Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen, 3 op - TH00BV51