Kuntoutus – kohti asiakaslähtöistä toimintakyvyn edistämistä ja ylläpitoa, 3 op - TH00BT86