Seksuaalisuus ihmisen elämänkaaressa, 5 op - TH00BV63