Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4, 1 op - 1002357