Fysioterapiatiede, laatu ja johtaminen, 4 op - TH00BY06