Asiakaslähtöinen sosiaali-ja terveydenhuolto, 5 op - 7031527