Siirry suoraan sisältöön

Sosionomikoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Sosionomi (AMK), Turku, S24

Sosionomi (AMK), Turku, verkko S24

Sosionomi (AMK), erillishaku, Loimaa, S24
Sosionomi (AMK), K24

Sosionomi (AMK), K24

Sosionomi (AMK), Turku, S23

Sosionomi (AMK), Turku, verkko S23
Sosionomi (AMK), K23

Sosionomi (AMK), Turku, S22

Sosionomi (AMK), Turku, verkko S22
Sosionomi (AMK), K22

Sosionomi (AMK), S21

Sosionomi (AMK), Turku, verkko K22

Sosionomi (AMK), Turku, verkko S21
Sosionomi (AMK), S20

Sosionomi (AMK), Salo, verkko K21

Sosionomi (AMK), Salo, verkko S20

Sosionomi (AMK), Turku, K21
Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 29.08.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 24.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Liisa Pirinen
 • Kaarina Rajala
Ryhmät
 • PSOSTK21
  Sosionomi (AMK), Turku, K21
 • PSOSTS21
  Sosionomi (AMK), Turku, S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida erilaisia asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä.

Sisältö

- palveluohjauksen menetelmät
- valtaistavat menetelmät
- narratiiviset menetelmät
- dialogisuus asiakastyössä
- kuntouttavan sosiaalityön menetelmät

Oppimateriaalit

Helminen, J. (toim.) 2016. Sosiaaliohjaus - lähtökohtia ja käytäntöjä. Helsinki: Edita.

Kananoja, A. ym. (toim.) 2017. Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma. (saatavilla e-kirjana) uudempi painos paperikirjana

Kari, O., Laakso, S. & Niskanen, T. 2020. Vammaistyön käsikirja. Helsinki: Sanoma Pro.

Karjalainen, Anna Liisa (toim.) 2019. Luovan toiminnan työtavat. Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kohti ikäystävällistä yhteiskuntaa. Iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistamistyöryhmän raportti. 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2020:16.https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162239

Linner Matikka, J. 2020. Seuraa punaista lankaa. Tunnista toimintamallisi ihmistyössä. Jyväskylä: PS-kustannus.

Näkki, P & Sayed, T. (Toim.) 2015. Asiakastyön menetelmiä sosiaalialalla. Helsinki: Edita. Luku teoksesta pdf-muodossa (Ohjaus keskusteluun perustuvana menetelmänä)

TIEKARTTA 2030. Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitys. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 2019:41

Zehner Minna (toim.) 2019. Näkökulmia palvelutarpeen arviointiin. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 144.saatavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/226365

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Yhteistoiminnallinen oppiminen
Pienryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus ja siihen liittyvät ennakkotehtävät 2 op (ennakkotehtävät on palautettava opintojakson päättymiseen mennessä)
Oppimistehtävä 3 op

Sisällön jaksotus

Toteutuu tiistaisin

29.8.2023 klo 9-11.30: Orientoituminen Aikuissosiaalityön moduuliin 2 sekä opintojakson Aikuissosiaalityön työmenetelmät jakson aloitus. Oppimistehtävän ohjeistus. Aikuissosiaalityön menetelmällisyys. Oman käyttöteorian rakentaminen / LP, KR (läsnäolovelvollisuus)


5.9.2022 klo 9.00 -14.00 Palveluohjaus, /LP
klo 14-16 Oppimistehtävän työstäminen, itsenäinen työskentely.

19.9.2022 Linnankatu 9 B 14, 2.krs., klo 8-9.45 tutustuminen Kulttuuripajatoimintaan (SosPed), (läsnäolovelvollisuus)
klo 12-14 Toipumisorientaatio/KR
klo 14-16 Oppimistehtävän työstäminen, itsenäinen työskentely.

3.10.2022 Klo 9.00-16.00 Itsenäinen työskentely ja RAI -oppimistehtävä/vanhussosiaalityö

17.10.23 Klo 9-14 Valitun menetelmän esittely, menetelmämessut /LP. KR (läsnäolovelvollisuus)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävän 3 op.(hyl, T1-K5) 1. palautus 20.10.2023 ja 2. palautus on 17.04.2024.
Ennakkotehtävät (hyl./hyv.) on palautettava opintojakson päättymiseen mennessä.
Läsnäolovelvollisuus (ks. edellä).

Hylätty (0)

Arviointikriteerit - hylätty (0)

Opiskelija ei osaa nimetä ja/tai kuvata asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja menetelmiä. Opiskelija ei ole tehnyt oppimistehtävää tai tehtävä ei täytä hyväksytyn suorituksen kriteerejä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)

T1= Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla tyydyttävästi asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä. Hän kuvaa omaa mielenkiintoaan menetelmiä kohtaan niukasti ja pohdinta sekä lähteiden käyttö on tyydyttävällä tasolla.
Englanniksi

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)

H3= Opiskelija osaa hyvin soveltaa ja arvioida erilaisia asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä. Hän kuvaa omaa mielenkiintoaan menetelmiä kohtaan laaja-alaisesti. Hän liittää monipuolisesti lähdeviitteitä omaan tekstiinsä. Hän osaa perustella pohdintojaan hyvin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

K5 = Opiskelija osaa monipuolisesti ja syvällisesti soveltaa ja arvioida erilaisia asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä. Hän kuvaa omaa mielenkiintoaan menetelmiä kohtaan kiitettävästi. Hän on perehtynyt syvällisesti asiakastyön teoreettisia työorientaatioihin ja työmenetelmiin ja osaa liittää lähdeviitteitä kiitettävästi omaan tekstiinsä. Hän osaa syvällisesti ja teoreettisesti perustella valitsemiaan menetelmiä, ja hän suhtautuu innovatiivisesti menetelmällisyyteen.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 30.08.2023

Ajoitus

30.08.2023 - 27.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Riina Riihimäki
 • Liisa Pirinen
 • Kaarina Rajala
Ryhmät
 • PSOSK21V
  Sosionomi (AMK), Salo, verkko K21

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida erilaisia asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä.

Sisältö

- palveluohjauksen menetelmät
- valtaistavat menetelmät
- narratiiviset menetelmät
- dialogisuus asiakastyössä
- kuntouttavan sosiaalityön menetelmät

Oppimateriaalit

Helminen, J. (toim.) 2016. Sosiaaliohjaus - lähtökohtia ja käytäntöjä. Helsinki:Edita.

Kananoja, A. ym. (toim.) 2017. Sosiaalityön käsikirja. Helsinki:Tietosanoma. (saatavilla e-kirjana) .

Kari, O., Laakso, S. & Niskanen, T. 2020. Vammaistyön käsikirja. Helsinki: Sanoma Pro.

Karjalainen, A-L. (toim.) 2019. Luovan toiminnan työtavat. Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle. Jyväskylä: PS-kustannus.

Karjalainen, P., Kivipelto, M, Liukko, E. & Muurinen, H. 2021. Osallisuutta ja toimintakykyä vahvistava aikuissosiaalityö- opas ammattilaisille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjaus 1/2021. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-648-0

Kohti ikäystävällistä yhteiskuntaa. Iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistamistyöryhmän raportti. 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2020:16.https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162239

Linner Matikka, J. 2020. Seuraa punaista lankaa. Tunnista toimintamallisi ihmistyössä. Jyväskylä: PS-kustannus.

Näkki, P. & Sayed, T. (Toim.) 2015. Asiakastyön menetelmiä sosiaalialalla. Helsinki: Edita.

Tiekartta 2030. Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitys.STM raportteja ja muistioita 2019:41.

Zehner, M. (toim.) 2019. Näkökulmia palvelutarpeen arviointiin. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 144. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/226365

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Yhteistoiminnallinen oppiminen
Pienryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus ja siihen liittyvät ennakkotehtävät 2 op (ennakkotehtävät on palautettava opintojakson päättymiseen mennessä)
Oppimistehtävä 3 op

Sisällön jaksotus

30.8.2023 klo 8-10 zoom: https://turkuamk.zoom.us/j/67341174006 : Orientoituminen Aikuissosiaalityön moduuliin 2 sekä opintojakson Aikuissosiaalityön työmenetelmät jakson aloitus. Oppimistehtävän ohjeistus. Aikuissosiaalityön menetelmällisyys.Itsenäinen työskentely: THL:n RAI-verkkokurssit 1 ja 2, joista todistukset palautetaan Itslearning -palautuslaatikkoon. / LP, KR (läsnäolovelvollisuus)
6.9. 2023 klo 8-10: Palveluohjaus /LP
13.9.2023 klo 8-10:Toipumisorientaatio / KR
20.9.2023 klo 8-10 Yhden oman etukäteen valitun menetelmän esittely (PP-esitys, palautus 19.9.) pienryhmälle/LP ja KR. (läsnäolovelvollisuus) Katso oppimistehtävän ohjeistus. Oppimistehtävän palautus 27.9.2023

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävän 3 op.(hyl, T1-K5) 1. palautus 27.9.2023 ja 2. palautus on 30.03.2024.
Ennakkotehtävät (hyl./hyv.) on palautettava opintojakson päättymiseen mennessä.
Läsnäolovelvollisuus (ks. edellä).

Hylätty (0)

Arviointikriteerit - hylätty (0)

Opiskelija ei osaa nimetä ja/tai kuvata asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja menetelmiä. Opiskelija ei ole tehnyt oppimistehtävää tai tehtävä ei täytä hyväksytyn suorituksen kriteerejä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)

T1= Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla tyydyttävästi asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä. Hän kuvaa omaa mielenkiintoaan menetelmiä kohtaan niukasti ja pohdinta sekä lähteiden käyttö on tyydyttävällä tasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)

H3= Opiskelija osaa hyvin soveltaa ja arvioida erilaisia asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä. Hän kuvaa omaa mielenkiintoaan menetelmiä kohtaan laaja-alaisesti. Hän liittää monipuolisesti lähdeviitteitä omaan tekstiinsä. Hän osaa perustella pohdintojaan hyvin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

K5 = Opiskelija osaa monipuolisesti ja syvällisesti soveltaa ja arvioida erilaisia asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä. Hän kuvaa omaa mielenkiintoaan menetelmiä kohtaan kiitettävästi. Hän on perehtynyt syvällisesti asiakastyön teoreettisia työorientaatioihin ja työmenetelmiin ja osaa liittää lähdeviitteitä kiitettävästi omaan tekstiinsä. Hän osaa syvällisesti ja teoreettisesti perustella valitsemiaan menetelmiä, ja hän suhtautuu innovatiivisesti menetelmällisyyteen.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 16.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

26 - 35

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kaarina Rajala
 • Anssi Lähde
Ryhmät
 • PSOSS21V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida erilaisia asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä.

Sisältö

- palveluohjauksen menetelmät
- valtaistavat menetelmät
- narratiiviset menetelmät
- dialogisuus asiakastyössä
- kuntouttavan sosiaalityön menetelmät

Oppimateriaalit

Helminen, J. (toim.) 2016. Sosiaaliohjaus - lähtökohtia ja käytäntöjä. Helsinki:Edita.

Kananoja, A. ym. (toim.) 2017. Sosiaalityön käsikirja. Helsinki:Tietosanoma. (saatavilla e-kirjana) .

Kari, O., Laakso, S. & Niskanen, T. 2020. Vammaistyön käsikirja. Helsinki: Sanoma Pro.

Karjalainen, A-L. (toim.) 2019. Luovan toiminnan työtavat. Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle. Jyväskylä: PS-kustannus.

Karjalainen, P., Kivipelto, M, Liukko, E. & Muurinen, H. 2021. Osallisuutta ja toimintakykyä vahvistava aikuissosiaalityö- opas ammattilaisille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjaus 1/2021. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-648-0

Kohti ikäystävällistä yhteiskuntaa. Iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistamistyöryhmän raportti. 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2020:16.https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162239

Linner Matikka, J. 2020. Seuraa punaista lankaa. Tunnista toimintamallisi ihmistyössä. Jyväskylä: PS-kustannus.

Näkki, P. & Sayed, T. (Toim.) 2015. Asiakastyön menetelmiä sosiaalialalla. Helsinki: Edita.

Tiekartta 2030. Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitys.STM raportteja ja muistioita 2019:41.

Zehner, M. (toim.) 2019. Näkökulmia palvelutarpeen arviointiin. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 144. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/226365
Englanniksi

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Yhteistoiminnallinen oppiminen
Pienryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus ja siihen liittyvät ennakkotehtävät 2 op (ennakkotehtävät on palautettava opintojakson päättymiseen mennessä)
Oppimistehtävä 3 op

Sisällön jaksotus

18.1. 2024 klo 16-18: Orientoituminen Aikuissosiaalityön moduuliin 2 sekä opintojakson Aikuissosiaalityön työmenetelmät jakson aloitus. Aikuissosiaalityön menetelmällisyys. Arvioitavan oppimistehtävän ohjeistus. Itsenäisen työskentelyn ja ennakkotehtävien ohjeet. /KR, AL (läsnäolovelvollisuus), Tiina Laakso ja Sirppa Kinos (ja Meeri Rusi).
25.1. 2024 klo16-18: Palveluohjaus (myös ennakkotehtävä) KR
1.2.2024 klo 16-18:Toipumisorientaatio (myös ennakkotehtävä) / KR
8.2.2024 klo16-18: Itsenäinen työskentely:RAI -verkkokurssit/vanhussosiaalityö (itsenäiset tehtävät)
15.2.2023 klo 16-18 Yhden oman etukäteen valitun menetelmän esittely (PP-esitys, palautus 13.2. klo 16) pienryhmälle KR. (läsnäolovelvollisuus) Katso oppimistehtävän ohjeistus. Oppimistehtävän palautus 16.2.2024
HUOM! Lisäksi:
Webinaari Näkökulmia sosiaalisen kuntoutuksen moniulotteisuuteen 14.2. klo 9-12 (osallistujamäärä on ilmoitettava aloituspäivänä)
https://www.sosiaalialanamkverkosto.fi/verkostopaivat-ja-seminaarit/

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavan oppimistehtävän 3 op (hyl, T1-K5) 1. palautus 16.2.2024 ja 2. palautus on 12.8.2024.
Ennakkotehtävät/itsenäiset tehtävät (hyl./hyv.) on palautettava viimeistään opintojakson päättymiseen mennessä (16.2.2024 mennessä).
Läsnäolovelvollisuus (ks. edellä).

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa nimetä ja/tai kuvata asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja menetelmiä. Opiskelija ei ole tehnyt oppimistehtävää tai tehtävä ei täytä hyväksytyn suorituksen kriteerejä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

T1= Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla tyydyttävästi asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä. Hän kuvaa omaa mielenkiintoaan menetelmiä kohtaan niukasti ja pohdinta sekä lähteiden käyttö on tyydyttävällä tasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

H3= Opiskelija osaa hyvin soveltaa ja arvioida erilaisia asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä. Hän kuvaa omaa mielenkiintoaan menetelmiä kohtaan laaja-alaisesti. Hän liittää monipuolisesti lähdeviitteitä omaan tekstiinsä. Hän osaa perustella pohdintojaan hyvin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

K5 = Opiskelija osaa monipuolisesti ja syvällisesti soveltaa ja arvioida erilaisia asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä. Hän kuvaa omaa mielenkiintoaan menetelmiä kohtaan kiitettävästi. Hän on perehtynyt syvällisesti asiakastyön teoreettisia työorientaatioihin ja työmenetelmiin ja osaa liittää lähdeviitteitä kiitettävästi omaan tekstiinsä. Hän osaa syvällisesti ja teoreettisesti perustella valitsemiaan menetelmiä, ja hän suhtautuu innovatiivisesti menetelmällisyyteen

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 22.02.2024

Ajoitus

15.02.2024 - 11.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

36 - 45

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Katri Viippo
 • Tiina Laakso
Vastuuopettaja

Tiina Laakso

Ryhmät
 • PSOSTK22
  Sosionomi (AMK), Turku, K22
 • PSOSTS22
  Sosionomi (AMK), Turku, S22

Tavoitteet

· tunnet hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevat palvelujärjestelmät ja sosiaaliturvan
· osaat soveltaa työssä palveluihin ja etuuksiin liittyvää säädöspohjaa
· osaat toimia sosiaalisen asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa ja edistää asiakkaan turvaverkostojen toimintaa

Sisältö

· aikuissosiaalityön keskeiset asiakasryhmät ja palvelujärjestelmät
· työskentelyä ohjaava säädöspohja
· asiakasryhmien sosiaaliturva
· moniammatillinen ja monialainen yhteistyö
· sosiaalipalveluiden laadun ja vaikuttavuuden arviointi sekä kehittäminen

Oppimateriaalit

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 29.6.2021/612

https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/palvelujarjestelma

Oppimateriaali oman asiakasryhmän mukaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävän ensimmäinen palautus 11.4.2024.

Toinen palautus 7.9.2024

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus ja THL väkivaltakurssi 1 op
Oppimistehtävä 4 op

Sisällön jaksotus

22.2.2024 Itsenäinen työskentely. Tutustuminen opintojakson tavoitteisiin ja toteutukseen. Oppimistehtävään tutustuminen ja oman asiakasryhmän valinta. THL väkivaltakurssin tekeminen (ohjeistus itsissä).
29.2.2024 klo 9-14 Opintojakson aloitus. oppimistehtävän pienryhmiin jako, orientaatioluento. Asiakkaan palvelutarpeiden arviointi palveluiden lähtökohtana. TL, KV
klo 14-16 Oppimistehtävän hahmottelua pienryhmässä, työnjaosta ja haastateltavien hankinnasta sopiminen.
7.3.2024 klo 9-14 Palvelujen sisällöt ja niiden hyvinvointimerkitykset - miten arvioidaan vaikuttavuutta ja hyvinvointivaikutuksia? KV
14.3.2024 Oppimistehtävän työstäminen pienryhmissä, pienryhmät kokoontuvat itsenäisesti.
21.3.2024 Oppimistehtävän työstäminen pienryhmissä, pienryhmät kokoontuvat itsenäisesti.
28.3.2024 klo 9-14 Moniammatillinen työskentely. Järjestöjen rooli palveluiden järjestämisessä / TL, KV + vierailijat. Itsenäinen työskentely pienryhmissä klo 14-16
4.4.2024 klo 9-15 Oppimistehtävien esitysseminaari: PP-esitys ja simulaatio (pakollinen läsnäolo) / TL, KV

11.4.2024 Oppimistehtävän viimeistely ja palautus.

Opintojakson aikana itsenäinen työskentely THLn väkivaltakurssin osalta . Verkkomateriaali ja linkki on ITSissä. THLn kurssin suoritusaika ajoittuu jakson sisälle, kesto n. 5 tuntia. THL lähettää tästä opiskelijalle todistuksen (PDF). Mikäli sinulla on THLn kurssi jo suoritettuna, talleta todistus ITSin palautuslaatikkoon.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävän arviointi K5-Hyl.

Arviointikriteerit: Arviointi T1-K5.
(1) Raportin rakenne ja johdonmukaisuus (tehtävän anto)
(2) Teoreettiset lähtökohdat (taustatieto, käsitteet, lähteet)
(3) Työn sisältö (osiot 1-4 & lähteet)
(4) Pohdinta (perustelut ja kriittinen tarkastelu)
(5) Muotoseikat (kieli, AMKn/MESSIn kirjoitusohjeet)

THLn verkkokurssi Hyväksytty

Hylätty (0)

- Opiskelija ei tunne aikuistyön asiakasryhmään liittyvää säädöspohjaa
- Opiskelija ei osaa kuvata asiakasryhmän palvelujärjestelmää
- Opiskelija ei tunne aikuistyön asiakasryhmien (asiakasryhmän?) toimeentuloturvaa
- Opiskelija ei osaa kuvata aikuistyön asiakasryhmän palveluja, moniammatillisen työn toteutumista, palvelujen arvioinnin ja vaikuttavuuden toteuttamista eikä nimetä kehittämiskohteita
- Opiskelija ei osaa kuvata konkreettisesti sosionomin työtehtäviä asiakasryhmän palvelujärjestelmässä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Opiskelija tuntee valittuun aikuistyön asiakasryhmään liittyvän säädöspohjan
- Opiskelija osaa etsiä ja käyttää tilastotietoa valitsemansa asiakasryhmän kuvaamiseen
- Opiskelija osaa kerätä asiakkaalta hyvinvointitietoa
- Opiskelija osaa etsiä teoriatietoa valitsemastaan asiakasryhmästä
- Opiskelija osaa kuvata valitsemansa aikuistyön asiakasryhmän palvelujärjestelmää ja toimeentuloturvaa
- Opiskelija tietää moniammatillisen työn perustaa
- Opiskelija tietää, mitä palvelujen laadun arvioinnilla tarkoitetaan ja osaa kuvata palvelujen kehittämisen haasteita haastattelemansa asiakkaan tarpeiden näkökulmasta
- Opiskelija tuntee sosionomin kompetenssit

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- Opiskelija osaa kerätä asiakkaalta hyvinvointitietoa ja arvioida asiakkaan toimintakykyä arjessa saadun tiedon pohjalta
- Opiskelija osaa etsiä ajankohtaista teoriatietoa valitsemastaan asiakasryhmästä ja kuvata asiakasryhmän toimintakykyä ja hyvinvoinnin haasteita
- Opiskelija osaa kuvata valitsemansa aikuistyön asiakasryhmän palvelujärjestelmän kokonaisuutta kattavasti ja jäsentyneesti
- Opiskelija tuntee valitsemansa aikuistyön asiakasryhmän toimentuloturvan kokonaisuuden
- Opiskelija osaa kuvata moniammatillisen yhteistyön toteutumista
- Opiskelija osaa kuvata valitun aikuistyön asiakasryhmän palvelujen haasteita, ajankohtaisia kehittämissuunnitelmia (politiikkapaperit ja lainsäädäntömuutokset) ja tuntee vaikuttavuuden arviointia
- Opiskelija osaa arvioida sosionomin osaamista suhteessa valittuun asiakasryhmään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija osaa kerätä asiakkaalta hyvinvointitietoa, arvioida asiakkaan toimintakykyä arjessa ja arvioida palvelutarpeita saamansa tiedon pohjalta
- Opiskelija tuntee valittuun asiakasryhmään liittyvän säädöspohjan ja osaa soveltaa sitä asiakastapauksessa
- Opiskelija osaa käyttää Sotkanetin, Kelan ja muita tietokantoja asiakasryhmän kuvaamisessa
- Opiskelija osaa kuvata valitun aikuistyön asiakasryhmän toimintakykyä ja hyvinvoinnin haasteita hankkimansa näyttöön perustuvan teoriatiedon varassa
- Opiskelija osaa kuvata valitsemansa aikuistyön asiakasryhmän palvelujärjestelmän kokonaisuuden ja arvioida palvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta
- Opiskelija tuntee valitsemansa asiakasryhmän toimeentuloturvan kokonaisuuden ja osaa arvioida ajankohtaisia kehittämistarpeita/ kehittämissuunnitelmia
- Opiskelija osaa kuvata moniammatillisen työn toteutumista konkreettisesti
- Opiskelija osaa kuvata ja arvioida valitun aikuistyön asiakasryhmän palvelujen haasteita, ajankohtaisia kehittämissuunnitelmia (politiikkapaperit ja lainsäädäntömuutokset) ja tuntee vaikuttavuuden arviointia
- Opiskelija osaa arvioida sosionomin osaamista ja työtä suhteessa valittuun asiakasryhmään

Esitietovaatimukset

Valinnaiset asiakasryhmäkohtaiset opinnot voi aloittaa, kun opintoja on suoritettuna vähintään 60 opintopistettä. Opinnot suoritetaan kokonaisina moduuleina.

Ilmoittautumisaika

24.11.2023 - 27.02.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 14.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

46 - 55

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Katri Viippo
 • Tiina Laakso
Ryhmät
 • PSOSK22V
  Sosionomi (AMK), Salo, verkko K22
 • PSOSS22V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S22

Tavoitteet

· tunnet hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevat palvelujärjestelmät ja sosiaaliturvan
· osaat soveltaa työssä palveluihin ja etuuksiin liittyvää säädöspohjaa
· osaat toimia sosiaalisen asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa ja edistää asiakkaan turvaverkostojen toimintaa

Sisältö

· aikuissosiaalityön keskeiset asiakasryhmät ja palvelujärjestelmät
· työskentelyä ohjaava säädöspohja
· asiakasryhmien sosiaaliturva
· moniammatillinen ja monialainen yhteistyö
· sosiaalipalveluiden laadun ja vaikuttavuuden arviointi sekä kehittäminen

Sisällön jaksotus

Muutokset mahdollisia jakson alkuun asti.

27.2. 2024 klo16.00-18.00 Jakson aloitus. Jaksotehtävän ohjeistus. Mitä on palvelujärjestelmä osaaminen? TL(Ennakkotehtävä itsissä).
5.3 2024 klo 16.00-18.00 Palvelusisällöt ja niiden hyvinvointimerkitykset - miten arvioida hyvinvointivaikutuksia, KV
12.3.2024 klo 16.00-18.00 Sosiaalipalvelujen vaikuttavuus / KV
19.3.2024 klo 16.00-18.00. Moniammatillinen työskentely & järjestöyhteistyö palvelujen järjestämisessä / TL
26.3. 2024 THL väkivaltakurssi, Itsenäistä työskentelyä.
2.4.2024 klo 16.00-18.00 Jaksotehtävän purku / Jakson opettajat /TL, KV
9.4.2024 klo 16.00-18.00 Jaksotehtävän purku / Jakson opettajat /TL, KV

Opintojakson aikana itsenäinen työskentely THL väkivaltakurssin osalta . Verkkomateriaali ja linkki on ITSissä. THLn kurssin suoritusaika ajoittuu jakson sisälle, kesto n. 5 tuntia ja THL lähettää tästä opiskelijalle todistuksen (PDF). Mikäli sinulla on THLn kurssi suoritettuna, talleta todistus ITSin palautuslaatikkoon.

Jaksotehtävän palautus:
1. palautus 9.4.2024
2. palautus 7.9.2024

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävän arviointi K5-Hyl.

Arviointikriteerit: Arviointi T1-K5.
(1) Raportin rakenne ja johdonmukaisuus (tehtävän anto)
(2) Teoreettiset lähtökohdat (taustatieto, käsitteet, lähteet)
(3) Työn sisältö (osiot 1-4 & lähteet)
(4) Pohdinta (perustelut ja kriittinen tarkastelu)
(5) Muotoseikat (kieli, AMKn/MESSIn kirjoitusohjeet)

THLn verkkokurssi Hyväksytty

Esitietovaatimukset

Valinnaiset asiakasryhmäkohtaiset opinnot voi aloittaa, kun opintoja on suoritettuna vähintään 60 opintopistettä. Opinnot suoritetaan kokonaisina moduuleina.

Ilmoittautumisaika

09.10.2023 - 16.01.2024

Ajoitus

11.01.2024 - 25.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

36 - 45

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kaarina Rajala
 • Sirppa Kinos
Ryhmät
 • PSOSTK22
  Sosionomi (AMK), Turku, K22
 • PSOSTS22
  Sosionomi (AMK), Turku, S22

Tavoitteet

· osaat ennakoida hyvinvointipalveluiden muutossuuntia, analysoida hyvinvoinnin paikallisia haasteita ja pystyt osallistumaan palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen
· osaat analysoida epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavia rakenteita ja prosesseja alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
· osaat soveltaa teoreettisia työorientaatioita aikuistyössä

Sisältö

· sosiaalityön työorientaatiot
· sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön määrittely ja toimintakentät
· hyvinvointi- ja terveyserot
· hyvinvointipalveluiden järjestämisen haasteet

Oppimateriaalit

(1) Karvonen, S., Kestilä, L. & Saikkonen, P. (toim.) 2022. Suomalaisten hyvinvointi 2022. Helsinki: THL.
Saatavilla: https://www.julkari.fi/handle/10024/145692

(2) Karjalainen, P., Kivipelto, M., Liukko, E. & Muurinen, H. 2021. Osallisuutta ja toimintakykyä vahvistava aikuissosiaalityö. 1/2021. Helsinki: THL.
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/142555/URN_ISBN_978-952-343-648-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

(3) Vesa, S., Santalahti, V., Nieminen, V., Nikunlaakso, R., Reuna, K., Niemi, M., Ketonen, E-L., Kouvonen, A., Lintula, L., Salo, P., Luukkainen, K., Salenius, M. & Oksanen, T. 2020. Sosiaalinen hyvinvointi ja sen tiedolla johtaminen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisuja 2020:52. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. Saatavilla: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162555/VNTEAS_2020_52.pdf.
Tenttiin lisäksi luennot (18.1.24).

Opetusmenetelmät

Yksilötyöskentely
Kirjallisuusperusteinen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tentti: To 8.2.2024 klo 10-12 /KRajala
1. uusintatentti: To 28.3.2024 klo 14-16 ICT city Gamma B1026. (HUOM MUUTTUNUT AIKA JA PAIKKA) /Kinos.
2. uusintatentti: To 29.8.2024 klo 10-12 /SKinos

HUOM! Ilmoittaudu uusintatenttiin sähköpostilla Sirppa Kinokselle vähintään 2 vk ennen tenttiajankohtaa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Tutkiva oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävä: Perehdy hyvinvointialueesi (esim. Varha) hyvinvointipalveluiden strategisiin tavoitteisiin ja keskeisiin mittareihin.
Varhan talousarvio- ja suunnitelma 2024-2026: https://varha-julkaisu.triplancloud.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=209356&version=1

Tee ennakkotehtävä 17.1.24 mennessä. Perehtymisen jälkeen merkitse tehtävä Itslearningissa suoritetuksi.

Sisällön jaksotus

To 18.1.2024 klo 9-10 Opintojakson aloitus KR, SK. 10.15-11.30 Terveyden epätasainen jakautuminen KR. 12.30-14 Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus SK.

To 8.2.2024 klo 10-12 Kirjatentti KR kampuksella.
Ke 14.2.2024 klo 9-12 Näkökulmia sosiaalisen kuntoutuksen moniulotteisuuteen -webinaari. Sosiaalialan AMK-verkoston järjestämään webinaariin osallistuvat lähes kaikki AMK:t Suomessa. Linkkejä rajoitetttu määrä, siksi osallistuminen toteutuu päiväryhmän osalta kampuksella. Ohjelma ym. tarkemmat tiedot Itslearningissa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintä opettajien kanssa sähköpostitse.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti (4 op) hyl./T1-K5.
Ennakkotehtävä ja luennot 18.1.24 (1 op).

Hylätty (0)

- et tunnista hyvinvointipalveluiden muutossuuntia etkä hyvinvoinnin paikallisia haasteita
- epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavat rakenteet ja prosessit eri tasoilla jäävät hahmottumatta
- tunnistat heikosti teoreettisia työorientaatioita aikuistyössä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- tunnistat joitakin hyvinvointipalveluiden muutossuuntia ja hyvinvoinnin paikallisia haasteita
- hahmotat joitakin epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavia rakenteita ja prosesseja eri tasoilla
- tiedät teoreettisia työorientaatioita aikuistyössä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- osaat ennakoida hyvinvointipalveluiden muutossuuntia ja analysoida hyvinvoinnin paikallisia haasteita
- osoitat ymmärtäväsi epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavia rakenteita ja prosesseja eri tasoilla
- tunnet erilaisia teoreettisia työorientaatioita aikuistyössä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- osaat arvioida kriittisesti hyvinvointipalveluiden muutossuuntia ja analysoida hyvinvoinnin paikallisia haasteita
- osaat analysoida epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavia rakenteita ja prosesseja eri tasoilla
- tunnet erilaisia teoreettisia työorientaatioita aikuistyössä ja osaat soveltaa niitä.

Esitietovaatimukset

Valinnaiset asiakasryhmäkohtaiset opinnot voi aloittaa, kun opintoja on suoritettuna vähintään 60 opintopistettä. Opinnot suoritetaan kokonaisina moduuleina.

Ilmoittautumisaika

09.10.2023 - 18.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 13.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

46 - 55

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sirppa Kinos
 • Anssi Lähde
Ryhmät
 • PSOSK22V
  Sosionomi (AMK), Salo, verkko K22
 • PSOSS22V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S22

Tavoitteet

· osaat ennakoida hyvinvointipalveluiden muutossuuntia, analysoida hyvinvoinnin paikallisia haasteita ja pystyt osallistumaan palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen
· osaat analysoida epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavia rakenteita ja prosesseja alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
· osaat soveltaa teoreettisia työorientaatioita aikuistyössä

Sisältö

· sosiaalityön työorientaatiot
· sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön määrittely ja toimintakentät
· hyvinvointi- ja terveyserot
· hyvinvointipalveluiden järjestämisen haasteet

Oppimateriaalit

(1) Kestilä, L. & Karvonen, S. , Saikkonen, P. 2022. Suomalaisten hyvinvointi 2022. Helsinki: THL. Saatavilla: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-996-2.

(2) Karjalainen, P., Kivipelto, M., Liukko, E. & Muurinen, H. 2021. Osallisuutta ja toimintakykyä vahvistava aikuissosiaalityö. 1/2021. Helsinki: THL. Saatavilla:
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/142555/URN_ISBN_978-952-343-648-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

(3) Vesa, S.; Santalahti, V.; Nieminen, V.; Nikunlaakso, R.; Reuna, K.; Niemi, M.; Ketonen, E-L.; Kouvonen, A.; Lintula, L.; Salo, P.; Luukkainen, K.; Salenius, M. & Oksanen, T. 2020. Sosiaalinen hyvinvointi ja sen tiedolla johtaminen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisuja 2020:52. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. Saatavilla: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162555/VNTEAS_2020_52.pdf

Myös luennot kuuluvat tenttimateriaaliin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

1. Uusintatenttipäivä: 14.5.2024 klo 16-18.
2. Uusintatenttipäivä: 27.8.2024 klo 16-18.
Ensimmäiseen tenttikertaan ei tarvitse ilmoittautua. Ilmoittaudu uusintatenttiin jakson vastuuopettajalle 2 viikkoa ennen uusintatenttipäivää sähköpostilla.

Ensimmäinen tenttikerta aukeaa suoritettavaksi 13.2.2024 klo 16-18 Itslearningissa. Tentti suoritetaan valvottuna ryhmätenttinä (3-4 osallistujaa) Zoomissa. Toimiva kamera on välttämätön edellytys tenttiin osallistumiselle. Ryhmät arvotaan tenttitilaisuuden alussa. Tentin päätteeksi jokainen palauttaa henkilökohtaisen reflektiopaperin, jossa arvioi omaa ja muiden ryhmän jäsenten panostusta ja suoritusta.  

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Kirjallisuusperusteinen yksilötyöskentely
Luento-opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Valvottu ryhmätentti ja yksilöllinen reflektiopaperi (4 op)
Ennakkotehtävä ja luento-opetus (1 op).

Ennakkotehtävä. Perehdy hyvinvointialueesi hyvinvointipalveluiden strategisiin tavoitteisiin ja keskeisiin mittareihin. Tee ennakkotehtävä ennen viikkoa 4 (ennen 22.1.24) ja merkitse se suoritetuksi Itslearningissa.
Esimerkiksi Varhan strategian vuosille 2022-2026 löydät osoitteesta:
file:///C:/Users/skinos/Downloads/Varsinais-Suomen%20hyvinvointialueen%20strategia%202022%20-%202026%20.pdf.
Tai perehdy tavoitteisiin ja mittareihin Varhan talousarviossa https://varha-julkaisu.triplancloud.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=209356&version=1.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa viikolla 3 (15.1.2024). Tee viimeistään silloin ennakkotehtävä.
Viikko 4: Perehdy Itslearningissa videoluentoon, jossa johdantoa aikuistyön opintoihin ja luentoa teemasta hyvinvointi- ja terveyserot Suomessa /Sirppa Kinos.
30.1.2024 klo 16-18 Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus /Anssi Lähde.
13.2.2024 klo 16-18 Valvottu ryhmätentti Zoomissa ja Itslearningissa.
Ke 14.2.2024 klo 9-12 Näkökulmia sosiaalisen kuntoutuksen moniulotteisuuteen -webinaari. Sosiaalialan AMK-verkoston järjestämään webinaariin osallistuvat lähes kaikki AMK:t Suomessa. Ohjelma ym. tarkemmat tiedot löytyvät Itslearningista.
Linkki webinaariin:
Zoom:
https://diak-fi.zoom.us/j/68032609189?pwd=cE9BV3FFTkZnYWVsQUhtNi9sN0QzZz09
ID: 680 3260 9189
Passcode: 438667

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintä tapahtuu opettajien kanssa sähköpostilla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti (4 op), hyl./ T1 - K5

Ennakkotehtävä ja osallistuminen luento-opetukseen (1 op), hyl. / hyv.

Hylätty (0)

- et tunnista hyvinvointipalveluiden muutossuuntia etkä hyvinvoinnin paikallisia haasteita
- epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavat rakenteet ja prosessit eri tasoilla jäävät hahmottumatta
- tunnistat heikosti teoreettisia työorientaatioita aikuistyössä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- tunnistat joitakin hyvinvointipalveluiden muutossuuntia ja hyvinvoinnin paikallisia haasteita
- hahmotat joitakin epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavia rakenteita ja prosesseja eri tasoilla
- tiedät teoreettisia työorientaatioita aikuistyössä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- osaat ennakoida hyvinvointipalveluiden muutossuuntia ja analysoida hyvinvoinnin paikallisia haasteita
- osoitat ymmärtäväsi epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavia rakenteita ja prosesseja eri tasoilla
- tunnet erilaisia teoreettisia työorientaatioita aikuistyössä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- osaat arvioida kriittisesti hyvinvointipalveluiden muutossuuntia ja analysoida hyvinvoinnin paikallisia haasteita
- osaat analysoida epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavia rakenteita ja prosesseja eri tasoilla
- tunnet erilaisia teoreettisia työorientaatioita aikuistyössä ja osaat soveltaa niitä.

Esitietovaatimukset

Valinnaiset asiakasryhmäkohtaiset opinnot voi aloittaa, kun opintoja on suoritettuna vähintään 60 opintopistettä. Opinnot suoritetaan kokonaisina moduuleina.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 09.11.2023

Ajoitus

09.11.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Päivi Myllymäki
 • Marjo Vähäkangas
Ryhmät
 • PSOSS23EN
  Degree Programme in Social Services, Early Childhood Education, S23

Tavoitteet

• tunnet sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä vuorovaikutustilanteissa
• osaat ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet
• osaat suunnitella ja arvioida vuorovaikutustasi eri tilanteissa
• tunnet erilaisia ihmiskäsityksiä ja ymmärrät ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkityksen asiakastyössä
• tunnet sosiaalialan asiakastyötä ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä

Sisältö

• ammatillinen vuorovaikutus ja dialogisuus
• etiikan käsite ja ammattietiikka
• laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
• sosiaalihuoltolaki

Oppimateriaalit

Talentia 2017. Work, Valus and ethics. Ethical guidelines for social welfare professionals (Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet): https://talentia.e-julkaisu.com/2019/ethical-guidelines/#page=1

Laws (Finlex)

Others still coming

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

14.12. Group exam
January 2023 Re-examination (individual exam)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Learning assignments: groupinterview and report, ethical simulations and
Lectures
Group exam

Sisällön jaksotus

Changes are possible till the start of the course

9.11.2023: 10-15 Introduction to course and assignments. Values and different views of human beings (arvot ja ihmiskäsitys)/PM & MV

16.11.2023: 10-15 Differences of professional and everyday communication, communication styles, verbal and non-verbal communication + Client-centered communication, speech acts, challenges in professional communication etc. (PM)

23.11.2022 10-15 Finnish laws (Social welfare act - Sosiaalihuoltolaki, Act on the status and the rights of patients - Laki asiakkaan asemasta ja oikeuksista) MV
Work methods in clientwork (Asiakastyön menetelmät)

30.11.2023 10-15 (PM, MV)
10-11.30 Values and professional ethics
12.30-15 Ethical simulations and discussions

7.12.2023 Personal worktime for assignments (Interviews)

14.12.2023: 10-15 (PM, MV)
10-11.30: Group exam in ITSlearning platform
12.30-14 Discussions on Interview assignments
14-15 Course finish and evaluation

Tuesday 13.2.2024 at 9.00-10-15 Retake exam / Online in ITSlearning

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.10.2023

Ajoitus

05.10.2023 - 10.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 65

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Liisa Pirinen
 • Sirppa Kinos
Ryhmät
 • PSOSTS23
  Sosionomi (AMK), Turku, S23

Tavoitteet

• tunnet sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä vuorovaikutustilanteissa
• osaat ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet
• osaat suunnitella ja arvioida vuorovaikutustasi eri tilanteissa
• tunnet erilaisia ihmiskäsityksiä ja ymmärrät ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkityksen asiakastyössä
• tunnet sosiaalialan asiakastyötä ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä

Sisältö

• ammatillinen vuorovaikutus ja dialogisuus
• etiikan käsite ja ammattietiikka
• laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
• sosiaalihuoltolaki

Oppimateriaalit

Juujärvi, S.; Myyry, L. & Pesso, K. 2007. Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Helsinki: Tammi.
Mönkkönen, K. 2018. Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminena sosiali- ja terveysalalla. Helsinki: Gaudeamus.
Vilen, M. ; Leppämäki, P. & Ekström, L. 2008. Vuorovaikutuksellinen tukeminen. Helsinki: WSOY.

Talentia 2017. Arki, arvot ja etiikka. Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet. https://talentia.lukusali.fi/#/reader/a6cd4fa0-38d8-11ed-90c9-00155d64030a

Sosiaalihuoltolaki.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.

Tenttimateriaali:
Mönkkönen, K. 2018. Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: Gaudeamus.

Opetusmenetelmät

Yksilötyöskentely
Pienryhmätyöskentely
Kirjallisuusperusteinen
Luento-opetusperusteinen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 10.11.2023 klo 10-11.30
1. uusintatentti 9.1.2024 9-10. Paikka: teoriatila muunto ICT_C3043 (ICT-City). Ilmoittaudu 2 viikkoa etukäteen sähköpostilla vastuuopettajalle.
2. uusintatentti 4.6.2024 9-10. Ilmoittaudu 2 viikkoa etukäteen sähköpostilla vastuuopettajalle. PAIKKA ICT C3043.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Toiminnallinen oppiminen
Tutkiva oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tentti ja lähiopetus yht. 3op
Sote-Plask 2 op

Sisällön jaksotus

OPINTOJAKSO TOTEUTETAAN LÄHIOPETUKSESSA KAMPUKSELLA (vkot 40-45)

Toteutussuunnitelman sisältöihin muutokset mahdollisia opintojakson alkuun saakka.

5.10.2023 klo 9-12 Jakson aloitus, Ammatillinen vuorovaikutus/ LP, SK.
5.10.2023 klo 14-16 Soteplask aloitus (HUOM! ALOITUSAIKA).

6.10. 2023 klo 9-11 Ammattietiikka LP.
6.10.2023 klo 12.30-15 (HUOM! ALOITUSAIKA) Nita Björklöfin,Nina Rantalaihon ja Sirppa Kinoksen Soteplask-tiimien yhteistä työskentelyä

12.10.2023 klo 9-11.30 SHL ja laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista SK
12.10. klo 13-16 Sote-Plask -tiimien itsenäistä työskentelyä.

13.10.2023 klo 12-15 Soteplask-tiimien itsenäistä työskentelyä.

26.10. klo 13-16 Soteplask-tiimien itsenäistä työskentelyä.

2.11. klo 13-16 Soteplask-tiimien itsenäistä työskentelyä

3.11. klo 13-16 Soteplask-tiimien itsenäistä työskentelyä.

9.11. klo 13-16 Soteplask-päätösseminaari (jakautuneena 2 ryhmään)

10.11.2023 Tentti klo 10-11.30 LP.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti T1-K5/hyl.

Sote-Plask hyv./hyl. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista sekä koko opiskelijaryhmän että tiimien työskentelyyn. Reklektiopaperit ja rästitehtävät viimeinen palautuspäivä 18.11.23 (2. palautus 1.12.23 ja 3. palautus 1.5.24).

Hylätty (0)

- opiskelija ei tunnista sosiaalialan perusarvoja eikä ammattieettisiä periaatteita
- hän ei osallistu aktiivisesti ja vastuullisesti vuorovaikutukseen Sote-Plask -ryhmässä
- hän ei osaa erottaa ammatillista vuorovaikutusta muunlaisesta vuorovaikutuksesta
- hän ei osaa soveltaa teoriatietoa käytännön toimintaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- opiskelija tietää sosiaalialan perusarvot ja ammattieettiset periaatteet
- hänellä on puutteita vastuullisuudessa ja aktiivisuudessa osallistuessaan Sote-Plask ryhmään
- hän osaa erottaa ammatillisen vuorovaikutuksen muunlaisesta vuorovaikutuksesta
- hänellä on haasteita soveltaa teoriatietoa käytännön toimintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- opiskelija tietää sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet sekä lainsäädännön, joka niitä määrittää.
- hän toimii vastuullisesti ja aktiivisesti Sote-Plask ryhmässä
- hän ymmärtää ammatillisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä ja osaa analysoida niitä
- hän osaa soveltaa teoriatietoa käytännön toimintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- opiskelija tietää sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet sekä lainsäädännön, joka niitä määrittää.
- hän toimii erittäin aktiivisesti ja vastuullisesti, muita osallistujia huomioiden, Sote-Plask ryhmässä
- hän ymmärtää ammatillisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä ja osaa analysoida niitä kiitettävästi
- hän osaa soveltaa teoriatietoa monipuolisesti käytännön toimintaan

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 18.10.2023

Ajoitus

18.10.2023 - 17.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Liisa Pirinen
 • Marjo Vähäkangas
Ryhmät
 • PSOSS23V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S23

Tavoitteet

• tunnet sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä vuorovaikutustilanteissa
• osaat ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet
• osaat suunnitella ja arvioida vuorovaikutustasi eri tilanteissa
• tunnet erilaisia ihmiskäsityksiä ja ymmärrät ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkityksen asiakastyössä
• tunnet sosiaalialan asiakastyötä ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä

Sisältö

• ammatillinen vuorovaikutus ja dialogisuus
• etiikan käsite ja ammattietiikka
• laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
• sosiaalihuoltolaki

Oppimateriaalit

Juujärvi, Soile; Myyry, Liisa & Pesso, Kaija 2007. Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Helsinki: Tammi.
Mönkkönen, K. 2018. Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminena sosiali- ja terveysalalla. Helsinki: Gaudeamus.
Talentia 2017. Arki, arvot ja etiikka. Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet.
https://talentia.e-julkaisu.com/2017/eettiset-ohjeet/
Vilén, M., Leppämäki, P. & Ekström, L. 2008. Vuorovaikutuksellinen tukeminen. 3. uudistettu painos. Helsinki: WSOY.

Tenttimateriaali:
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
Sosiaalihuoltolaki

Opetusmenetelmät

Yksilö- ja parityöskentely.
Oppimistehtäväperusteinen.
Simulaatioperusteinen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 15.11.2023
1. uusintatentti 29.11.2023. Ilmoittaudu uusintatenttiin sähköpostilla viikko ennen tenttiä molemmille opettajille.
2. uusintatentti 3.5.2024. Ilmoittaudu kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköpostilla Marjolle.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Tutkiva oppiminen.
Simulaatio-oppiminen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävä 3 op
Ensisijainen palautus 17.11.2023
Toinen palautus 15.12.2023
Viimeinen palautus 3.5.2024

Tentti 1 op
Lähiopetus ja simulaatiot 1 op. Simulaatioissa läsnäolovelvoite.

Sisällön jaksotus

Ke 18.10.2023 klo 14-16 Opintojakson aloitus. SHL & Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. MV
Ke 1.11.2023 klo 16-18 Ammatillinen vuorovaikutus ja ammattietiikka. Ennakkotehtävä (pakollinen). LP
Ke 15.11.2023 klo 14-15.30 Simulaatiot (läsnäolopakko), 15.30-16 Tentti /LP, MV

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä 3 op hyl./T1-K5.
Tentti 1 op hyl./hyv.
Lähiopetus 1 op (Simulaatioissa läsnäolopakko, ennakkotehtävä pakollinen).

Hylätty (0)

- opiskelija ei tunnista sosiaalialan perusarvoja eikä ammattieettisiä periaatteita
- hän ei osallistu aktiivisesti ja vastuullisesti vuorovaikutukseen simulaatioissa
- hän ei osaa erottaa ammatillista vuorovaikutusta muunlaisesta vuorovaikutuksesta
- hän ei osaa soveltaa teoriatietoa käytännön toimintaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- opiskelija tietää sosiaalialan perusarvot ja ammattieettiset periaatteet
- hänellä on puutteita vastuullisuudessa ja aktiivisuudessa osallistuessaan simulaatioihin
- hän osaa erottaa ammatillisen vuorovaikutuksen muunlaisesta vuorovaikutuksesta
- hänellä on haasteita soveltaa teoriatietoa käytännön toimintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- opiskelija tietää sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet sekä lainsäädännön, joka niitä määrittää.
- hän toimii vastuullisesti ja aktiivisesti simulaatioissa
- hän ymmärtää ammatillisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä ja osaa analysoida niitä
- hän osaa soveltaa teoriatietoa käytännön toimintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- opiskelija tietää sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet sekä lainsäädännön, joka niitä määrittää.
- hän toimii erittäin aktiivisesti ja vastuullisesti, muita osallistujia huomioiden, simulaatioissa
- hän ymmärtää ammatillisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä ja osaa analysoida niitä kiitettävästi
- hän osaa soveltaa teoriatietoa monipuolisesti käytännön toimintaan

Ilmoittautumisaika

09.10.2023 - 16.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 01.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

26 - 35

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Laura Närvi
 • Meeri Rusi
Ryhmät
 • AVOSOSERK24V
  Sosionomi (AMK), Salo, verkko K24

Tavoitteet

• tunnet sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä vuorovaikutustilanteissa
• osaat ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet
• osaat suunnitella ja arvioida vuorovaikutustasi eri tilanteissa
• tunnet erilaisia ihmiskäsityksiä ja ymmärrät ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkityksen asiakastyössä
• tunnet sosiaalialan asiakastyötä ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä

Sisältö

• ammatillinen vuorovaikutus ja dialogisuus
• etiikan käsite ja ammattietiikka
• laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
• sosiaalihuoltolaki

Oppimateriaalit

Tenttiin:
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000.

Mönkkönen, K. 2018. Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminen sosiali- ja terveysalalla. Helsinki: Gaudeamus.

Talentia 2017. Arki, arvot ja etiikka. Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet. https://talentia.lukusali.fi/#/reader/a6cd4fa0-38d8-11ed-90c9-00155d64030a

Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta (2011). ETENE-julkaisuja 32. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.
https://etene.fi/documents/1429646/1559058/ETENE-julkaisuja+32+Sosiaali-+ja+terveysalan+eettinen+perusta.pdf/13c517e8-6644-4fa5-8c5f-193cfdce9841

Viikkotehtävien materiaali.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely
oppimistehtäväperusteinen
ryhmätyöskentely

Opiskelijan tulee osallistua jakson aloitukseen 30.1. kello 16-18.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 12.3. 17- 17.45

Uusintatentti 10.4.2024 kello 17-18

Toinen uusintatentti syksyllä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

oppimistehtäväperusteinen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- oppimistehtävät (4 kpl) suoritetaan itsenäisesti ja sen jälkeen pienryhmissä
- Tentti ja oman sekä ryhmän toiminnan reflektointi

Sisällön jaksotus

30.1. 16-18 Opintojakson käynnistys. Oppimistehtävien antaminen. Laura Närvi
Linkki tapaamiseen:
https://turkuamk.zoom.us/j/64812361114?from=addon

Oppimistehtävän palautus viimeistään 11.3.2024.

12.3. 16-17 Oppimistehtävien käsittely ja 17- 17.45 TENTTI Meeri Rusi

Tehtävät suoritetaan ensin itsenäisesti ja sen jälkeen 3-4 henkilön ryhmissä. Tehtävät koostuvat neljästä osasta:
1. Ammatillinen vuorovaikutus 2. Lainsäädäntö 3. Ihmiskäsitys ja arvomaailma asiakastyössä. 4. Oman työn eettiset lähtökohdat ja tilanteet.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Viikkotehtävät 3 op
Tentti ja oman sekä ryhmän toiminnan reflektio 2 op

Hylätty (0)

Alla olevista useampi jää toteutumatta:
- opiskelija ei tunnista sosiaalialan perusarvoja eikä ammattieettisiä periaatteita
- hän ei tunnista ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkitystä asiakastyössä
- hän ei tunne sosiaalialan asiakastyötä ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä
- hän ei osallistu aktiivisesti ja vastuullisesti opintojakson pienryhmän toimintaan
- hän ei osaa erottaa ammatillista vuorovaikutusta muunlaisesta vuorovaikutuksesta

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- opiskelija tunnistaa vain joitakin sosiaalialan sosiaalialan perusarvoja ja ammattieettisiä periaatteita
- hänellä on haasteita havaita ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkitystä asiakastyössä
- hän tuntee vain pintapuolisesti sosiaalialan asiakastyötä ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä
- hän osallistuu melko aktiivisesti ja vastuullisesti opintojakson pienryhmän toimintaan
- hän tunnistaa joitakin ammatillisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- opiskelija tunnistaa keskeiset sosiaalialan sosiaalialan perusarvot ja ammattieettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä
- hänellä tunnistaa ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkityksen asiakastyössä
- hän tuntee sosiaalialan asiakastyötä ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä
- hän osallistuu aktiivisesti ja vastuullisesti opintojakson pienryhmän toimintaan
- hän tuntee ammatillisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- opiskelija tunnistaa keskeiset sosiaalialan sosiaalialan perusarvot ja ammattieettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä
- hänellä ymmärtää ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkityksen asiakastyössä ja tunnistaa niiden aiheuttamia haasteita
- hän tuntee sosiaalialan asiakastyötä ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä ja tunnistaa yhtymäkohtia lähialojen lainsäädäntöön
- hän osallistuu aktiivisesti ja vastuullisesti opintojakson pienryhmän toimintaan
- hän tuntee ammatillisen vuorovaikutuksen erityispiirteet

Ilmoittautumisaika

09.10.2023 - 07.03.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 12.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

46 - 55

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Laura Närvi
 • Meeri Rusi
Ryhmät
 • PSOSTK24
  Sosionomi (AMK), Turku, K24

Tavoitteet

• tunnet sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä vuorovaikutustilanteissa
• osaat ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet
• osaat suunnitella ja arvioida vuorovaikutustasi eri tilanteissa
• tunnet erilaisia ihmiskäsityksiä ja ymmärrät ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkityksen asiakastyössä
• tunnet sosiaalialan asiakastyötä ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä

Sisältö

• ammatillinen vuorovaikutus ja dialogisuus
• etiikan käsite ja ammattietiikka
• laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
• sosiaalihuoltolaki

Oppimateriaalit

Tenttiin:
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000.

Mönkkönen, K. 2018. Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminen sosiali- ja terveysalalla. Helsinki: Gaudeamus. Saatavissa e-kirjana.

Talentia 2017. Arki, arvot ja etiikka. Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet. https://talentia.lukusali.fi/#/reader/a6cd4fa0-38d8-11ed-90c9-00155d64030a

Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta (2011). ETENE-julkaisuja 32. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.
https://etene.fi/documents/1429646/1559058/ETENE-julkaisuja+32+Sosiaali-+ja+terveysalan+eettinen+perusta.pdf/13c517e8-6644-4fa5-8c5f-193cfdce9841

Viikkotehtävien materiaali.

Opetusmenetelmät

ryhmätyöskentely (tiimityöskentely)
yksilötyöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

11.4.2024 klo 9-10.30
1. uusintatentti 30.5.2024 klo 9-10.30
2. uusintatentti 24.10.2024 klo 9-10.30.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

oppimistehtäväperusteinen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- oppimistehtävät (3 kpl) suoritetaan pienryhmissä, ne puretaan tunneilla
- yksilötentti

Sisällön jaksotus

7.3. 2024 klo 9.00-11.30 Opintojakson aloitus. Meeri Rusi. Viikkotehtävän 1. käynnistys. Jako pienryhmiin. Klo 12.30-15.00 1. viikkotehtävän työstäminen pienryhmissä.

8.3.2024 klo 9-15.00 1. viikkotehtävän työstäminen pienryhmissä.

14.3.2024 klo 9.00-11.30 Meeri Rusi. 1. viikkotehtävän purku (ryhmä A). 2. viikkotehtävän käynnistys.
Klo 12.30-15.00 Meeri Rusi. 1. viikkotehtävän purku (ryhmä B). 2. viikkotehtävän käynnistys.

15.3.2024 klo 9-15.00 2. viikkotehtävän työstäminen pienryhmissä.

21.3.2024 klo 9.00-11.30 Laura Närvi. 2. viikkotehtävän purku (ryhmä A). 3. viikkotehtävän käynnistys.
Klo 12.30-15.00 Laura Närvi. 2. viikkotehtävän purku (ryhmä B). 3. viikkotehtävän käynnistys.

22.3.2024 klo 9-15 3. viikkotehtävän työstäminen pienryhmissä.

28.3.2024 klo 9-15 3. viikkotehtävän työstäminen pienryhmissä.

4.4.2024 klo 9.00-11.30 Laura Närvi 3. viikkotehtävän purku (ryhmä A).
Klo 12.30-15.00 3. viikkotehtävän purku (ryhmä B).

5.4.2024 klo 9-15 Itsenäinen työskentely: tenttiin valmistautuminen; reflektiopaperin kirjoittaminen (yksilötyö)

11.4.2024 klo 9.00 - 10.30 Tentti. Meeri Rusi ja Laura Närvi
12.4.2024 Reflektiopaperin palautus.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Viikkotehtävät 3 op
Tentti 2 op
Viikkotehtävien puruissa läsnäolovelvoite (enintään 1 poissaolo mahdollinen, ja se korvataan omalle ryhmälle)

Hylätty (0)

Alla olevista useampi jää toteutumatta:
- opiskelija ei tunnista sosiaalialan perusarvoja eikä ammattieettisiä periaatteita
- hän ei tunnista ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkitystä asiakastyössä
- hän ei tunne sosiaalialan asiakastyötä ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä
- hän ei osallistu aktiivisesti ja vastuullisesti opintojakson pienryhmän toimintaan
- hän ei osaa erottaa ammatillista vuorovaikutusta muunlaisesta vuorovaikutuksesta

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- opiskelija tunnistaa vain joitakin sosiaalialan sosiaalialan perusarvoja ja ammattieettisiä periaatteita
- hänellä on haasteita havaita ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkitystä asiakastyössä
- hän tuntee vain pintapuolisesti sosiaalialan asiakastyötä ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä
- hän osallistuu melko aktiivisesti ja vastuullisesti opintojakson pienryhmän toimintaan
- hän tunnistaa joitakin ammatillisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- opiskelija tunnistaa keskeiset sosiaalialan sosiaalialan perusarvot ja ammattieettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä
- hänellä tunnistaa ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkityksen asiakastyössä
- hän tuntee sosiaalialan asiakastyötä ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä
- hän osallistuu aktiivisesti ja vastuullisesti opintojakson pienryhmän toimintaan
- hän tuntee ammatillisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- opiskelija tunnistaa keskeiset sosiaalialan sosiaalialan perusarvot ja ammattieettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä
- hänellä ymmärtää ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkityksen asiakastyössä ja tunnistaa niiden aiheuttamia haasteita
- hän tuntee sosiaalialan asiakastyötä ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä ja tunnistaa yhtymäkohtia lähialojen lainsäädäntöön
- hän osallistuu aktiivisesti ja vastuullisesti opintojakson pienryhmän toimintaan
- hän tuntee ammatillisen vuorovaikutuksen erityispiirteet

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 05.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

56 - 65

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Niina Vuoristo
 • Noora Kumpulainen
 • Laura Närvi
 • Susanna Virta
Ryhmät
 • PSOSS21V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S21
 • DKOTYK24
  Koulutyöhön suuntaava sosiaalialan korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää osallistavia ja toimijuutta vahvistavia asiakastyön menetelmiä

Sisältö

sisältö:
- lapset puheeksi menetelmä
- ratkaisukeskeisyys
- ihmeelliset vuodet

Opetusmenetelmät

Yksilöoppiminen
Luento-opetusperusteinen

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Toiminnallinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lapset puheeksi menetelmä 3 op
Lähiopetus 1 op
Portfolion työstäminen 1 op

Sisällön jaksotus

Vastuuopettaja: Laura Närvi

Opintojakso sisältää verkko-opetusta, itsenäisiä ennakkotehtäviä ja portfolion työstämistä. Verkko-opetus toteutuu tiistaisin klo 16.00 - 18.00. Päivien tarkempi aikataulu kuvataan Itsissä.

Opintojakson itsenäinen tehtävä, ratkaisukeskeisyys ja muksuoppi / NK

***********************************************************************************************
2.4. 2024 klo 16.00 - 18.00 Lapset puheeksi menetelmä / LN
********************************************************************************
9.4.2024 klo 16.00 - 18.00 Positiivinen vahvistaminen / NK

************************************************************************************
16.4.2024 klo 16.00 - 18.00 Lapset puheeksi neuvonpito / LN
************************************************************************************
23.4.2024 Itsenäinen työskentely. Lapset puheeksi -keskustelun tekeminen
***********************************************************************************************
30.4 Hyvää vappua! toivottavat Laura, Noora, Susanna ja Niina
************************
7.5.2024 klo 16.00 - 18.00 Lapset puheeksi keskustelujen purku / LN
***********
14.5.2024 klo 16 - 18.00 Portfolion purku / NV, SV, NK

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Portfolio täydennettävä / T1 - K5. Portfolion palautusajankohdat: 19.5.2024, 24.5.2024, viimeinen palautus 18.10.2024.

Portfolion purussa 100 % läsnäolo, poissaoloa ei voi korvata. Opiskelija osallistuu portfolion purkuun muiden poissaolijoiden kanssa erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää 100 % läsnäoloa verkko-opetuksessa, josta 50 % tulee osallistua opetukseen ja 50 % voi tehdä korvaavana tehtävänä. Opetuksesta poissaolon korvaavana tehtävänä opiskelija kirjoittaa reflektiivisen esseen ko. opetuksen aiheesta esseemuodossa.
Ennakkotehtävät ja poissaolon korvaavat tehtävät tulee palauttaa kaksi viikkoa jakson viimeisen lähiopetuskerran jälkeen. Tämän jälkeen korvaavia tehtäviä ei oteta vastaan. Poissaolo korvataan osallistumalla kevät 2025 toteutuksen vastaavaan opetukseen.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 27.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

65 - 120

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tiina Suni
 • Niina Vuoristo
 • Maija-Liisa Aronpää
 • Katri Viippo
 • Susanna Virta
Ryhmät
 • AVOSOSERK23V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko K23
 • PSOSTK23
  Sosionomi (AMK), Turku, K23

Tavoitteet

• osaat kuvata väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
• osaat kuvata väestön terveyden ja hyvinvoinnin indikaattoreita ja tiedon merkitystä palveluiden tarpeen tunnistamisessa ja järjestämisessä
• osaat kuvata sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden sekä palveluja ohjaavan lainsäädännön
• osaat kuvata sosiaaliturvan kokonaisuuden, erityisesti työ- ja toimintakyvyn tukemisen sekä kuntoutumisen näkökulmista
• osaat hakea tietoa ja ohjata eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita sosiaali- ja terveyspalveluihin
• tunnistat tietoturvan merkityksen sosiaalialan työssä
• tunnistat moniammatillisuuden merkityksen palvelutarpeiden näkökulmasta

Sisältö

• väestön terveys ja hyvinvointi: ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät; terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy; rekisteri- ja tilastotiedot
• sosiaali- ja terveyspalvelut: sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja sen kehittäminen, rahoitus, vastuut, valvonta ja asiakkaan/potilaan oikeudet;
• sosiaali- ja terveyspalvelut: kuntoutus ja kuntoutuspalvelut; toimeentuloturva
• tietoturva sosiaali- ja terveysalalla
• asiakkaan ohjaaminen: tiedon hakeminen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä etuuksista; tiedon soveltaminen eri elämäntilanteissa olevan asiakkaan palveluohjauksessa; moniammatillinen työskentely asiakkaan tukena

Oppimateriaalit

Suositeltava oppimateriaali on linkkeinä tai lähteinä itslearningissä.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu itslearning-alustalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella, opintojaksossa ei ole tenttiä. Oppimistehtävä on hyväksytty, kun se on tehty ohjeistuksen mukaisesti ja siinä mm. vastataan kaikkiin ohjeistuksen mukaisiin kysymyksiin.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Itsenäinen verkko-opiskelu itslearning-alustalla.
Oppiminen perustuu itsenäiseen tiedonhankintaan ja sen soveltamiseen oppimistehtävissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät 5op = 135h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Opiskelija tekee itsenäiset tehtävät itslearning ohjeistuksen mukaisessa järjestyksessä. Oppimistehtävien ohjeistukset aukeavat jakson alkaessa 11.9.2023 klo 8.00. Oppimistehtävien viimeinen palautuspäivä on 27.11.2023 klo 23.59. Jos oppimistehtävät edellyttävät täydentämistä, täydennetty vastaus tulee palauttaa viimeistään 4.12.2023, jonka jälkeen täydennetyt tehtävät arvioidaan. Myöhemmin palautettuja tehtäviä ei arvioida, opiskelija ilmoittautuu kevät 2024 toteutukseen.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Tämä toteutus on vain sosiaali- ja kasvatusalan opiskelijoiden valittavissa.

Opiskelija saa oikeuden suorittaa opintojakson, kun hän on ilmoittautunut 11.9.2023 mennessä. Myöhempiä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Opiskelija voi suorittaa opintojakson keväällä 2024.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkiin kysymyksiin tulee vastata. Jakson hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikkiin tehtäviin on vastattu hyväksytysti.
Opiskelija palauttaa tehtävät kokonaisuudessaan joko 2.10.2023, 30.10.2023 tai 27.11.2023 mennessä. Opettajat arvioivat opiskelijan tehtävät kahden viikon kuluessa em. palautuspäivien jälkeen.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

66 - 100

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Heidi Ristseppä
 • Susanna Virta
Ryhmät
 • PSOSTS23
  Sosionomi (AMK), Turku, S23
 • PSOSS23V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S23

Tavoitteet

• osaat kuvata väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
• osaat kuvata väestön terveyden ja hyvinvoinnin indikaattoreita ja tiedon merkitystä palveluiden tarpeen tunnistamisessa ja järjestämisessä
• osaat kuvata sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden sekä palveluja ohjaavan lainsäädännön
• osaat kuvata sosiaaliturvan kokonaisuuden, erityisesti työ- ja toimintakyvyn tukemisen sekä kuntoutumisen näkökulmista
• osaat hakea tietoa ja ohjata eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita sosiaali- ja terveyspalveluihin
• tunnistat tietoturvan merkityksen sosiaalialan työssä
• tunnistat moniammatillisuuden merkityksen palvelutarpeiden näkökulmasta

Sisältö

• väestön terveys ja hyvinvointi: ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät; terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy; rekisteri- ja tilastotiedot
• sosiaali- ja terveyspalvelut: sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja sen kehittäminen, rahoitus, vastuut, valvonta ja asiakkaan/potilaan oikeudet;
• sosiaali- ja terveyspalvelut: kuntoutus ja kuntoutuspalvelut; toimeentuloturva
• tietoturva sosiaali- ja terveysalalla
• asiakkaan ohjaaminen: tiedon hakeminen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä etuuksista; tiedon soveltaminen eri elämäntilanteissa olevan asiakkaan palveluohjauksessa; moniammatillinen työskentely asiakkaan tukena

Oppimateriaalit

Suositeltava oppimateriaali on linkkeinä tai lähteinä itslearningissä

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu itslearning-alustalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella, opintojaksossa ei ole tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Itsenäinen verkko-opiskelu itslearning-alustalla.
Oppiminen perustuu itsenäiseen tiedonhankintaan ja sen soveltamiseen oppimistehtävissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suomeksi
Oppimistehtävät 5op = 135h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Opintojakson vastuuopettaja: Susanna Virta

Opiskelija tekee itsenäiset tehtävät itslearning ohjeistuksen mukaisessa järjestyksessä. Oppimistehtävien ohjeistukset aukeavat jakson alkaessa 6.2.2024 klo 8.00. Oppimistehtävien viimeinen palautuspäivä on 16.5.2024 klo 23.59. Jos oppimistehtävät edellyttävät täydentämistä, täydennetty vastaus tulee palauttaa viimeistään 6.6.2024, jonka jälkeen täydennetyt tehtävät arvioidaan. Myöhemmin palautettuja tehtäviä ei arvioida, opiskelija ilmoittautuu syksy 2024 toteutukseen.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Tämä toteutus on vain sosiaali- ja kasvatusalan opiskelijoiden valittavissa.

Opiskelija saa oikeuden suorittaa opintojakson, kun hän on ilmoittautunut 6.2.2024 mennessä. Myöhempiä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Opiskelija voi suorittaa opintojakson syksyllä 2024.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkiin kysymyksiin tulee vastata. Jakson hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikkiin tehtäviin on vastattu hyväksytysti.
Opiskelija palauttaa tehtävät kokonaisuudessaan joko 15.3. 2024, 19.4.2024 tai 16.5.2024 mennessä. Opettajat arvioivat opiskelijan tehtävät kahden viikon kuluessa em. palautuspäivien jälkeen.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 27.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 20

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Niina Vuoristo
 • Tiina Suni
Ryhmät
 • PSOSS22EN
  Degree Programme in Social Services, Early Childhood Education, S22

Tavoitteet

• osaat kuvata väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
• osaat kuvata väestön terveyden ja hyvinvoinnin indikaattoreita ja tiedon merkitystä palveluiden tarpeen tunnistamisessa ja järjestämisessä
• osaat kuvata sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden sekä palveluja ohjaavan lainsäädännön
• osaat kuvata sosiaaliturvan kokonaisuuden, erityisesti työ- ja toimintakyvyn tukemisen sekä kuntoutumisen näkökulmista
• osaat hakea tietoa ja ohjata eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita sosiaali- ja terveyspalveluihin
• tunnistat tietoturvan merkityksen sosiaalialan työssä
• tunnistat moniammatillisuuden merkityksen palvelutarpeiden näkökulmasta

Sisältö

• väestön terveys ja hyvinvointi: ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät; terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy; rekisteri- ja tilastotiedot
• sosiaali- ja terveyspalvelut: sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja sen kehittäminen, rahoitus, vastuut, valvonta ja asiakkaan/potilaan oikeudet;
• sosiaali- ja terveyspalvelut: kuntoutus ja kuntoutuspalvelut; toimeentuloturva
• tietoturva sosiaali- ja terveysalalla
• asiakkaan ohjaaminen: tiedon hakeminen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä etuuksista; tiedon soveltaminen eri elämäntilanteissa olevan asiakkaan palveluohjauksessa; moniammatillinen työskentely asiakkaan tukena

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 08.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 65

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kaija Penttala
 • Laura Närvi
 • Anssi Lähde
 • Katariina Felixson
Ryhmät
 • PSOSTS22
  Sosionomi (AMK), Turku, S22

Tavoitteet

• perehdyt ohjatusti sosionomin työhön sekä asiakastyön työtapoihin ja -menetelmiin
• tunnistat erilaisten elämäntilanteiden merkityksen ja osaat tukea asiakasta hänen arjessaan
• ymmärrät asiakasprosessin eri vaiheet ja osaat ohjata asiakasta tavoitteellisesti ja eettisesti
• harjaannut työskentelemään moniammatillisissa tiimeissä
• tunnet harjoittelupaikkasi perustehtävän
• osaat toimia sosiaalisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja arvioida niiden toteutumista
• osaat soveltaa sosiaali- ja kasvatusalan teoriatietoa asiakastyössä ja omassa toiminnassasi

Sisältö

• harjoittelu mm. sosiaali- ja terveysalan, kasvatusalan, nuoriso- tai maahanmuuttajatyön eri toimintayksikössä (julkinen, yksityinen tai kolmas sektori)
• asiakkaan dialoginen kohtaaminen ja ohjaaminen
• omien oppimistavoitteiden asettaminen, harjoittelutehtävien työstäminen ja oman oppimisen reflektointi
• harjoittelupaikan toimintaympäristöön perehtyminen ja sen paikallistaminen palvelujärjestelmässä
• ammattieettisten periaatteiden toteutumisen pohdinta

Oppimateriaalit

Raportissa tulee käyttää edeltävien opintojaksojen kirjallisuutta sekä muuta mahdollista aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

Opetusmenetelmät

Pienryhmätapaamiset
Ohjattu harjoittelu työpaikalla
Henkilökohtainen ohjaustapaaminen opiskelijan & työpaikkaohjaajan kanssa
Raportin kirjoittaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävä löytyy Messistä

Sisällön jaksotus

Syksyn avaus 13.9.2023 kello 12.00-15.00 ja harjoittelun info / KOKO RYHMÄ YHDESSÄ
Tutustu ennakkoon Messin Asiakastyön harjoitteluohjeeseen ennen tapaamista ja kirjaudu Sun Harkka- harjoitteluohjelmaan.

- ke 22.11.2023 klo 14.00 -16.00 harjoittelun väliohjaus omissa tuutor-ryhmissä oman opettajan johdolla.

- pe 15.12. klo 9.00- 11.00 Kampuksella harjoittelun loppupalaute omissa tuutor-ryhmissä ja lukukauden päätös KOKO RYHMÄ klo 11-12 ja tämän jälkeen yhteinen lounas halukkaille.

Harjoittelun aikana yksi opettajan ohjauskeskustelu opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Asiakastyön harjoittelun voi aloittaa, kun edellisestä harjoittelujaksosta eli asiakastyön projektiharjoittelusta on suoritusmerkintä.

Ilmoittautumisaika

15.04.2024 - 18.09.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 19.12.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

26 - 35

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Juha Knuuttila
 • Marjo Vähäkangas
Ryhmät
 • PSOSS23V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S23

Tavoitteet

• perehdyt ohjatusti sosionomin työhön sekä asiakastyön työtapoihin ja -menetelmiin
• tunnistat erilaisten elämäntilanteiden merkityksen ja osaat tukea asiakasta hänen arjessaan
• ymmärrät asiakasprosessin eri vaiheet ja osaat ohjata asiakasta tavoitteellisesti ja eettisesti
• harjaannut työskentelemään moniammatillisissa tiimeissä
• tunnet harjoittelupaikkasi perustehtävän
• osaat toimia sosiaalisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja arvioida niiden toteutumista
• osaat soveltaa sosiaali- ja kasvatusalan teoriatietoa asiakastyössä ja omassa toiminnassasi

Sisältö

• harjoittelu mm. sosiaali- ja terveysalan, kasvatusalan, nuoriso- tai maahanmuuttajatyön eri toimintayksikössä (julkinen, yksityinen tai kolmas sektori)
• asiakkaan dialoginen kohtaaminen ja ohjaaminen
• omien oppimistavoitteiden asettaminen, harjoittelutehtävien työstäminen ja oman oppimisen reflektointi
• harjoittelupaikan toimintaympäristöön perehtyminen ja sen paikallistaminen palvelujärjestelmässä
• ammattieettisten periaatteiden toteutumisen pohdinta

Opetusmenetelmät

Käytännön harjoittelu ja harjoitteluun liittyvät oppimistehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelusuunnitelma (palautus Itsiin viimeistään 4 vk ennen harjoittelun alkua)
Harjoitteluraportti (palautus Sun Harkkaan) 2 vk kuluessa harjoittelun päättymisestä
Työajan seuranta toteutuu Sun Harkka -ohjelmassa.
HUOM! Ohjaajan pitää hyväksyä suunnitellut tunnit ja sen jälkeen vielä uudestaan toteutuneet tunnit, vrt. Sun Harkka -ohjeet.

Sisällön jaksotus

Harjoittelu ajoitettu viikoille 45-51

Ke 18.9.2023 klo 16-18 Harjoitteluun lähettäminen ja siihen liittyvät asiat Sake-tapaamisen yhteydessä (pakollinen läsnäolo/korvaava tehtävä. Tämä kerran läsnäolovelvoite ei koske heitä, joilla harjoittelu on jo suoritettu. Jos aloitat harjoittelun aikaisemmin, tulee harjoitteluinfosta erillinen korvaava tehtävä.)

Ke 27.11.2023 klo 8.15-10 Harjoittelun väliohjaus Zoomissa, tuutorryhmissä (ks. linkit Koti-pesä-Itsissä)

To 19.12.2023 klo 8.15-9.30 Harjoittelun purku tuutorryhmissä ja lukauden päätös klo 9.30-10

Huom! Jaksolla ei ole omaa itslearning-alustaa, vaan käytössä on ryhmän Kotipesän harjoitteluprosessi -osio.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi hyväksytty/hylätty

Esitietovaatimukset

Asiakastyön harjoittelun voi aloittaa, kun edellisestä harjoittelujaksosta eli asiakastyön projektiharjoittelusta on suoritusmerkintä.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 13.09.2023

Ajoitus

20.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Olli Toivonen
 • Päivi Myllymäki
Ryhmät
 • PSOSS22EN
  Degree Programme in Social Services, Early Childhood Education, S22

Tavoitteet

• perehdyt ohjatusti sosionomin työhön sekä asiakastyön työtapoihin ja -menetelmiin
• tunnistat erilaisten elämäntilanteiden merkityksen ja osaat tukea asiakasta hänen arjessaan
• ymmärrät asiakasprosessin eri vaiheet ja osaat ohjata asiakasta tavoitteellisesti ja eettisesti
• harjaannut työskentelemään moniammatillisissa tiimeissä
• tunnet harjoittelupaikkasi perustehtävän
• osaat toimia sosiaalisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja arvioida niiden toteutumista
• osaat soveltaa sosiaali- ja kasvatusalan teoriatietoa asiakastyössä ja omassa toiminnassasi

Sisältö

• harjoittelu mm. sosiaali- ja terveysalan, kasvatusalan, nuoriso- tai maahanmuuttajatyön eri toimintayksikössä (julkinen, yksityinen tai kolmas sektori)
• asiakkaan dialoginen kohtaaminen ja ohjaaminen
• omien oppimistavoitteiden asettaminen, harjoittelutehtävien työstäminen ja oman oppimisen reflektointi
• harjoittelupaikan toimintaympäristöön perehtyminen ja sen paikallistaminen palvelujärjestelmässä
• ammattieettisten periaatteiden toteutumisen pohdinta

Opetusmenetelmät

Individual learning
Group discussions

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Individual learning
Group discussion

Sisällön jaksotus

Training period: Weeks 44-50

NOTE! Itslearning Basecamp for PSOSS22EN is use for Client work training


20.9. 14.00-15.30 Training info
- training plans (returned to its 4 weeks before training begins) and other documents (criminal record extract)
- Practical training instructions and assignments. Reporting.

15.11. 14.00-15.30 Mid training meeting

18.12. 08.30-10.00 Training feedback and reflection

Viestintäkanava ja lisätietoja

This course runs in Basecamp (itslearning)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Practical training report Approved/Fail
Work hours confirmed in Sun Harkka
Evaluations in Sun Harkka Approved

Esitietovaatimukset

Asiakastyön harjoittelun voi aloittaa, kun edellisestä harjoittelujaksosta eli asiakastyön projektiharjoittelusta on suoritusmerkintä.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 65

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kaarina Rajala
 • Katri Viippo
 • Meeri Rusi
Ryhmät
 • PSOSTK23
  Sosionomi (AMK), Turku, K23

Tavoitteet

• perehdyt sosiaalialan asiakasryhmien arkeen ja sen haasteisiin
• osaat soveltaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassasi
• hallitset ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet sosionomin työssä ja osaat kohdata asiakkaan
• osaat työskennellä tiimissä sekä osallistua vastuullisesti projektin suunnitteluun ja toteuttamiseen
• osaat toimia onnettomuustilanteissa, sairauskohtausten sattuessa sekä pienemmissä koti ja vapaa-ajan tapaturmissa

Sisältö

• sosiaalialan asiakastyön lähtökohdat
• ammatillinen vuorovaikutus ja ohjaus asiakastyössä
• ryhmäteoriat ja ohjaaminen
• projektityöskentelyn lähtökohdat, rakenne ja vaiheet
• projektin toteuttaminen
• ensiavun perustaidot

Oppimateriaalit

Oppimateriaali täydentyy.
Asiakasryhmäkohtaista ja projektityöskentelyyn liittyvää lähdemateriaalia löytyy harjoitteluohjeesta.
Opiskelijat etsivät myös itse lähdemateriaalia tietokannoista ja kirjastosta.

Korte H & Myllyrinne K 2017 tai 2022. Ensiapu. Punainen Risti. Otavan Kirjapaino Oy.
Muut ensiapuun liittyvät materiaalit nähtävissä Itslearning -ympäristössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ensiavun tietotesti 18.10.23 klo 8.15-8.30
2. rästikerta on 18.12.23 klo 8.15-8.30

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voimassa olevalla EA1- tai EA2- todistuksella/kortilla opiskelija saa ensiapuosuuden ahotoiduksi.
Yhteys opettajaan lukukauden alussa 2023 tarkemman toimintaohjeen saamiseksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projektiharjoittelu 4 op = 108 t hyväksytty / hylätty
Ensiapu 1 op = 27 t hyväksytty / hylätty

Sisällön jaksotus

Toteutuu viikot 35-51 pääsääntöisesti keskiviikkona (ryhmien omia ohajauskertoja voi olla muinakin päivinä toimeksinatajasta riippuen).

Läsnäolovelvollisuus projektin kokoontumisissa ja esityksissä.

30.8.2023 9.30-14.00 Aloitus: Jakson tavoitteet, sisältö, asiakasryhmät, suunnitelmat ja sopimukset MR, KV
14.15-16.00 Ryhmien itsenäinen työskentely: Oman ryhmän suunnitelman aloitus.

6.9.2023. klo 8.15 – 9.45 (KR) Perehdytys ensiapuun ja ennakkotehtävän anto harjoituksiin.

HUOM! Vaihtoehtona on tehdä Ensiavun perustaidot 1 op täysin itsenäisesti avoimen amk:n kautta nonstop-kurssina jo ennen jakson alkua. Silloin hyväksytty suoritus siirtyy HOPSin ulkopuolisiin opintoihin. Tästä suorituksesta pitää tiedottaa koulutusvastaavaa (OT), joka siirtää suorituksen oikeaan paikkaan. KR

klo 10.15 - 13:00 Tiimityö ja ammatillinen vuorovaikutus - asiakasryhmät. KV
klo 13.30 - 16:00 Itsenäinen työskentely

13.9.2023 klo 8-16 Itsenäinen ryhmien työskentelyn päivä. Projektiryhmät työskentelevät itsenäisesti projektisuunnitelmaa työstäen (projektityöskentelyn ja asiakasryhmän tietoperusta). Opiskelijat varaavat itse tilat tarvittaessa

29.9.2023 Ohjaussuunnitelman palautus ITSiin

4.10.2023
9.00 - 10.00 Asiakasryhmät ja ohjaaminen. MR
10.15-11.30 Ohjaussuunitelmien esittäminen kahdessa ryhmässä. MR, KV
Sopimusten tilanne ja opiskelijoille epäselvät asiat MR, KV

Viikot 41-47 (9.10.-25.11.2023) Asiakasryhmäohjaukset joka keskiviikko yhteensä KUUSI kertaa.
HUOM! Ohjauspäivä voi olla myös joku muu harjoittelupaikalle sopiva arkipäivä.

11.10.2023. klo 8:15 - 9:45 (KR) Ensiapu ryhmä A KR (vain lähitoteutuksen valinneille)
11.10.2023 klo 10 - 11:30 (KR) Ensiapu ryhmä B KR (vain lähitoteutuksen valinneille)
11.10.2023 klo 12.30-14 (KR) Ensiapu ryhmä C KR (vain lähitoteutuksen valinneille)

18.10.2023 klo 8.15 - 8.30 (KR) EA-tietotesti (ITS-ympäristö) KR (vain lähitoteutuksen valinneille)

29.11.2023 klo 8.00-9.45 Ohjausprojektien esittelymahdollisuus 1. (PP-esitykset). MR, KV
13.12.2023 klo 9.00-11.30 Ohjausprojektien esittelymahdollisuus 2. (PP-esitykset). KV

13.12.2023 Ohjausraporttien palautus ITSiin. Arviointi tehdään 20.12.2023 mennessä (kun kaikki dokumentit palautettu 13.12. mennessä)

Jos tarvitset arvioinnin marraskuussa (polkuopinnot, tutkintoon haku), tee ja palauta ohjauraportti ja tuntilomakkeet marraskuun alkuun mennessä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ensiavun perustaidot (15 h) on mahdollista suorittaa joko a) täysin itsenäisesti nonstop kurssina avoimen amk:n kautta syksyllä milloin vain (tai jakson Itslearning -ympäristössä 31.10.2023 mennessä) b) ohjatusti sisältäen käytännön ensiapuharjoitukset ja tietotestin 18.10.2023 mennessä.
Vaihtoehtoiset jakson suoritustavat esitellään ke 6.9.2023 klo 8.15-9.45.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osallistuu aktiivisesti projektin suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
Hän tekee henkilökohtaista työajan seurantaa 4 op = 108 h harjoittelun osuus
Ensiputehtävät ja tietotesti = 27 h

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Hyväksytty suoritus:
- Aktiivinen osallistuminen asiakasryhmän ohjaamiseen
- Hyväksytty ryhmän projektisuunnitelma ja projektiraportti.
- Hyväksytty itsearviointilomake ja työaikaseuranta.

- Opiskelija osaa perustella omaa toimintaansa asiakastyön lähtökohdista käsin.
- Opiskelija osaa reflektoida omaa ammatillista vuorovaikutusta ja ohjausta.
- Opiskelija osaa toimia projektityöskentelyssä ryhmän vastuullisena jäsenenä.
- Opiskelija osaa analysoida projektityöskentelyn vaiheita ja projektiryhmän toimintaa.
- Opiskelija osaa tuottaa projektityöskentelyn edellyttämiä kirjallisia tuotoksia.
- Opiskelija tietää ensiavun perusteet ja on suorittanut kaikki annetut tehtävät hyväksytyst

Ensiapu:
- itsenäisessä vaihtoehdossa tietotestit: hyv/hyl
- osittain aikataulutetussa suorituksessa käytännön harjoitukset: hyv/hyl, tietotesti: hyv/hyl

Ilmoittautumisaika

09.10.2023 - 27.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

46 - 55

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Riina Riihimäki
 • Kaarina Rajala
 • Sirppa Kinos
 • Meeri Rusi
Ryhmät
 • PSOSTS23
  Sosionomi (AMK), Turku, S23

Tavoitteet

• perehdyt sosiaalialan asiakasryhmien arkeen ja sen haasteisiin
• osaat soveltaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassasi
• hallitset ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet sosionomin työssä ja osaat kohdata asiakkaan
• osaat työskennellä tiimissä sekä osallistua vastuullisesti projektin suunnitteluun ja toteuttamiseen
• osaat toimia onnettomuustilanteissa, sairauskohtausten sattuessa sekä pienemmissä koti ja vapaa-ajan tapaturmissa

Sisältö

• sosiaalialan asiakastyön lähtökohdat
• ammatillinen vuorovaikutus ja ohjaus asiakastyössä
• ryhmäteoriat ja ohjaaminen
• projektityöskentelyn lähtökohdat, rakenne ja vaiheet
• projektin toteuttaminen
• ensiavun perustaidot

Oppimateriaalit

Ensiapu: Korte, H & Myllyrinne, K 2022. Ensiapu. Punainen Risti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voimassa olevalla (on 3 vuotta voimassa, viimeinen voimassaolo päivä lukee kortissa) EA1- tai EA2- todistuksella/kortilla opiskelija saa ensiapuosuuden ahotoiduksi.
Osaaminen osoitetaan tallentamalla voimassa olevat dokumentit (kumpikin puoli) PDF-tiedostoina Itslearning -ympäristöön. Tarvittaessa yhteys opettajaan lukukauden alussa 2024 tarkemman toimintaohjeen saamiseksi.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista oman pienryhmän toimintaan ja loppuseminaariin, ohjeiden mukaista ohjaustoiminnan harjoittelua harjoittelupaikassa sekä harjoittelun raportointia.

Sisällön jaksotus

Opetuspäivä keskiviikko

Toteutuu viikot 3-19 pääsääntöisesti keskiviikkona (ryhmien omia ohajauskertoja voi olla muinakin päivinä toimeksinatajasta riippuen).

Läsnäolovelvollisuus projektiryhmän kokoontumisissa ja esityksissä.

17.1.2024 9.00-11.30 Aloitus: Jakson tavoitteet, sisältö, asiakasryhmät, suunnitelmat ja sopimukset. Ennakkotehtävä 31.1. päivää varten (Elisa Jyllinkoski). SK MR
12.30 -14.00 (KR) Perehdytys ensiapuun ja ennakkotehtävän anto harjoituksiin.
14.15--16.00 Ryhmien itsenäinen työskentely: Oman ryhmän suunnitelman aloitus.

HUOM! Vaihtoehtona on tehdä Ensiavun perustaidot 1 op täysin itsenäisesti avoimen amk:n kautta nonstop-kurssina jo ennen jakson alkua. Tästä suorituksesta hyväksiluku tehdään sähköisesti pepin kautta ja osoitetaan koulutusvastaavalle (OT). KR

24.1.2024. klo 8.15 – 14.00 (KR) Ensiapuharjoitukset
8:15 - 9:45 (KR) Ensiapu ryhmä A KR (vain lähitoteutuksen valinneille)
10 - 11:30 (KR) Ensiapu ryhmä B KR (vain lähitoteutuksen valinneille)
12.30-14 (KR) Ensiapu ryhmä C KR (vain lähitoteutuksen valinneille)

31.1. 2024 klo 9.00 - 13:00 Tiimityö ja ammatillinen vuorovaikutus - asiakasryhmät. Elisa Jyllinkoski (SK MR)
klo 13.30 - 16:00 Ryhmissä työskentely ja loppukeskustelu Kupittaan kampuksella ICT_2033-2034, Elisa Jyllinkoski kiertää ryhmissä ja lopuksi palataan yhteen purkamaan työskentelyn antia.

7.2.2024 klo 8.15 - 8.30 (KR) EA-tietotesti (ITS-ympäristö) KR (vain lähitoteutuksen valinneille)

7.2.2024 klo 9 -16 Itsenäinen ryhmien työskentelyn päivä. Projektiryhmät työskentelevät itsenäisesti projektisuunnitelmaa työstäen (projektityöskentelyn ja asiakasryhmän tietoperusta). Opiskelijat varaavat itse tilat tarvittaessa

7.2.2024 Projektisuunnitelman ja ohjaussuunnitelman palautukset ITSiin. Elisa Jyllinkoski antaa ryhmille palautetta ohjaussuunnitelmista.

14.2.2024
(Peruutettu: 9.00 - 10.00 Asiakasryhmät ja ohjaaminen. SK MR)

14.2.2024 10.15-11.30 Ohjaussuunitelmien esittäminen, sopimusten tilanne ja opiskelijoille epäselvät asia Sirppan ryhmä
15.2. 10-11 ja 12.30-14 Ohjausuunnitelmien esittäminen, sopimusten tilanne ja opiskelijoille epäselvät asia Meerin ryhmä

Viikot 8-16 (19.2.-20.4.2024) Asiakasryhmäohjaukset joka keskiviikko yhteensä KUUSI kertaa.
HUOM! Ohjauspäivä voi olla myös joku muu harjoittelupaikalle sopiva arkipäivä.


24.4.2023 klo 8.00-10.00 Ohjausprojektien esittelymahdollisuus 1. (PP-esitykset). SK, MR) POISTETAAN KOSKA PÄÄLLEKKÄISYYKSIÄ
15.5.2023 klo 9.00-11.30 Ohjausprojektien esittelymahdollisuus 2. (PP-esitykset). SK, MR)

8.5.2023 Ohjausraporttien palautus ITSiin. Arviointi tehdään 22.5.2023 mennessä (kun kaikki dokumentit palautettu 8.5. mennessä)

Jos tarvitset arvioinnin huhtikuun lopussa (polkuopinnot, tutkintoon haku), tee ja palauta ohjauraportti ja tuntilomakkeet 24.4 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

09.10.2023 - 24.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

26 - 35

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Riina Riihimäki
 • Kaarina Rajala
 • Sirppa Kinos
 • Meeri Rusi
Ryhmät
 • PSOSS23V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S23

Tavoitteet

• perehdyt sosiaalialan asiakasryhmien arkeen ja sen haasteisiin
• osaat soveltaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassasi
• hallitset ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet sosionomin työssä ja osaat kohdata asiakkaan
• osaat työskennellä tiimissä sekä osallistua vastuullisesti projektin suunnitteluun ja toteuttamiseen
• osaat toimia onnettomuustilanteissa, sairauskohtausten sattuessa sekä pienemmissä koti ja vapaa-ajan tapaturmissa

Sisältö

• sosiaalialan asiakastyön lähtökohdat
• ammatillinen vuorovaikutus ja ohjaus asiakastyössä
• ryhmäteoriat ja ohjaaminen
• projektityöskentelyn lähtökohdat, rakenne ja vaiheet
• projektin toteuttaminen
• ensiavun perustaidot

Oppimateriaalit

Ensiavun opppimateriaali löytyy Itslearning -ympäristöstä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voimassa olevalla (on 3 vuotta voimassa, viimeinen voimassaolo päivä lukee kortissa) EA1- tai EA2- todistuksella/kortilla opiskelija saa ensiapuosuuden ahotoiduksi.
Osaaminen osoitetaan tallentamalla voimassa olevat dokumentit (kumpikin puoli) PDF-tiedostoina Itslearning -ympäristöön. Tarvittaessa yhteys opettajaan lukukauden alussa 2024 tarkemman toimintaohjeen saamiseksi.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit on kuvattu Messissä löytyvässä harjoitteluohjeessa.

Sisällön jaksotus

Asiakastyön projektin osuus on 4 op eli 108 opiskelijan työtä, joiden sisältö raportoidaan ja palautetaan Itsiin.
Asiakasryhmän ohjaamisesta (tavoitteista, sisällöistä, menetelmistä) tehdään ensin suunnitelma ja sitten ohjataan konkreettisesti jotakin sosiaalialan asiakasryhmää viikkojen 4-22 aikana yhteensä kuusi (6) kertaa.

Etsi itsellesi projektiharjoittelupaikka viikon 4 loppuun mennessä valitsemasi asiakasryhmän sosiaalipalveluiden piiristä.

24.1.2024 14.00-16.00 Asiakastyön projektiharjoittelu alkaa SK MR. Tavoitteet, reflektioryhmien muodostaminen (noin 3-4 opiskelijaa/ryhmä). https://turkuamk.zoom.us/j/62485025064?from=addon
7.2.2024 14.00-16.00 Ensiavun osuuden ohjeistus KR: orientaatio ensiapuun ja itsenäisiin ensiaputehtäviin

Tehtävä viikoilla 4-8: Tutustu oman asiakasryhmäsi teoreettiseen ohjaukseen liittyvään materiaaliin. Asiakasryhmäkohtainen lista lähteistä on harjoitteluohjeessa, joka löytyy opintojakson Itslearning-alustalta.

Viimeistään 14.2.2023 palauta projektisuunnitelma Itslearning-alustalle (aiemmin jos aloitat harjoittelun aikaisemmin).

Ohjauskerta 20.3.2023 klo 14-16 koko ryhmälle (kokoonnutaan kahdessa ryhmässä, SK, MR.

Projektitoteutuskerrat: Viikoilla 8-18 (6 kertaa) opiskelijat työskentelevät harjoittelupaikassa kevään aikana noin 3h/krt.

Reflektioryhmä sopii harjoittelun alussa itsenäisesti omat tapaamisensa (3 kertaa) harjoittelun ajalle. Kokoukset pidetään ryhmän valinnan mukaan Teamsilla tai Zoomissa. Ryhmä kutsuu opettajan yhteen kokoukseen.

Projektin purku
Reflektioryhmä työstää harjoittelukokemuksiinsa perustuvan yhteisen esityksen muille opiskelijoille.
Esitykset pidetään verkossa 15.5.2023 klo 14-16; Linkki Itsissä tai olette saaneet spostiinne Zoom / Teams-linkin.

Projektiraportti kirjoitetaan yksilötyönä kunkin omasta harjoittelusta. Raportti palautetaan Itsiin. Ensimmäinen palautuspäivä 30.4.2023. Tämän palautuksen hyväksytty arviointi ehtii polkuopiskelijoiden väylähakuun (arviointi 15.5 esityksen jälkeen). Toinen palautuspäivä 24.5.2023.

Jos harjoittelu toteutuu alle 18-vuotiaiden lasten tai nuorten parissa, opiskelijan tulee esittää rikostaustaote ohjaavalle opettajalle ennen harjoittelun alkamista. Keskustellaan asiasta jakson aloituksessa.

Opiskelija tulostaa asiakastyön projektiharjoittelupaikkaa varten toimeksiantosopimuksen. Allekirjoitukset sähköisenä ohjeen mukaan.
Tarkempi ohjeistus ja muut tarvittavat lomakkeet löytyvät opintojakson Itslearning-alustalta..

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 18.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

26 - 35

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Riina Riihimäki
 • Päivi Myllymäki
 • Meeri Rusi
Ryhmät
 • PSOSS23EN
  Degree Programme in Social Services, Early Childhood Education, S23

Tavoitteet

• perehdyt sosiaalialan asiakasryhmien arkeen ja sen haasteisiin
• osaat soveltaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassasi
• hallitset ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet sosionomin työssä ja osaat kohdata asiakkaan
• osaat työskennellä tiimissä sekä osallistua vastuullisesti projektin suunnitteluun ja toteuttamiseen
• osaat toimia onnettomuustilanteissa, sairauskohtausten sattuessa sekä pienemmissä koti ja vapaa-ajan tapaturmissa

Sisältö

• sosiaalialan asiakastyön lähtökohdat
• ammatillinen vuorovaikutus ja ohjaus asiakastyössä
• ryhmäteoriat ja ohjaaminen
• projektityöskentelyn lähtökohdat, rakenne ja vaiheet
• projektin toteuttaminen
• ensiavun perustaidot

Sisällön jaksotus

Project work during weeks 3-22 on Thursday

Thursday 18.1. 2024 9.30 - 15.00 Learning objectives of the course, project groups and starting project planning together Päivi Myllymäki, Meeri Rusi
Thursday 25.1. 9.00 -16.00 Independent study in own project groups (support by teachers if need - teams)
Thursday 1.2.2023 9.30-15.30 Theoretical background and project planning. Päivi Myllymäki, Meeri Rusi
Thursday 8.2. 9.30-15.30 Theory teaching about groups guidance; Communication in group guidance. Päivi Myllymäki, Meeri Rusi

First aid teaching and exercises by Riina Riihimäki (teacher) 18.4.2023, 9.30-15.30

Tuesday 16.5. 9.30 - 15.30 Reporting own project working and experiences to all in small groups: What have we learned from customer work and guidance? Päivi Myllymäki, Meeri Rusi

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 18.01.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

36 - 45

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Päivi Myllymäki
Ryhmät
 • PSOSS23EN
  Degree Programme in Social Services, Early Childhood Education, S23

Tavoitteet

• ymmärrät puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin perusteet
• osaat edistää asiakkaan osallisuutta ja yhdenvertaisuutta eri kommunikaatiomenetelmillä
• osaat hyödyntää verkkomateriaalia haastavissa kommunikaatiotilanteissa

Sisältö

• puhekommunikaatiota tukevat ja korvaavat menetelmät
• selkokielen käytön muodot

Oppimateriaalit

Reading materials for the exam:
NOTE! Choose one book!

Battaye Alison 2018. Who's Afraid of AAC? The UK Guide to Augmentative and Alternative Communication.
OR
Beukelman, David 2007. Augmentative and alternative communication: supporting children and adults with complex communication needs.
OR
Loncke, Filip 2014: Augmentative and alternatvie communciation : models and applications for educators, speech-language pathologists, psychologists, caregivers and users.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

online exams in > Choose your exam date (online in ITS)
29.2. at 17.00 - 18.00
26.3. at 17.00 - 18.00
24.4. at 17.00 - 18.00

Sisällön jaksotus

Objectives
- you understand the basics of alternative communication methods
• you know how to promote customer inclusion and equality with the help of different communication methods
• you know how to use online resources in challenging communication situations

Contents
• methods that support and replace oral communication
• forms of simplified language use

online exams in > Choose your exam date (online in ITS)
29.2. at 17.00 - 18.00
26.3. at 17.00 - 18.00
24.4. at 17.00 - 18.00

Enroll to exam you choose two weeks before by sending e-mail to teacher Päivi Myllymäki. Inform also which book you have read for the exam.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

26 - 35

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kaija Penttala
 • Susanna Virta
Ryhmät
 • PSOSS23EN
  Degree Programme in Social Services, Early Childhood Education, S23

Tavoitteet

• osaat kuvata väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
• osaat kuvata väestön terveyden ja hyvinvoinnin indikaattoreita ja tiedon merkitystä palveluiden tarpeen tunnistamisessa ja järjestämisessä
• osaat kuvata sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden sekä palveluja ohjaavan lainsäädännön
• osaat kuvata sosiaaliturvan kokonaisuuden, erityisesti työ- ja toimintakyvyn tukemisen sekä kuntoutumisen näkökulmista
• osaat hakea tietoa ja ohjata eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita sosiaali- ja terveyspalveluihin
• tunnistat tietoturvan merkityksen sosiaalialan työssä
• tunnistat moniammatillisuuden merkityksen palvelutarpeiden näkökulmasta

Sisältö

• väestön terveys ja hyvinvointi: ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät; terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy; rekisteri- ja tilastotiedot
• sosiaali- ja terveyspalvelut: sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja sen kehittäminen, rahoitus, vastuut, valvonta ja asiakkaan/potilaan oikeudet;
• sosiaali- ja terveyspalvelut: kuntoutus ja kuntoutuspalvelut; toimeentuloturva
• tietoturva sosiaali- ja terveysalalla
• asiakkaan ohjaaminen: tiedon hakeminen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä etuuksista; tiedon soveltaminen eri elämäntilanteissa olevan asiakkaan palveluohjauksessa; moniammatillinen työskentely asiakkaan tukena

Oppimateriaalit

Suositeltava oppimateriaali on linkkeinä tai lähteinä itslearningissä

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu itslearning-alustalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella, opintojaksossa ei ole tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Itsenäinen verkko-opiskelu itslearning-alustalla.
Oppiminen perustuu itsenäiseen tiedonhankintaan ja sen soveltamiseen oppimistehtävissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suomeksi
Oppimistehtävät 5op = 135h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Opiskelija tekee itsenäiset tehtävät itslearning ohjeistuksen mukaisessa järjestyksessä. Oppimistehtävien ohjeistukset aukeavat jakson alkaessa 6.2.2024 klo 8.00. Oppimistehtävien viimeinen palautuspäivä on 16.5.2024 klo 23.59. Jos oppimistehtävät edellyttävät täydentämistä, täydennetty vastaus tulee palauttaa viimeistään 6.6.2024, jonka jälkeen täydennetyt tehtävät arvioidaan.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Tämä toteutus on vain sosiaali- ja kasvatusalan opiskelijoiden valittavissa.

Opiskelija saa oikeuden suorittaa opintojakson, kun hän on ilmoittautunut 6.2.2024 mennessä. Myöhempiä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Opiskelija voi suorittaa opintojakson syksyllä 2024.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkiin kysymyksiin tulee vastata. Jakson hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikkiin tehtäviin on vastattu hyväksytysti.
Opiskelija palauttaa tehtävät kokonaisuudessaan joko 15.3. 2024, 19.4.2024 tai 16.5.2024 mennessä. Opettajat arvioivat opiskelijan tehtävät kahden viikon kuluessa em. palautuspäivien jälkeen.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 11.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 15.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

46 - 55

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Päivi Myllymäki
Ryhmät
 • PSOSTK22
  Sosionomi (AMK), Turku, K22
 • PSOSTS23
  Sosionomi (AMK), Turku, S23
 • PSOSTS22
  Sosionomi (AMK), Turku, S22
 • PSOSS23EN
  Degree Programme in Social Services, Early Childhood Education, S23
 • PSOSK22V
  Sosionomi (AMK), Salo, verkko K22
 • PSOSS22EN
  Degree Programme in Social Services, Early Childhood Education, S22
 • PSOSTK23
  Sosionomi (AMK), Turku, K23
 • PSOSS23V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S23
 • PSOSS22V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S22
 • PSOSERK24V
  Sosionomi (AMK), Turku, K24

Tavoitteet

• saat valmiuksia digitaalisten välineiden hyödyntämiseen sosiaali- ja kasvatusalan työssä
• osaat tuottaa ammatillista sisältöä verkkoympäristöön
• tunnet digitalisaation tuomia ammatillisia mahdollisuuksia ja haasteita
• osaat ohjata asiakasta ja ryhmiä digitaalisissa toimintaympäristöissä
• osaat hyödyntää ammatillisesti erilaisia mediavälineitä kuten sosiaalista mediaa

Sisältö

• mediaprojekti: suunnittelu, toteutus ja arviointi
• verkon mediatyökalujen (teksti, kuva, video ja podcast) hyödyntäminen ja käyttö omassa projektissa
• digitaalisen ohjauksen ja vuorovaikutuksen eritysvaatimukset verkkoympäristössä
• vaikuttajaviestintä ja sosiaali- ja kasvatusalan osaamisen markkinointi
• palveluiden käyttöehdot, yksityis- ja ammattikäytön erot sekä eettiset periaatteet

Oppimateriaalit

Learning material can be found in ITS learning.

Opetusmenetelmät

Team work and blogging: thematical assignments
Learning by doing
Using social media for learning
Reflecting your own learning process and group work


Technical requirements for the course:
You need to be able to join online meetings and use Blogger and other collaborative online tools chosen by your team e.g. Google tools/ OneDrive/social media platforms. You also need to be able to record team sessions.
You will need a Google account and gmail address for the blog.

NOTE that this is not IT course. The emphasis is on the content of media and social work.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

This course doesn't contain exam.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Workload for student:
5 credits = 135 hours work

Work includes
-online Zoom meetings
- group meetings and planning and completing theme assignments:blog posts (written, videos etc.) in group blog and other material linked to blog EACH WEEK
-commenting posts in blogs of all the other groups (each theme) EACH WEEK
-individual learning diary entries (ITS)
-course article written in groups as final report of learning
The best articles will be published after the course in TALK online magazine on TUAS website https://talk.turkuamk.fi/

Sisällön jaksotus

TIMETABLE

Starting from 15.1. NOTE the change: there's no online meeting on 15.1> independent work. The first Zoom meeting on 22.1. Read the invitation e-mail you got.
Create a Google account and gmail address if you haven't got one already. Familiarize yourself with the Blogger.com platform if you haven't used it before. https://www.blogger.com/about/?bpli=1

During this course you are going to work in randomly formed groups. Each group is going to create a blog in Blogger.com and share it with all the participants and teacher (not with all of the world). All the assignments except individual learning diary are completed in blog environment. Each group will decide the layout of the blog. In addition each group will decide which social media platforms ( (Instagram, TikTok, YouTube, Facebook etc.) it will use. All content (f.ex. videos) are linked to the blog.

All the participants are expected to
- write (with pictures/videos) a post each week (each theme) individually in their group blog (own name)
-comment the posts and other content in other group blogs each week.
-write learning diary in ITS
-participate in writing an article in group


19.1. ITS Learning space opens: check your group, write your gmail address and phone number (for WhatsApp group) in ITSlearning so other group members can reach you and other groups can send you invitation to their blogs

22.1. at 15.00 - 18.00 online in Zoom: course info, timetable, groups, blogs and weekly tasks, Instructions to the first assignment.
Join Zoom Meeting
https://turkuamk.zoom.us/j/69792635608
Meeting ID: 697 9263 5608
BLOGGING STARTS.

29.1. at 15.00 - 18.00 online in Zoom: assignment info and group work

5.2. at 15.00 -18.00 online in Zoom: assignment info and group work
12.2.at 15.00 - 18.00 online in Zoom: assignment info and group work
19.2. independent work time for groups
26.2.. at 15.00 - 18.00 online in Zoom: assignment info and group work
4.3. independent work time for groups
11.3. at 15.00 - 18.00 online in Zoom: assignment info and group work
18.3. independent work time for groups
25.3.at 15.00 - 18.00 online in Zoom: assignment info and group work
8.4. at 15.00 - 18.00 online in Zoom:
15.4. DL for articles


The course work consists both of team activities and independent assignments.Most of the work will be done in group blog. The instructions for assignments are given in online meetings and ITSlearning.

The themes for assignments include f.ex.reflecting your own media history and media use, individual and corporate use of digital media, issues concerning social work professionals in media environment, children and media education, reaching young people in social media, different areas of adult social work in media, examples and best practices, elderly people and the problem of digital divide, advantages and risks of using media platforms in social and education work

All the assignments will be completed in English. Further information can be found in Itslearning course environment.

Viestintäkanava ja lisätietoja

course invitation e-mail from teacher
ITSlearning space and its chat boards
online meetings
gmail messages from small groups for blog invitations


The small groups can book additional Zoom meetings with the teacher if needed.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Assessment

scale: 0 - 5
group assessment
NOTE that peer assessment is also taken account.

All course assignments must be completed according to the given criteria and deadlines following a specific schedule provided at the start of course. Active participation in teamwork is required from all course participants. Some assignments require peer and self-reflection.

The course will be graded by 30.4.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

31.10.2023 - 05.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tiina Suni
 • Kaija Penttala
Ryhmät
 • PSOSS23EN
  Degree Programme in Social Services, Early Childhood Education, S23

Tavoitteet

• tunnistat ihmisen kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen vaikuttavia yksilöllisiä ja ympäristöön liittyviä tekijöitä
• osaat kuvailla ihmisen eri ikävaiheiden kehitystehtävät
• tiedät kasvatuksen, kehityksen ja oppimisen teorioita

Sisältö

´• ihmisen biologinen, psykologinen ja sosiaalinen kehitys
• eri ikävaiheiden kehitystehtävät ja haasteet: lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus
• kasvatuksen psykososiaalinen perusta ja yksilön kasvu- ja sosialisaatioprosessin tukeminen
• varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde
• kasvatuksen eettinen ulottuvuus

Oppimateriaalit

Exam material:

- Lifespan development: a psychological perspective. 2019. Lally, M. & Valentine-French, S., Second edition. E-book available at http://dept.clcillinois.edu/psy/LifespanDevelopment.pdf
Chapter 1: Introduction to Lifespan Development, p. 9-24 
Chapter 4: Early Childhood, p. 115-163
Chapter 6: Adolescence, p. 215-245
Chapter 8: Middle Adulthood, p. 307-370
Chapter 10: Death and Dying, p. 438-466

- Lecture materials

Opetusmenetelmät

Lectures
Group work
Study assignment (in groups)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Course exam 5.12.2023 9.30-11.00
Course retake exams: 15.12.2023 12:00 – 13:30 & 15.1.2024 14:45 - 16:15

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lectures
Group work
Independent work

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lectures and group work 3 p
Exam 2 p

Sisällön jaksotus

Weeks 44-49

Week 44
Tue 31.10.2023
9.30 -11.00 Course info and introduction to lifespan development (TS)

Week 45
Tue 7.11.2023
9.00 - 12:00 Lecture: Lifespan psychology and cognitive development (TS)
13:00 - 14:30 Group work, teachers present (TS & KP)

Week 46
Tue 14.11.2023
9:30 - 11:00 Independent group work
12:00 - 15:00 Lecture: Socialization, education & learning (KP)

Week 47
Tue 21.11.2023
9:00 - 11:00 Childhood, early interaction and attachment relationships during the life span (TS)
12:00 - 13:30 Group work, teachers present (TS & KP)

Week 48
Tue 28.11.2023
9:30 - 11:00 Independent group work
12:00 - 15:00 Emotions over the life span (KP)

Week 49
Tue 5.12.2023
9:30 - 11:00 Course exam (TS)
12:00 - 15:00 Group presentations on study assignment (TS & KP)

Please note, that presence in all group meetings is compulsory. One absence because of sickness or other justified reason is accepted, but in this case the student is responsible on agreeing with the group or with the teacher on extra work to compensate the absence.

Changes possible.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Exam F-5
Small group study assignment pass / failed

Hylätty (0)

Student has not gained understanding on individual and environmental factors that affect people’s growth, development and education, developmental tasks of different life phases or theories on education, development and learning.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Student has some understanding on individual and environmental factors that affect people’s growth, development and education.

Student has some understanding on developmental tasks of different life phases. Student is able to find some connections between different life phases, development tasks and the abilities to tackle these development challenges.

Student has some understanding on theories on education, development and learning.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Student has understanding on individual and environmental factors that affect people’s growth, development and education.

Student has understanding on developmental tasks of different life phases. Student is able to find connections between different life phases, development tasks and the abilities to tackle these development challenges.

Student has understanding on theories on education, development and learning and is able to find connections between these aspects.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student has deep understanding on individual and environmental factors that affect people’s growth, development and education.

Student has deeper understanding on developmental tasks of different life phases. Student is able to find connections between different life phases, development tasks and the abilities to tackle these development challenges.

Student has deep understanding on theories on education, development and learning and is able to find connections between these aspects.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 16.11.2023

Ajoitus

16.11.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 65

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tiina Suni
 • Kaija Penttala
 • Laura Närvi
 • Outi Linnossuo
Ryhmät
 • PSOSTS23
  Sosionomi (AMK), Turku, S23

Tavoitteet

• tunnistat ihmisen kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen vaikuttavia yksilöllisiä ja ympäristöön liittyviä tekijöitä
• osaat kuvailla ihmisen eri ikävaiheiden kehitystehtävät
• tiedät kasvatuksen, kehityksen ja oppimisen teorioita

Sisältö

´• ihmisen biologinen, psykologinen ja sosiaalinen kehitys
• eri ikävaiheiden kehitystehtävät ja haasteet: lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus
• kasvatuksen psykososiaalinen perusta ja yksilön kasvu- ja sosialisaatioprosessin tukeminen
• varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde
• kasvatuksen eettinen ulottuvuus

Oppimateriaalit

Pulkkinen, L, Ahonen, T. & Ruoppila, I. (toim.) 2023. Ihmisen psykologinen kehitys. PS-Kustannus. Saatavana myös e-kirjana.
tai
Nurmi J.-E.; Ahonen, T.; Lyytinen, H.; Lyytinen, P.; Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavana myös e-kirjana.

Dunderfeldt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia: lapsen kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen. Helsinki: WSOY.

Lisäksi kannattaa käyttää soveltuvin osin (luvut 2 ja 3) teosta:
Vilen M.; Leppämäki P. & Ekström L. 2008. Vuorovaikutuksellinen tukeminen. Helsinki: WSOY.

Opetusmenetelmät

Luento-opetus
Juniori AMK -työskentely ryhmissä
Itsenäinen työ

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävän palautuspäivämäärät:
1. palautus 15.12.2023 mennessä
2. palautus 5.1.2024 mennessä
3. palautus 31.1.2024 mennessä

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Toiminnallinen oppiminen
Ryhmätyö
Itsenäinen opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 1 op
Junior AMK -työskentely 1,5 op
Elämänkaarihaastattelu-oppimistehtävä parityönä 2,5 op

Oppimistehtävä arvioidaan asteikolla H-5. Opintojakson arvosana perustuu oppimistehtävän arvosanaan. Juniori AMK -työskentely arvioidaan asteikolla hyv / hyl.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu viikoilla 46-51

Lähiopetus:
To 16.11.2023 klo 8:30 – 10:15 Jakson aloitus ja tehtävät, Juniori AMK-ohjeistus (TS ja Anne Lämsä)
To 16.11.2023 klo 10:30 – 11:30 Ryhmän ohjaaminen ja ryhmätyön perusteet (TS)
To 23.11.2023 klo 9:00 – 12:00 Ihmisen psykologinen ja sosiaalinen kehitys (TS)
To 23.11.2023 klo 13:00 – 15:30 Oppiminen (KP)
To 30.11.2023 klo 9:00 – 11:30 Varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde elämänkaaren vaiheissa (TS)
Pe 8.12.2023 klo 8:00 – 12:00 Juniori AMK -päivä (TS, KP, LN, OL)
Pe 8.12.2023 klo 13:00 – 14:00 Juniori AMK -toteutuksen purku (TS, KP)


Juniori AMK -työskentely ryhmissä:

Ryhmä 1 (OL)
To 16.11.2023 klo 12:30 – 14:00
Pe 24.11.2023 klo 9:00 – 11:00 itsenäinen työskentely
To 30.11.2023 klo 12:30 – 14:00

Ryhmä 2 (LN)
Pe 17.11.2023 klo 12:30 – 14:00
Pe 24.11.2023 klo 9:00 – 11:00 itsenäinen työskentely
To 30.11.2023 klo 12:30 – 14:00

Ryhmä 3 (TS)
To 16.11.2023 klo 12:30 – 14:00
Pe 24.11.2023 klo 9:00 – 11:00 itsenäinen työskentely
To 30.11.2023 klo 12:30 – 14:00

Ryhmä 4 (KP)
To 16.11.2023 klo 12:30 – 14:00
Pe 24.11.2023 klo 9:00 – 11:00 itsenäinen työskentely
To 30.11.2023 klo 12:30 – 14:00

Ryhmä 5 (OL)
To 16.11.2023 klo 14:30 – 16:00
Pe 24.11.2023 klo 9:00 – 11:00 itsenäinen työskentely
To 30.11.2023 klo 14:30 – 16:00

Ryhmä 6 (LN)
Pe 17.11.2023 klo 14:30 – 16:00
Pe 24.11.2023 klo 9:00 – 11:00 itsenäinen työskentely
To 30.11.2023 klo 14:30 – 16:00

Ryhmä 7 (TS)
To 16.11.2023 klo 14:30 – 16:00
Pe 24.11.2023 klo 9:00 – 11:00 itsenäinen työskentely
To 30.11.2023 klo 14:30 – 16:00

Ryhmä 8 (KP)
To 16.11.2023 klo 14:30 – 16:00
Pe 24.11.2023 klo 9:00 – 11:00 itsenäinen työskentely
To 30.11.2023 klo 14:30 – 16:00

Viikkoaikataulu:

Vko 46
to 16.11.2023
klo 8:30 - 9:00 Jakson aloitus ja sisältö
klo 9:00 - 10:15 Juniori AMK:n ohjeistus (Anne Lämsä)
klo 10:30 -11:30 Ryhmän ohjaaminen ja ryhmätyön perusteet (TS)
klo 12:30 - 14:00 ja 14:30 – 16:00 Juniori AMK -työskentely ryhmissä (ryhmät 1, 3, 4, 5, 7 ja 8), opettajat mukana

pe 17.11.2023 Juniori AMK -työskentely, ryhmä 2 klo 12:30 – 14:00 ja ryhmä 6 klo 14:30 – 16:00 (LN)


Vko 47
to 23.11.2023
klo 9:00 - 12:00 Ihmisen psykologinen ja sosiaalinen kehitys (TS)
klo 13:00 - 15:30 Oppiminen (KP)

pe 24.11.2023
klo 9:00 - 11:00 Juniori AMK -työskentelyä opiskelijaryhmissä itsenäisesti

Vko 48
to 30.11.2023
klo 9:00 - 11:30 Varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde (TS)
klo 12:30 – 14:00 ja 14:30 – 16:00 Juniori AMK -työskentely ryhmissä, opettajat mukana, Juniori AMK -suunnitelma palautettava Teamsiin viimeistään ti 28.11. Juniori AMK -lahjakortit jaetaan opiskelijaryhmille tämän työskentelykerran aikana.

Vko 49
pe 8.12.2023
klo 8:00 - 12:00 Juniori AMK -toteutuspäivä (opettajat mukana)
klo 13:00 - 14:00 Juniori AMK -toteutuksen yhteinen purku (TS ja KP)

Osallistuminen Juniori AMK -ryhmätyöskentelyyn ja Juniori AMK -toteutuspäivään on pakollista. Juniori AMK -ryhmän ryhmätyöskentelykerroilta voi sairaustapauksessa olla kerran pois, jolloin korvaavat työtehtävät sovitaan oman ryhmän kanssa. Poissaoloa Juniori AMK -tapahtumapäivästä ei ole mahdollista korvata.

Muutokset mahdollisia!

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei yllä arviointikriteereihin 1–2

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Opiskelija ymmärtää ihmisen kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen vaikuttavia tekijöitä.
- Opiskelija osaa kuvailla ihmisen eri ikävaiheiden kehitystehtäviä ja haasteita.
- Opiskelija tietää kasvatukseen ja oppimiseen liittyviä teorioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- Opiskelija ymmärtää laajemmin ihmisen kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen vaikuttavia tekijöitä, sekä yksilöllisiä ja ympäristöön liittyviä näkökulmia
- Opiskelija osaa kuvailla ja selittää eri ikävaiheille tyypillisiä kehitystehtäviä ja haasteita
- Opiskelija ymmärtää keskeiset kasvatukseen ja oppimiseen liittyvät teoriat ja tietää, miten ne ilmenevät käytännön kasvatustilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa tietoa ihmisen kasvatusta, kehityksestä ja kasvatuksesta, ja ymmärtää yksilölliset tarpeet sekä ympäristötekijöiden merkityksen.
- Opiskelija osaa kuvailla, selittää ja soveltaa oppimiansa eri ikävaiheiden kehitystehtäviä ja haasteita.
- Opiskelija argumentoi kasvatuksen ja oppimisen teorioita käytännön kasvatustoimintaan.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 13.11.2023

Ajoitus

13.11.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tiina Suni
 • Marika Kouki
Ryhmät
 • PSOSS23V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S23

Tavoitteet

• tunnistat ihmisen kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen vaikuttavia yksilöllisiä ja ympäristöön liittyviä tekijöitä
• osaat kuvailla ihmisen eri ikävaiheiden kehitystehtävät
• tiedät kasvatuksen, kehityksen ja oppimisen teorioita

Sisältö

´• ihmisen biologinen, psykologinen ja sosiaalinen kehitys
• eri ikävaiheiden kehitystehtävät ja haasteet: lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus
• kasvatuksen psykososiaalinen perusta ja yksilön kasvu- ja sosialisaatioprosessin tukeminen
• varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde
• kasvatuksen eettinen ulottuvuus

Oppimateriaalit

Tehtävissä käytettävä materiaali:

- Pulkkinen, L. 2022. Lapsen hyvinvointi alkaa kodista.
- Nurmi J.-E.; Ahonen, T.; Lyytinen, H.; Lyytinen, P.; Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavana myös elektronisena.
- Dunderfeldt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia: lapsen kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen. Helsinki: WSOY.
Lisäksi kannattaa käyttää soveltuvin osin (luvut 2 ja 3) teosta:
- Vilen M.; Leppämäki P. & Ekström L. 2008. Vuorovaikutuksellinen tukeminen. Helsinki: WSOY.
- Hyödynnä raportissa myös esim. Hyvinvointi-jakson kirjallista lähdemateriaalia yhteiskunnallisen tilanteen kuvauksissa.
- Omien aiheeseen liittyvien lähteiden valinta ja käyttäminen

Opetusmenetelmät

Yksilötyöskentely, pienryhmätyöskentely
Oppimistehtäväperusteinen

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Tutkiva oppiminen
Keskusteluluennot
Pienryhmätehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkko-opetus ja Elämänkaaren vaiheet -ryhmätehtävä 1,5 op
Elämänkaarihaastattelu-oppimistehtävä yksilötyönä 2,5 op (arvioinnin kohde)
Pohdintatehtävä kasvatuksesta ja oppimisesta -tehtävä yksilötyönä 1 op (purku Itissä)

Elämänkaarihaastattelu-tehtävän palautuspäivät:
1. palautuspäivä 15.12.2023
2. palautuspäivä 5.1.2024
3. palautuspäivä 19.4.2024

Sisällön jaksotus

Opintojakso esitellään lyhyellä videolla, minkä löydätte Itsistä. Opiskelijat käynnistävät jakson tehtävät jo ennen yhteistä verkkotapaamista opettajien kanssa.

Jaksolla on kaksi lähitapaamista verkossa ja itsenäistä verkkotyöskentelyä annettujen tehtävien parissa määrätyillä viikolla. 


Jakson työskentelyn aikataulu:

Viikolla 47 pohdintatehtävä kasvatuksesta ja oppimisesta ja Elämänkaarihaastattelutehtävän ja ryhmätehtävän käynnistäminen 
Viikolla 48 keskustelu pohdintatehtävästä verkossa ja työskentely tehtävien parissa sekä verkkotapaaminen 29.11.
Viikolla 49 itsenäinen työskentely verkossa tehtävien parissa
Viikolla 50 verkkotapaaminen ja ryhmätehtävän purku 13.12.

Lähitapaamisten tarkempi sisältö:

ke 29.11.2023 Lähitapaaminen verkossa, Zoom-linkki https://turkuamk.zoom.us/my/marikakouki
klo 14.00 - 14.10 Opiskelijoiden kysymykset
klo 14:10 - 14:45 Varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde elämänkaaren vaiheissa (Suni)
klo 14.50- 15:55 Sosialisaatio ja kasvuympäristöt (Kouki)

ke 13.12.2023 Lähitapaaminen verkossa, Zoom-linkki https://turkuamk.zoom.us/my/marikakouki
klo 16:00 - 17:20 Ryhmätehtävän purku kahdessa eri ryhmässä (Suni, Kouki)
klo 17:20 - 18:00 Opintojakson päätös

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jakson arvosana (1-5) muodostuu Elämänkaarihaastattelu-oppimistehtävästä (yksilötyö)

Muut tehtävät:
Elämänkaaren vaiheet -tehtävä (ryhmätyö) hyväksytty / täydennettävä
Pohdintatehtävä kasvatuksesta ja oppimisesta -tehtävä (yksilötyö) hyväksytty / täydennettävä

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei yllä arviointikriteereihin 1–2

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Opiskelija ymmärtää ihmisen kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen vaikuttavia tekijöitä.
- Opiskelija osaa kuvailla ihmisen eri ikävaiheiden kehitystehtäviä ja haasteita.
- Opiskelija tietää kasvatukseen ja oppimiseen liittyviä teorioita

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- Opiskelija ymmärtää laajemmin ihmisen kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen vaikuttavia tekijöitä, sekä yksilöllisiä ja ympäristöön liittyviä näkökulmia
- Opiskelija osaa kuvailla ja selittää eri ikävaiheille tyypillisiä kehitystehtäviä ja haasteita
- Opiskelija ymmärtää keskeiset kasvatukseen ja oppimiseen liittyvät teoriat ja tietää, miten ne ilmenevät käytännön kasvatustilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa tietoa ihmisen kasvatusta, kehityksestä ja kasvatuksesta, ja ymmärtää yksilölliset tarpeet sekä ympäristötekijöiden merkityksen.
- Opiskelija osaa kuvailla, selittää ja soveltaa oppimiansa eri ikävaiheiden kehitystehtäviä ja haasteita.
- Opiskelija argumentoi kasvatuksen ja oppimisen teorioita käytännön kasvatustoimintaan.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 19.04.2024

Ajoitus

12.04.2024 - 23.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

46 - 55

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tiina Suni
 • Heidi Ristseppä
 • Marika Kouki
 • Kaija Penttala
Ryhmät
 • PSOSTK24
  Sosionomi (AMK), Turku, K24

Tavoitteet

• tunnistat ihmisen kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen vaikuttavia yksilöllisiä ja ympäristöön liittyviä tekijöitä
• osaat kuvailla ihmisen eri ikävaiheiden kehitystehtävät
• tiedät kasvatuksen, kehityksen ja oppimisen teorioita

Sisältö

´• ihmisen biologinen, psykologinen ja sosiaalinen kehitys
• eri ikävaiheiden kehitystehtävät ja haasteet: lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus
• kasvatuksen psykososiaalinen perusta ja yksilön kasvu- ja sosialisaatioprosessin tukeminen
• varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde
• kasvatuksen eettinen ulottuvuus

Oppimateriaalit

Jakson lähdemateriaali:

- Pulkkinen, L.; Ahonen, T. & Ruoppila, I. (toim.) 2023. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavana myös elektronisena.
- Nurmiranta, H.; Leppämäki, P. & Horppu, S. 2022. Kehityspsykologiaa lapsuudesta vanhuuteen.
- Lehtinen, E.; Vauras, M. & Lerkkanen, M-L. Kasvatuspsykologia. PS-Kustannus.
- Antikainen, A.; Rinne, R. & Koski, L. 2021. Kasvatussosiologia. Santalahti Kustannus.
- Pulkkinen, L. 2022. Lapsen hyvinvointi alkaa kodista. PS-Kustannus.
- Raatikainen, E., Rahikka E.; Saarnio, T. & Vepsä, P. 2019. Ammattina sosionomi. Sanoma Pro.
- Mönkkönen, K. 2018. Vuorovaikutus asiakastyössä – asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla.
- Karisto, A.; Takala, P. & Haapola, I. 1998. Matkalla nykyaikaan.
- Vilen M.; Leppämäki P. & Ekström L. 2008. Vuorovaikutuksellinen tukeminen. Helsinki: WSOY.

Opetusmenetelmät

Luento-opetus
Juniori AMK-työskentely pienryhmissä
Työpajatyöskentely

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Toiminnallinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 1, työpajapäivä pakollinen
Junior AMK 1,5 op (osallistumisvelvollisuus, jotta kurssi on hyväksytty)
Elämänkaariraportti parityönä 2,5 op

Sisällön jaksotus

Marika Kouki, opetus ja Juniori AMK -ohjaus (vastuuopettaja)
Tiina Suni, opetus ja Juniori AMK -ohjaus
Heidi Ristseppä, Juniori AMK -ohjaus
Kaija Penttala, Juniori AMK -ohjaus

Juniori AMK -ryhmänohjaus:
Tiina Suni: ryhmät 1 ja 5
Marika Kouki: ryhmät 2 ja 6
Heidi Ristseppä: ryhmät 3 ja 7
Kaija Penttala: ryhmät 4 ja 8

Jakso toteutuu keväällä 2024 viikoilla 15 - 22

Jakso alkaa viikolla 15 itsenäisellä ennakkotehtävällä.

vko 16
pe 19.4.2024 lähiopetus
HUOM! Läsnäolo opintojakson aloituksessa on pakollinen.
klo 8:15 - 9:00 Jakson aloitus ja tehtävät
klo 9:00 - 10:15 Juniori AMK:n ohjeistus (Hanna Peussa)
klo 10:30 -11:30 Lapsiryhmän ohjaaminen (TS)
klo 12:30 -15:00 Kasvatuksen psykososiaalinen perusta ja kasvuympäristöt, sosialisaatio, elinikäinen oppiminen (MK)

vko 17
to 25.4.2024 Juniori AMK -työskentely:
Ryhmät 1,2 ja 3 klo 8:15 - 9:45
Ryhmä 4 klo 10:00 - 11:30
Ryhmät 5, 6 ja 7 klo 10:00 - 11:30
Ryhmä 8 klo 12:00 - 13:30
Opettajat paikalla ryhmissä. Poikkeus: Heidi Ristsepän ryhmät 3 ja 7, itsenäinen työskentely.

vko 18
to 2.5.2024 lähiopetus
klo 9:00 - 11:30 Ihmisen psykologinen ja sosiaalinen kehitys (TS)
klo 12:30 - 13:45 Varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde (TS)
klo 14:00 - 15:30 Oppimisen teoreettinen perusta, Kasvatuksen eettinen ulottuvuus (MK)

pe 3.5.2024 Juniori AMK -työskentely
klo 9:00 - 12:00 Juniori AMK -työskentelyä opiskelijaryhmissä itsenäisesti
Poikkeus: Heidi Ristseppä on mukana ryhmiensä (3 ja 7) tapaamisilla. Opettajan ohjauksessa ryhmä 3 klo 9-10.30 ja 7 klo 10.30-12.

vko 19
pe 10.5.2024 klo 9:00 - 12:00 Juniori AMK -työskentelyä opiskelijaryhmissä itsenäisesti

vko 20
to 16.5.2024 klo 8:15 - 14:00 (MK ja TS) Työpajapäivä: ryhmissä työstetään eri ikäkausien kehitystehtävät ja haasteet (lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus)

pe 17.5.2024 Juniori AMK -työskentely
Ryhmät 1,2 ja 3 klo 8:15 - 9:45
Ryhmä 4 klo 10:00 - 11:30
Ryhmät 5, 6 ja 7 klo 10:00 - 11:30
Ryhmä 8 klo 12:00 - 13:30

Opettajat jakavat Juniori AMKiin liittyvät hankintakortit. Juniori AMK:n projektisuunnitelman luonnos palautetaan Teamsiin viimeistään 15.5.2024.

vko 21
to 23.5.2024
klo 8:15 - 11:30 Juniori AMK -päivä (opettajat mukana)
klo 12:30 - 14:00 Yhteinen puhallus koetusta ohjauksesta (MK,TS)

Osallistuminen Juniori AMK-työskentelyyn ja toteutuspäivään 23.5.2024 sekä 16.5.2024 työpajapäivään ovat pakollista. Poissaolot sairaustapauksissa työpajan osalta korvattava. Juniori AMK -ryhmän tapaamisista voi sairaustapauksessa olla kerran pois, jolloin korvaavat työtehtävät sovitaan työskentelyryhmän kanssa.

Muutokset mahdollisia!

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvioinninkohde parityönä työstettävä elämänkaariraportti
Arviointi H-5

Juniori AMK ja työpajapäivä ovat jakson pakollisia osuuksia.

Elämänkaariraportin ohje löytyy Itisistä
1. palautuspäivä 31.5.2024
2. palautuspäivä 16.8.2024

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei yllä arviointikriteereihin 1–2

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Opiskelija ymmärtää ihmisen kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen vaikuttavia tekijöitä.
- Opiskelija osaa kuvailla ihmisen eri ikävaiheiden kehitystehtäviä ja haasteita.
- Opiskelija tietää kasvatukseen ja oppimiseen liittyviä teorioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- Opiskelija ymmärtää laajemmin ihmisen kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen vaikuttavia tekijöitä, sekä yksilöllisiä ja ympäristöön liittyviä näkökulmia
- Opiskelija osaa kuvailla ja selittää eri ikävaiheille tyypillisiä kehitystehtäviä ja haasteita
- Opiskelija ymmärtää keskeiset kasvatukseen ja oppimiseen liittyvät teoriat ja tietää, miten ne ilmenevät käytännön kasvatustilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa tietoa ihmisen kasvatusta, kehityksestä ja kasvatuksesta, ja ymmärtää yksilölliset tarpeet sekä ympäristötekijöiden merkityksen.
- Opiskelija osaa kuvailla, selittää ja soveltaa oppimiansa eri ikävaiheiden kehitystehtäviä ja haasteita.
- Opiskelija argumentoi kasvatuksen ja oppimisen teorioita käytännön kasvatustoimintaan.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 09.04.2024

Ajoitus

09.04.2024 - 07.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

26 - 35

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tiina Suni
 • Marika Kouki
Ryhmät
 • AVOSOSERK24V
  Sosionomi (AMK), Salo, verkko K24

Tavoitteet

• tunnistat ihmisen kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen vaikuttavia yksilöllisiä ja ympäristöön liittyviä tekijöitä
• osaat kuvailla ihmisen eri ikävaiheiden kehitystehtävät
• tiedät kasvatuksen, kehityksen ja oppimisen teorioita

Sisältö

´• ihmisen biologinen, psykologinen ja sosiaalinen kehitys
• eri ikävaiheiden kehitystehtävät ja haasteet: lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus
• kasvatuksen psykososiaalinen perusta ja yksilön kasvu- ja sosialisaatioprosessin tukeminen
• varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde
• kasvatuksen eettinen ulottuvuus

Oppimateriaalit

Tehtävissä käytettävä materiaali:

- Pulkkinen, L. 2022. Lapsen hyvinvointi alkaa kodista.
- Nurmi J.-E.; Ahonen, T.; Lyytinen, H.; Lyytinen, P.; Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavana myös elektronisena. Tai uusi painos Pulkkinen, L., Ahonen, T. & Ruoppila, I. (toim.). 2023 Ihmisen psykologinen kehitys.
- Vilen M.; Leppämäki P. & Ekström L. 2008. Vuorovaikutuksellinen tukeminen. Helsinki: WSOY.
- Hyödynnä raportissa myös esim. Hyvinvointi-jakson kirjallista lähdemateriaalia yhteiskunnallisen tilanteen kuvauksissa.
- Omien aiheeseen liittyvien lähteiden valinta ja käyttäminen

Opetusmenetelmät

Yksilötyöskentely, pienryhmätyöskentely
Oppimistehtäväperusteinen

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Tutkiva oppiminen
Keskusteluluennot
Pienryhmätehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkko-opetus ja Elämänkaaren vaiheet -ryhmätehtävä 1,5 op
Elämänkaariraportti-tehtävä yksilötyönä 2,5 op (arvioinnin kohde)
Pohdintatehtävä kasvatuksesta ja oppimisesta -tehtävä yksilötyönä 1 op

Elämänkaariraportin palautuspäivät:
1. palautuspäivä 17.5.2024
2. palautuspäivä 31.5.2024

Sisällön jaksotus

Jakson lähiopetus kaksi kertaa Zoomissa.

Linkki Zoomiin molemmilla kerroilla: https://turkuamk.zoom.us/my/tiinasuni

ti 9.4. 2024
klo 14:00 - 14:30 Aloitus, jakson tehtävät (Kouki, Suni)
klo 14:30 - 15:10 Varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde (Suni)
klo 15:10 - 15:50 Kasvatus, sosialisaatio ja kasvuympäristöt (Kouki) Tee pieni ennakkotehtävä ennen jakson aloitusta. Se löytyy Itsistä.

ti 7.5.2024
klo 14:00 - 15:20 Ryhmätehtävän purku kahdessa eri ryhmässä (Suni, Kouki)
klo 15:30 - 15:55 Opintojakson päätös

Pohdintatehtävä kasvatuksesta ja oppimisesta -tehtävän purku tapahtuu Itsin keskustelualueella (kts. ohjeet Itsistä).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jakson arvosana (1-5) muodostuu Elämänkaarihaastattelu-oppimistehtävästä (yksilötyö)

Muut tehtävät:
Elämänkaaren vaiheet -tehtävä (ryhmätyö) hyväksytty / täydennettävä
Pohdintatehtävä kasvatuksesta ja oppimisesta -tehtävä (yksilötyö) hyväksytty / täydennettävä

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei yllä arviointikriteereihin 1–2

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Opiskelija ymmärtää ihmisen kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen vaikuttavia tekijöitä.
- Opiskelija osaa kuvailla ihmisen eri ikävaiheiden kehitystehtäviä ja haasteita.
- Opiskelija tietää kasvatukseen ja oppimiseen liittyviä teorioita

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- Opiskelija ymmärtää laajemmin ihmisen kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen vaikuttavia tekijöitä, sekä yksilöllisiä ja ympäristöön liittyviä näkökulmia
- Opiskelija osaa kuvailla ja selittää eri ikävaiheille tyypillisiä kehitystehtäviä ja haasteita
- Opiskelija ymmärtää keskeiset kasvatukseen ja oppimiseen liittyvät teoriat ja tietää, miten ne ilmenevät käytännön kasvatustilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa tietoa ihmisen kasvatusta, kehityksestä ja kasvatuksesta, ja ymmärtää yksilölliset tarpeet sekä ympäristötekijöiden merkityksen.
- Opiskelija osaa kuvailla, selittää ja soveltaa oppimiansa eri ikävaiheiden kehitystehtäviä ja haasteita.
- Opiskelija argumentoi kasvatuksen ja oppimisen teorioita käytännön kasvatustoimintaan.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Katriina Vesanen
Ryhmät
 • PSOSS23EN
  Degree Programme in Social Services, Early Childhood Education, S23

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of the field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 05.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

40 - 65

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Katriina Vesanen
Ryhmät
 • PSOSTK23
  Sosionomi (AMK), Turku, K23

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of the field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Oppimateriaalit

Opettajan oma materiaali, verkkomateriaali, kaikki oppimateriaali on saatavilla itslearningissa. Ei kustannuksia opiskelijalle.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, verkkotehtävät, itsenäinen työskentely, pari-/ryhmätyöskentely, itsearviointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei lopputenttiä, kurssi perustuu tehtäväkohtaiseen arviointiin,

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämälähtöisyys, digioppiminen, tiimioppiminen, reflektointi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- opetustunnit ja kotitehtävät yht. 26h
- suullisen esityksen valmistelu ja esittäminen 15 h
- yksilö ja paritehtävät itsissä 40 h

Sisällön jaksotus

HUOM!
Opintojakson tunneista osa pidetään lähitunteina kampuksella ja osa verkossa.
Verkkotapaamiset pidetään Zoomissa. Kutsu ensimmäiseen tapaamiseen tulee sähköpostitse ja koko kurssin ajan käytetään samaa verkkolinkkiä, joka löytyy alta ja itslearning-oppimisympäristöstä.
Zoom-linkki:
https://turkuamk.zoom.us/j/69523435343?pwd=SS9lcUhNclNTM2VUZVFTUmhmR3VQUT09

Course content:

• Personal learning goals and needs, language level, studies and professional profile
• English needed in client situations
• Professional vocabulary
• Field-related topics; texts and discussion
• Reading and summarizing field-related articles
• Spoken presentation
• Self-reflection, thesis abstract guidance

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ensisijaisesti itslearning viestikanava kurssikohtaiseen viestintään, lisäksi sähköposti ja tarvittaessa sovitut ohjausajat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Koko kurssi arvioidaan asteikolla 0-5: perustuen tehtäväperusteiseen pisteytykseen, Osa arvioitavista tehtävistä suoritetaan kampuksella ja osa itsenäisenä työskentelynä yksin tai ryhmässä, kts. itslearningista tarkemmat kriteerit.

Palaute ja arviointi: Opettaja, vertaispalaute, itsearviointi

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu kurssista tai jättää kurssisuorituksen kesken.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Aiheen käsittely englanniksi moninaisissa ammatillisissa tilanteissa on melko suppeaa ja yksipuolista. Teksti vastaa puutteellisesti tehtävänantoon eikä etene aivan loogisesti. Teksti sisältää joitakin vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Kieli on tyydyttävää. Se sisältää joitakin rakenteita ja perussanastoa ja niiden käytössä ilmenee joitakin virheitä. Opiskelija osaa puhua keskeisistä oman alan aiheista kohtalaisesti. Puhetta ei ole aina helppo seurata. Sidosteisuudessa ja vuorovaikutuksessa voi olla huomattavia puutteita. Kieli on melko yksinkertaista ja epäröivää. Opiskelija pystyy kuitenkin välittämään viestin, vaikka virheet rakenteissa ja ääntämisessä haittaavat joskus ymmärrettävyyttä. Kurssitehtävät on suoritettu.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kieli on rakenteellisesti selkeää ja loogista. Suullinen ja kirjallinen tuotos on sujuvaa ja selkeää. Rakenteet ja ammattisanasto ovat hyvin hallussa. Joitakin virheitä voi esiintyä. Opiskelija ymmärtää oman alansa englanninkielistä materiaalia. Puhe on loogista ja johdonmukaista. Vuorovaikutus ja reagointi on pääosin sujuvaa ja selkeää. Aiheen käsittely vastaa tehtävänantoa ja on sopivaa eri ammatillisiin tilanteisiin. Teksti etenee kohtalaisen loogisesti. Tyylivirheitä voi esiintyä. Vaativimmissa rakenteissa ja ilmauksissa voi ilmetä virheitä. Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista hyvin. Puhetta on helppo seurata. Kieli on sujuvaa vaikka joitakin katkoja ja ääntämisvirheitä saattaa esiintyä. Kurssisuorituksessa ei ole puutteita ja tehtävät on hyvin tehty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aiheen käsittely englanniksi on monipuolista ja taitavaa vastaten täysin tehtävänantoa moninaisissa ammatillisissa tilanteissa. Teksti on rakenteellisesti hyvin selkeää ja loogista. Siirtymät ovat sidosteisen sujuvia. Opiskelija osaa välittää viestin luontevasti asiaankuuluvalla tyylillä. Kieli on erittäin sujuvaa ja monipuolista. Rakenteet ovat vaihtelevia ja ammattisanasto on laaja. Satunnaisia virheitä voi esiintyä vaativimmissa rakenteissa ja ilmaisuissa. Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista erinomaisesti. Puhe on tavoitteellista, erittäin johdonmukaisista, osuvaa ja loogista. Siirtymät asiasta toiseen ovat erittäin sujuvia. Vuorovaikutus on erittäin taitavaa, nonverbaalinen viestintä tukee tehokkaasti puhetta. Kieli (puhe, ääntäminen ja intonaatio) on sujuvaa, selkeää, täsmällistä ja normaalitempoista. Kurssisuoritus osoittaa aktiivisuutta ja tehtävät on suoritettu erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 27.09.2023

Ajoitus

27.09.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

40 - 65

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Katriina Vesanen
Ryhmät
 • AVOSOSERK23V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko K23

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of the field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Oppimateriaalit

Opettajan oma materiaali, verkkomateriaali, kaikki oppimateriaali on saatavilla itslearningissa. Ei kustannuksia opiskelijalle.

Opetusmenetelmät

verkkotunnit, verkkotehtävät, itsenäinen työskentely, pari-/ryhmätyöskentely, itsearviointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei lopputenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämälähtöisyys, digioppiminen, tiimioppiminen, reflektointi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- opetustunnit, materiaaliin tutustuminen ja kotitehtävät yht. 25h
- itsereflektointi, vertaisarviointi ja palautteen anto 10h
- Arvioitavat yksilö- ja ryhmätehtävät 46h

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa:
27.9. at 14.00-16.00
11.10. at 14.00-16.00
25.10. at 14.00-16.00

Zoom- tapaamisten linkki: https://turkuamk.zoom.us/j/61004748526

Course content:

• Personal learning goals and needs, language level, studies and professional profile
• English needed in work situations, spoken communication
• Professional vocabulary
• Field-related topics; texts and discussion
• Reading and summarizing field-specific texts, formal English
• Self-reflection

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ensisijaisesti itslearning viestikanava kurssikohtaiseen viestintään, lisäksi sähköposti ja tarvittaessa sovitut ohjausajat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Koko kurssi arvioidaan asteikolla 0-5: perustuen tehtäväperusteiseen pisteytykseen, kts. itslearningista tarkemmat kriteerit.

Palaute ja arviointi: Opettaja, vertaispalaute, itsearviointi

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu kurssista tai jättää kurssisuorituksen kesken.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Aiheen käsittely englanniksi moninaisissa ammatillisissa tilanteissa on melko suppeaa ja yksipuolista. Teksti vastaa puutteellisesti tehtävänantoon eikä etene aivan loogisesti. Teksti sisältää joitakin vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Kieli on tyydyttävää. Se sisältää joitakin rakenteita ja perussanastoa ja niiden käytössä ilmenee joitakin virheitä. Opiskelija osaa puhua keskeisistä oman alan aiheista kohtalaisesti. Puhetta ei ole aina helppo seurata. Sidosteisuudessa ja vuorovaikutuksessa voi olla huomattavia puutteita. Kieli on melko yksinkertaista ja epäröivää. Opiskelija pystyy kuitenkin välittämään viestin, vaikka virheet rakenteissa ja ääntämisessä haittaavat joskus ymmärrettävyyttä. Kurssitehtävät on suoritettu.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kieli on rakenteellisesti selkeää ja loogista. Suullinen ja kirjallinen tuotos on sujuvaa ja selkeää. Rakenteet ja ammattisanasto ovat hyvin hallussa. Joitakin virheitä voi esiintyä. Opiskelija ymmärtää oman alansa englanninkielistä materiaalia. Puhe on loogista ja johdonmukaista. Vuorovaikutus ja reagointi on pääosin sujuvaa ja selkeää. Aiheen käsittely vastaa tehtävänantoa ja on sopivaa eri ammatillisiin tilanteisiin. Teksti etenee kohtalaisen loogisesti. Tyylivirheitä voi esiintyä. Vaativimmissa rakenteissa ja ilmauksissa voi ilmetä virheitä. Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista hyvin. Puhetta on helppo seurata. Kieli on sujuvaa vaikka joitakin katkoja ja ääntämisvirheitä saattaa esiintyä. Kurssisuorituksessa ei ole puutteita ja tehtävät on hyvin tehty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aiheen käsittely englanniksi on monipuolista ja taitavaa vastaten täysin tehtävänantoa moninaisissa ammatillisissa tilanteissa. Teksti on rakenteellisesti hyvin selkeää ja loogista. Siirtymät ovat sidosteisen sujuvia. Opiskelija osaa välittää viestin luontevasti asiaankuuluvalla tyylillä. Kieli on erittäin sujuvaa ja monipuolista. Rakenteet ovat vaihtelevia ja ammattisanasto on laaja. Satunnaisia virheitä voi esiintyä vaativimmissa rakenteissa ja ilmaisuissa. Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista erinomaisesti. Puhe on tavoitteellista, erittäin johdonmukaisista, osuvaa ja loogista. Siirtymät asiasta toiseen ovat erittäin sujuvia. Vuorovaikutus on erittäin taitavaa, nonverbaalinen viestintä tukee tehokkaasti puhetta. Kieli (puhe, ääntäminen ja intonaatio) on sujuvaa, selkeää, täsmällistä ja normaalitempoista. Kurssisuoritus osoittaa aktiivisuutta ja tehtävät on suoritettu erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 16.01.2024

Ajoitus

16.01.2024 - 19.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

56 - 65

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Katriina Vesanen
Ryhmät
 • PSOSTS23
  Sosionomi (AMK), Turku, S23

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of the field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Oppimateriaalit

Opettajan oma materiaali, verkkomateriaali, kaikki oppimateriaali on saatavilla itslearningissa. Ei kustannuksia opiskelijalle.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, verkkotehtävät, itsenäinen työskentely, pari-/ryhmätyöskentely, itsearviointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei lopputenttiä, kurssi perustuu tehtäväkohtaiseen arviointiin,

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämälähtöisyys, digioppiminen, tiimioppiminen, reflektointi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- opetustunnit ja kotitehtävät yht. 26h
- suullisen esityksen valmistelu ja esittäminen 15 h
- yksilö ja paritehtävät itsissä 40 h

Sisällön jaksotus

HUOM!
Opintojakson tunneista osa pidetään lähitunteina kampuksella ja osa verkossa.
Verkkotapaamiset pidetään Zoomissa. Kutsu ensimmäiseen tapaamiseen lähetetään ja koko kurssin ajan käytetään samaa verkkolinkkiä:
https://turkuamk.zoom.us/j/69523435343?pwd=SS9lcUhNclNTM2VUZVFTUmhmR3VQUT09

Course content:

• Personal learning goals and needs, language level, studies and professional profile
• English needed in client situations
• Professional vocabulary
• Field-related topics; texts and discussion
• Reading and summarizing field-related articles
• Spoken presentation
• Self-reflection, thesis abstract guidance

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ensisijaisesti itslearning viestikanava kurssikohtaiseen viestintään, lisäksi sähköposti ja tarvittaessa sovitut ohjausajat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Koko kurssi arvioidaan asteikolla 0-5: perustuen tehtäväperusteiseen pisteytykseen, Osa arvioitavista tehtävistä suoritetaan kampuksella ja osa itsenäisenä työskentelynä yksin tai ryhmässä, kts. itslearningista tarkemmat kriteerit.

Palaute ja arviointi: Opettaja, vertaispalaute, itsearviointi

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu kurssista tai jättää kurssisuorituksen kesken.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Aiheen käsittely englanniksi moninaisissa ammatillisissa tilanteissa on melko suppeaa ja yksipuolista. Teksti vastaa puutteellisesti tehtävänantoon eikä etene aivan loogisesti. Teksti sisältää joitakin vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Kieli on tyydyttävää. Se sisältää joitakin rakenteita ja perussanastoa ja niiden käytössä ilmenee joitakin virheitä. Opiskelija osaa puhua keskeisistä oman alan aiheista kohtalaisesti. Puhetta ei ole aina helppo seurata. Sidosteisuudessa ja vuorovaikutuksessa voi olla huomattavia puutteita. Kieli on melko yksinkertaista ja epäröivää. Opiskelija pystyy kuitenkin välittämään viestin, vaikka virheet rakenteissa ja ääntämisessä haittaavat joskus ymmärrettävyyttä. Kurssitehtävät on suoritettu.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kieli on rakenteellisesti selkeää ja loogista. Suullinen ja kirjallinen tuotos on sujuvaa ja selkeää. Rakenteet ja ammattisanasto ovat hyvin hallussa. Joitakin virheitä voi esiintyä. Opiskelija ymmärtää oman alansa englanninkielistä materiaalia. Puhe on loogista ja johdonmukaista. Vuorovaikutus ja reagointi on pääosin sujuvaa ja selkeää. Aiheen käsittely vastaa tehtävänantoa ja on sopivaa eri ammatillisiin tilanteisiin. Teksti etenee kohtalaisen loogisesti. Tyylivirheitä voi esiintyä. Vaativimmissa rakenteissa ja ilmauksissa voi ilmetä virheitä. Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista hyvin. Puhetta on helppo seurata. Kieli on sujuvaa vaikka joitakin katkoja ja ääntämisvirheitä saattaa esiintyä. Kurssisuorituksessa ei ole puutteita ja tehtävät on hyvin tehty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aiheen käsittely englanniksi on monipuolista ja taitavaa vastaten täysin tehtävänantoa moninaisissa ammatillisissa tilanteissa. Teksti on rakenteellisesti hyvin selkeää ja loogista. Siirtymät ovat sidosteisen sujuvia. Opiskelija osaa välittää viestin luontevasti asiaankuuluvalla tyylillä. Kieli on erittäin sujuvaa ja monipuolista. Rakenteet ovat vaihtelevia ja ammattisanasto on laaja. Satunnaisia virheitä voi esiintyä vaativimmissa rakenteissa ja ilmaisuissa. Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista erinomaisesti. Puhe on tavoitteellista, erittäin johdonmukaisista, osuvaa ja loogista. Siirtymät asiasta toiseen ovat erittäin sujuvia. Vuorovaikutus on erittäin taitavaa, nonverbaalinen viestintä tukee tehokkaasti puhetta. Kieli (puhe, ääntäminen ja intonaatio) on sujuvaa, selkeää, täsmällistä ja normaalitempoista. Kurssisuoritus osoittaa aktiivisuutta ja tehtävät on suoritettu erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 07.02.2024

Ajoitus

07.02.2024 - 20.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

36 - 45

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Katriina Vesanen
Ryhmät
 • PSOSS23V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S23

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of the field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Oppimateriaalit

Opettajan oma materiaali, verkkomateriaali, kaikki oppimateriaali on saatavilla itslearningissa. Ei materiaalikustannuksia opiskelijalle.

Opetusmenetelmät

verkkotunnit, verkkotehtävät, itsenäinen työskentely, pari-/ryhmätyöskentely, itsearviointi

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämälähtöisyys, digioppiminen, tiimioppiminen, reflektointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- opetustunnit, itseopiskelu ja kotitehtävät yht. 21h
- yksilö ja paritehtävät itsissä 60 h

Sisällön jaksotus

Opetusajat:
ke 7.2. klo 16-18
ke 6.3. klo 16-18
ke 20.3. klo 16-18

Tunnit Zoomissa:
https://turkuamk.zoom.us/j/68391524051?pwd=bVlKVmVXQlFTZHJKNXJzcEtaWkFYZz09

Course content:

• Personal learning goals and needs, language level, studies and professional profile
• English needed in client situations
• Professional vocabulary
• Field-related topics; texts and discussion
• Reading and summarizing field-related articles
• Communication and interaction at work
• Self-reflection, thesis abstract guidance

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ensisijaisesti itslearning viestikanava kurssikohtaiseen viestintään, lisäksi sähköposti ja tarvittaessa sovitut ohjausajat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Koko kurssi arvioidaan asteikolla 0-5: perustuen tehtäväperusteiseen pisteytykseen, kts. itslearningista tarkemmat kriteerit.

Palaute ja arviointi: Opettaja, vertaispalaute, itsearviointi

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu kurssista tai jättää kurssisuorituksen kesken.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Aiheen käsittely englanniksi moninaisissa ammatillisissa tilanteissa on melko suppeaa ja yksipuolista. Teksti vastaa puutteellisesti tehtävänantoon eikä etene aivan loogisesti. Teksti sisältää joitakin vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Kieli on tyydyttävää. Se sisältää joitakin rakenteita ja perussanastoa ja niiden käytössä ilmenee joitakin virheitä. Opiskelija osaa puhua keskeisistä oman alan aiheista kohtalaisesti. Puhetta ei ole aina helppo seurata. Sidosteisuudessa ja vuorovaikutuksessa voi olla huomattavia puutteita. Kieli on melko yksinkertaista ja epäröivää. Opiskelija pystyy kuitenkin välittämään viestin, vaikka virheet rakenteissa ja ääntämisessä haittaavat joskus ymmärrettävyyttä. Kurssitehtävät on suoritettu.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kieli on rakenteellisesti selkeää ja loogista. Suullinen ja kirjallinen tuotos on sujuvaa ja selkeää. Rakenteet ja ammattisanasto ovat hyvin hallussa. Joitakin virheitä voi esiintyä. Opiskelija ymmärtää oman alansa englanninkielistä materiaalia. Puhe on loogista ja johdonmukaista. Vuorovaikutus ja reagointi on pääosin sujuvaa ja selkeää. Aiheen käsittely vastaa tehtävänantoa ja on sopivaa eri ammatillisiin tilanteisiin. Teksti etenee kohtalaisen loogisesti. Tyylivirheitä voi esiintyä. Vaativimmissa rakenteissa ja ilmauksissa voi ilmetä virheitä. Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista hyvin. Puhetta on helppo seurata. Kieli on sujuvaa vaikka joitakin katkoja ja ääntämisvirheitä saattaa esiintyä. Kurssisuorituksessa ei ole puutteita ja tehtävät on hyvin tehty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aiheen käsittely englanniksi on monipuolista ja taitavaa vastaten täysin tehtävänantoa moninaisissa ammatillisissa tilanteissa. Teksti on rakenteellisesti hyvin selkeää ja loogista. Siirtymät ovat sidosteisen sujuvia. Opiskelija osaa välittää viestin luontevasti asiaankuuluvalla tyylillä. Kieli on erittäin sujuvaa ja monipuolista. Rakenteet ovat vaihtelevia ja ammattisanasto on laaja. Satunnaisia virheitä voi esiintyä vaativimmissa rakenteissa ja ilmaisuissa. Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista erinomaisesti. Puhe on tavoitteellista, erittäin johdonmukaisista, osuvaa ja loogista. Siirtymät asiasta toiseen ovat erittäin sujuvia. Vuorovaikutus on erittäin taitavaa, nonverbaalinen viestintä tukee tehokkaasti puhetta. Kieli (puhe, ääntäminen ja intonaatio) on sujuvaa, selkeää, täsmällistä ja normaalitempoista. Kurssisuoritus osoittaa aktiivisuutta ja tehtävät on suoritettu erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

15.06.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja kasvatusala

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kaarina Rajala
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 500. Avoin AMK: 500.)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja tietää miten toimia

- onnettomuustilanteissa
- sairauskohtausten sattuessa
- pienemmissä koti- ja vapaa-ajan tapaturmatilanteissa

Sisältö

-tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
-painelu-puhalluselvytys, defibrillaattorin käyttö
-tukehtumassa olevan henkilön ensiapu
-suuren verenvuodon tyrehdyttäminen ja sokkitilanteen tunnistaminen ja ensiapu
-tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
-tavallisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
-tavallisimpien nivelvammojen ja murtumien ensiapu
-myrkytyksien ensiapu

Oppimateriaalit

Kurssin materiaali löytyy Itslearning -verkkoympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Opiskelu toteutuu verkko-oppimisympäristö Itslearningissä. Opiskelija työskentelee itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssi on itsenäisesti suoritettavissa 31.12.2023 asti.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opiskelijan omaa aktiivisuutta ja tiedon konstruoimista tukevat, työelämälähtöiset toimintatavat.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suoritat kurssin verkko-oppimisympäristö itslearningissä täysin itsenäisesti, ajasta ja paikasta riippumatta. Kurssi on suoritettavissa 31.12. saakka. Kurssin suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa avoinamk@turkuamk.fi.

Itsenäinen teoriaan tutustuminen, harjoittelu ja tietotestien 1- 4 hyväksytty suorittaminen = 27t

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: kaikki tietotestit on suoritettu hyväksytysti
Hylätty: kaikkia tietotestejä ei ole suoritettu hyväksytysti

Sisällön jaksotus

Opiskelija tunnistaa ja osaa toimia onnettomuustilanteissa, sairauskohtautausten sattuessa sekä pienemmissä koti- ja vapaa-ajan tapaturmatilanteissa.

-tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
-painelu-puhalluselvytys, defibrillaattorin käyttö
-tukehtumassa olevan henkilön ensiapu
-suuren verenvuodon tyrehdyttäminen ja sokkitilanteen tunnistaminen ja toimiminen
-tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
-tavallisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
-tavallisimpien nivelvammojen ja murtumien ensiapu
-myrkytyksien ensiapu

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lisätietoa avoimen AMK:n opiskelijalle: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/avoin-amk/avoin-ammattikorkeakoulu/. Kurssin suoritukseen liittyvät tukipyynnöt: avoinamk@turkuamk.fi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty opintosuoritus edellyttää kurssin sisältämien tietotestien suorittamista hyväksytysti.

Tietotesti 1: hyv/hyl
Tietotesti 2: hyv/hyl
Tietotesti 3: hyv/hyl
Tietotesti 4: hyv/hyl

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 30.06.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja kasvatusala

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Riina Riihimäki
 • Kaarina Rajala
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 500. Avoin AMK: 500.)
Ryhmät
 • VAVA2324
  Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja tietää miten toimia

- onnettomuustilanteissa
- sairauskohtausten sattuessa
- pienemmissä koti- ja vapaa-ajan tapaturmatilanteissa

Sisältö

-tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
-painelu-puhalluselvytys, defibrillaattorin käyttö
-tukehtumassa olevan henkilön ensiapu
-suuren verenvuodon tyrehdyttäminen ja sokkitilanteen tunnistaminen ja ensiapu
-tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
-tavallisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
-tavallisimpien nivelvammojen ja murtumien ensiapu
-myrkytyksien ensiapu

Oppimateriaalit

Kurssin materiaali löytyy Itslearning -verkkoympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Opiskelu toteutuu verkko-oppimisympäristö Itslearningissä. Opiskelija työskentelee itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssi on itsenäisesti suoritettavissa 31.7.2024 asti.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opiskelijan omaa aktiivisuutta ja tiedon konstruoimista tukevat, työelämälähtöiset toimintatavat.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suoritat kurssin verkko-oppimisympäristö itslearningissä täysin itsenäisesti, ajasta ja paikasta riippumatta. Kurssi on suoritettavissa 31.7. saakka. Kurssin suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa avoinamk@turkuamk.fi.

Itsenäinen teoriaan tutustuminen, harjoittelu ja tietotestien 1- 4 hyväksytty suorittaminen = 27t

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: kaikki tietotestit on suoritettu hyväksytysti
Hylätty: kaikkia tietotestejä ei ole suoritettu hyväksytysti

Sisällön jaksotus

Opiskelija tunnistaa ja osaa toimia onnettomuustilanteissa, sairauskohtautausten sattuessa sekä pienemmissä koti- ja vapaa-ajan tapaturmatilanteissa.
-tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
-painelu-puhalluselvytys, defibrillaattorin käyttö
-tukehtumassa olevan henkilön ensiapu
-suuren verenvuodon tyrehdyttäminen ja sokkitilanteen tunnistaminen ja toimiminen
-tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
-tavallisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
-tavallisimpien nivelvammojen ja murtumien ensiapu
-myrkytyksien ensiapu

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lisätietoa avoimen AMK:n opiskelijalle: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/avoin-amk/avoin-ammattikorkeakoulu/. Kurssin suoritukseen liittyvät tukipyynnöt: avoinamk@turkuamk.fi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso avioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty opintosuoritus edellyttää kurssin sisältämien tietotestien suorittamista hyväksytysti.
Tietotesti 1: hyv/hyl
Tietotesti 2: hyv/hyl
Tietotesti 3: hyv/hyl
Tietotesti 4: hyv/hyl

Hylätty (0)

Hyväksytty: kaikki tietotestit on suoritettu hyväksytysti
Hylätty: kaikkia tietotestejä ei ole suoritettu hyväksytysti

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 05.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 24.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tiina Suni
 • Kaija Penttala
Ryhmät
 • PSOSS23EN
  Degree Programme in Social Services, Early Childhood Education, S23

Tavoitteet

• ymmärrät kansalaisten hyvinvoinnin ulottuvuuksia ja sosiaalisia ongelmia
• tunnet hyvinvointia uhkaavia yhteiskunnallisia ja globaaleja haasteita
• osaat tarkastella kestävää kehitystä eri näkökulmista (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen)
• tunnet hyvinvointiyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion historiaa, toimintaa ja tehtäviä

Sisältö

• hyvinvointiyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion muutokset
• hyvinvointiteoriat, hyvinvoinnin mittaaminen, koettu hyvinvointi, elämänlaatu
• sosiaaliset ongelmat, huono-osaisuus ja syrjäytyminen

Oppimateriaalit

Materiaalit:
Pesonen, P. and Riihinen, O., 2002. Dynamic Finland: The Political System and the Welfare State. Helsinki: Finnish Literature Society.

Kurssilla käytetyt opetusmateriaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Course exam Tue 3.10.2023 9-10.30
Course retake exam Tue 24.10.2023 13-14.40
Course retake exam Tue 7.11.2023 15-16.30

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Luennot
Yhteistoiminnallinen oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti täydennettävä- K5

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 1 op
Ryhmätyöskentely 2 op
Tentti 2 op

Sisällön jaksotus

Well-being in a Changing Society
Weeks 36-43

Week 36
Tue 5.9.2023 (TS)
9:00 - 10:00 Introduction to course and group assignment
10:00 - 11:30 Daily life and well-being
12:30 - 14:00 Marginalization and inequality

Wed 6.9.2023 (TS and KP)
10:30 - 12:00 Group work, teachers involved via Zoom
Groups 3 & 4 (Tiina): https://turkuamk.zoom.us/my/tiinasuni

Week 37
Tue 12.9.2023 (KP)
9:00 - 15:00 Theories of the welfare state. Well-being theories.

Wed 13.9.2023
8.30 - 10.00 Group work independently

Week 38
Tue 19.9.2023 (TS)
9:00 - 11:00 Sustainability
12:00 - 13:30 Group work, teachers involved via Zoom
Groups 3 & 4: Tiina live at Salo campus

Week 39
Tue 26.9.2023 (KP)
9:30 - 11:00 Group work independently
12:00 - 16:00 Measuring well-being, well-being research

Week 40
Tue 3.10.2023 (TS and KP)
09:00 - 10:30 Course exam (TS)
12:00 - 15:00 Group presentations

Week 43
Tue 24.10.2023 (KP)
13:00 - 14:30 Course re-take exam

Changes are possible.

Please note: Participation in all group meetings is compulsory.

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei tiedä
- suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tehtäviä
- sosiaalisten ongelmien historiaa ja nykypäivää
- hyvinvoinnin perusteita

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

T1 Opiskelija tietää
•suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tehtäviä
•sosiaalisten ongelmien historiaa ja nykypäivää
•hyvinvoinnin perusteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suomeksi
H3 Opiskelija osaa
•suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tehtävät
•sosiaalisten ongelmien historian ja nykypäivän
•hyvinvoinnin ulottuvuuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suomeksi
K5 Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa
•suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tehtäviä
•sosiaalisten ongelmien historiaa ja nykypäivää
•hyvinvoinnin ulottuvuuksia.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 01.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 65

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tiina Suni
 • Kaija Penttala
 • Laura Närvi
 • Outi Linnossuo
Ryhmät
 • PSOSTS23
  Sosionomi (AMK), Turku, S23

Tavoitteet

• ymmärrät kansalaisten hyvinvoinnin ulottuvuuksia ja sosiaalisia ongelmia
• tunnet hyvinvointia uhkaavia yhteiskunnallisia ja globaaleja haasteita
• osaat tarkastella kestävää kehitystä eri näkökulmista (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen)
• tunnet hyvinvointiyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion historiaa, toimintaa ja tehtäviä

Sisältö

• hyvinvointiyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion muutokset
• hyvinvointiteoriat, hyvinvoinnin mittaaminen, koettu hyvinvointi, elämänlaatu
• sosiaaliset ongelmat, huono-osaisuus ja syrjäytyminen

Oppimateriaalit

Tenttiin verkkojulkaisu:

https://www.julkari.fi/handle/10024/146429

Muu oppimateriaali julkaistaan Itsissä.

Opetusmenetelmät

Luennot ja pienryhmätehtävät ja pienryhmätentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ryhmätentti pienryhmissä zoomissa 29.9 klo 9-11. Uusintatentti 13.10 klo 9-11 zoomissa. Laura Närvi vastaa tentistä.

Tenttimateriaali:

1. Julkaisu:
https://www.julkari.fi/handle/10024/146429
ja
2. pienryhmissä tehty tuotos/esitys.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Luennoille pitää osallistua, koska pienryhmätyöskentely perustuu osittain luentojen sisältöihin.
Pienryhmätyöskentelyssä on 100% läsnäolovelvoite ja sitä seurataan pienryhmämuistioiden kautta. Tapaamismuistiot tallennetaan Itsiin ryhmäpalautuksena.

Pienryhmätyöskentelystä voi olla pois yhden kerran, joka tulee korvata ryhmälle. Ryhmä sopii korvaustehtävän poissaolijan kanssa. Poissaolosta pitää ilmoittaa etukäteen ryhmälle.

Verkkokurssi tulee suorittaa 28.9. mennessä ja palauttaa kurssin osaamismerkki Itsiin.

Sisällön jaksotus

OPETUS:
to 31.8 klo 9-12 Aloitus, pienryhmätehtävät, ohjaus ja opetus (OL)
to 7.9 klo 9-12 Hyvinvointi (LN)
to 14.9 klo 9-12 Eriarvoisuus (OL)
to 21.9 klo 9-12 Arki (LN)
to 28.9 klo 9-12 Ryhmätehtävien purku kahdessa ryhmässä (KP ja TS)
Tämän lisäksi opiskelijat tekevät itsenäisesti Kestävän kehityksen verkkokurssin:
https://fingo.fi/palvelut/koulutus/verkkokurssit/transformer-2030-verkkokurssi/

Ryhmätentti perjantaina 29.9. kello 9.00 - 11.00 Zoomissa. Linkki tenttiin löytyy toteutuksen Itslearning-sivulta. (LN)

Pienryhmätyöskentely:

Ryhmä 1 (OL)
to 31.8. klo 13-14.30
to 7.9 klo 13 - 14.30 (itsenäinen)
to 14.9 klo 13-14.30
to 21.9 klo 13.00 - 14.30 (itsenäinen)

Ryhmä 2 (LN)
Perjantai 1.9. kello 8.30 - 10.00
Torstai 7.9. Kello 13-14.30 (itsenäinen)
Perjantai 15.9. kello 8.30-10.00
torstai 21.9. kello 13.00-14.30 (itsenäinen)

Ryhmä 3 (TS)
to 31.8. klo 13-14.30
to 7.9 klo 13 - 14.30 (itsenäinen)
to 14.9 klo 13-14.30
to 21.9 klo 13.00 - 14.30 (itsenäinen)

Ryhmä 4 (KP)
to 31.8. klo 13-14.30
to 7.9 klo 13 - 14.30 (itsenäinen)
to 14.9 klo 13-14.30
to 21.9 klo 13.00 - 14.30 (itsenäinen)

Ryhmä 5 (OL)
to 31.8. klo 15.00-16.30 > klo 13-14.30 tilassa B2043!
to 7.9 klo 13.00- 14.30 (itsenäinen)
to 14.9 klo 15.00- 16.30
to 21.9 klo 13.00 - 14.30 (itsenäinen)

Ryhmä 6 (LN)
Perjantai 1.9. kello 10.00-11.30
Torstai 7.9. Kello 13-14.30 (itsenäinen)
Perjantai 15.9. kello 10.00 - 11.30
torstai 21.9. kello 13.00-14.30 (itsenäinen)

Ryhmä 7 (TS)
to 31.8. klo 15.00-16.30 > klo 13-14.30 !
to 7.9 klo 13.00- 14.30 (itsenäinen)
to 14.9 klo 15.00- 16.30
to 21.9 klo 13.00 - 14.30 (itsenäinen)

Ryhmä 8 (KP)
to 31.8. klo 15.00-16.30 > 13-14.30 !
to 7.9 klo 13.00- 14.30 (itsenäinen)
to 14.9 klo 15.00- 16.30
to 21.9 klo 13.00 - 14.30 (itsenäinen)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jotta saat jakson suoritettua sinun tulee osallistua
- luennoille
- pienryhmätyöskentelyyn
- tehdä verkkokurssi
- osallistua ryhmätenttiin.

Ryhmätentti perjantaina 29.9. kello 9.00 - 11.00 Zoomissa.
Uusintatentti perjantaina 13.10. kello 9-11 Zoomissa

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 20.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Heidi Ristseppä
 • Kaija Penttala
Ryhmät
 • PSOSS23V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S23

Tavoitteet

• ymmärrät kansalaisten hyvinvoinnin ulottuvuuksia ja sosiaalisia ongelmia
• tunnet hyvinvointia uhkaavia yhteiskunnallisia ja globaaleja haasteita
• osaat tarkastella kestävää kehitystä eri näkökulmista (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen)
• tunnet hyvinvointiyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion historiaa, toimintaa ja tehtäviä

Sisältö

• hyvinvointiyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion muutokset
• hyvinvointiteoriat, hyvinvoinnin mittaaminen, koettu hyvinvointi, elämänlaatu
• sosiaaliset ongelmat, huono-osaisuus ja syrjäytyminen

Oppimateriaalit

Karisto, A., Takala, P. & Haapola, I.1998. Matkalla nykyaikaan. Helsinki: WSOY
Saari Juho. 2015. Huono-osaiset. Helsinki: Gaudeamus
Vaarama, M. ym. 2014. Suomalaisten hyvinvointi 2014. Helsinki: THL.
Karvonen, S. ym. (toim.) 2017. Terveyssosiologian linjoja. Helsinki: Gaudeamus.
Laaksonen, M. & Silventoinen, K. (toim.) 2011. Sosiaaliepidemiologia. Väestön terveyserot ja terveyteen vaikuttavat sosiaaliset tekijät. Helsinki: Gaudeamus.
Rajavuori, A. (toim.). 2022. Eriarvoisuuden tila Suomessa 2022. Helsinki: Into Kustannus Oy.

Muu ajankohtainen oppimateriaali.

Opetusmenetelmät

Verkkotapaamiset ja teoreettinen oppimispäiväkirja 3 op
Ryhmätehtävä ja videoesitelmä/opetusvideo 2 op.
Oppimistehtävä, teoreettinen oppimispäiväkirja sekä ryhmätehtävä ja videoesitelmä ohjeistetaan opintojakson alkaessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Palautukset:
Videoesityksen palautus 31.10 tai 30.11.2023.
Teoreettisen oppimispäiväkirjan palautus 30.10 tai 30.11.2023.

Mikäli tehtäviä ei ole palautettu annettuihin päivämääriin mennessä, siirtyy kurssin suorittaminen toiselle toteutukselle.

Sisällön jaksotus

opetus keskiviikkoisin 16-18 zoomissa.

20.9. Jakson aloitus, tavoitteet ja tehtävät. Hyvinvointivaltio ja hyvinvointi muuttuvassa yhteiskunnassa (KP)
4.10. Syrjäytyminen ja huono-osaisuus (HR)


Verkkotapaamiset toteutuvat Zoomissa.
Tarkemmat sisällöt, tehtävät ja palautusaikataulut Itslearningissä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teoreettinen oppimispäiväkirja, arviointi täydennettävä / T1 - K5.
Verkkokurssi, kestävä kehitys.
Ryhmätehtävä videoesitelmät Suomi 2022, arviointi täydennettävä/hyväksytty.
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista verkkotapaamisiin ja ryhmätyöskenteleyyn.

Hylätty (0)

Hylätty (0)
Opiskelija ei tiedä
- suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tehtäviä
- sosiaalisten ongelmien historiaa ja nykypäivää
- hyvinvoinnin perusteita

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)
T1 Opiskelija tietää
•suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tehtäviä
•sosiaalisten ongelmien historiaa ja nykypäivää
•hyvinvoinnin perusteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)
H3 Opiskelija osaa
•suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tehtävät
•sosiaalisten ongelmien historian ja nykypäivän
•hyvinvoinnin ulottuvuuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suomeksi
Arviointikriteerit - kiitettävä (5)
K5 Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa
•suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tehtäviä
•sosiaalisten ongelmien historiaa ja nykypäivää
•hyvinvoinnin ulottuvuuksia.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 18.01.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

46 - 55

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tiina Suni
 • Heidi Ristseppä
 • Marika Kouki
 • Kaija Penttala
Ryhmät
 • PSOSTK24
  Sosionomi (AMK), Turku, K24

Tavoitteet

• ymmärrät kansalaisten hyvinvoinnin ulottuvuuksia ja sosiaalisia ongelmia
• tunnet hyvinvointia uhkaavia yhteiskunnallisia ja globaaleja haasteita
• osaat tarkastella kestävää kehitystä eri näkökulmista (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen)
• tunnet hyvinvointiyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion historiaa, toimintaa ja tehtäviä

Sisältö

• hyvinvointiyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion muutokset
• hyvinvointiteoriat, hyvinvoinnin mittaaminen, koettu hyvinvointi, elämänlaatu
• sosiaaliset ongelmat, huono-osaisuus ja syrjäytyminen

Oppimateriaalit

Tenttiin:
Karisto, A., Takala, P. & Haapola, I.1998. Matkalla nykyaikaan. Helsinki: WSOY Tenttiin luetaan luku 3 (Sosiaalipolitiikan kehitys) kokonaisuudessaan. Sivunumerot voivat vaihdella painoksesta riippuen, kaikki painokset käyvät.
Saari Juho. 2015. Huono-osaiset. Helsinki: Gaudeamus. Tenttiin luetaan kappaleet 3,4 ja 5.

Muu materiaali:
Vaarama, M. ym. 2014. Suomalaisten hyvinvointi 2014. Helsinki: THL.
Karvonen, S. ym. (toim.) 2017. Terveyssosiologian linjoja. Helsinki: Gaudeamus.
Laaksonen, M. & Silventoinen, K. (toim.) 2011. Sosiaaliepidemiologia. Väestön terveyserot ja terveyteen vaikuttavat sosiaaliset tekijät. Helsinki: Gaudeamus.
Rajavuori, A. (toim.). 2022. Eriarvoisuuden tila Suomessa 2022. Helsinki: Into Kustannus Oy.

Opetusmenetelmät

Luennot ja oppimistehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Yksilötentti Itsissä.
Kaksi uusintamahdollisuutta tarvittaessa. Ensimmäinen ma 18.3. klo 13-15.
2.4.2024 Uusintatentti klo 15-17 ICT-City_B2043

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Luennot 0,5op
Ryhmätyöskentely 1op
Itsenäinen opiskelu 1
tentti 2,5op

Sisällön jaksotus

vko 3
to 18.1 klo 8:15 - 10:00 Jakson aloitus (HR) ja ryhmätyö-opastus (HR) 10.15-11.30 Arki (HR) 12.30-15 Hyvinvointiyhteiskunta ( KP)
pe 19.1 klo 8:15 - 9.45 Ryhmät 1,2,3, klo 10-11.30 Ryhmät 4,5,6,7, klo 12-13.30 Ryhmä 8 (opettajat mukana ryhmissä)


vko 4
to 25.1 klo 8.15-11.30 Syrjäytyminen ja eriarvoisuus (HR)
12.30-16 Hyvinvointiyhteiskunnan muutokset (KP)
pe 26.1 Kaikki ryhmät (1-8) itsenäinen työskentely omissa ryhmissä klo 14-16 (ilman opea)

vko 5
to 1.2 klo 8.15-11:30 Kestävä kehitys (HR)
pe 2.2. klo 9-11 Kaikki ryhmät (ilman opea)


vko 6
to 8.2. klo 10-16.00 Hyvinvoinnin mittaaminen, koettu hyvinvointi, elämän laatu (KP)
pe 9.2 klo 8.15- 9.45 ryhmät 1,2,3 . Klo 10-11.30 ryhmät 5,6,7. Klo 12-13.30 ryhmä 4 ja klo 13.30 - 15 ryhmä 8. Opettajat mukana.


vko 7
to 15.2 klo 8:15 - 11:30 Ryhmätöiden esitykset kahdessa ryhmässä. Ryhmät 1,2,3 ja 4 (HR, KP) sekä 5,6,7 ja 8 (MK, TS)

vko 9
to 29.2 Tentti klo 12-14 (KP)
vko 12
ma 18.3. Uusintatentti klo 13-15 LEM_B161 Ahti. (KP)
2.4.2024 Uusintatentti klo 15-17 ICT-City_B2043

Ryhmäjako ja vastuuopettajat: Ryhmät 1,5 Marika Kouki, Ryhmät 2,6 Tiina Suni, Ryhmät 3,7 Heidi Ristseppä, Ryhmät 4,8 Kaija Penttala

Muutokset mahdollisia!

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilötentti, 1-5
Ryhmätehtävä ( hyväksytty/ hylätty)
Ryhmätyöskentely (hyväksytty /hylätty)

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 16.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

26 - 35

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Heidi Ristseppä
 • Kaija Penttala
Ryhmät
 • AVOSOSERK24V
  Sosionomi (AMK), Salo, verkko K24

Tavoitteet

• ymmärrät kansalaisten hyvinvoinnin ulottuvuuksia ja sosiaalisia ongelmia
• tunnet hyvinvointia uhkaavia yhteiskunnallisia ja globaaleja haasteita
• osaat tarkastella kestävää kehitystä eri näkökulmista (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen)
• tunnet hyvinvointiyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion historiaa, toimintaa ja tehtäviä

Sisältö

• hyvinvointiyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion muutokset
• hyvinvointiteoriat, hyvinvoinnin mittaaminen, koettu hyvinvointi, elämänlaatu
• sosiaaliset ongelmat, huono-osaisuus ja syrjäytyminen

Oppimateriaalit

Karisto, A., Takala, P. & Haapola, I.1998. Matkalla nykyaikaan. Helsinki: WSOY
Saari Juho. 2015. Huono-osaiset. Helsinki: Gaudeamus
Vaarama, M. ym. 2014. Suomalaisten hyvinvointi 2014. Helsinki: THL.
Karvonen, S. ym. (toim.) 2017. Terveyssosiologian linjoja. Helsinki: Gaudeamus.
Laaksonen, M. & Silventoinen, K. (toim.) 2011. Sosiaaliepidemiologia. Väestön terveyserot ja terveyteen vaikuttavat sosiaaliset tekijät. Helsinki: Gaudeamus.
Rajavuori, A. (toim.). 2022. Eriarvoisuuden tila Suomessa 2022. Helsinki: Into Kustannus Oy.

Muu ajankohtainen oppimateriaali.

Opetusmenetelmät

Verkkotapaamiset, kestävän kehityksen oppimistehtävä ja teoreettinen oppimispäiväkirja 3 op
Ryhmätehtävä ja videoesitelmä/opetusvideo 2 op.
Oppimistehtävä, teoreettinen oppimispäiväkirja sekä ryhmätehtävä ja videoesitelmä ohjeistetaan opintojakson alkaessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Palautukset:
Videoesityksen palautus 15.4.2024 tai 30.4.2024.
Teoreettisen oppimispäiväkirjan palautus 5.4.2024 tai 28.4.2024

Mikäli tehtäviä ei ole palautettu annettuihin päivämääriin mennessä, siirtyy kurssin suorittaminen toiselle toteutukselle.

Sisällön jaksotus

Opetus tiistaisin 16-18 zoomissa.

13.2. Jakson aloitus, tavoitteet ja tehtävät. Hyvinvointiteoriat, arjen merkitys ja käsite sosiaalialan työssä (KP)
27.2. Syrjäytyminen ja huono-osaisuus (HR)


Verkkotapaamiset toteutuvat Zoomissa.
Tarkemmat sisällöt, tehtävät ja palautusaikataulut Itslearningissä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teoreettinen oppimispäiväkirja, arviointi täydennettävä / T1 - K5.
Verkkokurssi, kestävä kehitys 30.4.2024 mennessä.
Ryhmätehtävä videoesitelmät Suomi 2022, arviointi täydennettävä/hyväksytty.
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista verkkotapaamisiin ja ryhmätyöskenteleyyn.

Hylätty (0)

Hylätty (0)
Opiskelija ei tiedä
- suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tehtäviä
- sosiaalisten ongelmien historiaa ja nykypäivää
- hyvinvoinnin perusteita

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)
T1 Opiskelija tietää
•suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tehtäviä
•sosiaalisten ongelmien historiaa ja nykypäivää
•hyvinvoinnin perusteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)
H3 Opiskelija osaa
•suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tehtävät
•sosiaalisten ongelmien historian ja nykypäivän
•hyvinvoinnin ulottuvuuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suomeksi
Arviointikriteerit - kiitettävä (5)
K5 Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa
•suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tehtäviä
•sosiaalisten ongelmien historiaa ja nykypäivää
•hyvinvoinnin ulottuvuuksia.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 28.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 23.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tiina Suni
 • Katri Viippo
 • Tuulikki Hattunen
 • Janina Luoto
Ryhmät
 • PSOSS23EN
  Degree Programme in Social Services, Early Childhood Education, S23

Tavoitteet

• tietotekniikka: osaat käyttää ammattikorkeakouluopinnoissa ja työelämässä tarvittavaa tietotekniikkaa
• tiedonhaku: tiedät oman alasi keskeisiä kotimaisia ja ulkomaisia tiedonlähteitä ja saat valmiudet itsenäiseen tiedonhakuun
• tutkimuksellinen orientaatio: tiedät tutkimustoiminnan perusteet ja osaat hyödyntää oman alasi tutkimustietoa

Sisältö

• tietotekniikka: tieto- ja viestintäteknologisiin järjestelmiin tutustuminen, käyttäjätunnukset ja salasanat, Internet, sähköposti, tiedostojen hallinta ja verkko-oppimisympäristöt, tekstinkäsittely ja taulukkolaskenta
• tiedonhaku: Turun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalveluihin tutustuminen
• tutkimuksellinen orientaatio: sosiaalialan tutkimus- ja kehittämiskohteet, tietoperusta, raportointi, tutkimushaastattelu, lähteiden käyttö

Oppimateriaalit

Information skills -course: Library's Information and Research Guides, https://libguides.turkuamk.fi/informationandresearchguides

Opetusmenetelmät

- Participation in online and onsite teaching
- Study assignments
- Exam

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Exam 23.10.2023 12:30 - 14:00
First retake exam 21.11.2023 14:00 - 15:30
Second retake exam 5.12.2023 15:00 - 16:30

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

- Online and onsite teaching
- Group work
- Individual work

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Individual study assignments
- Exam

Sisällön jaksotus

Information technology / Katri Viippo
- Mon 28.8.2023 9:30 - 15:00, Beginning of study unit, installing Office 365-apps, writing templates and how to use thesis template
- Mon 4.9.2023 9:30 - 15:00, Word-tasks and the use of thesis template continues
- Mon 18.9.2023 9:30 - 15:00, Presentation graphics in PowerPoint and Basics of Excel-spreadsheets: how to use functions & formulas and create tables & charts
- Mon 25.9.2023 13:00-15:00 Excel-spreadsheets continues

Information skills: Info skills online course / Tuulikki Hattunen
- Mon 11.9.2023 13:00 - 15:00 Course Info and teaching
- Mon 2.10.2023 13-14 Guidance session (Zoom)
- Mon 23.10.2023. The course should be completed

Basics of Research / Tiina Suni
- Mon 11.9.2023 10:00 - 12:00, Course info and introduction to research
- Mon 25.9.2023 9:00 - 12:00 Basics of research and research process
- Mon 2.10.2023 9:00 - 12:00, Research ethics and research types
- Mon 23.10.2023 9:00 - 14:00, Presentations of study assignments and course exam: study assignment presentations, 9:00 - 11:30 & course exam, 12:30 - 14:00

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Basics of Research 2 cr:
- Study Assignment: pass / fail
- Exam: 1-5, 0 = failed, 5 = excellent

The final grade of the course is based on the exam grade.

Information Technology 2 cr:
- Assessment: approved / failed
- Criteria for approval:at least 50 % of the assignments must be completed succesfully.

Info skills online course 1 cr:
- Assessment: passed / failed

Hylätty (0)

- information technology: you are not able to use information technology required in your UAS studies and working life in basic level or use some required tools
- information search: you have not acquired the basic knowledge of key domestic and international information sources, and you have not developed information search skills
- research orientation: you are not familiar with some basic themes of research activities and are not able to use research data related to your field

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- information technology: you know how to use information technology required in your UAS studies and working life in basic level and use some required tools
- information search: you have basic knowledge of key domestic and international information sources, and you have developed some information search skills
- research orientation: you are familiar with some basic themes of research activities and know in basic level how to use research data related to your field

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- information technology: you know how to use information technology required in your UAS studies and working life
- information search: you have knowledge of key domestic and international information sources, and you develop independent information search skills
- research orientation: you are familiar with the basics of research activities and know how to use research data related to your field

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- information technology: you know how to use information technology required in your UAS studies and working life, you are able to work fluently with required software
- information search: you have deep knowledge of key domestic and international information sources, and you have developed independent information search skills
- research orientation: you are familiar with the basics of research activities in deeper level and know how to use research data related to your field. You have deeper understanding on research process and activities on your field. You are able to interpret and analyse research reports.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 25

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Anssi Lähde
 • Eeva Timonen-Kallio
Vastuuopettaja

Katja Heikkinen

Tavoitteet

Learning objective is to comprehend the key competence areas in residential child care work. Each learning module has own detailed learning objectives.

Sisältö

Course consists of three (3) learning modules, which are interlinked and capture competencies, which are seen essential to high quality professional residential child care work. Course is designed partly as a self-learning with online learning mateial and with intensive week and group working in campus. The various activities in each of the Learning Modules are designed to stimulate your thinking on child protection, to reflect on challenges in working with children and youth with special needs and your own attitude, and to impart knowledge and encourage your skill development in multiple areas.

Learning modules:
1. Building educative and therapeutic relationships
2. Transforming crises and conflicts into opportunities
3. Involving the family of origin

Sisällön jaksotus

Modules to be studied (on-line self-learning) in ERCCI learning material in ITS platform (1.8-15.9.). Instructions will be sent. Modules:
- Building educative and therapeutic relationships
- Transforming crises and conflicts into opportunities
- Involving family of origin

Writing assignment (must be done and sent to teacher 17.9.)
Choose (3) most interesting topics from the ERCCI material, justify your choices
Shape the topics into learning objectives you would like to study in BIP course, what complimentary skills and knowledge you want to achieve?

Everyone will present in small groups in teams 20.09. to others their
- background (studies, work experience, other interests…)
- professional skills (methodological, practical…)
- goals for the course (learning objectives, goals for own/team performance…)

Everyone share and discuss own (based on written assignment), personal thoughts and remarks in intensive week, day 1

Group working with various of topics during the week

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 16.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

66 - 85

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Katri Viippo
 • Anssi Lähde
Ryhmät
 • PSOSTK22
  Sosionomi (AMK), Turku, K22
 • PSOSK22V
  Sosionomi (AMK), Salo, verkko K22

Tavoitteet

• tiedät kehittämis-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan keskeisiä käsitteitä
• kykenet innovatiiviseen ongelmaratkaisuun ja verkostotyöhön sosiaalialan ja lähialojen kehittämistoiminnassa
• osaat kehittää asiakastyön menetelmiä, työkäytäntöjä ja palveluprosesseja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
• osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida kehittämishankkeita sekä soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä työkäytäntöjen kehittämiseksi
• osaat toimia kehittämis- ja tutkimustoiminnan eettisten periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti
• osaat arvioida kehittämis- ja tutkimustoiminnan luotettavuutta ja hyötyä

Sisältö

• tutkimus- ja kehittämisprosessi
• määrällinen ja laadullinen tutkimus, tutkimusaineiston keruu- ja analyysimenetelmiä
• kehittämistoiminnan menetelmiä, materiaaleja ja aineistoja
• kirjallisuuskatsaus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

13.3.2024
17.4.2024
15.5.2024

Sisällön jaksotus

Jakso toteutetaan TERHYn yhteisinä opintoina. Alustana on It's Learning. Jakson suorittaminen ajoittuu tammi-toukokuulle 2024.

Jakson aloitusinfo (ei pakollinen) on 16.1.2024 klo 16-17 verkossa. Zoom-linkki infoon on ITSissä.

Opintojakso toteutuu itsenäisenä verkko-opiskeluna tehtäviä tehden, materiaaleihin perehtyen ja tentin suorittamalla. ITsin suunnitelmissa on aiheeseen liittyviä, laajuudeltaan eri kokoisia tehtäviä ja niiden työstämiseen tai ratkaisemiseen tarkoitettuja materiaaleja.

Jakson osa-alueet:

1. Orientaatio tutkimus- ja kehittämistoimintaan
2. Johdanto kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen (toteutuu oppimistehtävinä ja raportointina)
3. Johdanto kvantitatiiviseen tutkimusotteeseen (toteutuu oppimistehtävinä ja raportointina)
4. Johdanto tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamiseen (toteutuu oppimistehtävinä ja raportointina)
5. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan eettisiä lähtökohtia ja ohjeita (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeet korkeakouluille).
6. Tentti (Jakson arvosana).

Mahdollisia tenttipäiviä on kolme. Tentti on auki 45 min Itsissä em. tenttipäivinä klo 8-23 välillä. Tentti on suoritettava kerralla loppuun, kun sen on tenttipäivänä avannut. Mikäli sinulla on oikeus tentin lisäaikaan, ilmoita tämä ajoissa vastuuopettajalle.

Opintojakson kokonaissuoritusaika on 16.1.-31.5.2024. Tähän mennessä myös kaikki tehtävät on oltava suoritettuna. Yksittäisenkin tehtävän tekemättä jättäminen siirtää koko opintojakson arvioinnin seuraavan toteutuksen arvioinnin yhteyteen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintokonaisuuden hyväksytty suorittaminen edellyttää hyväksytyn tenttisuorituksen lisäksi, että olet
1. suorittanut hyväksytysti KAIKKI teemojen alta löytyvät tehtävät
2. olet täyttänyt reflektiotehtävän

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

50 - 150

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Liisa Pirinen
 • Katri Viippo
Ryhmät
 • PSOSS21V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S21
 • PSOSTS21
  Sosionomi (AMK), Turku, S21
 • PSOSTK22
  Sosionomi (AMK), Turku, K22
 • PSOSK22V
  Sosionomi (AMK), Salo, verkko K22

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata kehittämis- ja tutkimusprosessin
- tunnistaa työelämän kehittämistarpeita
- osaa kuvata ja arvioida kehittämis- ja tutkimustyöhön soveltuvia menetelmiä
- osaa kuvata ja arvioida aineistonkeruu-, analyysi- ja raportointimenetelmiä
- osaa arvioida kehittämis- ja tutkimustoiminnan luotettavuutta ja eettisiä periaatteita
- osaa toimia oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä

Sisältö

Sisältö
- kehittämis- ja tutkimustoiminnan tarkoitus ja tavoitteet
- kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus ja kirjallisuuskatsaus
- kehittämis- ja tutkimusprosessi
- aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät
- kehittämistoiminnan menetelmät
- luotettavuus ja eettisyys
- työskentely moniammatillisessa opiskelijaryhmässä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti mahdollisuudet 25.10, 15.11 ja 13.12.

Sisällön jaksotus

Jakso toteutetaan TERHYn yhteisinä opintoina. Alustana on It's Learning. Jakson suorittaminen ajoittuu syys-joulukuulle 2023.

Jakson aloitusinfo (ei pakollinen) on 6.9.2023 klo 16-17 verkossa. Zoom-linkki infoon on ITSissä.

Opintojakso toteutuu itsenäisenä verkko-opiskeluna tehtäviä tehden, materiaaleihin perehtyen ja tentin suorittamalla. ITsin suunnitelmissa on aiheeseen liittyviä, laajuudeltaan eri kokoisia tehtäviä ja niiden työstämiseen tai ratkaisemiseen tarkoitettuja materiaaleja.

Jakson osa-alueet:

1. Orientaatio tutkimus- ja kehittämistoimintaan
2. Johdanto kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen (toteutuu oppimistehtävinä ja raportointina)
3. Johdanto kvantitatiiviseen tutkimusotteeseen (toteutuu oppimistehtävinä ja raportointina)
4. Johdanto tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamiseen (toteutuu oppimistehtävinä ja raportointina)
5. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan eettisiä lähtökohtia ja ohjeita (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeet korkeakouluille).
6. Tentti (Jakson arvosana).

Mahdollisia tenttipäiviä on kolme. Tentti on auki 45 min Itsissä em. tenttipäivinä klo 8-23 välillä. Tentti on suoritettava kerralla loppuun, kun sen on tenttipäivänä avannut. Mikäli sinulla on oikeus tentin lisäaikaa, ilmoita tämä ajoissa vastuuopettajille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti arviointi T1-K5

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.11.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 65

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kari Salonen
 • Tiina Laakso
 • Meeri Rusi
 • Janina Luoto
Ryhmät
 • PSOSTS20
  Sosionomi (AMK), Turku, S20

Tavoitteet

• Opiskelija tekee suunnitelman opintojensa loppuunsaattamiseksi.
• Opiskelija valmistautuu työnhakutilanteisiin sekä laatii työllistymis- ja urasuunnitelman.
• Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan.

Sisältö

o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o työhakemus ja CV
o työllistymis- ja urasuunnitelma
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen
o valmistumisprosessi
o jatko-opiskelumahdollisuudet

Opetusmenetelmät

Portfolion koostaminen ja esittely 15.11. 2023

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjeet portfolion tekemiseen ja esittämiseen löytyvät Itslearning -oppmisalustalta

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Portfolio on tehty, esitetty ja palautettu

Sisällön jaksotus

15.11.2023 klo 9.00 -11.30 Portfolioiden esittely ja opintojen päätös, Tiina Laakso, Meeri Rusi Kari Salonen/Janina Luoto

Jokainen opiskelija varaa syksyn aikana henkilökohtaisen ohjausajan tuutoropettajan kanssa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Juha Knuuttila
 • Susanna Virta
Ryhmät
 • PSOSS20V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S20

Tavoitteet

• Opiskelija tekee suunnitelman opintojensa loppuunsaattamiseksi.
• Opiskelija valmistautuu työnhakutilanteisiin sekä laatii työllistymis- ja urasuunnitelman.
• Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan.

Sisältö

o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o työhakemus ja CV
o työllistymis- ja urasuunnitelma
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen
o valmistumisprosessi
o jatko-opiskelumahdollisuudet

Oppimateriaalit

Porfoliohje (käsitelty aikaisemmin Kote-tapaamisissa, löytyy itslearning ympäristöstä)
Mediamateriaali

Opetusmenetelmät

Yksilö-ja ryhmäohjausta
Itsenäistä opiskelua

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1. TEHTÄVÄ: Oman portfolion päivittäminen

Päivitä oma portfoliosi jo aikaisemmin jaossa olleen ohjeen mukaisesti

Tehtävän purku: Opiskelijakohtaiset päätösportfoliot käsitellään 14.11 klo 16.30-18.30 tuutorryhmäkohtaisen tapaamisen yhteydessä

2. TEHTÄVÄ : Sosionomin työllistymismahdollisuudet ja oma työurasuunnitelma
Selvitä, miten paljon ja millaisia työpaikkoja sosionomille on avoinna. Tutustu työpaikkailmoituksiin, ammattijärjestöjen julkaisuihin, tutkimuksiin yms. ja selvitä millaista osaamista niiden perusteella sosionomilta odotetaan. Mahdollisuuksien mukaan haastattele lisäksi jotakin työnantajaa ja kartoita hänen odotuksensa sosionomin osaamisesta. Kuvaile ja visioi omaa todennäköistä työuraasi ja vaihtoehtoisia urapolkuja

Tehtävän purku: Tehtävästä keskustellaan viimeisen hops-tapaamisen yhteydessä

3. Viimeinen HOPS/Kehityskeskustelu

Opiskelija käy tuutorin kanssa viimeisen kehityskeskustelun marras-joulukuun aikana. Kehityskeskustelussa käydään läpi opiskelijan tehtävään 1. liittyviä pohdintoja ja tarkistetaan opintosuoritustilanne. Asiaan palataan tuutorkohtaisesti 14.11 Kote tapaamisessa.

Sisällön jaksotus

Juha ja Susanna: Mahdollinen tapaaminen valmistumisajankohtana Turussa: Opiskelijat selvittävät halukkuutta järjestää joulukuussa ryhmän tapaamista Turussa. Tapaaminen voi olla esim. tulosalueen valmistujaisten yhteydessä. Valmistujaispäivämäärää voi tiedustella elokuussa 2023 Juhalta.

Tuutor-ryhmät 14.11.2023 klo 16.30-18.30 Portfolioiden purku

Hops-keskustelu marras-joulukuun 2023 aikana tai yksilöllisen valmistumissuunnitelman jo ennen normiaikataulua.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Portfolion tekeminen ja käsittely KOTE-tapaamisessa
Hops keskustelu opiskelijan valmistuessa.

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Päivi Myllymäki
 • Ilkka Uusitalo
 • Janina Luoto
Ryhmät
 • MSOSSS20
  Sosionomi, monimuoto, Salo

Tavoitteet

• Opiskelija tekee suunnitelman opintojensa loppuunsaattamiseksi.
• Opiskelija valmistautuu työnhakutilanteisiin sekä laatii työllistymis- ja urasuunnitelman.
• Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan.

Sisältö

o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o työhakemus ja CV
o työllistymis- ja urasuunnitelma
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen
o valmistumisprosessi
o jatko-opiskelumahdollisuudet

Sisällön jaksotus

1. Sosionomin työllistymismahdollisuudet ja oma työurasuunnitelma

Selvitä, miten paljon ja millaisia työpaikkoja sosionomille on avoinna. Tutustu työpaikkailmoituksiin, ammattijärjestöjen julkaisuihin, tutkimuksiin yms. ja selvitä millaista osaamista niiden perusteella sosionomilta odotetaan. Mahdollisuuksien mukaan haastattele lisäksi jotakin työnantajaa ja kartoita hänen odotuksensa sosionomin osaamisesta. Kuvaile ja visioi omaa todennäköistä työuraasi ja vaihtoehtoisia urapolkuja. Tehtävän purku: Tehtävästä keskustellaan viimeisen hops-tapaamisen yhteydessä

2. Viimeinen HOPS/Kehityskeskustelu
Opiskelija käy tuutorin kanssa viimeisen kehityskeskustelun . Kehityskeskustelussa käydään läpi opiskelijan tehtävään 1. liittyviä pohdintoja ja tarkistetaan opintosuoritustilanne.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 65

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Heidi Ristseppä
 • Marika Kouki
 • Laura Närvi
 • Susanna Virta
Ryhmät
 • PSOSTK21
  Sosionomi (AMK), Turku, K21

Tavoitteet

• Opiskelija tekee suunnitelman opintojensa loppuunsaattamiseksi.
• Opiskelija valmistautuu työnhakutilanteisiin sekä laatii työllistymis- ja urasuunnitelman.
• Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan.

Sisältö

o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o työhakemus ja CV
o työllistymis- ja urasuunnitelma
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen
o valmistumisprosessi
o jatko-opiskelumahdollisuudet

Opetusmenetelmät

keskusteluperustainen
oppimistehtäväperusteinen

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Toiminnallinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Portfolion työstäminen ja esittäminen

Sisällön jaksotus

Syksy 2023
- ke 20.9.2023 klo 9.00 - 11.00 Kote-tapaaminen teemana sosionomin kompetenssit kaikki yhdessä!

HUOM! Nopeuttajat!
- ke 29.11. klo 9-11 nopeuttajien portfolio -esitykset ja valmistumisprosessi Jos valmistut nopeutetussa aikataulussa jo loppuvudesta -23, niin keskustele asiasta etukäteen oman tuutor-opettajasi kanssa, jotta hän tietää suunnitelmistasi. kaikki yhdessä!

Kevät 2024
- ke 22.5. klo 9.00 - 12.00 Kote-tapaaminen omissa pienryhmissä. Opiskelija työstää viimeisen version omasta portfoliostaan ja esittelee sen ryhmässään. Käydään valmistumiseen liittyvä prosessi yhdessä läpi.

Hops-keskustelu tuutor-opettajan kanssa ennen valmistumista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija on osallistunut kote-tapaamisille
Portfolio tehty, esitetty ja palautettu

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Niina Vuoristo
 • Noora Kumpulainen
Ryhmät
 • PSOSK21V
  Sosionomi (AMK), Salo, verkko K21

Tavoitteet

• Opiskelija tekee suunnitelman opintojensa loppuunsaattamiseksi.
• Opiskelija valmistautuu työnhakutilanteisiin sekä laatii työllistymis- ja urasuunnitelman.
• Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan.

Sisältö

o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o työhakemus ja CV
o työllistymis- ja urasuunnitelma
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen
o valmistumisprosessi
o jatko-opiskelumahdollisuudet

Sisällön jaksotus

Syksy 2023

HOPS -keskustelu oman opettajatuutorin kanssa 30 min.

Sosiaali- ja kasvatusalan yhteinen infopäivä 27.9.2023

- 18.9.2023 klo 8.00 - 10.00 Yhteinen aloitus ja Kote omassa pienryhmässä, teema: Sosionomin työllistymismahdollisuudet -tehtävän purku (tehtävä löytyy Itsistä)


- 4.12.2023 klo 8.00 - 10.00 Portfolion tehtäväksianto, valmistumisen prosessi, pikkujoulutunnelmaa

Kevät 2024:
Hops-keskustelu oman opettajatuutorin kanssa maalis- huhtikuussa, ennen tapaamista täytetään kehityskeskustelutehtävä 4.

- 22.4.2024 klo 8-10 portfolion purku tuutorryhmissä

- 31.5.2024 klo 13- alkaen Turussa valmistumisen juhliminen ruokailun (omakustanteinen) merkeissä?

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää jakson tehtävien palauttamista Itslearningiin sekä lähiopetukseen ja osallistumista (poissaolot korvattava erikseen sovittavalla tavalla).

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 05.02.2024

Ajoitus

31.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

56 - 65

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Olli Toivonen
 • Kaarina Rajala
 • Katri Viippo
 • Katariina Felixson
Ryhmät
 • PSOSTS21
  Sosionomi (AMK), Turku, S21

Tavoitteet

• Opiskelija tekee suunnitelman opintojensa loppuunsaattamiseksi.
• Opiskelija valmistautuu työnhakutilanteisiin sekä laatii työllistymis- ja urasuunnitelman.
• Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan.

Sisältö

o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o työhakemus ja CV
o työllistymis- ja urasuunnitelma
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen
o valmistumisprosessi
o jatko-opiskelumahdollisuudet

Opetusmenetelmät

keskusteluperustainen
oppimistehtäväperustainen

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Toiminnallinen oppiminen

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arviointi on hyväksytty kun vaaditut tehtävät on palautettu ja hyväksytty, sekä valmistuvan opiskelijan portfolio on esitetty.

Sisällön jaksotus

Kevät 2024
- ke 31.01.2024 lähitapaaminen: klo 9.00 - 9.30 Kote-tapaaminen kaikki yhdessä, klo 9.30-11.30 teemana uraohjaus -tehtävien purut omissa tutorryhmissä.
Hops-keskustelut kevään aikana.


- ke 17.04.2024 klo 9-11 Kote-tapaaminen

HUOM! Nopeuttajat! Nopeuttajien portfolio -esitykset Jos valmistut nopeutetussa aikataulussa jo loppukeväästä -24, niin keskustele asiasta etukäteen oman tuutor-opettajasi kanssa, jotta hän tietää suunnitelmistasi.


Syksy 2024

- ke 13.11.2024 klo 12.30-16.00 Kote-tapaaminen: Valmistuvien opiskelijoiden portfolioesitykset tutor-ryhmissä, PSOSTS21 -ryhmän yhteinen tapaaminen.

- Terhyn valmistujaisjuhlat Joulukuussa - aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät hyväksytty
Valmistuvan opiskelijan portfolio hyväksytty

Ilmoittautumisaika

09.10.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

36 - 45

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sirppa Kinos
 • Anssi Lähde
Ryhmät
 • PSOSS21V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S21

Tavoitteet

• Opiskelija tekee suunnitelman opintojensa loppuunsaattamiseksi.
• Opiskelija valmistautuu työnhakutilanteisiin sekä laatii työllistymis- ja urasuunnitelman.
• Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan.

Sisältö

o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o työhakemus ja CV
o työllistymis- ja urasuunnitelma
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen
o valmistumisprosessi
o jatko-opiskelumahdollisuudet

Opetusmenetelmät

Ryhmätyöskentely
Yksilötyöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Mediatehtävä, jota käsitellään 23.1.24 KOTE-tunneilla:
Kriittinen yhteiskuntaosaaminen ja medialukutaito ovat tärkeitä sosionomin (AMK) osaamisalueita. Ota seurantaasi jokin media ja jokin teema, joka koskee sosiaali- ja kasvatusalaa. Mitä teemasta kirjoitetaan / puhutaan, miten ja miksi? Kenen näkökulmasta teemaa käsitellään? Mitä eettisiä kysymyksiä nousee esille? Mitä mieltä itse olet aiheesta? Valmistaudu esittelemään kirjoitus (esim. 1-2 dialla) ja tuomaan keskustelussa esille vastauksiasi ja pohdintojasi em. kysymyksiin. Diat palautetaan viimeistään 22.1.24 Itslearningin palautuslaatikkoon.

4. vuoden kehityskeskustelutehtävä Itslearningissa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ryhmätapaamisiin ja yksilötapaamisiin sekä 4. vuoden kehityskeskustelutehtävän tekemistä.

Sisällön jaksotus

23.1.2024 klo 16-18. Lukukauden aloitus. Keskustelua mediatehtävän pohjalta tuutorryhmissä. Aluksi yhteinen aloitus: https://turkuamk.zoom.us/j/66188305358?from=addon
28.5.2024 klo 16-18. Lukukauden päätös. Mahd. valmistuvien portfolioiden esityksiä. SK, AL.

Vuonna 2024 käyt henkilökohtaisen keskustelun opettajatuutorisi kanssa niin kevät- kuin syyslukukaudellakin. Opettajat laittavat aikansa varattaviksi Itslearningissa, mutta tarpeen mukaan voit olla itse yhteyksissä opettajatuutoriin jo aiemmin.
4. vuoden kehityskeskustelutehtävä liittyy osin jo valmistumisen jälkeisiin asioihin. Täytä se Itslearningissa ennen viimeistä henkilökohtaista keskusteluanne.

Syyslukukauden tunneilla esitetään portfoliot eli kuvataan, millainen oppimispolku kuluneet opiskeluvuodet ovat olleet. Mikäli valmistut jo ennen sitä, voit esittää portfoliosi kevään tapaamisessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ryhmätapaamisiin ja yksilötapaamisiin sekä 4. vuoden kehityskeskustelutehtävän tekemistä.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 02.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 65

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Heidi Ristseppä
 • Kaija Penttala
Ryhmät
 • PSOSTK21
  Sosionomi (AMK), Turku, K21
 • PSOSTS21
  Sosionomi (AMK), Turku, S21

Tavoitteet

Opiskelija tietää koulun toimintaa ohjaavat säädökset sekä oppilas- ja opiskelijahuollon periaatteet. Hän tunnistaa nuorten kehitykseen ja oppimiseen liittyviä vaiheita ja vaikeuksia.

Sisältö

- oppilas- ja opiskelijahuoltotyö
- nuorten mielenterveys- ja kriisityö

Oppimateriaalit

Tenttikirjat:

Junttila, Nina 2015. Kavereita NOLLA. Lasten ja nuorten yksinäisyys. Helsinki: Tammi

Keltikangas-Järvinen,Liisa & Mullola, Sari. 2015. Maailman paras koulu? (e-kirja)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ryhmätentti 30.10.2023

Uusintatentit (yksilö): uusintatenttikäytännöt sovitaan erikseen.
Uusintatentti 22.11 klo 16-18. Ilmoittaudu 2 viikkoa ennen Heidille s-postilla.

Rästitentit tehdään erikseen sovitusti

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

- opetus (lähi- ja verkko)
- itsenäiset oppimistehtävät
- ryhmätentti kirjallisuuden pohjalta + reflektio ryhmän toiminnasta

Sisällön jaksotus

Lähiopetus maanantaisin klo 9-15. Lisäksi mahdoliisesti NEPSY päivä muuna ajankohtana, tarkentuu myöhemmin.

Huom! Muutokset mahdollisia.
************************************************************************************
2.10.2023 klo 9-15.
9-11.30 Jakson aloitus ja tehtävät. (HR ja KP)
12.30-15 Kuraattorityö, yksilöllinen ja yhteisöllinen opiskeluhuolto (KP).

__________________
9.10.2023 klo 9-15 9-11.30. Nepsy-valmennus käytännössä, työskentely koulun ja kodin välillä, avustajakeskuksen työ ja käytännön harjoitteet(HR) vierailija Hanna-Riikka.

12.30-15 Kulttuuripajatoiminta; Vilma Suominen ja Saana Alanko (HR)

___________________________

16.10.2022 klo 10-16.
Arvotyö. Motivaatio, sisäiset ja ulkoiset tavoitteet nuorten kanssa työskennellessä (KP)
____________________________

23.10.2022 klo 10-12.15. Koululainsäädäntö ja moniammatillinen yhteistyö koulussa (KP)
13-15.30 Tutkimustietoa koulumaailman käytännöistä ja kouluhyvinvoinnin edistämisestä Suomessa ja muualla maailmassa (KP)
______________________________
30.10.2023 9-14 Tentti 9-11.30 ja reflektio kurssista sekä uuden jakson aloitus 12.30-14. Paikallaolo aloituksessa tärkeää!(HR)

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 16.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 14.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

36 - 45

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Heidi Ristseppä
 • Kaija Penttala
Ryhmät
 • PSOSTK22
  Sosionomi (AMK), Turku, K22
 • PSOSTS22
  Sosionomi (AMK), Turku, S22

Tavoitteet

• tiedät koulun ja oppilaitosten toimintaa ohjaavat säädökset sekä oppilas- ja opiskelijahuollon periaatteet
• tunnistat lasten ja nuorten kehitykseen ja oppimiseen liittyviä vaiheita ja haasteita
• osaat ohjata koulu- ja oppilaitosympäristössä oppilaita erilaisten palveluiden piiriin ja tarjota tukea matalalla kynnyksellä
• tunnistat sosionomin roolin osana koulun moniammatillista työskentelyä

Sisältö

• oppilas- ja opiskelijahuoltotyö
• kouluja ja oppilaitoksia ohjaavat säädökset ja lait
• koulukuraattorin työnkuva peruskoulussa ja toisella asteella
• oppimisen ongelmat ja niissä tukeminen
• koulukiusaaminen ilmiönä

Oppimateriaalit

Tenttikirjat:
Junttila, N. 2015. Kavereita NOLLA. Lasten ja nuorten yksinäisyys. Helsinki: Tammi

Keltikangas-Järvinen, L. & Mullola, S. 2015. Maailman paras koulu? (e-kirja)

Muuta opetusmateriaalia:

Matilainen, M. 2023. Neurokirjon oppilas. Opettajan ja ohjaajan työkalupakki. Keuruu: PS-kustannus.

Salmela-Aro., K. 2018. Motivaatio ja oppiminen. Keuruu: PS-kustannus.

Turkka, H. & Saarholm, J. 2021. Lasten ja nuorten konfliktit. Keuruu: PS-kustannus.:

Opetusmenetelmät

- opetus (lähi- ja verkko)
- itsenäiset oppimistehtävät
- ryhmätentti kirjallisuuden pohjalta + reflektio ryhmän toiminnasta

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

13.2.2024 Tentti 9-12
Uusintatentti 5.3.2024 klo 16-18 ICT_B2043

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

- opetus (lähi- ja verkko)
- itsenäiset oppimistehtävät
- ryhmätentti kirjallisuuden pohjalta + reflektio ryhmän toiminnasta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäiset tehtävät 2op
luento-opetus 1op
tentti 2op

Sisällön jaksotus

Opetuspäivä tiistai, 1. moduuli viikoilla 3-15


Lähiopetus tiistaisin klo 9-15. Lisäksi mahdollisesti NEPSY päivä muuna ajankohtana, tarkentuu myöhemmin.

Huom! Muutokset mahdollisia.
************************************************************************************
16.1.2024 klo 9-15.
9-11.30 Jakson aloitus ja tehtävät sekä 10 ryhmään jako. (HR ja KP)
12.30-15 Kuraattorityö, yksilöllinen ja yhteisöllinen opiskeluhuolto (KP).

23.1 klo 9-15. Hevarikoulutus /Johanna Kainulainen ja Sanna Inkiläinen(HR) ZOOMISSA
https://turkuamk.zoom.us/j/63621977804

30.1.2024 klo 10-16.
Motivaatio, sisäiset ja ulkoiset tavoitteet nuorten kanssa työskennellessä (KP)

6.2.2024 klo 10-12.15. Koululainsäädäntö ja moniammatillinen yhteistyö koulussa (KP)
13-15.30 Tutkimustietoa koulumaailman käytännöistä ja kouluhyvinvoinnin edistämisestä Suomessa ja muualla maailmassa (KP)

13.2.2024 9-14 Ryhmätentti ja reflektio kurssista (HR)
5.3.2024 16-18 Uusintatentti yksilötenttinä (KP) ICT_B2043

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Valinnaiset asiakasryhmäkohtaiset opinnot voi aloittaa, kun opintoja on suoritettuna vähintään 60 opintopistettä. Opinnot suoritetaan kokonaisina moduuleina.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 19.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Heidi Ristseppä
 • Kaija Penttala
Ryhmät
 • DKOTYK24
  Koulutyöhön suuntaava sosiaalialan korkeakouludiplomi

Tavoitteet

• tiedät koulun ja oppilaitosten toimintaa ohjaavat säädökset sekä oppilas- ja opiskelijahuollon periaatteet
• tunnistat lasten ja nuorten kehitykseen ja oppimiseen liittyviä vaiheita ja haasteita
• osaat ohjata koulu- ja oppilaitosympäristössä oppilaita erilaisten palveluiden piiriin ja tarjota tukea matalalla kynnyksellä
• tunnistat sosionomin roolin osana koulun moniammatillista työskentelyä

Sisältö

• oppilas- ja opiskelijahuoltotyö
• kouluja ja oppilaitoksia ohjaavat säädökset ja lait
• koulukuraattorin työnkuva peruskoulussa ja toisella asteella
• oppimisen ongelmat ja niissä tukeminen
• koulukiusaaminen ilmiönä

Oppimateriaalit

Tenttiin:
Junttila, N. 2015. Kavereita NOLLA. Lasten ja nuorten yksinäisyys. Helsinki: Tammi

Keltikangas-Järvinen, L. & Mullola, S. 2015. Maailman paras koulu? (e-kirja)
Salmela-Aro., K. 2018. Motivaatio ja oppiminen. Keuruu: PS-kustannus.


muuta materiaalia:

Matilainen, M. 2023. Neurokirjon oppilas. Opettajan ja ohjaajan työkalupakki. Keuruu: PS-kustannus.
Salmela-Aro., K. 2018. Motivaatio ja oppiminen. Keuruu: PS-kustannus.

Turkka, H. & Saarholm, J. 2021. Lasten ja nuorten konfliktit. Keuruu: PS-kustannus.

Ojanen, Markku, Minä ja muut.

Opetusmenetelmät

Reflektoiva luento-opetus
Itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 29.2 klo 16-18, ryhmätentti
Uusintatentti itselle sopivana ajankohtana päivän 3.4.2024 aikana Itslearning oppimisympäristössä. Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen tenttiä opintojakson opettajille s-postitse.  Toinen uusintatentti opettajien kanssa erikseen sovittuna ajankohtana.

Sisällön jaksotus

Opetuspäivä to 16-18 vkot 3-20 välillä. Zoomissa.

Huom! Muutokset mahdollisia.
************************************************************************************
to 18.1.2024 klo 16-18 Jakson aloitus ja tehtävät. (HR)

25.1 klo 16-18 Kuraattorityö, yksilöllinen ja yhteisöllinen opiskeluhuolto sekä lainsäädäntö (KP).

1.2. klo 16-18 Lasten ja nuorten kehitykseen ja oppimiseen liittyviä vaiheita ja haasteita (KP)

8.2 klo 16-18 Motivaatio, sisäiset ja ulkoiset tavoitteet nuorten kanssa työskennellessä (HR)

15.2.2024 Tutkimustietoa koulumaailman käytännöistä ja kouluhyvinvoinnin edistämisestä Suomessa ja muualla maailmassa (KP)

Viikko 8 on itsenäisen työskentelyn viikko ja valmistautumista tenttiin

29.2 klo 16-18 Ryhmätentti zoomissa (HR)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, Numeerinen arviointi hyl-K5
tehtävät hyv./hyl.

Esitietovaatimukset

Valinnaiset asiakasryhmäkohtaiset opinnot voi aloittaa, kun opintoja on suoritettuna vähintään 60 opintopistettä. Opinnot suoritetaan kokonaisina moduuleina.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 28.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 03.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 65

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Noora Kumpulainen
 • Laura Närvi
Ryhmät
 • PSOSTK22
  Sosionomi (AMK), Turku, K22
 • PSOSTS22
  Sosionomi (AMK), Turku, S22

Tavoitteet

• tunnistat kriisissä olevan ihmisen ja hänen avuntarpeensa
• osaat lyhyiden kriisi-interventioiden toimintamallien perusteet
• osaat toimia tukea antavasti vakavasti traumatisoituneen ihmisen kanssa moniammatillisessa työskentelyssä

Sisältö

• lyhyet kriisi-interventiot ja miten niiden toteuttaminen
• vakavasti traumatisoituneen auttamisprosessi
• posttraumaattisen stressireaktion oireet ja oireyhtymästä kärsivän ihmisen auttaminen

Sisällön jaksotus

Opetus maanantaisin klo 15-18 välillä, viikot 35-44

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 05.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 10.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tiina Laakso
 • Laura Närvi
Ryhmät
 • AVOSOSERK23V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko K23

Tavoitteet

• tunnistat kansainvälisen muuttoliikkeen, pakolaisuuden ja siirtolaisuuden taustalla olevia yhteiskunnallisia, ekologisia ja kulttuurisia tekijöitä
• osaat reflektoida omia arvojasi, asenteitasi ja ennakkoluulojasi
• kykenet yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa
• osaat edistää ihmisten yhdenvertaista kohtelua ja toimia rasismin ja syrjinnän vähentämiseksi
• osaat tukea maahan muuttaneiden yksilöiden, perheiden ja ryhmien kotoutumista ja toimijuutta
• ymmärrät sukupuolen moninaisuutta ja sukupuolisensitiivisen työotteen merkityksen

Sisältö

• kulttuurin käsite, sen tasot ja ulottuvuudet
• kulttuurinen kompetenssi ja monikulttuurinen ohjausosaaminen
• globaali vastuu ja ihmisoikeudet
• suomalaisen maahanmuuttopolitiikan linjaukset, turvapaikkaprosessi ja kotoutumista tukeva palvelujärjestelmä
• maahanmuuttoon, syrjintään ja tasa-arvoon liittyvä lainsäädäntö

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus ja ennakkotehtävät 1op
Itsenäiset tehtävät 1op
Oppimispäiväkirja 3 op

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimispäiväkirjan palautus 10.11.2023 ja toinen palautus 8.12.2023

Sisällön jaksotus

MUUTOKSET MAHDOLLISIA JAKSON ALKUUN ASTI!

Tapaamisen verkossa:
27.9. kello 16.15-18.00 Jakson aloitus, tehtävät ja Kulttuurinen moninaisuus sekä kotoutuminen -opetus(LN)
11.10 kello 16.15-18.00 (LN) Maahanmuuttopolitiikan linjaukset, turvapaikkaprosessi ja kotoutumisen palvelujärjestelmä

Toteutukseen liittyy myös itsenäistä- ja pienryhmätyöskentelyä, joita ei ole merkitty jakson lukujärjestykseen.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 04.03.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

56 - 65

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Laura Närvi
 • Susanna Virta
Ryhmät
 • PSOSTK23
  Sosionomi (AMK), Turku, K23

Tavoitteet

• tunnistat kansainvälisen muuttoliikkeen, pakolaisuuden ja siirtolaisuuden taustalla olevia yhteiskunnallisia, ekologisia ja kulttuurisia tekijöitä
• osaat reflektoida omia arvojasi, asenteitasi ja ennakkoluulojasi
• kykenet yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa
• osaat edistää ihmisten yhdenvertaista kohtelua ja toimia rasismin ja syrjinnän vähentämiseksi
• osaat tukea maahan muuttaneiden yksilöiden, perheiden ja ryhmien kotoutumista ja toimijuutta
• ymmärrät sukupuolen moninaisuutta ja sukupuolisensitiivisen työotteen merkityksen

Sisältö

• kulttuurin käsite, sen tasot ja ulottuvuudet
• kulttuurinen kompetenssi ja monikulttuurinen ohjausosaaminen
• globaali vastuu ja ihmisoikeudet
• suomalaisen maahanmuuttopolitiikan linjaukset, turvapaikkaprosessi ja kotoutumista tukeva palvelujärjestelmä
• maahanmuuttoon, syrjintään ja tasa-arvoon liittyvä lainsäädäntö

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:
Luennot

TEM: Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2023, osa 2 Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/165441/TEM_oppaat_1_2024_Kotoutumisen_kokonaiskatsaus_2023.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Uusintatentti 29.5. kello 12.00 - 13.30

Toinen uusinta 20.9. kello 9-11.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja tehtävät 3op
Tentti 2op

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 4.4. 2024 kello 9-11 Tentti tehdään tietokoneella opetustilassa.
Uusintatentti toukokuussa 2024

Sisällön jaksotus

Vastuuopettaja Laura Närvi

Opetuspäivä torstai, viikot 10-14

Lähiopetus:
7.3 kello 9-14Jakson aloitus ja tehtävät. Peruskäsitteet maahanmuutosta. (LN)
14.3. kello 9-14 Maahanmuuttopolitiikan linjaukset, turvapaikkaprosessi ja kotoutumista tukeva palvelujärjestelmä (LN)
21.3. Kello 9-14 Kulttuurinen kompetenssi ja monikulttuurinen ohjausosaaminen (SV)
28.3. Kello 9-14 Sukupuolen moninaisuus ja sukupuolisensitiivinen työote. (SV)
4.4. Kello 9-11 Tentti

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää 100 % läsnäoloa opetuksessa, josta 50 % tulee osallistua opetukseen ja 50 % voi tehdä korvaavana tehtävänä. Opetuksesta poissaolon korvaavana tehtävänä opiskelija kirjoittaa reflektiivisen esseen ko. opetuksen aiheesta esseemuodossa.

Ennakkotehtävät ja poissaolon korvaavat tehtävät tulee palauttaa kaksi viikkoa jakson viimeisen lähiopetuskerran jälkeen. Tämän jälkeen korvaavia tehtäviä ei oteta vastaan. Poissaolo korvataan osallistumalla kevät 2025 toteutuksen vastaavaan opetukseen.
Lisäys 28.3.: Itsenäinen tehtävä palautus myös 11.4. asti.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 26.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 5

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Laura Närvi
Ryhmät
 • PSOSTK23
  Sosionomi (AMK), Turku, K23

Tavoitteet

• tunnistat kansainvälisen muuttoliikkeen, pakolaisuuden ja siirtolaisuuden taustalla olevia yhteiskunnallisia, ekologisia ja kulttuurisia tekijöitä
• osaat reflektoida omia arvojasi, asenteitasi ja ennakkoluulojasi
• kykenet yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa
• osaat edistää ihmisten yhdenvertaista kohtelua ja toimia rasismin ja syrjinnän vähentämiseksi
• osaat tukea maahan muuttaneiden yksilöiden, perheiden ja ryhmien kotoutumista ja toimijuutta
• ymmärrät sukupuolen moninaisuutta ja sukupuolisensitiivisen työotteen merkityksen

Sisältö

• kulttuurin käsite, sen tasot ja ulottuvuudet
• kulttuurinen kompetenssi ja monikulttuurinen ohjausosaaminen
• globaali vastuu ja ihmisoikeudet
• suomalaisen maahanmuuttopolitiikan linjaukset, turvapaikkaprosessi ja kotoutumista tukeva palvelujärjestelmä
• maahanmuuttoon, syrjintään ja tasa-arvoon liittyvä lainsäädäntö

Sisällön jaksotus

Opintojaksolle on valittu 5 opiskelijaa

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 28.02.2025

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

94 % Lähiopetus, 6 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

46 - 55

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Heidi Ristseppä
 • Marika Kouki
 • Laura Närvi
 • Outi Linnossuo
Ryhmät
 • PSOSTK22
  Sosionomi (AMK), Turku, K22

Tavoitteet

· kehityt sosiaali- ja kasvatusalan osaajana
· sisäistät sosiaali- ja kasvatusalan arvot sekä ammattieettiset ja kestävän kehityksen periaatteet
· hallitset palveluohjauksen ja työskentelet ennaltaehkäisevästi sekä ratkaisukeskeisesti
· osaat käyttää erilaisia asiakastyön työtapoja ja -menetelmiä yksilön / ryhmien ohjaamisessa
· osaat suunnitella, toteuttaa, dokumentoida ja arvioida tavoitteellisen asiakasprosessin eri vaiheet asiakaslähtöisesti
· osaat toimia sosiaalisen ja kasvatuksen asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa

Sisältö

· työskentely sosionomin ammattiroolissa työpaikassa, jonka olet henkilökohtaisen oppimissuunnitelmasi mukaisesti valinnut
· asiakkaiden havainnointi, ohjaaminen ja tukeminen osallisuus huomioiden
· työtiimin ja -yhteisön jäsenenä toimiminen
· omien oppimistavoitteiden asettaminen, harjoittelutehtävien työstäminen ja oman oppimisen reflektointi
· harjoittelupaikan toimintakulttuurin kehittäminen yhdessä työntekijöiden kanssa

Opetusmenetelmät

Työelämäperustainen
Tiimityöskentely

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämäyhteydessä oppiminen
Reflektiivisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelun suorittaminen hyväksytysti ja harjoitteluohjeen mukaisten tehtävien tekeminen sekä raportointi.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Harjoitteluraportti palautettu ja hyväksytty
Sun harkka -sovelluksessa harjoittelutunnit on hyväksytty
Ohjauskeskustelu ja harjoittteluohjaajan arviointi on palautettu

Sisällön jaksotus

Laajentavan osaamisen harjoittelunne on ajoitettu keväälle 2025. Silloin järjestetään harjoittelun info ja ryhmänohjaukset (ajankohdat tulevat tietoon myöhemmin).
Opiskelija voi kutenkin tehdä Laajentavan osaamisen harjoittelun oman Hopsinsa mukaisesti aiemmin ja sopimalla asiasta tutoropettajansa kanssa.

Harjoittelun aloittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut kaksi edeltävää yksilöharjoittelua ja niistä on suoritusmerkintä Pepissä.
Toinen edeltävyysehto on, että opiskelija on suorittanut laajentavia ammattiopintoja, valinnaiset asiakasryhmäkohtaiset opinnot (valitsemasi 20 op:n opinnot, vakassa 30 op).

Laajentavan harjoittelun ohje löytyy Messistä.
Harjoittelusuunnitelma palautetaan Sake -Itsiin neljää viikoa ennen harjoittelun alkamista. Kaikki muu harjoitteluun liittyvä dokumentointi tapahtuu Sun harkka -sovelluksessa.
Rikosrekisteriote esitetään tutoropettajalle ennen harjoittelun alkamista, jos työskentelee alle 18 -vuotiaiden lasten tai nuorten parissa.

Opiskelija hakee harjoittelupaikan itse, joko Jobiilista ja kontaktoimalla suoraan harjoittelupaikkaan. Ensin tulee tarkistaa, löytyykö paikka Jobiilista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Laajentavan osaamisen harjoittelun voi aloittaa, kun edellisestä harjoittelujaksosta eli vaativan asiakastyön / lähijohtamisen harjoittelusta on suoritusmerkintä.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 28.02.2025

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

94 % Lähiopetus, 6 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

26 - 35

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Susanna Virta
 • Anne Lämsä
Ryhmät
 • PSOSK22V
  Sosionomi (AMK), Salo, verkko K22

Tavoitteet

· kehityt sosiaali- ja kasvatusalan osaajana
· sisäistät sosiaali- ja kasvatusalan arvot sekä ammattieettiset ja kestävän kehityksen periaatteet
· hallitset palveluohjauksen ja työskentelet ennaltaehkäisevästi sekä ratkaisukeskeisesti
· osaat käyttää erilaisia asiakastyön työtapoja ja -menetelmiä yksilön / ryhmien ohjaamisessa
· osaat suunnitella, toteuttaa, dokumentoida ja arvioida tavoitteellisen asiakasprosessin eri vaiheet asiakaslähtöisesti
· osaat toimia sosiaalisen ja kasvatuksen asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa

Sisältö

· työskentely sosionomin ammattiroolissa työpaikassa, jonka olet henkilökohtaisen oppimissuunnitelmasi mukaisesti valinnut
· asiakkaiden havainnointi, ohjaaminen ja tukeminen osallisuus huomioiden
· työtiimin ja -yhteisön jäsenenä toimiminen
· omien oppimistavoitteiden asettaminen, harjoittelutehtävien työstäminen ja oman oppimisen reflektointi
· harjoittelupaikan toimintakulttuurin kehittäminen yhdessä työntekijöiden kanssa

Opetusmenetelmät

Työelämäperusteinen
Tiimityöskentely

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämäyhteydessä oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelun suorittaminen hyväksytysti ja harjoitteluohjeen mukaisten tehtävien tekeminen ja raportointi.

Sisällön jaksotus

Laajentavan osaamisen harjoittelunne on ajoitettu keväälle 2025. Silloin järjestetään harjoittelun info ja ryhmänohjaukset (ajankohdat tulevat tietoon myöhemmin).
Opiskelija voi kutenkin tehdä Laajentavan osaamisen harjoittelun oman hopsinsa mukaisesti aiemmin sopimalla asiasta tutoropettajansa kanssa.

Harjoittelun aloittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut kaksi edeltävää yksilöharjoittelua ja niistä on suoritusmerkintä Pepissä.

Toinen edeltävyysehto on, että opiskelija on suorittanut laajentavia ammattiopintoja, (valinnaiset asiakasryhmäkohtaiset opinnot 30 op).

Laajentavan harjoittelun ohje löytyy Messistä.
Harjoittelusuunnitelma palautetaan Sake -Itsiin neljää viikoa ennen harjoittelun alkamista. Kaikki muu harjoitteluun liittyvä dokumentointi tapahtuu Sun harkka -sovelluksessa.
Rikosrekisteriote esitetään tutoropettajalle ennen harjoittelun alkamista.

Opiskelija hakee harjoittelupaikan itse ja harjoittelun voi tehdä omassa työssään palkallisessa työsuhteessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitteluraportti palautettu ja hyväksytty
Sun harkka -sovelluksessa harjoittelutunnit on hyväksytty
Ohjauskeskustelu ja harjoittteluohjaajan arviointi on palautettu

Esitietovaatimukset

Laajentavan osaamisen harjoittelun voi aloittaa, kun edellisestä harjoittelujaksosta eli vaativan asiakastyön / lähijohtamisen harjoittelusta on suoritusmerkintä.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 30.12.2025

Ajoitus

01.12.2023 - 31.12.2025

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

94 % Lähiopetus, 6 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

46 - 55

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Juha Knuuttila
 • Sirppa Kinos
 • Tiina Laakso
Ryhmät
 • PSOSS22V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S22

Tavoitteet

· kehityt sosiaali- ja kasvatusalan osaajana
· sisäistät sosiaali- ja kasvatusalan arvot sekä ammattieettiset ja kestävän kehityksen periaatteet
· hallitset palveluohjauksen ja työskentelet ennaltaehkäisevästi sekä ratkaisukeskeisesti
· osaat käyttää erilaisia asiakastyön työtapoja ja -menetelmiä yksilön / ryhmien ohjaamisessa
· osaat suunnitella, toteuttaa, dokumentoida ja arvioida tavoitteellisen asiakasprosessin eri vaiheet asiakaslähtöisesti
· osaat toimia sosiaalisen ja kasvatuksen asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa

Sisältö

· työskentely sosionomin ammattiroolissa työpaikassa, jonka olet henkilökohtaisen oppimissuunnitelmasi mukaisesti valinnut
· asiakkaiden havainnointi, ohjaaminen ja tukeminen osallisuus huomioiden
· työtiimin ja -yhteisön jäsenenä toimiminen
· omien oppimistavoitteiden asettaminen, harjoittelutehtävien työstäminen ja oman oppimisen reflektointi
· harjoittelupaikan toimintakulttuurin kehittäminen yhdessä työntekijöiden kanssa

Sisällön jaksotus

Harjoittelun laajuus on 15 op:n eli 10 kalenteriviikkoa.

Laajentavan osaamisen harjoittelu toteutuu ohjeellisesti syksyllä 2025. Voit kuitenkin (edeltävyysehtojen puitteissa) tehdä harjoittelun jo ennen, oman HOPS:n mukaisesti. Sovi asiasta opettajatuutorisi kanssa. Jos teet harjoittelun syksyllä 2024, osallistu harjoitteluinfoon 29.8.24 klo 17-18. LINKKI: https://turkuamk.zoom.us/j/61966677662?from=addon.

Vaikka harjoittelupaikan valinta ei ole sidottu lajentavan osaamisen asiakasryhmäkohtaisiin opintoihin, kannattaa paikka yleensä valita sen mukaan, mistä teoreettista osaamista on opintojen kuluessa kertynyt.
Harjoittelun aloittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut kaksi edeltävää yksilöharjoittelua ja niistä on suoritusmerkintä Pepissä.
Toinen edeltävyysehto on, että opiskelija on suorittanut laajentavia ammattiopintoja, erityisesti valinnaisia asiakasryhmäkohtaisia opintoja (valitsemasi 20 op:n opinnot, varhaiskasvatuksessa 30 op).

Laajentavan harjoittelun ohje löytyy Messistä.
Harjoittelusuunnitelma palautetaan Sake -Itsiin neljää viikoa ennen harjoittelun alkamista. Kaikki muu harjoitteluun liittyvä dokumentointi tapahtuu Sun harkka -sovelluksessa.
Rikosrekisteriote esitetään tutoropettajalle ennen harjoittelun alkamista, jos työskentelet alle 18-vuotiaiden lasten tai nuorten parissa.

Opiskelija hakee harjoittelupaikan itse, joko Jobiilista ja kontaktoimalla suoraan harjoittelupaikkaan. Ensin tulee tarkistaa, löytyykö paikka Jobiilista.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Laajentavan osaamisen harjoittelun voi aloittaa, kun edellisestä harjoittelujaksosta eli vaativan asiakastyön / lähijohtamisen harjoittelusta on suoritusmerkintä.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 29.09.2023

Ajoitus

29.09.2023 - 27.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tiina Suni
 • Marika Kouki
Ryhmät
 • PSOSTK21
  Sosionomi (AMK), Turku, K21
 • PSOSTS21
  Sosionomi (AMK), Turku, S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa havaita lapsen tuen tarpeita sekä osaa varhaisen tuen käytäntöjä.

Sisältö

- lapsen kehityksen vaikeudet ja ilmeneminen
- lapsen erityistarpeiden huomioiminen varhaiskasvatussuunnitelmassa
- lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

Oppimateriaalit

Tenttiin:
- Siiskonen, T., Aro, T., Ahonen, T. & Ketonen, R. (toim.). 2003. Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. Sivut: 19 - 117 ja 164 - 301. Painoksessa 2014 sivut: 22 - 120 ja 188 - 343.
- Aro, T. & Laakso, M-L. (toim.). 2011. Taaperosta taitavaksi toimijaksi - Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen.


Muu materiaali (ei tenttiin):
- Luennot
- Lundàn, A. & Suoninen, E. 2006. Haasteellisen lapsen kohtaaminen. Kasvatus 37 (5), 453 - 462

Opetusmenetelmät

Yksilötyöskentely
Pari- ja ryhmätyöskentely
Luento-keskustelut

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Jakson yksilötentti tehdään luokassa omalla koneella 27.10.2023 klo 12:30 - 13:30.

Uusintatentistä sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Toiminnallinen ja kokemuksellinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 1 op
Parityönä lasten kiellellisen toiminnan suunnittelu, ohjaaminen & arviointi ja haastattelutehtävä 1,5 op
Tentti 2,5 op

Sisällön jaksotus

Lähiopetuspäivät:

pe 29.9.2023 klo 9:00 - 15:00 kampuksella (MK ja TS)
- klo 9:00 - 11:00 Jakson aloitus, työskentelyn suunnittelua ja ennakkotehtävän purku
- klo 12:00 - 14:00 Inklusiivinen varhaiskasvatus, lapsen tuki ja yhteistyö tuen aikana
- klo 14:00 - 15:30 vierailijoina Kiekuopettajat Minna Maununiemi, Eevastiina Nummila ja Jenni Rantala, lapsen kielen tukeminen päiväkodin arjessa

pe 6.10.2023 klo 9:00 - 15:00 kampuksella (MK)
- klo 9:00 - 11:00 Lapsen tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen päiväkodissa ja erityispedagogiset menetelmät
- klo 12:00 - 15:00 Toiminnallista tunnetyöskentelyä

pe 13.10.2023 klo 9:00 - 14:30 kampuksella (TS)
- klo 9:00 - 11:00 Lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa
- klo 12:00 - 14:30 tukiviittomaohjaus ja harjoituksia

VIIKOLLA 42 itsenäistä työskentelyä, opiskelijapari tekee haastattelutehtävän ja suunnittelee kielellisen työpajan

27.10.2022 klo 9:00 - 15:00 päiväkodilla ja kampuksella (MK ja TS)
- klo 8.30 - 11:00 toiminnallinen työpaja päiväkodissa
- klo 12:45 - 13:30 tentti
- klo 13:30 - 15:00 jakson vaka-sosionomin ja Veon haastattelujen purku, työpajojen purku, jakson päätös

Opetuksessa 100 % läsnäolovelvoite. Poissaolosta sairauden takia voi tehdä korvaavan suorituksen enintään kahdelta päivältä opettajien erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Muussa tapauksessa jakson suorittaminen siirtyy seuraavalle toteutukselle.

Muutokset mahdollisia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jakson tehtävät tulee olla suoritettu hyväksytysti
Arvosana muodostuu tentistä, asteikolla T1 - K5.

Hylätty (0)

- Opiskelijan osaaminen ei yllä 1-2 arviointikriteereihin

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Opiskelija tiedostaa, että lapsilla on erilaisia kehityksellisiä tarpeita, joita varten pitää suunnitella pedagogista pienryhmätoimintaa ja lapselle yksilöllisiä tukitoimia.
- Opiskelija harjoittelee ja oppii erilaisia varhaiskasvatussuunnitelman yleisen tuen menetelmiä.
- Opiskelija tiedostaa inklusiivisen työotteen merkityksen ja yhteistyön huoltajien kanssa lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- Opiskelija ymmärtää, että lapsilla on erilaisia kehityksellisiä tarpeita ja hän havaitsee lapsen tyypilliseen sekä epätyypilliseen kehityskuluun liittyviä tekijöitä.
- Opiskelija tiedostaa pedagogisten tukitoimien liittyvän myös oppimisympäristöön ja lapsen kanssa toimiviin varhaiskasvattajiin sekä vertaisryhmään.
- Opiskelija ymmärtää suunnittelun merkityksen lapsen tuen toteutumiseksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
- Opiskelija ymmärtää inklusiivisen työotteen ja yhteistyön merkityksen huoltajien kanssa lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija ymmärtää laaja-alaisesti, että lapsilla on erilaisia kehityksellisiä tarpeita ja hän osaa soveltaa erilaisia pedagogisia menetelmiä lapsen kehityksen ja oppimisen tukemiseksi sekä ryhmässä että yksilöllisesti.
- Opiskelija ymmärtää oppimisympäristön, varhaiskasvattajien sensitiivisen vuorovaikutuksen ja vertaisryhmän merkityksen lapsen kasvun tukemisessa.
- Opiskelija ymmärtää lapsen tukitoimien suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin merkityksen moniammatillisesti varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
- Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä ja taitavansa inklusiivisen työotteen ja yhteistyön merkityksen eri ammattilaisten kesken. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa on hänelle selkeää.

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 12.02.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tiina Suni
 • Marika Kouki
Ryhmät
 • PSOSS21V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa havaita lapsen tuen tarpeita sekä osaa varhaisen tuen käytäntöjä.

Sisältö

- lapsen kehityksen vaikeudet ja ilmeneminen
- lapsen erityistarpeiden huomioiminen varhaiskasvatussuunnitelmassa
- lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

Oppimateriaalit

Tenttiin:
- Siiskonen, T., Aro, T., Ahonen, T. & Ketonen, R. (toim.). 2003. Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. Sivut: 19 - 117 ja 164 - 301. Painoksessa 2014 sivut: 22 - 120 ja 188 - 343.
- Aro, T. & Laakso, M-L. (toim.). 2011. Taaperosta taitavaksi toimijaksi - Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen.


Muu materiaali (ei tenttiin):
- Opettajien materiaalit
- Lundàn, A. & Suoninen, E. 2006. Haasteellisen lapsen kohtaaminen. Kasvatus 37 (5), 453 - 462

Opetusmenetelmät

Yksilötyöskentely
Verkkokeskustelut
Luentomateriaaleihin perhetyminen ja tehtävien työstäminen

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Toiminnallinen ja kokemuksellinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely ja tehtävät 2,5 op
Tentti 2,5 op

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu viikoilla 8-13.

Opintojakso toteutuu itsenäisenä verkkotyöskentelynä. Jakson Itslearning avautuu viikolla 8 ja sulkeutuu viikolla 13. Jokainen opiskelija etenee omaan tahtiinsa ja omassa aikataulussaan pitäen huolta siitä, että jakso tulee suoritettua aikataulussa.

Jakson sisältö:
- Orientoituminen lapsen erityistarpeisiin
- Inklusiivisuus ja lapsen tuki varhaiskasvatuksessa
- Case-tehtävät: lapsen tuki käytännössä
- Lapsen kielen kehityksen ja sosioemotionaalisten taitojen tukeminen
- Tentti (tentti suoritetaan Itsissä 14.3.2024 klo 17.15 - 17.45, Tiinan opinnäytetyön tietoperustatyöpajan jälkeen).

Muutokset mahdollisia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jakson kaikki tehtävät tulee olla suoritettu hyväksytysti.
Arvosana muodostuu tentistä ja case-tehtävistä (yksilöllinen arviointi). Maksimipistemäärä on 60 pistettä. Pisteet muunnetaan arvosanoiksi asteikolla 1-5.

Hylätty (0)

- Opiskelijan osaaminen ei yllä 1-2 arviointikriteereihin

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Opiskelija tiedostaa, että lapsilla on erilaisia kehityksellisiä tarpeita, joita varten pitää suunnitella pedagogista pienryhmätoimintaa ja lapselle yksilöllisiä tukitoimia.
- Opiskelija harjoittelee ja oppii erilaisia varhaiskasvatussuunnitelman yleisen tuen menetelmiä.
- Opiskelija tiedostaa inklusiivisen työotteen merkityksen ja yhteistyön huoltajien kanssa lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- Opiskelija ymmärtää, että lapsilla on erilaisia kehityksellisiä tarpeita ja hän havaitsee lapsen tyypilliseen sekä epätyypilliseen kehityskuluun liittyviä tekijöitä.
- Opiskelija tiedostaa pedagogisten tukitoimien liittyvän myös oppimisympäristöön ja lapsen kanssa toimiviin varhaiskasvattajiin sekä vertaisryhmään.
- Opiskelija ymmärtää suunnittelun merkityksen lapsen tuen toteutumiseksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
- Opiskelija ymmärtää inklusiivisen työotteen ja yhteistyön merkityksen huoltajien kanssa lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija ymmärtää laaja-alaisesti, että lapsilla on erilaisia kehityksellisiä tarpeita ja hän osaa soveltaa erilaisia pedagogisia menetelmiä lapsen kehityksen ja oppimisen tukemiseksi sekä ryhmässä että yksilöllisesti.
- Opiskelija ymmärtää oppimisympäristön, varhaiskasvattajien sensitiivisen vuorovaikutuksen ja vertaisryhmän merkityksen lapsen kasvun tukemisessa.
- Opiskelija ymmärtää lapsen tukitoimien suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin merkityksen moniammatillisesti varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
- Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä ja taitavansa inklusiivisen työotteen ja yhteistyön merkityksen eri ammattilaisten kesken. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa on hänelle selkeää.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

09.11.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Niina Vuoristo
 • Noora Kumpulainen
 • Laura Närvi
 • Susanna Virta
Ryhmät
 • PSOSTK21
  Sosionomi (AMK), Turku, K21
 • PSOSTS21
  Sosionomi (AMK), Turku, S21

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa tunnistaa sijoitettujen lasten ja heidän perheiden erityistarpeita
- oppii tukemaan sijoitettuja lapsia ja heidän perheitään

Sisältö

Sisältö:
- sijoitettujen lasten hyvinvointi; lasten ’tavalliset’ ja erityiset tarpeet; kiintymyssuhdehäiriöt, traumat
- sijoitettujen lasten kanssa; terapeuttinen laitoskasvatus
- erityis ja vaativan tason palvelujen välinen yhteistyö: laitoshuolto (lasten- , nuoriso- ja koulukoti), erikoissairaanhoito, neuropsykiatria
- kotiutumisen tukeminen, vanhemmuuteen houkuttelu
- sijoitettujen lasten vanhempien osallisuus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus, ennakkotehtävät ja tiimityö 3op
Blogi 2op

Sisällön jaksotus

9.11. - 16.11.2022 Kaunokirjallisuustehtävän purku, Lapsen arki sijaishuollossa / LN
16.11 opetus 9-15 / LN

16.11. - 23.11.2022 Lapsen kasvu ja kehitys / NK
23.11 opetus 9-15

23.11. - 30.11.2022
30.11 opetus 9-15 / NK - Lapsen erityishaasteet (Nepsy)

30.11. - 7.12.2022 Minä lapsen omaohjaajana / LN
7.12 opetus 9.00-15.00 /LN

7.12.2021 - 14.12.2022 Traumatisoituneen ja kiintymyssuhdehäiriöisen lapsen hoito / NK
14.12 Etäopetus klo 9.00 - 14.00 / NK, moduulin päättäminen (etänä) klo 14.00 - 15.00 / LN, NK, SV, NV

Jakson ennakko- ja korvaustehtävät tulee olla palautettu 5.1.2024

Blogin yhteenvedon palautus:
1. palautus 20.12.2023
2. palautus 12.1.2023
3. palautus 10.5.2023

*************************************************************
Läsnäolo100%. Paikalla oltava 50% opetuksesta, jotta mahdollisuus hyväksyttävään suoritukseen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 16.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 27.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

56 - 65

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Niina Vuoristo
 • Noora Kumpulainen
 • Laura Närvi
 • Susanna Virta
Ryhmät
 • PSOSS21V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S21
 • DKOTYK24
  Koulutyöhön suuntaava sosiaalialan korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää lainsäädännön ja yhteiskunnan merkityksen lapsiperheiden tukemisessa
- tunnistaa oman ja palvelujärjestelmän roolin lasten auttamisessa

Sisältö

sisältö:
- lapsen ja perheen aseman yhteiskunnallinen muutos
- lapsiperheiden palvelujärjestelmä ja asiakkaan aktiivinen rooli
- sosiaalihuoltolaki & lastensuojelulaki ennaltaehkäisevässä työssä

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Itslearningissä tehtävän ohjeistuksessa

Opetusmenetelmät

Luento-opetusperusteinen
Oppimistehtäväperusteinen

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Tutkiva oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus ja ennakkotehtävät 2 op
Oppimistehtävä 2 op
Portfolion työstäminen 1 op

Sisällön jaksotus

MUUTOKSET MAHDOLLISIA OPINTOJAKSON ALOITUKSEEN ASTI.

HUOM! Opintojaksolle ilmoittautuminen päättyy 16.1.2023 -tämän jälkeen ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

Verkko-opetus toteutuu tiistaisin klo 16.00 - 18.00. Päivien tarkempi aikataulu kuvataan Itsissä.

9.1. - 16.1.2024 Ennakkotehtävä: Lapsistrategia, lapsen ja perheen aseman yhteiskunnallinen muutos. / NV, LN

*************************************

16.1.2024 klo 16.00 - 18.00 Moduulin aloitus / tehtäväksianto, myönteinen tunnistaminen / LN. https://turkuamk.zoom.us/j/66526762160

*******************************************************
23.1.2024 Itsenäinen työskentely: ennaltaehkäisevä työote / LN

***********************************************************************************************

30.1.2024 klo 16.00 - 18.00 yhteydenotto sosiaalihuoltoon, lastensuojeluilmoitus ja huolen puheeksiotto / NV

**********************************
6.2.2024 klo 16-18 Lasten osallisuus / NK

*********************************************
13.2.2024 klo 16-18 Kannustava vuorovaikutus / LN

*************************************************
20.2 Itsenäinen työskentely: Oppimistehtävä tiimitehtävänä: Lapsiperheiden stressi / NV

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää 100 % läsnäoloa, josta 50 % tulee osallistua verkko-opetukseen ja 50 % voi tehdä korvaavana tehtävänä. Poissaolon korvaava tehtävä ilmoitetaan Itslearningissä ko. opetuksen jälkeen.
Poissaolon korvaavat tehtävät tulee palauttaa 27.2.2024 mennessä, tämän jälkeen korvaavia tehtäviä ei oteta vastaan.
Ennakkotehtävät julkaistaan tiistaisin klo 18.00. Ennakkotehtävät tulee palauttaa ennen ko. teeman opetusta, viimeistään 27.2.2024. tämän jälkeen ennakkotehtäviä ei oteta vastaan

*********************************************************************************************
Oppimistehtävän palautus 27.2.2024, 23.4 tai 20.8.2024.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

18.08.2023 - 13.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Niina Vuoristo
 • Noora Kumpulainen
 • Laura Närvi
 • Susanna Virta
Ryhmät
 • PSOSTK21
  Sosionomi (AMK), Turku, K21
 • PSOSTS21
  Sosionomi (AMK), Turku, S21

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää lainsäädännön merkityksen lastensuojelutyössä
- oppii ymmärtämään oman työhyvinvoinnin merkityksen

Sisältö

Sisältö:
- asiakasprosessi lastensuojelussa
- avohuollon asiakkuus
- rajoituspäätökset lastensuojelussa
- asiakastyön dokumentointi
- oikeudet ja velvollisuudet niin asiakkaiden kuin työntekijöiden näkökulmasta, eettinen reflektio
- sijaistraumatisoitumisen ja työssä uupuminen

Oppimateriaalit

Lähiopetusmateriaali
Ennakkotehtävien materiaali
Opettajan materiaaleissa viitatut materiaalit
Muut materiaali

TENTTIMATERIAALI:
Lastensuojelulaki kokonaisuudessaan, Sosiaalihuoltolaki § 14 – 29, § 34 – 39.

Opetusmenetelmät

Tiimityöskentely
Oppimistehtävä perusteinen

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Verkko-oppiminen
Lähiopetus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi hakea lastensuojelun 2. moduulin opintojaksoista sisäisen hyväksiluvun seuraavin perustein:
a) yhtäjaksoinen työkokemus lastensuojelussa vähintään kaksi vuotta TAI
b) sijaisuuksia lastensuojelussa vähintään kolme vuotta.

Hyväksilukuanomus tehdään sähköpostitse Niina Vuoristolle (lastensuojelun opettajatiimi käsittelee) kaksi viikkoa ennen kevään ensimmäisen opintojakson alkamista. Viestiin liitetään työtodistukset sekä todistukset mahdollisista jaksojen sisältöihin liittyvistä koulutuksista.

Opiskelija saa hyväksiluettua opintojakson ennakkotehtävät, tiimityöskentelyn ja lähiopetuksen. Opiskelija suorittaa opintojaksosta opintojakson arviointikohteet.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävät, tiimityöskentely, oppimistilanteet maanantaisin 3 op
Lastensuojelutesti 1 op
Kirjaamistehtävä 1 op

Sisällön jaksotus

HUOM! Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2023 klo 8.00. Tämän jälkeen ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

MUUTOKSET MAHDOLLISIA OPINTOJAKSON ALOITUKSEEN ASTI

Moduulin opiskelu toteutuu torstaisin klo 9.00 - 15.00.

Läsnäolovelvoite on 100%, tutustu Itsissä tarkempaan ohjeistukseen läsnäolosta.

Opintojaksot on jaettu teemaviikkoihin, jotka koostuvat ennakkotehtävistä ja läsnäoloa edellyttävästä opiskelusta torstaisin. Ennakkotehtävät julkaistaan Itslearningissä torstaisin klo 15.00 mennessä. Opiskelija työstää ennakkotehtäviä ja palauttaa ne ohjeistuksen mukaisesti ennen ko. teemaviikon opetusta (torstai).

Opetuspäivien tarkempi ohjelma julkaistaan Itslearningissä. Päivät sisältävät tiimityöskentelyä ja opetusta.

Ota läppäri mukaan myös lähiopetukseen, koska läsnäolo kirjataan Itslearningiin.

***********************************************************************************************
31.8. – 7.9.2023
31.8. klo 9.00 -11.00 Moduulin aloitus, omien tavoitteiden asettaminen, tiimien tutustuminen / NV, SV LN, NK / klo 12.00 - 15.00 orientoituminen lastensuojelun työskentelyyn, vierailijat lastensuojelusta / NV, LN

7.9.2023 Lastensuojelua ohjaava lainsäädäntö, lastensuojeluprosessi, lapsen asema prosessissa / NV

***********************************************************************************************

7.9 – 14.9.2023 Lastensuojelun avohuolto / SV
14.9 opetus / SV klo 12- 15 Luennot (SV)
HUOM! Vierailevan luennoitsijan luento 5.10 klo 9.
***********************************************************************************************
14.9 – 21.9 Rajoitustoimenpiteet lastensuojelussa/ NV
21.9 opetus / NV

***********************************************************************************************
21.9 – 28.9 Sijaistraumatisoituminen ja työssä jaksaminen / LN
28.9 opetus / LN

***********************************************************************************************
28.9. – 5.10. Etiikka kirjaamisessa ja osallistava dokumentointi lastensuojeluprosessissa / NV Ei opetusta, laaja yksilötehtävä.

***********************************************************************************************
Läsnäolo 100%, jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää 50% läsnäoloa. Poissaolon korvaavan tehtävän ohjeistus julkaistaan Itslearningissä lähiopetuksen jälkeen. Kaikkien tehtävien (ennakkotehtävät, poissaolon korvaavat tehtävät, kirjaamistehtävä) viimeinen palautuspäivä on 12.10.2023.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla toteutetaan opintojakson aikaista, jatkuvaa arviointia seuraavasti:
- Lastensuojelulakia kertaava testi, monivalintatentti ajalla 31.8.2023 - 14.9.2023, arviointi hyl/ T1-K5. Uusinta 21.9 klo 8-21 ja 16.11 klo 8-21. HUOM ilmoittaudu uusintatenttiin sähköpostitse jakson vastuuopettajalle.
- Rajoitustoimenpiteiden soveltaminen, tiimitehtävä ajalla 14.9 - 28.9.2023, arviointi hyl / T1-K5. Tehtävän palautus 28.9.
- Etiikka kirjaamisessa ja osallistava kirjaaminen, yksilötehtävä ajalla 28.9 - 5.10.2023, arviointi täydennettävä / hyv. Tehtävän palautus 5.10.

Opintojakson arvosana muodostuu em. arviointikohteiden keskiarvosta.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikki opintojakson kirjalliset tehtävät on palautettu viimeistään 12.10.2023.

Hylätty (0)

Opiskelija ei tunne lastensuojelulakia ja sosiaalihuoltolakia.
Opiskelija ei osaa kuvata lastensuojelulain mukaisia rajoitustoimenpiteitä.
Opiskelija ei tunnista kirjaamisen eettisiä ja osallistavia käytäntöjä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää vähän lastensuojelakia ja sosiaalihuoltolakia.
Opiskelija tunnistaa joitain lastensuojelulain mukaisia rajoitustoimenpiteitä, mutta ei osaa soveltaa niitä käytäntöön.
Opiskelija tunnistaa kirjaamisen eettisiä ja osallistavia käytäntöjä, mutta ei osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee pääpiirteissään lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain.
Opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään lastensuojelulain mukaisia rajoitustoimenpiteitä ja soveltaa niitä käytäntöön.
Opiskelija osaa kirjaamisen eettiset ja osallistavat käytännöt ja osaa hieman soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain.
Opiskelija osaa soveltaa kaikkia lastensuojelulain mukaisia rajoitustoimenpiteitä.
Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä kirjaamisen eettiset ja osallistavat käytännöt soveltamalla niitä monipuolisesti käytäntöön.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Niina Vuoristo
 • Noora Kumpulainen
 • Laura Närvi
 • Susanna Virta
Ryhmät
 • PSOSTK21
  Sosionomi (AMK), Turku, K21
 • PSOSTS21
  Sosionomi (AMK), Turku, S21

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää perhetyön käsitteen ja erilaiset toteutustavat
- oppii systeemisen työskentelyotteen lastensuojelutyössä

Sisältö

Sisältö:
- vanhemmuuden arviointi: vuorovaikutus, arjen sujuminen, turvalliset kasvuolosuhteet
- systeeminen työskentelyote; perhesysteemit, monitoimijainen tiimirakenne, moniammatillinen työnjako
- sijoitettujen lasten vanhempien tukeminen ja vertaisryhmätoiminta
- sosiaalityöntekijä vastuutyöntekijä
- perhetyö avo ja sijaishuollossa

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali (saa olla käytössä tenttitilanteessa, soveltava tentti):
Multidimensional Family Therapy: Addressing Co-OccurringSubstance Abuse and Other Problems among Adolescents withComprehensive Family-Based TreatmentCynthia L. Rowe, Ph.D.

Circular Questioning: An Introductory Guide, Jac Brown

Artikkelit löytyvät itsistä.

Sisällön jaksotus

Moduulin opiskelu toteutuu torstaisin klo 9.00 - 15.00 hybridimallilla (lähiopetus kampuksella tai etäopetus). Opetustapa ilmoitetaan Itslearningissä.

Läsnäolovelvoite on 100 %. Opintojaksot on jaettu teemaviikkoihin, jotka koostuvat ennakkotehtävistä ja läsnäoloa edellyttävästä opiskelusta perjantaisin. Ennakkotehtävät julkaistaan Itsissä torstaisin klo 15.00 mennessä.

Opiskelija työstää ennakkotehtäviä ja palauttaa ne ohjeistuksen mukaisesti viimeistään keskiviikkoaamuna

Torstaipäivien tarkempi ohjelma julkaistaan Itsissä.
********************************************************************
5.10. - 12.10.2023 Perhesysteemit, systeeminen työote lastensuojelutyössä / LN
12.10 opetus / LN

**********************************************************
12.10 - 19.10.2023 Mitä on perhetyö - perhetyön eri muotojen määrittely / LN
Itsenäinen tehtävä, ei opetusta/ LN

**********************************************************
19.10. - 26.10.2023 Avohuollon perhetyö, vanhemmuuden arviointi / SV
26.10 opetus / SV

*******************************************************************************
26.10 - 2.11.2023 Sijaishuollon perhetyö / LN
2.11 verkkotentti klo 9 - 11, verkko-opetus klo 12 - 15 / LN

*******************************************************************************

8.11 klo 8.30 - 15.00 Yhteinen teemapäivä toiminnallisten ja vakan opiskelijoiden kanssa
Lasten psykososiaaliset ja tunne-elämän haasteet - tunnistaminen ja tukeminen arjessa.
Päivän lisätiedot ja ennakkotehtävä Itsissä / NK
Lähiopetus

Läsnäolo 100%, jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää 50% läsnäoloa. Poissaolon korvaavan tehtävän ohjeistus julkaistaan Itslearningissä lähiopetuksen jälkeen. Kaikkien tehtävien (ennakkotehtävät, poissaolon korvaavat tehtävät) viimeinen palautuspäivä on 9.11.2023.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lähiopetus 2 op
Verkkotentti 3 op

Läsnäolo 100%, jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää 50% läsnäoloa. Poissaolon korvaavan tehtävän ohjeistus julkaistaan Itslearningissä lähiopetuksen jälkeen. Kaikkien tehtävien (ennakkotehtävät, poissaolon korvaavat tehtävät, kirjaamistehtävä) viimeinen palautuspäivä on 9.11.2023

Tenttipäivät: 2.11. klo 9-11, 16.11 klo 9-11, 30.11.2023 Klo 18-20

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 26.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 10.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

46 - 55

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Niina Vuoristo
 • Noora Kumpulainen
 • Laura Närvi
 • Susanna Virta
Ryhmät
 • PSOSTK22
  Sosionomi (AMK), Turku, K22
 • PSOSTS22
  Sosionomi (AMK), Turku, S22

Tavoitteet

• ymmärrät perhetyön käsitteen ja työskentelyn erilaiset orientaatiot
• osaat tukea lapsen ja nuoren vanhempia
• osaat systeemisen työskentelyotteen lastensuojelutyössä
• osaat käyttää erilaisia työskentelymenetelmiä ja työvälineitä työn tukena

Sisältö

• perheen tilanteen arviointi
• sijoitettujen lasten vanhempien tukeminen ja vertaisryhmätoiminta
• perhetyö avo- ja sijaishuollossa
• Lapset puheeksi -keskustelu
• mentalisaatioteoria

Opetusmenetelmät

Luento-optetus
Itsenäiset tehtävät
Portfolio

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Luento-opetus perustuu ennakkotehtävien tekemiseen etukäteen ja luennolle tullaan valmistautuneena.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävät ja lähiopetus 1 op
Portfolion työstäminen 1 op
Lapset puheeksi -koulutus 3 op

Itsenäiset tehtävät täyd. / hyv. Palautus ennen ko. teeman lähiopetusta.
Lähiopetus 100% läsnäolo, 50% voi korvata korvaavalla tehtävällä täyd. / hyv. Poissaolon korvaavan tehtävän palautus viimeistään 19.4.2024.
Tehtäviä ei oteta vastaan 19.4.2024 jälkeen, opiskelija ilmoittautuu seuraavalle toteutukselle.

Sisällön jaksotus

Jakson vastuuopettaja Susanna Virta

Opetuspäivä perjantai klo 9.00 - 15.00
1.3.2024 Mentalisaatioteoria / LN
8.3.2024 Lapset puheeksi -keskustelu / LN
15.3.2024 Perheen tilanteen arviointi ja avohuollon perhetyö / SV
22.3.2024 Lapset puheeksi neuvonpito / LN
29.3.2024 PITKÄPERJANTAI
5.4.2024 Sijaishuollon perhetyö, vanhempien tukeminen ja vertaisryhmätoiminta / LN ja NK
klo 9 -11.30 Laura
klo 12.30 -15 Noora
12.4.2024 Lapset puheeksi keskustelun purku ja portfolion purku kolmessa ryhmässä (3 tilaa koko päiväksi) / LN, SV, NK, NV

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Portfolio tehtävän palautusajankohdat: Ensimmäinen palautus 19.4.2024, toinen palautusajankohta 19.5., kolmas ja viimeinen palautusajankohta 23.9.2024.
Seuraava palautus seuraavan kurssin palautusajankohdat.

Esitietovaatimukset

Valinnaiset asiakasryhmäkohtaiset opinnot voi aloittaa, kun opintoja on suoritettuna vähintään 60 opintopistettä. Opinnot suoritetaan kokonaisina moduuleina.

Ilmoittautumisaika

15.06.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja kasvatusala

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Niina Vuoristo
 • Laura Närvi
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 500. Avoin AMK: 500.)
Ryhmät
 • VAVA2324
  Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

· tunnet lastensuojelun arvopohjan
· tunnet lastensuojelulain
· osaat ottaa puheeksi lastensuojelun tarpeisiin liittyviä kysymyksiä
· osaat toimia lastensuojeluasiakkaiden kanssa, ohjata tuen tarpeessa olevia palveluihin ja tunnistat kiireellisen avun tarpeen

Sisältö

Kurssi on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita lastensuojelun toteuttamisesta ja haluavat saada tietoa lapsiperheiden auttamisesta sosiaalipalveluissa.

· eettiset ja leimaamattomat tavat työskennellä lastensuojeluasiakkaan hyvinvointia tukien
· yleisimmät lastensuojelun tarpeeseen johtavat tekijät
· huolen puheeksi otto ja tilannearvio
· lastensuojeluprosessi, lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä lapsen edun keskeisyys

Oppimateriaalit

Kurssin materiaali löytyy Itslearning -verkkoympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Opiskelu toteutuu verkko-oppimisympäristö Itslearningissä. Opiskelija työskentelee itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssi on itsenäisesti suoritettavissa 31.12.2023 asti.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opiskelijan omaa aktiivisuutta ja tiedon konstruoimista tukevat, työelämälähtöiset toimintatavat.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suoritat kurssin verkko-oppimisympäristö itslearningissä täysin itsenäisesti, ajasta ja paikasta riippumatta. Kurssi on suoritettavissa 31.12 saakka. Kurssin suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa avoinamk@turkuamk.fi.

Itsenäinen materiaaliin tutustuminen, tietotestin hyväksytty suorittaminen = 54h.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla opiskellaan lastensuojeluprosessin kulku lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisesti.

Opintojakso on jaettu teemoihin, joista jokainen sisältää aineistoon tutustumista.

Opintojakson teemat ovat:

- Huolen puheeksiotto ja lastensuojeluasian vireilletulo, ennaltaehkäisevät palvelut
- Tuen tarpeen arvioiminen, palvelutarpeen arviointi, kiireellinen sijoitus
- Sosiaalihuoltolain mukainen asiakkuus
- Lastensuojelun avohuolto, systeeminen työote
- Lastensuojelun sijaishuolto
- Lastensuojelun jälkihuolto

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista tai tietoa sosiaalipalveluista tai lastensuojelusta.

Opintojakso antaa lisätietoa lastensuojelusta esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat lapsiperheitä, ovat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen ja tekevät yhteistyötä lastensuojelun kanssa.

Ammattilaisten lisäksi opintojakso on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita lastensuojelun toteuttamisesta ja haluavat saada tietoa lapsiperheiden auttamisesta sosiaalipalveluissa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lisätietoa avoimen AMK:n opiskelijalle: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/avoin-amk/avoin-ammattikorkeakoulu/. Kurssin suoritukseen liittyvät tukipyynnöt: avoinamk@turkuamk.fi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty opintosuoritus edellyttää kurssin sisältämän tietotestin suorittamista hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hyväksytty: tietotesti on suoritettu hyväksytysti
Hylätty: tietotestiä ei ole suoritettu hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 30.06.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja kasvatusala

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Niina Vuoristo
 • Laura Närvi
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 500. Avoin AMK: 500.)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

· tunnet lastensuojelun arvopohjan
· tunnet lastensuojelulain
· osaat ottaa puheeksi lastensuojelun tarpeisiin liittyviä kysymyksiä
· osaat toimia lastensuojeluasiakkaiden kanssa, ohjata tuen tarpeessa olevia palveluihin ja tunnistat kiireellisen avun tarpeen

Sisältö

Kurssi on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita lastensuojelun toteuttamisesta ja haluavat saada tietoa lapsiperheiden auttamisesta sosiaalipalveluissa.

· eettiset ja leimaamattomat tavat työskennellä lastensuojeluasiakkaan hyvinvointia tukien
· yleisimmät lastensuojelun tarpeeseen johtavat tekijät
· huolen puheeksi otto ja tilannearvio
· lastensuojeluprosessi, lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä lapsen edun keskeisyys

Oppimateriaalit

Kurssin materiaali löytyy Itslearning -verkkoympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Opiskelu toteutuu verkko-oppimisympäristö Itslearningissä. Opiskelija työskentelee itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssi on itsenäisesti suoritettavissa 31.07.2023 asti.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opiskelijan omaa aktiivisuutta ja tiedon konstruoimista tukevat, työelämälähtöiset toimintatavat.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suoritat kurssin verkko-oppimisympäristö itslearningissä täysin itsenäisesti, ajasta ja paikasta riippumatta. Kurssi on suoritettavissa 31.7 saakka. Kurssin suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa avoinamk@turkuamk.fi.

Itsenäinen materiaaliin tutustuminen, tietotestin hyväksytty suorittaminen = 54h.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla opiskellaan lastensuojeluprosessin kulku lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisesti.

Opintojakso on jaettu teemoihin, joista jokainen sisältää aineistoon tutustumista.

Opintojakson teemat ovat:

- Huolen puheeksiotto ja lastensuojeluasian vireilletulo, ennaltaehkäisevät palvelut
- Tuen tarpeen arvioiminen, palvelutarpeen arviointi, kiireellinen sijoitus
- Sosiaalihuoltolain mukainen asiakkuus
- Lastensuojelun avohuolto, systeeminen työote
- Lastensuojelun sijaishuolto
- Lastensuojelun jälkihuolto

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista tai tietoa sosiaalipalveluista tai lastensuojelusta.

Opintojakso antaa lisätietoa lastensuojelusta esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat lapsiperheitä, ovat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen ja tekevät yhteistyötä lastensuojelun kanssa.

Ammattilaisten lisäksi opintojakso on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita lastensuojelun toteuttamisesta ja haluavat saada tietoa lapsiperheiden auttamisesta sosiaalipalveluissa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lisätietoa avoimen AMK:n opiskelijalle: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/avoin-amk/avoin-ammattikorkeakoulu/. Kurssin suoritukseen liittyvät tukipyynnöt: avoinamk@turkuamk.fi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty opintosuoritus edellyttää kurssin sisältämän tietotestin suorittamista hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hyväksytty: tietotesti on suoritettu hyväksytysti
Hylätty: tietotestiä ei ole suoritettu hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

07.05.2024 - 24.05.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 10.06.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Lucia Vuillermin
 • Sirppa Kinos
Ryhmät
 • VAVA2324
  Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat

Tavoitteet

1. Understand the significance of LinkedIn in the Finnish job market.
2. Develop a basic understanding of professional identity and personal branding.
3. Learn key strategies for optimizing LinkedIn profiles efficiently.
4. Gain insights into crafting compelling content and engaging with professional networks.
5. Implement learned strategies to improve profile ranking and attract opportunities.

Sisältö

This course offers a condensed yet comprehensive overview of creating and optimizing LinkedIn profiles tailored to the Finnish job market. In 1.5 hours, students will gain practical insights and strategies to enhance their professional presence on LinkedIn, improve visibility to potential recruiters, and build a personal brand.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 28.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

15 - 39

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tiina Suni
 • Olli Toivonen
Ryhmät
 • PSOSTK22
  Sosionomi (AMK), Turku, K22
 • PSOSTS22
  Sosionomi (AMK), Turku, S22
 • PSOSS22EN
  Degree Programme in Social Services, Early Childhood Education, S22

Tavoitteet

• tiedät luonto- ja ympäristölähtöisen toiminnan erilaisia toimintaympäristöjä ja menetelmiä
• osoitat perehtyneisyyttä luontolähtöiseen ohjaus- ja asiakastyöhön sekä niitä ohjaaviin ympäristöä kunnioittaviin periaatteisiin
• ymmärrät luonnon merkityksen hyvinvoinnin tukemisessa ja tunnistat oman luontosuhteesi
• osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida luonto- ja ympäristölähtöistä toimintaa asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti

Sisältö

• luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutukset
• luonto- ja ympäristölähtöisen toiminnan toimintaympäristöt
• erilaiset luonto- ja ympäristölähtöiset menetelmät, tietoisuustaidot suhteessa luontoon
• luontoympäristössä toimiminen, elämyksellisyys ja seikkailu eri ympäristöissä
• luonnosta huolehtiminen terapeuttisena toimintana

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit jakson itslearning alustalla

Opetusmenetelmät

yksilötyöskentely
pienryhmätyöskentely
luento-opetusperusteinen oppiminen
oppimistehtäväperusteinen oppiminen

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Toiminnallinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus ja itsenäinen työskentely 2 op
Tehtävät 3 op

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen arviointikriteerit:
- osallistuminen opetukseen
- oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti
- seuraavien osaamistavoitteiden saavuttaminen hyväksyttävällä tasolla:
• tunnet luonto- ja ympäristölähtöisen toiminnan erilaisia toimintaympäristöjä ja menetelmiä
• osoitat perehtyneisyyttä luontolähtöiseen ohjaus- ja asiakastyöhön sekä niitä ohjaaviin ympäristöä kunnioittaviin periaatteisiin
• ymmärrät luonnon merkityksen hyvinvoinnin tukemisessa ja tunnistat oman luontosuhteesi
• osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida luonto- ja ympäristölähtöistä toimintaa asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti

Hylätty suoritus:
- osallistuminen opetukseen ei toteudu tai
- oppimistehtäviä ei ole suoritettu hyväksytysti tai
- jaksolle asetetut osaamistavoitteet eivät täyty

Sisällön jaksotus

Muutokset mahdollisia jakson alkuun saakka.

Huom! Jaksolla käytetään englantia opetuskielenä. Jakson opetus toteutuu osittain kampuksen ulkopuolella. Tämä edellyttää liikkumista kävellen luonto- ja kaupunkiympäristössä sekä pukeutumista säänmukaisiin varusteisiin (esim. ulkovaatteet ja kengät). Jaksolle osallistuminen vaatii liikkumista julkisella liikenteellä tai omalla kulkuneuvolla opetuspaikkoihin, jotka sijaitsevat Turun kaupungin alueella.

******
ma 28.8.2023 klo 15:00 - 18:00 Jakson aloitus: itsenäinen työskentely ennakkotehtävän parissa
ma 4.9.2023 klo 15:00 - 18:00 Jakson toteutusinfo, ennakkotehtävän purku sekä luento aiheesta luontolähtöisyys ja luontohyvinvointi (Tiina Suni)
ma 11.9.2023 klo 15:00 - 18:00 Toimintaympäristöt ja menetelmät & seikkailu (Olli Toivonen)

ma 18.9.2023 klo 15:00 - 18:00 Luontohyvinvointia käytännössä (retki)
ma 25.9.2023 klo 15:00 - 18:00 Kaupunkiseikkailu
ma 2.10.2023 klo 15:00 - 18:00 Oppimistehtävän purku: ohjaukset pienryhmille (sijainti: Kupittaan puisto)
ma 9.10.2023 klo 15:00 - 18:00 Kädentaidot ja luonnonmateriaalit
ma 16.10.2023 klo 15:00 - 18:00 Itsenäinen tutustuminen jakson teemaan liittyen eläinavusteiseen toimintaan ja vierailun raportointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi: hyväksytty / hylätty

100% osallistuminen opetukseen (yhden poissaolon voi korvata tehtävillä)

Tehtäväpalautukset: Kaikki tehtävät tulee suorittaa hyväksytysti jakson aikataulujen mukaisesti. Kaikki tehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää tehtävänannon mukaisten sisältökokonaisuuksien käsittelemistä ja ohjeellisen sivumäärän noudattamista.

Opintojakson tehtävät:
1) ennakkotehtävä
2) reflektiivinen oppimispäiväkirja
3) luontolähtöisen toimintahetken suunnittelu ja ohjaus pienryhmälle
4) itsenäinen tutustumiskäynti eläinavusteiseen toimintaan ja vierailun raportointi
5) asiakasryhmäkohtainen luonto- tai ympäristölähtöinen toimintasuunnitelma

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Päivi Myllymäki
 • Marjo Vähäkangas
Ryhmät
 • PSOSS22EN
  Degree Programme in Social Services, Early Childhood Education, S22

Tavoitteet

• osaat toimia moniammatillisissa tiimeissä, työyhteisöissä ja toimintaympäristöissä
• saat valmiuksia toimia lähijohtajana
• tunnet johtamista tukevaa työlainsäädäntöä
• osaat arvioida omaa johtamisosaamistasi asiakkuuksien ja työhyvinvoinnin näkökulmasta
• ymmärrät työyhteisöviestinnän kokonaisuuden osana lähijohtamista ja osaat suunnitella viestintää strategisesti

Sisältö

• nykyajan johtamis- ja organisaatioteorioita
• hyvinvointipalvelujen lähijohtaminen ja sen tunnuspiirteitä
• lähijohtamista ohjaava lainsäädäntö
• työyhteisön johtaminen käytännössä
• työyhteisötaidot hyvinvoivassa työyhteisössä
• työyhteisöviestinnän kokonaisuus ja osa-alueet, viestintäkulttuuri; johtamisviestintä ja viestintästrategiat

Sisällön jaksotus

In autumn teaching is on Mondays. Links are found at the ITS platform.
NOTE THE NEW TIMETABLE!

4.9.2023 at 9.30 - 13.30 Orientation and basics of work place communications/PM
11.9.2023 at 9.15-13.30 Basics of management/MV
18.9.2023 at 9.30 - 13.30 Legislation and roles in work place/PM, MV
19.9.2023 independent work
25.9.2023 at 9.30 - 13.30
2.10.2023 independent work
9.10.2023 at 9.30 - 13.30 presentations/PM,MV
16.10.2023 independent work

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 65

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Päivi Myllymäki
 • Marjo Vähäkangas
Ryhmät
 • PSOSTK22
  Sosionomi (AMK), Turku, K22

Tavoitteet

• osaat toimia moniammatillisissa tiimeissä, työyhteisöissä ja toimintaympäristöissä
• saat valmiuksia toimia lähijohtajana
• tunnet johtamista tukevaa työlainsäädäntöä
• osaat arvioida omaa johtamisosaamistasi asiakkuuksien ja työhyvinvoinnin näkökulmasta
• ymmärrät työyhteisöviestinnän kokonaisuuden osana lähijohtamista ja osaat suunnitella viestintää strategisesti

Sisältö

• nykyajan johtamis- ja organisaatioteorioita
• hyvinvointipalvelujen lähijohtaminen ja sen tunnuspiirteitä
• lähijohtamista ohjaava lainsäädäntö
• työyhteisön johtaminen käytännössä
• työyhteisötaidot hyvinvoivassa työyhteisössä
• työyhteisöviestinnän kokonaisuus ja osa-alueet, viestintäkulttuuri; johtamisviestintä ja viestintästrategiat

Oppimateriaalit

Jakson oppimateriaalit löytyvät tehtäväksiannoista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Sisällön jaksotus

SYKSYLLÄ 2023 TORSTAISIN - Päivi Myllymäki (PM) & Marjo Vähäkangas (MV).

7.9.2023 klo 12.30 -16.00 Orientaatio, sisältö ja tehtävät & työyhteisöviestintä/PM, MV
14.9.2023 klo 12.30 -16.00 Johtamisen perusteet ja lainsäädäntö/MV
21.9.2023 klo 9.00 -14.00 Työyhteisö ja roolit /PM
28.9.2023 klo 8.30 - 15.00: vierailuluento, EDU-City 3075 Marjukka klo 8.30 - 10.00 ja itsenäinen työskentely 10.00 - 15.00
5.10.2023 klo 9.00 -14.00 Lainsäädäntötehtävän purku/MV
12.10.2023 klo 9.00 -16.00 Tehtävien esitykset/PM, MV

9.11.2023 Työyhteisöraportin palautus

Edellytämme läsnäoloa tehtävien purkutunneilla. Poissaolosta tulee korvaava tehtävä.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 13.09.2023

Ajoitus

13.09.2023 - 19.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Ilkka Uusitalo
 • Marjo Vähäkangas
Ryhmät
 • PSOSK22V
  Sosionomi (AMK), Salo, verkko K22

Tavoitteet

• osaat toimia moniammatillisissa tiimeissä, työyhteisöissä ja toimintaympäristöissä
• saat valmiuksia toimia lähijohtajana
• tunnet johtamista tukevaa työlainsäädäntöä
• osaat arvioida omaa johtamisosaamistasi asiakkuuksien ja työhyvinvoinnin näkökulmasta
• ymmärrät työyhteisöviestinnän kokonaisuuden osana lähijohtamista ja osaat suunnitella viestintää strategisesti

Sisältö

• nykyajan johtamis- ja organisaatioteorioita
• hyvinvointipalvelujen lähijohtaminen ja sen tunnuspiirteitä
• lähijohtamista ohjaava lainsäädäntö
• työyhteisön johtaminen käytännössä
• työyhteisötaidot hyvinvoivassa työyhteisössä
• työyhteisöviestinnän kokonaisuus ja osa-alueet, viestintäkulttuuri; johtamisviestintä ja viestintästrategiat

Oppimateriaalit

Jakson oppimateriaalit löytyvät tehtäväksiannoista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työyhteisötaidot ja työkäyttäytyminen tehtävä sekä opetus 1 op
Lähijohtamista tukeva ja ohjaava työlainsäädäntö sekä opetus 1 op
Työyhteisöraportti, opetus ja raportin purku 3 op

Sisällön jaksotus

Aikataulu viikot 37-46

Ke 13.9.2023 klo 16-18 Opintojakson aloitus - Lähijohtaminen (MV)
Ke 20.9.2023 klo 16-18 Työyhteisö ja sen johtaminen, toimiva työyhteisö, työyhteisödynamiikka (IU)
Ti 17.10.2023 klo 16-18 Lainsäädäntö ja vastuut (MV)
Ti 14.11.2023 klo 16-18 Työyhteisötaidot (IU)
Ke 15.11.2023 klo 16-18 Tehtävien purku (MV ja IU)

Raportin palautus 19.11.2023

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Raportin palautus 19.11.2023

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

08.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 65

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Päivi Myllymäki
 • Marjo Vähäkangas
Ryhmät
 • PSOSTS22
  Sosionomi (AMK), Turku, S22

Tavoitteet

• osaat toimia moniammatillisissa tiimeissä, työyhteisöissä ja toimintaympäristöissä
• saat valmiuksia toimia lähijohtajana
• tunnet johtamista tukevaa työlainsäädäntöä
• osaat arvioida omaa johtamisosaamistasi asiakkuuksien ja työhyvinvoinnin näkökulmasta
• ymmärrät työyhteisöviestinnän kokonaisuuden osana lähijohtamista ja osaat suunnitella viestintää strategisesti

Sisältö

• nykyajan johtamis- ja organisaatioteorioita
• hyvinvointipalvelujen lähijohtaminen ja sen tunnuspiirteitä
• lähijohtamista ohjaava lainsäädäntö
• työyhteisön johtaminen käytännössä
• työyhteisötaidot hyvinvoivassa työyhteisössä
• työyhteisöviestinnän kokonaisuus ja osa-alueet, viestintäkulttuuri; johtamisviestintä ja viestintästrategiat

Oppimateriaalit

Jakson oppimateriaalit löytyvät tehtäväksiannoista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Sisällön jaksotus

SYKSYLLÄ 2023 PERJANTAISIN - Päivi Myllymäki (PM) & Marjo Vähäkangas (MV).

8.9.2023 klo 9-14 Orientaatio, sisältö ja tehtävät & työyhteisöviestintä /PM, MV
15.9.2023 klo 9-14 Työyhteisön organisaatiokulttuuri, roolit ja johtamisviestintä/PM
22.9.2023 klo 9-14 Johtamisen perusteet ja lainsäädäntö/MV
29.9.2023 itsenäinen työskentely
6.10.2023 klo 9-12 Lainsäädäntötehtävän purku/MV
13.10.2023 klo 9-14 Tehtävien esitykset/PM, MV

10.11.2023 Työyhteisöraportin palautus

Edellytämme läsnäoloa tehtävien purkutunneilla. Poissaolosta tulee korvaava tehtävä.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Ilkka Uusitalo
 • Marjo Vähäkangas
Ryhmät
 • PSOSS22V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S22

Tavoitteet

• osaat toimia moniammatillisissa tiimeissä, työyhteisöissä ja toimintaympäristöissä
• saat valmiuksia toimia lähijohtajana
• tunnet johtamista tukevaa työlainsäädäntöä
• osaat arvioida omaa johtamisosaamistasi asiakkuuksien ja työhyvinvoinnin näkökulmasta
• ymmärrät työyhteisöviestinnän kokonaisuuden osana lähijohtamista ja osaat suunnitella viestintää strategisesti

Sisältö

• nykyajan johtamis- ja organisaatioteorioita
• hyvinvointipalvelujen lähijohtaminen ja sen tunnuspiirteitä
• lähijohtamista ohjaava lainsäädäntö
• työyhteisön johtaminen käytännössä
• työyhteisötaidot hyvinvoivassa työyhteisössä
• työyhteisöviestinnän kokonaisuus ja osa-alueet, viestintäkulttuuri; johtamisviestintä ja viestintästrategiat

Oppimateriaalit

Jakson oppimateriaalit löytyvät tehtäväksiannoista

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työyhteisötaidot ja työkäyttäytyminen tehtävä sekä opetus 1 op
Lähijohtamista tukeva ja ohjaava työlainsäädäntö sekä opetus 1 op
Työyhteisöraportti, opetus ja raportin purku 3 op

Sisällön jaksotus

Aikataulu viikot 36-44

To 7.9.2023 klo 8-10 Työyhteisötaidot & lähijohtaminen - kurssin aloitus, Lähijohtaminen (MV)
Ti 12.9.2023 klo 8-10 Työyhteisö, työyhteisön toiminta- ja työyhteisödynamiikka (IU)
To 14.9.2023 klo 8-10 Lainsäädäntö ja vastuut (MV)
Ti 19.9.2023 klo 8-10 Työyhteisökäyttäytyminen ja työyhteisötaidot (IU)
Ti 17.10.2023 klo 8-10 Tehtävien purku (MV, IU)

Raportin palautus 5.11.2023

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Raportin palautus 5.11.2023

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

26 - 35

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Päivi Myllymäki
 • Meeri Rusi
Ryhmät
 • PSOSERK24V
  Sosionomi (AMK), Turku, K24

Tavoitteet

• osaat toimia moniammatillisissa tiimeissä, työyhteisöissä ja toimintaympäristöissä
• saat valmiuksia toimia lähijohtajana
• tunnet johtamista tukevaa työlainsäädäntöä
• osaat arvioida omaa johtamisosaamistasi asiakkuuksien ja työhyvinvoinnin näkökulmasta
• ymmärrät työyhteisöviestinnän kokonaisuuden osana lähijohtamista ja osaat suunnitella viestintää strategisesti

Sisältö

• nykyajan johtamis- ja organisaatioteorioita
• hyvinvointipalvelujen lähijohtaminen ja sen tunnuspiirteitä
• lähijohtamista ohjaava lainsäädäntö
• työyhteisön johtaminen käytännössä
• työyhteisötaidot hyvinvoivassa työyhteisössä
• työyhteisöviestinnän kokonaisuus ja osa-alueet, viestintäkulttuuri; johtamisviestintä ja viestintästrategiat

Sisällön jaksotus

Opetus parittomien viikkojen keskiviikkoina, klo 14-18 välillä, viikoilla 3-7.

17.1 14-18 Opintojakson aloitus MR
14.00-15.00 Tavoitteet ja Tehtävät.
1. Työyhteisötehtävä + raportti 2-4 hengen ryhmissä,
2. Työlainsäädäntötehtävä yksilötyönä,
3. Keskustelupalsta: toimivat lähijohtamisen käytännöt yksilötyönä oma teksti ja kommentointi.
15.10-18.00 Työyhteisö ja johtamisen teoriat. MR

31.1 14-18 Työyhteisön roolit ja kulttuuri. Organisaatioviestintä ja johtaminen. PM

14.2 14-18 Tehtävien purku:
14.00-17.15 Työyhteisötehtävien esitykset PM
17.15-18.00 Työlainsäädäntötehtävän purku itsenäisenä parityönä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työlainsäädäntö -tehtävä 1 op hyväksytty / täydennettävä
Työyhteisötaidot 1 op hyväksytty / täydennettävä
Työyhteisöraportti 3 op 1-5 / hylätty

Ilmoittautumisaika

30.11.2023 - 10.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 11.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

66 - 75

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Noora Kumpulainen
 • Susanna Virta
Ryhmät
 • PSOSTK22
  Sosionomi (AMK), Turku, K22
 • PSOSTS23
  Sosionomi (AMK), Turku, S23
 • PSOSTS22
  Sosionomi (AMK), Turku, S22
 • PSOSK22V
  Sosionomi (AMK), Salo, verkko K22
 • PSOSTK23
  Sosionomi (AMK), Turku, K23
 • PSOSS23V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S23
 • PSOSS22V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S22
 • PSOSERK24V
  Sosionomi (AMK), Turku, K24

Tavoitteet

• tiedät, mitä ovat yleisimmät neuropsykiatriset ja mielenterveyden häiriöt ja miten ne ilmenevät ihmisen käyttäytymisessä ja toiminnassa
• ymmärrät, miten neuropsykiatriset häiriöt ja mielenterveyden häiriöt vaikuttavat ihmisen arkeen eri ikävaiheissa ja elämänvaiheissa
• osaat tukea asiakkaan selviytymistä ja toimijuutta arjen hallinnassa erilaisten häiriöiden kanssa

Sisältö

• tarkkaavaisuushäiriöt, autismikirjon häiriöt, mielialahäiriöt, psykoosit, ahdistuneisuushäiriöt, syömishäiriöt
• toiminnanohjauksen, sosiaalisen elämän ja vuorovaikutuksen, impulssikontrollin, jaksamisen ja aikaansaamisen, itsestä ja toisista huolehtimisen haasteet
• arjen hallinnan tukeminen tutkimustietoon ja -näyttöön perustuvia apukeinoja hyödyntämällä
• asiakkaan tietoisuuden ja toimijuuden lisääminen omien asioidensa edistämisessä sekä terveyttä edistävään elämäntapaan tukeminen

Oppimateriaalit

TENTTIMATERIAALI

Ennakkotenttiin tulee kysymyksiä allaolevista mielenterveystalon sivuista. Tentin voi tehdä aikavälin sisällä useita kertoja.

YLEISTÄ
https://www.mielenterveystalo.fi/fi/mielenterveyspalvelut/mita-voin-itse-tehda-mielenterveyden-hyvaksi
https://www.mielenterveystalo.fi/fi/mielenterveyspalvelut/milloin-ja-mista-apua-mielenterveyden-ongelmiin
https://www.mielenterveystalo.fi/fi/mista-tukea-lapsen-mielenterveyden-ongelmiin

MASENNUS
https://www.mielenterveystalo.fi/fi/masennus/perustietoa-masennuksesta
https://www.mielenterveystalo.fi/fi/masennus/nuorten-masennus
https://www.mielenterveystalo.fi/fi/masennus/lapsen-masennus
https://www.mielenterveystalo.fi/fi/masennus/mielialahairioiden-diagnoosit

AHDISTUS
https://www.mielenterveystalo.fi/fi/ahdistus/perustietoa-ahdistuksesta
https://www.mielenterveystalo.fi/fi/ahdistus/ahdistuksen-muodot
https://www.mielenterveystalo.fi/fi/ahdistus/nuorten-ahdistus
https://www.mielenterveystalo.fi/fi/ahdistus/tietoa-lapsen-peloista-ja-ahdistuksesta
https://www.mielenterveystalo.fi/fi/ahdistus/ahdistuneisuuteen-stressiin-ja-elimellisiin-oireisiin-liittyvien-hairioiden-diagnoosit

NEUROPSYKIATRISET VAIKEUDET
https://www.mielenterveystalo.fi/fi/neuropsykiatriset-vaikeudet/adhd
https://www.mielenterveystalo.fi/fi/neuropsykiatriset-vaikeudet/adhd-ja-lapset
https://www.mielenterveystalo.fi/fi/neuropsykiatriset-vaikeudet/tarkkaavuuden-hairioiden-diagnoosit
https://www.mielenterveystalo.fi/fi/neuropsykiatriset-hairiot/autismikirjon-hairiot
https://www.mielenterveystalo.fi/fi/neuropsykiatriset-vaikeudet/tic-oireet-ja-touretten-oireyhtyma

SYÖMISHÄIRIÖT
https://www.mielenterveystalo.fi/fi/syomishairiot/perustietoa-syomishairioista
https://www.mielenterveystalo.fi/fi/syomishairiot/ahmiminen-bulimia-ja-ahmintahairio-bed
https://www.mielenterveystalo.fi/fi/syomishairiot/anoreksia
https://www.mielenterveystalo.fi/fi/syomishairiot/miten-syomishairio-syntyy

PSYKOOSI
https://www.mielenterveystalo.fi/fi/psykoosi/psykoosin-oireet
https://www.mielenterveystalo.fi/fi/psykoosi/psykoosiin-sairastuminen
https://www.mielenterveystalo.fi/fi/psykoosi/psykoosien-diagnoosit
https://www.mielenterveystalo.fi/fi/psykoosi/psykoottiset-hairiot-lapsilla

Opetusmenetelmät

Kirjallisuusperustainen oppiminen
Pienryhmätyöskentely
Verkko-opetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Jakson tentti tehdään ITSlearningissä ja on avoinna 16.1. - 7.2. 2023
Tentin tarkoitus on varmistaa, että opiskelijalla on riittävät perustiedot kurssille osallistumiseen ja työskentelyyn osallistumiseen. Tentissä saa käyttää tenttimateriaalia ja sen voi aikavälin aikana tehdä niin monta kertaa kuin tarpeellista.
Tentin arviointi hyväksytty / hylätty

Tentin hyväksytty suorittaminen on edellytys kurssin muuhun työskentelyyn osallistumiseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kaunokirjallisuustehtävä 1op
Tentti 1op
Verkko-opetus ja pienryhmätyöskentely sekä siihen liittyvät tehtävät 3op

Sisällön jaksotus

OPINTOJAKSO TOTEUTUU KOKONAAN VERKOSSA
Lisäys: 17.1.24: Mikäli kurssi ei ilmesty sinulle itslearningiin, et ole tullut valituksi tällä kertaa. Kurssi menee seuraavan kerran vuoden päästä.t. Susanna ja Noora

10.1. alkaen: Tenttimateriaalien luku

15.1. klo 16-18 Aloitustapaaminen NK, SV
- Kurssin ohjelma
- Pienryhmätyöskentelyn ohjeistus sekä aiheiden ja pienryhmien jako
- Kirjallisuustehtävän ohjeistus

22.1. klo 15.15-18 Itsenäistä työskentelyä pienryhmissä (pienryhmätyöskentelyjen sisällöt tarkentuvat myöhemmin)

29.1. klo 15.15-18 Opetus SV

5.2. klo 15.15-18.00 Itsenäistä työskentelyä pienryhmissä

12.2. klo 15.15- 16.30 Itsenäistä työskentelyä pienryhmissä
12.2. klo 16.30 -18.00 Opetus NK

26.2.klo 15.15-18.00 Opetus, kirjallisuustehtävien purku NK

4.3. klo 15.15-18.00 Itsenäistä työskentelyä pienryhmissä

11.3. klo 15.15-18.00 Ryhmätöiden purku ja opetuskeskustelut NK, SV
Tarkkaavaisuushäiriöt & autismikirjon häiriöt

18.3. klo 15.15 -18.00 Ryhmätöiden purku ja opetuskeskustelut NK, SV
Masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, skitsofrenia

25.3. klo 15.15 -18.00 Ryhmätöiden purku ja opetuskeskustelut NK, SV
Ahdistuneisuushäiriöt & syömishäiriöt

1.4. klo 15.15-18.00 Itsenäinen työskentely pienryhmissä, vertaisarviointi ja itsearviointiJakson tentti tehdään ITSlearningissä ja on avoinna 15.1. - 5.2. 2024
Tentin tarkoitus on varmistaa, että opiskelijalla on riittävät perustiedot kurssille osallistumiseen ja työskentelyyn osallistumiseen. Tentissä saa käyttää tenttimateriaalia ja sen voi aikavälin aikana tehdä niin monta kertaa kuin tarpeellista.
Tentin arviointi hyväksytty / hylätty
Kurssin arviointi H-5, arvioinnin kohteena pienryhmätyöskentelyn tuotos.

HUOM! JAKSOSTA EI MYÖNNETÄ SISÄISIÄ HYVÄKSILUKUJA.
Kurssissa ei ole eroteltu eri aihealueita toisistaan, vaan ryhmätyöskentelyssä ja sen purussa, joka on isoin osa (3op) kurssia paneudutaan tasaisesti kaikkiin käsiteltäviin teemoihin, osassa osana omaa ryhmätyötä, osassa toisten työn kautta.

MIKÄLI HALUAT HAKEA KOKO JAKSON HYVÄKSILUKUA AIEMPIEN OPINTOJESI PERUSTEELLA, TEE HAKEMUS PEPIN AHOT-TYÖKALULLA JA OSOITA SE KOULUTUSVASTAAVILLE.

POISSAOLOKÄYTÄNNÖT:

22.1. - 1.4. välisellä ajalla opetuksessa ja pienryhmätapaamisissa on läsnäolovelvoite. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella kerralla on läsnäolotehtävä / korvaava tehtävä, joka palautetaan sille osoitettuun palautuslaatikkoon ITSiin. Saadakseen opintojaksosta hyväksytyn suorituksen, jokaiselta kerralta tulee olla palautettuna jompi kumpi.
Korvaavilla tehtävillä voi korvata yhteensä enintään viisi (5) kertaa, josta pienryhmätyöskentelyyn kohdistuvaa poissaoloa voi olla enintään kaksi (2) kertaa.

Muutokset mahdollisia kurssin aloitukseen asti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvioinnin kohde on pienryhmätyöskentelynä tehtävä esitys annetusta aiheesta.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 06.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 65

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Heidi Ristseppä
 • Kaija Penttala
Ryhmät
 • PSOSTK21
  Sosionomi (AMK), Turku, K21
 • PSOSTS21
  Sosionomi (AMK), Turku, S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida toiminnallisen projektin nuorten kanssa tehtävässä työssä.

Sisältö

- erilaisiin nuorten toimintaympäristöihin tutustuminen
- toiminnallinen projekti nuorten ryhmälle yksilö-, pari- tai ryhmätyönä
- projektin suunnittelu, toteutus ja arviointi.

Oppimateriaalit

Kukin ryhmä etsii omat materiaalit ja lähdekirjat laatiessaan toimintasuunnitelmaa ja toteutuksen jälkeen projektiraportin.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähi- ja verkko-opetus
Harjoitukset
Projektityöskentely
Nuorten ohjaaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projektityöskentely 3 op
- suunnitelman laatiminen
- ohjaustoiminta
- raportointi (sisältäen teoreettisen tietoperustan)

Lähiopetukseen osallistuminen 1 op
kaunokirjallisuustehtävä 1 op

Sisällön jaksotus

Lähiopetus maanantaisin klo 9-15.
***********************************************************************************************
6.11. klo 9.00-15.00 (HR) (ZOOMISSA)
Toiminnalliset menetelmät

https://turkuamk.zoom.us/j/63621977804

Jakson aloitus;
9-11.30 Justyna Siemionow, Associate Professor
12.30-15 projektin valmistelu, mukana kuraattori Jonna Haapasaari ja Ruskon koulun rehtori (zoomin kautta)


8.11 kaikille yhteinen, opintojaksoon sisältyvä nepsy-päivä.
PÄIVÄN OHJELMA

Yhteinen teemapäivä toiminnallisten ja vakan opiskelijoiden kanssa Lasten psykososiaaliset ja tunne-elämän haasteet - tunnistaminen ja tukeminen arjessa.
Tee ennakkotehtävä ennen päivän alkua.

Päivän alustava ohjelma:

8.30-10.00 Opetusta

10.00-10.15 Tauko

10.15-11.15 Vierailija: Anna Isotalo-Peltonen, aluepäällikkö / Profiam sosiaalipalvelut

11.15-11.45 Ryhmätyö ennakkotehtävän pohjalta

11.45-12.30 Lounas

12.30-13.15 Ryhmätöiden purku

13.15-13.30 Tauko

13.30-15.00 Opetusta /Noora Kumpulainen

***********************************************************************************************
13.11. klo 10.00-12.30 Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuudet - Vahvuusperustainen työote sekä lasten ja nuorten ratkaisukeskeinen ohjaus ja neuvonta (KP)
13.30-15.30 Narratiivisuus nuorten kanssa (KP)
***********************************************************************************************
20.11. klo 9-11.30
9-11.30 Ruskoprojektin ohjaussuunnitelmien valmistelu, toiminnalliset kokeilut ja niiden yhteinen arviointi, käsittely
12.30-14 Jonna Haapasaari ohjaa 4.12 projektia/HR
***********************************************************************************************
27.11. klo 9.00-15.00 (HR)
Tunnetaitotunnit yläkoulun Ruskon koulun 15 luokalle. Suunnittelupäivä oman parin/ryhmän kanssa. Suunnittelu omassa tilassa, opettajalta ajat varattavissa ohjaukseen

***************************************************************************************
4.12 klo 9.00-15.00 (KP)
9-15 Ruskon tunnetaitotuntien toteutus, 2x 45min/ luokka. Tarvittaessa opettajalta ajat varattavissa ohjaukseen.
*********************************************************************************************
11.12. klo 10-15 (KP)
Klo 10-12 Projektien esittelyt ja vertaisreflektio tiimien kesken
Klo 12-13 Lounas
Klo 13-15 Kirjapiirit oppimistiimeissä, mikäli niitä ei ole vielä pidetty aikaisemmin.
*********************************************************************************************
Muutokset mahdollisia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jakson arviointi perustuu pienryhmän laatimaan kirjalliseen projektiraporttiin. Tämä arvioidaan 11.12 numeerisesti T1-K5.

Lisäksi nuoruuteen liittyvä kaunokirjallinen oppimistehtävä, sen arviointi täydennettävä / hyväksytty.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 28.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 65

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Heidi Ristseppä
 • Kaija Penttala
Ryhmät
 • PSOSTK21
  Sosionomi (AMK), Turku, K21
 • PSOSTS21
  Sosionomi (AMK), Turku, S21

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy toiminnallisiin menetelmiin, joita voi soveltaa nuorten kanssa tehtävässä työssä.

Sisältö

- nuoruus elämänvaiheena
- luovat menetelmät nuorten kanssa

Oppimateriaalit

Tenttikirjat:
1. Nurmi & Ahonen & Lyytinen 2014. Ihmisen psykologinen kehitys (osittain eli luku NUORUUS)
2. Siegel Daniel. 2014. Brainstorm - Nuoruuden aivomyrskyn voima ja merkitys (luvut Nuoruuden ydin 11-48, Aivot 89-138, Kiintymyssuhteet 173-245, Läsnäolo 267-344)
3. Juntunen, Iina & Ylimys, Susanna. 2017. Askelmerkkejä löytävään nuorisotyöhön. (löytyy ilmaisena verkkoversiona)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tentti pidetään 25.9.2021 klo 10.00-12.30

Rästitentti 23.10 klo 12.30-14.30 (KP) Ilmoittaudu Kaijalle 16.10.2023 mennessä sähköpostilla,

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

- luento-opetus
- ryhmäharjoitukset
- elokuvapiirit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- opetus ja harjoitustehtävät 2op
- elokuvapiiri 1op
- tentti 2op

Sisällön jaksotus

Opetuspäivät maanantaisin lähiopetus klo 9-15 . HUOM, muutokset mahdollisia!

HUOM! Jakson oppimisalustana on Its learning
********************************************************************************************************************
28.8.20223 klo 9-15
Jakson aloitus klo 9-11.30 Nuoruus ja luovuus. Oppimistiimien muodostaminen 15 ryhmää, jatkuen koko 2. moduulin. (KP ja HR);
klo 12.30-15 Nuoruus elämänvaiheena; ohjausharjoitusten valmistelua pienryhmissä. (HR)
********************************************************************************************************************
4.9.2022 klo 9-15
Keholliset harjoitukset nuorten kanssa (HR), Opiskelijat kokoavat ja toteuttavat ryhminä sopivia tutustumisharjoituksia nuorille sekä opettajajohtoisia kehollisia harjoituksia.
********************************************************************************************************************
11.9.2022 klo 10-15

klo 10-15.00 Taide, kulttuuri ja luovat menetelmät nuorten kanssa tehtävässä työssä (KP)


********************************************************************************************************************
18.9.2021 klo 9-15 (HR) Hevarikoulutus
ZOOMISSA: Join Zoom Meeting
https://turkuamk.zoom.us/j/63621977804
(Hevari – henkilökeskeinen voimavaravalmennus on ryhmätyömenetelmä erityisesti nuorten aikuisten (18-29 -vuotta) kanssa työskentelyyn. Sen tavoitteena on tukea osallistujia oman identiteetin löytämisessä, sosiaalisten taitojen vahvistumisessa ja oman näköisen elämän toteuttamisessa. Hevari pohjautuu ratkaisukeskeisyyteen, positiiviseen psykologiaan ja toipumisorientaatioon.)
********************************************************************************************************************
25.9.2021 klo 10-15.30 (KP)
Tentti klo 10-12.30, lounas 12.30-13.30, luova musiikillinen ryhmätoiminta 13.30-14.30, elokuvatehtävän purku tiimissä (lähi- tai etäversio, sopikaa oppimistiimissä, voi olla joku muukin ajankohta) 14.30-15.30

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 27.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 09.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

36 - 45

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Heidi Ristseppä
 • Kaija Penttala
Ryhmät
 • PSOSTK22
  Sosionomi (AMK), Turku, K22
 • PSOSTS22
  Sosionomi (AMK), Turku, S22

Tavoitteet

• tiedät, mistä koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvointi rakentuu ja mitkä ovat hyvinvoinnin haasteet
• opit tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia erilaisissa oppimisympäristöissä

Sisältö

• kouluikäisten ja opiskelijoiden hyvinvointi
• nuorten mielenterveys- ja kriisityö
• minäkuva ja käsitys itsestä oppijana ja ihmisenä
• toiminnallisen projektin suunnittelu, toteutus ja arviointi koulussa tai oppilaitoksessa

Oppimateriaalit

Norrena, J. 2019. Oman oppimisen kapteeni. Keuruu: PS-kustannus.

Ojanen, M. 2011. Minä ja muut - itsetuntemuksen kirja. Helsinki: Kirjapaja.

Ratner, H., & Yusuf, D. 2021. Lasten ja nuorten ratkaisukeskeinen ohjaus ja neuvonta. Keuruu: Lyhytterapiainstituutti Oy (suomennos).

Salmela-Aro. K. 2018. Motivaatio ja oppiminen. Keuruu: PS-kustannus.

Opetusmenetelmät

luento-opetus 1op
raportin kirjoittaminen 2op
ryhmätyö ja sen toteutus 2op

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

luento-opetus 1op
raportin kirjoittaminen 2op
ryhmätyö ja sen toteutus 2op

Sisällön jaksotus

Opetuspäivä tiistai, 1. moduuli viikoilla 3-15


Lähiopetus tiistaisin klo 9-15.
***********************************************************************************************
27.2.2024. klo 9.00-15.00 (HR)
Jakson aloitus;
9-11.30 Justyna Siemionow, Associate Professor
12.30-15 projektin valmistelu, mukana opinto-ohjaajat Heidi Autero ja Mia Wikström /Kerttulin lukio

***********************************************************************************************
5.3.2024. klo 10.00-12.30 Minäkäsitys, identiteetti ja vahvuusperustainen työote (KP)
13.15 -15.00 Lasten ja nuorten ratkaisukeskeinen ohjaus ja neuvonta (KP)
***********************************************************************************************
12.3. klo 9-14 Kerttuliprojektin ohjaussuunnitelmien valmistelu, toiminnalliset kokeilut ja niiden yhteinen arviointi, käsittely
(HR)
***********************************************************************************************
19.3. klo 9.00-15.00 (HR)
Tuutorkoulutus seuraavan syksyn tuleville tuutoreille suunnittelupäivä. Suunnittelupäivä oman parin/ryhmän kanssa. Suunnittelua omassa tilassa, opettajilta ajat varattavissa ohjaukseen.

***************************************************************************************
26.3 klo 9-15 Kerttulin projektin toteutus (HR, opot kouluista)
*********************************************************************************************
2.4. klo 10-15
Klo 10-12 Projektien esittelyt ja vertaisreflektio tiimien kesken (KP)
Klo 12-13 Lounas
Klo 13-15 Kirjapiirit oppimistiimeissä, mikäli niitä ei ole vielä pidetty aikaisemmin.
*********************************************************************************************
Muutokset mahdollisia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Raportti ryhmätyöstä arvioidaan hyl-K5

Esitietovaatimukset

Valinnaiset asiakasryhmäkohtaiset opinnot voi aloittaa, kun opintoja on suoritettuna vähintään 60 opintopistettä. Opinnot suoritetaan kokonaisina moduuleina.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 24.03.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Heidi Ristseppä
 • Kaija Penttala
Ryhmät
 • DKOTYK24
  Koulutyöhön suuntaava sosiaalialan korkeakouludiplomi

Tavoitteet

• tiedät, mistä koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvointi rakentuu ja mitkä ovat hyvinvoinnin haasteet
• opit tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia erilaisissa oppimisympäristöissä

Sisältö

• kouluikäisten ja opiskelijoiden hyvinvointi
• nuorten mielenterveys- ja kriisityö
• minäkuva ja käsitys itsestä oppijana ja ihmisenä
• toiminnallisen projektin suunnittelu, toteutus ja arviointi koulussa tai oppilaitoksessa

Oppimateriaalit

Norrena, J. 2019. Oman oppimisen kapteeni. Keuruu: PS-kustannus.

Ratner, H., & Yusuf, D. 2021. Lasten ja nuorten ratkaisukeskeinen ohjaus ja neuvonta. Keuruu: Lyhytterapiainstituutti Oy (suomennos).

Ojanen, Markku; Minä ja muut.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Projektiraportti hyl-K5

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja keskustelut 1op
Minätehtävä 1 op
Projektityö 2,5op
Kirjallisuuspiirit 0,5op

Sisällön jaksotus

Opetus verkossa torstaisin klo 16-18, viikot 11-17.
zoomissa Heidin opetus:
https://turkuamk.zoom.us/j/63621977804***********************************************************************************************
14.3.2024. 16-18 /Jakson aloitus ja tehtävät (HR)

21.3.2024. klo 16-18
Vahvuusperustainen työote sekä lasten ja nuorten ratkaisukeskeinen ohjaus ja neuvonta (KP)

28.3. klo 16-18
Mielenterveys- ja kriisityö nuorten kanssa käytännössä oppilaitostyössä (HR)

4.4. klo 16-18 Minäkuva ja käsitys itsestä oppijana ja ihmisenä (KP)

11.4 16-18 Kirjapiirit oppimistiimeissä (HR)

18.4 klo 16-18 projektiohjaukset toisille opiskelijoille (itsenäisesti)

25.4 16-18 Projektien esittelyt ja vertaisreflektio tiimien kesken (KP)

Muutokset mahdollisia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jakso arvioidaan projektiraportin numeron perusteella mutta hyvin tehty minä -tehtävä saattaa korottaa arvosanaa yhdellä numerolla.

Esitietovaatimukset

Valinnaiset asiakasryhmäkohtaiset opinnot voi aloittaa, kun opintoja on suoritettuna vähintään 60 opintopistettä. Opinnot suoritetaan kokonaisina moduuleina.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 24.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tiina Laakso
 • Marjo Vähäkangas
Vastuuopettaja

Tiina Laakso

Ryhmät
 • PSOSTK21
  Sosionomi (AMK), Turku, K21
 • PSOSTS21
  Sosionomi (AMK), Turku, S21

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa luoda asiakkaan osallisuutta tukevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen.
- osaa ohjata ja tukea tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan. 
- osaa arvioida ja kuvata asiakasprosessin eri vaiheita ja kehittää työtään sen pohjalta.

Sisältö

- opiskelijan oman asiakastyön ohjausprosessin toteuttaminen ja reflektointi
- työmenetelmät, joilla asiakasta tuetaan arjessa selviytymisessä (erilaiset ohjausmenetelmät, lääkehoito)

Oppimateriaalit

Korhonen, V. & Puukari, S.(toim.) 2013. Monikulttuurinen ohjaus ja neuvontatyö. PS-kustannus.Bookwell Oy, Juva.
Mc Leod, J. 2005/2009. An Introduction to Counselling. (E-library). Open University Press
Ojanen, S. 2008. Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian käsittelyä. Palmenia. University Press. Helsinki.
Oksanen, J. 2014. Motivointi työvälineenä. PS-kustannus.Bookwell Oy, Juva.
Onnismaa, Ju. 2011. Ohjaus- ja neuvontatyö. Aikaa huomiota ja kunnioitusta. Gaudeamus.Hakapaino Oy. Helsinki.
Raatikainen, E. 2015. Lujita luottamusta. Asiakassuhteen rakentaminen sosiaali- ja terveysalalla. PS-kustannus.Bookwell Oy. Juva.
Vehviläinen, S. 2015. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Gaudeamus.Gaudeamus Oy. Tallinna.
Englanniksi

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Opiskelijan tekemä yksilöohjaus
Työnohjaustyöskentely

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opiskelija ohjaa asiakasta saaden siihen työnohjausta.
Opiskelija valmistautuu kuhunkin työnohjaustapaamiseen. Opiskelija äänittää kolme ja videoi yhden ohjaustilanteen, joita käsitellään työnohjauksessa.
Opiskelijan oman ohjaustyön prosessista kirjoitetaan reflektiivinen ja teoreettisesti jäsennelty raportti.

Raportin palautus 24.10.2023
2. palautus (täydennettävät raportit) 9.4.2024

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus, työnohjaustyöskentely (aktiivinen osallistuminen) ja työskentelyn esittely (pakollinen läsnäolo) 1op (20 h + videoluento)
Oman ohjaustyön toteuttaminen (n. 6x4 h) , teoriaan perehtyminen ja tarkastelu reflektiotehtävässä 4op (tarkempi ohjeistus Itsissä).

Sisällön jaksotus

Toteutus tiistaisin

Opiskelija toteuttaa syksyn aikana oman yksilöohjausprosessin. Pääsääntöisesti asiakas hankitaan koulun kautta, minkä vuoksi ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen (20.8) jakson alkua.
Ohjauksen tukena toteutuvat pienryhmäohjaukset.

29.8.2023 klo 12.30-16 Jakson aloitus ja orientaatioluennot. Jakautuminen ohjaajakohtaisiin pienryhmiin, joissa sovitaan jakson työskentelystä ja ryhmäkohtaisista ohjaustapaamisista. Opiskelijan tulee osallistua kaikkiin pienryhmätapaamisiin.
12.9.2023 klo 9-16 Työnohjaus pienryhmissä TL, MV
26.9.2023 klo 9-16 Työnohjaus pienryhmissä TL, MV
27.9.2023 klo 9-12 Sosiaaliohjauksen lähtökohdat ja käytännöt -webinaari. Järjestäjä sosiaalialan amk-verkosto. Ks. tarkemmin: https://www.sosiaalialanamkverkosto.fi/verkostopaivat-ja-seminaarit/. Linkki ja ilmoittautumisohjeet opintojakson aloituksessa. HUOM! Puuttuu lukujärjestyksestä.
10.10.2023 klo 9-16 Työnohjaus pienryhmissä TL, MV

24.10.2023 klo 12.30-16 Opintojakson päätösseminaari / TL, MV

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen työnohjaukseen 1op (hyväksytty)
Oman oahjaustyön prosessin raportointi 4 op (hyl, T1-K5)

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut aktiivisesti työnohjauksen prosessiin.
Opiskelija ei ole toteuttanut yksilöohjausprosessia sovitussa laajuudessa.
Raportissa ohjausprosessin toteutusta ja reflektiota ei ole perusteltu teoreettisesti tai perustelu on hyvin niukkaa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija

- osaa luoda asiakkaan osallisuutta tukevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen ja kuvata jonkin verran työnohjauksissa ja raportissa toteuttamaansa ohjausprosessia
- osaa ohjata ja tukea tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan ja perustella ja kuvata jonkin verran toteuttamansa ohjauksen menetelmiä teoreettisesti
- osaa arvioida, kuvata ja analysoida asiakasprosessin eri vaiheita ja tuoda esille ohjauksessaan kehittämiskohteita
- on osallistunut työnohjauksiin

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija

- osaa luoda asiakkaan osallisuutta tukevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen ja kuvata toteuttamaansa vuorovaikutusta työnohjauksissa ja raportissa hyvin
- osaa ohjata ja tukea tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan ja kuvata toteuttamansa ohjauksen menetelmiä teoreettisesti työnohjauksissa ja raportissa
- osaa arvioida, kuvata ja analysoida asiakasprosessin eri vaiheita hyvin ja kehittää työtään sen pohjalta ja tuoda esille ohjauksensa analysointia työnohjauksissa ja raportissa
- on osallistunut aktiivisesti työnohjauksiin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- osaa luoda asiakkaan osallisuutta tukevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen ja kuvata toteuttamaansa vuorovaikutusta kiitettävästi työnohjauksissa ja raportissa
- osaa ohjata ja tukea tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan ja perustella ja kuvata toteuttamansa ohjauksen menetelmiä teoreettisesti laajasti ja monipuolisesti raportissa ja työnohjauksissa
- osaa arvioid, kuvata ja analysoida asiakasprosessin eri vaiheita ja kehittää työtään sen pohjalta ja tuoda esille ohjauksensa analysointia työnohjauksissa ja raportissa kiitettävästi.
- on osallistunut työnohjauksiin aktiivisesti ja rakentavasti

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Riina Riihimäki
 • Liisa Pirinen
 • Kaarina Rajala
Ryhmät
 • PSOSK21V
  Sosionomi (AMK), Salo, verkko K21

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa luoda asiakkaan osallisuutta tukevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen.
- osaa ohjata ja tukea tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan. 
- osaa arvioida ja kuvata asiakasprosessin eri vaiheita ja kehittää työtään sen pohjalta.

Sisältö

- opiskelijan oman asiakastyön ohjausprosessin toteuttaminen ja reflektointi
- työmenetelmät, joilla asiakasta tuetaan arjessa selviytymisessä (erilaiset ohjausmenetelmät, lääkehoito)

Oppimateriaalit

Korhonen, V. & Puukari, S.(toim.) 2013. Monikulttuurinen ohjaus ja neuvontatyö. PS-kustannus.Bookwell Oy, Juva.
Mc Leod, J. 2005/2009. An Introduction to Counselling. (E-library). Open University Press
Ojanen, S. 2008. Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian käsittelyä. Palmenia. University Press. Helsinki.
Oksanen, J. 2014. Motivointi työvälineenä. PS-kustannus.Bookwell Oy, Juva.
Onnismaa, Ju. 2011. Ohjaus- ja neuvontatyö. Aikaa huomiota ja kunnioitusta. Gaudeamus.Hakapaino Oy. Helsinki.
Raatikainen, E. 2015. Lujita luottamusta. Asiakassuhteen rakentaminen sosiaali- ja terveysalalla. PS-kustannus.Bookwell Oy. Juva.
Vehviläinen, S. 2015. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Gaudeamus.Gaudeamus Oy. Tallinna.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Opiskelijan tekemä yksilöohjaus
Työnohjaustyöskentely

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opiskelija ohjaa asiakasta saaden siihen työnohjausta.
Opiskelija valmistautuu kuhunkin työnohjaustapaamiseen pienryhmässä. Opiskelija äänittää kolme ja videoi yhden ohjaustilanteen joita käsitellään työnohjauksessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus, työnohjaustyöskentely pienryhmissä ja oman ohjaustyön esittely, pakollinen läsnäolo 1op
Oman ohjaustyön tarkastelu reflektiotehtävässä 4op

Sisällön jaksotus

Suomeksi
Toteutus vkot 45-50 keskiviikko klo 8-10

Opiskelija toteuttaa syksyn aikana oman yksilöohjausprosessin.
Ohjauksen tukena toteutuvat pienryhmäohjaukset.

8.11.2023 klo 8-10 Jakson aloitus ja orientaatioluennot. Jakautuminen ohjaajakohtaisiin (RR, LP) pienryhmiin, joissa sovitaan jakson työskentelystä ja ryhmäkohtaisista ohjaustapaamisista. Opiskelijan tulee osallistua kaikkiin pienryhmätapaamisiin./ Linkki aloitukseen:
15.11.2023 klo 8-10 Työnohjaus pienryhmissä RR, LP
22.11.2023 klo 8-10 Työnohjaus pienryhmissä RR, LP
29.11.2023 klo 8-10 Työnohjaus pienryhmissä RR, LP
13.12.2023 klo 8-10 Työnohjaus pienryhmissä RR, LP

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pakollinen osallistuminen pienryhmätyöskentely
Oppimistehtävä arviointi T1-K5
Palautuspäivä 1. 15.12.2023 2. palautuspäivä 12.1.2024 3. palautuspäivä 31.5.2024

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut aktiivisesti työnohjauksen prosessiin.
Opiskelija ei ole toteuttanut yksilöohjausprosessia sovitussa laajuudessa.
Raportissa ohjausprosessin toteutusta ja reflektiota ei ole perusteltu teoreettisesti tai perustelu on hyvin niukkaa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija

- osaa luoda asiakkaan osallisuutta tukevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen ja kuvata jonkin verran työnohjauksissa ja raportissa toteuttamaansa ohjausprosessia
- osaa ohjata ja tukea tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan ja perustella ja kuvata jonkin verran toteuttamansa ohjauksen menetelmiä teoreettisesti
- osaa arvioida, kuvata ja analysoida asiakasprosessin eri vaiheita ja tuoda esille ohjauksessaan kehittämiskohteita
- on osallistunut työnohjauksiin

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija

- osaa luoda asiakkaan osallisuutta tukevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen ja kuvata toteuttamaansa vuorovaikutusta työnohjauksissa ja raportissa hyvin
- osaa ohjata ja tukea tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan ja kuvata toteuttamansa ohjauksen menetelmiä teoreettisesti työnohjauksissa ja raportissa
- osaa arvioida, kuvata ja analysoida asiakasprosessin eri vaiheita hyvin ja kehittää työtään sen pohjalta ja tuoda esille ohjauksensa analysointia työnohjauksissa ja raportissa
- on osallistunut aktiivisesti työnohjauksiin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- osaa luoda asiakkaan osallisuutta tukevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen ja kuvata toteuttamaansa vuorovaikutusta kiitettävästi työnohjauksissa ja raportissa
- osaa ohjata ja tukea tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan ja perustella ja kuvata toteuttamansa ohjauksen menetelmiä teoreettisesti laajasti ja monipuolisesti raportissa ja työnohjauksissa
- osaa arvioid, kuvata ja analysoida asiakasprosessin eri vaiheita ja kehittää työtään sen pohjalta ja tuoda esille ohjauksensa analysointia työnohjauksissa ja raportissa kiitettävästi.
- on osallistunut työnohjauksiin aktiivisesti ja rakentavast

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 07.03.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

26 - 35

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sirppa Kinos
 • Tiina Laakso
Vastuuopettaja

Tiina Laakso

Ryhmät
 • PSOSS21V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S21

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa luoda asiakkaan osallisuutta tukevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen.
- osaa ohjata ja tukea tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan. 
- osaa arvioida ja kuvata asiakasprosessin eri vaiheita ja kehittää työtään sen pohjalta.

Sisältö

- opiskelijan oman asiakastyön ohjausprosessin toteuttaminen ja reflektointi
- työmenetelmät, joilla asiakasta tuetaan arjessa selviytymisessä (erilaiset ohjausmenetelmät, lääkehoito)

Oppimateriaalit

Esimerkiksi:
Korhonen, V. & Puukari, S.(toim.) 2013. Monikulttuurinen ohjaus ja neuvontatyö. PS-kustannus.Bookwell Oy, Juva.
Mc Leod, J. 2005/2009. An Introduction to Counselling. (E-library). Open University Press
Ojanen, S. 2008. Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian käsittelyä. Palmenia. University Press. Helsinki.
Oksanen, J. 2014. Motivointi työvälineenä. PS-kustannus.Bookwell Oy, Juva.
Onnismaa, Ju. 2011. Ohjaus- ja neuvontatyö. Aikaa huomiota ja kunnioitusta. Gaudeamus.Hakapaino Oy. Helsinki.
Raatikainen, E. 2015. Lujita luottamusta. Asiakassuhteen rakentaminen sosiaali- ja terveysalalla. PS-kustannus.Bookwell Oy. Juva.
Vehviläinen, S. 2015. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Gaudeamus.Gaudeamus Oy. Tallinna.

Opiskelija etsii lisäksi omassa ohjauksessaan käyttämänsä menetelmän kirjallisuutta.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Opiskelijan tekemä yksilöohjaus (6 ohjaustapaamista asiakkaan kanssa)
Työnohjaustyöskentely (100 % osallistumisvelvoite)

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opiskelija ohjaa asiakasta saaden siihen työnohjausta opintojakson opettajilta ja omalta vertaisryhmältä.
Opiskelija valmistautuu kuhunkin työnohjaustapaamiseen pienryhmässä. Opiskelija videoi 2-3 ohjaustilannetta, joita käsitellään työnohjauksessa ja analysoidaan omassa raportissa.
Opiskelijan oman ohjaustyön prosessista kirjoitetaan reflektiivinen ja teoreettisesti jäsennelty raportti, 1. palautus 31.5.202
2. palautus 24.11.2024

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävät lähiopetus, työnohjaustyöskentely pienryhmissä ja oman ohjaustyön esittely pienryhmässä, pakollinen läsnäolo 1op
Oman ohjaustyön suorittaminen ja analysointi reflektiotehtävässä 4op (tarkempi ohjeistus Itsissä)

Sisällön jaksotus

Opetus torstait kello 16-18 verkossa.


Opiskelija toteuttaa kevään aikana oman yksilöohjausprosessin (vähintään 6 ohjaustapaamista) joko Mentoring Buddy -hankkeessa tai vaihtoehtoisesti opiskelija voi hankkia itse ohjattavan aikuistyön asiakkaan. Mentoring Buddy -hankkeessa ohjataan mentoroitavia pääosin englanniksi.
Ohjauksen tukena toteutuvat pienryhmäohjaukset.

7.3.2024 klo 16-18 Jakson aloitus ja orientaatioluennot. Jakautuminen ohjaajakohtaisiin (SK, TL) pienryhmiin, joissa sovitaan jakson työskentelystä ja ryhmäkohtaisista ohjaustapaamisista. Opiskelijan tulee osallistua kaikkiin pienryhmätapaamisiin./ Linkki aloitukseen: Join Zoom Meeting
https://turkuamk.zoom.us/j/8761997719
11.4.2024 Ensimmäinen ohjaustapaaminen (itsenäistä työskentelyä)
18.4.2024 klo 16-18 Työnohjaus TL, SK
25.4.2024 Ohjaustapaaminen (itsenäistä työskentelyä)
2.5.2024 klo 16-18 Työnohjaus pienryhmissä TL, SK
9.5.2024 Ohjaustapaaminen (itsenäistä työskentelyä)
23.5.2024 klo 16-18 Työnohjaus pienryhmissä TL, SK
30.5.2024 klo 16-18 Opintojakson päätösseminaari / TL, SK
Aikuissosiaalityön 2 moduulin päättäminen. Linkki: https://turkuamk.zoom.us/j/8761997719.

Aikataulu Mentoring Buddy -hankkeessa ohjaavien osalta (Sirppa Kinos ohjaava opettaja):
* Opintojakson kaikkien opiskelijoiden tapaamiset:
7.3.2024 klo 16-18 Kaikille yhteinen jakson aloitus ja orientaatioluennot. Jakautuminen ohjaajakohtaisiin (SK, TL) pienryhmiin, joissa sovitaan jakson työskentelystä ja ryhmäkohtaisista ohjaustapaamisista. Mukana projektityöntekijä Janna Peltola Mentoring Buddy -hankkeesta. Linkki aloitukseen: Join Zoom Meeting
https://turkuamk.zoom.us/j/8761997719
30.5.2024 klo 16-18 Opintojakson päätösseminaari / TL, SK. Aikuissosiaalityön 2 moduulin päättäminen. Linkki: https://turkuamk.zoom.us/j/8761997719.

* Vain Mentorin Buddy -hankkeessa toimiville opiskelijoille (huom! kirjaa itsellesi ajat kalenteriin, kaikki ajat eivät ole lukujärjestyksessä):
14.3.2024 klo 16-18 koulutusta hankkeessa toimiville ohjaajille. Opiskelijamentori ohjaa mentoroitavaa käytännön opiskelijaelämään ja suomalaisiin korkeakouluopintoihin. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Mentorointiohjelman esittely, mentoroinnin perusteet ja käytännöt, mentorointiparit. SK, Olivia Kumpula InterProFinland ry:stä (suomeksi ja englanniksi).
Työnohjaukset (SK):
4.4.2024 klo 16-18 https://turkuamk.zoom.us/j/66115944040?from=addon
25.4.24 klo 16-18 https://turkuamk.zoom.us/j/64207160650?from=addon
2.5.2024 klo 16-18 https://turkuamk.zoom.us/j/66920650116?from=addon
23.5.2024 klo 16-18 https://turkuamk.zoom.us/j/65454588897?from=addon

* Mentorointiohjelman puitteissa yhteiset tapaamiset (tapaamiset järjestävät hanketyöntekijät, mukana kaikki mentorit ja mentoroitavat eli aktorit)
20.3.2024 16-18 Kick-off & mentoring pairs meeting (huom! päivä vaihtunut)
18.4.2024 16-18 Mid-meeting https://us02web.zoom.us/j/88938642710
22.5.2024 16-18 Closing meeting.
* Edellä mainittujen yhteistapaamisten lisäksi opiskelija ohjaa mentoroitavaa vähintään 4 erillisessä tapaamisessa (1,5-2 tuntia /kerta).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn 1op (hyväksytty)
Oman ohjaustyön prosessin raportointi 4 op (hyl, T1-K5)

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut aktiivisesti työnohjauksen prosessiin.
Opiskelija ei ole toteuttanut yksilöohjausprosessia sovitussa laajuudessa.
Raportissa ohjausprosessin toteutusta ja reflektiota ei ole perusteltu teoreettisesti tai perustelu on hyvin niukkaa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

osaa luoda asiakkaan osallisuutta tukevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen ja kuvata jonkin verran työnohjauksissa ja raportissa toteuttamaansa ohjausprosessia
- osaa ohjata ja tukea tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan ja perustella ja kuvata jonkin verran toteuttamansa ohjauksen menetelmiä teoreettisesti
- osaa arvioida, kuvata ja analysoida asiakasprosessin eri vaiheita ja tuoda esille ohjauksessaan kehittämiskohteita
- on osallistunut työnohjauksiin

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

osaa luoda asiakkaan osallisuutta tukevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen ja kuvata toteuttamaansa vuorovaikutusta työnohjauksissa ja raportissa hyvin
- osaa ohjata ja tukea tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan ja kuvata toteuttamansa ohjauksen menetelmiä teoreettisesti työnohjauksissa ja raportissa
- osaa arvioida, kuvata ja analysoida asiakasprosessin eri vaiheita hyvin ja kehittää työtään sen pohjalta ja tuoda esille ohjauksensa analysointia työnohjauksissa ja raportissa
- on osallistunut aktiivisesti työnohjauksiin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- osaa luoda asiakkaan osallisuutta tukevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen ja kuvata toteuttamaansa vuorovaikutusta kiitettävästi työnohjauksissa ja raportissa
- osaa ohjata ja tukea tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan ja perustella ja kuvata toteuttamansa ohjauksen menetelmiä teoreettisesti laajasti ja monipuolisesti raportissa ja työnohjauksissa
- osaa arvioid, kuvata ja analysoida asiakasprosessin eri vaiheita ja kehittää työtään sen pohjalta ja tuoda esille ohjauksensa analysointia työnohjauksissa ja raportissa kiitettävästi.
- on osallistunut työnohjauksiin aktiivisesti ja rakentavasti

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

23.10.2023 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Marjo Vähäkangas
 • Meeri Rusi
Ryhmät
 • PSOSTK21
  Sosionomi (AMK), Turku, K21

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää aineistonkeruu, analyysi- ja raportointimenetelmiä
- osaa kirjoittaa itsenäisesti opinnäytetyöraportin.
- osaa hyödyntää raportissaan hyvinvointipalveluihin, sosiaalialaan ja sen lähialoihin liittyvää kotimaista ja kansainvälistä kirjallisuutta.
- huolehtii opinnäytetyön tulosten tai tuotosten levittämisestä.
- osaa toimia aktiivisena vertaisarvioitsijana seminaarissa ja hallitsee tutkimusviestintää

Sisältö

Sisältö
- raportti koulutusohjelman ja Turun ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaan
- opinnäytetyön esittäminen
- vertaispalaute
- tutkimusviestintä
- tulosten tai tuotoksen levittäminen
- suullinen ja kirjallinen vertaisarviointi
- kypsyysnäyte

Sisällön jaksotus

Kevään 2024 valmistumisen aikataulut
8.5. klo 10-13 opinnäytetöiden esitykset
10.5. klo 14.00 jätettävä opinnäytetyö viimeistään arvioitavaksi
31.5. arvioinnit Pepissä
7.6. Tutkintotodistusanomusten viimeinen jättöpäivä

Kypsyysnäyte kirjoitetaan Talk by Students-järjestelmässä verkkoartikkelina, kun opinnäytetyö on jätetty arvioitavaksi. Ohjeet Itsissä ja Messissä.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tiina Laakso
Ryhmät
 • MSOSSS20
  Sosionomi, monimuoto, Salo
 • PSOSTS20
  Sosionomi (AMK), Turku, S20

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää aineistonkeruu, analyysi- ja raportointimenetelmiä
- osaa kirjoittaa itsenäisesti opinnäytetyöraportin.
- osaa hyödyntää raportissaan hyvinvointipalveluihin, sosiaalialaan ja sen lähialoihin liittyvää kotimaista ja kansainvälistä kirjallisuutta.
- huolehtii opinnäytetyön tulosten tai tuotosten levittämisestä.
- osaa toimia aktiivisena vertaisarvioitsijana seminaarissa ja hallitsee tutkimusviestintää

Sisältö

Sisältö
- raportti koulutusohjelman ja Turun ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaan
- opinnäytetyön esittäminen
- vertaispalaute
- tutkimusviestintä
- tulosten tai tuotoksen levittäminen
- suullinen ja kirjallinen vertaisarviointi
- kypsyysnäyte

Sisällön jaksotus

Syksyn aikana hyvissä ajoin ennen opinnäytetyön jättämistä varaa vähintään yksi yksilöohjausaika ohjaajaltasi. Lähetä hänelle sen hetkinen opinnäytetyösi viikkoa ennen varaamaasi ohjausaikaa.
Jos haluat jättää opinnäytetyösi arvioitavaksi ennen marraskuuta, olethan asiasta yhteydessä ohjaajaasi viimeistään kuukautta ennen arvioimaasi palautusaikaa, jotta opinnäytetyösi esittäminen voidaan sopia jonkin opetusryhmän kanssa.

Valmiit opinnäytetyöt jätettävä arvioitaviksi viim. pe 17.11.2023
Päätösseminaari 22.11. 2023 klo 9-11.30
Kypsyysnäyte kirjoitetaan verkkoartikkelina (ks. ohjeet ONT its ja messi)
Opinnäytetyön arviointi peppiin 1.12.2023
Tutkintotodistusanomus jätettävä viim. su 17.12.2023 jos haluat, että se käsitellään ennen lomia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Turun ammattikorkeakoulun yhteiset arviointikriteerit löytyvät messistä Opiskelu>Opinnäytetyö>Arviointi>Arviointikriteerit

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Meeri Rusi
 • Marjo Vähäkangas
Ryhmät
 • PSOSK21V
  Sosionomi (AMK), Salo, verkko K21

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää aineistonkeruu, analyysi- ja raportointimenetelmiä
- osaa kirjoittaa itsenäisesti opinnäytetyöraportin.
- osaa hyödyntää raportissaan hyvinvointipalveluihin, sosiaalialaan ja sen lähialoihin liittyvää kotimaista ja kansainvälistä kirjallisuutta.
- huolehtii opinnäytetyön tulosten tai tuotosten levittämisestä.
- osaa toimia aktiivisena vertaisarvioitsijana seminaarissa ja hallitsee tutkimusviestintää

Sisältö

Sisältö
- raportti koulutusohjelman ja Turun ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaan
- opinnäytetyön esittäminen
- vertaispalaute
- tutkimusviestintä
- tulosten tai tuotoksen levittäminen
- suullinen ja kirjallinen vertaisarviointi
- kypsyysnäyte

Sisällön jaksotus

Kevään 2024 valmistumisen aikataulut (alustava)
6.5. klo 8-10 opinnäytetöiden esitykset
10.5. klo 14.00 jätettävä opinnäytetyö arvioitavaksi viimeistään
31.5. arvioinnit Pepissä
7.6. Tutkintotodistusanomusten viimeinen jättöpäivä

Kypsyysnäyte kirjoitetaan Talk by Students-järjestelmässä verkkoartikkelina, kun opinnäytetyö on jätetty arvioitavaksi. Ohjeet Itsissä ja Messissä.

MEERIN ryhmän linkki
MARJON ryhmän linkki https://turkuamk.zoom.us/j/6504274521

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 30.03.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Liisa Pirinen
 • Sirppa Kinos
Ryhmät
 • PSOSS20V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S20

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää aineistonkeruu, analyysi- ja raportointimenetelmiä
- osaa kirjoittaa itsenäisesti opinnäytetyöraportin.
- osaa hyödyntää raportissaan hyvinvointipalveluihin, sosiaalialaan ja sen lähialoihin liittyvää kotimaista ja kansainvälistä kirjallisuutta.
- huolehtii opinnäytetyön tulosten tai tuotosten levittämisestä.
- osaa toimia aktiivisena vertaisarvioitsijana seminaarissa ja hallitsee tutkimusviestintää

Sisältö

Sisältö
- raportti koulutusohjelman ja Turun ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaan
- opinnäytetyön esittäminen
- vertaispalaute
- tutkimusviestintä
- tulosten tai tuotoksen levittäminen
- suullinen ja kirjallinen vertaisarviointi
- kypsyysnäyte

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Valmis opinnäytetyö jätetään arvioitavaksi
Opinnäytetyön esittäminen
Kypsyysnäyte

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit löytyvät Messistä opinnäytetyösivulta. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyv/hyl, mutta valmiista opinnäytetyöstä annetaan numeerinen arviointi.

Sisällön jaksotus

Ti 21.11. klo 16-18 opinnäytetyön raportointityöpaja (valmiiden töiden esitykset).
Sirppan ryhmän linkki:
https://turkuamk.zoom.us/j/63601498159?from=addon
Kypsyysnäytteen kirjoitusajankohta sovitaan ohjaavan opettajan kanssa.

Valmistumiseen liittyviä päivämääriä:
Valmiit opinnäytetyöt jätettävä arvioitaviksi viim. pe 17.11.2023
Tutkintotodistusanomus jätettävä viim. su 17.12.2023 jos haluat, että se käsitellään ennen lomia

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Valmis opinnäytetyö
Kypsyysnäyte

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 39

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Laura Närvi
Ryhmät
 • MSOSSS20
  Sosionomi, monimuoto, Salo
 • PSOSTS20
  Sosionomi (AMK), Turku, S20

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää aineistonkeruu, analyysi- ja raportointimenetelmiä
- osaa kirjoittaa itsenäisesti opinnäytetyöraportin.
- osaa hyödyntää raportissaan hyvinvointipalveluihin, sosiaalialaan ja sen lähialoihin liittyvää kotimaista ja kansainvälistä kirjallisuutta.
- huolehtii opinnäytetyön tulosten tai tuotosten levittämisestä.
- osaa toimia aktiivisena vertaisarvioitsijana seminaarissa ja hallitsee tutkimusviestintää

Sisältö

Sisältö
- raportti koulutusohjelman ja Turun ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaan
- opinnäytetyön esittäminen
- vertaispalaute
- tutkimusviestintä
- tulosten tai tuotoksen levittäminen
- suullinen ja kirjallinen vertaisarviointi
- kypsyysnäyte

Sisällön jaksotus

Valmistumiseen liittyviä päivämääriä:
Valmiit opinnäytetyöt jätettävä arvioitaviksi viim. pe 17.11.2023
Tutkintotodistusanomus jätettävä viim. su 17.12.2023 jos haluat, että se käsitellään ennen lomia

Opinnäytetöiden esitykset tiistaina 21.11. kello 13.00 - 15.00

Kypsyysnäyte opettajan kanssa sovittuna ajankohtana.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op