Neurologisen asiakkaan toimintakykyä tukeva fysioterapiaharjoittelu, 10 op - TH00BE18