Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta terveydenhoitotyössä, 5 op - 7031605