Tuotekehitys ja suunnittelumenetelmät, 5 op - 3101223