Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation, 2 op - 1001019B