Systeeminen ja monitoimijainen työskentelyote - turvallinen arki ja pysyvät ihmissuhteet, 5 op - 7081249