23, E49. doi:10.1017/S1463423622000275

Bryson, John M., Lauren Hamilton Edwards, and David M. Van Slyke. 2018. Getting Strategic about Strategic Planning Research. Public Management Review 20(3): 317– 39.

Bryson J. 2018. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, 5th edition, John Wiley & Sons, Incorporated (e-kirja)

Einola, S. 2018. The interplay between the sociomaterial, cognitive and paradox views in the field of strategy as practice : “How can we know what we think until we see what we do”. Acta Wasaensia 402. Väitöskirja. Vaasan yliopisto. University of Vaasa. Linkki: The interplay between the sociomaterial, cognitive and paradox views in the field of strategy as practice : "How can we know what we think until we see what we do" - Osuva (uwasa.fi)

Einola, S & Kohtamäki, M. 2016. Sosiomateriaalisten käytäntöjen rooli kuntaorganisaation strategiatyössä. Hallinnon tutkimus 35 (3), 189-203, 2016.1 Linkki: Sosiomateriaalisten käytäntöjen rooli kuntaorganisaation strategiatyössä näkymä (journal.fi)

George, B. 2020. Successful Strategic Plan Implementation in Public Organizations: Connecting People, Process, and Plan (3Ps). Public Administration Review 81: 793–8. https://doi.org/10.1111/puar.13187

George, B and Sebastian D. 2018. Strategic-Decision Quality in Public Organizations: An Information Processing Perspective. Administration & Society 50(1): 131–56.

George B, Walker R & Monster J. Does Strategic Planning Improve Organizational Performance? A Meta-Analysis. Public administration review. 2019. 79,6, 810-819. https://doi.org/10.1111/puar.13104 Linkki: Does Strategic Planning Improve Organizational Performance? A Meta?Analysis - George - 2019 - Public Administration Review - Wiley Online Library

Harisalo R. 2021. Organisaatioteoriat. Tietosanoma.Helsinki.

Johnson G, Whittington R, Scholes K & Angwin D. 2020. Exploring Strategy (Text Only). 12th edition. Pearson (e-kirja)

Juuti P & Luoma M. 2022. Strateginen ajattelu ja johtaminen. Matka läpi maailmankuvien. Ps-kustannus. /Saatavana e-kirjana, 7 kpl lisenssejä.

Kamensky M. 2014. Strateginen johtaminen menestyksen timantti. Alma Talent (e-kirja)
Peltoniemi J. 2018. Kaiken keskellä : keskijohto strategisen muutoksen tekijänä ja kokijana. Väitöskirja on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Business and Economics numerona 190, Jyväskylä 2018, ISSN 1457-1986, ISBN 978-951-39-7513-5 (printti), ISBN 978-951-39-7514-2 (PDF). Teos on saatavilla sähköisessä muodossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7514-2

Perera, R. & Peiro M. 2012. Strategic planning in healthcare organizations. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). . 2012 Aug;65(8):749-54. DOI: 10.1016/j.recesp.2012.04.005 Linkki: Strategic planning in healthcare organizations - PubMed (nih.gov)

Ryynänen, S.P. & Harisalo, R. 2018. A strategic and good governance perspective on handling patient complaints. International Journal of Health Care Quality Assurance 31(8), 923-934. https://doi.org/ 10.1108/IJHCQA-11-2016-0168

Ritakallio T & Vuori T. 2018. Elävä strategia. Alma Talent. Vuorinen T. 2021. Strategiakirja- 20 työkalua. 3 painos. Alma Talent.

Šilenskyt A. 2020. Corporate strategy implementation: how strategic plans become individual strategic actions across organizational levels of the MNC. Acta Wasaensia. Väitöskirja. Vaasan yliopisto. Linkki:Corporate strategy implementation : how strategic plans become individual strategic actions across organizational levels of the MNC - Osuva (uwasa.fi)

Uzarski, D. & Broome, M.E. 2019. A Leadership Framework for Implementation of an Organization's Strategic Plan. Journal of Professional Nursing 35(1), 12-17. Linkki: https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2018.09.007.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen perehtyminen opintojakson keskeiseen kirjallisuuteen, aktiivinen osallistuminen opetukseen eli alustuksiin ja keskusteluihin, sekä ryhmätehtävä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ryhmätehtävän palautus Itslearningiin 12.3 klo 12.00 ja seminaarissa saadun palautteen jälkeen lopullisen ryhmätyön palautus viimeistään 18.3 2024.
Toisen ryhmän vertaisarviointi - palautus Itsiin 14.3 ennen klo 8.00.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka eli konstruktivistinen ja ongelmalähtöinen tekemällä ja soveltamalla oppiminen on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Tämä opintojakso sisältää lähiopetusta, itsenäistä opiskelua, sekä ryhmätyöskentelyä .

Lähiopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan sekä keskustellaan ja jaetaan omia kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Ryhmätehtävissä korostuu laajemman tehtäväkokonaisuuden yhdessä suorittaminen, projektimainen työskentely sekä konstruktivistinen omien kokemuksien jakaminen ryhmän jäsenten kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetus: Luentoja ja toiminnallista työskentelyä 18h
Itsenäinen opiskelu: 34h
Ryhmätehtävä: 83h
Yhteensä: 135h

Sisällön jaksotus

Opintojakson pääsisältöjä ovat:
-strategiaprosessin vaiheet ja tavoitteet
-strategisen ajattelun ja laatujohtamisen käsitteet ja menetelmät
-toiminnan arviointi ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä

Opetuspäivät:

17.1 2024 klo 9-15.30 Zoom: https://turkuamk.zoom.us/j/63919067510

14.2 2024 klo 12.15-15.30 Zoom: https://turkuamk.zoom.us/j/63811418458

14.3 2024 klo 9-13.45 Zoom: https://turkuamk.zoom.us/j/67462614545


Lisäksi ryhmätehtävä erikseen ilmoitettavana ajankohtana

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK - opintoja, ei sovellu AMK - opintoihin. Avoin YAMK-opiskeluun maksimi 5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu opintojakson aikana suoritettaviin oppimistehtäviin (kirjallisuuteen tutustuminen, ryhmätehtävä) sekä aktiiviseen osallistumiseen opetustapaamisiin verkossa.

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut tehtävää eikä osallistunut opetustapaamisiin ja/tai ryhmätehtävään ja/tai suorittanut korvaavia tehtäviä. Palautettu tehtävä on ylimalkainen ja/tai ei vastaa pääosaan tehtävänantoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä: On palauttanut tehtävän ja osallistunut sekä opetustapaamisiin että ryhmätehtävään. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä: On palauttanut tehtävän ja osallistunut aktiivisesti sekä opetustapaamisiin että ryhmätehtävään. Osoittaa ryhmätehtävässä ja sen esityksessä hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä: On palauttanut tehtävän ja osallistunut aktiivisesti sekä opetustapaamisiin että ryhmätehtävään. Osoittaa tehtävässä ja sen esityksessä opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 03.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Sami Nummela
 • Anne Rouhelo
Ryhmät
 • YTEKEK23
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, K23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· Suunnitella ja arvioida palvelutoimintaa liiketoiminta-ajatteluun perustuen

Sisältö

· Liiketoiminta-ajattelu palvelutoiminnan johtamisessa ja työyhteisön toiminnassa
· Palvelujen rahoituskanavat · Talouden suunnittelu, budjetointi, kustannusseuranta
· Tuotteistaminen
· Kilpailutus ja hankintalainsäädäntö
· Palveluiden markkinointiprosessi, markkinoinnin peruskilpailukeinot ja markkinointiviestintä
· Tietohallintojärjestelmät talouden ja markkinoinnin tukena

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit tallennetaan oppimisalustaan. Kontaktiopetuksessa opastetaan tehtävien tekemiseen sopivasta kurssin oheislukemistosta.

Opetusmenetelmät

Opetus lukujärjestyksen mukaan. Omatoiminen opiskelu kontaktipäivien välillä. Palautettavat kurssitehtävät. Kurssin viimeisellä kerralla on tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on viimeisellä lukujärjestykseen merkityllä oppitunnilla.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innopeda.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät annetaan Itslerning-oppimisalustan kautta ja sinne ne myös palautetaan.

Koska kurssi on laaja, 5 opintopistettä, työmäärä omalla ajalla on merkittävä ja lukujärjestykseen merkityt kerrat eivät ole kurssin suorittamisen kannalta kuin osa koko kurssista. Lukujärjestykseen merkittyjen kertojen välissä on siis syytä varata aikaa itsenäiseen opiskeluun, jotta kurssin aiheeseen ehtii perehtyä.

Kurssitehtäviä on arviolta 8. Lisäksi voi olla luennoilla annettuja yksilö- tai ryhmätehtäviä.

Sisällön jaksotus

Talous- ja liiketoimintaosaanen. Ajoitus lukujärjestyksen mukaan. Opettajat ovat saavutettavissa ensisijaisesti lukujärjestyksen mukaan. Kaikki kysymykset olisi hyvä esittää opetuksen yhteydessä. Vaihtoehtoisesti sähköpostilla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin yksityiskohdista sovitaan opetuskerroilla. Koko kurssia koskevat kysymykset kannattaa esittää oppitunnilla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tenttisuoritus. Tehtävien palautus.

Hylätty (0)

Opiskelija ei palauta kaikkia kurssitehtäviä ja oppimispäiväkirjaa sisältäen itsearvioinnin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja suorittaa annetut tehtävät ja oppimispäiväkirjan (sisältäen itsearvioinnin), jotka osoittavat tyydyttää perehtyneisyyttä talous- ja liikentoimintaosaamiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja suorittaa annetut tehtävät ja oppimispäiväkirjan (sisältäen itsearvioinnin), jotka osoittavat hyvää (3) tai erittäin hyvää (4) perehtyneisyyttä talous- ja liikentoimintaosaamiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja suorittaa annetut tehtävät ja oppimispäiväkirjan (sisältäen itsearvioinnin), jotka osoittavat laajaa perehtyneisyyttä talous- ja liikentoimintaosaamiseen.

Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.03.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Sami Nummela
Ryhmät
 • YTEKES23V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S23 (verkko)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· Suunnitella ja arvioida palvelutoimintaa liiketoiminta-ajatteluun perustuen

Sisältö

· Liiketoiminta-ajattelu palvelutoiminnan johtamisessa ja työyhteisön toiminnassa
· Palvelujen rahoituskanavat · Talouden suunnittelu, budjetointi, kustannusseuranta
· Tuotteistaminen
· Kilpailutus ja hankintalainsäädäntö
· Palveluiden markkinointiprosessi, markkinoinnin peruskilpailukeinot ja markkinointiviestintä
· Tietohallintojärjestelmät talouden ja markkinoinnin tukena

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit tallennetaan oppimisalustaan. Kontaktiopetuksessa opastetaan tehtävien tekemiseen sopivasta kurssin oheislukemistosta.

Opetusmenetelmät

Opetus lukujärjestyksen mukaan. Omatoiminen opiskelu kontaktipäivien välillä. Palautettavat kurssitehtävät. Oppimispäiväkirja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on viimeisellä lukujärjestykseen merkityllä oppitunnilla.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innopeda.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät annetaan Itslerning-oppimisalustan kautta ja sinne ne myös palautetaan.

Koska kurssi on laaja, 5 opintopistettä, työmäärä omalla ajalla on merkittävä ja lukujärjestykseen merkityt kerrat eivät ole kurssin suorittamisen kannalta kuin osa koko kurssista. Lukujärjestykseen merkittyjen kertojen välissä on siis syytä varata aikaa itsenäiseen opiskeluun, jotta kurssin aiheeseen ehtii perehtyä.

Kurssitehtäviä on arviolta 8. Lisäksi voi olla luennoilla annettuja yksilö- tai ryhmätehtäviä.

Sisällön jaksotus

Talous- ja liiketoimintaosaanen. Ajoitus lukujärjestyksen mukaan. Kaikki kysymykset olisi hyvä esittää opetuksen yhteydessä. Vaihtoehtoisesti sähköpostilla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin yksityiskohdista sovitaan opetuskerroilla. Koko kurssia koskevat kysymykset kannattaa esittää oppitunnilla.

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max. 5 opiskelijaa mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssitehtävät ja oppimispäiväkirja.

Hylätty (0)

Opiskelija ei palauta kaikkia kurssitehtäviä ja oppimispäiväkirjaa sisältäen itsearvioinnin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja suorittaa annetut tehtävät ja oppimispäiväkirjan (sisältäen itsearvioinnin), jotka osoittavat tyydyttävää perehtyneisyyttä talous- ja liiketoimintaosaamiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja suorittaa annetut tehtävät ja oppimispäiväkirjan (sisältäen itsearvioinnin), jotka osoittavat hyvää (3) tai erittäin hyvää (4) perehtyneisyyttä talous- ja liiketoimintaosaamiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu opetukseen ja suorittaa annetut tehtävät ja oppimispäiväkirjan (sisältäen itsearvioinnin), jotka osoittavat laajaa perehtyneisyyttä talous- ja liiketoimintaosaamiseen.

Ilmoittautumisaika

01.07.2023 - 05.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Jan Holmberg
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEKES22V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S22 (verkko)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· Määrittää osaamisen tulevaisuudenkuvat ja –profiilit
· Arvioida ja kehittää visionääristä ja strategialähtöistä tulevaisuuden osaamista
· Arvioida toiminnan kehittymistä

Sisältö

· Tulevaisuuden osaamisvaatimukset
· Palvelumuotoilun, palvelujen tuottamisen, palveluohjauksen sekä talous- ja liiketoiminta-ajattelun edellyttämä tulevaisuuden osaaminen
· Osaamisen arviointi, kehittäminen ja järjestelmät sekä toiminnan arviointi

Oppimateriaalit

Ilmoitettu Itslearning-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Etäopetus, ryhmätyöskentely ja oppimistehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää lähiopetusta, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

Lähiopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Pienryhmätyöskentelyssä korostuvat itseohjautuvuus, vertaisoppiminen sekä dialoginen vuorovaikutus. Yksilötehtävissä perehdytään opintojakson kirjallisuuteen, harjoitellaan tiedonhankintaa ja jalostamista sekä jäsenneltyä asioiden esitystapaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei erillistä valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Etäopetusta: luentoja ja toiminnallista työskentelyä (13 h) sekä itsenäistä opiskelua: oppimistehtäviä ja pienryhmätyöskentelyä (122 h). Yhteensä 135 h (5 op).

Sisällön jaksotus

Syksyn 2023 opetuskerrat toteutetaan etäyhteyksin (linkki löytyy Itslearning-verkko-oppimisympäristöstä) seuraavina päivinä:

04.09.2023 12.30 - 15.30

05.09.2023 09.00 - 11.30

09.10.2023 09.00 - 11.30

06.11.2023 09.00 - 11.30

28.11.2023 09.00 - 11.30

Muutoin toteutus perustuu jakson aikana suoritettaviin oppimistehtäviin.

Opintojakson pääsisältöjä ovat:
• Osaamisen johtamisen käsitteet ja käytännöt.
• Osaamistarpeiden tunnistaminen ja ennakointi.
• Osaamispääoman kehittäminen ja säilyttäminen.
• Osaamisen johtaminen poikkeustilanteissa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK - opintoja, ei sovellu AMK - opintoihin. Avoin AMK maksimi: viisi opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu opintojakson aikana suoritettaviin oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen lähipäivien työskentelyyn.

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä eikä osallistunut etäopetukseen tai suorittanut korvaavia tehtäviä. Palautetut tehtävät eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä: On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut etäopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissään hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut etäopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissä hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin, ja osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut etäopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissään opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 24.01.2024

Ajoitus

24.01.2024 - 17.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 40

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Marjo Vähäkangas
 • Sanna-Maria Nurmi
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEKEK23
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, K23
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· Määrittää osaamisen tulevaisuudenkuvat ja –profiilit
· Arvioida ja kehittää visionääristä ja strategialähtöistä tulevaisuuden osaamista
· Arvioida toiminnan kehittymistä

Sisältö

· Tulevaisuuden osaamisvaatimukset
· Palvelumuotoilun, palvelujen tuottamisen, palveluohjauksen sekä talous- ja liiketoiminta-ajattelun edellyttämä tulevaisuuden osaaminen
· Osaamisen arviointi, kehittäminen ja järjestelmät sekä toiminnan arviointi

Oppimateriaalit

Ilmoitettu Itslearning-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Etäopetus, ryhmätyöskentely ja oppimistehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää lähiopetusta, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

Lähiopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Pienryhmätyöskentelyssä korostuvat itseohjautuvuus, vertaisoppiminen sekä dialoginen vuorovaikutus. Yksilötehtävissä perehdytään opintojakson kirjallisuuteen, harjoitellaan tiedonhankintaa ja jalostamista sekä jäsenneltyä asioiden esitystapaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei erillistä valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetusta: luentoja ja toiminnallista työskentelyä (16 h) sekä itsenäistä opiskelua: oppimistehtäviä ja pienryhmätyöskentelyä (119 h). Yhteensä 135 h (5 op).

Sisällön jaksotus

Kevään 2024 opintojakso toteutuu monimuotototeutuksena (eli opetusta järjestetään kampuksella ja verkossa).
Tarkempi aikataulu täsmennetään myöhemmin.


Opintojakson lähipäivät:
24.01.2024 klo 9.00-11.30 Toteutetaan kampuksella
25.01.2024 klo 9.00-11.30 Toteutetaan etänä
28.02.2024 klo 12.30-15.30 Toteutetaan etänä
20.3.2024 klo 13.15-15.00 Toteutetaan etänä
17.04.2024 Klo 9.00-14.00 Toteutetaan etänä

Muutoin toteutus perustuu jakson aikana suoritettaviin oppimistehtäviin.

Opintojakson pääsisältöjä ovat:
• Osaamisen johtamisen käsitteet ja käytännöt
• Osaamistarpeiden tunnistaminen ja ennakointi
• Osaamispääoman kehittäminen ja säilyttäminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK - opintoja, ei sovellu AMK - opintoihin. Avoin AMK maksimi: viisi opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu opintojakson aikana suoritettaviin oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen lähipäivien työskentelyyn.

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä eikä osallistunut etäopetukseen tai suorittanut korvaavia tehtäviä. Palautetut tehtävät eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä: On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut etäopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissään hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut etäopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissä hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin, ja osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut etäopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissään opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Anne Puuronen
 • Maarit Janhunen
 • Anne Rouhelo
Ryhmät
 • YTEKES23V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S23 (verkko)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- analysoida toimintaympäristöjen muutoksia ja ennakoida tulevaisuuden kehityskulkuja soveltaen
- tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin käsitteitä ja menetelmiä
- arvioida toimintaympäristöjen muutosten vaikutuksia omaan työhön, työyhteisöön, organisaatioon sekä toimialaan
- kehittää tavoitteellisesti omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan vastaamaan tulevaisuuden työelämän vaatimuksia
- uudistaa omaa ja organisaationsa toimintaa huomioiden kestävän kehityksen näkökulman ja hyödyntäen monitieteistä ja laaja-alaista tulevaisuustietoa.

Sisältö

- Tulevaisuuden työ ja toimeentulo
- Tulevaisuuden osaamistarpeet ja niiden ennakointi
- Muuttuvat urapolut ja ammatti-identiteetit
- Tulevaisuuden teknologiat, ihmisen ja teknologian vuorovaikutus
- Kestävä tulevaisuus ja ekologinen jälleenrakennus
- Tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin lähtökohtia ja menetelmiä
- Ennakoinnin merkitys innovaatioille sekä strategiselle suunnittelulle ja päätöksenteolle

Oppimateriaalit

Itslearningin kurssialustalla.

Opetusmenetelmät

Ohjeistettuihin oppimateriaaleihin perehtyminen, itsenäinen kirjallisten oppimistehtävien tekeminen, toiminnallinen työskentely monialaisissa ryhmissä ja lukupiirityöskentely oman koulutuksen pienryhmässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus: Vierailuluentoja ja ryhmätyöskentelyä lähitapaamisissa: 15 h

Verkko- ja etäopiskelu: Verkko-opiskelua ja itsenäistä työskentelyä yksin tai pienryhmässä: 120 h

Ryhmätyöskentelyä:
• Aloituspäivä 28.8.2023: monialaisissa pienryhmissä keskustelua Sitran megatrendikorttien pohjalta.
• Lukupiirityöskentely koulutuksittain jaettavissa pienryhmissä: oman alan työn, toimintaympäristön ja osaamistarpeiden muutoksia käsittelevän tutkimuskirjallisuuden lukemista, keskustelua pienryhmässä, sekä keskustelun keskeisten ideoiden/havaintojen kokoaminen tiiviiksi visuaaliseksi esitykseksi (esim. lyhyt video, Prezi, mindmap tms.) ja jakaminen oman koulutuksen ryhmälle itslearning-kurssialustalla (tutoropettaja arvioi tuotoksen, HYV/HYL).
• Hackathon 27.11.2023 (sekä hackathonin ennakkotapaaminen 15.11.2023): työelämä- ja ongelmalähtöistä työskentelyä monialaisissa pienryhmissä.

Yksilötehtävät:
• Orientaatiotehtävä: Tulevaisuustietoisuus ja -asenteet (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Tulevaisuusskenaariotehtävä: omien vaihtoehtoisten ammatillisten tulevaisuuksien hahmottelu tulevaisuustaulukkoon (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Reflektiivinen raportti: Miten voin hyödyntää tulevaisuustietoa ja ennakkointimenetelmiä oman osaamiseni ja ammatillisen toimintani kehittämisessä / oman organisaationi strategisessa johtamisessa. Mihin omassa sekä työyhteisöni/organisaationi tulevaisuudessa koen voivani vaikuttaa itse? (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa ma 28.8.2023 klo 12:30 Zoomissa
Zoom-linkki: https://turkuamk.zoom.us/j/63919762294
Zoom tapaaminen on nimellä: Master School Opening Day and Tulevaisuuden toimintaympäristöt aloitus (suomenkieliset koulutukset, suomeksi)

***

Opintojakso on kaikille Turun AMK:n ylempää AMK-tutkintoa suorittaville pakollinen. Se toteutetaan osin monialaisesti eri koulutusten opiskelijoista muodostetuissa ryhmissä ja osin oman koulutuksen sisällä pienryhmä- ja yksilötyöskentelynä. Opintojaksolla on kolme kaikille yhteistä kontaktipäivää (Zoom-yhteydellä: 28.8.2023, 15.11.2023 ja 27.11.2023).

Muuten yhteinen toteutus perustuu itslearning-kurssialustalla oleviin oppimateriaaleihin ja oppimistehtäviin. Koulutukset voivat halutessaan käsitellä opintojakson sisältöjä myös omissa lähipäivissään tutor-opettajan johdolla.

***

TEEMA 1: MUUTTUVA MAAILMA JA TYÖELÄMÄ (viikot 35-37)
• Yhteinen aloituspäivä 28.8.: Opintojakson esittely, vierailijan alustus muuttuvasta työelämästä ja osaamistarpeista, sekä pienryhmätyöskentelyä Sitran megatrendikorteilla (tuutorit ohjaamassa).
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Orientaatiotehtävä: Tulevaisuustietoisuus ja -asenteet (viimeinen palautuspäivä 17.9.)
• (Koulutusten itse päätettävissä ja järjestettävissä: Turun AMK:n asiantuntijoiden alustuksia esim. tulevaisuuden teknologioihin, kiertotalouteen ja kestävään tulevaisuuteen liittyvistä teemoista koulutuksen omassa lähipäivässä)

***

TEEMA 2: TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI (viikot 38-41)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Tulevaisuusskenaariotehtävä: omat vaihtoehtoiset ammatilliset tulevaisuudet (viimeinen palautuspäivä 15.10.)

***

TEEMA 3: OMA ALA MUUTOKSESSA (viikot 42-45)
• Lukupiirityöskentely (verkkovälitteisesti ja/tai lukupiiriryhmän itse organisoimassa tapaamisessa): oman alan työn, toimintaympäristön ja osaamistarpeiden muutoksia käsittelevän tutkimuskirjallisuuden lukemista, keskustelua pienryhmässä, sekä keskustelun keskeisten ideoiden/havaintojen kokoaminen tiiviiksi visuaaliseksi esitykseksi ja jakaminen oman koulutuksen ryhmälle itslearning-kurssialustalle (viimeistään 12.11)

• Tutoropettaja vastaa lukupiiriryhmien organisoinnista sekä mahdollisen valmiin lukulistan ohjeistamisesta tai opiskelijoiden ohjeistamisesta soveltuvan lukupiirikirjallisuuden etsimiseen.

***

TEEMA 4: MINÄ TULEVAISUUDEN TEKIJÄNÄ (viikot 46-49)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Yhteinen lähipäivä 27.11. ja ennakkotapaaminen 15.11.: hackathon, jossa työskentelyä monialaisissa pienryhmissä todellisten työelämän ongelmien ratkaisemiseksi. Teemana kestävä tulevaisuus. Tiimit perehtyvät hackathonin ohjeistuksiin ja hackathon-toimeksiantoihin etukäteen itslearning-alustalla ja palauttavat hackathon-raporttinsa viimeistään 3.12.).

Hackathonissa on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa: 1) osallistuminen hackathoniin toimeksiantajana tai 2) opiskelijana toimeksiantojen ratkaisijana monialaisessa pienryhmässä.

• Reflektiivinen raportti tulevaisuustiedon ja ennakointimenetelmien hyödyntämisestä omassa työssä (viimeinen palautuspäivä 10.12.)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen lähipäivien työskentelyyn.

Tutoropettaja arvioi oppimistehtävät (tehtävät 1–4). Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää kaikkien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti sekä osallistumista kontaktipäiviin (tai pakottavan poissaolon tapauksessa korvaavan tehtävän suorittamista hyväksytysti). Opettajatuutori kirjaa kontaktipäivien osallistumissuoritukset (ja arvioi poissaolijoiden korvaavien tehtävien suoritukset).

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Anu Vaihekoski
 • Anne Rouhelo
Ryhmät
 • YTEKEK24
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, K24

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- analysoida toimintaympäristöjen muutoksia ja ennakoida tulevaisuuden kehityskulkuja soveltaen
- tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin käsitteitä ja menetelmiä
- arvioida toimintaympäristöjen muutosten vaikutuksia omaan työhön, työyhteisöön, organisaatioon sekä toimialaan
- kehittää tavoitteellisesti omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan vastaamaan tulevaisuuden työelämän vaatimuksia
- uudistaa omaa ja organisaationsa toimintaa huomioiden kestävän kehityksen näkökulman ja hyödyntäen monitieteistä ja laaja-alaista tulevaisuustietoa.

Sisältö

- Tulevaisuuden työ ja toimeentulo
- Tulevaisuuden osaamistarpeet ja niiden ennakointi
- Muuttuvat urapolut ja ammatti-identiteetit
- Tulevaisuuden teknologiat, ihmisen ja teknologian vuorovaikutus
- Kestävä tulevaisuus ja ekologinen jälleenrakennus
- Tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin lähtökohtia ja menetelmiä
- Ennakoinnin merkitys innovaatioille sekä strategiselle suunnittelulle ja päätöksenteolle

Oppimateriaalit

Itslearningin kurssialustalla.

Opetusmenetelmät

Ohjeistettuihin verkko-oppimateriaaleihin perehtyminen, itsenäinen kirjallisten oppimistehtävien tekeminen sekä toiminnallinen työskentely monialaisissa ryhmissä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojaksolla hyödynnetään monialaista yhteisopettajuutta sekä toteutuksen suunnittelussa että koulutusten yhteisten kontaktitapaamisten toteutuksessa.

Kestävä kehitys on huomioitu sekä opintojakson sisällöistä (erityisesti teema ja tehtävä 3) että opintojakson toteutustavoissa: opintojakso toteutuu kokonaisuudessaan etänä itslearning verkkoalustalla sekä Zoom-tapaamisia monialaiseen ryhmätyöskentelyyn hyödyntäen. Kaikki opintojakson oppimateriaalit ovat digitaalisessa muodossa ja vapaasti verkossa saatavilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Online-tapaamiset: Ryhmätyöskentelyä etätapaamisissa Zoomissa, 12 h

Verkko-opiskelu: Verkko-opiskelua ja itsenäistä työskentelyä itslearning-alustalla, 123 h

Ryhmätyöskentely:
• Aloituspäivä 8.1.2024: monialaisissa pienryhmissä keskustelua Sitran megatrendikorttien pohjalta.
• Master Minds -hackathon 29.4.2024 (ja hackathonin ennakkotapaaminen 17.4.2024): työelämä- ja ongelmalähtöistä työskentelyä monialaisissa pienryhmissä. Tiimit esittelevät hackathonissa ideoimansa ratkaisun sekä koostavat ja palauttavat valmiiseen PowerPoint-pohjaan tehdyn raportin.

Yksilötehtävät:
• Ennakkotehtävä: Sitran megatrendiaineistoihin perehtyminen.
• Tehtävä 1/ Tulevaisuusorientaatio: oma tulevaisuustietoisuus ja -asenteet (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Tehtävä 2/Ammatilliset tulevaisuusskenaariot: omien vaihtoehtoisten ammatillisten tulevaisuuksien hahmottelu tulevaisuustaulukkoon (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Tehtävä 3/ Kestävä tulevaisuus -essee: Kestävyysmurroksen ja ekologisen jälleenrakennuksen pohtimista oman ammattialan ja työtehtävien näkökulmasta (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Tehtävä 4 / Reflektiivinen raportti: Tulevaisuustiedon ja ennakkointimenetelmien hyödyntäminen oman osaamisen ja ammatillisen toiminnan kehittämisessä / oman organisaation strategisessa johtamisessa sekä tulevaisuuteen vaikuttaminen (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).

Sisällön jaksotus

Opintojakso on kaikille Turun AMK:n ylempää AMK-tutkintoa suorittaville pakollinen. Se toteutetaan osin monialaisesti eri koulutusten opiskelijoista muodostetuissa ryhmissä, osin oman koulutuksen sisällä, saapumisryhmän omalla kurssialustalla.

Opintojaksolla on kolme kaikille yhteistä online-tapaamista (8.1.2024, 17.4.2024 ja 29.4.2024).

Muuten yhteinen toteutus perustuu itslearning-kurssialustalla oleviin oppimateriaaleihin ja oppimistehtäviin. Koulutukset voivat halutessaan käsitellä opintojakson sisältöjä myös omissa lähipäivissään tutor-opettajan johdolla.

***

ENNAKKOTEHTÄVÄ

Tulevaisuuden toimintaympäristöt -opintojakso käynnistyy heti opintojen aloituspäivänä 8.1.2024. Aloituspäivässä orientoidutaan opintojaksoon ja keskustellaan monialaisissa pienryhmissä megatrendien vaikutuksista omaan työhön ja ammattialaan.

Tutustu seuraaviin aineistoihin ja valmistaudu keskustelemaan megatrendeistä aloituspäivässä:
• Sitra 2023: Megatrendit
• Sitra 2023: Megatrendikortit 2023

Aloituspäivän työskentelyn Zoom-linkki: https://turkuamk.zoom.us/s/64511743443

***

TEEMA 1: MUUTTUVA MAAILMA JA TYÖELÄMÄ (viikot 2–5)
• Yhteinen aloituspäivä 8.1.2024: Opintojakson esittely sekä pienryhmätyöskentely Sitran megatrendikorteilla (tuutorit ohjaamassa).
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Tehtävä 1: Tulevaisuusorientaatio (viimeinen palautuspäivä 4.2.2024)
• (Koulutusten itse päätettävissä ja järjestettävissä: Turun AMK:n asiantuntijoiden alustuksia esim. tulevaisuuden teknologioihin, kiertotalouteen ja kestävään tulevaisuuteen liittyvistä teemoista koulutuksen omassa lähipäivässä)


TEEMA 2: TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI (viikot 6–9)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Tehtävä 2: Ammatilliset tulevaisuusskenaariot (viimeinen palautuspäivä 3.3.2024)


TEEMA 3: KESTÄVÄ TULEVAISUUS (viikot 10–14)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Tehtävä 3: Kestävä tulevaisuus (viimeinen palautuspäivä 7.4.2024)


TEEMA 4: MINÄ TULEVAISUUDEN TEKIJÄNÄ (viikot 15–19)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Ryhmätehtävä: Yhteinen Master Minds -hackathon 29.4.2024 (koko päivän tapahtuma) ja sen ennakkotapaaminen 17.4.2024 klo 10–11. Hackathonissa työskennellään monialaisissa tiimeissä todellisten työelämän ongelmien eli toimeksiantajien esittämien toimeksiantojen ratkaisemiseksi.
Tiimit perehtyvät etukäteen itslearning-kurssialustalla hackathonin ohjeistuksiin sekä toimeksiantoihin ja palauttavat hackathon-raporttinsa viimeistään 5.5.2024. Hackathonissa on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa: osallistuminen hackathoniin 1) toimeksiantajana tai 2) monialaisessa tiimissä.
• Tehtävä 4: Reflektiivinen raportti tulevaisuustiedon ja ennakointimenetelmien hyödyntämisestä omassa työssä (viimeinen palautuspäivä 12.5.2024)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Aika ja paikka:

Online-tapaamiset Zoom-yhteydellä:
ma 8.1.2024, hackathonin ennakkotapaaminen ke 17.4.2024 klo 10–11 ja Master Minds -hackathon ma 29.4.2024 klo 9–17.30.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen kontaktipäivien (verkkotapaamiset Zoomissa) työskentelyyn.

Tutoropettaja arvioi oppimistehtävät (tehtävät 1–4). Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää kaikkien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti sekä osallistumista kontaktipäiviin (tai pakottavan poissaolon tapauksessa korvaavan tehtävän suorittamista hyväksytysti). Opettajatuutori kirjaa kontaktipäivien osallistumissuoritukset (ja arvioi poissaolijoiden korvaavien tehtävien suoritukset).

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

01.06.2024 - 29.08.2024

Ajoitus

22.08.2024 - 12.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Heli Vaartio-Rajalin
 • Anne Rouhelo
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • YTEKES23V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S23 (verkko)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· analysoida ja kehittää itseään johtajana
· tunnistaa työorganisaation moninaisuuden ja moniammatillisuuden merkityksen johtamisessa
· tunnistaa johtamisen merkityksen työhyvinvointiin
· soveltaa strategisen ja osaamisen johtamisen, palveluohjauksen ja palvelujen tuottamisen sekä talous- ja liiketoimintaosaamisen työyhteisön johtamiseen

Sisältö

· Itsensä johtaminen ja johtajuudessa kehittyminen
· Työyhteisön moninaisuus ja moniammatillisuus johtamisessa
· Tiedolla johtaminen ja johtamisviestintä johtamisessa
· Työlainsäädäntö johtamisessa (työsuhde- ja sopimuskäytänteet)
· Johtamisosaamisen soveltaminen eri toimintaympäristöissä

Oppimateriaalit

Lukupiirin kirjalista. Yhden lukupiirin (ryhmän) kaikki opiskelijat lukevat saman valitsemansa kirjan. Ilmoittautuminen lukupiiriin/kirjaan opintojakson alettua.

Juuti, P. 2023. Johtamisen murros.
Rantanen, J ym. 2020. Johda tunneilmastoa.
Mäki, A. 2022. Johtamisvainu: näkemyksellisyyttä johtamiseen.
Pirinen, H. 2023. Esihenkilö muutoksen johtajana.
Suominen, K. Aaltonen, P. & Mantere, S. 2024. Aikaansaava organisaatio.
Burkeman, O. 2022. Neljätuhatta viikkoa.

Muu opintojakson materiaali ilmoitetaan Itslearning-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Etäopetus (Zoom-etäyhteys), ryhmätyöskentely ja oppimistehtävät. Opintojaksolla on avainluentoja, yhteistä keskustelua, lukupiirityöskentelyä sekä oman johtamisosaamisen arviointia, kehittämistä ja reflektointia. Opiskelijoiden tulee varata aikaa lukupiirityöskentelyyn, joka tapahtuu ryhmässä sovittujen aikataulujen mukaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toteutusta ei suoriteta tentillä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää etäopetusta, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

Etäopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Pienryhmätyöskentelyssä korostuvat itseohjautuvuus, vertaisoppiminen sekä dialoginen vuorovaikutus. Yksilötehtävissä perehdytään opintojakson kirjallisuuteen, harjoitellaan tiedonhankintaa ja jalostamista sekä jäsenneltyä asioiden esitystapaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei erillistä valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksilöllinen oppimistehtävä (2 op), hyl./T1-K5
Lukupiiritehtävä (2 op), hyv./hyl.
Opetukseen osallistuminen (1 op)

Sisällön jaksotus

Syksyn 2024 opintojakso toteutuu verkko-opintoina Zoom-etäyhteydellä.

Opintojakson keskeiset sisällöt:
· Itsensä johtaminen ja johtajuudessa kehittyminen
· Työyhteisön moninaisuus ja moniammatillisuus johtamisessa
· Tiedolla johtaminen ja johtamisviestintä johtamisessa
· Työlainsäädäntö johtamisessa
· Johtamisosaamisen soveltaminen eri toimintaympäristöissä

Ennakkotehtävä:
Johdannoksi opintojaksoon Johtajuuden muutos suosittelemme luettavaksi oheisen artikkelin itsensä johtamisesta ennen opintojakson alkua 29.8 2024.
Harari, M. B. ym. 2021. Self-leadership: A meta-analysis of over two decades of research. Journal of occupational and organizational psychology, 94(4), 890–923.

Lue etenkin siinä kuvaillut kolme itsensä johtamisen strategiaa, sekä itsensä johtamiskyvyn kanssa korreloivat personallisuuspiirteet; ja pohdi mikä strategia tuntuu niistä sinusta tutuimmalta – millaista strategiaa ehkä itse käytät, miten se vaikuttaa omaan toimintaasi työntekijänä ja toisaalta kollegojesi toimintaan? Pohdi lisäksi, miten itsensä johtamiskykyä ennakoivat persoonallisuuspiirteet pätevät juuri sinuun, ja miten voisit niitä kehittää opintojakson aikana.

Artikkeli löytyy kurssin Itslearnig -kurssialustalta, joka aukeaa viikkoa ennen opintojakson alkua (22.8.).

Aikataulu:
29.8.2024 klo 12:30–15:00 Etäopetus zoomin välityksellä
9.10.2024 klo 12:30–15:00 Etäopetus zoomin välityksellä
5.11.2024 klo 9:00–12:00 Etäopetus zoomin välitykselläå
6.11.2024 klo 12:30–15:00 Etäopetus zoomin välityksellä
28.11.2024 klo 9:00–14:00 Etäopetus zoomin välityksellä

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK - opintoja, ei sovellu AMK - opintoihin. Avoin AMK maksimi: 5 opiskelijaa.

Opintojakso sopii myös vapaasti valittavaksi opinnoksi. Toteutukseen hyväksytään ensisijaisesti ne opiskelijat, joiden ops:ssa opintojakso on. Yli jääneet paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Saat tiedon hyväksymisestä Pepin kautta ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu opintojakson aikana suoritettaviin oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen ja etäpäivien työskentelyyn. Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien suorittamista hyväksytysti.

Lukupiiritehtävä, hyv./hyl.
Työskentely alkaa 9.10. ja lukupiiritehtävän esitykset 6.11.2024

Yksilöllinen oppimistehtävä, hyl./T1-K5
Oppimistehtävän palautus 24.11. ja esitykset 28.11.2024.

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä eikä osallistunut etäopetukseen tai suorittanut korvaavia tehtäviä. Palautetut tehtävät eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä: On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut etäopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissään hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut etäopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissä hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin, ja osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut etäopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissään opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista.

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.09.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

10 op

TKI-osuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Anu Vaihekoski
 • Sanna-Maria Nurmi
Ryhmät
 • YTEKEK23
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, K23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· tuottaa kehittämisprojektistaan kielellisesti hyväksyttävän kirjallisen loppuraportin
· suullisesti esittää kehittämisprojektinsa prosessin, keskeiset tulokset ja tuotoksen
· arvioida kriittisesti omaa osaamistaan projektipäällikkönä ja kehittämisprojektinsa eri vaiheita
· tunnistaa kehittämisprojektinsa lopputuotoksen hyödynnettävyyden
· arvioida kriittisesti toisten kehittämisprojektien prosessia, tuotosta ja loppuraporttia
· kirjoittaa opinnäytetyöstään kypsyysnäytteen

Sisältö

· Kehittämisprojektin loppuraportti
· Raportointiseminaari
· Kypsyysnäyte
· Opponointi
· Vertaispalaute
· Itsearviointi
· Kehittämisprojektia esittelevä posteri

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvät kansallset ja kansainväliset julkaisut, kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin sekä mentorointiin liittyvä kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely, projektipäällikkönä toimiminen sekä seminaarityöskentely. Lähtökohtana sosiokulttuurinen oppimiskäsitys sekä innovatiivisuutta tuottava toimintatapa oppimisessa ja kehittämisessä. Kehittämisprojekti kokonaisuudessaan perustuu Innopeda-oppimisjatkumoon ja kolmikantamalliin. Edelliset kuvataan yksityiskohtaisesti Itslearning-oppimisympäristön materiaaleissa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Oppiminen ja soveltava TKI-toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopeda-pohjaisen oppimisjatkumon ja kolmikantamallin avulla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Loppuraportin valmiiksi saattaminen
Itsearviointi
Posterien työstäminen ja esittäminen KV-päivässä sekä TALK-seminaarissa
Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
10 op

Sisällön jaksotus

Tavoitteet:
Opiskelija osaa
• tuottaa opinnäytetyöstään/kehittämisprojektistaan kielellisesti hyväksyttävän kirjallisen loppuraportin
• suullisesti esittää opinnätetyönsä/kehittämisprojektinsa prosessin, keskeiset tulokset ja tuotoksen
• arvioida kriittisesti omaa osaamistaan opinnäytetyön tekijänä/projektipäällikkönä ja
opinnäytetyönsä/kehittämisprojektinsa eri vaiheita
• tunnistaa opinnäytetyönsä lopputuotoksen hyödynnettävyyden
• arvioida kriittisesti toisten opinnäytetöiden/kehittämisprojektien prosessia, tuotosta ja loppuraporttia
• kirjoittaa opinnäytetyöstään kypsyysnäytteen

Sisältö:
• Opinnäytetyön loppuraportti
• Kirjallinen itsearviointi
• Kypsyysnäyte
• Opinnäytetyötä esittelevä posteri (englanti)
• Suullinen esitys tai posteri opinnäytetyöstä (suomi)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Raporttivaiheeseen voi siirtyä, kun toteutusvaihe on hyväksytty.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty tehtävien suorittaminen
Loppuraportti T1 - K5

Arviointilausunto:
1. Oman alan tiedot ja taidot sekä kyky niiden ymmärtämiseen ja arvioimiseen.
2. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
3. Itsensä kehittämisen osaaminen
4. Organisaatio- ja yhteistoimintaosaaminen
5. Eettinen osaaminen

Messsiä arviointilausunto yksityiskohtaisemmin.
https://tuas365.sharepoint.com/sites/Messi-Opiskelija/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMessi%2DOpiskelija%2FShared%20Documents%2FOpinn%C3%A4ytety%C3%B6%2FArviointi%5FYAMK%2Dopinn%C3%A4ytety%C3%B6%2Epdf&parent=%2Fsites%2FMessi%2DOpiskelija%2FShared%20Documents%2FOpinn%C3%A4ytety%C3%B6

Ilmoittautumisaika

01.07.2024 - 31.01.2025

Ajoitus

01.08.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Maarit Janhunen
 • Kristiina Engblom-Pelkkala
 • Anne Rouhelo
Ryhmät
 • YTEKES23V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S23 (verkko)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· tuottaa kehittämisprojektistaan kielellisesti hyväksyttävän kirjallisen loppuraportin
· suullisesti esittää kehittämisprojektinsa prosessin, keskeiset tulokset ja tuotoksen
· arvioida kriittisesti omaa osaamistaan projektipäällikkönä ja kehittämisprojektinsa eri vaiheita
· tunnistaa kehittämisprojektinsa lopputuotoksen hyödynnettävyyden
· arvioida kriittisesti toisten kehittämisprojektien prosessia, tuotosta ja loppuraporttia
· kirjoittaa opinnäytetyöstään kypsyysnäytteen

Sisältö

· Kehittämisprojektin loppuraportti
· Raportointiseminaari
· Kypsyysnäyte
· Opponointi
· Vertaispalaute
· Itsearviointi
· Kehittämisprojektia esittelevä posteri

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvät kansalliset ja kansainväliset julkaisut, kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin sekä mentorointiin liittyvä kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely.
Lähtökohtana sosiokulttuurinen oppimiskäsitys sekä innovatiivisuutta tuottava toimintatapa oppimisessa ja kehittämisessä.
Opinnäytetyö kokonaisuudessaan perustuu Innopeda-oppimisjatkumoon ja kolmikantamalliin.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Oppiminen ja soveltava TKI-toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopeda-pohjaisen oppimisjatkumon ja kolmikantamallin avulla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Loppuraportin valmiiksi saattaminen
Plagioinnin tarkistus
Posterin työstäminen ja esittäminen TALK-seminaarissa
Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
10 op

Sisällön jaksotus

Tavoitteet:
Opiskelija osaa
• tuottaa opinnäytetyöstään kielellisesti hyväksyttävän kirjallisen loppuraportin
• kuvata opinnäytetyönsä kokonaisuuden/prosessin, keskeiset tulokset ja tuotoksen
• arvioida kriittisesti omaa osaamistaan opinnäytetyön tekijänä ja opinnäytetyönsä eri vaiheita
• tunnistaa opinnäytetyönsä lopputuotoksen hyödynnettävyyden
• kirjoittaa opinnäytetyöstään kypsyysnäytteen

Sisältö:
• Opinnäytetyön loppuraportti
• Kirjallinen itsearviointi
• Kypsyysnäyte
• Suullinen esitys tai posteri opinnäytetyöstä (suomi)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Raporttivaiheeseen voi siirtyä, kun toteutusvaihe on hyväksytty.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty tehtävien suorittaminen
Loppuraportti T1 - K5

Arviointilausunto:
1. Oman alan tiedot ja taidot sekä kyky niiden ymmärtämiseen ja arvioimiseen.
2. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
3. Itsensä kehittämisen osaaminen
4. Organisaatio- ja yhteistoimintaosaaminen
5. Eettinen osaaminen

Messissä arviointilausunto yksityiskohtaisemmin.
https://tuas365.sharepoint.com/sites/Messi-Opiskelija/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMessi%2DOpiskelija%2FShared%20Documents%2FOpinn%C3%A4ytety%C3%B6%2FArviointi%5FYAMK%2Dopinn%C3%A4ytety%C3%B6%2Epdf&parent=%2Fsites%2FMessi%2DOpiskelija%2FShared%20Documents%2FOpinn%C3%A4ytety%C3%B6

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 30.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 31.07.2026

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Henri Aho
 • Krista Salo-Tuominen
 • Kristiina Engblom-Pelkkala
 • Anne Rouhelo
Ryhmät
 • YTEKES24V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S24 (verkko)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· kuvata kehittämisprojektin lähtökohdat, tarpeen ja edellytykset siinä organisaatiossa tai hankkeessa, jossa kehittämisprojekti tehdään
· toteuttaa systemaattisia tutkimustiedon ja muun tiedon hakuja suomalaisista ja kansainvälisistä tietokannoista
· kirjoittaa kehittämisprojektinsa tietoperustan
· nimetä kehittämisprojektin tavoitteet, tarkoituksen, tehtävät ja lopputuloksen
· määrittää kehittämis- ja arviointimenetelmät sekä kuvata menetelmällisen toteutuksen
· kirjoittaa toteuttamiskelpoisen kehittämisprojektin suunnitelman ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman
· kuvata oman roolinsa asiantuntijana ja projektipäällikkönä
· laatia eettisen tarkastelun ja luotettavuustarkastelun
· arvioida ja ennakoida kehittämisprojektinsa riskit

Sisältö

· Ideaseminaari
· Kirjallisuuskatsaus
· Kehittämisprojektin suunnitelma (tarvittaessa tutkimussuunnitelma sen liitteenä)
· Opinnäytetyösopimus
· Suunnitelmaseminaari
· Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)
· Vertaispalaute

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön aiheeseen / ilmiöön liittyvät kansalliset ja kansainväliset julkaisut sekä kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin liittyvä kirjallisuus.

Tiedonhakijan oppaat https://libguides.turkuamk.fi/etusivu

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön yhteisinfot,
Opinnäytetyön tietoiskut (erityisesti 2. lukukaudella)
Lähi/etäopetus
Pienryhmäohjaus

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähtökohtana on sosiokulttuurinen oppimiskäsitys sekä innovatiivisuutta tuottava toimintatapa oppimisessa ja kehittämisessä. Opinnäytetyö kokonaisuudessaan perustuu Innopeda-oppimisjatkumoon ja kolmikantamalliin. Edelliset kuvataan yksityiskohtaisesti It's-oppimisympäristön materiaaleissa.

Oppiminen ja soveltava TKI-toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopeda-pohjaisen oppimisjatkumon ja kolmikantamallin avulla. Kolmikantamalli perustuu opiskelijan, työelämämentorin ja opettajan väliseen yhteistyöhön.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ensimmäinen lukukausi:
1. Opinnäytetyön yhteisinfot ja tietoperustaan perehtyminen
2. Tiedonhankinnan verkkokurssi (27 t).
3. Hyväksytty opinnäytetyön aihe (27t)

Toinen lukukausi:
1) Osallistuminen suunnitelmainfoon lukukauden alussa
Opinnäytetyön suunnitelman laadinta
2) Esittely suunnitelmatyöpajassa
3) Vertaiskeskusteluun osallistuminen
Opinnäytetyö tietoiskuihin osallistuminen aiheen ja tarpeen mukaisesti

Opinnäytetyön suunnitelman laadintaa edeltää ideatyöpajoihin osallistumisen ja ideavaiheen kuvauksen esittelyn. Suunnitelman yhteyteen tarvittaessa laaditun tutkimussuunnitelman (yhteensä 213 t).
Suunnitelman esittely ja vertaiskeskustelu sekä opinnäytetyösopimus (yhteensä 15t).
Opintojakson (10op) opiskelijan työtunnit yhteensä 270t.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opinnäytetyön suunnitelma ja tarvittaessa tutkimussuunnitelma on laadittu ohjeiden mukaan, ja niissä ilmenevät edellä mainitut asiat. Opinnäytetyösopimus on laadittu ja sen ovat allekirjoittaneet opiskelija, toimeksiantaja ja KT-päällikön valtuuttama henkilö.

Hylätty: Opinnäytetyön suunnitelma on puutteellinen ja sitä ei ole laadittu ohjeen mukaan. Opinnäytetyösopimusta ei ole allekirjoitettu.

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön suunnitelma (10op) opintojakso sijoittuu 1.-2. lukukaudelle.

Opinnäytetyön yhteisinfo, 18.9. klo 12:30 - 15:30
Opinnäytetyön ideapaja I, 24.10. klo 12:00 - 15:30
Opinnäytetyön ideapaja II, 4.12. klo 12:30 - 15:30

Ensimmäinen lukukausi (laajuus 2op):
- Opinnäytetyön yhteisinfot
- Ideatyöpajat ja teoriaperustan laatiminen
- Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)
Toinen lukukausi (laajuus 8op):
- Osallistuminen TERHY Master Schoolin yhteiseen suunnitelmainfoon lukukauden alussa
- Suunnitelmatyöpajaan osallistuminen
- Vertaiskeskusteluun osallistuminen
- Hyväksytty Opinnäytetyön suunnitelma
- Opinnäytetyösopimus
- Opinnäytetyö tietoiskut osallistuminen aiheen ja tarpeen mukaisesti

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opinnäytetyön suunnitelma -opintojakson hyväksyminen edellyttää siis varsinaisen opinnäytetyön suunnitelman lisäksi mahdollista tutkimuslupaa sekä opinnäytetyösopimuksen laatimista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön suunnitelman ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman arvioinnin kohteet ovat: hanke-/työelämälähtöisyys, aihealueeseen perehtyneisyys, tietoperusta, tavoitteiden / tehtävien asettaminen, kehittävä ja tutkimuksellinen ote, eettisyys ja luotettavuus, tavoiteltava tuotos / tulos ja sen hyödynnettävyys, opinnäytetyön etenemisen ja tuotoksen arviointi, suullinen ja kirjallinen raportointi ja oma asiantuntijuus
sekä opinnäytetyösopimuksen laatiminen ja sen allekirjoitusprosessi.

Ilmoittautumisaika

01.06.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

22.08.2024 - 04.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Anu Vaihekoski
 • Marjo Vähäkangas
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEKEK24
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, K24
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä palvelumuotoilua ja palvelujen tuottamista itsenäisesti ja vastuullisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Sisältö

· Palvelujärjestelmä ja ohjaava lainsäädäntö
· Palvelujen tuotteistaminen ja palvelukonseptit
· Palvelumuotoilu ja asiakkaan osallisuus
· Palvelujen tuottamisen etiikka

Oppimateriaalit

Lähiopetuksessa käytetty oppimateriaali lisätään opetuskerran jälkeen Itslearningiin. Sinne lisästään myös muu käytössä oleva materiaali.

Tenttimateriaali:
Hujala, A. & Taskinen, H. (toim.) 2020. Uudistuva sosiaali- ja terveysala. Tampere: Tampere University Press. Saatavana verkossa: https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/123995/978-952-359-022-9.pdf.

Laitila, H., Lunkka, N. & Suhonen, M. 2020. Asiakaslähtöisyys lapsi- ja perhepalveluiden moniammatillisessa verkostoyhteistyössä vanhempien kokemana. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 57 (1), 3-16.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu monimuotoisesti lähi- ja verkko-opetuksen menetelmin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentin ajankohta ilmoitetaan Itslearning oppimisympäristössä.

Uusinta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää kontaktiopetusta, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

Kontaktiopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Yksilötehtävissä perehdytään opintojakson kirjallisuuteen, harjoitellaan tiedonhankintaa ja jalostamista sekä jäsenneltyä asioiden esitystapaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso toteutuu lähi- ja verkko-opetuksen menetelmin. Sen suorittamiseksi opiskelijan tulee tehdä yksi ryhmätyökokonaisuus ja tentti sekä osallistua kaikille kontaktitunneille. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyl./T1-K5. Arviointi koostuu ryhmätyön ja tentin arvioinneista.

Mikäli opiskelija on poissa jostakin kontaktitunnilta, tulee hänen tehdä siitä korvaava tehtävä. Tehtävä ohjeistetaan kontaktitunnin jälkeen. Opintojakson kontaktitunteja ei kuitenkaan voi suorittaa pelkästään korvaavilla tehtävillä.

Lähiopetus: 16h
Parityö: 60h
Tentti: 59h
Yhteensä: 135h

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä palveluiden suunnittelua ja tuottamista itsenäisesti ja vastuullisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Syksyn 2024 kontaktipäivät toteutuvat joko kampuksella tai etätoteutuksena:

22.8.24 klo 10.30-15.00 Orientaatio, palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö sekä ryhmän tuotoksen työstäminen (kampus)
12.9. klo 9.00-11.30 Palvelujen tuotteistaminen ja palvelukonseptit sekä ryhmän tuotoksen työstäminen (etä)
3.10. klo 9.00-11.30 Palvelumuotoilu ja palvelujen tuottamisen etiikka sekä ryhmän tuotoksen työstäminen (etä)
20.11. klo 9.00-14.00 Ryhmätöiden purku ja tentti (kampus)

Kaikissa kontaktipäivissä opiskelijalla tulee olla oma tietokone mukana.

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max. 5 opiskelijaa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu opintojakson aikana suoritettaviin ryhmätehtävään, sen esitykseen ja tenttiin. Tarkemmat arviointikriteerit ovat Itslearningissa.

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole suorittanut ryhmätehtävää ja tenttiä hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suomeksi
Tyydyttävä: Osoittaa ryhmätehtävässä ja tentissä hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä: Osoittaa ryhmätehtävässä ja tentissä hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä: Osoittaa ryhmätehtävässä ja tentissä opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista.

Ilmoittautumisaika

01.07.2024 - 18.09.2024

Ajoitus

18.09.2024 - 08.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Heli Vaartio-Rajalin
 • Marjo Vähäkangas
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)
Ryhmät
 • YTEKES24V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S24 (verkko)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· Suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä palveluohjausta itsenäisesti ja vastuullisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

Sisältö

· Palveluohjaus asiakastyömenetelmänä
· Palveluvaikuttavuus
· Asiakkaan ohjauksen etiikka

Oppimateriaalit

Kurssimateriaali:

Blommila, K., Juntunen, M. & Kosunen, S. (toim.). (2022). Puheenvuoroja palveluohjauksesta. Helsinki: Suomen palveluohjausyhdistys SPO ry.

Hietapakka, L., Karjalainen, P., Liukko, E. & Sinervo, T. (2019). Monialaista palvelujen yhteensovittamista tarvitsevien asiakkaiden sekä työ- ja toimintakyvyn tukitarpeiden tunnistaminen Suomessa. Tutkimuksesta tiiviisti 52. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Hirsikangas, S. (2021). Hoitoon sitoutuminen, siihen yhteydessä olevat tekijät ja palveluohjausintervention vaikutukset terveyspalveluja paljon käyttävillä asiakkailla. Oulun yliopisto. Lääketieteellinen tiedekunta. Väitöskirja. http://urn.fi/urn:isbn:9789526230528

Hudon, C., ym. (2020). Case Management in Primary Care for Frequent Users of Health Care Services: A Realist Synthesis. Annals Family Medicine 18 (3), 218–226. doi: 10.1370/afm.2499

Hujala, A. & Lammintakanen, J. (2018). Paljon sote-palveluja tarvitsevat ihmiset keskiöön. Kunnallisalan kehittämissäätiön Julkaisu 12. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö

Kieli- ja kulttuurisensitiivinen palveluohjaus. (2023). Juntunen & Kosunen Terveysportissa: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/shk/article/shk25133/search/palveluohjaus?db=24

Niemelä, J. (2020). Palveluohjaava sote-järjestelmä vai palveluohjaus – vai molemmat? Diak Puheenvuoro 32. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://issuu.com/diak_publications/docs/puheenvuoro_32_web

Perheiden palveluohjaus. (2023). Kero & Kosunen Terveysportissa: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/shk/article/shk25134?toc=1121629

Ristolainen, H.; Roivas, P.; Mustonen, E. & Hujala, A. (2020). Asiakaslähtöinen palveluohjaus. Teoksessa Hujala, A. & Taskinen, H. (toim.) Uudistuva sosiaali- ja terveysala. Tampere: Tampere University Press, 241-266. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/123995/978-952-

Saarinen, S. & Kilkku, N. (2021). Ohjauksen käsitteet mielenterveys- ja päihdetyössä – näkyykö asiakkaan osallisuus? Kuntoutus, 44(2), 25–35. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.109477

Suomen Palveluohjausyhdistys, SPO ry. (2021). Mitä palveluohjaus on? https://bin.yhdistysavain.fi/1594782/dfB9oRpewIcY2vxAiDjZ0VUj8T/Mit%C3%A4%20palveluohjaus%20on.pdf

Syöpään sairastuneen tuki ja palveluohjaus. (2020). Terveysportti: https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/shk/article/pjh01983/search/palveluohj

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu verkko-opetuksena.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssitehtävän palautus ITSiin 27.11.2024 ennen klo 16.00, ja viimeistellyn esityksen palautus ITSiin 8.12 2024.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Itsenäinen tiedonhaku ja kurssimateriaaliin paneutuminen, aktiivinen osallistuminen etäluentoihin ja opetuskertojen aikana järjestettäviin ryhmäkeskusteluihin, parityöhön (kirjallinen työ, johon kuuluu haastattelutehtävä) sekä e-seminaariin koko sen keston ajan.

Kestävän kehityksen kompetenssit eli tulevaisuusorientoituneisuus, normatiivinen ajattelu, systeeminen ajattelu, yhteistyö ja kriittinen ajattelu ilmenevät kirjallisessa paritehtävässä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson hyväksytyksi suorittamiseksi opiskelijan tulee tehdä itsenäistä tiedonhakua ja paneutua kurssimateriaaliin sekä osoittaa nämä kirjallisessa tehtävässä; osallistua aktiivisesti etäluentoihin ja opetuskertojen aikana järjestettäviin ryhmäkeskusteluihin; osallistua vastuullisesti parityöhön (kirjallinen työ, johon kuuluu haastattelutehtävä) sekä e-seminaariin koko sen keston ajan.

Opintojakson työmäärä:
5op = 135tuntia
Oppimistehtävä 4 op
Opetukseen osallistuminen 1 op

KIRJALLISEN TEHTÄVÄN (4 op) OHJE
Tehtävä toteutetaan parityönä. Parit muodostetaan ensimmäisenä kurssipäivänä. Oppimistehtävä perustuu kurssikirjallisuuteen, itse etsittyyn lisämateriaaliin sekä asiantuntija- ja/tai asiakashaastatteluihin. Raportissa kuvataan omassa työssä/organisaatiossa toteutuva asiakaslähtöinen palveluohjausprosessi ja työskentelyä uudistavat toimenpiteet.
Tehtävän teossa on haastateltava 1–2 eri ammattialojen asiantuntijaa ja/tai asiakasta omassa tai jossain muussa organisaatiossa. Haastattelussa voit hyödyntää ao. oppimistehtävän sisältöön liittyviä kysymyksiä.

Oppimistehtävässä edellytettävä sisältö:
1. Määritelkää, mitä tarkoittaa asiakaslähtöinen palveluohjaus haastateltavan sote-alan toimintaympäristössä. Hyödyntäkää kurssikirjallisuutta, itse etsittyjä lähteitä ja omaa reflektiotanne.
2. Kuvailkaa lyhyesti asiakasryhmä, jonka palveluohjaukseen perehdytte. Kuvatkaa lyhyesti, mitkä lait ja muut ohjeet ohjaavat ammatillista työtä ja/tai palveluohjausta, ja miten.
3. Perustelkaa, mikä on palveluohjauksen merkitys eri näkökulmista (asiakas, sote-henkilöstö, esihenkilö/t, hyvinvointialue/organisaatio).
4. Kuvailkaa ja arvioikaa, miten kyseisen asiakasryhmän palveluohjaus toteutuu valitsemassanne työssä/organisaatiossa tällä hetkellä (tieto palveluohjauksesta, sen saatavuus ja saavutettavuus, sisältö, eettisyys, menetelmät ja työvälineet, moniammatillinen yhteistyö, henkilöstön osaaminen, johtaminen ym.). Voitte hyödyntää tässä myös haastatteluja oman pohdinnan tueksi.
5. Pohtikaa, miten ja kenen kanssa edellä kuvailemaanne palveluohjausta pitäisi ko. organisaatiossa kehittää edellisen kohdan havaintojen perusteella, jotta se olisi entistä asiakaslähtöisempää ja tuloksellisempaa? Miltä tulevaisuuden vaikuttava palveluohjaus voisi näyttää? Haastattelut voivat tukea myös tätä kysymystä.

Muotoseikat ja palautus:
Oppimistehtävässä kannattaa hyödyntää kuviota tekstin lisäksi (esim. itse piiretyt/lähteistä viitatut). Tehtävä tehdään Turun AMK:n kirjallisen työn ohjeiden mukaan (MESSI – raporttipohja). Se sisältää kansilehden, sisällysluettelon, johdannon, asiasisällön sekä lähdeluettelon. Tehtävän laajuus enintään 12–15 sivua. Älä ylitä sivumäärää, sillä se on osa ohjeistusta.

Tehtävä palautetaan 27.11 2024 klo 16.00 mennessä Its learningiin. Lisäksi jokainen pari tuottaa lyhyen (5–8 dian) esityksen työstään Its learningiin (esim. PP, Prezi ym.). 4.12 2024 työt esitetään pienryhmissä. Palautteen perusteella viimeistellyt oppimistehtävät tallennetaan Its learningin palautuslaatikkoon 8.12 2024.

Sisällön jaksotus

Palveluohjaus-opintojakson (5op) tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä palveluohjausta itsenäisesti ja vastuullisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Opintojakson keskeiset sisällöt:
· Palveluohjaus asiakastyömenetelmänä
· Palveluvaikuttavuus
· Asiakkaan ohjauksen etiikka

Opetus:

18.9 klo 9.00-11.30 Orientaatio opintojaksolle (pakollinen läsnäolo)
25.9 klo 10.00-15.00 Palveluohjauksen taustaa, keskeiset käsitteet ja etiikka
14.11 klo 9.00-11.30 Itsenäistä opiskelua/Palveluohjaus eri näkökulmista
4.12 klo 8.30-11.30 Seminaari (pakollinen läsnäolo)


Linkit etätapaamisiin löytyvät Tuudosta sekä ITS työtilasta.

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max. 3 opiskelijaa mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson ensimmäinen ja viimeinen opetuskerta ovat läsnäolopakollisia koko opetuskerran ajan.

Itsenäinen tiedonhaku ja kurssimateriaaliin paneutuminen, aktiivinen osallistuminen etäluentoihin ja opetuskertojen aikana järjestettäviin ryhmäkeskusteluihin, parityöhön (kirjallinen työ, johon kuuluu haastattelutehtävä) sekä e-seminaariin koko sen keston ajan.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyl./T1-K5. Arvosana perustuu oppimistehtävään.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole ollut läsnä ensimmäisellä ja viimeisellä opetuskerralla tai ei ole osallistunut aktiivisesti paritehtävän tekemiseen ja sen esittämiseen. Raportti on palautettu myöhässä/raporttia ei ole palautettu ollenkaan/raportin sisältö ei vastaa tehtävän antoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1. Raportin rakenne on pääpiirteissään johdonmukainen ja sisältää tehtäväksiannon mukaiset asiat.

2. Teoreettinen taustatieto ja käsitteet on tuotettu, mutta suppeasti.

3. Työssä on vastattu tehtäväksiannon kaikkiin kohtiin, mutta osa on käsitelty niukasti.

4. Raportti sisältää omaa pohdintaa

5. Tekstin viimeistely on ohjeiden mukaista joskin siinä on puutteita

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

1. Raportin rakenne on johdonmukainen ja otsikointi vastaa selkeästi tehtäväksiantoa.

2. Teoreettinen taustatieto ja käsitteet on tuotettu kattavasti.

3. Työssä on vastattu hyvällä tasolla ja tasapainoisesti kaikkiin tehtäväksiannon kohtiin.

4. Raportti sisältää perusteltua ja monipuolista pohdintaa.

5. Tekstin viimeistely on ohjeiden mukaista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Raportin rakenne on johdonmukainen ja otsikointi vastaa selkeästi tehtäväksiantoa.

2. Teoreettinen taustatieto on monipuolista ja käsitteet on määritelty selkeästi.

3. Raportissa on vastattu analyyttisesti ja huolella kaikkiin tehtäväväksiannon kohtiin.

4. Raportti sisältää monipuolista ja analyyttistä pohdintaa.

5. Teksti on viimeisteltyä ja ohjeiden mukaista asiakieltä.

Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 11.09.2024

Ajoitus

11.09.2024 - 03.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Heli Vaartio-Rajalin
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)
Ryhmät
 • YTEKEK24
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, K24
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· strategiaprosessit ja sen menetelmät sekä arvioida ja kehittää toiminnan laatua
· päätöksenteon palvelujärjestelmän eri konteksteissa

Sisältö

· Tulevaisuuden toimintaympäristöt ja palvelut sosiaali- ja terveysalalla
· Päätöksenteko palvelujärjestelmässä
· Strategisen ajattelun, päätöksenteon ja johtamisen merkitys työyhteisölle ja palvelujen tuottamiselle
· Strategiaprosessin vaiheet, niihin liittyvät lähestymistavat ja välineet (analyysit, BSC, tiedolla johtaminen)
· Strategisen toiminnan ja päätöksenteon etiikka, arviointi, laatu ja vaikuttavuus
· Johdettu strategia ja muutosprosessi

Oppimateriaalit

Kurssikirjallisuus:

Akman, M., Ayhan Bayer, D., Usanma Koban, B., Marti, T., Decat, P., Lefeuvre, Y., & Miller, R. 2022. Organization of primary care. Primary Health Care Research & Development 23, E49. doi:10.1017/S1463423622000275

Bryson, John M., Lauren Hamilton Edwards, and David M. Van Slyke. 2018. Getting Strategic about Strategic Planning Research. Public Management Review 20(3): 317– 39.

Bryson J. 2018. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, 5th edition, John Wiley & Sons, Incorporated (e-kirja)

Einola, S. 2018. The interplay between the sociomaterial, cognitive and paradox views in the field of strategy as practice : “How can we know what we think until we see what we do”. Acta Wasaensia 402. Väitöskirja. Vaasan yliopisto. University of Vaasa. Linkki: The interplay between the sociomaterial, cognitive and paradox views in the field of strategy as practice : "How can we know what we think until we see what we do" - Osuva (uwasa.fi)

Einola, S & Kohtamäki, M. 2016. Sosiomateriaalisten käytäntöjen rooli kuntaorganisaation strategiatyössä. Hallinnon tutkimus 35 (3), 189-203, 2016.1 Linkki: Sosiomateriaalisten käytäntöjen rooli kuntaorganisaation strategiatyössä näkymä (journal.fi)

George, B. 2020. Successful Strategic Plan Implementation in Public Organizations: Connecting People, Process, and Plan (3Ps). Public Administration Review 81: 793–8. https://doi.org/10.1111/puar.13187

George, B and Sebastian D. 2018. Strategic-Decision Quality in Public Organizations: An Information Processing Perspective. Administration & Society 50(1): 131–56.

George B, Walker R & Monster J. Does Strategic Planning Improve Organizational Performance? A Meta-Analysis. Public administration review. 2019. 79,6, 810-819. https://doi.org/10.1111/puar.13104 Linkki: Does Strategic Planning Improve Organizational Performance? A Meta?Analysis - George - 2019 - Public Administration Review - Wiley Online Library

Harisalo R. 2021. Organisaatioteoriat. Tietosanoma.Helsinki.

Johnson G, Whittington R, Scholes K & Angwin D. 2020. Exploring Strategy (Text Only). 12th edition. Pearson (e-kirja)

Juuti P & Luoma M. 2022. Strateginen ajattelu ja johtaminen. Matka läpi maailmankuvien. Ps-kustannus. /Saatavana e-kirjana, 7 kpl lisenssejä.

Kamensky M. 2014. Strateginen johtaminen menestyksen timantti. Alma Talent (e-kirja)
Peltoniemi J. 2018. Kaiken keskellä : keskijohto strategisen muutoksen tekijänä ja kokijana. Väitöskirja on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Business and Economics numerona 190, Jyväskylä 2018, ISSN 1457-1986, ISBN 978-951-39-7513-5 (printti), ISBN 978-951-39-7514-2 (PDF). Teos on saatavilla sähköisessä muodossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7514-2

Perera, R. & Peiro M. 2012. Strategic planning in healthcare organizations. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). . 2012 Aug;65(8):749-54. DOI: 10.1016/j.recesp.2012.04.005 Linkki: Strategic planning in healthcare organizations - PubMed (nih.gov)

Ryynänen, S.P. & Harisalo, R. 2018. A strategic and good governance perspective on handling patient complaints. International Journal of Health Care Quality Assurance 31(8), 923-934. https://doi.org/ 10.1108/IJHCQA-11-2016-0168

Ritakallio T & Vuori T. 2018. Elävä strategia. Alma Talent. Vuorinen T. 2021. Strategiakirja- 20 työkalua. 3 painos. Alma Talent.

Šilenskyt A. 2020. Corporate strategy implementation: how strategic plans become individual strategic actions across organizational levels of the MNC. Acta Wasaensia. Väitöskirja. Vaasan yliopisto. Linkki:Corporate strategy implementation : how strategic plans become individual strategic actions across organizational levels of the MNC - Osuva (uwasa.fi)

Uzarski, D. & Broome, M.E. 2019. A Leadership Framework for Implementation of an Organization's Strategic Plan. Journal of Professional Nursing 35(1), 12-17. Linkki: https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2018.09.007.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen perehtyminen opintojakson keskeiseen kirjallisuuteen, aktiivinen osallistuminen opetukseen eli alustuksiin ja keskusteluihin, sekä ryhmätehtävä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ryhmätehtävän palautus Itslearningiin 15.11 klo 12.00 ja seminaarissa saadun palautteen jälkeen lopullisen ryhmätyön palautus viimeistään 25.11 2024 klo 12.00 päivällä,
Toisen ryhmän vertaisarviointi - palautus Itsiin 20.11 2024 ennen klo 8.00 aamulla.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka eli konstruktivistinen ja ongelmalähtöinen tekemällä ja soveltamalla oppiminen on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa.

Opetuspäivien aikana perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan sekä keskustellaan ja jaetaan omia kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Ryhmätehtävissä korostuu laajemman tehtäväkokonaisuuden yhdessä suorittaminen, projektimainen työskentely sekä konstruktivistinen omien kokemuksien jakaminen ryhmän jäsenten kanssa. Oppimistehtävänä on toimeksianto Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta, ja siinä ilmenevät kestävän kehityksen kompetenssit eli tulevaisuusorientoituneisuus, normatiivinen ajattelu, systeeminen ajattelu, yhteistyö ja kriittinen ajattelu.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetus:
Alustuksia ja toiminnallista ryhmätyöskentelyä 16h
Itsenäinen opiskelu: 36h
Ryhmätehtävä: 83h
Yhteensä: 135h

Oppimistehtävä:
Oppimistehtävä tehdään 3 hengen vapaavalintaisissa ryhmissä. Ilmoittaudu ryhmään 13.9.2024 mennessä ITSin ilmoittautumistyökalun kautta (löydät ilmoittautumisen suunnitelmat välilehdeltä). HUOM: kun jakaudutte pienryhmiin kurssitehtävää varten, niin huomioikaa, että ryhmään osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetuskertoihin 2.10 ja 30.10. Tästä syystä ryhmien kokoonpano voidaan lyödä lukkoon vasta 30.10 jälkeen.

Tehtävänänne on valita yksi alla olevista toimeksiannoista ja työstää siihen ratkaisu/idea/suunnitelma/ ehdotus tms.Toimeksiannot ovat seuraavat:

1. Miten kaikki hyvinvointialueen kaikki vakituiset ja sijaistavat työntekijät saadaan sitoutumaan uuteen strategiaan ja visioon/laatulupaukseen? Miten strategiaan ja visioon/laatulupaukseen sitoutumista tulisi arvioida/seurata?
2. Miten strategia ja visio/laatulupaus tulevat osaksi organisaation ja yksiköiden kehittämistoimintaa ja laadunvarmistusta? Miten strategian ja vision/laatulupauksen toteutumista tulisi arvioida/seurata osana laatutyöskentelyä?
4. Miten strategia ja visio/laatulupaus tehdään tutuksi myös hyvinvointialueen asukkaille? MIten heidän kokemustaan niiden toteutumista tulisi arvioida/seurata?

Ryhmän tehtävä on työstää luova, innostava ja kauaskantoinen mutta realistinen ratkaisu/ratkaisuja/idea/suunnitelma/ehdotus valittuun toimeksiantoon ja pichata ratkaisu 21.11 2024 pidettävässä e-seminaarissa. Tuotos voi olla esimerkiksi peli, tapahtuma tms.

Ryhmän tulee laatia pitch deck esityksen tueksi. Ohje pitch deckin laadintaan:

Pitch deckin tehtävä on tukea pitchaustanne visuaalisesti ja korostaa ja auttaa hahmottamaan sen pääpointit. Pich deckin toteutus on vapaamuotoinen, mutta siinä tulee käydä selkeästi ilmi myös teoreettinen tausta/tieteellinen tieto, jonka pohjalta olette lähteneet työstämään ratkaisua toimeksiantoon. Tehtävän laadinnassa tulee siis hyödyntää teoreettista ja tutkimuksellista tietoa (tämä tulee myös tehdä näkyväksi pich decissä ja esityksessä).

Pich deck toimii tehtävän kirjallisena raporttina, joten erillistä raporttia ei laadita.

Pitchaus 21.11 2024 klo 12.30-15.30
Seminaaripäivässä kukin ryhmä pitää vuorollaan noin 10 minuutin pitchauksen Varhan edustajille, sekä muille tiimeille ja opettajalle. Lisäksi opponoinnille ja kysymyksille varataan aikaa noin 5 minuuttia. Ryhmä johtaa keskustelua ja jakaa puheenvuoroja.

Sisällön jaksotus

Opintojakson pääsisältöjä ovat:
-strategiaprosessin vaiheet ja tavoitteet
-strategisen ajattelun ja laatujohtamisen käsitteet ja menetelmät
-toiminnan arviointi ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä

Opetuspäivät:
11.9 klo 8.30 -11.30
2.10 klo 8.30 -11.30
30.10 2024 klo 8.30 -11.30
21.11 2024 klo 12.30-15.30 (kampuksella)
3.12 klo 8.30-9.45

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK - opintoja, ei sovellu AMK - opintoihin. Avoin YAMK-opiskeluun maksimi 3 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu aktiiviseen osallistumiseen kaikkiin opetustapaamisiin sekä niiden aikana järjestettäviin pienryhmäkeskusteluihin, sekä opintojakson aikana suoritettavaan oppimistehtävään (kurssikirjallisuuteen tutustuminen, ryhmätehtävän ratkaisun laatiminen ja esittäminen, toisen ryhmän tehtävänratkaisun vertaisarviointi, seminaariin osallistuminen koko sen keston ajan, ryhmätehtävän viimeistely).

Hylätty (0)

Hylätty:
Ei ole osallistunut opetustapaamisiin ja/tai ryhmätehtävään.
Palautettu tehtävä on ylimalkainen ja/tai ei vastaa tehtävänantoon.
Lopullisessa tehtävässä ei ole huomioitu seminaarissa saatuja kysymyksiä, kommentteja tai muuta palautetta

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: Esityksen sisältö perustuu joko kurssimateriaalin siteeraamiseen (luennot, kurssikirjallisuus) tai omien kokemusten yhdistelmään
Esityksessä käytetään yleiskieltä strategiseen ajatteluun tai laatujohtamiseen liittyvien käsitteiden sijaan
Esityksen sisältö vastaa heikosti tai ei ollenkaan esitettyyn kysymykseen
Esitetty ratkaisu on luonteeltaan suppea, tavanomainen tai epäsopiva
Esityksessä tuodaan hajanaisesti esiin ratkaisuun liittyviä tekijöitä visuaalisesti ja verbaalinen esitys on toistava tai epärelevantti
Lopullisessa tehtävässä ei ole huomioitu seminaarissa saatuja kysymyksiä, kommentteja tai muuta palautetta

2: Esityksen sisältö perustuu kurssimateriaalin siteeraamiseen (luennot, kurssikirjallisuus) sekä oman ammatillisen reflektion yhdistelmään
Esityksessä käytetään satunnaisesti strategiseen ajatteluun tai laatujohtamiseen liittyviä käsitteitä
Esityksen sisältö vastaa osin esitettyyn kysymykseen
Esitetty ratkaisu on luonteeltaan hyvin tavanomainen ja kertaluonteinen
Esityksessä tuodaan esiin ratkaisun sisällöt visuaalisesti ja sama kerrataan verbaalisesti
Lopullisessa tehtävässä ei ole huomioitu seminaarissa saatuja kysymyksiä, kommentteja tai muuta palautetta

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Esityksen sisältö perustuu kurssimateriaalin lukemiseen (luennot, kurssikirjallisuus - mm. Juutin kirja) sekä oman ammatillisen reflektion yhdistelmään
Esityksessä käytetään satunnaisesti strategisen ajattelun tai laatujohtamisen käsitteitä tai niiden menetelmiä
Esityksen sisältö vastaa esitettyyn kysymykseen ymmärrettävästi
Esitetty ratkaisu on luonteeltaan melko tavanomainen tai kertaluonteinen
Esityksessä tuodaan esiin ratkaisun keskeiset sisällöt visuaalisesti ja sisältö kerrataan verbaalisesti
Lopullisessa tehtävässä on huomioitu seminaarissa saadut kysymykset, kommentit tai muu palaute

4: Esityksen sisältö perustuu kurssimateriaalin ymmärtämiseen (luennot, kurssikirjallisuus - mm. Juutin kirja) sekä itsenäisen tiedonhankinnan tai oman ammatillisen reflektion yhdistelmään
Esityksessä käytetään asianmukaisesti strategisen ajattelun ja laatujohtamisen käsitteitä tai menetelmiä
Esityksen sisältö vastaa esitettyyn kysymykseen ymmärrettävästi ja realistisesti
Esitetty ratkaisu on luonteeltaan melko innovatiivinen ja siinä on huomioitu pitkän aikavälin strategiatyön tarpeita
Esityksessä tuodaan esiin ratkaisun keskeiset sisällöt visuaalisesti ja verbaalisesti perustellen
Lopullisessa tehtävässä on huomioitu seminaarissa saadut kysymykset, kommentit ja muu palaute

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Esityksen sisältö perustuu kurssimateriaalin ymmärtämiseen (luennot, kurssikirjallisuus - mm. Juutin kirja) sekä itsenäisen tiedonhankinnan ja oman ammatillisen reflektion yhdistelmään
Esityksessä käytetään asianmukaisesti strategisen ajattelun ja laatujohtamisen käsitteitä sekä menetelmiä
Esityksen sisältö vastaa esitettyyn kysymykseen kattavasti, ymmärrettävästi ja realistisesti
Esitetty ratkaisu on luonteeltaan innovatiivinen ja kattaa myös pitkän aikavälin toiminnan
Esityksessä tuodaan esiin ratkaisun keskeiset sisällöt visuaalisesti ja verbaalisesti perustellen sekä syventäen
Lopullisessa tehtävässä on rakentavasti huomioitu seminaarissa saadut kysymykset, kommentit ja muu palaute

Ilmoittautumisaika

01.06.2024 - 28.08.2024

Ajoitus

28.08.2024 - 07.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
 • Marjo Harju
 • Marjo Vähäkangas
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YTEKES23V
  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, S23 (verkko)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· Määrittää osaamisen tulevaisuudenkuvat ja –profiilit
· Arvioida ja kehittää visionääristä ja strategialähtöistä tulevaisuuden osaamista
· Arvioida toiminnan kehittymistä

Sisältö

· Tulevaisuuden osaamisvaatimukset
· Palvelumuotoilun, palvelujen tuottamisen, palveluohjauksen sekä talous- ja liiketoiminta-ajattelun edellyttämä tulevaisuuden osaaminen
· Osaamisen arviointi, kehittäminen ja järjestelmät sekä toiminnan arviointi

Oppimateriaalit

Ilmoitettu Itslearning-oppimisympäristössä.
- Englannin kieliset tieteelliset artikkelit
- Nettilähteitä esim. Sitra

Opetusmenetelmät

Etäopetus ja oppimistehtävät
Itsenäinen- ja ryhmätyöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää lähiopetusta, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

Lähiopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Pienryhmätyöskentelyssä korostuvat itseohjautuvuus, vertaisoppiminen sekä dialoginen vuorovaikutus. Yksilötehtävissä perehdytään opintojakson kirjallisuuteen, harjoitellaan tiedonhankintaa ja jalostamista sekä jäsenneltyä asioiden esitystapaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei erillistä valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetusta: luentoja ja toiminnallista työskentelyä (14 h) sekä itsenäistä opiskelua: oppimistehtäviä ja pienryhmätyöskentelyä (121 h). Yhteensä 135 h (5 op).

Sisällön jaksotus

Opintojakson pääsisältöjä ovat:
• Osaamisen johtamisen käsitteet ja käytännöt
• Osaamistarpeiden tunnistaminen ja ennakointi
• Osaamispääoman kehittäminen ja säilyttäminen

Opintojakson opetuskerrat verkossa: :
28.8. 12:30-15:00 Opintojakson aloitus, osaamisen johtaminen käsitteenä ja prosessina/MV
29.8. 9:00-11:30 Tulevaisuuden osaamistarpeet
9.10. 9:00-11:30 Osaamisen johtamisen käytännöt/MV
6.11. 9:00-11:30 Osaamisprofiili-seminaari/MV
7.11. 9:00-10:30 Journal Club

Muutoin toteutus perustuu jakson aikana suoritettaviin oppimistehtäviin: Ennakoivan osaajaprofiilin ja kokoavan raportin laadintaan sekä Journal Clubiin valittuihin englannin kielisiin lähteisiin perehtymiseen ja siitä laadittavaan pohtivaan esseeseen.

Tehtävä 1. Ennakoiva osaajaprofiili

Tehtävä tehdään ryhmätyönä 4–5 henkilön vapaavalintaisissa ryhmissä.

Vaihe 1. Kohdeorganisaation ja tehtävänimikkeen valinta
- Valitkaa kohdeorganisaatio (esim. julkinen, yksityinen tai kolmannen sektorin toimija) ja määritelkää mahdollinen yksikkö ja tehtävänimike (esim. sairaanhoitaja, sosionomi, esihenkilö, ylihoitaja, projektipäällikkö, projektikoordinaattori tms.), josta laaditte ennakoivan osaajaprofiilin.
Vaihe 2. Toimintaympäristön nykytilan analysointi
- Osaajaprofiilin laadinta edellyttää, että toimintaympäristön nykytila on kuvattu ja kehittämiskohteet sekä vahvuudet on tunnistettu. Laatikaa siis arvio nykytilasta hyödyntämällä valitsemaanne analysointi/arviointimenetelmää.
Vaihe 3. Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi
- Tämän jälkeen hyödyntäkää ennakointimenetelmiä ja ennakointitietoa tulevaisuuden osaamistarpeiden hahmottamisessa.
Vaihe 4. Laatikaa tulevaisuuden osaajaprofiili
- Laatikaa visuaalinen (noin 1 sivun laajuinen) tulevaisuuden osaajaprofiili valitsemastanne tehtävänimikkeestä.
Vaihe 5. Laatikaa aiheesta kokoava raportti
- Laatikaa aiheesta kokoava raportti, jossa esitätte myös lyhyen suunnitelman osaajaprofiilin osaamistarpeisiin vastaamiseksi. Raportin maksimipituus on noin 4-5 tekstisivua sisältäen visuaalisesti esitetyn osaajaprofiilin. Raportissa tulee hyödyntää lähdemateriaalina esimerkiksi kansallisia- ja kansainvälisiä tieteellisiä tutkimuksia.
Vaihe 5. Valmistautukaa esittelemään työ seminaarissa

Tehtävä 2. Journal Club
Journal Club on keskustelufoorumi, jonka tavoitteena on oppia lukemaan ja arvioimaan kriittisesti erityyppisiä tieteellisiä artikkeleita sekä saada uutta tutkimuksellista tietoa aiheesta. Tehtävässä perehdytään tutkimusartikkeleihin ja pohditaan sosiaali- ja terveysalan osaamisen johtamista sekä tulevaisuuden osaamistarpeita. Samalla tutustutaan aiheen kannalta keskeisiin käsitteisiin, harjoitellaan asioiden jäsentämistä ja esittämistä sekä tiimityötaitoja. Tehtävä toteutetaan sekä yksilö- että ryhmätyönä.

Artikkelin lukeminen ja esityksen valmistelu (yksilötehtävä)

1. Ilmoittaudu lukemaan sinua kiinnostava tutkimusartikkeli
2. Valitsemasi tutkimusartikkelin löydät Itsin kansiosta.
3. Lue artikkeli. Noudata lukiessasi seuraavia ohjeita:
· Tutustu ensin artikkelin otsikkoon ja tiivistelmään. Mistä on kysymys?
· Lue sitten artikkelin leipäteksti (keskittyen erityisesti johdantoon-, pohdintaan- ja johtopäätöksiin).
· Pohdi tämän jälkeen artikkelin sisältöä suhteessa sosiaali- ja terveysalan osaamiseen ja sen kehittämiseen - mitä ajatuksia sinulle herää?
· Reflektoi mahdollisuuksien mukaan aihetta myös oman työkokemuksesi tulokulmasta – miten artikkelin sisältö peilautuu omiin havaintoihisi, kokemukseesi ja aiempaan koulutukseesi?
4. Valmistele napakka (noin10 minuutin esitys) lukemastasi artikkelista. Esityksen toteutustapa on vapaavalintainen (esim. ppt tai prezi). Painota esityksessäsi artikkelin keskeisiä sisältöjä sekä teemoja ja tarkastele niitä myös työelämäorientaatiolla. Valmistaudu esittelemään esityksesi sekä keskustelemaan aiheesta pienryhmissä pidettävässä Journal Clubissa.

Pohtiva essee Journal Clubin keskeisitä sisällöistä
- Kirjoita yksilötyönä pohtiva essee Journal Clubin keskeisistä sisällöistä/teemoista ja tarkastele niitä suhteessa sosiaali- ja terveysalan osaamiseen ja sen kehittämiseen. Reflektoi aihetta myös oman työkokemuksesi tulokulmasta- miten keskeiset sisällöt peilautuvat omiin havaintoihisi, kokemukseesi ja aiempaan koulutukseesi? Esseen pituus on noin 3 tekstisivua (lisäksi kansilehti ja lähteet).

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK - opintoja, ei sovellu AMK - opintoihin. Avoin AMK maksimi: viisi opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu opintojakson aikana suoritettaviin oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen lähipäivien työskentelyyn.
Opintojakson suorittamiseksi tulee osallistua lähiopetukseen ja palauttaa kaikki tehtävät annettuihin määräaikoihin mennessä.

Opintojakson arvioitavat tehtävät:
1. Ryhmätehtävä: ennakoiva osaamisprofiili. Numeerinen arviointi asteikolla 0-5. Painoarvo 50 prosenttia opintojakson arvosanasta. 
2. Journal Club: hyväksytty/hylätty.
3. Pohtiva essee  Journal Clubissa esiin nousseista ajankohtaisista teemoista (yksilötyö): numeerinen arviointi asteikolla 0-5. Painoarvo 50 prosenttia opintojakson arvosanasta. 

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä eikä osallistunut etäopetukseen tai suorittanut korvaavia tehtäviä. Palautetut tehtävät eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista. Ei ole palauttanut tehtävää määräaikaan mennessä. Palautettu tehtävä on ylimalkainen/ei vastaa tehtävänantoon/tehtävässä on havaittavissa plagiointia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä: On palauttanut kaikki tehtävät määräaikaan mennessä ja osallistunut etäopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissään hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin. Lähdemateriaalien käyttö on niukkaa, tekstissä on asia-/käsitevirheitä ja/tai työ on sisällöllisesti hajanainen/ulkoasultaan viimeistelemätön. Esitettyjä näkökulmia/väitteitä ei juuri perustella. Tietopohjaan on perehdytty, mutta sen käsittely jää referoivalle tasolle.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä: On palauttanut kaikki tehtävät määräaikaan mennessä ja osallistunut opetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissä hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin, ja osaavansa myös soveltaa oppimaansa. Tehtävä on huoliteltu ja tehtävänannon mukainen. Lähdemateriaalien käyttö on asianmukaista, eikä tekstissä juurikaan ole havaittavissa käsite- tai asiavirheitä. Esitetyt näkökulmat ja väitteet perustellaan ja oppimistehtävistä välittyy pohtiva ote sekä hyvä perehtyneisyys aiheeseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä: On palauttanut kaikki tehtävät määräaikaan mennessä ja osallistunut etäopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissään opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista. Tehtävä on huoliteltu ja tehtävänannon mukainen. Lähdemateriaalien käyttö on monipuolista, eikä tekstissä esiinny käsite- tai asiavirheitä. Esitetyt näkökulmat ja väitteet perustellaan vakuuttavasti ja oppimistehtävistä välittyy pohtiva ja asiantunteva ote, sekä kyky etsiä, yhdistellä ja vertailla tietoa oman aiheen kannalta relevantilla tavalla.