Markkinoinnin osa-alueet ja toimintaympäristö, 10 op - 3011512