Valinnainen harjoittelu: fysioterapia urheilijan suorituksen tukena, 20 op - TH00BF33