Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Konetekniikan koulutus > Konetekniikka s22, monimuoto

Konetekniikka S22, monimuoto

Syksy 2022

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 90                                                                
Tekniikan perusteet
                                                               
Insinöörimatematiikan perusteet 5
     
             
                                   
English Professional Skills, B2 5
     
             
                                   
Tietotekniikka 5
     
             
                                   
Teollisuuden perusteet
                                                               
Materiaalitekniikka 5
     
             
                                   
Tuotedokumentaatio 5
     
             
                                   
Valmistustekniikka 5
     
             
                                   
Suunnittelun perusteet
                                                               
Energiatekniikka 5
       
               
                             
3D-mallinnus 5
       
               
                             
Insinöörifysiikka 1 5
       
               
                             
Mekaniikka
                                                               
Differentiaalilaskenta 5
       
               
                             
Lujuusopin perusteet 5
       
               
                             
Teknillinen mekaniikka 5
       
               
                             
Dynamiikan perusteet
                                                               
Integraalilaskenta 4  
       
                   
                         
Insinöörifysiikka 2 5  
       
                   
                         
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                   
                         
Sähkötekniikka 3  
       
                   
                         
Projektityöskentely
                                                               
Talous, johtaminen ja yrittäjyys 5  
       
                   
                         
Projektinhallinta 4  
       
                   
                         
Suomen kieli ja viestintä 3  
       
                   
                         
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
       
                   
                         
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
       
                   
                         
60300030303000000454530303045450000000000000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 150                                                                
KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA
                                                               
Koneen suunnittelu 2
                                                               
Koneenosien suunnittelu 5    
         
                         
               
Tuotekehitys 5    
         
                         
               
CAE/FEM (Computer Aided Engineering/Finite Element Method) 5    
         
                         
               
Koneenrakennus 1
                                                               
Materiaalinvalinta 5    
           
                           
         
Valmistusmyötäinen suunnittelu (DFM) 5    
           
                           
         
Koneistustekniikka 5    
           
                           
         
Koneenrakennus 2
                                                               
Työväline- ja työnsuunnittelu 5    
           
                           
         
Mittaus- ja laatutekniikat 5    
           
                           
         
Levytyö- ja liitostekniikka 5    
           
                           
         
Koneautomaatio 1
                                                               
Sähkö- ja automaatiotekniikka 5      
           
                               
     
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5      
           
                               
     
Tiedonsiirtotekniikat ja käyttöliittymät 5      
           
                               
     
Koneautomaatio 2
                                                               
PC-pohjaiset mittaus- ja ohjausjärjestelmät 5      
           
                               
     
Teollisuusrobotiikka 5      
           
                               
     
Konenäkö ja sensoritekniikka 5      
           
                               
     
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Johdatus tekniikan ammattikorkeakouluopintoihin 6  
         
                     
                   
Liiketoiminta ja johtaminen
                                                               
Yrittäjyys ja yrityksen talous 5  
         
                     
                   
Teollisuuden hankinta ja myyntitoiminta 5  
         
                     
                   
Johtaminen osana liiketoimintaa 5  
         
                     
                   
Johtaminen ja vuorovaikutus 5  
         
                     
                   
Muutosjohtaminen 5  
         
                     
                   
Harjoittelu
                                                               
Perusharjoittelu 10  
       
                   
                         
Ammattiharjoittelu 1 10    
         
                         
               
Ammattiharjoittelu 2 10      
           
                               
     
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyö 15      
           
                             
0405555001030253047.57.5001.671.671.677.57.540404052.552.541.6741.6741.677575151515
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60 70 55 55 30 30 40 30 25 30 48 8 45 45 32 32 32 53 53 40 40 40 53 53 42 42 42 75 75 15 15 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Konetekniikan koulutus antaa sinulle vahvan teknisen perusosaamisen, jota voit soveltaa monissa työtehtävissä teknologiateollisuudessa. Opinnoissasi painottuvat itsenäinen ote ja monipuolisuus. Pääpaino on käytännönläheisessä opetuksessa, johon liittyvät monipuoliset laboratoriotyöt ja teollisuuslähtöiset projektitehtävät. Valmistumisesi jälkeen tyypillisiä toimenkuvia ovat mm. asiantuntija-, suunnittelu-, kehitys-, käyttö-, myynti-, koulutus-, laadunvarmistus- tutkimus- ja esimiestehtävät teknologiateollisuudessa. Valmistuttuasi omaat valmiuksia myös oman yrityksen perustamiseen.

Perusopinnoissa saat koneinsinöörin ammatissa tarvittavan matemaattisluonnontieteellisen perustan, koneteknisen perusosaamisen sekä kieli-, talous- ja vuorovaikutustaidot. Ammattiopinnoissa perehdyt
tekniikan osa-alueisiin ja teollisuuden toimialoihin.

Konetekniikan opinnoissa painotetaan käytännönläheisyyttä, teoriaosaamista unohtamatta. Ammattiopinnot toteutetaan monimuotoisesti mm. projektitöissä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa. Käytettävissä olevat tilat ja laitteet tarjoavat modernin ja todellisen oppimisympäristön, jossa tukenasi ovat kokeneet opettajat ja henkilökunta.

Voit opiskella koneteknistä alaa myös kansainvälisesti. Kattava yhteistyökorkeakouluverkostomme tarjoaa sinulle erinomaisen mahdollisuuden hankkia kansainvälistä osaamista, josta on hyötyä valmistuttuasi.
Suuntautumiset, erikoisalat ja pätevyydet

Monimuotototeutuksesssa kone- ja tuotantotekniikan opiskelijan laajentavan osan opinnot koostuvat seuraavien osa-alueiden moduuleista:

•Koneauomaatiotekniikka (KAUT)
•Tuotantotekniikka (TUTE)
•Tuotekehitystekniikka (TUKE)

Tutkintoon johtava opetus tapahtuu lukukausien aikana neljän vuoden aikana. Opiskelu tapahtuu lähipäivinä, joita on 2-4 päivää kuukaudessa. Kesä-aikaan on sijoitettu harjoittelujaksot ja lisäksi kesällä on tarkoitus tehdä opintoja edistäviä kurssien työtehtäviin liitettyjä harjoitus- ja projektitöitä.

Perusopinnot 90 opintopistettä
Ammattiopinnot 70 opintopistettä
Vapaasti valittavat opinnot 30 opintopistettä
Harjoittelu 30 opintopistettä
Opinnäytetyö 20 opintopistettä


Opinnäytetyön kuvaus

Konetekniikan koulutukseen liittyy oleellisesti opinnäytetyö, jossa pääset soveltamaan oppimiasi tietoja ja taitoja. Se on usein käytännön ongelmien ratkaisua ja toimii siltana sijoituttaessa työelämään. Opinnäytetyössä korostuu opiskelijan itsenäinen ote ja valmius suoriutua insinööritason tehtävistä. Töitä ohjaavat ammattikorkeakoulun kokeeneet opettajat ja elinkeinoelämän edustajat. Voit katsoa esimerkkejä opinnäytetöistä www.theseus.fi.


Uramahdollisuudet

Konetekniikan insinöörit ovat erittäin haluttuja työmarkkinoilla. Koulutuksen monipuoliset perusopinnot ja erikoistumisvaihtoehdot mahdollistavat laajan sijoittautumisen teollisuuteen ja elinkeinoelämään. Tyypilliset työtehtävät löytyvät insinööritoimistoista, sekä tuotannon ja teknisen kaupan tehtävistä. Kokemuksen myötä uramahdollisuudet monipuolistuvat vaativiin asiantuntijatehtäviin sekä esimies- ja johtotehtäviin.


Esimerkkejä tehtävänimikkeistä

•Automaatioinsinööri
•Tuotekehittelypäällikkö
•Suunnitteluinsinööri
•Projektipäällikkö
•Käyttöinsinööri
•Tuotantoinsinööri
•Laatuinsinööri
•Tekninen myyjä
•Ostoinsinööri


Jatko-opintomahdollisuudet

Konetekniikan insinööritutkinto (AMK) antaa vahvan perusvalmiuden insinöörin ammattiin. Voit myöhemmin syventää osaamistasi Turun ammattikorkeakoulussa suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK). Sinulla tulee olla perustutkinnon jälkeen kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeinen, korkeakoulututkintoa edeltävä työkokemus, jotta voit hakea YAMK koulutuksiin. Tarjolla on teknologiaosaamisen johtaminen, ympäristöteknologian ja meritekniikan YAMK koulutus.

Diplomi-insinööriksi tähtääville tarjotaan Turun ammattikorkeakoulun ja teknillisten yliopistojen yhteistyönä suunniteltuja opintopolkuja, mikä mahdollistaa DI-tutkinnon suorittamisen nopeasti ja joustavasti heti AMK-tutkinnon jälkeen.


Yhteystiedot

Opinto-ohjaaja
Johanna Gadd
Sähköposti: johanna.gadd(at)turkuamk.fi
Puhelin: +358 44 907 4554

Osaamistavoitteet

Koulutuksen opinnoissa kehittyvät työelämässä toimimiseen vaadittavat käytännön ”tekemisen” taidot. Näihin lukeutuvat erityisesti viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä tietojenkäsittelytaidot. Työelämässä tarvitaan jatkuvaa itsensä kehittämistä sekä työyhteisö- ja verkosto-osaamista. Näiden innovaatiokompetenssien lisäksi koulutuksessa painottuvat eri tekniikan alojen substanssiosaaminen sekä liiketoiminta-, laatu- ja ympäristö- sekä kansainvälisyysosaaminen.
Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijasta tulee oma-aloitteinen, työhön tarttuva, ryhmää rakentava, oppimiskykyinen, työtään ja työyhteisöään kehittävä insinööri, jolla on vahva suuntautumisen mukainen ammatti-identiteetti.

Koulutus antaa työmarkkinoilla tarvittavat perustiedot ja -taidot, joilla saa viranomaisten vaatimat, koulutuksen puolesta edellytetyt osaamiset sekä valmiudet oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia laaja-alaiseen ammatillisen osaamisen kehittämiseen sekä työelämässä tarvittaviin taitoihin kuten johtamiseen, tiimityö- ja verkostoitumistaitoihin, kriittiseen ajattelukykyyn sekä luovuuteen ja aloitteellisuuteen.

Pedagogiset toimintatavat

Opiskelu on monimuoto-opiskelua, joka toteutuu lähi- ja etäjaksojen muodossa sekä verkko-opintoina. Opintoja on mahdollisuus muokata omien osaamistavoitteiden suuntaan ja näin varmistaa oman osaamisen kehittyminen ja elinikäinen oppiminen. Erilaiset oppimis- ja kehittämistehtävät kytketään todelliseen ympäristöön; omaan työhön, organisaatioon tai yritykseen. Näissä tehtävissä opiskelija on aktiivinen toimija mm. miettien erilaisia haasteita ja ratkaisuja ja soveltaen niitä mahdollisuuksien mukaan käytäntöön. Opettajat toimivat oppimisen ohjaajina, jotka tukevat opiskelijan oppimisprosessia koko opintojen ajan.

Opiskelija voi myös tehdä opintojaan muissa korkeakouluissa Suomessa tai ulkomailla ja nämä opinnot voidaan sisällyttää osaksi Turun ammattikorkeakoulun tutkintoa. Mahdollisuudet kansainväliseen opiskelijavaihtoon eri puolille maailmaa ovat hyvät ja myös harjoittelun tekemistä ulkomailla tuetaan. Jokaiselle opiskelijalle on määritelty tutoropettaja, joka auttaa opintojen suunnittelussa.

Arviointi

Arvioinnin kohteena on osaaminen ja sen kehittyminen. Arviointimenetelmiä ja –kriteereitä käytetään monipuolisesti ja arviointiin tuodaan eri näkökulmia. Opettajan tekemän arvioinnin lisäksi voidaan käyttää vertaisarviointia, itsearviointia tai esim. toimeksiantajan tekemää arviointia. Yhtenä arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija oppii itse arvioimaan omaa osaamistaan ja kehittämään työskentelyään.

Arviointi voidaan toteuttaa monella eri tavalla ja se voi perustua esim. tentteihin, tehtävien ja laajojen oppimistehtävien tekemiseen tai projekteihin. Kunkin opintojakson arviointiperusteet on kuvattu yleisellä tasolla opinto-oppaassa ja tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Opintojaksojen arvosana ilmoitetaan numerona 0-5 tai sanallisena arviona hyväksytty/hylätty. Tämän lisäksi opiskelija tai opiskelijaryhmä saa usein myös suullista tai kirjallista palautetta, jonka avulla opiskelija oppii tuntemaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.