Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation, 2 op - 1000BH65