Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1, 1 op - 1002354