Skip to main content

Mathematics I (3 cr)

Code: 5101034-3008

General information


Enrollment

05.08.2023 - 04.09.2023

Timing

04.09.2023 - 01.12.2023

Number of ECTS credits allocated

3 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Engineering and Business

Campus

Kupittaa Campus

Teaching languages

 • Finnish

Seats

0 - 65

Degree programmes

 • Degree Programme in Construction and Municipal Engineering, BCM

Teachers

 • Suvi Aittapelto

Groups

 • PRAKMS23
 • 04.09.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka I 5101034-3008
 • 08.09.2023 12:00 - 14:00, Matematiikka I 5101034-3008
 • 11.09.2023 10:00 - 12:00, Matematiikka I 5101034-3008
 • 13.09.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka I 5101034-3008
 • 20.09.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka I 5101034-3008
 • 21.09.2023 12:00 - 14:00, Matematiikka I 5101034-3008
 • 27.09.2023 12:30 - 14:45, Matematiikka I 5101034-3008
 • 28.09.2023 12:00 - 13:00, Matematiikka I 5101034-3008
 • 02.10.2023 10:00 - 12:00, Matematiikka I 5101034-3008
 • 04.10.2023 13:00 - 15:00, Matematiikka I 5101034-3008
 • 09.10.2023 10:00 - 12:00, Matematiikka I 5101034-3008
 • 11.10.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka I 5101034-3008
 • 23.10.2023 10:00 - 11:30, Matematiikka I 5101034-3008
 • 26.10.2023 09:00 - 10:00, Matematiikka 1
 • 30.10.2023 10:00 - 12:00, Matematiikka I 5101034-3008
 • 31.10.2023 10:00 - 11:00, Matematiikka I
 • 01.11.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka I
 • 06.11.2023 10:00 - 12:00, Matematiikka I
 • 14.11.2023 10:15 - 11:15, Matematiiikka 1 5101034-3008
 • 15.11.2023 12:30 - 14:00, Matematiikka I
 • 01.12.2023 11:35 - 11:50, Kokeen palautus

Objective

Opiskelija suoriutuu muissa aineissa jo opiskelun alussa esiintyvistä matemaattisista tehtävistä. Opintojakso on osittain peruskoulun matematiikan kertausta mm. reaalilukujen ja polynomien laskutoimitukset, potenssit ja juuret, laatumuunnokset, ensimmäisen asteen yhtälöt, yhtälöparit, prosentti- ja korkolaskun perustehtävät. Tavoitteena on tältä osin erityisesti käytännön soveltamistaidon parantaminen. Lisäksi kurssin jälkeen opiskelija osaa sieventää yksinkertaisia murtolausekkeita, ratkaista toisen asteen yhtälön, tunnistaa eksponentiaalisen ja lineaarisen riippuvuuden, osaa tulkita funktion kuvaajia ja tuntee logaritmin käsitteen.

Evaluation scale

H-5