Fysioterapian opinnäytetyön julkistaminen ja kypsyysnäyte, 5 op - TH00BE26