Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuolto, 5 op - 7031481