Varhaiskasvatuksen toiminnalliset työtavat, 5 op - TH00BZ40