Kiinteistöalan tietotekniikka, laskentatoimi ja kirjanpito, 2 op - 5041249