Moottoritekniikka ja päästöjen hallinta, 5 op - 5011119