Ihminen psykofyysisenä kokonaisuutena, 3 op - TH00BD91