Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät, 1 op - 7081270