Mielenterveys- ja psykiatrisen hoitotyön erityiskysymykset opinnot, 5 op - TH00BV59