Teollisuuden hankinta ja myyntitoiminta, 5 op - 5031228