Johdatus kirjastoammattilaisuuteen, 5 op - KH00BR43