Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte, 5 op - 7151111