Tuotantojohtamisen työpaikkaopinnot, 30 op - 5031208